Indiċi 
Dibattiti
PDF 1249k
L-Erbgħa, 22 ta' April 2009 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4. Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu - Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji - Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
 5. Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri - Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri (dibattitu)
 6. Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1. Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010
  6.2. Ftehima bejn il-KEwropea u l-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3. L-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għar-Regolament Nru 61 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4. Kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5. Arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (Verżjoni kkodifikata) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6. Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7. Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet ta' applikazzjoni (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8. Programm Ewropew ta' riċerka u ta' żvilupp dwar il-metroloġija (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9. L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10. Ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti petroliferi (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11. Netwerk Informattiv ta' Twissija dwar l-Infrastrutturi Kritiċi (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12. Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13. Programmi nazzjonali ta' ristrutturazzjoni tas-settur tal-qoton (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14. Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15. Baġit emendatarju Nru 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16. Baġit emendatorju Nru 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17. Talba ta' difiża tal-immunità ta' Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18. Talba għad-difiża ta' l-immunità tal-Onorevoli Renato Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19. Talba għal konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi tas-Sur Antonio Di Pietro (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20. Talba ta' revoka tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21. Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument ta' Preadeżjoni (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22. Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza ta' l-assi tad-debituri (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23. Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24. Approċċ integrat għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kummissjonijiet u d-delegazzjonijiet (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25. Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26. Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27. Aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28. Suq intern fil-gass naturali (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29. Aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30. Soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31. Magni għall-applikazzjoni ta' pestiċidi (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32. Tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-fjuwil (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 (telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34. Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35. Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan
  6.37. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38. Qafas Komunitarju għas-sikurezza nukleari (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39. Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41. Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42. Green Paper dwar il-futur tal-politika dwar it-TEN-T (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7. Spegazzjonijiet tal-vot
 8. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10. Terremot fir-reġjun tal-Abbruzzo fl-Italja (dibattitu)
 11. Kwittanza 2007: il-Kunsill (dibattitu)
 12. Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) - Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq - Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
 13. Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern - Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ (dibattitu)
 14. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 15. Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 16. Verifika tas-setgħat: ara l-Minuti
 17. It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati (dibattitu)
 18. Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (dibattitu)
 19. Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport - Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport (dibattitu)
 20. Programm Marco Polo II (dibattitu)
 21. Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv (dibattitu)
 22. L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 23. Għeluq tas-seduta


  

PRÉSIDENCE DE MME MARTINE ROURE
Vice-présidente

 
1. Ftuħ tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
 

(La séance est ouverte à 9 heures)

 

2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti

3. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti

4. Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu - Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji - Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- le rapport de Jean-Paul Gauzès, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)) (A6-0191/2009),

- le rapport de Renate Weber, au nom de la commission des affaires juridiques, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions (COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)) (A6-0247/2009), et

- le rapport de Peter Skinner, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires, sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (refonte) (COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)) (A6-0413/2008).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, rapporteur. − Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, le rapport qui m'a été confié sur les agences de notation a été particulièrement intéressant à mener, et je me réjouis surtout que nous ayons pu trouver un accord avec le Conseil et avec la Commission pour que ce rapport ait des chances d'être adopté en première lecture.

L'analyse des différentes causes de la crise financière a montré qu'il était nécessaire et urgent d'édicter une réglementation relative aux agences de notation. La proposition de règlement émise par la Commission a fait l'objet d'un examen très attentif par le Parlement pour faire en sorte que la réglementation européenne soit à la fois exemplaire, efficace et pragmatique.

Les récentes conclusions du G20 ont encore renforcé cette détermination. Le compromis auquel la Commission, la Présidence de l'Union et le Parlement sont parvenus est conforme aux orientations souhaitées par le Parlement sur les points essentiels de ce règlement: le champ d'application, la notation des pays tiers ou encore la prévention des conflits d'intérêts.

Mais je me réjouis surtout qu'aient pu être posées par ce texte les bases d'une supervision européenne dans l'esprit dégagé par le rapport du groupe de Larosière. Le Parlement a en effet tenu à ce que le CESR soit le point d'entrée unique pour l'enregistrement des agences. Nous savions qu'en l'état actuel du droit, il n'était pas possible de faire beaucoup plus, mais nous avons ainsi posé pour l'avenir les bases de cette supervision européenne.

Dans les mois qui viennent, la Commission proposera une initiative législative qui permettra de mettre en œuvre les lignes directrices du rapport de Larosière, de manière à créer une supervision européenne qui soit efficace et coordonnée.

À titre temporaire, et dans l'attente de l'initiative législative de la Commission, la régulation sera assurée sous la coordination du CESR par un collège composé des représentants des autorités compétentes des États membres, la force juridique des décisions étant assurée par l'autorité compétente du lieu du siège de l'agence.

Je voudrais aujourd'hui indiquer combien le Parlement a apprécié, dans la deuxième phase des négociations, l'attitude très constructive et très coopérative de la Présidence tchèque. Nous avons ainsi pu, par un travail intelligent de réflexion, mettre au point un certain nombre de règles qui devraient permettre d'assurer cette transparence nécessaire et de remédier aux difficultés et aux disfonctionnements qui ont résulté de l'absence de réglementation des agences de notation.

Ce résultat est donc tout à fait satisfaisant, et c'est la raison pour laquelle sera présenté demain au Parlement un amendement global reprenant le texte sur lequel la Commission, le Parlement et la Présidence tchèque – c'est-à-dire les États membres – se sont mis d'accord.

Je crois qu'ainsi, le Parlement européen, la Commission et la Présidence auront prouvé que, face à une crise d'une ampleur jamais égalée, la réactivité des institutions européennes aura été très forte. J'espère que, dans le même esprit, pourront être adoptées les autres dispositions de ce paquet financier, et notamment la refonte de la directive relative aux capitaux propres des banques, ce que l'on appelle également Bâle II.

Dans cette période où les Européens s'interrogent sur l'efficacité de l'Europe, il me paraît essentiel que nous puissions prouver que l'Europe est là face à la crise.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, Raportoare. − Cred că ne aflăm într-un moment în care trebuie să facem cât mai mult pentru a menţine în viaţă societăţile comerciale europene şi, mai ales, să găsim acele stimulente care să le facă să fie afaceri de succes, capabile să ofere cât mai multe locuri de muncă. O astfel de iniţiativă este cu atât mai importantă acum, în perioada de criză pe care o traversăm. Salut propunerea Comisiei pentru o directivă care să simplifice procedurile de raportare în cazul fuziunilor şi divizărilor, pentru că obiectivul acesteia este reducerea cu 25% a costurilor administrative ale companiilor europene până în 2012, scopul fiind tocmai întărirea competitivităţii lor.

Raportul pe care l-am redactat şi pe care îl vom vota mâine este pe linia de gândire a Comisiei şi urmăreşte în mod deosebit câteva aspecte: în primul rând, reducerea obligaţiilor de raportare în cazul fuziunilor şi divizărilor, în aşa fel încât să ofere statelor membre şi companiilor mai multă flexibilitate în a decide ce rapoarte au cu adevărat nevoie în fiecare situaţie în parte. Totodată, se urmăreşte să se înlăture prevederile care duc în prezent la o dublă raportare, provocând astfel costuri care nu sunt necesare. În al treilea rând, este vorba de adaptarea regulilor privind publicarea şi informarea la noile realităţi din domeniul folosirii Internetului, pentru utilizarea deplină a acestor noi modalităţi de comunicare, dar şi pentru a transmite un mesaj privind protejarea mediului. Să nu uităm că măsurile prevăzute de directivele astăzi în vigoare pentru informarea acţionarilor au fost gândite în urmă cu 30 de ani şi nu au mai fost adaptate la posibilităţile tehnologice actuale. Doresc să mulţumesc mult shadow-raportorilor pentru colaborarea strânsă pe care am avut-o şi pentru susţinerea lor pe parcursul acestui proces de elaborare a raportului şi doresc să mulţumesc şi reprezentanţilor Consiliului şi Comisiei pentru disponibilitatea şi deschiderea lor pe parcursul acestor ultime luni.

Pe 7 aprilie COREPER a ajuns la un acord privind întregul pachet de compromis negociat cu Parlamentul în vederea adoptării unei directive privind fuziunile şi divizările în primă lectură şi dorim ca acest lucru să se întâmple, tocmai de aceea, mai multe amendamente au fost depuse pentru votul de mâine din plenară, preluând compromisul la care am ajuns cu ocazia trialogului informal. Chestiunile care au reprezentat o preocupare majoră pentru unele state membre, precum publicarea în ziarele locale sau copiile pe suport de hârtie, folosirea Internetului, au fost rezolvate şi reprezentanţii grupurilor politice şi-au dat acordul pe aceste amendamente. În ce priveşte publicarea informaţiilor în ziarele locale, ea va continua să fie posibilă în acele state membre care vor considera acest lucru necesar. Privind copiile pe suport de hârtie, regula este că ele nu vor mai fi necesare dacă acţionarii au posibilitatea să descarce şi să listeze documentele, dar statele membre pot prevedea ca societăţile comerciale să pună la dispoziţie aceste documente la biroul lor pentru a fi consultate.

Un alt compromis important este cel privind data implementării directivei care va fi 30 iunie 2011, ca în propunerea Comisiei. Statele membre vor avea, de asemenea, posibilitatea să decidă care sunt consecinţele în cazul unei întreruperi temporare accesului la Internet, ca urmare a unor probleme tehnice. O modificare substanţială se referă la fuziunile şi diviziunile simplificate, când nu va mai fi nevoie de adunări pentru aprobarea lor. Numai prin aceste proceduri simplificate se estimează că se vor economisi circa 154 de milioane de euro în fiecare an, aşa încât merită să adoptăm în primă lectură această directivă.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, rapporteur. − Madam President, you caught me slightly unawares as I had not seen the complete change of the timetable today, but I am very grateful for the chance to address the Chamber about a very important issue of the financial services industry, that is, the insurance and reinsurance industry, what we have done with the Solvency II report and how we have finally brought this now to Parliament in order to be able to establish what I think will be a very concrete basis for regulation across the European Union.

It is, of course, something which we are coming back to. There was Solvency I, and I am grateful to Mr Ettl when previously in Parliament we discussed this at some length and we managed to come up with some basis. But now we have to modernise, and the insurance industry is amongst many financial services industries which have to be at the forefront of change. It is clear, with the financial crisis and everything that has gone along with it, that the insurance industry is something which cannot be left alone.

There are several measures which come about from Solvency II which I think have helped to make this one of the leading reports, which will be a global leader at that. Amongst them is the issue of management of risk. I think it is not enough now that regulators simply tick boxes to establish whether or not the industry that they are meant to be guarding and protecting on behalf of the consumer is doing the right thing. It is essential that the day-to-day business of insurance and reinsurance companies is actually watched, managed and monitored by regulators over a period of time.

It is by this process and this process alone that we will be able to establish a proper and appropriate form of regulation. It is the reporting of companies: yes, they will be doing things to tell regulators what they are doing, but regulators will have to be involved. And across 27 Member States: not each individual Member State with their own separate rules now, considering what they can apply in terms of that regulation, but indeed they will be applying a standard formula of regulation across the European Union, which will lead, frankly, to the better consumer platform of protection that we expect.

Similarly, companies will manage to get economies of scale from this regulation, because now they will be reporting only in one way to each of the regulators. What they produce, what they have to say, what they do and how they report, will not just be to one regulator but it could be to a college of regulators, especially for groups, because, as insurance companies cross borders, it is now important that regulators team up and work together to ensure that the appropriate levels of reporting, the appropriate levels of figures and what information is supplied, are brought to bear to make sure that the markets are best protected.

It was during the discussion with the Council that Parliament saw some interesting and perhaps sometimes even deliberate ploys to move national industries one way or another, so I cannot pretend that this has not been a very difficult dossier to try to negotiate with the Council: it has. Parliament has pushed the Council a long way. It pushed it further than I think the Council established and really wanted to go under the last two presidencies, so I am very proud and pleased to have worked with the team that I have in order to be able to get the Council to move.

Unfortunately we will not have the kind of group support that we initially envisaged that we should, but because we are able to insert a review clause in this directive, we will be able to come back to group support and, three years after the introduction of this particular directive, I am hoping – and I expect the Commissioner to tell me that he will anticipate doing this as well – to be able to bring back group support in one way or another, specifically to match the economic side of this particular approach.

We want a regulation that is risk-based and principle-based, but one that will also support the capacity of the industry and one that will promote the very best instincts of regulators across the European Union and abroad. I will just finish on this one note. We must also challenge regulators elsewhere in the world and recognise country-to-country regimes only. I hope the Commissioner will agree with me about that.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Madam President, today’s debate takes place at a time when we are facing the greatest challenge to the European economy in modern times. Action is needed urgently: vigorous, targeted and comprehensive action in order to restore confidence, growth and jobs and to repair the financial system, to rebuild stability for the future, to promote trade and investment and to better protect our citizens – in short, to deliver an effective and stable financial system.

Based on the Commission’s communication of the beginning of March, the Spring European Council set out a strong EU action plan for the future – a strategy to address the regulatory gaps in the financial sector, to restore incentives and to reform supervision to match the single EU financial market. In a few weeks’ time the Commission will present its views on the road towards building a state-of-the-art supervisory framework in Europe. These will be discussed by the heads of state or government in June. The Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.

Clearly, global problems also require global solutions. The EU initiative to agree a coordinated global response to the financial crisis has been very successful. At the London meeting, G20 leaders made extensive commitments to address the weak points of the financial system in a coordinated manner, to jointly build a new financial architecture while defending an open, global economy.

The situation in the EU financial sector is serious. But a lot has already been done, and I am glad to note that the Commission, the European Parliament and the Council have reacted quickly and cooperated closely to respond to the crisis. We are about to successfully conclude the adoption of three key measures: firstly, the regulation on credit-rating agencies; secondly, the recast of Solvency II, as well as, thirdly, the revision of the Third and Sixth Company Law Directives on domestic mergers and divisions.

Firstly, the agreement reached on a regulation on credit-rating agencies will help address one of the problems that contributed to this crisis and thus will offer some prospect of restoring market confidence. The proposal adopted by the Commission last November sets some clear objectives for improving integrity, transparency, responsibility and good governance of the credit-rating agencies. The thrust of the initial proposal is preserved in this regulation, which will in particular secure the analytical independence of credit-rating agencies, the integrity of the rating process and an adequate management of conflicts of interest that existed before in the rating process. Moreover, a comprehensive supervisory regime will be put in place. European regulators will supervise the conduct of credit-rating agencies and take enforcement action where necessary.

On the issue of supervision, I have been vocal about the need to strengthen supervisory cooperation. I have therefore no difficulty in agreeing on the need to push forward in this crucial domain. Therefore, in order to ensure consistency and coherence in all relevant financial sector regulation, the Commission agrees, on the basis of the recommendations of the de Larosière report, to examine the need to strengthen the provisions of this regulation with regard to supervisory architecture.

On the issue of the treatment of credit ratings issued in third countries, the outcome of the G20 summit has changed the global situation. All G20 members have agreed on regulating credit-rating agencies through the introduction of mandatory registration and oversight regime. That is why I agree with the solution agreed in the negotiations between the Council and Parliament on the treatment of ratings issued in third countries.

I am pleased to note that the ambitious goals set by the Commission proposal have been kept. The Commission is very pleased with the outcome of the codecision process.

Let me now turn to Solvency II. I would like to thank the rapporteur, Mr Skinner, and Parliament for their work and their willingness to compromise in order to reach agreement in a single reading on this important subject. Such an outcome will be widely welcomed by the EU insurance industry, by supervisors and by stakeholders in general.

However, I also have to admit that I am disappointed with certain aspects of the compromise. The deletion of the group support regime, which I consider one of the most innovative aspects of the Commission’s proposal, means that we will not be able to modernise – as much as we wanted – the supervisory arrangements for insurers and reinsurers operating on a cross-border basis.

I also remain concerned that some of the amendments regarding the treatment of equity risk could result in the introduction of an imprudent regime for investment in risk-based capital. This is particularly the case for the amendments which introduce the so-called duration approach as a Member State option. The Commission will pay close attention to ensure that the implementing measures brought forward in this regard are prudentially sound.

Nonetheless, the Commission will support the agreement between Parliament and the Council, if it is endorsed by your vote. The current Solvency regime is over 30 years old. Solvency II will introduce an economic risk-based regime that will deepen integration of the EU insurance market, enhance policyholder protection and increase the competitiveness of EU insurers.

As confirmed recently by CEIOPS in their report on lessons learned from the financial crisis, we need Solvency II more than ever as a first response to the present financial crisis. We need regulation that requires companies to properly manage their risks, that increases transparency and that ensures that supervisory authorities cooperate and coordinate their activities more effectively. Solvency II will bring about a regime for the insurance industry that can serve as a model for similar reforms internationally.

The introduction of a review clause specifically mentioning the group support regime will enable the Commission to come back to this issue. I expect that progress in a number of different areas, connected to the recommendations of the de Larosière report, will have created a more favourable environment for reforms related to cross-border cooperation between home and host supervisors.

I now turn to the Weber report. Thanks to the efficient work of the rapporteur, Ms Weber, it has been possible to identify a compromise on simplified reporting and documentation requirements, in the case of mergers and divisions of public limited liability companies which will maintain a very significant part of the savings potential of the original Commission proposal, which amounts to EUR 172 million per year.

Measurements and studies carried out in the context of reduction of administrative burdens show that company law is one of the most burdensome areas of the EU acquis. For several reasons, administrative burdens hit SMEs harder than bigger companies. An expert report from 2007 estimates that small enterprises spend 10 times the amount that large enterprises have to spend in order to comply with information obligations imposed by legislation. Ten times, I repeat. At the same time, small businesses are the backbone of our European economy, and they are currently facing very difficult economic times.

In the current difficult and challenging economic situation we cannot afford such impediments. Instead we must strengthen our effort to ease the burden on our companies. In its resolution of 12 December 2007, the European Parliament welcomed the Commission’s determination to reach the goal of a 25% reduction in administrative burdens on undertakings at EU and national level by 2012 and underlined that it would examine legislative proposals in this light. Today, only seven months after the proposal was put forward by the Commission, I am very pleased with this compromise, even though the Commission had gone even further in its original proposal. I look forward to Parliament endorsing this compromise, which will rapidly bring significant benefits to companies, especially to SMEs. And we should not stop there. Simplification and reducing red tape will remain at the heart of the Commission’s agenda.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, rapporteur for the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. − Madam President, I do not want to aim this at anybody in particular. I think that Solvency II, regulation and CRAs are all very relevant and very important, but we need to build a fire station as well as douse the flames. I think we have got too much into the detail of saying: oh, we are going to build this fire station at some time in the future.

I cannot believe that, if President Sarkozy were still President of the European Council, we would still be going at the snail’s pace we are going at. The Czech Presidency is a great disappointment, and the President of the Czech Republic in particular is a great disappointment.

I would say to you that if the Czech Presidency, or its successors, is not capable of doing the job, then it shows that we really do need Lisbon: we really do need somebody on a more permanent basis to give leadership to the European Union.

People are looking for hope; they are looking for some information about recovery. Does anybody in this House really believe that, if Jacques Delors were President of the Commission, we would be going at this snail’s pace? It is time for action and for leadership, and we are not getting that action or leadership, and that is an issue that needs to be raised here this morning.

The European Investment Bank could do much more. The European Union and its institutions, together with countries like China, could do much more. This is not 1937. We did not have the institutions or the capability of addressing things that we have now. We do have those institutions now, within and outside the European Union – a small number of institutions that can cooperate together. What we are missing is leadership. Bring back President Sarkozy, or somebody like Sarkozy, and let us get the Commission properly led, to give people hope and let us start talking about that recovery. I do not see this coming from the European Council and it is time it did.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. − Madam President, I welcome the agreement for Solvency II and, like others, I regret the relegation of group support to a future review and the eventual inability on the part of the Council to explore with us ways to make it workable, taking into account some well founded concerns. In both the Committee on Legal Affairs and the Committee on Economic and Monetary Affairs I looked at what happens to the movement of capital at times of group stress, such as near-insolvency, and it is certainly not as straightforward as the Commission draft or insurance industry representatives portrayed.

However, there are instruments available that could achieve the objective and we recommended Level 2 measures, but now we are left to look for the future for ways to maximise safe, economic use of capital in a group. I hope that Member States will rise to the challenge when it comes to looking for better solutions on winding-up.

Turning now to some of the things in the package, changes to Article 27 specified that supervisory authorities must have relevant expertise and capacity. I made the original amendment in part with the report on Equitable Life in mind, but in the context of the financial crisis it has a wider resonance and I have achieved similar inclusions in the capital requirements and credit-rating proposals.

It must be absolutely clear that taking a risk-based approach is not a soft option. Proper understanding of models and underlying assumptions should be a more intensive way of supervising than tick-boxes. Stress tests must challenge beyond the comfort zone of assumptions, and correlation factors should remain under active review.

Group supervision is now made an inclusive process, not winner-takes-all for the group supervisor, although there has to be responsibility at a single end point ultimately. The role of CEIOPS is augmented, and it is worth stressing that it was the discussion around Solvency II that led the way towards mainstream thinking on enhanced roles for the Level 3 committees. Importantly, it is also clarified that there should not be conflicts between the mandate of a national supervisor and its role within CEIOPS.

These amendments were somewhat prescient when made quite some time ago, but have shown their worth as the financial crisis has developed. As the rapporteur has said, the Parliament team has done well and in the context of Solvency II; so has the Czech Presidency.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben schon vom Berichterstatter gehört, wo die kritischen, aber auch die positiven Punkte dieses Ergebnisses über Solvabilität II liegen. Ich glaube, dass wir feststellen können, dass wir hier einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht haben, um die europäische Versicherungswirtschaft auch in Krisensituationen für die Zukunft arbeitsfähig zu gestalten. Ich glaube, dass wir hier auch herausgearbeitet haben, wo die kritischen Punkte sind – das ist ja schon gesagt worden –, nämlich bei der Gruppenaufsicht. Kombiniert mit dem group support sind natürlich Nacharbeiten notwendig. Aber in einer Krisensituation, wenn Kapitalflüsse nicht so laufen, wie man sich das normalerweise vorstellt, ist es selbstverständlich, dass wir hier nacharbeiten und auch Rücksicht nehmen müssen auf die Länder, in denen Schwierigkeiten bestehen.

Wir haben auch eine andere Frage diskutiert, die wesentlich ist, denn wir haben in der Europäischen Union immerhin 500 Millionen Verbraucher, die auch alle Versicherte sind, mit den so genannten Aktienrisiken. Hierzu gibt es auch klare Meinungen der Industrie, der Wirtschaft und der Mitgliedstaaten. Hier haben wir einen Kompromiss eingehen müssen, der sich möglicherweise irgendwann auch unter einem review-Klausel-System in der Beurteilung wiederfindet. Wichtig ist, dass wir sagen können, dass wir hier ein Signal gegeben haben, ein Signal aus der Europäischen Union: Europa bewegt sich, Europa ist handlungsfähig. Ich glaube, dass man dieses Signal auch in den Vereinigten Staaten, in China und an anderen Stellen, wo man an diesen finanzaufsichtsrechtlichen Fragen arbeitet und gerade in dieser Situation bessere Systeme für die Zukunft vorbereitet, erkannt hat. Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse.

Ich möchte auch zur Vergangenheit nochmals sehr deutlich Folgendes sagen: Wir hatten mit vier Präsidentschaften zu tun – die vierte läuft ja im Augenblick. Die Verhandlungen waren sehr unterschiedlich, geprägt natürlich auch vom jeweiligen Druck aus den einzelnen Mitgliedstaaten, aber wir haben ein Ergebnis erzielt. Das ist die eine Erkenntnis.

Das Zweite ist, dass wir mit der Versicherungswirtschaft in Europa zusammengearbeitet haben und dass hier die impact-Studien zu den einzelnen Bereichen sehr wichtig gewesen sind. Warum? Weil wir die Versicherungswirtschaft in diesem sehr komplizierten System und in dieser komplizierten Materie auf dem Weg zu einer solchen Lösung mitnehmen mussten. Wenn man bedenkt, dass in der letzten impact-Studie 1 400 Unternehmen mitgemacht haben – große und kleine, denn wir wollen ja keine Marktbereinigung machen, sondern wir wollen im Sinne des Verbrauchers alle mitnehmen –, dann haben wir hier einen großen Erfolg erzielt. Gemeinsam mit dem Verhandlungsteam Solvabilität II haben wir uns nicht einschüchtern lassen von bestimmten Druckpotenzialen, sondern wir haben den klaren Weg im Sinne der Verbraucher, im Sinne der Versicherungswirtschaft, aber vor allen Dingen natürlich auch im Sinne unserer parlamentarischen Aufgaben übernommen und erfüllt.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo PSE. – Signora Presidente, cari colleghi, credo che sia chiaro a tutti, che sia finito un ciclo di sviluppo che in questi anni ha portato alla luce gli squilibri e le contraddizioni di un modo di intendere la globalizzazione: una globalizzazione ultraliberale che ha goduto in troppi casi della debolezza delle istituzioni e che ha considerato la politica un impaccio, un fastidio da cui liberarsi.

E adesso è compito proprio della politica restituire la fiducia ai cittadini rispetto alla crisi profonda dell'economia che è in atto e per farlo è necessario che sia la politica ad assumere la guida indicando le prospettive e gli ostacoli da dover superare: va sanata la contraddizione tra la rapida crescita del mercato mondiale, la debolezza di istituzioni in grado di fare da contrappeso e da controllo rispetto allo strapotere dell’economia della finanza!

Con il regolamento sulle agenzie di rating si fa un importante passo in avanti, in tal senso, un dossier a cui ho lavorato in qualità di relatore ombra del gruppo socialista, in piena sintonia con Jean-Paul Gauzès, autore della relazione ,a cui vanno i miei più sentiti complimenti.

I punti maggiormente qualificanti del regolamento sono il frutto dell’impegno del Parlamento nel difficile negoziato con il Consiglio. Mi riferisco a conquiste concrete, come l’obbligo di registrazione per le agenzie sul territorio europeo, la previsione e la responsabilità civile, il doppio sistema di sicurezza per l’approvazione delle note provenienti dai paesi terzi e soprattutto la possibilità che questo regolamento entri in vigore rapidamente e non dopo due anni come inizialmente richiesto dai governi nazionali.

Ma questo resta anche un forte valore simbolico, stiamo infatti regolamentando un settore che come altri, e penso ad esempio ai fondi speculativi, hanno goduto in questi anni di un totale vuoto legislativo. I risultati di questa sorta di autogestione sono sotto gli occhi di tutti e sono risultati drammatici: è il momento di costruire con coraggio una nuova architettura dei mercati finanziari, dobbiamo avere la coscienza che in questo settore ancora più che in altri, caro Commissario, non è sufficiente la sola azione dei governi nazionali!

Per questa ragione considero un'occasione mancata, un punto diciamo di dolore rispetto all'ottimo risultato ottenuto, l’occasione mancata di non aver voluto prevedere nel testo, a causa della contrarietà degli Stati membri – qui c’è una grave responsabilità del Consiglio – un organo di vigilanza unico, europeo per il settore del rating. Una richiesta che è stata avanzata ufficialmente al Parlamento, ma che continua a non trovare spazio per mancanza di ambizione politica e di realismo. Su questo punto, il Parlamento continua a dimostrare di saper guardare lontano e l’auspicio è che i governi nazionali facciano la stessa cosa.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die Versäumnisse der Ratingagenturen im Vorfeld der Krise haben ihre Regulierung unausweichlich gemacht. Die Ziele der nun vorliegenden Verordnung für die Registrierung von Ratingagenturen sind einmal mehr Transparenz, eine garantierte hohe Qualität, mehr Wettbewerb, die Überwindung von Interessenkonflikten und dadurch ein besserer Investorenschutz. Die Einigung war nicht leicht, es war eine schwierige Geburt. Kommission, Parlament und Rat waren anfangs weit auseinander, aber insgesamt sind jetzt doch die Ziele in weiten Teilen erreicht worden. Als positiv ist anzumerken, dass es nur eine Kategorie von Ratings geben wird: es wird nicht mehr Kategorie 1 und 2 geben für regulatorische Zwecke und andere. Die Interessenkonflikte sind überwunden, es wird keine Beratungsdienstleistungen neben den Ratingaktivitäten geben. Ratingagenturen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union haben die Möglichkeit, durch Nutzung eines Gleichwertigkeitssystems mit Zertifizierung – das ist für kleine Ratingagenturen wichtig – oder durch Nutzung des Bestätigungssystems – das können große Ratingagenturen nutzen – auf den europäischen Markt zuzugehen und hier zu arbeiten.

CESR wird eine entscheidende Rolle bei der Registrierung und Überwachung der Ratingagenturen spielen. Trotz alledem sehe ich auch einige Mankos bei dem nun vorliegenden Dossier und bei der nun vorliegenden Verordnung. Ich fürchte, dass die Möglichkeiten, auf den europäischen Markt zu kommen, durch die Vorschriften und Auflagen in der Praxis de facto erschwert werden. Diese Auflagen sind vielleicht doch zu restriktiv, und sie können zu einer Abschottung des europäischen Marktes und damit zu einem Protektionismus durch die Hintertür führen. Das wäre negativ. Ich hoffe, dass sich meine Befürchtung in Zukunft als falsch herausstellen wird.

Wir sind bei unseren Vorschriften für das interene Management sehr weit gegangen - eigentlich zu weit. Es ist beinahe ein overkill. Vergleichbare Vorschriften gibt es in keiner anderen EU-Verordnung. Wir hätten besser daran getan, klare Prinzipien zu definieren und die Umsetzung und Ausgestaltung dieser Prinzipien den Unternehmen in Eigenverantwortung zu überlassen.

Ein letzter Punkt: Wir haben meines Erachtens keinen Fortschritt bei der Überwindung der Oligopols erzielt. Wir werden lange Jahre mit sehr wenig Wettbewerb leben müssen.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la crisi economica è lontana da una soluzione, nonostante l’appartenenza all’area euro abbia contribuito in Europa una certa stabilità. Il Fondo monetario internazionale sostiene che il costo della crisi finanziaria sia di 4 mila miliardi di dollari, di cui due terzi imputabili alle banche.

Gli obiettivi da raggiungere sono molteplici: ripristinare la fiducia, sostenere la crescita e tutelare l'occupazione. Questo si può ottenere solo grazie ad una politica economica capace di risanare il sistema finanziario, ma l’Europa non ha ancora una politica economica! Nonostante le proposte del G20 di Londra per dare nuovo impulso al sistema creditizio, rimane grave – come denunciamo da anni – la mancanza di regole certe per il mercato finanziario, i suoi operatori, i prodotti offerti e i derivati.

I mercati dovrebbero essere sottoposti a regolamentazione e vigilanza, soprattutto per il settore finanziario, che senza controllo ha dato il via ad una spirale di indebitamento senza precedenti. Cosa fare di questo immane debito costruito sulla concessione di crediti senza garanzia? Azzerarlo? Inserirlo in un meccanismo di pulizia messo in atto dalle banche? Proibire future operazioni in derivati OTC e sollecitare le banche a portare a termine in modo definitivo i loro contratti derivati?

Occorrono risposte certe, nuove linee di credito per le piccole e medie imprese e per i risparmiatori, per impedire delocalizzazioni incontrollate, e per riallineare le regole dell’OMC alla reale situazione. Se non si parla di regole del commercio mondiale non risolveremo nulla: occorre cioè, di fronte a una crisi sistemica, riformare il sistema, ridando alla politica quel ruolo di indirizzo che troppo spesso è mancato, ridando attenzione all’economia reale e abbandonando le facili e drogate sirene della finanza virtuale!

 
  
MPphoto
 

  Alain Lipietz, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais d'abord affirmer mon plein accord avec l'intervention de M. Mitchell. Nous ne sommes pas dans les temps, nous ne sommes pas dans les rythmes. Je lui ferai tout de même remarquer qu'il ne faudrait pas faire la même erreur vis-à-vis du président français que celle que les Français commettent quelquefois vis-à-vis de M. Gordon Brown. Ce ne sont pas les discours sur l'action qui garantissent l'efficacité de l'action.

Sur la crise elle-même, il est clair que pour nous, la crise n'est pas le point de départ financier. Elle s'enracine dans le social et l'écologique. Cela dit, elle se combine avec le cycle propre au milieu financier, c'est-à-dire que quand cela va bien, on prend des risques, et quand cela ne va plus bien, on se dit qu'il faudrait peut-être réguler un peu.

Nous sommes dans cette phase où il faut réguler, et il faut réguler fort. Il faut réguler à l'échelle du marché unique, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une régulation beaucoup plus centralisée à l'échelle européenne. C'est ce qui nous guide dans le choix de nos votes. Nous sommes tout à fait d'accord avec le rapport Gauzès et avec ses avancées, et cela fait des années que nous demandons à ce qu'il y ait une régulation et une supervision plus centralisée au niveau européen, et la première étape réalisée avec le CESR nous paraît tout à fait correcte.

En revanche, malgré les efforts de M. Skinner – et, ici, nous rejoignons exactement la critique de M. Mitchell –, nous regrettons que les gouvernements n'aient pas compris. Nous ne sommes pas d'accord avec le compromis qui est proposé et qui rejette le système de la supervision de groupe. Je pense qu'une telle méthode aboutira à de nouvelles catastrophes.

Donc, nous voterons contre le rapport Skinner, non pas contre le travail de M. Skinner lui-même, mais contre le compromis imposé par les gouvernements.

 
  
MPphoto
 

  Sahra Wagenknecht, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! So wie die öffentliche Sicherheit, die Justiz oder der Umweltschutz, so ist eben auch die Stabilität der Finanzmärkte ein öffentliches Gut, und das sollte öffentlich kontrolliert werden. Wir haben es doch erlebt: Wer die Regulierung der Finanzmärkte den privaten Großbanken, Versicherungen, Hedge Fonds und Ratingagenturen überlässt, der riskiert, dass gigantische Summen auf der Suche nach Maximalrenditen verspekuliert werden und am Ende die Allgemeinheit für die Verluste aufkommen muss.

Die Krise hat nur zu deutlich gezeigt, dass die freiwillige Selbstregulierung gescheitert ist. Trotzdem hält die Kommission unbeirrt daran fest. Statt riskante Finanzprodukte zu verbieten und der Finanzbranche klare Regeln vorzugeben, sollen auch künftig private Akteure selbst darüber entscheiden können, welche Risiken sie eingehen und wie die zu bewerten sind. Wir halten das für verantwortungslos.

Inzwischen ist klar, dass die Ratingagenturen aus Interesse am Profit die Risiken strukturierter Finanzprodukte systematisch unterschätzt und dadurch den Handel mit faulen Kreditpapieren erst richtig in Schwung gebracht haben. Angemessen wäre es daher, die Auslagerung des Risikomanagements an private, profitorientierte Akteure gänzlich zu beenden und eine öffentliche europäische Ratingagentur zu schaffen, die unabhängig über die Qualität der verschiedenen Wertpapiere urteilen kann. Diese Lösung wurde von der Kommission noch nicht einmal in Erwägung gezogen.

Der Bericht Gauzès fordert zu Recht, dass das Rating staatlicher Schuldtitel als öffentliche Aufgabe begriffen und daher von öffentlichen Akteuren vorgenommen werden muss. Aber warum sollte dieser Grundsatz nur für staatliche Schuldtitel gelten?

Auch bei der geplanten Richtlinie „Solvabilität II” setzen Kommission und Berichterstatter auf das gescheiterte Konzept der Selbstregulierung; zum Beispiel soll es den Versicherungskonzernen gestattet sein, bei der Kalkulation der Solvenzanforderungen, der Kapitalanforderungen auf interne Modelle der Risikobewertung zurückzugreifen. Ob die Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten über ausreichende Kapazitäten verfügen, diese Modelle nachzuvollziehen, wird sich zeigen. Ich persönlich zweifle daran.

Hinzu kommt, dass sowohl die Mindestkapital- als auch die Solvenzkapitalanforderungen viel zu gering sind. Sie müssen deutlich angehoben werden. Da das einige Banken oder Versicherungen vor Probleme stellen könnte, treten wir dafür ein, dass eine solche Aufstockung des Eigenkapitals durch staatliche Beteiligungen erfolgt, die mit einem entsprechenden Einfluss auf die Geschäftspolitik verbunden sind. Eine solche Teilverstaatlichung wäre ein mutiger, erster Schritt zur Neuausrichtung der Finanzbranche am Gemeinwohl.

Längerfristig sollte die gesamte Finanzbranche ohnehin in die öffentliche Hand überführt werden. Denn nur durch eine solche Vergesellschaftung kann gewährleistet werden, dass die Finanzbranche ihrem öffentlichen Auftrag nachkommt, statt sich auf der Suche nach immer höheren Renditen auf den globalen Finanzmärkten zu verzocken. Es ist wirklich an der Zeit, Schlüsse aus der angerichteten Katastrophe zu ziehen.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, I have spent 40 years in financial services, so I think perhaps I know a little bit about what I am talking about here.

Let me just say a little about the UK Financial Services Authority (FSA), which will guide us onto the target of how mistakes are made. The FSA in the United Kingdom has a rule book of half a million words. Nobody understands it – least of all the FSA. The FSA interprets its own rule book in secret; they keep the fines that they impose to beef up their own salaries and pensions; there is no court of appeal. I have written to Commissioner McCreevy on this subject and it drives a coach and horses through Articles 6 and 7 of his own Human Rights Act. There is no court of appeal. There is no legal recourse at all if they get it wrong. The general public has been given the impression that if a regulation has an FSA stamp on it it cannot go wrong. There is no concept of caveat emptor.

Now it is going to be, it would appear, subsumed by some sort of EU overseer, consisting no doubt of ignorant bureaucrats, Scandinavian housewives, Bulgarian mafia and Romanian peg-makers. Frankly, I think you are going to get on really well with each other.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Madame la Présidente, les rapports de M. Gauzès sur les agences de notation, de Mme Weber sur les obligations en matière de rapports relatifs aux concentrations et aux fusions d'entreprises, ou de M. Skinner sur l'exercice d'activités d'assurance ou de réassurance contiennent des dispositions assurément utiles, mais on ne peut pas qualifier cela de mesures destinées à lutter contre la crise financière. La crise que nous vivons a évidemment une tout autre ampleur, et elle ne pourra pas être résolue simplement par ces mesures techniques et ponctuelles.

Que faut-il pour résoudre la crise terrible que nous vivons? Il faut d'abord rompre avec les dogmes sur la base desquels vous avez fonctionné jusqu'à présent, c'est-à-dire les dogmes qui croient à la bienfaisance de la division internationale du travail, de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.

La libre circulation des marchandises, qui a mis en concurrence les ouvriers européens avec les ouvriers de pays qui, comme la Chine communiste, sont le paradis du capitalisme le plus cynique, où les ouvriers ne disposent ni de droit de grève, ni de libertés syndicales, ni de pensions de retraite suffisantes, ni de protection sociale, et ont des niveaux de salaires absolument dérisoires. Mais ce n'est pas le seul État dans cette situation.

La liberté de circulation des personnes, qui nous a conduits, qui vous a conduits, à accepter et à préconiser encore, comme unique moyen de remplacement des générations futures, une politique d'immigration massive, dont on constate bien, aujourd'hui, les résultats catastrophiques.

Et enfin, la liberté de circulation des capitaux, qui a été le facteur déclenchant de la crise, puisqu'il a permis à la crise du marché hypothécaire de l'accession à la propriété immobilière individuelle aux États-Unis d'Amérique – qui était une crise tout à fait circonstancielle, qui aurait dû rester circonscrite au marché américain – de contaminer de proche en proche toutes nos économies et de ruiner nos épargnants, nos salariés, nos entrepreneurs.

Alors, il faut libérer les petites et moyennes entreprises du carcan du fiscalisme et de la bureaucratie; il faut des règles simples pour que les valeurs monétaires correspondent effectivement à une réalité patrimoniale industrielle ou de service; il faut lancer une politique d'investissement, mais une politique d'investissement rentable. Voilà quelques mesures essentielles que l'on aimerait voir prendre par les gouvernements des États membres dans le cadre, après tout, de ces politiques nationales qui ont montré leur supériorité en matière de réactivité.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis (PPE-DE). - Madam President, I am pleased that Solvency II has at last reached the point of decision. Mr Skinner and his shadows have displayed exemplary resilience and patience in achieving this. I am sorry, also like others, that group support is excluded, but not surprised, frankly, in the current febrile circumstances. We need to work hard to achieve a group system that will work for and in a truly European single market for insurance, which is also effective with third countries – we cannot have any more AIG fiascos.

I would also like to compliment rapporteur Gauzès and the Council on reaching a reasonable conclusion to the regulation of credit rating agencies. Clearly, these agencies have made serious mistakes, and some form of increased regulation was inevitable. But who has not made mistakes, not least the regulators themselves, and can we be sure they are now above making any future errors?

I was concerned that the rabidly hostile scapegoating of credit-rating agencies would result in excessively intrusive and counter-productive regulation, with an overwhelming Eurocentric, protectionist and extraterritorial dimension. The compromise, I am glad to see, has muted these tendencies to some extent, but not to the extent I would have liked to have seen.

Credit ratings are an opinion – they are useful opinions, they are expert opinions, but they are only opinions, so it is up to investors to take full responsibility for their investment decisions. No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.

I am glad the scope is restricted to ratings used for regulatory purposes. I am glad to see that we have moved away from equivalence and endorsement, when dealing with third-country ratings, to equivalence or endorsement. But could the Commissioner please confirm that this means that investors can still invest freely in stocks and bonds in third countries which are not rated in Europe or which do not have equivalent status?

We must be on the look-out for unintended consequences. With no prior impact assessment, these will almost certainly appear and, therefore, the review requirement in Article 34 is of vital importance.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE). - Madame la Présidente, sur Solvabilité II, voilà une réforme engagée bien avant la crise et que la crise a éclairée d'un jour nouveau. En tant que législateurs, nous avons hésité: fallait-il conclure cet accord en première lecture?

Finalement, la détermination des négociateurs aura permis d'aboutir à un compromis qui, je crois, a au moins un double mérite: d'abord, obliger le secteur de l'assurance à mieux évaluer ses risques, ce qui, jusqu'à présent, relevait encore de mécanismes relativement anciens et sans doute inadaptés à ce qu'était devenue la réalité du secteur de l'assurance, et puis mettre l'accent sur la nécessité pour les mécanismes de supervision de s'adapter à ce que sont devenues les compagnies d'assurance, à la fois dans leur multitude de produits et d'offres au consommateur, mais aussi dans leur implantation transnationale.

En tant que législateurs, nous avons eu à cœur de tenir compte de la réalité de ce marché, c'est-à-dire d'un marché où, par exemple, dans certains pays, il existe des mécanismes d'assurance-vie qui représentent une part importante de ce secteur et où, à la lumière de la crise, nous devions tenir compte de ce que signifie la procyclicalité lorsqu'elle s'applique au secteur de l'assurance.

Nous devions aussi veiller à ce que l'adoption de cette législation ne bouscule pas l'architecture du marché de l'assurance et, notamment, permette aux structures de mutuelles de trouver leur place au sein de cette législation. Mais, bien évidemment, il ne s'agit que d'une étape, et je voudrais mentionner six points sur lesquels, demain, il nous faudra immédiatement remettre l'ouvrage sur le métier.

Le premier, c'est évidemment la prise en compte des conclusions du rapport de Jacques de Larosière et la nécessité de s'assurer qu'une égalité et des conditions harmonieuses existent entre les différents collèges de superviseurs, et, à cette fin, renforcer l'autorité européenne responsable de la supervision des compagnies d'assurance.

Deuxièmement – beaucoup de collègues l'ont indiqué –, mettre en place ce fameux soutien de groupe et, sur ce point, je ne partage pas l'avis d'Alain Lipietz. Bien sûr, nous aurions préféré avoir le soutien de groupe, mais comment ne pas comprendre que, pour des pays où 80 ou 100 % du secteur de l'assurance est entre les mains de compagnies étrangères, sans base légale certaine, il soit aujourd'hui difficile d'accepter ce mécanisme? Nous devons, là, progresser.

Troisième étape pour demain: l'harmonisation entre ce que nous faisons ici et ce qui se passe pour les fonds de pension. Comment imaginer que, pour l'assurance, il faille améliorer la solvabilité, et ne pas se poser la question pour les fonds de pension? C'est un défi absolument majeur.

Quatrième chantier pour demain, l'installation, la création, l'établissement d'un mécanisme de garantie de dépôt, comme nous l'avons aujourd'hui dans le domaine bancaire, et qui manque encore dans le secteur de l'assurance.

Cinquième point, la commercialisation des produits d'assurance et la garantie que la façon dont les intermédiaires d'assurance proposent les produits aux assurés permette de tenir compte de leurs intérêts et des besoins de protection.

Et dernier point enfin, la transposition, dans ce secteur, de ce que nous allons mettre en place pour le secteur bancaire, à savoir les mécanismes de rétention en matière de titrisation.

Sur cette base, j'espère que, demain, nous pourrons tenir compte des enseignements de cette crise pour assurer aux citoyens européens un secteur de l'assurance qui soit pour eux une vraie garantie pour...

(La présidente retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). - Madame la Présidente, nos amis rapporteurs ne sont pas en cause, mais je trouve que les propositions de la Commission arrivent bien tard et ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Pour prévenir toute nouvelle crise, il nous faut évidemment être beaucoup plus ambitieux et plus volontaristes.

En matière de régulation, d'abord. Nous devons harmoniser nos législations, et le signal le plus fort serait sans aucun doute de se doter d'un régulateur européen. Voilà enfin qui parlerait.

En matière d'agences de notation, nous devons créer des agences européennes dont l'indépendance sera garantie et en finir avec ce scandale de voir des agences noter des entreprises par lesquelles elles sont payées.

Sur les hedge funds, nous devons les encadrer et imaginer une fiscalité qui pénalise toutes les opérations financières de court terme.

Enfin, sur les paradis fiscaux, il y a des mesures très simples à prendre. Nous devons interdire d'activité en Europe toute banque effectuant des transactions avec les paradis fiscaux ou refusant de coopérer.

Voilà pour l'immédiat. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, et je veux ici donner deux pistes. La première, c'est que nous devons, me semble-t-il, nous poser la question de l'élargissement de la zone euro et de l'intégration de nouveaux membres. Ce geste politique serait probablement aussi fort que celui de la réunification allemande en son temps, et il marquerait la solidarité intra-européenne et renforcerait le poids de notre Union.

Enfin, il nous faut avancer vers l'intégration économique, budgétaire et monétaire, vers l'harmonisation fiscale qui est la seule manière de lutter contre le dumping fiscal en Europe.

Tout cela est nécessaire, mais ce que nos concitoyens attendent d'abord, et j'aimerais que la Commission l'entende, c'est que nous agissions pour répondre à la crise. Nos concitoyens attendent toujours un vrai plan de relance européen et, par exemple, un grand emprunt. Ils attendent toujours que l'Europe soutienne vraiment nos PME, programme vraiment des investissements pour l'avenir et surtout accompagne tous ceux qui, en Europe, sont frappés par la crise. Je pense aux chômeurs, je pense au temps partiel, je pense aux ménages qui traversent des difficultés immenses aujourd'hui.

Voilà, selon moi, quelle est l'urgence et voilà ce sur quoi les dirigeants européens seront jugés demain.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - Pani Przewodnicząca! Wprowadzenie Solvency II, zmiany przygotowywanej przez kilka ostatnich lat w systemie działalności i nadzoru ubezpieczeniowego, jest posunięciem dużej wagi, szczególnie w dobie kryzysu finansowego. Od lat zajmuję się systemami ubezpieczeń emerytalnych i mam świadomość znaczenia nadzoru finansowego nad funduszami emerytalnymi wobec mobilności pracowników i konieczności nadzoru transgranicznego.

Gdy do tej mobilności zachęcamy, musimy zapewnić takie warunki, by pracownicy zmieniający kraje zatrudnienia, a także systemy ubezpieczeń, mieli pewność, że ich składki ubezpieczeniowe potrącane są w sposób właściwy, trafiają na właściwe konta i że bezpieczeństwo oczekiwanej przyszłej emerytury będzie wzrastać dzięki wspólnotowym rozwiązaniom w zakresie zasad inwestowania i nadzoru nad funduszami emerytalnymi.

Gratuluję CEIOPS-owi i jego panelowi konsultacyjnemu, w którego pracach miałam zaszczyt uczestniczyć do września 2007 r., gratuluję sprawozdawcy, panu Peterowi Skinnerowi.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Madam President, the Global Financial Stability Report of the IMF estimates that the financial crisis will cost USD 4 billion. This is an estimate that may rise. This crisis has been brought about, as we all know, by a kind of casino capitalism, crony capitalism, and a financial services sector that has been subject to no regulation – or to light-touch regulation, as it is sometimes politely referred to.

The fall-out of all of this for workers and families across Europe has been nothing short of catastrophic. I have been struck in the debate and in the reports that have been produced by the very polite way in which we are addressing this scandal. I am struck by the fact that the Liberal and Christian Democrat groups are concerned at over-prescription, or that protectionism may be introduced through the back door.

The fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist. The fact is that we do require a protectionism, and those that must be protected are workers and the real economy. We have yet to have a debate on the issue of jobs – although that is what matters for citizens – and this institution remains wedded to a system that has failed. Let us acknowledge that and be radical and brave.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). - Fru talman! En global finanskris skakar världsekonomin, och förslagen haglar nu om hur upprepning ska förhindras. Mera av reglering, mera tillsyn är inne. Utgångspunkten måste ju emellertid ändå vara: Vad är det som har gått snett? Låt mig på 50 sekunder sammanfatta orsakerna.

Vi har fått en ägarlös kapitalism. Finansföretagen styrs av tjänstemän. Dessa kan utforma system som ger dem själva gigantiska bonusar och pensioner när vinsterna stiger. Vinsterna kan höjas på kort sikt genom att ledningen höjer risknivån i företagen genom lägre egenkapital. När riskerna faller ut har ledningspersonalen fått sina pengar, förlusterna tas av andra.

De som skulle ändra en sådan politik har inga incitament. Insättare i banker vet att det finns insättningsgarantier. Alla vet att de flesta banker är för stora för att låtas gå i konkurs. De räddas av skattebetalarna. Värderingsinstituten vet att de inte får några uppdrag om de ifrågasätter soliditeten i kundföretagen. Den politik som förs av centralbanker och finansdepartement går ut på att bubblor inte får punkteras. Därmed växer de sig orimligt stora.

Diskuterar vi lösningar på dessa problem? Svaret är nej!

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE-DE). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die größte seit dem 2. Weltkrieg, hat globale Auswirkungen. Der Vertrauensverlust, Unsicherheit, Ungeduld und Ratlosigkeit sind spürbar. Die Lücken in der Finanzmarktregulierung sind sichtbar. Die Notwendigkeit, gemeinsame europäische Antworten zu beschließen und weltweit eine Vorreiterrolle einzunehmen, spornt an. Die Einsicht, mehr Europa schaffen zu müssen, macht Dinge möglich, die Kommissions- und Ratsmitglieder noch vor Monaten gegenüber Forderungen des Parlaments abgelehnt und verhindert haben.

Unser Modell der sozialen Marktwirtschaft – so viel Markt wie möglich, so viel Regelung wie notwendig – gibt den Ordnungsrahmen nicht nur für europäische, sondern auch für alle globalen Regulierungen vor. Die Europäische Union agiert erfolgreich, aber wir sind noch lange nicht fertig und am Ziel. Eine weitere Etappe wird zurückgelegt, weitere Kapitel müssen zügig angegangen oder abgeschlossen werden. Nur Entschlossenheit und Mut zu mutigen europäischen Regelungen schaffen Vertrauen.

Und wir beschließen heute – viel zu spät – Regelung für die Ratingagenturen. Registrierung ist notwendig, Kontrolle ist notwendig, Unvereinbarkeiten müssen geschaffen werden. Wir beschließen die Solvabilitätsrichtlinie – das müssten wir auch ohne Finanzmarktkrise machen. Wir sollten im Mai die Bankenrichtlinie beschließen. Wir müssen die Prozyklizitätseffekte endlich aus den bestehenden Regelungen beseitigen. Die Hedge Fonds bedürfen ebenso wie die Private-Equity-Beteiligungen einer Regelung. Alle Managergehälter, die eine Bonuskomponente enthalten, benötigen auch eine Verlustkomponente.

Die Haftungsfragen werden in Europa weniger diskutiert als in den Vereinigten Staaten, und die europäische Aufsicht ist noch nicht fertig. Wir sollten sie nach dem System der europäischen Zentralbanken organisieren und rasch möglichst viele Beschlüsse noch vor dem Sommer fassen. Ich lade Sie dazu ein.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - Madame la Présidente, chers collègues, le Parlement s'apprête à adopter des règles gouvernant la finance internationale. Elles seront insuffisantes car, manifestement, la volonté politique n'existe ni en Europe, ni aux États-Unis pour éliminer les dérives de la spéculation pure, comme par exemple le naked short selling, la vente de produits qu'on ne possède même pas.

La crise financière internationale n'est pas née dans les îles. Elle est née aux États-Unis, et elle s'est propagée à travers la City aux autres grands centres financiers. Tous ces centres étaient supposés être bien réglementés. Le G20 a néanmoins trouvé les coupables idéaux: les paradis fiscaux, les vrais et les faux.

Dans mon rapport pour le Parlement sur la réforme de l'architecture internationale, j'avais déjà préconisé en 2000 l'élimination de tous les trous noirs de la finance internationale, à commencer par les hedge funds et les autres fonds purement spéculatifs.

Le G20 n'entend réguler que les fonds spéculatifs présentant un risque systémique. Le risque systémique se constate par après, quand la crise s'est déchaînée. En réalité, les grands du G20 ont ménagé leurs propres centres offshore, les Channel Islands, les Virgin Islands, Hong-Kong ou Macao, pour ne pas parler des centres onshore comme le Delaware.

Comme l'a dit Jacques Attali, à l'avenir, le monopole de la spéculation sera réservé à Londres et à New York. Le message est clair. La finance internationale sera régulée au seul profit des grands pays. All pigs are equal, but some pigs are more equal.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Losco (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, è giusto formulare le critiche e sottolineare i ritardi, però è anche giusto e opportuno dire che oggi facciamo un passo avanti e che di fronte a questa terribile crisi, che ha sconvolto le economie mondiali, le istituzioni europee presentano misure legislative specifiche, nei settori chiavi, quali le agenzie di rating e le assicurazioni.

Credo, almeno per quello che ho seguito in modo particolare, di significativa importanza è la direttiva sull'accesso alle attività di assicurazioni dirette e riassicurazioni e il loro esercizio. L'accordo trovato in extremis con il Consiglio, in sostanza ha dotato questi settori di nuove più efficienti regole che tengano conto delle dinamiche del mercato reale e fuori da formule fisse.

I principi della valutazione economica e dei requisiti patrimoniali, rispondenti ai rischi effettivamente assunti dalle imprese, gli incentivi al risk management, l’armonizzazione, la vigilanza di rapporti, l’informativa al pubblico, la trasparenza sono tutti aspetti essenziali per rendere il settore assicurativo più competitivo e rafforzare la tutela degli assicurati.

Compromesso finale, ha permesso di trovare soluzioni condivisibili ai problemi dei possibili effetti prociclici, delle nuove regole e a quelle del trattamento in investimenti. Si poteva fare di più, certo, ma credo che però abbiamo raggiunto un punto da cui ripartire per ulteriori passi avanti.

 
  
MPphoto
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή οικονομική κρίση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την πάγια θέση μας για την ανάγκη ρύθμισης και όχι απορρύθμισης των συγχωνεύσεων και εγκαταστάσεων των πολυεθνικών και άλλων επιχειρήσεων, για την ανάγκη αλλαγής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, την ανάγκη παρέμβασης για τη μη δημιουργία μονοπωλίων και Καρτέλ που, ανάμεσα στα άλλα, χειραγωγούν την αγορά, καθορίζουν τις τιμές, απολύουν και έχουν ως μόνο στόχο το κέρδος.

Οι πολίτες διαπιστώνουν τα αποτελέσματα μιας ανάπτυξης χωρίς κοινωνικό χαρακτήρα που, αντί να δημιουργεί μόνιμες θέσεις εργασίας, στοχεύει στην περαιτέρω συγκέντρωση πλούτου και ισχύος στα χέρια των λίγων. Η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών, που είναι πάγια θέση της Δεξιάς και άλλων, οδήγησε σε βαθύ οικονομικό πλήγμα που επηρεάζει τους λαούς άμεσα.

Επειδή μέχρι πριν ένα χρόνο οι πολιτικοί καθοδηγητές των απορρυθμίσεων και πολέμιοι των κρατικών ρυθμίσεων περηφανεύονταν για την κατάσταση των οικονομιών, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι αυτές ακριβώς οι πολιτικές οδήγησαν σε κύματα φτώχειας και ανισοτήτων, σε αρνητική ανάπτυξη της οικονομίας, στην αισχροκέρδεια των εταιρειών τροφίμων με κέρδη της τάξης των 40 δισ. εκάστης, κατά το 2008.

Το μήνυμα όμως θα δοθεί από τους πολίτες, σ' αυτούς που δημιούργησαν την κρίση και, παράλληλα, τις ανισότητες.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). - Nu de eerste tekenen van economisch herstel door de centrale banken van Europa en Amerika worden voorspeld, is het zaak niet te verslappen in de uitvoering van richtlijnen om een herhaling te voorkomen.

De rol van de ratingbureaus in de kredietcrisis is aanzienlijk. Beleggers voeren zonder raadpleging van derden blind op de weergave van deze bureaus. Dat in een veranderende markt de ratings niet adequaat werden aangepast, heeft verschillende oorzaken. Deze oorzaken zijn niet allemaal te voorkomen met nieuwe regels. Het formuleren van een vestigingseis binnen de Europese Unie voor het uitoefenen van ratingactiviteiten is een goed begin, maar gezien het mondiale karakter van de markt ook niet meer dan een begin.

De Europese Commissie moet snel werk maken van de harmonisatie van de richtlijnen met derde landen en daarom verdient het de voorkeur om binnen de Europese Unie op dit terrein centraal te werken. Het is duidelijk dat er méér nodig is voor het herstel van vertrouwen in de financiële markten. Laten wij daarom een begin maken met een nieuwe financiële moraal.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Wir haben heute die ersten Gesetzgebungsvorschläge aus dem Finanzmarktpaket. Solvabilität II war längst überfällig. Das will ich vorab außen vor lassen. Da ist sehr gut verhandelt worden. Die Ergebnisse sind brauchbar, und wir werden dem zustimmen.

Bei den Ratingagenturen ist eines der Probleme aufgetaucht, bei denen man wirklich sagen kann: Hier handelt es sich um ein Versagen des Marktes und der Politik. Wir haben hier im Parlament die Kommission seit Jahren aufgefordert, zu verschiedenen Punkten betreffend die Ursachen der Finanzmarktkrise Vorschläge zu machen, was sehr lange gedauert hat. Das was jetzt vom Kollegen Gauzès verhandelt wurde, ist brauchbar. Es schafft unabhängige Kriterien, neue Aufsichtsstrukturen und ist in der Tat geeignet, diese Interessenvermischung zwischen Beratung und Bewertung zu lösen und mehr Transparenz zu schaffen. Das ist ein vernünftiger Vorschlag.

Er reicht allerdings nicht aus. Wenn ich mich an die Debatte mit dem britischen Premierminister Tony Blair erinnere, der hier aufgetreten ist, als ob er vor dem G-20-Gipfel in London die Lösung hätte! Tatsache ist, dass es in den letzten zehn Jahre auch innerhalb der Europäischen Union – insbesondere von Großbritannien, aber auch von der EU-Kommission – Weigerungen gab, irgendwelche Dinge so zu regeln, wie sie offenkundig waren. Diese sind ja nicht neu entstanden, sondern die Größe der Blase ist in der Tat erheblich geworden, und es stellt sich jetzt die Aufgabe, dass wir bei den Bilanzierungsregeln vorankommen – der Kommissar hat es bei den Bewertungs- und Bonussystemen der Manager erwähnt. Es kann nicht sein, dass es hier keine Regelungen gibt. Außerdem müssen wir bei der Eigenkapitalfrage, etwa bei Verbriefungen, noch im Mai einen Abschluss finden und insgesamt beim de Larosière-Bericht bei den europäischen Aufsichtsstrukturen ebenfalls eine schnelle Lösung finden.

Wir können nicht bei allen Fragen auf die USA warten. Ich appelliere daran, dass wir es wie beim Klimapaket machen: Gehen wir als Europäer vor und liefern wir der Welt eine brauchbare Vorlage! Dann haben wir unseren Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg (PSE). - Staat u mij toe om eerst een opmerking vooraf te maken? Ik luister met verbazing naar allerlei speeches die hier door leden van dit Parlement worden gehouden over leiderschap en het aanpakken van het kapitalisme. Dat zijn allemaal leden die wij nooit gezien hebben als wij met het degelijke handwerk bezig waren om dat kapitaal in goede banen te leiden.

Ik was schaduwrapporteur voor het verslag van mevrouw Weber en zij is een voorbeeld van iemand die dat handwerk heeft geleverd in een dossier dat gaat over het moderniseren, vereenvoudigen en verminderen van de lastendruk voor bedrijven in de Europese regels. Het dossier maakte deel uit van een groot pakket van betere regelgeving en ik zou willen benadrukken dat die betere regelgeving niet alleen maar een kwestie van dereguleren en het wegnemen van lasten is, maar ook van adequater, flexibeler en dynamischer reageren op ontwikkelingen met duidelijke bevoegdheden, met name voor de toezichthouders, die daarbij een rol spelen.

In dit verband zou ik twee aspecten willen belichten, ook met betrekking tot de andere twee dossiers die hier vandaag aan de orde zijn. In de eerste plaats moet je niet proberen de problemen van gisteren te regelen, maar juist anticiperen op de toekomst en een proces neerzetten waarmee adequaat op dynamische ontwikkelingen en innovaties kan worden gereageerd. Daarvoor hebben wij met de Lamfalussy-procedure, die wij de afgelopen tijd ontwikkeld hebben, juist zo'n proces neergezet.

In de tweede plaats moet je kijken naar het niveau waarop je toezicht houdt. De actoren op de markt zijn grensoverschrijdend, internationaal geworden. Dan moet je dus niet denken dat je deze actoren met nationale kleine toezichthouders kunt beheersen. Die grote spelers, die heel erg die markt domineren, moet je echt op Europees en mondiaal niveau aanpakken. Dat betekent in mijn ogen dat je dan ook bevoegdheden op dat niveau moet vastleggen om direct toezicht uit te kunnen oefenen.

Welnu, bij de ratingbureaus hadden wij die mogelijkheid gehad. Het was de oorspronkelijke inzet van het Parlement om meteen het Europese comité CESR de bevoegdheid te verlenen om de registratie te regelen. Helaas is dat niet gelukt, omdat daar weer getouwtrek zal ontstaan tussen met name grote landen, grote financiële centra om die hoofdkantoren aan te trekken en daar toch de eerste viool te spelen om die grote ratingbureaus onder hun vleugels te hebben. Ik vind dat spijtig. Ik had veel liever gezien dat dit meteen op Europees niveau gebeurde.

Bij Solvency II hebben wij hetzelfde gezien. Daar is evenmin doortastend opgetreden bij het verlenen van bevoegdheden om bindende uitspraken te kunnen doen op Europees niveau als toezichthouders het onderling niet eens worden. Dat betekent ook dat die gasttoezichthouders geen bevoegdheden willen overdragen aan zo'n toezichthouder die de eerste viool speelt. Dat is spijtig, maar er staan bepalingen in, ook in overweging 25, waarin wij als Parlement duidelijk aangeven dat wij volgend jaar op grond van de de Larosière-voorstellen moeten proberen dat aspect te verbeteren en te versterken.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Fru talman, herr kommissionär! Den finansiella och ekonomiska krisen har visat att vi i Europa måste kunna agera gemensamt. Vi ska vara glada över att Europa har haft och har euron, inte 16 olika valutor. Det har mildrat de svåra tiderna. Det var först när euroländerna möttes i Paris i höstas som krisen kunde stabiliseras och en återhämtning kunde starta. Därefter har de globala insatserna följt med G20-mötet som var starten på något nytt – en värld där världens stora länder möttes på likvärdiga villkor.

Vi måste nu se till att vi står bättre rustade nästa gång krisen slår till. De direktiv som behandlas i dag är viktiga, och jag tycker att de är balanserade. Vi behöver en större öppenhet och insyn på marknaden, större möjligheter att agera över gränserna och en förbättrad tillsyn. Vi måste också bekämpa protektionism och, i mitt tycke, stöda frihandel. Vi måste vidare begränsa risktagandet och stoppa överdrifter. Den fria marknaden behöver också sina ramar och regler. Det kan jag som liberal också givetvis hålla med om. Dock ska vi akta oss för att överreglera. Den risken finns i den sinnesstämning som nu råder. Låt oss inte glömma att marknadsekonomin skapar välstånd.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Na początku tego miesiąca dowiedzieliśmy się, że podjęto już wszystkie środki zaradcze przeciwko kryzysowi finansowemu. Aż o 500 mld dolarów, a więc trzykrotnie, wzrośnie budżet Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O 100 mld wzbogaci się Bank Światowy. Wreszcie 250 mld przeznaczono na dofinansowanie handlu międzynarodowego. Będzie mieć miejsce rzekomo ostrzejszy nadzór nad rynkiem finansowym, kontrola rajów podatkowych i wynagrodzeń bankierów. Prezydent Barack Obama powiedział, że zakończony szczyt G-20 będzie punktem zwrotnym w pogoni za ożywieniem gospodarczym na świecie.

W sumie nie ma chyba o co się martwić. Może z jednym wyjątkiem. Dlaczego światowi przywódcy tak długo zwlekali z wprowadzeniem w życie swojego misternego i ratunkowego planu wsparcia i nie raczyli ożywić światowej gospodarki już wcześniej? Czyżby nie mieli tego biliona? Zasadne pytanie więc brzmi: skąd wzięto ten bilion? Ze sprzedaży 400 ton złota? Podobno w oficjalnych komunikatach nie ma na ten temat ani słowa. A może pożyczono w jakimś banku? Skoro nastąpi teraz takie ożywienie, to może przywódcy – i tu prośba do panów Barroso i Topolanka – spotkają się raz jeszcze i dorzucą kolejny bilion. Tak, żebyśmy mieli jakieś „turboożywienie”.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). - Κύρια Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στην Ευρώπη πληρώνουμε σήμερα τις συνέπειες ενός άναρχου, εκκεντρικού αμερικανικού, αγγλοσαξονικού μοντέλου οργάνωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, που έμαθε να λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς εποπτεία, χωρίς δημοκρατική λογοδοσία και, φυσικά, επιμόλυνε την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Με τα κείμενα που συζητάμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο, χτίζουμε εδώ στην Ευρώπη μια ασπίδα προστασίας για τον πολίτη. Μια ασπίδα προστασίας που θα τον εξασφαλίσει απέναντι σ' αυτό το παράδοξο που ζούμε σήμερα: οι ροές χρήματος να είναι υπερεθνικές και οι κανόνες εποπτείας και λογοδοσίας, όπου αυτές υπάρχουν, να είναι εθνικές.

Η Ευρώπη λοιπόν αντιδρά, έστω αργά αλλά αντιδρά κάλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό βέβαια αφήνει δύο μεγάλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο ερώτημα είναι: γιατί χρειάστηκε να ζήσουμε την κρίση για να αντιδράσουμε; Γιατί χρειάστηκε να περιμένουμε να συμβούν όλα αυτά, για να έχουμε κανόνες; Την απάντηση θα την δώσουν οι πολίτες, ανταμείβοντας αυτούς που ζητούσαν νομοθεσία, και τιμωρώντας αυτούς που ήθελαν να μας πείσουν ότι η αυτορρύθμιση είναι η λύση σε όλα τα κακά που ζούμε σήμερα.

Η δεύτερη ερώτηση είναι εάν αυτά τα κείμενα που συζητάμε σήμερα, θα είναι τα μόνα ή θα υπάρξει μια συνολική εποπτεία, μια συνολική αναθεώρηση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Την απάντηση σε αυτή τη δεύτερη ερώτηση θα την δώσουμε εμείς διότι, ως συν-νομοθέτες, θα ασκήσουμε πίεση ώστε να μη μείνουμε μόνο στην έκθεση Gauzès για τους οργανισμούς αποτίμησης της αξιοληπτικής ικανότητας που δεν είδαν το παγόβουνο να πλησιάζει τον Τιτανικό και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε, αλλά είδαν όμως πολύ γρήγορα ότι ορισμένες χώρες-μέλη έπρεπε να υποβιβασθούν επειδή δεν έχουν ‘δήθεν’ επαρκή αξιοληπτική ικανότητα.

Αυτά όλα πρέπει να τα εξετάσουμε και να τα διαρθρώσουμε από την αρχή: τίποτα δεν θα παραμείνει ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη σημερινή κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). - Señora Presidenta, me refiero exclusivamente al informe de la señora Weber sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE y la Directiva 2005/56/CE en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.

Estamos en el procedimiento de simplificación de trámites administrativos. Nuestra postura es favorable a las propuestas de la Comisión que introducen ciertas modificaciones, pero incluimos algunas enmiendas que han sido presentadas por prácticamente todos los grupos políticos y que, desde luego, la persona que les habla ha apoyado, ya que permiten una simplificación.

Estamos hablando, desde luego, de una modificación muy importante como es la eliminación de documentación, la introducción de las páginas web y de referencias en las páginas web, la eliminación de requisitos periciales y de otro tipo que hasta ahora se exigían, lo cual podría suponer una reducción bastante importante de los costos y del tiempo, sin dejar de ofrecer garantías tanto a los acreedores como, por ejemplo, a los trabajadores de la empresa y demás personas que tienen acceso a la misma.

Yo creo que las propuestas que nos hace la Comisión son bastante positivas y que las propuestas de modificación del texto que presentamos van en el mismo sentido, garantizando la independencia, sobre todo en el caso de utilización de páginas web, y la necesidad de que haya referencias a cualquier información en esas propias páginas web a otras páginas web que se utilizan, de forma que esa utilización no se complique y haya bastante información adicional.

En definitiva, señora Presidenta, yo creo que el Parlamento podrá aprobar esta propuesta de directiva por una amplia mayoría y que el texto resultante será mejor que el que nos había presentado la Comisión.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). - Matosi iš dabartinių įvykių, kaip didelės finansų grupės, jų klaidos, kokią įtaką turi realiai ekonomikai, ypač mažų šalių ekonomikoms, todėl teikiami dokumentai turėtų sukurti teisinę bazę, kad galima būtų valdyti du pagrindinius procesus: suderinti laisvą ciklišką kapitalo judėjimą finansų grupės viduje su būtinybe užtikrinti realios ekonomikos likvidumą ir makroekonominį stabilumą ekonominio nuosmukio metu ir taip pat, antra funkcija, turi padėti atlikti pasidalinti atsakomybe tarp motininių ir dukterinių bendrovių priežiūros institucijų, kad būtų užtikrinta finansų grupės tinkama veikla ir būtų aišku, kas padengs nuostolius, jeigu pasitaikys klaidų.

Reikia pasakyti, kad teikiamas dokumentas – tik pirmas žingsnis šia linkme, ir aš norėčiau pabrėžti, kad nebus išspręstos šios problemos, jeigu nebus įvertintas konkurencijos įstatymo poveikis finansinių grupių veiklai. Šitą aspektą mes visada pamirštame, ir tai turėtų būti naujos kadencijos prioritetas.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE). - Madam President, I think that this package, which is part of the measures to deal with the financial crisis, is quite good with regard to Solvency II and the credit rating agencies and will result in good compromises and outcomes.

However, when we look to the future, I would like to raise three issues. Firstly, I would like to see the European Union being more ambitious and active at global level. Even though the G20 outcomes are steps in the right direction, they are still too modest and far from having a proper, global, convention-based regulation, both on funds and different financial instruments, and on regulation.

Secondly, when it comes to the de Larosière report and our own actions, I think that the outcome of de Larosière was rather good, especially when it comes to supervising and analysing the systematic risk at European level. But I would like to point out two pitfalls here. Firstly, concerning micro-supervision: I do see that the proposed moral there, which would still be based very much on cooperation instead of a centralised European aspect, has very serious problems. Secondly, from what we have already heard about the Commission’s preparation concerning venture capital and hedge funds, there is much to be hoped for and expected from there.

So, if we really want to be effective at this level globally, we will have to do our homework properly, and I would really like to see a better and more ambitious approach from the Commission in this field.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). - Señora Presidenta, el paquete de medidas sobre agencias de calificación crediticia (rating), seguros y fusiones y escisiones empresariales es un primer paso para incrementar la confianza y la eficiencia de los mercados financieros. Se ajusta a los principios defendidos por la Unión Europea y el G-20 de fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la integridad en los mercados financieros y sitúan a la Unión Europea en una posición de liderazgo internacional. Por eso los apoyo, aunque habrá que ir más allá.

Los fallos de la agencias de rating son una de las causas de la crisis financiera: no basta la autorregulación. El Reglamento es pionero en asegurar el registro, la responsabilidad y la supervisión de las agencias, en abordar los conflictos de intereses, mejorar los métodos de trabajo y la calidad de los diferentes tipos de calificaciones incluyendo las que proceden de terceros países. Queda pendiente una revisión en el futuro sobre los sistemas de pago y la creación de una agencia pública europea.

La Directiva sobre solvencia codifica todo el acervo existente sobre seguros privados e incorpora avances técnicos en la mejor gestión de riesgos que van a impulsar la innovación, mejorar la utilización de recursos, aumentar la protección de los asegurados y la estabilidad financiera en el sector. El nuevo marco para la supervisión de grupos responde a una línea prudente y evolutiva. La creación de colegios de supervisores es un paso adelante en el proceso de integración y reforzamiento de la supervisión financiera europea que debe seguir avanzando y puede ser una pauta que puede convertirse en un estándar mundial. El Parlamento vigilará e impulsará su desarrollo.

Finalmente, la modificación de varias directivas en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones constituye un impulso de la simplificación legislativa y pone de manifiesto que puede compatibilizarse perfectamente el objetivo de reducir las cargas de las empresas en un 25 % con el reforzamiento de los derechos del público y de los accionistas, siempre que se utilicen las tecnologías de la información y comunicación.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dăianu (ALDE). - Madam President, I am glad that, in the end, common sense has prevailed in Parliament and the Commission concerning the causes of this financial crisis. People have realised that this crisis is not of a cyclical nature and that a thorough overhaul of the regulation and supervision of financial markets is badly needed. The de Larosière group report and the Turner report, too, have made this quite clear. These reports are in analytical tune with the Lamfalussy follow-up report of Parliament.

The documents which are being debated today are to be seen in the same logic of action. Unfortunately, our economies will still suffer for quite a while, not least because of the public budgets and, probably, future inflationary facts of the efforts which are being undertaken to clean up the huge mess. Let us hope that we will learn more this time than we have from previous episodes of crisis.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE). - Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dies ist ja eine wirklich interessante und gute Debatte, und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir – wenn wir uns die Berichte anschauen – zwei Aspekte miteinander kombinieren, die auf den ersten Blick nicht unmittelbar etwas miteinander zu tun haben, aber schon etwas damit zu tun haben, wie wir mit der Krise fertig werden und die Wirtschaft wiederbeleben.

Ich war im Rechtsausschuss Schattenberichterstatter für den Bericht Weber, zu dem ich erst einmal Frau Weber ganz herzlich gratulieren möchte. Hier geht es nicht klassisch um die Bewältigung der Krise, sondern beim Bericht Weber geht es eigentlich um die Vereinfachung des Gesellschaftsrechts, um einen Beitrag zum Bürokratieabbau und die Beseitigung von Unternehmenslasten. Gerade jetzt, zum Ende der Legislaturperiode, ist das ein deutlicher Beleg und ein Beispiel dafür, wie das Europäische Parlament gerade mit diesem Thema umgeht und versucht, das Gesellschaftsrecht im Sinne der Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich begrüße das nachdrücklich.

Da bei dieser Debatte auch die Gelegenheit besteht, etwas zur generellen Finanzmarktgesetzgebung zu sagen, sei angemerkt, dass auch das ein Zeichen gegen Ende dieser Legislaturperiode ist, dass wir jetzt mit dem ersten Finanzmarktpaket zu einem Ergebnis kommen und hier in erster Lesung in diesem Hause die Beratungen abschließen. Ich denke, dass auch das wichtig ist.

Ich will aber auch festhalten, dass wir mit dem zweiten Paket, das die Kommission im Augenblick ja noch vorbereitet, leider in dieser Legislaturperiode zu spät kommen. Das hat seine Ursachen. Sie werden sich daran erinnern, dass wir in der Vergangenheit das Thema der Regulierung bestimmter Bereiche der Finanzmärkte sehr wohl diskutiert haben, und zwar in den Ausschüssen in diesem Haus oder bei verschiedenen Gelegenheiten im Plenum. Es gab aber massive Widerstände. Widerstände gab es im Ministerrat: der sozialistische Premierminister Gordon Brown hat sich lange Zeit geweigert, bestimmte Realitäten anzuerkennen.

Widerstände hat es auch in der Kommission gegeben. Die Kommission hat im Bereich Hedgefonds und in anderen Sektoren lange Zeit Widerstand geleistet und Widerstände hat es auch hier im Haus gegeben. Als es darum ging, legislative Initiativberichte auf den Weg zu bringen, hat die Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung lange Zeit dieses aufgrund eines überflüssigen Kompetenzstreits verweigert. Ich bin froh, dass jetzt alle einsichtig geworden sind. Charly McCreevy reguliert die Hedgefonds, Frau Berès lässt Initiativberichte zu und Gordon Brown hat seine Meinung auch geändert. Das ist eine gute Entwicklung, die ich – auch im Namen meiner Fraktion – nachdrücklich begrüße.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). - Madame la Présidente, mon propos sera relatif au rapport sur les agences de notation, et mes premiers mots seront pour féliciter mon ami Jean-Paul Gauzès, qui a agi avec compétence, lucidité et pragmatisme.

Mais au risque, Madame la Présidente, d'être un petit peu hors sujet, je voudrais parler du problème de la notation des États. Les États, dans la crise que nous traversons, sont devenus des acteurs financiers majeurs face au risque d'effondrement du secteur financier.

Ils ont pris des garanties, ils ont des dettes, ils ont des prises de participation, et c'est la raison pour laquelle je me demande si l'Union européenne ne devrait pas proposer, dans le cadre de la nouvelle régulation mondiale du capitalisme, la création d'une agence publique mondiale de notation des États, une structure indépendante qui serait placée auprès du Fonds monétaire international et qui permettrait aux citoyens d'avoir une vue, à travers ces notations, de la qualité des finances des États qui, je le répète, sont devenus des acteurs financiers incontournables.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Mir geht es um drei kurze Punkte. Erstens: Wir haben einen guten Konsens erreicht, dass in Zukunft alle Finanzinstitutionen der Regulierung unterworfen werden müssen, dass keine davon ausgenommen werden kann. Die Kommission ist jetzt in der Lage, nach und nach Vorschläge zu machen, die alle Akteure umfassen. Das ist absolut zwingend.

Zweitens: Wir sollten überlegen, wie wir die europäischen Finanzaufsichten, die dann notwendig werden, aufbauen und unter unsere Kontrolle bringen und unsere Abhängigkeit von den Institutionen der Regulierung in Amerika – ob formell oder informell – deutlich reduzieren, denn wir wissen, dass diese massiv versagt haben.

Der dritte Punkt ist: Mir macht die Entwicklung im Finanzbereich im Euroraum insgesamt Sorgen, weil sich die spreads und die Verschuldung zwischen den unterschiedlichen Ländern, das credit rating der unterschiedlichen Länder im Euroraum auseinander entwickeln statt aufeinander zu. Wir sollten hier alle Maßnahmen ergreifen und von den einzelnen Ländern einfordern, dass Disziplin herrscht.

Der letzte Punkt ist, dass wir darauf achten müssen, dass die EU nicht in die Lage gerät, sich zu verschulden. Die Länder der EU sind hoch genug verschuldet. Wir brauchen keine weitere Verschuldungsinstitution.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE). - Madame la Présidente, je voudrais simplement rappeler à M. Lehne que ceux qui ont voulu une législation sur les fonds spéculatifs, ce sont les socialistes dans ce Parlement, que c'est leur détermination qui a conduit d'abord à obtenir cette législation sur les fonds spéculatifs, et aussi, dans le rapport de M. Gauzès, à demander à ce que la Commission travaille à l'idée d'une agence publique de notation de crédit.

Et puis, je voudrais en profiter quand même pour dire au commissaire que je m'étonne de cette situation où il y deux poids, deux mesures dans le monopole d'initiative législative de la Commission. Lorsque le Conseil demande à la Commission de mettre sur la table une proposition pour harmoniser la garantie du dépôt bancaire, la proposition est là trois semaines après. Lorsque le Parlement européen soumet une proposition d'initiative législative de M. Poul Nyrup Rasmussen, qui est votée à la grande majorité par cette plénière, vous vous débrouillez pour mettre la proposition en question sur la table au moment où le Parlement européen ne pourra plus en débattre.

Nous vous avons demandé une initiative législative dans ce domaine en septembre dernier. Qu'avez-vous fait depuis, Monsieur le Commissaire?

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Madam President, I express my appreciation and admiration for the efficient handling of these three files by Parliament and the three rapporteurs in particular. This has resulted in a quick consensus, which will definitely improve the functioning of our financial markets. The EU regulation on credit-rating agencies will improve integrity, transparency, responsibility and good governance in the credit-rating activities.

Mr Purvis asked a couple of questions in this particular regard, concerning the freedom to invest in particular products. Now, investment is free to all products, whether from the European Union or not. Ratings are not mandatory, so EU firms are not obliged to invest in rated products. But let me stress that, for regulatory purposes – that is, calculation of capital requirements – the ratings that can be used are those either issued in the EU for both EU and third-country products, or endorsed or recognised as equivalent in the European Union.

Although I am disappointed with certain aspects of the agreement on Solvency II, as I outlined earlier, the EU will have a framework for the insurance industry which could serve as a model for similar reforms internationally. Of course, this is not the end of the story. Much work remains to be done: implementing measures will need to be in place some time before October 2012 in order to give Member States and the industry some time to prepare for the introduction of Solvency II. I can assure you that the Commission will play its role in order to facilitate this process and put these long, overdue reforms into practice as soon as possible in the interests of all the parties involved.

Even though I referred to this in my earlier introductory remarks, I would just like to stress again that group supervision remains in the proposed Solvency II, although group support is out – I think it is just important not to get two concepts mixed up entirely.

Finally, with the simplified reporting and documentation requirements in the cases of mergers and divisions of public limited liability companies, the agenda on the administrative burden reduction is advancing, and this will contribute to the potential for growth and help Europe on the way to economic recovery.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, rapporteur. − Madame la Présidente, mes chers collègues, je me bornerai à deux ou trois petites remarques. La première, c'est qu'il s'est exprimé, s'agissant du rapport sur les agences de notation, un assez large accord dans cette assemblée et, bien sûr, la réglementation européenne évoluera avec le temps, mais je crois que, pour l'instant, elle peut être une réglementation exemplaire pour un accord international.

Enfin, permettez-moi de remercier les rapporteurs fictifs, M. Pittella, M. Klinz, qui ont beaucoup travaillé avec moi, les équipes de la Commission, la Présidence et, bien évidemment, le secrétariat de la commission économique et les experts, sans lesquels ce travail n'aurait pas pu aboutir de cette façon.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, rapporteur. − Madam President, it was quite interesting listening to all the speeches this morning in Parliament at a time not only when we are living through the toughest financial and economic crisis, but also when the European elections are approaching. The reports which we have discussed today, and will vote on tomorrow, are not meant to solve the financial crisis, but we hope they will help us avoid making the same mistakes in future, or at least major mistakes, and hopefully they will support a relaunch of the European economy.

When one hears that small enterprises today have to spend 10 times more than big companies in order to comply with EU legislation on reporting requirements, it is normal to wonder why this is so and how we have come to have rules which through their effects may actually kill these small enterprises and why it has taken us so long to change this. I am glad that Commissioner McCreevy mentioned that company law is probably the toughest in the EU acquis communautaire. Maybe it is time to change it, certainly not to make it softer, but perhaps to bring it more in line with the current realities we are living through.

If we want to be more efficient, it is better to put our energy into being constructive, and I think it is fair to say that what happened with the package we discussed today is proof of this. It is proof that we have acted responsibly and we have reached a compromise with the Council and the Commission in order to adopt this package at first reading. Can we do more? Certainly, but let us vote on this and work in the right direction.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, rapporteur. − Madam President, I would like to start by saying what I should perhaps have said first of all, which is a thank you to all the services of the Commission, the Council, and particularly the Parliament, for the work that they put into this. I have to say that without their work and their help, we would not have achieved this.

Like many around the room, we are quite astounded by the level of technical detail that goes into many of these reports, but let us say about Solvency II that it was forged outside a crisis to face a crisis. It has risk management in it and – as many people have heard round the room – this is a first for much of the financial services legislation. It also does – and I agree with the Commissioner – contain group supervision. Group support, unfortunately, is out, but we have heard all about that. Let us hope that we can get that back. Capital is defined as well. Many aspects of this report make it a world leader.

My second point is about the strategic impact of using such legislation. In many respects, just having a regulation that works over 27 Member States is not going to be helped if we do not have the twin, which is a strategic regulator at a European level which works over 27 Member States as well. We need to overcome the differences that exist between regulators and make sure that we speak with one voice. It is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world. Just this weekend I met with Paul Kanjorski, Chair of the Subcommittee on Finance in the US Congress, and others, who are now talking about accelerating the prospects for a single regulator at a federal level in the United States. It they do that before we do it in Europe, we could be severely embarrassed by not having the regulator we need at a European level.

This is a report which is at a global level and a global measure, a process about which we could all feel proud, but we also need to make sure that we continue to push for the changes on the issues thrown up by the de Larosière report and also on group support which will bring about economic efficiency. I hope that everybody can support those measures.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία επί της εκθέσεως του κ. Jean-Paul Gauzès (Α6-0191/2009) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2009.

Η ψηφοφορία επί των εκθέσεων της κ. Renate Weber (A6-0247/2009) και του κ. Peter Skinner (A6-0413/2008) θα διεξαχθεί σήμερα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), în scris. – Nu vreau să discut aici despre importanţa agenţiilor de rating: toata lumea ştie că acestea sunt vitale pentru fundamentarea unei decizii investiţionale, fie ca se referă la produse financiare, fie la emitenţi (fiind aşadar mai mult decât simple opinii). Vreau însă să accentuez importanta înfiinţării unei agenţii europene.

Într-o perioadă de criză economică profundă, aşa cum este cea pe care tocmai o traversăm, agenţiile de rating ar trebui să rămână, indiferent de condiţiile economice, instrumente transparente şi de încredere, care să pună umărul la navigarea prin aceste vremuri tulburi. Nu putem ascunde faptul ca actuala criză se datorează şi agenţiilor de rating, deoarece au analizat de-a valma instrumente clasice cu altele hibride, şi asta pe fondul unor acuzaţii de lipsă de transparenţă şi conflict de interese.

Avem nevoie de noi prezenţe în acest domeniu, care să ducă la o concurenţă în realizarea de ratinguri obiective. Trebuie să ne gândim la protecţia investitorilor, la încrederea acestora în instituţiile de rating. Uniunea trebuie să fie un garant al faptului că agenţiile de rating funcţionează pe baza unei reglementări clare – ce metodă mai bună pentru a îndeplini aceste condiţii decât înfiinţarea unei agenţii europene de rating, care să funcţioneze în conformitate cu reglementări comunitare.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), în scris. – Doresc să îmi exprim aprecierea si susţinerea pentru propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor anterioare privind obligaţiile de raportare şi întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și divizărilor. Apreciez în special măsurile concrete propuse pentru reducerea sarcinilor administrative care stânjenesc inutil activităţile economice din mediului de afaceri europene.

Subscriu la obiectivul prezentei iniţiative de a contribui la creșterea competitivității societăţilor din UE prin reducerea sarcinilor administrative impuse de directivele europene în materie de drept al societăţilor comerciale, în cazul în care această reducere se poate face fără a avea un efect negativ major asupra celorlalte părţi interesate.

Sunt un partizan al aplicării eficiente a Programului de acţiune aprobat de Consiliul European de primăvară în martie 2007, program vizând reducerea cu 25% a sarcinilor administrative până în 2012.

Consider că firmele europene şi cetăţenii europeni au mare nevoie de o reducere a procedurilor birocratice impuse de acquis-ul comunitar şi de anumite legislaţii naţionale!

 

5. Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri - Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι κοινή συζήτηση σχετικά με

- την έκθεση της κ. Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τη δέσμη μεσοπρόθεσμων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των ισοζυγίων πληρωμών των κρατών μελών [COM(2009)0169 - - 2009/0053(CNS)] (A6-0268/2009) και

- Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί της Δέσμης μεσοπρόθεσμων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των ισοζυγίων πληρωμών των κρατών μελών

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure. − Madame la Présidente, le Conseil européen a décidé de doubler la facilité "balance des paiements" en faveur des pays non membres de la zone euro et la Commission a mis sur la table, le 8 avril dernier, les dispositions concrètes pour transformer cette proposition en réalité.

Ici, au Parlement européen, nous voulons prendre nos responsabilités et permettre au Conseil Ecofin d'agir avec célérité car, pour nous, il y a dans cette proposition un signe de solidarité vis-à-vis des pays non membres de la zone euro qui est absolument indispensable au cœur de cette crise.

En novembre dernier, nous doublions déjà cette facilité "balance des paiements" puisqu'elle passait de 12 à 25 milliards d'euros, et qu'aujourd'hui, pour tenir compte à la fois de la réalité, de la sévérité de la crise que nous connaissons et qui affecte tout particulièrement les pays non membres de la zone euro, mais aussi sans doute du calendrier du Parlement européen, nous vous proposons de doubler à nouveau cette facilité pour la porter à 50 milliards, étant entendu que ce que nous avons décidé en novembre dernier a déjà permis de venir en soutien à la Hongrie, à la Lettonie et, hier, à la Roumanie.

Nous pensons que c'est nécessaire et, derrière, nous avons eu entre nous un débat, que je ne vous cache pas, pour savoir si cette appréciation des pays non membres de la zone euro devait uniquement relever d'une approche au cas par cas ou si, en réalité, il y avait au fond une situation plus globale qui était celle des pays non membres de la zone euro.

C'est pourquoi, dans notre résolution, nous proposons de poser la question des conditions de l'élargissement et de vérifier combien l'appartenance à la zone peut être un élément protecteur.

Nous demandons aussi avec beaucoup d'insistance que le Parlement européen puisse être informé de la réalité des analyses des situations de crise que connaissent ces pays car, lorsque la Commission octroie ses prêts aux pays non membres de la zone euro, il y a une lisibilité, il y a une réalité de l'information sur le comportement des banques privées, sur le comportement des acteurs, qui a conduit à cette crise dont le Parlement européen doit être informé.

Enfin, nous considérons que tous les mécanismes possibles pour faire face à cette crise doivent être exploités par la Commission pour pouvoir être mis en œuvre. C'est notamment le cas de l'article 100 du traité qui permettrait aussi de mettre en place des mécanismes exceptionnels pour les pays membres de la zone euro, que nous jugeons indispensable d'explorer du fait de la gravité de la crise.

Deux derniers éléments.Tout d'abord, pour nous, la conditionnalité de ces prêts est un élément de la discussion, nous le comprenons. Généralement, la Commission mène ce travail en harmonie avec le FMI. Ce que nous souhaitons, c'est la mise en place d'un groupe de travail pour regarder comment ces mémorandums sont élaborés et pour regarder comment ces mémorandums tiennent compte de la réalité du pays en question, mais aussi de la stratégie globale de l'Union européenne, notamment lorsqu'il s'agit de l'arbitrage entre investissements, du soutien au pouvoir d'achat, ou de la conditionnalité au regard d'une stratégie pour la croissance verte et le développement durable.

Enfin, nous identifions, dans ce mécanisme, une réalité de la capacité d'emprunt de l'Union européenne et de la Commission sur les marchés internationaux, et nous pensons donc qu'il y a là une piste utile pour fonder un débat que nous menons par ailleurs sur l'emprunt européen et sur la capacité de l'Union européenne à financer des stratégies et des investissements du futur à travers cet emprunt.

Dernier mot, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme pour s'assurer que les remboursements permettent au budget de l'Union européenne de faire face à ces exigences. Nous soutenons cette modification de la régulation et nous espérons que ce Parlement apportera un soutien massif à cette proposition utile.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − I am taking this debate on behalf of my colleague, Mr Almunia.

The proposal on the table today concerns one of the core values of the Union, namely solidarity. Against the backdrop of the international financial crisis, the Commission proposes further reinforced solidarity with the Member States that do not yet benefit from the protective umbrella of the euro. The facility for supporting Member States’ balances of payments is, by definition, foreseen for exceptional circumstances and was only used on a few occasions in the past. We do, however, live in exceptional times.

As you know, the Commission proposed last year an increase in the ceiling of outstanding loans that the Community can provide to support Member States’ balances of payments. The ceiling was raised from EUR 12 billion to EUR 25 billion, but a substantial part of this amount has already been earmarked. At the request of the countries concerned, the ECOFIN Council decided to provide balance of payments support to Hungary of up to EUR 6.5 billion in November. On 20 January it decided to grant up to EUR 3.1 billion to Latvia, and the decision to provide up to EUR 5 billion to Romania is in the pipeline.

Already earmarked financial assistance under the regulation thus adds up to around EUR 15 billion. There is, moreover, no immediate end in sight to either the financial crisis or global deleveraging, and ongoing financial stress in other Member States could result in further needs for financial assistance.

The European Council of 19 and 20 March therefore welcomed the announcement by President Barroso that the Commission intended to make a proposal for increasing the ceiling of the Community’s balance of payments support to EUR 50 billion. The doubling of the ceiling will provide an important signal to financial markets of the European Union’s strong commitment to helping Member States under financial stress. The extension of the total possible credit line to EUR 50 billion will provide a large buffer to cater for further possible needs for financial support.

Such strong signs of solidarity among Member States should also help to calm financial investors’ fear of further financial market deterioration in the Member States outside the euro area. By reducing the incentive for capital withdrawal, it would decrease the probability of balance of payments problems in the concerned countries.

In this context I would like to express my gratitude and respect for the excellent spirit of cooperation at the European Parliament and, in particular, the Committee on Economic and Monetary Affairs. The Commission adopted this proposal just before the Easter holidays on 8 April and only two weeks later you are now about to vote your legislative resolution and motion for resolution in plenary.

Thanks to your swift and efficient work, the ECOFIN Council will be able to adopt the amended regulation on 5 May. The European Union will thus be well equipped to react rapidly should the need for further balance of payments support arise. This is a powerful signal to Member States that the European Union is willing and ready to help and should be turned to in the first instance in case of balance of payments problems.

This obviously does not exclude that a Member State would also ask for assistance from other international organisations such as the IMF, with which the Commission has been closely cooperating on the latest financial support packages.

I would like to conclude by saying that I agree with the statement in your draft motion for a resolution that the current international situation proves the relevance of the euro and that all Member States outside the euro area should be encouraged to fulfil the Maastricht criteria in order to join it.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το Συμβούλιο δήλωσε ότι δεν θα προβεί σε σχετική δήλωση. Επομένως, η συζήτηση συνεχίζεται με ομιλητές των πολιτικών ομάδων.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Elöljáróban hadd gratuláljak a jelentéstevőnek azért, hogy ilyen gyorsan megtette a jelentést és érzékeny is volt arra – hogyha Berès asszony figyelne rám – erre a témára, amely mindenféleképp pozitívum. Bár ez egyébként nem pótolhatja azt a problémát, hogy nem értem, hogy miért kéne ilyen pánikszerűen az átlagképviselők helyzetét is figyelmen kívül hagyva ezzel foglalkozni, hiszen az eddig 25 milliárd euróba még a román hirtelen segítségnyújtás is beleférne.

Rövid időn belül másodszor kerül e téma terítékre, és magam már a novemberi felszólalásomban is szóvá tettem, hogy az akkor emelt összeg kevés lesz, és igazam is lett. Nem csak azért, mert új tagállamok jelentkeztek új igényekkel, hanem azért is, mert fenntartva akkori véleményemet, továbbra is úgy gondolom, politikai probléma, sőt szégyen, hogy a megszorult, eurózónán kívüli tagállamok fizetésimérleg-hiteleit nem az Unió oldja meg, hanem ezt koprodukcióban az IMF-fel tesszük, valahol a török és a pakisztáni hitelek között. Tagállamok esetében ez szégyen.

Eddig azt gondoltuk a belépéskor, hogy egy Istent fogunk szolgálni, most több istent kell szolgálnunk. Másrészt azt is meg kellene vizsgálni – ezt novemberben már kértük, eredménytelenül, a Bizottságtól–, hogy mi vezetett ehhez a helyzethez. Akkor kiderült volna, hogy az érintett tagállami kormányok felelőtlen gazdaságpolitikája – mint a magyar esetében – idézte ezt elsősorban elő, melyhez a közös gazdaságpolitikai felelősség miatt, illetve annak hiánya miatt a Bizottság is hozzájárult. De az is kiderült volna, hogy a szolidaritás – mint uniós alapérték – mondott csődöt ebben a megelőzési kérdésben. Hiszen ezen tagállamok fizetési nehézségei és leértékelődő valutái mögött eurólikviditási hiány is meghúzódik. Részben a gyarmati szinten kiszolgáltatott leányvállalati rendszer mögött az anyavállalatok óvatossága miatt, részben azért, mert az eurózónától, főleg a Központi Banktól nem kaptak konkrét, használható segítséget, eltérően az eurózónában lévő társaiktól, akiket likviditásban töltöttek föl, ahogy bírtak. De a versenysemlegességet nehezíti az is, hogy a sérülékeny valuták miatt nem élhetnek a válság alatt a többiek által eszközölt költségvetési ösztönzőkkel sem ezek az országok.

Örülök, hogy jelentésünkben megjelent az Európai Parlament bevonásának kérdése. Főleg a bajba került eurózónán kívüli országokkal kötött konkrét részletnyújtási feltételek kelthetnék fel kollégáim figyelmét. Hogyan fordulhatott az elő, hogy a magyar kormánnyal kötött szerződés értelmében – az európai demográfiai folyamatokra, mint alapproblémára fittyet hányva – a gyerekgondozási díjak radikális csökkentését írták elő? Különösen felháborítónak tartom, hogy az ez év márciusi kiegészítő megállapodásban Magyarországot arra kényszerítik, hogy csökkentse a mezőgazdasági közvetlen támogatások nemzeti kiegészítését. Ez ugyanis nem szociális kérdés, hanem az amúgy is meglévő nagy versenyhátrányunk enyhítése miatt született a csatlakozási szerződésben. Hogyan jutott ilyen erkölcstelenség az Önök eszébe, az egyébként gerinc nélküli magyar kormánnyal együtt? Van-e arról fogalmuk, hogy ez milyen károkat okoz a magyar gazdáknak és az Unió presztízsének? Természetesen a javaslatot megszavazzuk, hiszen ez előrelépés, de csak a fél-szolidaritás jele. El kell jutni a teljes szolidaritásig.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo PSE. – Senhora Presidente, a crise, entre outros aspectos, permitiu evidenciar os fortes desequilíbrios entre os países da Zona Euro, talvez a principal conclusão do relatório da União Económica e Monetária a 10, mas sobretudo a extrema vulnerabilidade dos países que, pertencendo à União Europeia, não pertencem à Zona Euro.

Daí que o reforço dos meios disponíveis a nível europeu para apoiar situações de crise da balança de pagamentos seja absolutamente indispensável, e daí que nós saudemos a passagem de 12 para 25 e daí para 50 milhões de euros de meios necessários.

No entanto, mais importante é atacar as causas profundas dos problemas, e não apenas as suas manifestações mais evidentes.

Hoje, a Europa alargada e a Zona Euro têm de reinterpretar o sentido da solidariedade europeia e dos objectivos de coesão e de convergência real. É preciso ver a essa luz qual é a capacidade das políticas horizontais europeias, mas é também necessário revisitar novos instrumentos de financiamento, como sejam os eurobonds.

A assistência financeira à balança de pagamentos é necessária, mas está muito longe de ser suficiente para garantir a sustentabilidade do projecto europeu e da moeda única europeia.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts (UEN). - Paldies, priekšsēdētāj! Eiropas Savienības vidējā termiņa finansiālās palīdzības mehānisma palielināšana līdz 50 miljoniem eiro ir pašreizējai situācijai nepieciešamā atbilde. Tas ir nozīmīgs signāls Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas nav eiro zonā, un jo īpaši tām dalībvalstīm, kas salīdzinoši nesen pievienojušās Eiropas Savienībai. Pasaules finanšu krīzes ietekme uz šo valstu grupas finanšu un ekonomisko situāciju ir bijusi atšķirīga, bet visās šajās valstīs būtiski mazinājusies vietējā un starptautiskā uzticība šo valstu finanšu sistēmām. Tāpēc Kopienas palīdzības mehānisma pastiprināšana ir dalībvalstu solidaritātes demonstrācija, kam būs stabilizējoša loma finanšu tirgos un kas kalpos nestabilitātes risku mazināšanai Eiropas Savienības ekonomikā kopumā. Vidējo termiņu palīdzības mehānismu pastiprināšana atvieglos arī dalībvalstu iespējas saņemt nepieciešamo finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām. Atbalstu atbildīgās komitejas priekšlikumu uzdot Komisijai informēt Eiropas Parlamentu par saprašanās memorandu ar dalībvalsti, kas saņem palīdzību, kā arī nepieciešamību divu gadu laikā veikt pārbaudi par palīdzības atbalsta nosacījumiem. Paldies!

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO MAURO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Alain Lipietz, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous avons, pour la deuxième fois, à augmenter la garantie apportée par l'Union européenne vis-à-vis des difficultés de ses membres, non membres de la zone euro. C'est la deuxième fois: en décembre, nous l'avons déjà fait.

M. McCreevy nous a félicités pour la rapidité de notre action. C'était déjà le cas en décembre, et nous voudrions dire à M. McCreevy, comme l'a dit Mme Berès tout à l'heure, que l'ascenseur...

Oui, Monsieur McCreevy, s'il vous plaît? Please? Monsieur le Commissaire...

... Nous souhaiterions que la réciprocité soit appliquée, c'est-à-dire que, quand le Parlement vous demande de nous proposer un projet sur l'encadrement des hedge funds, vous nous répondiez aussitôt, et dans les mêmes délais que ceux que nous appliquons quand vous nous demandez d'accroître la ligne d'intervention pour la protection des balances des paiements.

Nous sommes effectivement dans une crise; nous devrions siéger peut-être pas tous les jours, mais, au moins, qu'on n'attende pas six mois entre le moment où le Parlement européen demande une directive sur les hedge funds et le moment où la Commission s'exécute!

Alors, évidemment, en ce qui concerne cette aide, nous sommes tout à fait d'accord pour accroître la ligne de crédits, et je m'étonne un peu de l'intervention de M. Becsey. Nous avons eu exactement la même discussion au mois de décembre. Le commissaire Almunia avait expliqué à M. Becsey que c'était le gouvernement hongrois lui-même qui avait demandé l'aide du FMI, sans demander l'aide de l'Union européenne, et que c'est l'Union européenne qui avait dit: "Mais on peut vous aider nous aussi".

Il est bien évident que l'Union européenne a un devoir de solidarité vis-à-vis des pays non membres de l'euro, mais il n'y a aucune raison de refuser, par ailleurs, l'aide du FMI, à laquelle chacun de nous, la Hongrie et la Roumanie comprises, contribue.

Alors donc, dans le rapport Berès, pour lequel nous voterons en tout état de cause, il y a quand même deux choses qui nous chagrinent. Premièrement, à quoi cela rime-t-il, quand on dit, au paragraphe 4, qu'il faut s'engager à la solidarité interpays, de rappeler ensuite dans le paragraphe 11 que, en aucun cas, nous ne sommes tenus par les engagements d'un pays? Alors, c'est vrai que l'on n'est pas tenus par les engagements d'un pays, mais il ne sert à rien de le rappeler quand on dit qu'on sera solidaires.

Deuxième problème: on dit qu'il n'y a pas de base légale pour l'augmentation de cette solidarité, mais c'est à la Commission justement de fournir cette base légale. Nous sommes en crise et nous devons être dans une grande période de fourniture de la base légale.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE). - Herr Präsident! Ich möchte zuerst der Kollegin Pervenche Berès Danke sagen, dass sie so schnell einen Berichtsentwurf vorgelegt hat. Wir haben ja ein zweistufiges Verfahren. Einmal die Anhörung bzw. die Stellungnahme zu der Verordnung des Rates. Das ist kein Mitentscheidungsverfahren. Hierbei waren wir im Ausschuss einstimmig der Meinung, dass die Erhöhung von 12 über 25 auf 50 Milliarden Euro ein richtiger Schritt ist. Drei Staaten haben bereits Mittel beansprucht: Ungarn – darüber hat der Kollege Becsey bereits gesprochen ebenso wie über die innenpolitische Verantwortung –, Lettland und Rumänien. Wir können mit diesen europäischen Mitteln eine wirksame Hilfe geben, um in Zahlungsschwierigkeiten geratene Länder aktiv zu fördern.

Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass daneben die internationalen Institutionen beschlossen haben, die Mittelausstattung der internationalen Finanzinstitutionen – IWF, Weltbank und Entwicklungsbanken – um 1.100 Milliarden US-Dollar aufzustocken. Das heißt, wir haben ein Doppelinstrumentarium. Europa hat sich bei der Aufstockung der Finanzmittel beteiligt, und Europa hat seine eigene Verantwortung wahrgenommen. In diesem Umfeld ist der Entwurf einer Entschließung, über den wir gestern Abend im Ausschuss für Wirtschaft und Währung auf der Grundlage von Kompromissvorschlägen abgestimmt haben, geeignet, auch entsprechende Wünsche, Vorgaben und Forderungen an die Kommission und an den zuständigen Rat für die künftige Rechtsgestaltung zu verabschieden.

Hier gibt es eine Rechtsfrage hinsichtlich der Eurobons und des Artikels 100, der nur die Eurozone verpflichtet. Wenn wir darauf hinweisen, dass es im Augenblick in den Verträgen keine Rechtsgrundlage für Eurobonds gibt, dann ist das ein richtiger Weg. Auf der anderen Seite muss aber die Kommission einen Auftrag erhalten zu prüfen, unter welchen Bedingungen solche Maßnahmen überhaupt möglich sind. Das halte ich für einen verantwortbaren Weg.

Daher wird meine Fraktion dem Gesamtvorschlag – sowohl dem Verordnungsvorschlag als auch dem Entschließungsantrag – zustimmen. Wir hoffen, dass dies kein Einstieg in eine wie auch immer geartete zusätzliche europäische Finanzierungsverantwortung ist, die jeden Haushalt sprengen würde. Daher ist die Begrenzung auf 50 Milliarden Euro im Augenblick voll und ganz verantwortbar. Sollte es neue Herausforderungen geben, wird man sich diesen nicht verschließen können.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PSE). - Panie Przewodniczący! Chciałbym wyrazić zdecydowane poparcie dla propozycji Komisji, aby podwoić kwotę dopuszczalnej pomocy finansowej dla nowych państw członkowskich niebędących w strefie euro. Chcę pogratulować Komisji szybkiej reakcji, a także podziękować naszej sprawozdawczyni, pani Pervenche Berès.

Obecny kryzys pokazał ponad wszelką wątpliwość, że nowe państwa członkowskie nienależące do strefy euro mogą być bardzo podatne na wahania na rynkach finansowych i to często nie z własnej winy. Wspomniano tutaj, że pomoc Unii Europejskiej powinna wywodzić się z zasady solidarności. Zgadzam się z tym w zupełności, ale chcę dodać, że to jest również wymóg wynikający z tego, że to nie w nowych państwach członkowskich powstał kryzys i to nie one ponoszą odpowiedzialność za zawirowania na rynkach finansowych, a zatem pomoc dla nich jest w pełni uzasadniona.

Jednocześnie chcę dodać, że, niezależnie od doceniania i poparcia tej propozycji, najskuteczniejszą metodą, aby wyeliminować na przyszłość podobne zagrożenia jest pozwolenie tym państwom jak najszybciej wejść do strefy euro. To będzie i mniej kosztowne i zapewni większą stabilność Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE). - Elnök úr! Biztos úr! Berès képviselő asszony! A válság hosszát és nagyságát nem tudjuk előre jelezni, mindig követjük. Ha nem is tudunk ex ante a válság elé menni, törekednünk kell, hogy minimálisra szorítsuk a reagálási időt, és maximalizáljuk a transzparenciát, a demokratikus folyamatot és a hatékonyságot. Ha már az időről beszélünk, úgy vagyunk a válságkezeléssel, mint Kronosz: a válságkezelési idő felfalja a saját gyermekeit, a válság áldozataivá válunk, ha nem tudunk hatékonyan, gyorsan lépni. Az európai intézményrendszernek Rheia, Kronosz felesége szerepe kell hogy jusson, nekünk kell becsapnunk Kronoszt, az időt a válságkezelés kapcsán. Ha már Becsey úr belpolitikai ügyeket hozott ide, akkor miközben megköszönném az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács közös elhatározását a szolidaritás és a hatékonyság növelése mellett, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet, hogy válságkezelés idején a nemzeti parlamentekben kötelessége a képviselőknek együttműködni, nem kormánypárt–ellenzék, hanem a krízist menedzselő minden párt segítségére szükség van. Nálunk, Magyarországon és minden más országban is.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). - Eu doresc să mulţumesc Comisiei Europene, Consiliului şi Parlamentului European pentru operativitatea cu care au adus această măsură în viaţă. De această suplimentare a fondului de intervenţie pentru necesităţi de balanţă de plăţi vor beneficia mai multe state membre care nu fac parte din zona euro, inclusiv România. Fără această măsură, situaţia generată de criza economică şi financiară ar fi fost mult mai grea în aceste state membre din afara zonei euro. Şi pentru că s-a demonstrat încă o dată că statele membre care au euro au făcut faţă mai bine crizei financiare, eu aş sugera ca în memorandumurile de înţelegere care se vor încheia între Comisie şi statele membre pentru folosirea acestor sume să se reamintească că statele membre, în special cele noi, au obligaţia de a lua toate măsurile pentru a intra în zona euro.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Wielowieyski (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je soutiens de tout cœur le rapport de Mme Berès et je constate que le fait même que nous ayons déjà le G20 à la place du G8 constitue un progrès considérable.

Je pense que les positions prises à Londres, surtout par les Européens sont raisonnables, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il ne s'agit pas seulement de parvenir à un meilleur contrôle des marchés, des hedge funds, et de soutenir, à coups de milliards de dollars, nos balances et la conjoncture.

Le système monétaire mondial ne marche pas bien car on ne sait pas exactement combien coûtent les biens et les services dans les différents pays. Il faut donc aller plus loin et prendre en considération l'idée d'introduire une monnaie mondiale ou tout au moins de créer un système de politique commune regroupant quelques monnaies principales.

La Chine, la Russie, bon nombre de pays en voie de développement, mais aussi les nouveaux membres de l'Union, nous avons tous besoin de stabilité et de règles du jeu.

Cependant, Monsieur le Commissaire, cela dépend aussi de nous, de l'Union.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). - Aš norėčiau atkreipti dėmesį į nemalonų faktą, kuris slepiasi už gražių žodžių. Iš tiesų, dabar Europa yra padalinta į dvi dalis: į euro zoną ir ne euro zoną. Prieš valandą mes kalbėjome apie finansinių rinkų valdymą, akivaizdu, kad norima užtikrinti kapitalo judėjimą, finansų grupių veiklą visoje Europoje tolygiai. Tai makroekonominis valdymas, paliekamas nacionalinėse rankose ir kilus problemoms šalys paliekamos pačios spręsti tas problemas. Tai nėra tas požiūris, kuris mums padeda stiprinti bendrą rinką. Mums reikia makroekonominio bendro valdymo, tai bus padaryta remiantis J. de Larosière grupės pasiūlymu. Bet šito makroekonominio valdymo Europos, ne tik euro zonos mastu, mums reikia jau dabar. Todėl, manau, kad vienas iš mūsų Parlamento pasiūlymų ECOFIN‘o posėdžiui ir būtų apsvarstyti makroekonominį valdymą ne tik euro zonos pagrindu, bet ir visos Europos Sąjungos mastu.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Mr President, Mr Becsey raised the question of the conditionality attaching to loans. Let me just say that conditions are discussed with governments and with all Member States within the Council, so they are not imposed unilaterally.

A number of speakers raised the question of the legal base on which this particular provision has been made. The use of Article 100 as the basis for a new instrument on EU balance of payment assistance has been considered by the Commission. However, due to the urgency of the matter and to ensure continuity, it has been fair to stick to the current legal instruments and limit the revision of Regulation (EC) No 332/2002, establishing a facility providing medium-term financial assistance for non-euro-area Member States to a minimum, i.e. to the increase in the ceiling as agreed by the European Council, and to some necessary technical improvements that appear necessary on the basis of the experience gained with the implementation of the balance of payments facility since last autumn. A number of speakers raised that particular point.

Let me once again thank the European Parliament for the efficient way that it has dealt with this particular file.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure. − Monsieur le Président, il est vrai que nous aimerions parfois que la Commission fasse preuve du même sens de la responsabilité et de l'efficacité que le Parlement européen.

Je veux dire à M. Becsey que, selon moi, la résolution que nous allons voter ici souligne bien l'enjeu de l'appartenance à la zone euro et l'importance de faire vivre le concept de solidarité au sein de l'Union européenne, et c'est une des raisons pour lesquelles nous soutenons fortement cette proposition.

Monsieur le Commissaire, sur la question de l'article 100, le problème n'est pas de savoir si on va utiliser l'article 100 ici, le problème est de savoir si on se dote, enfin, au niveau de l'Union européenne de tous les outils pour faire faire face à la réalité de cette crise et à ses développements potentiels demain.

Nous pensons que la Commission doit mettre en œuvre la législation secondaire pour pouvoir, demain, éventuellement, utiliser l'article 100 afin de faire face à des difficultés au sein de la zone euro pour lesquelles les 50 milliards d'euros que nous allons voter aujourd'hui ne pourraient pas être utilisés.

Voilà l'esprit de la position du Parlement européen, et j'espère que la Commission entendra ce message, que ce soit sur le dispositif, la panoplie complète des outils dont on a besoin pour faire faire face à cette crise, ou sur les conditions d'élaboration des mémorandums et la conditionnalité de ces prêts dans la négociation avec les États membres concernés.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione(1) conformemente all'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà venerdì 24 aprile.

(La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 12.00)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
  

(1) Vedasi processo verbale.


6. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich besonders, dass Außenminister Schwarzenberg bei uns ist. Herr Außenminister, herzlich willkommen im Europäischen Parlament!

(Beifall)

Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

 

6.1. Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010

6.2. Ftehima bejn il-KEwropea u l-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (A6-0188/2009, Paolo Costa)

6.3. L-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għar-Regolament Nru 61 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (A6-0243/2009, Helmuth Markov)

6.4. Kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

6.5. Arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (Verżjoni kkodifikata) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

6.6. Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Jan Cremers, Rapporteur. − Ik kan heel kort zijn. Wij hebben een klein jaar geleden de eerste lezing van dit dossier behandeld. Wij hebben toen als Parlement onder andere gepleit voor een betere informatieverstrekking aan de betrokken werknemers of Europese burgers die van het vrij verkeer gebruikmaken. Op voorstel van het Europees Parlement zijn, nadat de Raad van Ministers zijn standpunt had bepaald, de onderhandelingen begonnen en wij hebben die succesvol kunnen afsluiten.

Ik wil vooral ook een woord van dank uiten aan de collega's, Jean Lambert in het bijzonder. Wij hebben goed met de Europese Commissie kunnen samenwerken. Het Tsjechische voorzitterschap heeft ook de betekenis van dit dossier gezien en ik denk dat wij een goed resultaat hebben bereikt, ook voor alle mensen die in Europa vrij willen verkeren. Ik wil het hierbij laten.

 

6.7. Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet ta' applikazzjoni (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, rapporteur. − Mr President, I wish to begin by thanking all colleagues who have been involved in this over the last five years and the Commission and the Council for their work on this implementing regulation.

The coordination of social security systems has been in place since 1971 – it is not new, as some thought the last time we discussed it – and it is this regulation that will be discussed in the context of the cross-border health-care debate on Thursday morning. This is the regulation to which that refers, and this is the implementation of it.

We believe we have made considerable progress, not least in terms of the electronic means of communication, which hopefully will speed up the process for all citizens, but we in Parliament believe that we have added to citizens’ rights within this process, that they are now entitled to much more information, not least in the case of those who have been posted for work purposes. We also believe we have made minimal progress on deadlines – although that is something that rests with the Member States.

This is important: it now means we can bring in the updated regulation and, hopefully, this will work more rapidly and in the best interests of all citizens. Again, I would like to thank all colleagues who have been involved in this long, difficult but, hopefully, very fruitful outcome.

(Applause)

 

6.8. Programm Ewropew ta' riċerka u ta' żvilupp dwar il-metroloġija (A6-0221/2009, Erika Mann)
  

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Erika Mann, Berichterstatterin. − Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir können dieses Verfahren im Rahmen der ersten Lesung abschließen, weil wir es geschafft haben, exzellent fraktionsübergreifend und mit den anderen Institutionen zusammenzuarbeiten. Deshalb mein ausdrücklicher Dank an die Kollegen hier im Haus, an den Rat, an die Kommission, an das Sekretariat des ITRE-Ausschusses, an den Wirtschafts- und Sozialausschuss und natürlich an die große Forschergemeinschaft, die dahinter steht.

Wir haben damit eine europäische Forschung erreichbar vor Augen, die in dem Bereich der Kooperation der 22 nationalen Metrologieinstitute künftig zusammenarbeiten wird. Das wird eine erhebliche Europäisierung in diesem wichtigen Bereich des Messens bringen. Hinzu kommt, dass wir zusätzlich in den fünf Mitgliedstaaten, in denen es diesen Aufbau noch nicht gibt, zukünftig eine stärkere Kooperation haben werden. Wir haben das durch den Artikel 169 erreicht. Das bedeutet, dass wir ihn anwenden, indem wir nationale und europäische Forschungsmittel koordinieren. Das sind jeweils 200 Millionen EURO, und wir werden damit die Zusammenarbeit der nationalen Kooperation erreichen.

Die Forschung im Bereich des Messens betrifft alle Bereiche, von der Diabetesforschung bis hin zur Nanotechnologie und zum Weltraum, und ist zukünftig wichtig im gesamten Bereich der Festlegung von Standards im CO2-Bereich. Deshalb noch einmal meinen ausdrücklichen Dank an alle Beteiligten. Ich hoffe, dass wir damit in diesem so wichtigen Forschungsbereich zukünftig stärker eine europäische Kooperation bekommen werden.

 

6.9. L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam (A6-0115/2009, Caroline Lucas)

6.10. Ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti petroliferi (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)

6.11. Netwerk Informattiv ta' Twissija dwar l-Infrastrutturi Kritiċi (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)

6.12. Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi (A6-0193/2009, Gérard Deprez)

6.13. Programmi nazzjonali ta' ristrutturazzjoni tas-settur tal-qoton (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  

− Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Mr President, since the adoption of the new cotton reform by Council in June 2008, much work has been invested in setting up restructuring programmes in the main cotton-producing Member States.

This proposal is the Commission’s response to the Council’s invitation to propose adjustments to the framework for these restructuring programmes. The main modification concerns the possibility of introducing an eight-year, instead of a four-year, programme, which would allow for more substantial restructuring operations.

The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wir freuen uns, wenn sich die Kommission anerkennend über unsere Arbeit äußert. Das sollte immer der Fall sein.

 

6.14. Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  

Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack, Berichterstatter. − Herr Präsident! Mit dem Beitritt der Europäischen Union zum Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention setzen wir einen kleinen, aber feinen Mosaikstein auf dem Weg zu einer neuen Verkehrspolitik in Europa. Es bleibt wie bisher bei den Themen Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs. Wir fügen dem aber die Anliegen der Menschen und der Umwelt entlang der Routen hinzu. Das ist ein wichtiges Signal. Wir fühlen uns als Österreicher gerade nach 15 Jahren der Teilnahme an dieser Europäischen Union darin bestätigt, dass wir sehr viele dieser Anliegen in das gemeinsame Europa eingebracht haben und dass das Anlass dafür war, dass sich Europa diese Anliegen zu eigen gemacht hat.

Vielen Dank an alle Kollegen, die dazu beigetragen haben!

 

6.15. Baġit emendatarju Nru 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)

6.16. Baġit emendatorju Nru 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)

6.17. Talba ta' difiża tal-immunità ta' Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)

6.18. Talba għad-difiża ta' l-immunità tal-Onorevoli Renato Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)

6.19. Talba għal konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi tas-Sur Antonio Di Pietro (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)

6.20. Talba ta' revoka tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  

− Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). - Herr Präsident! Ich möchte nur mitteilen, dass ich an dieser Abstimmung nicht teilnehme.

 

6.21. Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument ta' Preadeżjoni (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

6.22. Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza ta' l-assi tad-debituri (A6-0252/2009, Neena Gill)

6.23. Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)

6.24. Approċċ integrat għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kummissjonijiet u d-delegazzjonijiet (A6-0198/2009, Anna Záborská)

6.25. Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Eluned Morgan, rapporteur. − Mr President, Parliament has moved from its first-reading position on the Electricity and Gas Directive. I would just like briefly to explain why.

The report as it stands is far from perfect, but we believe that we have made substantial gains for energy consumers in the European Union. We have put the issue of energy poverty onto the European agenda for the very first time and we have ensured the independence of the national regulatory authorities and given them an increased role to police the new system.

We would like, however, to encourage the Commission and, in particular, the competition authorities to continue their work in ensuring that companies that own both generation and transmission systems play by the rules and do not abuse their positions.

I would like to thank colleagues for all their help over the years.

 

6.26. Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija (A6-0235/2009, Giles Chichester)

6.27. Aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)

6.28. Suq intern fil-gass naturali (A6-0238/2009, Antonio Mussa)

6.29. Aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)

6.30. Soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)

6.31. Magni għall-applikazzjoni ta' pestiċidi (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 39:

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, sprawozdawca. − Komisja w lipcu 2006 r. przedstawiła strategię, której celem jest obniżenie ogólnego zagrożenia i negatywnego wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Ostatnim elementem tej strategii jest proponowana dyrektywa w sprawie maszyn do stosowania pestycydów zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w sprawie maszyn. Dyrektywa określa wymagania, które powinny spełniać maszyny, urządzenia do aplikacji, by ograniczyć niekorzystny wpływ pestycydów na środowisko, operatora i otoczenie. Ustalenie tych wymagań zmniejszy różnice pomiędzy przepisami i procedurami przyjętymi odnośnie aplikacji pestycydów w niektórych krajach Wspólnoty, zabezpieczy jednolity poziom ochrony środowiska we Wspólnocie, umożliwi swobodny przepływ tych maszyn na rynku Unii, co ma szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są najczęściej ich producentami.

Projekt dyrektywy i poprawki były przedmiotem dyskusji w czasie warsztatów, na spotkaniach z przedstawicielami Rady, Komisji, sprawozdawcami-cieniami, zainteresowanymi stronami i podczas rozmów trójstronnych. Ze względu na duże różnice techniczne poszczególnych typów maszyn – od prostych, obsługiwanych ręcznie, do samojezdnych, obsługiwanych przez wykwalifikowanych operatorów – odstąpiono od części poprawek i ustalono, że będą one zawarte w normach przedmiotowych, zleconych przez Komisję Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Dzięki temu uzyskano consensus, przyjęto poprawkę 39, a stanowisko to potwierdza Rada.

Szczególnie dziękuję za pomoc i współpracę sprawozdawcom-cieniom, przedstawicielom Komisji i Rady, administracji Komisji IMCO oraz zainteresowanym instytucjom. Wnioskuję o przyjęcie dyrektywy, która przyczyni się do zwiększenia ochrony środowiska, operatorów i otoczenia przy aplikacji pestycydów.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Mr President, the Commission would like to thank the rapporteur, Mr Rutowicz, for his work and efforts in processing this proposal.

The Commission welcomes compromise Amendment 39 and is looking forward to the rapid adoption of the proposal along those lines.

The Commission would like to make the following statement: ‘To support the essential requirements included in Section 2.4 of Annex I, the Commission will mandate CEN to develop harmonised standards for each category of machinery for pesticide application, based on the best available techniques for preventing unintended exposure of the environment to pesticides. In particular the mandate will require the standards to provide criteria and technical specifications for the fitting of mechanical shielding, tunnel spraying and air-assistance systems for spraying for preventing contamination of the water source during filling and emptying and precise specifications for the manufacturer’s instructions to prevent drift of pesticides, taking account of all the relevant parameters, such as nozzle pressure, boom height, wind speed, air temperature and humidity, and driving speed.’

 

6.32. Tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-fjuwil (A6-0218/2009, Ivo Belet)

6.33. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 (telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  

− Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - Mr President, this is a minor modification requested by the Council in order to remove an inconsistency about the exchange rates applicable for SMS caps and the cut-off limit. Therefore, as agreed with the Council, the following text should be added at the end of Article 1(4) of the original regulation, which is Article 1, point 2(b), of the amending regulation: ‘The same reference exchange rates shall be applied to annually revise the value of the charges governed by Articles 4a, 4b and 6a(3) where these charges are denominated in currencies other than the euro.’

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

6.34. Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji (A6-0247/2009, Renate Weber)
  

– Vor der Abstimmung über die geänderte Entschließung:

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the adoption of the Weber report endorsed in the compromise text on simplified reporting and documentation requirements in the case of mergers and divisions of public limited liability companies. Even though the Commission had gone even further in its original proposal, this will maintain a very significant part of the savings potential of the original Commission proposal, which amounts to EUR 172 million per year.

The agenda on administrative burden reduction is advancing, and this will contribute to the potential for growth and help Europe on the way to recovery.

 

6.35. Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  

− Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Mr President, I would like to express my appreciation and admiration for the efficient handling of the Solvency II file by the European Parliament and for your willingness to compromise.

With Solvency II, the EU will have a modern framework for insurance supervision, which will then be official for the insurance industry and for policyholders.

I personally regret the deletion of the group support regime, because it is a missed opportunity to make further progress in group supervision. However, the Commission will support the agreement between Parliament and the Council if it is endorsed by your vote.

This, of course, is not the end of the story. Much work remains to be done: implementing measures will need to be in place some time before October 2012 in order to give the Member States and the industry enough time to prepare for the introduction of Solvency II.

I can assure you that the Commission will play its role in order to facilitate this process and to put these long overdue reforms into practice as soon as possible in the interests of all parties concerned.

 

6.36. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan
  

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Karel Schwarzenberg, President-in-Office of the Council. − Mr President, let me remind you that the Council has always examined the opinions and resolutions of Parliament with great interest and attention. At the same time, the Council has taken the issue of human rights very seriously, as evidenced in the contractual relations of the European Union with countries in various parts of the world.

Under the Cotonou Agreement, a treaty between the European Union and the group of African, Caribbean and Pacific States, there have been more than 15 cases since 1995 when the Community has partially or fully suspended the application of agreements in relation to some of the countries for non-execution of obligations relating to the human rights clause.

You will certainly also know about the sanctions the Council imposed on Uzbekistan following the Andijan events in 2005. Of course, much remains to be done in the field of human rights and respect for the rule of law and democracy in Turkmenistan.

We will continue to push, in particular, for the release of all political prisoners, for free access of the International Committee of the Red Cross to prisons, for lifting of the restrictions on foreign travel and for freedom of the media in civil society. We are committed to taking appropriate measures in conformity with the agreement, including, if necessary, the suspension of the agreement with Turkmenistan, in case of a violation of human rights, as stipulated in the agreement.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − Mr President, the Commission has carefully taken note of Parliament’s concerns about the democracy and human rights situation in Turkmenistan. We welcome the statement in the joint draft resolution that the conclusion of an interim trade agreement would be a good first step that will allow us to engage more with Turkmenistan in order to promote further positive developments and cooperation.

The Commission is aware of Parliament’s concerns regarding the possibility of suspending the agreements. I recall the statement by my colleague, Ms Ferrero-Waldner, at the debate last month that both the Interim Trade Agreement (Article 1) and the PCA (Article 2) contain human rights clauses which constitute an essential element of those agreements. As well as these provisions, Article 28 of the ITA and Article 94 of the PCA will enable each side to take appropriate measures in case of grave violations of the agreements. In the Commission’s view, these measures could also include the suspension of the agreements.

The Commission undertakes to monitor closely the human rights situation in Turkmenistan, together with Member States, and to report on a regular basis to the appropriate bodies of Parliament. Should Parliament recommend taking measures in the light of reported grave violations of essential elements of the Interim Trade Agreement, especially with regard to human rights, the Commission will seriously consider duly reflecting Parliament’s recommendations in its proposal to the Council.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE). - Monsieur le Président, les déclarations du Président du Conseil et du représentant de la Commission sont très intéressantes puisqu'elles donnent raison au Parlement européen d'exiger qu'il y ait un lien entre la signature d'un nouvel accord commercial avec le Turkménistan et le respect des droits de l'homme. Ce sont là des principes fondamentaux pour les accords commerciaux passés par l'Union européenne.

Mais je crois que, compte tenu des violations massives des droits de l'homme dans ce pays, à l'heure même, la meilleure façon de mettre en œuvre cet état d'esprit, c'est de commencer par surseoir à l'engagement commercial nouveau que vous nous proposez, et donc de ne pas voter pour ce qui nous concerne l'avis conforme que l'on nous demande de voter aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL). - Herr Präsident! Ich möchte feststellen, dass das Parlament in seiner Debatte und in seinen Papieren sowohl von der Kommission als auch vom Rat gefordert hat, dass die Kommission und der Rat erklären sollen, dass sie, wenn das Parlament eine Aussetzung bzw. Rücknahme dieses Vertrags fordert, dem folgen werden.

Die Erklärungen waren sehr unterschiedlich. Der Ratspräsident hat überhaupt nicht dazu Stellung genommen, wie sich der Rat verhalten wird, wenn das Parlament das fordert. Der Kommissar hat nur geantwortet, dass die Kommission darüber nachdenken wird, was sie dann macht, wenn dies vom Parlament gefordert wird. Damit möchte ich feststellen, dass den Forderungen des Europäischen Parlaments in keiner Art und Weise – weder von der Kommission noch vom Rat – nachgekommen wurde, und deswegen kann ich nur empfehlen, dem jetzt nicht zuzustimmen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). - Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben das Thema Turkmenistan jetzt seit dreieinhalb Jahren hier im Parlament in verschiedenen Ausschüssen debattiert. Wir haben europäische Verträge, an die wir uns auch als Parlament zu halten haben, auch wenn es uns in verschiedenen Fällen nicht gefällt.

Wir haben erreicht, dass uns Rat und Kommission heute mit ihren Erklärungen die Zusagen gegeben haben, die im Rahmen der europäischen Verträge möglich sind. Die Kommission und der Rat haben sich bereit erklärt, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, uns als Parlament zu folgen, wenn wir Stellungnahmen abgeben und gegebenenfalls ein Aussetzen des Abkommens fordern.

Wir alle wissen, dass mehr im Rahmen der europäischen Verträge leider für uns als Parlament nicht möglich ist. Wir sollten einen Fehler nicht machen: Wir sollten nicht unsere Beziehungen zu einem Land als Geißel nehmen, um mehr Macht für das Europäische Parlament rauszuholen. Ich bitte Sie herzlich, die Erklärungen von Rat und Kommission anzuerkennen. Mehr war nicht drin. Ich bitte Sie, in diesem Zusammenhang und unter diesen Voraussetzungen der Unterzeichnung des Abkommens zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Wenn dies nicht im Namen der Fraktion war, dann stellen wir den Antrag zur Vertagung im Namen der Verts/ALE-Fraktion.

 
  
 

(Der Antrag auf Rücküberweisung an den Ausschuss wird abgelehnt).

 

6.37. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (A6-0085/2006, Daniel Caspary)

6.38. Qafas Komunitarju għas-sikurezza nukleari (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)

6.39. Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)

6.40. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi (A6-0206/2009, Cornelis Visser)

6.41. Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti (A6-0251/2009, Simon Busuttil)

6.42. Green Paper dwar il-futur tal-politika dwar it-TEN-T (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)

7. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

- Tagungskalender des Europäischen Parlaments - 2010

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Mr President, you might think that, because I am leaving this Parliament in July, I should have no views at all on the programme for Parliament in 2010. But I would be failing those who sent me here for the last 10 years if I did not use this opportunity as a protest against holding this Parliament in Strasbourg at all. It is a scandalous waste of taxpayers’ resources. There is no reason for it: there is an adequate Parliament building in Brussels. When I mention this to people in the United Kingdom – the expense and the trouble that everyone goes to to come here – they are absolutely astounded, particularly in a time of economic stringency, that we should pursue the habit. The time has come to end the Strasbourg farce, to ensure Parliament operates only in Brussels and make a real contribution to saving public money for better reasons to spend it on.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, each year the Conference of Presidents tables different amendments to try to ensure that we spend more time in Strasbourg than we should. In fact we spend more time in Strasbourg than anybody out there really appreciates, because just getting to this place involves almost a day of travel for most people. We should not be choosing to come to Strasbourg at all.

The one extra right I would like this Parliament to have is the right to choose where it sits. My colleague, Mr Posselt, recognises there is some local advantage to politicians who live close to this place. However, it is not easy for all of us just to commute across the border from Germany. To get constituents here – people who want to visit to see how this Parliament works – it takes over a day. We have perfectly good facilities in Brussels. We should not be voting to extend the time we spend in Strasbourg: we should be voting to get rid of it.

 
  
  

- Bericht: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Mr President, I have just one issue to raise here, which is the scandalous saga of the land-grab laws in Spain, which has been before the Committee on Petitions in one form or another these past six years. Throughout this House all of us will have constituents, whatever our nationality, who have been suffering from abuses under the urbanisation law in the Spanish Costas, as indeed thousands of Spanish citizens are.

The attempts to bring this matter to judgment in this House have been shamefully frustrated by a number of Spanish deputies in both parties, and I would particularly appeal to my colleagues in the Spanish Partido Popular to remember the importance of the sanctity of property. They of all people should understand – knowing their history and knowing what happened in the Second Republic, when ownership was not secure – how important it is that people should feel that their title deeds are not up for violation by state abuses.

 
  
  

- Bericht: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin sanoa Záborskán mietinnöstä, että minusta se on oikeasuuntainen. On erittäin tärkeää, että tasa-arvo voi toteutua parlamentin eri tehtävissä niin valiokunnissa kuin valtuuskunnissakin.

On myös erittäin tärkeää, että kun ehdokaslistoja asetetaan Euroopan parlamentin vaaleihin, myös niillä voi olla yhtä paljon miehiä ja naisia ehdokkaina.

Me tarvitsemme toinen toisiamme, ja toivon asioiden kehittyvän siihen suuntaan, että me pääsemme jonakin päivänä siihen tilanteeseen, että sukupuolet eivät enää näyttele yhtä suurta roolia kuin osaaminen ja asiantuntemus. Kun parlamentissa tehdään päätöksiä, kaikista tärkeintä on, että me saamme valiokuntiin osaavia ja asiantuntevia henkilöitä, miehiä ja naisia. Siten kaikilla olisi yhteinen, selkeä näkemys paremman tulevaisuuden ja paremman Euroopan rakentamisesta osaamisen kautta.

 
  
  

- Bericht: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Mr President, there are enormous savings to be had by the creation of a common European grid. Somewhere in Europe, at any given moment, there is surplus electricity, and breaking down national barriers will substantially reduce our dependence on imported energy sources. Unfortunately, though, that kind of model of integration – a free-market, decentralised, organic one – is not what we have been voting on in our series of reports today. We are instead going down this road towards harmonisation, towards fixed prices, towards protection, towards a common negotiating position vis-à-vis Russia and other third parties. It is a basic ideological difference in the European Union between a free market based on mutual product recognition and a harmonised market based on the reduction of consumer choice, the protection of producers and the regulation of authority.

I think there are particular dangers for a country like Britain. We were, until two years ago, the EU’s only net energy producer. Even now we are roughly in equilibrium. A common energy policy could end up being for us like the common fisheries policy, one where we are the only country putting a substantial amount into the common pot, from which all others are then drawing on an equal basis.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Mr President, before I go further I would just like to pay tribute to the rapporteur, Mrs Morgan. I know she is about to leave this place and, though we do not always agree on issues, I think everyone will agree that she has done a tremendous amount of work on this report.

We all know, if we look at the history of liberalisation in the EU, that telecoms liberalisation has been a great success, offering choice, lower prices and better services to consumers right across the EU. It is a shame that the postal market and the energy market, in particular, have lagged behind in this respect. This is certainly a few steps in the right direction, but we still need to sort out the problem of network unbundling and also access to other markets.

It is not right that some markets, such as the UK market, remain open to competition, whereas companies in Germany and France are able to access the UK market, yet prevent companies from the UK and other countries accessing their own market. The time for protectionism is over. It is time to have more faith in the market.

 
  
  

- Bericht: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan todeta Ivo Beletin mietinnöstä, että se on hyvä. On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että me olisimme kaikilla tavoin liikenteessä ja muuallakin energiaystävällisiä, säästäisimme energiaa ja toimisimme tehokkaasti.

Tähän pitäisi pyrkiä myös renkaiden tapauksessa. Kun me puhumme liikenteestä ja renkaista tässä nimenomaisessa mietinnössä, on kuitenkin tärkeää muistaa, että turvallisuus on tärkein asia, josta ei pidä koskaan tinkiä.

Kyseisessä asiassa on löydettävä oikeanlainen tasapaino. Renkaiden valmistuksessa energiatehokkuus ei saa lyödä korville turvallisuutta, eli haluttaessa varmistaa energiatehokkuus ja lisätä sitä, samalla on huolehdittava siitä, ettei turvallisuus heikkene vähääkään, koska nimenomaan moottoriteillä, pienillä teillä, kaikkialla, turvallisuuden täytyy olla ensisijainen ja tärkein tavoite, kun me kehitämme eurooppalaista liikennettä.

 
  
  

- Bericht: Adina-Iona Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, haluan kiittää ensinnäkin mietinnön esittelijää Văleania hyvästä mietinnöstä. On erittäin tärkeää, että me voisimme tulevaisuudessa päästä Euroopan alueella siihen, että yhteisillä sisämarkkinoilla koko Euroopan laajuisesti kännykkäpuhelujen hinnat voisivat laskea ja olla yhdenmukaiset.

Tällä hetkellähän ongelmana on se, että kun me siirrymme maasta toiseen, me joudumme usein ostamaan uusia liittymiä, tai jos me emme osta uutta liittymää, niin silloin me joudumme maksamaan aivan huikeita summia.

On tärkeää, että ihmisten ja työvoiman vapaan liikkuvuuden vallitessa ja rakennettaessa yhteistä talousaluetta – jonka itse asiassa pitäisi jo olla toiminnassa unionin tasolla – myös mobiilihinnoissa saataisiin aikaan yhtenäinen järjestelmä. Se olisi kansalaisten etu.

Euroopan unionin täytyy toimia sillä tavalla, että kansalaisten etu asetetaan etusijalle, ja tässä asiassa me voimme halutessamme toimia siten, että puhelujen hinnat laskevat.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Mr President, as the rapporteur of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection on this report, I am very proud of the work that we did in introducing more transparency. One of the big problems for many years has been the issue of bill shock for a number of consumers when they return home to find a larger than expected bill.

However, if we look at the rest of the report, and particularly the issue of price caps, I think we should recognise that, without this regulation, prices have been falling anyway. The Commission itself admits, on its own figures, that most consumers do not roam: 70% of consumers do not roam at all during a year. The level for regular roamers is much lower. So what we are really doing is reducing call costs and data costs for a privileged few MEPs, Commission officials, European journalists and European businessmen.

Let us hope that companies, when they try to regain that revenue from elsewhere, do not start charging domestic users – and particularly the poor – more for their calls. Let us hope that we are not robbing the poor to pay for cheaper calls for the rich.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, je me réjouis du rapport de notre collègue Vălean sur un sujet où, pour une fois, les compétences de l'Union européenne s'appliquent tout à fait.

Dans ce domaine des télécommunications, je dois dire que la situation est parfois absolument intolérable. Il y a une tromperie des consommateurs qui découvrent leur facture avec stupéfaction, quand ils ont utilisé un téléphone portable comme celui-ci, dont on leur a dit, dans l'abonnement, qu'il comportait l'international – comme, par exemple, en ce qui me concerne, tout récemment, pour une journée en Italie avec connexion sur internet à deux ou trois occasions, une facture de l'opérateur français quasi-public Orange de 1 200 euros et une autre journée à la limite de la frontière française, entre Évian et Genève, pour 3 000 euros!

Ce sont des pratiques absolument inqualifiables, qui s'apparentent à une véritable arnaque dont ces opérateurs se rendent coupables, sans aucune transparence à l'égard des consommateurs. Il faut donc unifier les règles en matière de transparence des contrats en ce qui concerne la téléphonie mobile à l'échelle de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Mr President, of course we are all in favour of lower charges when travelling abroad with our mobiles – you would have to be insane to be against that, but that is only one part of the equation. When we in this House oblige the operators to lower their roaming charges they have to find the money from elsewhere, and that will usually mean raising the charges for those who do not travel.

This is, in other words, a tax on non-travellers for the benefit of travellers. There will be teenagers in council estates in my constituency who are now facing higher charges so that a number of businesspeople, MEPs and Commissioners can talk more cheaply when abroad.

I have to say we were not disinterested parties. All of us involved in this vote stand to gain very substantially from the kind of regulations that we have been pushing through in this field over the last year. If you want to understand how power has shifted in Europe, you need only read this report. ‘Who whom?’, asked Lenin in perhaps the pithiest statement of political philosophy ever uttered. Who has the power, and over whom does he wield it? Well, there can no longer be much doubt over who has the power: we do – we Eurocrats.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). - Liels paldies, prezidenta kungs, par man doto vārdu! Es balsoju par šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka tas, kas ir izdarīts mobilo sakaru jomā, no Eiropas Parlamenta puses ir ārkārtīgi svarīgi. Kad es atceros savas pirmās darba dienas Briselē, kad viena minūte telefonsarunu maksāja 3 eiro un vairāk, un tagad, pateicoties šim regulējumam, mēs maksājam šos limitētos maksājumus, tas ir ieguvums visai Eiropas sabiedrībai. Es gribētu arī teikt, ka šie viesabonēšanas tarifi ir bijuši ļoti neskaidri. Sevišķi tas attiecas uz īsziņām. Ja, runājot pa telefonu, mēs esam ieguvuši lielu ekonomiju, tad uz īsziņām dažkārt firmas nopelnīja pārāk daudz, un tas atkal nebija pilsoņu interesēs. Es uzskatu, ka ar šo direktīvu un regulu mēs esam spēruši ļoti lielu soli uz priekšu patērētāju interešu aizsardzībai, un arī mūsdienās, kad datu pārraide ir tik ļoti svarīga, ka cilvēki to saņem caur mobiliem telefoniem, tas ir ļoti liels Eiropas Parlamenta sasniegums, ka šie tarifi ir samazināti.

 
  
  

- Bericht: Peter Skinner (A6-0413/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). - Mr President, I would like to congratulate Mr Skinner on this report. He has done an excellent job. It has been a huge undertaking but he has really delivered on this very complex piece of legislation. I would also like to congratulate the European institutions and Member States, who have brought us this successful conclusion of Solvency II.

It is a good example of how Europe must work together towards financial recovery. Burdens will be shared, as will solutions. This European approved response is a good example of a closer relationship on financial cooperation. We have to work to make sure that there is never again a banking crisis like the one we are going through at the moment.

I did notice with great interest the Commission’s approval of a mortgage support scheme for UK homeowners. This scheme will allow householders who are unable to meet their mortgage repayments to defer all their principal and up to 70% of their interest payments for a period of two years. We should carefully follow the progress of this scheme and learn from and implement any effective measures that would ease the burden we carry.

I think this is something that all Member States can look at, but I also think that financial institutions in Member States themselves could make it easier for people to move to interest-only mortgages if they found themselves in difficulty. The financial institutions, considering the support that they have from Member State governments, could do a lot to help people who are under stress because of the recession.

 
  
  

- Bericht: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, before I start on my explanation of vote, I would just like to congratulate my colleague, Mr Kamall, who has just made his 100th speech in plenary. Some will be surprised that it has taken this long! But it is good to have him in the centurion club.

I voted for the Hökmark report for all sorts of reasons. Mainly because, well, who could be against nuclear safety? And, I guess, if you are going to talk about nuclear safety and how we provide energy for the future, we would want it to be provided as safely as possible and disposed of as safely as possible. But, equally, I voted for this mainly because I want there to be more nuclear power provided in the future – more in the UK – because I am sick to death of seeing windmills and wind turbines pop up across beautiful parts of the European countryside, which add nothing to any of our national grids – in fact they cause extra harm to the national grids – and do not provide renewable energy: they just provide a slightly alternative energy for a short period of time. I am all for nuclear safety and all for nuclear energy.

 
  
  

- Bericht: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Mr President, the crass proposal by the Commission, in its original proposition, that they should control recreational fishing and require returns and licensing and everything else that goes with such bureaucracy, was one of the those proposals which, quite rightly, stirred huge opposition, not just in that sector, but amongst those who take an interest in matters pertaining to fishing and to EU bureaucracy.

I am therefore glad that, today, Amendment 48 has been approved. This at least goes some way to restoring the proper discretion of the Member State as to whether to take any steps in relation to the licensing and the recording of recreational fishing, leaving it to Member States to judge whether there is any impact – when in most Member States there is not – on the product of fish take from recreational fishing. So I am glad that the Commission has been rebuffed on this proposition and that what started out as bad has been somewhat ameliorated.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Mr President, after 10 years in this Parliament I did not think anything could surprise me any more, but I was shocked by the fatuity of the proposal of extending the common fisheries policy to recreational sea anglers, requiring them to log every catch and count it against their national quota.

The proposal has not been deleted, although it has been substantially bettered largely thanks to a long and gruelling war of attrition fought in committee by four gritty and patriotic Scots representing the main parties of that country: Mesdames Attwooll and Stihler, and Messieurs Stevenson and Hudghton. I also want to pay tribute to Northern Ireland’s best friend in the European Parliament, Jim Allister, who is a great champion of the interests of both communities and traditions in his province.

The problem here was enforcement. The problem was that people were not enforcing existing law. Our instinct in this Parliament is always to legislate, rather than use the legal arsenal already at our disposal. I wish that we would apply – more widely than just in the field of fisheries – the principle that the best thing is not always to pass a new law until you have completely exhausted the legal powers that you already have.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - Mr President, the vote today on the Romeva report should, I hope, reassure European anglers that their concerns have been recognised. Amendments 7 and 11 passed without opposition; Amendment 48 passed by 608 votes to 37; Amendment 49 passed by 580 votes to 54; Amendment 50 was widely supported; Amendment 2 passed as it was part of a block vote with Amendments 7 and 11; Amendment 92 fell and Amendment 93 also fell, which was what the angling community were asking for.

The next step will really be how the Council will deal with the rewording of Article 47. Will they take on board Parliament’s rewording or will they take a different approach? It is a shame no one from the Council is here to answer that question. But today’s launch of the green paper on reform of the common fisheries policy gives us all an opportunity to change the common fisheries policy, and I hope Members will take the opportunity to circulate the green paper to as many constituents as possible to make their voice heard.

 
  
  

- Bericht: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Mr President, thank you very much. It feels quite a milestone – sorry, was that millstone or milestone? – to have reached.

This report has an interesting title: ‘The conservation of fisheries resources through technical measures’. Because I really have to say, if we really want the best technical measure to conserve fishing stocks, it is not to be found in the common fisheries policy. The results are there: the common fisheries policy has been a failure when it comes to conserving fishing stocks. It is time – and long overdue – that we look at results around the world that have worked.

Let us look at the example of Iceland, where they have come up with property-based solutions and rights that can be handed down. Let us look at the example of New Zealand, where rights to fishing grounds have been handed on from generation to generation. In both cases it shows that, if you trust the market, you trust the rule of law and you trust property rights, more often than not that will find a better solution than some Soviet-style centrally planned scheme, such as the common fisheries policy, which has proved a disaster. It is time to have faith in the market.

 
  
  

- Bericht: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - Nota qasira, kemm nispjega l-voti tagħna, tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew, dwar ir-rapport tiegħi dwar politika komuni dwar l-immigrazzjoni. Kien hemm żewġ votazzjonijiet, waħda fuq mozzjoni alternattiva, u l-oħra fuq ir-rapport proprja. Aħna vvutajna favur il-mozzjoni alternattiva biex inkunu nistgħu nneħħu paragrafu li ddaħħal mill-blokk soċjalista f'din il-Kamra, li jipprevedi d-dritt tal-vot għall-immigranti - ħaġa li aħna ma naqblux magħha, ħaġa li aħna vvutajna kontra tagħha anke fl-istadju ta' kumitat.

Madankollu, hija sfortuna li din il-mozzjoni m'għaddietx għaliex kieku kien jitneħħa dan il-paragrafu. Minflok aħna vvutajna favur ir-rapport sħiħ għax jidhrilna li dan huwa rapport tajjeb li jiġbor fih programm ċar tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-qasam tal-politika komuni dwar l-immigrazzjoni.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, les principes, actions et instruments d'une politique européenne d'immigration, tel est le vaste sujet du rapport de M. Busuttil.

Les principes? L'Union européenne aurait besoin de 60 millions d'immigrés extra-européens de plus d'ici à 2050, malgré ses millions de chômeurs et de pauvres actuels, ses plans de licenciements massifs, ses fermetures d'entreprises.

Les actions? C'est donner toujours plus de droits aux populations immigrées, et notamment le droit de vote, et un accès illimité au territoire européen et au marché du travail.

Les instruments? C'est la discrimination dite "positive" ou la reconnaissance des qualifications informelles, quelles qu'elles puissent être, alors qu'on exige des Européens des diplômes dûment certifiés; la reconnaissance d'une nouvelle catégorie de migrants, les migrants environnementaux; l'obligation, pour les populations européennes, de s'adapter à leur inéluctable submersion organisée et planifiée par les eurocrates, avec la complicité de ce Parlement.

Il est, au contraire, urgent d'inverser les flux migratoires, de rétablir les frontières intérieures, de mettre en place une véritable politique familiale de renouveau démographique européen, d'imposer la préférence nationale et européenne dans tous les domaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho molte riserve su questa relazione a cominciare, come è stato detto poco fa, da una previsione che appare sconcertante nel momento in cui in Europa abbiamo il problema della cassa integrazione o addirittura licenziamenti per milioni di operai. Prevedere 60 milioni di nuovi immigrati per venire a lavorare in Europa mi sembra una previsione fuori dal mondo.

Ma anche per sottolineare che mentre qui discutiamo su come regolare e come organizzare il futuro dell'immigrazione avvengono tragedie – grazie a Dio scampate per il senso di umanità del nostro paese e il buon governo del ministro Maroni – come quella che poteva avvenire nel caso della nave turca Pinar.

L'Europa cosa sta a fare? In 600 casi – denuncia giustamente il ministro Maroni – Malta non ha accolto, non ha svolto, benché finanziata dall'Unione europea, quell'azione di accoglienza per affrontare concretamente gli sbarchi provenienti dalle coste del Nordafrica. In tutti questi casi è dovuto intervenire in nostro paese che non ce la fa più con un centro di accoglienza a Lampedusa che, come tutti sappiamo, è ormai ben al di sopra delle sue possibilità.

Allora l'Europa intervenga, stabilisca delle regole precise! Chiediamo un sostanzioso aumento dei finanziamenti per il nostro paese per affrontare debitamente questa sfida! L'Europa si svegli e regoli in maniera seria il flusso dell'immigrazione: così non si può andare avanti!

 
  
  

- Bericht: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). - Sirsnīgs paldies, prezidenta kungs! Es vēlējos izteikties par Zvejniecības komitejas ziņojumu, par C. Visser kunga ziņojumu, par zvejsaimniecības konservācijas jautājumiem. Godātais priekšsēdētāj! Manai valstij — Latvijai — zvejniecība ir ārkārtīgi svarīga, jo mums ir 550 km jūras robežas. Tā kā Latviju Eiropā pārstāv 8 deputāti, mēs nevaram būt visās komitejās, bet šie jautājumi ir ļoti svarīgi gan mūsu ekonomikai, gan tradicionālajam dzīvesveidam. Pašreizējais regulējums, ko regulē arī šis ziņojums, nav pietiekams, lai pasargātu piekrastes zveju. Es saprotu, ka pārzveja ir nopietna problēma, bet pārmērīgās regulēšanas dēļ mūsu piekrastes zveja ir apdraudēta, un faktiski mūsu zvejnieki no mūsu Baltijas jūras piekrastes tiek izspiesti. Es domāju, ka Eiropas Parlamenta nākošais uzdevums būtu parūpēties par to, lai tās valstis, kuras tieši robežojas ar jūru, varētu saglabāt gan savu tradicionālo dzīvesveidu, gan arī nodarboties praktiski ar zvejniecību, jo tagad bieži iznāk tā, ka mūsu zvejniekciemi ir spiesti iepirkt produkciju no lielajām kompānijām, zvejot tālajos okeānos, bet darbu zaudē simtiem, pat tūkstošiem piekrastes iedzīvotāju, kuriem gadsimtos tas ir bijis galvenais iztikas avots. Sirsnīgs paldies Jums!

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

- Relazione: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Am votat această recomandare întrucât aderarea la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la dispoziţiile uniforme pentru aprobarea vehiculelor comerciale în ceea ce priveşte proeminenţele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei, acordul revizuit, constituie scopul politicii comune în domeniul comerțului în conformitate cu articolul 113 din Tratat de eliminare a barierelor tehnice în calea comerțului cu autovehicule între părțile contractante.

Implicarea Comunității aduce un plus de importanță activităților de armonizare desfășurate în temeiul acordului și, ca urmare, permite accesul mai ușor către piețele țărilor terțe. Această implicare trebuie să conducă la stabilirea unei concordanțe între instrumentele denumite „regulamente” adoptate în conformitate cu acordul revizuit și legislația comunitară în domeniu, iar adoptarea unui regulament de acest tip constituie de fapt o adaptare la progresul tehnic.

 
  
  

- Raccomandazione per la seconda lettura: Jan Cremers (A6-0207/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole.

La Commissione Europea è sempre stata estremamente attenta nel garantire i diritti individuali dei cittadini mobili, soprattutto per quanto riguarda quei vantaggi relativi al campo della sicurezza sociale. La libera circolazione dei cittadini all'interno dei confini dell'UE è una delle libertà fondamentali del cittadino e favorisce lo sviluppo dell'economia interna dei nostri Stati membri.

Ecco perché la Commissione vuole moltiplicare i suoi sforzi affinché i cittadini dell'UE e le loro famiglie fruiscano realmente dei diritti garantiti dalla vigente normativa europea. Sebbene in certi settori le normative nazionali riservino alla popolazione comunitaria e ai loro famigliari un trattamento migliore da quello vigente nell'attuale legislazione europea, nessuno Stato membro ha ratificato in modo del tutto corretto tutte le direttive emanate in proposito.

La violazione, molto spesso continua, dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE nello svolgimento del diritto di libera circolazione sul territorio europeo appare evidente soprattutto in relazione ai seguenti fenomeni: il diritto di ingresso e soggiorno dei famigliari che sono cittadini dei paesi terzi; la mancanza di assistenza sugli infortuni sul lavoro.

Auspichiamo che la Commissione prosegua la sua collaborazione tecnica con gli Stati membri, grazie alla quale sono state già individuate varie questioni da discutere e chiarire ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda gli abusi.

 
  
  

- Relazione: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I voted in favour of this report because it sends a strong signal to the next Parliament that the issue of illegal logging and deforestation must be dealt with more effectively.

This proposal is long overdue. It is estimated that approximately 20%-40% of global industrial wood production comes from illegal sources, and up to 20% of this finds its way into the EU every year. This suppresses timber prices, strips natural resources and tax revenues, and increases the poverty of indigenous people all over the world. The long-term effects are even more serious, since deforestation, of which illegal logging is a major cause, accounts for nearly a fifth of global greenhouse gas emissions.

The actual amendments in the Lucas report say that it is an offence to have or sell illegal timber only if you have been negligent, reckless or deliberate – it does not penalise companies which have fulfilled their ‘due diligence’ obligations. So there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução relativa às obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos de madeira, porque a exploração madeireira ilegal é um problema sério, cada vez maior, com implicações ambientais muito graves, como a perda de biodiversidade, desflorestação e degradação da floresta. Mais, podem ser-lhe imputadas quase 20% das emissões de carbono a nível mundial.

A União Europeia, como uma grande consumidora de madeira e produtos de madeira, tem a obrigação de tomar medidas eficazes contra a desflorestação e exploração madeireira ilegal, medidas essas que devem também evitar a comercialização dos produtos de madeira ilegais.

É necessário adoptar legislação contra a extracção ilegal de madeira para mostrar aos consumidores que os produtos provêm de fontes legais, que as empresas que cumprirem estas regras não serão prejudicadas e que as empresas que optam por produtos de madeira ilegal deixam de ter mercado.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I welcome Caroline Lucas’s report laying down certain obligations on operators who place timber and timber products on the market. I was the draftsman for the opinion of the International Trade Committee which was adopted unanimously in committee.

For us, the best way to stop the trade in illegal timber was to strengthen requirements and obligations and enhance the legal means to prosecute possession and sales by operators placing illegal timber and timber products on the EU market as a deterrent.

We need to work together with major consuming countries such as the US, China, Russia and Japan to tackle this problem and to set up a global alert system and register of illegal logging and countries of concern using Interpol, an appropriate UN body utilising the latest satellite technology systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai choisi de m'abstenir sur la proposition de règlement établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

S'il me paraît tout à fait primordial de renforcer le contrôle des importations de bois aux frontières du marché unique, je considère que le rapport propose un dispositif trop lourd et bureaucratique qui pénalise nos propres filières forestières européennes.

Au lieu d'imposer un étiquetage des produits (compliqué et coûteux) très préjudiciable à la filière et au matériau bois, il convient plutôt de renforcer les contrôles et de cibler le maillon d'entrée sur le marché européen afin de lutter contre l'exploitation illégale des forêts.

L'objectif premier du règlement doit consister à mettre en place une nouvelle culture collective de contrôle et de responsabilité plutôt que d'imposer un processus bureaucratique et coûteux permettant de vérifier chaque produit. Au regard des difficultés de la filière, il convient de ne pas pénaliser le bois par rapport aux autres matériaux ou sources d'énergie par le biais de règles trop contraignantes lors de la mise sur le marché.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), in writing. − I stress that this regulation is a much awaited and needed regulation. Illegal logging is a problem that needs to be tackled effectively, not only for climate reasons but for environmental and social aspects as well. Still, I had to vote against this today. The report from the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) has lost its focus and has expanded the scope and duties beyond the original purpose. We need to ensure that, once the timber products are imported and cleared at the single market borders, they are presumably legal and thus there is no need to introduce additional disproportionate bureaucratic and financial burden on all operators within the EU.

But the ENVI report provides for costly labelling, additional sustainability requirements, extends the definition of legality out of reach and places the burden of due diligence on all operators within the internal market. This regulation should combat illegal logging at the borders as was the original aim. But to affect all the operators in the internal market, the ones who are not using or distributing any illegally harvested timber, hence potentially impacting their competitiveness on the global markets, is certainly not the aim of this regulation and therefore cannot be supported.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted for this report, which sets rules for operators placing timber on the EU market for the first time. Operators will be required to follow a ‘due diligence’ system so that all timber is harvested in accordance with relevant regional, national and international law. I am pleased that operators will also have to comply with sustainability criteria and laws on indigenous peoples. It is essential that there is independent third party verification of compliance, and I am glad that this report highlights this.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy (PPE-DE), in writing. − Efforts must be taken to halt the trade in illegally harvested timber and timber products being placed on the EU market, in the interests of effective competition, sustainable development and protecting global biodiversity and the environment.

The due diligence system proposed by the Commission  (which is already practised to high standards in the UK), includes measures and procedures which will enable operators to track the timber and timber products, to have access to information concerning compliance with the applicable legislation and to manage the risk of placing illegal timber and products on the EU market. This action will also provide consumers with the certainty that by buying timber and timber products they do not contribute to the problem of illegal logging and associated trade.

While we support this proposal in principle, we do not support the reinforcement of requirements to all operators as proposed by the rapporteur, which we believe introduce disproportionate bureaucratic and financial burdens on all operators within the EU. The Commission's proposal provides for flexible due diligence based on risk assessment and the analysis of evidence and is a far more effective and practical approach.

 
  
  

- Relazione: Miloslav Randsdorf (A6-0214/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Nafta yra svarbiausias energijos šaltinis Europos Sąjungoje, ir ekonomika yra labai priklausoma nuo jos nuolatinio, patikimo ir prieinamo tiekimo. Atsižvelgiant į didelę toliau didėjančią priklausomybę nuo naftos importo, naftos tiekimo saugumas yra ypač svarbus.

Naftos paklausa iki 2030 m. ES ir toliau didės, nors tik 0,25 proc. per metus. 2030 m. nafta tebebus pagrindinis pirminės energijos šaltinis ES ir sudarys maždaug 35 proc. bendros suvartotos energijos. Atsižvelgiant į tai, kad naftos tiekimo ir perdirbimo pajėgumai šiuo metu negali patenkinti didėjančios paklausos, padėtis rinkoje išliks įtempta.

Į šiuos veiksnius būtina atsižvelgti plėtojant darnią ir realią Europos energetikos politiką. Šios politikos dalis turi būti ES gebėjimas reaguoti į bet kokią galimą staigią tiekimo krizę. Atsargos yra svarbus veiksnys, sušvelninantis nenumatytus tiekimo sutrikimus, nes pritrūkus naftos nustotų veikti keli ar netgi visi ekonomikos sektoriai. Šiuo požiūriu atsargų turėjimas yra pagrindinio nacionalinio saugumo klausimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente este relatório por considerarmos importante a manutenção de reservas de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos. A constituição de reservas é uma questão de elevada importância económica e social de cada país, incluindo para a sua segurança, devendo, portanto, ser proibido qualquer tipo de especulação sobre estas reservas, ao contrário do que tem vindo a acontecer, devendo a sua propriedade e administração serem públicas, para defender o interesse dos países da UE.

No entanto, não concordamos com os poderes que esta proposta de directiva confere à Comissão Europeia, nomeadamente com a possibilidade de os serviços da Comissão realizarem, nos Estados-Membros, acções de controlo das reservas de segurança e das reservas específicas. Os países deverão constituir as suas reservas desses produtos, mas é uma questão de soberania a sua administração e a definição dos seus níveis máximos ou mínimos. Também estamos em desacordo com qualquer tentativa de utilizar a constituição das ditas reservas como mais uma justificação, ainda que de forma mitigada, para uma política de ingerência, como se poderia inferir da criação de um clima favorável ao investimento com vista à exploração e ao aproveitamento das reservas petrolíferas dentro e fora da União Europeia.

 
  
  

- Relazione: Luca Romagnoli (A6-0228/009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), in writing. − Whilst we favour cooperation between Member States on these issues, we believe this matter should remain one of subsidiarity and not subject to EU action.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Esta iniciativa insere-se no âmbito da estratégia global de protecção das infra-estruturas críticas. A economia da UE e a segurança e o bem-estar dos seus cidadãos dependem da existência e do bom funcionamento de um conjunto de infra-estruturas que asseguram serviços essenciais, como os serviços de saúde, as redes de telecomunicações, de energia e de transportes, os serviços financeiros, o fornecimento de água e alimentos, etc.

Se bem que nalguns Estados-Membros já existam fortes medidas e estruturas de protecção, noutros Estados-Membros a situação ainda é muito precária. É importante, assim, que exista uma melhor e mais eficiente troca de informações e boas práticas, o que só será possível através da criação deste sistema de informação e comunicação.

Por essa via reforça-se o diálogo e a informação disponível em relação a ameaças e vulnerabilidades partilhadas, bem como a cooperação e a coordenação entre Estados-Membros. Ao mesmo tempo, estimula-se o desenvolvimento de medidas e estratégias apropriadas para limitar os riscos e promover uma protecção adequada e reforça-se a segurança dos cidadãos.

Apoio, igualmente, a inclusão de uma cláusula de revisão, de 3 anos, que deverá permitir introduzir as melhorias que se afigurem necessárias, nomeadamente a possibilidade de ser criada uma funcionalidade de sistema de alerta rápido.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta sobre uma rede de alerta para infra-estruturas críticas (RAIC). Algumas infra-estruturas dos Estados-Membros consistem nos recursos materiais, serviços, equipamentos de tecnologia de informação, que caso sejam danificados podem ter consequências muito graves para a saúde, segurança e bem-estar económico ou social.

Os sistemas de transporte, telecomunicações e a energia são sectores cruciais para o desenvolvimento dos Estados-Membros e são também sectores cada vez mais interligados, em que alguns dos Estados-Membros dependem de outros. Por este motivo, a necessidade de um sistema único de ligação e partilha de informações entre diferentes autoridades em matéria de protecção de infra-estruturas críticas, intercâmbio de boas práticas e um sistema de alerta rápido é de extrema importância para o desenvolvimento da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η πρόταση της Επιτροπής, με την οποία συντάσσεται η έκθεση, δημιουργεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ένα Δίκτυο πληροφοριών και προειδοποίησης κινδύνων σχετικά με τις υποδομές τους δημόσιες και ιδιωτικές που χαρακτηρίζονται ως "Ζωτικής Σημασίας".

Το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ώστε οι ιδιώτες, δηλαδή οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις, που οι εγκαταστάσεις τους θα χαρακτηρίζονται ως υποδομές ζωτικής σημασίας, να αποκτούν αρμοδιότητες σε ζητήματα ασφάλειας, που σήμερα αποτελούν αποκλειστικά κρατική ευθύνη.

Ανοίγει τον δρόμο για να χαρακτηριστούν "τρομοκρατικές ενέργειες" κινητοποιήσεις του εργατικού και μαζικού κινήματος που επηρεάζουν οποιαδήποτε υποδομή "ζωτικής σημασίας", ακόμη και ιδιωτικές εγκαταστάσεις (όπως π.χ. η απεργία σε κρίσιμους τομείς - ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ- ή συμβολική κατάληψη εργοστασίων, επιχειρήσεων κλπ, περιφρούρηση απεργίας, κινητοποιήσεων κ.α.).

Υπονομεύει την άμυνα και την κυριαρχία των κρατών μελών, καταργεί τον διαχωρισμό εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειάς τους και αναγνωρίζει τον άμεσο ρόλο και ανάμιξη της ΕΕ σ' αυτήν.

H αντιμετώπιση της "τρομοκρατικής απειλής" αναδεικνύεται ακόμη μία φορά ως το απαραίτητο πρόσχημα της ΕΕ για την ολοκλήρωση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου της που στρέφεται ουσιαστικά ενάντια στο εργατικό- λαϊκό κίνημα και θωρακίζει την εξουσία του κεφαλαίου, υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE-DE), в писмена форма. − Днес ЕП прие доклада на г-н Romagnoli за създаване на информационна мрежа за защита на критичната инфраструктура в ЕС, който не беше дискутиран в пленарна зала. Смятам, че защитата на гражданите на ЕС е от най-висок приоритет в тази институция и гражданите трябва да знаят това.

Създаването на информационната мрежа ще позволи чрез обмяната на опит и добри практики между държавите на ЕС да се постигне по-добро разбиране и по-високи стандарти в защитата на критични обекти и дейности, които са от жизнено важно значение за страните и населението.

Бих искал да подчертая, че като докладчик в сянка от PPE-DE съм удовлетворен от единодушното приемане от всички политически групи в парламента на поставеното изискване за задължително участие на страните членки в новата система, което гарантира европейската значимост на тази инициатива.

Изразявам и увереността си, че още след първите години на успешно функциониране на системата, ЕК ще предприеме необходимите действия за нейното надграждане с допълнителни функции за бързо разпространение на тревожна информация за възникнали заплахи за обекти на критичната инфраструктура в който и да е регион на ЕС.

С това ще бъде завършена една цялостна информационна система, която ще дава по-голяма сигурност и защита на европейските граждани.

 
  
  

- Relazione: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole.

Uno dei punti più dibattuti all'interno delle politiche discusse dall'Unione Europea è quello inerente all'attuazione di una politica comune di difesa delle personalità. Il concetto di personalità è sicuramente molto ampio, ma oggi si è arrivati ad una definizione comune, intendendo con esso, tutti quegli individui che ricoprono una carica ufficiale o non ufficiale e che possano essere minacciati a causa dei loro apporti al dibattito pubblico.

Noti furono gli episodi legati all'ex deputata del Parlamento dei Paesi Bassi, Hirshi Ali, la quale nel febbraio 2008 fu minacciata dopo il suo prezioso intervento sulla tematica estremamente attuale della radicalizzazione islamica sul territorio europeo, e al famoso scrittore anglo-indiano Samal Rushdie, perseguitato a causa delle sue opinioni controverse in merito alla religione islamica.

Pertanto è auspicabile che ogni persona dedita all'ampliamento positivo del dibattito pubblico abbia il diritto di essere protetta durante la visita di uno Stato in cui egli potrebbe subire minacce, o aggressioni, soprattutto, come nel caso di Samal Rushdie, dove la condanna a morte nei suoi confronti è stata già pronunciata da uno Stato terzo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. A protecção de personalidades oficiais é uma responsabilidade que permanece no âmbito das competências e da legislação em vigor no Estado de acolhimento.

De forma a melhorar a cooperação e a comunicação entre os Estados-Membros nessa área, foi criada em 2002 uma Rede Europeia de Protecção de Personalidades Oficiais.

A presente iniciativa tem como objectivo proceder ao alargamento da definição de personalidade oficial, prevista no âmbito do artigo 2.º dessa Decisão, de forma a poder abranger qualquer pessoa que, independentemente de exercer ou não um cargo público, se considere ameaçada devido à sua influência e contribuição para o debate público.

Esta proposta holandesa surgiu na sequência de um incidente que teve lugar em 2008, com uma antiga deputada dos Países Baixos que, na sequência de um discurso que fez num seminário no Parlamento Europeu sobre a radicalização islâmica, foi alvo de ameaças à sua integridade física.

Como Relator sombra do PPE, apoio esta iniciativa que pretende alargar o âmbito de protecção dos direitos humanos, e em particular promover o direito à liberdade de expressão.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Państwa członkowskie współpracują w dziedzinie ochrony osób publicznych w ramach przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju oraz na podstawie porozumień międzynarodowych. Przedmiotowa decyzja Rady (2002/956/WSiSW) ustanawia ochronę osób publicznych zgodnie z przepisami krajowymi danego państwa członkowskiego lub na podstawie przepisów organizacji bądź instytucji o charakterze międzynarodowym lub ponadnarodowym. Ochrona osób publicznych należy do obowiązków przyjmującego państwa członkowskiego

Z uwagi na groźby padające pod adresem osób publicznych w ostatnich latach, w pełni popieram podjęta decyzję o zmianie obowiązującej decyzji Rady ustanawiającej europejską sieć ochrony osób publicznych. Jej głównym celem jest poszerzenie zakresu artykułu 2 o definicję „osoby publicznej” będącej osobą pełniącą funkcję publiczną lub nie, którą uważa się za zagrożoną ze względu na swój głos w dyskusji publicznej lub wpływ na nią.

Uważam, że taka decyzja zwiększy bezpieczeństwo osób publicznych i wpłynie pozytywnie na rozwój demokracji.

 
  
  

- Relazione: Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Det är inget självändamål att det i Europeiska unionen måste finnas bomullsproduktion. Unionen måste se världsmarknaden för bomull i dess helhet och ge EU:s konsumenter möjlighet att köpa så billig bomull som möjligt utan hänsyn till var den har producerats så länge det skett under vissa etiska och miljömässiga villkor.

Jag är starkt emot detta betänkande. Jag konstaterar än en gång att det är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen.

 
  
  

- Relazione: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole.

La regione delle Alpi è uno dei territori più importanti e ricchi situato all'interno della Comunità europea. Essa presenta otto Stati confinanti che già dal 4 aprile 1998 hanno sottoscritto accordi comuni riguardanti la tutela e la conservazione di questa regione e una politica comune per la gestione dei trasporti. Proprio riguardo ai trasporti il 24-26 maggio 2000 è stato emanato il cosiddetto “Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti”, il quale ebbe come sua prerogativa principale, quella di offrire un quadro normativo inerente alla mobilità sostenibile in suddetta regione.

Anche se questo protocollo non è stato ancora accettato da tutti gli otto Stati della convenzione Alpina, noi ci adopereremo affinché esso possa in poco tempo essere ratificato dagli altri Stati del versante alpino e affinché tale ratifica del “Protocollo sui prasporti”, diventi una delle priorità principali della Commissione europea.

 
  
  

- Relazione: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Egentligen är detta betänkande en verksamhetsberättelse från Europaparlamentets utskott för framställningar. Men eftersom detta betänkande på ett par ställen hänvisar till, hyllar och uttalar förhoppningar om att Lissabonfördraget snart ska vara ratificerat, har jag valt att rösta nej till betänkandet i dess helhet.

Jag anser principiellt att Lissabonfördraget är förkastat, då medborgarna i en medlemsstat i en folkomröstning har röstat nej till Lissabonfördraget. Dessutom finns det än fler medlemsstater där säkerligen en majoritet av de röstande hade röstat nej till Lissabonfördraget om de hade fått chansen.

Den ignorans som Europaparlamentets utskott för framställningar visar genom skrivningarna i betänkandet kan jag inte stödja.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), par écrit. – Je tiens à exprimer mon opposition au paragraphe 17 de ce rapport qui constitue le énième avatar de la campagne contre Strasbourg comme siège du Parlement européen. À ce propos, je tiens à rappeler ce qui suit:

Tout d'abord, le choix de Strasbourg fut, dès l'origine, une décision hautement symbolique liée à l'histoire de l'Europe. Il s'agissait de mettre en valeur la finalité d'un processus européen, facteur de paix et de rapprochement des peuples. C'est parce que je crois que cette finalité reste d'actualité que je milite pour la sauvegarde du symbole de Strasbourg.

Ensuite, je réitère mon souhait de voir s'affirmer une Europe porteuse de la diversité des cultures qui caractérise les nations la composant. Pourquoi pas une institution européenne significative à Varsovie, une autre à Barcelone, une autre à Stockholm, en plus de Bruxelles pour la Commission et de Strasbourg pour le Parlement?

À moins qu'on n'ait en vue que l'Europe-business, rien ne justifie de tout centraliser en un seul lieu, nécessairement éloigné des peuples européens.

Voilà les raisons pour lesquelles je m'oppose au paragraphe 17 du rapport McGuinness, lequel, par ailleurs, ne pose pas de problème.

 
  
  

- Relazione: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta sobre a abordagem integrada da igualdade entre os homens e as mulheres no âmbito dos trabalhos das comissões e das delegações. O relatório de iniciativa mostra o progresso feito nas comissões e delegações e reforça a necessidade de adoptar e aplicar estratégias de igualdade de género.

A reivindicação da igualdade de género não é contra os homens. É a favor da sociedade no seu todo, beneficiando, portanto, as mulheres e os homens e as famílias. Uma abordagem integrada de igualdade implica a reorganização, melhoria, desenvolvimentos e evolução das políticas com o objectivo de, a todos os níveis e em todas as fases, os actores associados às principais decisões políticas integrarem a dimensão da igualdade em todas as políticas.

É necessário, por isso, adoptar e aplicar uma estratégia acompanhada de objectivos concretos para uma abordagem integrada da igualdade de géneros nas políticas comunitárias da competência das comissões e delegações parlamentares.

 
  
  

- Raccomandazione per la seconda lettura: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), in writing. − Hundreds of thousands of my constituents across Yorkshire and Humberside stand to save money on their gas and electricity bills as a result of this legislation. The measures will combine increased energy efficiency with lower costs.

Although full unbundling has not yet been achieved, this legislation will move towards a network where companies are not allowed to own both the generation of electricity and its distribution, thereby enabling them to overcharge consumers. In particular, I welcome the fact that it will also give customers the right to change their gas and electricity supplies within three weeks free of charge, and gives a right to compensation in cases where people are given inaccurate or delayed bills. Energy-efficient SmartMeters will also be introduced.

These new rules amount to a bill of rights for gas and electricity users. For too long companies have been able to force consumers to pay over the odds for their gas and electricity. My constituents will see the benefit of this legislation in cuts to their bills.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. − Desde la Delegación socialista española hemos defendido el modelo de desagregación patrimonial de las empresas verticalmente integradas tanto en gas como en electricidad desde el convencimiento de que el hecho de separar las empresas de suministro/generación de las empresas de transporte equivale a proporcionar una verdadera capacidad de elección a los consumidores europeos y estimula las inversiones necesarias en este sector, haciendo llegar la energía sin interrupciones a todo el territorio de la UE. Sin embargo, he votado a favor del paquete del mercado interior del gas-electricidad porque:

(1) se han situado los intereses del consumidor en el centro de la revisión del paquete legislativo;

(2) hemos incluido el concepto de pobreza energética y hemos solicitado a los Estados miembros que incluyan medidas para atajar la pobreza energética en los planes nacionales de acción en materia de energía y que no sólo garanticen el necesario suministro de energía a los clientes más vulnerables, sino que además aseguren la prohibición de desconexión de estos clientes en periodos críticos; y

(3) dado que la desagregación patrimonial será realidad de facto dentro de unos años por los procedimientos anti-trust de los servicios de la DG Competencia, hemos puesto el acento en la arquitectura institucional, reforzando las competencias de la nueva agencia europea y la independencia de los organismos reguladores nacionales.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), in writing. − The greatest failing of the single market is the failure to establish a single market in energy. National energy policies have led Europe to a dead end with an extreme dependence on expensive imported fossil fuels. There is neither a European energy grid nor a strategic energy storage policy. As a matter of urgency we must diversify our energy supply, reduce consumption, encourage low-carbon energy and establish a stable competitive internal market.

For these reasons I support these reports while being concerned that the struggle to find a compromise acceptable to all may blunt the effectiveness of this legislation, so effective monitoring of implementation is vital.

I support the increased provisions for consumer rights and welcome the recognition of energy poverty as a serious social problem.

I remain uneasy about the non-binding nature of the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Ultimately we can only secure a single energy market if we have a European regulator with real powers.

I congratulate Parliament on pushing the Member States to go further than they wanted to go. This is another example of Parliament guaranteeing the victory of the broader European cause over national self-interest and protectionism.

 
  
  

- Raccomandazione per la seconda lettura: Giles Chichester (A6-0235/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O terceiro pacote energético deverá fazer evoluir progressivamente o mercado energético, que até há bem pouco tempo se baseava num sistema de monopólio. A evolução para a liberalização implica uma autêntica e sustentada concorrência e destaca a importância de uma Agência de cooperação entre os reguladores de energia mais forte e com poderes claramente independentes.

O principal objectivo da Agência será o de ajudar as autoridades de regulação a exercer, a nível comunitário, as tarefas efectuadas pelos Estados-Membros e, se necessário, a coordenar a sua acção. Por outro lado, a Agência assegurará também a supervisão dos mercados internos da electricidade e do gás natural, contribuindo ainda para todos os esforços para a melhoria da segurança energética.

Realço o papel fundamental desta Agência no futuro da política energética na Europa, que desejamos seja caracterizada por condições mais concorrenciais e diversas, longe dos monopólios do passado, a par de condições de segurança acrescida e de maior eficiência, em benefício dos consumidores.

São estas as razões que me levaram a votar favoravelmente este relatório.

 
  
  

- Raccomandazione per la seconda lettura: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Aplaudo a aprovação deste Relatório, que é parte integrante do Pacote Energia que foi aprovado hoje, dado que – no meu entender – é mais um passo importante para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da Europa.

A possibilidade de melhores ligações entre redes eléctricas, a existência de Reguladores fortes e idóneos que garantam a transparência do mercado e a cooperação transnacional são factores importantíssimos para garantir que os consumidores finais podem usufruir de um serviço verdadeiramente justo e competitivo.

A partilha de responsabilidades e a cooperação entre Estados-Membros tanto na electricidade como no gás natural são a pedra de toque para a existência de um verdadeiro mercado europeu de energia, que se deseja justo, dinâmico e sustentável.

 
  
  

- Raccomandazione per la seconda lettura: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Jag stöder helhjärtat tanken att konkurrensutsätta den inre marknaden för naturgas. Det är dock fel att föreskriva att medlemsstaterna ska vidta konkreta åtgärder för att främja ökad användning av biogas och gas från biomassa. Detta är en fråga för respektive medlemsstat. Jag har därmed röstat nej till det förslag utskottet har lagt fram.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O Terceiro Pacote Energético vem colmatar as muitas falhas estruturais que vinham do passado. Não podemos deixar de lembrar a discriminação relativamente a novos fornecedores de energia, bem como alguma falta de transparência ao nível dos preços e da escolha do fornecedor. Finalmente, com este Pacote podemos esperar a finalização da liberalização do mercado interno da energia na União.

A aprovação deste Terceiro Pacote e desta proposta, em concreto, permitirá mercados de energia europeus mais concorrenciais, sustentados e seguros.

Espera-se que os direitos dos consumidores estejam no centro do processo de abertura dos mercados face ao acordo alcançado, que inclui a questão da separação da propriedade, da independência das autoridades reguladoras nacionais, bem como condições para uma clarificação das responsabilidades entre as Autoridades Nacionais, a Agência e a Rede Europeia de Operadores do Sistema de Transmissões.

Na expectativa de que o consumidor passe a ter um mercado mais transparente, com acesso a informação detalhada e à possibilidade de alterar o fornecedor de energia sem custos, votei favoravelmente este relatório.

 
  
  

- Relazione: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Voto a favore della relazione Florin David sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA), il cui obiettivo è sostenere la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni europee.

Questo programma agevola l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale fra le amministrazioni europee così da consentire l'erogazione di servizi pubblici elettronici che possano favorire l'attuazione di attività e di politiche comunitarie per i cittadini e le imprese. Questo agevolerà la circolazione, lo stabilimento e il lavoro in piena libertà senza ostacoli per i cittadini negli Stati membri così da offrire ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni servizi migliori, più efficienti e di facile accesso.

Ritengo opportuno incoraggiare la cooperazione internazionale e in tale senso il programma ISA deve essere aperto anche alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati. Sono d'accordo nell'incoraggiare la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali.

La partecipazione dei paesi candidati al programma ISA costituisce un passo fondamentale in termini di preparazione della pubblica amministrazione di questi Stati ai compiti e ai metodi di lavoro che comporta l'adesione all'UE. Penso che sia necessario approfondire la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA.

 
  
  

- Raccomandazioni per la seconda lettura: Eluned Morgan (A6-0216/2009), Giles Chichester (A6-0235/2009), Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009), Antonio Mussa (A6-0238/2009), Atanas Paparizov (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. − I could not support today's reports, which basically back the European Commission's drive to liberalise the electricity and gas markets.

Our own experience in Ireland has shown how liberalisation and resulting privatisation have not provided solutions to any problems in the energy sector.

Energy prices in Ireland have risen, affecting ordinary families and workers the most over the last few years. During this time of recession, the EU's drive to impose liberalisation in essential sectors of the economy makes less sense than ever. The Commission and the EU must learn to stop trying the same old, failed, neo-liberal policies.

I regret that the 'energy package' has won so much support among MEPs today.

 
  
  

- Relazione: Leopold Józef Rutowicz A6-0137/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole.

Gli effetti sull'ambiente e sulla salute, dovuti all'uso di pesticidi, sono stati oggetto di dibattito a livello europeo e il Parlamento Europeo ha adottato direttive sull'autorizzazione e la vendita di pesticidi.

Con questo provvedimento si stabiliscono i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute a cui le macchine per l'applicazione di antiparassitari immesse nel mercato interno devono conformarsi per fruire della libera circolazione all'interno della Comunità. La normativa, oltre a proteggere i consumatori, è rivolta alla tutela della salute e della sicurezza degli operatori.

I costi sostenuti dai costruttori saranno probabilmente trasferiti sugli utenti attraverso un aumento dei prezzi, tuttavia la conseguente riduzione annuale media del consumo di antiparassiti consentirà agli utenti di realizzare risparmi che compenseranno l'eventuale aumento dei prezzi.

La direttiva proposta raggiunge l'obiettivo di garantire un livello comune di tutela dell'ambiente e al tempo stesso evitare un quadro normativo frammentato a livello comunitario, che può generare costi elevati a carico delle imprese che intendono operare anche al di fuori dei confini nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou and Andreas Schwab (PPE-DE), in writing. − In the context of amending Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery with regard to machinery for pesticide application, we would like to stress that since the European Parliament adopted the machinery directive in 2006, we are stressing that the European Commission should revise the tractor Directive in order to secure a coherent approach. In our opinion, tractors do not fall under the scope of the definition of machinery as laid down in the machinery directive. The existing tractors directive could and should therefore be replaced by a less complex regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Este recunoscut faptul că utilizarea pesticidelor constituie o amenințare atât pentru sănătatea umană, cât și pentru mediu. „Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor” are ca obiectiv reducerea riscurilor pentru sănătatea umană și pentru mediu provocate de utilizarea pesticidelor.

Armonizarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a procedurilor de evaluare a conformităţii pentru echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor reprezintă o condiţie necesară pentru atingerea aceluiaşi nivel de protecţie a mediului pe întregul teritoriu al UE, pentru asigurarea concurenţei loiale între producători şi pentru facilitarea liberei circulaţii a acestor produse în cadrul Comunităţii.

Proiectarea şi construirea corectă a acestor echipamente joacă un rol semnificativ în reducerea impactului negativ al pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului. Presupunând că durata medie de funcționare a unui pulverizator pentru pesticide este de 12-15 ani, se estimează că în Comunitate se cumpără aproximativ 125 000 – 250 000 de pulverizatoare noi pe an. Datorită eficienței mai mari, pulverizatoarele care sunt conforme noilor cerințe de mediu consumă mai puțin pesticid și reduc pierderile în timpul operațiilor de amestecare, încărcare, pulverizare și curățare, determinând economii pentru utilizatori, care vor compensa creșterea eventuală a prețului anumitor echipamente de pulverizare.

Iată de ce am votat acest raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie maszyn do stosowania pestycydów zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie maszyn wprowadza bardzo istotną poprawę przepisów prawnych.

Ma ona za zadanie ujednolicenie standardów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego w Unii Europejskiej. Równocześnie ujednolicenie przepisów umożliwi równy przepływ maszyn, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność na rynku europejskim.

Dyrektywa nakładać będzie na państwa członkowskie wymóg regularnej kontroli stosowanego profesjonalnie sprzętu do stosowania pestycydów, a także wymóg stworzenia systemu regularnej konserwacji i okresowej kontroli sprzętu. W rezultacie ww. dyrektywa zredukuje stosowanie pestycydów (dzięki czemu zmniejszy się ich ujemny wpływ na środowisko) oraz pozytywnie wpłynie na zdrowie konsumentów i obywateli mających bezpośrednią styczność z pestycydami podczas pracy.

 
  
  

- Relazione: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Kadangi kelių transporto priemonės išmeta beveik 25 proc. viso CO2 kiekio, didžiausias ES uždavinys – sumažinti transporto priemonių energijos naudojimo intensyvumą ir anglies junginių, kuriuos jos išmeta į aplinką, kiekį. Padangoms priskiriama 20–30 proc. visų transporto priemonių kuro sąnaudų, taigi didesnis padangų tvarumas turėtų būti laikomas integruoto metodo, kuriuo siekiama sumažinti kelių transporto priemonių sunaudojamų degalų ir jų išmetamų teršalų kiekį, dalimi. Tikslinių veiksmų sąraše, pateiktame Efektyvaus energijos naudojimo veiksmų plane, kuriame numatyta iki 2020 m. 20 proc. sumažinti naudojimą, taip pat pabrėžiama, kad vienas iš galimų būdų pasiekti šį tikslą – padangų ženklinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Aplaudo este Relatório, na consciência de que será mais um instrumento para a melhoria das informações prestadas aos consumidores, contribuindo para um mercado mais transparente, onde a escolha entre produtos é efectuada de modo consciente e informado, baseada em padrões simples, mas com fundamentação científica e tecnológica.

No meu entender, este Relatório representa mais um passo na direcção de uma Europa sustentável do ponto de vista energético, permitindo aos consumidores a escolha de pneus que levem a menores consumos de combustível nos seus veículos.

Por outro lado, a possibilidade de escolher um pneu de acordo com o seu comportamento específico é mais uma ferramenta para o consumidor poder proteger-se e equipar o seu veículo automóvel de forma adequada ao seu estilo de condução e às condições ambientais onde circula.

Ressalvo também a concorrência salutar e de tendência tecnológica que este sistema irá imprimir ao mercado dos pneus, levando a que os desenvolvimentos tecnológicos das várias marcas possam ser comparados – e apreciados – pelos consumidores – de uma forma clara e objectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução sobre a rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética. Uma vez que quase 25% das emissões totais de CO2 provêm do transporte rodoviário, a redução da intensidade de energia dos veículos é um desafio muito importante para a União Europeia.

A criação de um sistema de rotulagem que assegura a informação adequada sobre a eficiência em termos de combustível e aderência, entre outras características, permitirá aos consumidores fazer escolhas informadas aquando da aquisição de pneus.

Uma vez que os pneus representam 20 a 30% do consumo total de combustível, um reforço da sustentabilidade deveria ser parte integrante de uma abordagem que vise a redução do consumo de combustível e consequentemente das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – Le présent rapport est un compromis raisonnable qui devrait permettre aux utilisateurs finaux d'acheter leurs pneus en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne l'efficacité en carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe.

Je me félicite de la flexibilité accrue de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, qui devrait accorder plus de marge de manœuvre aux producteurs, afin d'éviter la destruction des stocks de pneus. Cette destruction aurait été contraire aux objectifs environnementaux fixés.

Les points les plus sensibles étaient certainement le moulage obligatoire, en relief ou en creux, les performances énergétiques, l'indice d'adhérence sur le revêtement humide et les émissions sonores des pneumatiques. Cette revendication aurait forcé nos producteurs de pneus à renouveler toutes leurs gammes de moules à un prix exorbitant. Je suis d'avis qu'une telle revendication mettrait davantage en péril notre industrie de pneumatiques, qui souffre déjà gravement des conséquences de la crise économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Det finns mycket goda skäl att eftersträva bättre energieffektivitet och lägre utsläpp från våra fordon. Ett harmoniserat märkningssystem för fordonsdäck i EU är emellertid problematiskt. Inte minst ger tidigare erfarenheter av märkning anledning till närmare eftertanke.

Ta märkningssystemet för hushållsprodukter som exempel. Industrins ovilja att fortlöpande höja kraven för en viss grad av energimärkning, exempelvis för kylskåp, har lett till att märkningssystemet idag är hopplöst invecklat och svåröverskådligt. Det som politikerna hoppades skulle uppmuntra fortsatt utveckling och ge konsumenten välbehövlig vägledning har istället bidragit till ett bromsa framtagandet av bättre produkter och försvårat konsumentens möjligheter att välja rätt.

Jag tror att EU kan spela en viktig roll i arbetet med att minska fordonens påverkan på miljön. Till skillnad från kommissionen och utskottet förespråkar jag emellertid inte detaljreglering, utan höjda minimikrav för de däcktillverkare som vill sälja sina produkter på den inre marknaden. Politiker i EU ska skapa hållbara och fördelaktiga ramverk för samhället och företagen, inte ägna sig åt detaljstyre. Eftersom kommissionen och det ansvariga utskottet inte tycks dela min åsikt har jag valt att rösta nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), in writing. − I welcome this report as a necessary adjunct to the type approval for the general safety of motor vehicles legislation approved earlier this year, which is mainly concerned with environmental and safety standards for tyres.

We need tyres to be safer, more fuel efficient and quieter. Traffic noise, of which tyre noise is an important component, is a major cause of ill health. Reducing fuel consumption will be of great benefit to the consumer at a time of increasing austerity but it will also reduce CO2 emissions and contribute to the EU’s ambitious goals in climate change reduction.

With the labelling process consumers will be able to make an informed choice when buying tyres but also when deciding on which car to buy.

We must monitor, though, how effective the labels are. We must ensure that consumers really do understand them, otherwise the whole exercise will be meaningless.

 
  
  

- Relazione: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Pritariu, kad būtų pratęstas balso skambučių kainų reguliavimas. Priėmus reglamentą (EB) Nr. 717/2007 tarptinklinio ryšio kainos ne ženkliai sumažėjo, o laikosi ties reglamento nustatyta viršutine riba.

Manau, kad reglamento taikymo sritis turi būti išplėsta įtraukiant SMS. Dėl pernelyg didelių kainų, kurias turi mokėti vartotojai, atrodo, kad mažmeninės ir didmeninės SMS kainos reguliavimas, deja, šiuo metu yra būtinas, todėl balsuoju už šį reglamentą.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Discordo, em princípio, que seja o legislador a intervir no mercado e a fixar os preços. Considero, com efeito, que cabe ao mercado definir os seus próprios preços no respeito dos princípios essenciais de uma sã concorrência.

Ora, precisamente, é o que faz falta no Roaming e que justifica a intervenção do Parlamento Europeu para fixar tarifas máximas abaixo das quais os operadores de telecomunicações são agora obrigados a competir. Votei favoravelmente para que esta regulamentação não se limite apenas às chamadas feitas ou recebidas, mas contemple igualmente SMS e dados em roaming.

Uma UE que promove a liberdade de circulação dos seus cidadãos não se coaduna com regras de mercado que findem ou se limitem ao passar de uma fronteira.

Hoje em dia, a esmagadora maioria dos cidadãos continuam a ter alguma relutância em usar os telemóveis quando estão fora do país por receio da factura de roaming. Votei a favor deste Regulamento precisamente por obrigar a tarifas mais baratas para os consumidores de roaming, reforçando em simultâneo as regras de transparência a nível dos preços.

Trata-se de um exemplo concreto sobre a forma como a UE está no nosso dia-a-dia. Doravante, ao regressarem das férias ou de uma deslocação profissional ao estrangeiro, os cidadãos europeus lembrar-se-ão de que a redução do montante da factura de telemóvel se deve à UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Kωvσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ΕΕ προωθεί την επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στον χώρο των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών με την διεύρυνση εφαρμογής του σχετικού κανονισμού στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Η οδηγία ενισχύει την θέση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων απέναντι στους διεθνείς ανταγωνιστές τους. Δίνει παράταση ισχύος στον κανονισμό για να διευκολυνθούν εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη στο κεφάλαιο.

Η εφαρμογή της οδηγίας ενίσχυσε τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Το υποτιθέμενο ανώτατο όριο τιμολόγησης της περιαγωγής καταστρατηγείται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων μίνιμουμ χρόνου τιμολόγησης αυξάνοντας την τιμή χρέωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και τα κέρδη των εταιριών, όπως ομολογούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η προβλεπόμενη οριοθέτηση των τιμών χονδρικής των υπολοίπων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως SMS και φωνητικά μηνύματα, δεν θα έχουν όφελος για τους καταναλωτές αλλά θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη κερδοφορία του κεφαλαίου.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των αγορών τηλεπικοινωνιών που οδηγούν στην ποιοτική υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και το ξεπούλημα της λαϊκής περιουσίας. Καλούμε τους εργαζόμενους να εκφράσουν την καθολική τους αντίθεση στην ΕΕ και την αντιλαϊκή πολιτική της. Να αλλάξουν τους συσχετισμούς δύναμης στο πολιτικό επίπεδο, και αυτό να εκφραστεί και στις προσεχείς εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Kommissionen vill att den nuvarande prisregleringen vid så kallad roaming ska utökas och inte enbart täcka röstsamtal, utan även SMS-trafik och dataroaming. Europaparlamentet förordar en mer begränsad reglering och påpekar att prisregleringarna ska vara tillfälliga och att marknaden på sikt ska lösa de höga roamingavgifterna. Jag har röstat ja till Europaparlamentets ståndpunkt, då den är något mer marknadsliberal än kommissionens förslag. Jag har röstat nej till lagstiftningsresolutionen, då prisregleringar de facto långsiktigt leder fel.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Mobiles Telefonieren gehört heute zum Alltag, und das Telefon ist für große Teile der Bevölkerung zum ständigen Begleiter geworden. Ob man es nun beruflich oder privat in Verwendung hat, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Jedenfalls entstehen bei jeder Art der Kommunikation, sei es nun beim Telefonieren, MMS, SMS, Internet oder Surfen Kosten, die der Betreiber dem Kunden verrechnet.

Dass diese Kosten in einem fremden Netz – also nicht dem Heimatnetz des Betreibers – höher sind, leuchtet ein. Seit Beginn der internationalen Mobilfunktelefonie wurde mit diesen Roamingkosten aber auch immer wieder unverhältnismäßig Schindluder getrieben.

Die Konsumenten mussten teilweise unverschämte Rechnungen in Kauf nehmen, ohne dass es dafür eine gemeingültige Berechnung gab. Mit dieser Initiative, die nicht nur für den einzelnen Bürger den Dschungel an Tarifen leichter überschaubar macht, sondern auch noch die Kosten vereinheitlicht, ist endlich von Seiten der Union auch einmal etwas zum Vorteil der Menschen in Europa unternommen worden. Deshalb habe ich diesem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Am votat acest raport pentru că noul Regulament introduce mecanisme preventive și de garantare a transparenței prețurilor pentru serviciile de date în roaming, astfel încât cetăţenii/clienții să înțeleagă mai bine modul de tarifare, să-și poată controla cheltuielile și să evite așa-numitul „șoc al facturii”.

Stabilirea unor plafoane pentru serviciile de voce și SMS în roaming și adoptarea unor măsuri de asigurare a transparenței, precum și mecanismul preventiv introdus pentru tarifele de gros la serviciile de date mențin libertatea operatorilor de a concura pe piață și de a-și diferenția ofertele în limitele plafoanelor impuse. În acest fel, se asigură posibilitatea micilor întreprinderi noi de a face față tarifelor de gros excesive ale marilor operatori.

Practicile actuale de facturare aplicate apelurilor de voce în roaming tarifate pe baza unor unități de 60 de secunde reprezintă pentru consumatori un cost ascuns, care adaugă, față de o factură tipică pentru servicii de roaming cu eurotarif, aproximativ 24% în cazul apelurilor efectuate și 19% pentru apelurile primite.

Regulamentul trebuie să ofere un nivel suficient al protecției consumatorilor, să permită acestor consumatori să utilizeze în mod adecvat serviciile de date în roaming și nu trebuie să constituie sarcini împovărătoare pentru operatorii de telecomunicații.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A finalização do mercado interno é um objectivo fundamental da União e, por isso, os nossos esforços comuns para atingir as melhores condições possíveis de concorrência nos vários sectores económicos são muito importantes. A isto não é alheia a globalização das trocas, dos negócios, das comunicações. Por isso, o relatório em apreço relativo ao mercado das comunicações móveis é importante.

O resultado do acordo em primeira leitura é uma vitória para o Parlamento para que o regulamento entre em vigor em Julho de 2009. Com este relatório estabelecem-se as condições para uma maior transparência e protecção dos consumidores e, mais ainda, fixam-se condições para uma concorrência mais justa e clara para todos, desde a indústria aos consumidores.

Votei assim favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Jag valde i dag att lägga ned min röst vid omröstningen om det s.k. Roaming II som föreslår att marknaden för mobiltelefontjänster i utlandet ska prisregleras. Förslaget, som var en kompromiss mellan de stora partigrupperna, innehöll många goda idéer, däribland mer information till kunderna för att de ska kunna undvika gigantiska teleräkningar efter utlandsvistelse.

Anledningen bakom min nedlagda röst är okomplicerad. Jag tycker inte att politiker i EU ska sätta priser på fria marknader. Poängen med marknadsekonomi är att priset bestäms genom utbud och efterfrågan, inte genom vad politiker i Bryssel uppfattar som ”rättvist”. Redan nu finns prisreglering på plats genom det s.k. Roaming I. Konsekvensen har blivit att operatörerna lägger sig i kluster kring just pristaket, vilket inte gynnar konsumenterna.

Det vi politiker har till uppgift är att säkerställa god konkurrens på den inre marknaden. Jag håller med om att så inte är fallet för roamingtjänster. Men istället för sovjetliknande prisregleringar hade det då varit bättre med åtgärder som främjat konkurrensen, exempelvis förbud för de stora operatörerna att prisdiskriminera mindre operatörer som vill ha tillgång till nät utomlands.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Wysokie ceny roamingu we Wspólnocie Europejskiej to problem, który zarówno utrudnia proces integracji europejskiej, jak i ogranicza swobodę przemieszczania się obywateli w Unii Europejskiej.

Podczas dzisiejszych głosowań poparłem projekt rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 717/2007 oraz dyrektywy 2002/21/WE, która od pierwszego lipca 2009 będzie stopniowo do 2011 roku zmniejszać maksymalny koszt korzystania z roamingu wewnątrz WE.

Maksymalne ceny za połączenia wychodzące i przychodzące będą obniżać się corocznie o 4 centy i w efekcie końcowym, tj. w roku 2011, będą równe odpowiednio 0,35 i 0,11 euro za minutę. Ponadto już od 1 lipca 2009 r. operatorzy muszą stosować naliczanie sekundowe, a wysyłanie wiadomości tekstowych nie będzie droższe niż 0,11 euro. Koszt przesyłania danych również będzie obniżany, aż do 0,50 euro za megabajt w roku 2011.

Zdecydowanie popieram sprawozdanie. Jest to kolejny krok w kierunku Europy socjalnej, w której na pierwszym miejscu stoi człowiek, jego wolność, swoboda i poprawa standardu życia.

 
  
  

- Relazione: Renate Weber (A6-0247/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), na piśmie. − Dyrektywy trzecia i szósta (78/855/EWG,82/891/EWG) dotyczą krajowego łączenia się i podziałów spółek akcyjnych, zawierając obecnie szereg szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości, które spółki zaangażowane w łączenie lub podział muszą spełniać, ponosząc przy tym znaczne koszty. Przewidziane w dyrektywach środki związane z informowaniem akcjonariuszy zostały określone 30 lat temu i nie uwzględniają dzisiejszych możliwości technologicznych. Generuje to niepotrzebne koszty ponoszone przez spółki.

W tym kontekście należy z zadowoleniem przyjąć wniosek Komisji w sprawie zmniejszenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów.

Na szczególne poparcie zasługują wysiłki mające na celu dostosowanie w najszerszym możliwym stopniu – przepisów obu dyrektyw w zakresie: wyeliminowania powielania wymogów dotyczących sprawozdań ekspertów, ujawniania projektu warunków łączenia czy dostosowania przepisów dotyczących ochrony wierzycieli z trzeciej i szóstej do przepisów drugiej dyrektywy.

Uzasadnione wydaje się także wprowadzenie obowiązku publikacji kompletnych informacji o spółkach na ich stronach internetowych oraz umieszczania linku do nich – na centralnej platformie cyfrowej, która ma zostać wkrótce ostatecznie zatwierdzona przez Komisję. Wymóg ten przyczyni się bez wątpienia do wzrostu przejrzystości, przy dodatkowym obowiązku stałej aktualizacji publikowanych danych. Zaproponowane powyżej rozwiązania mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania – europejskim spółkom. Rzeczywiste zmniejszenie administracyjnych obciążeń będzie zależało jednak od sposobu wdrożenia ich przez państwa członkowskie, spółki i samych akcjonariuszy.

 
  
  

- Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), in writing. − British Conservatives have been unable to approve discharge of the 2007 European budget, European Council section. For the 14th consecutive year the European Court of Auditors has only been able to give a qualified statement of assurance for the accounts of the European Union. We note the auditors’ remarks that around 80 per cent of the transactions of the EU are carried out by agencies working within the Member States under joint management agreements. The auditors consistently report that levels of control and scrutiny of the use of EU funds within the Member States is inadequate. In order to address this ongoing problem, the Council entered into an interinstitutional agreement in 2006, which obliged them to produce certification for those transactions for which they are responsible. We are dismayed to note that, to date, the majority of the Member States have not satisfactorily delivered on their obligation and therefore, despite the traditional ‘gentleman’s agreement’ between Parliament and Council, we will not grant discharge until such time as the Member States fulfil their obligations under the interinstitutional agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted for this resolution, which examines the trading relationship between the EU and Turkmenistan. According to very detailed reports from Human Rights Watch, Amnesty International and the Open Society Institute, Turkmenistan is one of the lowest ranking countries in the world for many basic freedoms, including freedom of the press, freedom of expression and freedom of association. I am pleased that this resolution highlights that, although the minor changes brought in by President Berdymukhamedov are welcome, the EU expects substantial improvements in human rights in Turkmenistan.

 
  
  

- Relazione: Daniel Caspary (A6-0085/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I voted against this Interim Agreement with Turkmenistan despite my admiration of the work of the rapporteur, Mr Caspary. I had the opportunity to visit the country with a delegation from the Committee on Foreign Affairs a couple of years ago when it was led by Turkmenbashi and his book the Ruhnama. Since then the situation has improved marginally, but Amnesty International, amongst other NGOs, still exposes the serious problems and abuses of human rights in that country. The improvements have not gone far enough for me to be happy at this stage to vote in favour of the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted against this Report which wanted to give Parliament's approval (assent) to an Interim Trade Agreement between the EU and Turkmenistan. The European Parliament last year demanded that Turkmenistan must reach five human rights benchmarks before it would give its assent to this Agreement. These benchmarks are: allowing the Red Cross to work freely in the country; realigning the education system with international standards; releasing all political prisoners and prisoners of conscience; abolishing government impediments to travelling abroad; and, lastly, allowing free access to independent NGOs and allowing the UN human rights bodies to examine progress across the country. I am convinced that Turkmenistan has not reached any of these benchmarks, and I am therefore very disappointed that assent was given for this Interim Trade Agreement to be concluded.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), in writing. − I would like to thank Mr Caspary for all the work he has done in the Committee on International Trade on this particular legislation aimed at improving EU’s relationship with Turkmenistan.

The EU’s trade and commercial agreements with this country, unchanged for 20 years already, needed to be updated especially at such times of worldwide great financial exposure.

Not only will there be commercial and economic benefits out of this new interim agreement with Turkmenistan, but we expect to see an improvement of the regional security on all aspects: from a better promotion of human rights and democracy to better results in the fight against drug and human trafficking and to a sustained participation of Turkmenistan in the reconstruction of Afghanistan by offering support to the activities of EU Member States in this country. Not least important, better relations with Turkmenistan will be a step further into strengthening energy security for Europe.

I joined my colleagues in supporting the legislation proposed by Mr Caspary. We will further on have to take all measures to ensure that this country will play their part in this joint effort in order to facilitate its success.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Stosunki pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i Turkmenistanem opierają się obecnie ma Umowie w sprawie handlu i współpracy handlowej i gospodarczej między Wspólnotami i ZSRR z 1989 roku.

Nie ulega wątpliwości, że poziom rozwoju gospodarczego oraz przede wszystkim ochrony praw człowieka w Turkmenistanie nie jest zadowalający. Turkmenistan nie spełnił szeregu wymogów humanitarnych (między innymi nadal na jego terytorium nie zezwala się na akcje Czerwonego Krzyża).

Uważam, że parafowanie umowy przejściowej w sprawie handlu między Wspólnotą Europejską i Turkmenistanem, wyraźnie zaznaczając przy tym warunek wprowadzenia w przeciągu 5 lat zasad demokracji i zbliżenia zasad poszanowania praw człowieka do standardów Unii, będzie motywacją i znakiem dobrej woli ze strony Wspólnoty. Parafowanie umowy może mieć wpływ na poprawę warunków życia obywateli Turkmenistanu, a także na przeprowadzenie reform gospodarczych.

Podpisanie Umowy o partnerstwie i współpracy może być brane pod uwagę jedynie w przypadku widocznej poprawy w dziedzinie poszanowania zasad demokracji oraz praw człowieka.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), in writing. − I would like to use this opportunity to explain one of the many reasons why I voted today to support closer trading links between the EU and Turkmenistan. The EU’s common external energy security policy, which British Conservatives fully support, acknowledges the importance of new trans-Caspian pipeline routes for supplying Europe with oil and gas. These trans-Caspian routes should be fully integrated with the ‘southern corridor’ pipelines including Nabucco, Southstream and Whitestream. Reducing our dependence on Russia’s energy supplies is crucial to our collective energy security and foreign policy.

For that reason we should be proactive and committed to building a partnership with Turkmenistan by supporting the interim trade agreement that helps to stimulate domestic reform and human rights improvements in that country

 
  
  

- Relazione: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), in writing. − Nuclear energy is a reality in Europe. It is a reality that we in Ireland are not comfortable with, but we accept the right of all countries to choose their own energy mix, and the fact that our neighbours utilise nuclear power means that we cannot afford to ignore the issue.

Just last week there was a serious safety breach in Sellafield nuclear plant, and the storage facility for nuclear materials at Sellafield – the B30 pond – is arguably one of the most serious problems facing the nuclear industry in Europe. The B30 pond is home to serious amounts of nuclear materials that have not been adequately treated for decades.

Therefore, I support the proposal for an EU nuclear safety framework that will reinforce the independence of national regulators and ensure a high level of transparency on the safety of nuclear installations.

I supported the amendments proposed to this report, which will further strengthen safety provisions and requirements. Even if we do not have nuclear plants in Ireland, our citizens could be affected by safety breaches elsewhere, and the EU must ensure that our citizens are protected to the highest level.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), i scríbhinn. − Caithfimid glacadh leis go bhfuil, agus go mbeidh, fuinneamh núicléach á ghiniúint san Eoraip. In Éirinn, ní mó ná compordach atáimid leis seo, ach tá meas againn ar cheart gach Ballstáit a bhfoinsí fuinnimh féin a roghnú. Chomh fada agus a bheas stáisiúin núicléacha sna tíortha atá comharsanach linn, ní féidir linn neamhaird a dhéanamh den cheist.

Bhí sárú slándála i Sellafield an tseachtain seo caite agus tá áis stórála d'fhuíoll núicléach i Sellafield – ar a dtugtar 'linn B30' – ar cheann de na fadhbanna is mó atá ann don earnáil núicléach san Eoraip. Tá méideanna ollmhóra fuíll núicléach, nach bhfuil cóireáil déanta air, á storáil i linn B30.

Mar sin, tugaim lántacaíocht don togra maidir le Creat Comhphobail um Shábháilteacht Núicléach a chinnteoidh go mbeidh leibhéal ard agus caighdeán trédhearcach sábháilteachta ann do stáisiúin núicléacha.

Vótáil mé ar son na leasuithe a bhí ag iarraidh ag togra seo a láidriú. Cé nach bhfuil aon stáisiún núicléach againn in Éirinn, is féidir le fadhbanna sábháilteachta i stáisiúin i dtíortha eile na hEorpa tionchar a bheith acu ar mhuintir na hÉireann. Is faoin Aontas Eorpach atá sé a chinntiú go bhfuil lánchosaint á thabhairt do shaoránaigh ár dtíortha sa mhéid seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − As someone who has reservations regarding the long-term safety of nuclear power stations I am not entirely happy with this report. I accept that those who work in the industry are dedicated professionals. I accept accidents are few and far between. Yet the problem is the consequences when there is an accident are potentially so extreme. We cannot forget the nuclear accident in the Urals revealed by Roy Medvedev, the Three Mile Island accident that involved the events of the film The China Syndrome that went on release only days before the accident, nor the Tokaimura accident in Japan, nor finally Chernobyl, whose consequences live with us all today but most tragically have been visited on the people and children living in the immediate vicinity or born to parents who were there.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A energia nuclear terá um papel fundamental no futuro da energia para as nossas sociedades. Por isso, e dadas as previsões de futuras instalações previstas na Europa, é fundamental estabelecer um quadro comum europeu para a segurança nuclear.

O relatório do colega Hökmark vai permitir que se criem as melhores e mais seguras condições nas futuras instalações nucleares na Europa. Um claro enquadramento, com entidades nacionais de regulação independentes e fortes, será criado, bem como um sistema de concessão de autorizações para as instalações nucleares e um sistema de inspecção e de controlo das mesmas instalações.

A importância futura do nuclear exige a excelência nas condições para a sua implementação e as condições para a troca das informações necessárias para que se estabeleçam as mesmas e mais altas condições de segurança.

Por isso, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), schriftlich. Die ÖVP-Delegation unterstützt die Schaffung einer unabhängigen Kontrollbehörde für Atomkraftwerke mit der rechtlich verbindlichen Möglichkeit, gefährliche AKW vom Netz zu nehmen.

 
  
  

- Relazione: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi valde att rösta nej till detta betänkande om ett kontrollsystem inom fiskeripolitiken. Vi välkomnar naturligtvis förslagen om stärkta åtgärder för att säkerställa att reglerna följs, men vi är kritiska till den vikt som läggs på att kontrollera fritidsfiske. Det är inte rimligt att reglera fritidsfiske när det i själva verket är det industriella fisket som är ansvarigt för problemen med bl.a. utfiskning i våra hav.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Lamentamos a significativa rejeição, pela maioria do PE, da nossa proposta de alteração que, em consonância e pugnando pelo respeito do consagrado na Constituição da República Portuguesa – isto é, da soberania nacional –, estabelecia que a presente proposta de regulamento respeita e não coloca em causa a competência e a responsabilidade que incumbe aos Estados-Membros quanto ao controlo do cumprimento das regras da política comum das pescas.

Lamentamos a significativa rejeição, pela maioria do PE, das nossas propostas de alteração que impediam que a Comissão Europeia possa efectuar inspecções sem aviso prévio e de forma independente nas ZEE e território dos Estados-Membros; e possa, de forma discricionária, proibir as actividades de pesca e suspender ou anular pagamentos da assistência financeira comunitária de um Estado-Membro; ou que um Estado-Membro possa inspeccionar os seus navios de pesca na ZEE de qualquer Estado-Membro, sem a sua autorização.

A presente proposta de regulamento, que continuará a ser negociada pelas instituições da UE, se aprovada com o seu actual conteúdo, representará mais um passo no desrespeito da soberania nacional, integrando exigências quanto a equipamentos e procedimentos que têm sido apontados como completamente inadequados às pescas portuguesas.

Daí o nosso voto contra!

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – En 2008, il y a eu 165 casses de chalutiers. En 2009, 225 sont déjà annoncées.

Le secteur de la pêche en France est en extrême souffrance car le gouvernement français et Bruxelles ont décidé de sacrifier les pêcheurs français au nom de la politique économique et commerciale européenne.

Ainsi, la Norvège, pays hors de l'Union européenne, mais qui a négocié avec elle des accords économiques pour le gaz, s'octroie à elle seule 80% du quota de cabillaud, soit 500 000 tonnes par an. La France, quant à elle, ne dispose que de 9 000 tonnes par an, dont seulement 700 pour la Manche et la mer du Nord.

Comment, dans ces conditions, ne pas assister avec écœurement à la liquidation des pêcheurs français? Pourquoi Bruxelles et le gouvernement français s'acharnent-ils ainsi à la disparition programmée d'un pan entier de notre économie? Les intérêts euro-mondialistes et le dogme du libre-échange en sont l'explication.

Ce n'est pas l'enveloppe de 4 millions d'euros promise par le ministre de l'agriculture et de la pêche, au titre de compensations financières liées à l'arrêt des bateaux ayant atteint leur quota de pêche, qui résoudra ce problème. Il est urgent et vital de libérer les pêcheurs français de ces quotas européens discriminants et destructeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Europaparlamentet har i dag röstat för att sport- och fritidsfiske ska ingå i den gemensamma fiskeripolitiken. Därmed har EU börjat reglera ett av våra mest folkkära fritidsnöjen.

Förslaget är befängt. För det första är fiskevattnen varje lands, inte Bryssels. För det andra påverkar inte fritidsfiskares aktiviteter bestånden i någon större utsträckning. För det tredje är detta lagstiftning som kommer att vara omöjlig att efterleva. Se bara på Sverige, där vi har 11 500 km rak kustlinje. Tror EU:s byråkrater och kollegerna i kammaren att det faktiskt ska gå att kontrollera vad som sker, vid alla tidpunkter och på alla platser? En lag som inte går att genomföra är en synnerligen dålig lag.

Å andra sidan är jag inte heller särskilt förvånad över förslaget. EU är som ett ånglok som satt igång att rulla på väg mot sitt mål att bli en fullfjädrad federal stat. Det är stort, tungt och mycket svårt att stoppa när det satts i rullning. Den som ställer sig i vägen blir dessutom överkörd.

I dag är en mörk dag för oss som vill ha ett kärnfullt och väl fungerande Europasamarbete, men framför allt är det en mycket mörk dag för fritidsfiskare i alla medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), per iscritto. − L'intento della proposta di regolamento in esame, ossia garantire un controllo comunitario sul rispetto delle norme della politica comune della pesca attraverso una propria Agenzia, è sicuramente apprezzabile e va incontro alle numerose richieste formulate nel corso degli anni dal Parlamento e dalla Commissione europea. Il regolamento suggerisce altresì – seppur timidamente – un'attuazione e applicazione uniformi delle norme medesime nei ventisette Stati membri.

Pur condividendo lo spirito di fondo del testo (sostenere la cultura del rispetto delle regole per una corretta applicazione della politica comune della pesca), rilevo che, purtroppo anche in questa occasione, non sono state prese in considerazione le specificità della pesca mediterranea.

Solo per fare un esempio: l'obbligo di installare un sistema di controllo satellitare dei pescherecci (il Vms) sulle imbarcazioni di lunghezza superiore a dieci metri può andar bene per i pescherecci del Mare del Nord che hanno una stazza consistente, ma non per quelli del Mediterraneo, piccoli e spesso senza cabina, che praticano sovente la cosiddetta "piccola pesca". Si pone anche il problema degli ingenti costi da sostenere che potrebbero, però, venir superati con un cofinanziamento comunitario pari all'80%, come opportunamente suggerito nell'emendamento 20.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − I will be supporting this report because we have accepted Amendments 48 and 49 and rejected Amendment 93 in regard to recreational fishing.

To include recreational fishing in a Member State fishing quota is for me unacceptable.

If we are seriously saying that recreational fishing is destroying our fish stocks, then in my mind they are missing a fundamental issue as far as dwindling fish stocks are concerned. That issue is overfishing by industrial fishing concerns in their factory fishing vessels.

They are the ones who we require to be compliant with the CFP and not recreational fishermen pursuing their hobby.

 
  
  

- Relazione: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman and Thomas Wise (NI), in writing. − The Common Fisheries Policy is deeply flawed, and has been extremely detrimental to the British economy, and to the environment. Whilst we acknowledge the need for new innovation to improve the situation, most such innovation and best practice has clearly originated with Member States, and the fishermen themselves. We have therefore voted against this report, which gives increased competence to the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), in writing. − The common fisheries policy is deeply flawed, and has been extremely detrimental to the British economy and to the environment. Whilst I acknowledge the need for new innovation to improve the situation, most such innovation and best practice has clearly originated with Member States, and with the fishermen themselves. I have therefore voted against this report, which gives increased competence to the Commission.

 
  
  

- Relazione: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto and Louis Grech (PSE), in writing. − On behalf of myself and my colleague, Louis Grech, I would like to say that although we voted in favour of the report we would like to stress the following points:

we support a common immigration policy;

we believe that in the national interest the Immigration Pact was not satisfactory;

we note disappointment because the report does not make a direct and clear reference to mandatory/compulsory burden sharing;

we note that any cooperation is appreciated; but the EU cannot interfere in what type of bilateral agreements are reached between a country of origin and a transit country;

we do not agree with voting rights for illegal immigrants because of Malta’s demographic situation;

we do not agree with a uniform Schengen Visa system instead of national systems if this increases bureaucracy and the system becomes less flexible.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption du rapport Busuttil, même si je reconnais ne pas soutenir tous les points évoqués dans ce rapport, en particulier l'accueil favorable donné à la conclusion du pacte européen sur l'immigration et l'asile: mon groupe avait d'ailleurs voté pour la suppression de cette référence en commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, mais nous avons été mis en minorité sur cette question; il en a été de même s'agissant du rôle accru de FRONTEX dans les opérations de retour.

Toutefois, au vu du résultat final, j'ai apporté mon soutien à ce rapport afin d'exprimer une voix forte en faveur de l'ouverture de voies légales à l'immigration. Je soutiens ainsi: la reconnaissance du besoin du travail des migrants dans l'UE, la nécessité d'une consultation accrue de la société civile, la liberté de circulation dans l'UE après 5 ans de résidence, le respect de la dignité humaine et l'application des mesures les plus favorables dans le cadre de l'application de la directive "retours", et surtout, enfin, le droit de vote aux élections locales, point auquel la droite européenne était farouchement opposée.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), in writing. − British Conservatives voted against this report on the basis that we do not accept the need for a common EU immigration policy and that the UK must retain absolute control over its national borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), schriftelijk. − Ik heb tegen dit verslag gestemd omdat het een aantal zaken bevat die onaanvaardbaar zijn. Zo gaat men ervan uit dat de EU tegen 2050 60 miljoen nieuwe immigranten nodig zal hebben. Gezien de huidige problemen met de massale immigratie is dat een krankzinnig voorstel. Ook stelt men dat de blauwe kaart niet mag beperkt worden tot hoog opgeleide werknemers: de sluizen moeten dus blijkbaar helemaal opengezet worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. É imperativa a existência de uma abordagem comum da imigração na UE. Num espaço sem fronteiras internas não pode existir uma abordagem fragmentada e incoerente, porque qualquer acção ou política imigratória levada a cabo por um Estado-Membro traz necessariamente consequências para todos os demais.

Apoio, assim, a criação de uma política europeia comum de imigração assente numa repartição de responsabilidades, num elevado nível de solidariedade política e operacional e numa confiança recíproca.

A aprovação do Pacto de Imigração e Asilo foi um grande passo nessa direcção, dando início a uma política de imigração mais coerente, controlada e vinculada às necessidades do mercado de trabalho dos países europeus, assim como aos recursos disponíveis em alojamento, saúde e educação. Aliada a um combate firme contra a imigração ilegal.

O excelente Relatório apresentado pelo colega Busuttil respeita essa linha, o único problema reside numa alteração apresentada pelo Grupo Socialista que põe em causa a firmeza da nossa luta contra a imigração ilegal, pois não restam dúvidas de que qualquer imigrante que resida legalmente no território de um Estado-Membro terá direito de voto, de acordo com as condições previstas. Por essa razão apoio a Resolução alternativa proposta pelo Relator que, mais uma vez, tentou alcançar um compromisso que possa ser aceitável para todos.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução sobre uma política comum de imigração para a Europa, uma vez que a imigração é um dos principais desafios que a Europa enfrenta actualmente. Ao tentar superar o problema da imigração é possível adoptar políticas que possam transformá-lo numa oportunidade.

A imigração é uma preocupação comum nos países da União Europeia e por isso estes devem agir em conjunto para encontrar uma resposta adequada a este problema. Este relatório tenta abranger todas as dimensões da imigração, apoiando a criação de uma política europeia comum que tem por base um elevado nível de solidariedade política e operacional.

Para além disso, inclui também medidas que possibilitam a participação dos imigrantes na vida cívica e política da sociedade em que se encontram inseridos, designadamente nos partidos políticos e sindicatos, e a oportunidade de estes votarem nas eleições locais.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Um relatório com 91 artigos, obviamente, integra alguns aspectos com que concordamos; no entanto, o presente relatório, apesar de tentar dourar a pílula, é profundamente negativo, pelo que, claramente, o rejeitámos.

Este apoia firmemente a criação de uma política europeia comum de imigração, saudando as implicações institucionais do Tratado de Lisboa, em particular a extensão da co-decisão e da votação por maioria qualificada a todas as políticas de imigração e congratulando-se com a aprovação do Pacto Europeu sobre a Imigração – isto é, uma desumana política de imigração de cariz securitário, criminalizadora, exploradora e selectiva dos imigrantes.

Se dúvidas existissem quanto aos propósitos da UE, o relatório esclarece-as: a migração continua a ser necessária para responder a necessidades a nível do mercado de trabalho da UE (cerca de 60 milhões de trabalhadores migrantes até 2050), pelo que se deve estabelecer perfis migratórios – sendo as necessidades do mercado de trabalho um dos aspectos centrais destes perfis – e aumentar a atractividade da UE para trabalhadores altamente qualificados, nomeadamente através do cartão azul – isto é, uma visão desumana dos imigrantes, que apenas os encara como mão-de-obra a ser explorada.

Mais que uma política comum, o que é necessário é outra política que defenda os direitos dos imigrantes e combata as causas profundas da imigração.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Simona Busuttila. To ważne sprawozdanie, bo migracja stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań stojących przed Unią Europejską. Trzeba przyznać, że nie do końca potrafimy wykorzystać to, co jest dobre w migracji i zapobiec tym zjawiskom, których w żaden sposób za pozytywne uznać nie można.

Dodatkową trudnością jest to, że migracja ma różne oblicza w poszczególnych krajach członkowskich. Różnice w tym zakresie są ogromne. Dla niektórych jest olbrzymim problemem społecznym, finansowym i politycznym. Dla innych to marginalne zjawisko, które nie generuje większego zainteresowania. Dlatego, między innymi, tak trudno jest ustalić i wprowadzić jednolitą politykę wobec migrantów. Powinniśmy też mieć świadomość, że dla wielu ludzi kwestia pozostania w Europie jest kwestią życia lub śmierci. Dosłownie. Odsyłając ich do kraju pochodzenia możemy praktycznie skazać ich na śmierć. Dlatego narzędzia polityki imigracyjnej powinny być elastyczne, aby można je było dostosować do indywidualnych przypadków konkretnych osób. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – Une politique commune d'immigration basée sur une facilitation de l'ouverture des filières d'immigration légale ne peut obtenir notre approbation. Il doit en être exactement le contraire.

Ce rapport se fonde, une fois de plus, sur les recommandations dangereuses de la Commission figurant dans son Livre vert du 11 janvier 2005 consacré aux migrations économiques, rapport estimant à 60 millions le nombre de travailleurs migrants dont l'UE aurait besoin d'ici 2050 et appelant dès lors à la nécessité d'ouvrir des filières d'immigration légale.

Comment ne pas trouver indécent, en pleine crise économique, financière et sociale, de prôner une ouverture supplémentaire de nos marchés à des travailleurs étrangers, et ce alors même que nos emplois nationaux sont menacés et que le chômage fait rage?

En pleine crise, il faut au contraire appliquer des mesures de protectionnisme économique et social et réserver les emplois, mais aussi les aides sociales, aux nationaux.

Enfin, ce rapport repose sur le faux postulat qu'en ouvrant les vannes d'une immigration légale, l'immigration clandestine diminuera notablement ou disparaîtra. Nous savons qu'il n'en est rien et qu'au contraire, l'immigration légale est un appel d'air à l'immigration totale.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Asylrecht soll zum Vehikel für eine Massenzuwanderung ungeahnten Ausmaßes werden. Für die Dritte Welt würden sich die Tore nach Europa sperrangelweit öffnen. Geht es nach dem Willen der Multi-Kulti-Visionäre, dann soll der Familienbegriff ausgeweitet werden, damit ganze Sippschaften problemlos zuwandern können.

Außerdem soll die Möglichkeit der Schubhaft eingeschränkt werden, Asylanten sollen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und die Grundversorgung soll ausgeweitet werden. Damit würde – gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise – der heimische Arbeitsmarkt noch mehr unter Druck geraten und die Steuerzahler würden ordentlich zur Kasse gebeten werden. Den vorliegenden Bericht kann man aus diesen Gründen nur ablehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H έκθεση σχετικά με την κοινή μεταναστευτική πολιτική εκτιμά θετικά τη φιλομονοπωλιακή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και τη συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου σ' αυτή. Ταυτόχρονα, προτείνει τη λήψη μέτρων για το επόμενο διάστημα, σε βάρος των μεταναστών σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση.

Η έκθεση υιοθετεί τη βασική αρχή της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, δηλαδή της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Για τον σκοπό αυτό, προκρίνει την εφαρμογή μιας πολιτικής «μαστίγιου και καρότου» απέναντι στους μετανάστες. Έτσι, από τη μια μεριά χαιρετίζει το απαράδεκτο «Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», ζητά την αναβάθμιση του FRONTEX, την ενίσχυση των μέτρων φακελώματος και καταστολής σε βάρος των μεταναστών που δεν είναι χρήσιμοι στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Από την άλλη, επικροτεί την προσέλκυση και νομιμοποίηση μεταναστών «υψηλής ειδίκευσης», την κυκλική και προσωρινή μετανάστευση που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και προτείνει μέτρα ένταξης των νόμιμων μεταναστών, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμοι στους εργοδότες τους.

Απάντηση σ' αυτή την αντιδραστική πολιτική μπορεί να είναι μόνο η ένταξη των μεταναστών στο ταξικό εργατικό κίνημα, η κοινή πάλη με τους ντόπιους εργάτες ενάντια στην αντιλαϊκή και αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και του πλούτου που παράγουν.

 
  
  

- Relazione: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Dabar tinkamas laikas TEN-T politikai, remiantis penkiolikos metų patirtimi, siekiant išsamiai atspindėti jos tikslus ir priemones. Reikia persvarstyti projektus ir priemones, labiau pabrėžti ES koordinavimą ir siekti daugiau saistančių valstybių narių įsipareigojimų įgyvendinant pirmenybinius projektus, dėl kurių jos susitarė.

TEN-T pirmenybinius projektus ir žemėlapius daugiausia sudarė dideli ir brangūs nacionaliniai transporto infrastruktūros projektai, o kai kurių iš ankstesnių 30 TEN-T projektų nebuvo įmanoma realiai įgyvendinti, tuo tarpu kiti projektai, ypač po ES plėtros, tapo itin svarbūs, tačiau nepateko į šį sąrašą.

Dabartinė ekonomikos krizė gali vėl paskatinti investuojant į transporto infrastruktūrą vadovautis šia logika. Tačiau reikia apgalvotų projektų ir investicijų į ES transporto infrastruktūrą, siekiant ją toliau plėtoti artimiausius 10–20 metų. Sprendimai dėl transporto infrastruktūros projektų turėtų būti grindžiami teisingais sąnaudų ir naudos įvertinimais, tvarumu ir Europos tarptautine papildoma nauda.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O relatório traça as linhas orientadoras para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes (RTE-T), actualmente 30 projectos prioritários, inspirada principalmente por interesses nacionais – que outros interesses haveria que ter em conta, os das multinacionais? –, que terá cerca de 5,3 mil milhões de euros de co-financiamento comunitário.

Este inscreve-se numa visão das redes transeuropeias de transporte em função do incremento do mercado interno e da concorrência e concentração capitalistas, por isso insiste na necessidade de integrar... os objectivos da Estratégia de Lisboa e defende que a RTE-T deverá ser adaptada à evolução das condições do mercado, atender aos seguintes critérios: viabilidade económica, melhoria da competitividade, promoção do mercado único... e desenvolvida a partir de parcerias público-privadas (por exemplo, afectando uma percentagem das receitas de portagem de infra-estruturas rodoviárias ao financiamento dos projectos de RTE-T).

A maioria do PE não resiste, a um mês do fim da actual legislatura, a solicitar à Comissão Europeia que proponha – até ao fim do seu mandato – uma iniciativa legislativa relativa à abertura dos mercados nacionais de transporte ferroviário de passageiros a partir de 1 de Janeiro de 2012.

Por fim, indo ao encontro dos interesses da expansão do domínio dos grandes grupos económico-financeiros para o Leste da Europa, sublinha como prioridade as ligações entre a Europa Ocidental e Oriental.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), în scris. − Dezvoltarea şi extinderea Reţelei Trans-Europene de Transport reprezintă o necesitate pentru întărirea pieţei interne şi pentru coeziunea Uniunii Europene. Este motivul pentru care am votat pentru opţiunea „C”, propusă de raportoarea Eva Lichtenberger. Această abordare va permite pe viitor utilizarea tuturor tipurilor de resurse financiare disponibile pentru transporturi şi infrastructuri, deşi nu oferă neapărat mijloacele de a asigura o implementare eficientă, având în vedere multiplele şi divergentele interese naţionale.

Orice altă alternativă, inclusiv cea propusă prin moţiunea alternativă a PPE-DE, ar fi putut determina imposibilitatea statelor din cadrul politicii de coeziune să utilizeze fondurile de coeziune pentru proiectele de infrastructuri de transport, altele decât cele prioritare TEN-T şi, implicit, ar fi putut priva România de posibilitatea utilizării fondurilor de coeziune pentru sectorul de transport, fonduri de care România are mare nevoie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Este relatório avalia a execução dos 30 projectos prioritários TEN-T cujos atrasos têm consequências importantes para o futuro da política de transportes europeia sustentável. Apesar das dificuldades, é fundamental continuar a apostar nas mudanças necessárias para estabelecer as conexões intermodais, pensando nos cidadãos e no transporte de mercadorias. Há que ter em conta os vários desafios actuais, que vão desde a segurança às questões regionais, aos hábitos sociais, económicos e financeiros e ao ambiente. Por isso, importaria sublinhar a necessidade de uma abordagem integrada e mais coerente da rede de transportes.

A importância das ligações transfronteiriças é clara para o avanço da rede de transportes europeus – daí apoiar a melhor interligação entre todos os modos de transporte e, designadamente, os que têm tido mais dificuldades na sua transformação e desenvolvimento, como o ferroviário ou o transporte marítimo. Estes têm que estabelecer melhores ligações com os portos, com os aeroportos, e uma boa execução dos projectos das redes transeuropeias certamente contribuirá para esse objectivo.

O relatório reflecte algumas destas preocupações, mas nem todo o texto reflecte a ordem de prioridades que considero adequada. Por isso votei contra.

 

8. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 

(La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 15.00)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

10. Terremot fir-reġjun tal-Abbruzzo fl-Italja (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sul terremoto nella regione Abruzzo in Italia

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission sends its condolences to all families who have lost their loved ones in the recent earthquake in Italy.

The Commission has been in close contact with the Italian civil protection authorities since the first hours after the earthquake. Member States started offering their help through the Community Civil Protection Mechanism at a very early stage of the disaster.

While this earthquake was very powerful and brought a lot of destruction, national resources were able to cope with the immediate disaster response.

However, on 10 April Italy made a request for technical experts who could support the country in analysing the stability of buildings damaged by the earthquake. A team of eight national and Commission experts was selected. The team was despatched to the site of the earthquake on 18 April. In addition to the assessment of the stability of the buildings, the team will propose solutions with regard to damaged buildings.

The Commission is currently cooperating with the Italian authorities in order to identify options for other EU support. Possibilities may include the EU Solidarity Fund and the reprogramming of the Structural and Rural Development Funds.

This earthquake is a tragic reminder that natural disasters are a continual threat for all Member States. Over the last decade earthquakes, heat waves, forest fires, floods and storms have killed many people in Europe and destroyed costly infrastructure and precious natural spaces.

The Member States and the Community need to combine their strength to prevent disasters and their impacts and to ensure a rapid and effective European response to major disasters. Experience has shown that an integrated and multi-hazard approach should be taken to develop effective measures in both in prevention and in direct response to disasters, as outlined in the Commission communication of March 2008 on reinforcing the Union’s disaster-response capacity.

Furthermore, in February 2009 the Commission adopted a Community approach on the prevention of natural and man-made disasters that represents the state of the art and paves a way for future Commission initiatives. It suggests improving the consistency of existing prevention instruments and complementing them, thus reinforcing the added value of EU action.

The Commission would welcome feedback from the European Parliament on the approach proposed in this important communication. Furthermore, thanks to the preparatory action on an EU rapid response capability introduced by the European Parliament in the 2008 and 2009 budgets, the Commission is currently testing, with the Member States, ways to improve the overall immediate response capacity of the EU. Together, these initiatives are contributing to shaping a genuine European disaster management policy for all types of disaster.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Grazie commissario Kallas! Ne approfitto per salutare anche la presenza del vicepresidente della Commissione Tajani e per evitare che mi si possa rimproverare un momento di distrazione o di insensibilità, ricordo che già ieri abbiamo osservato, con l'intervento del Presidente del Parlamento, un minuto di silenzio, in ricordo, in commemorazione delle vittime di questa tragedia.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, a nome del gruppo PPE-DE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel periodo del 2002-2007 i terremoti sono stati la quarta catastrofe naturale, per frequenza, dell’Unione europea. Dopo questa ennesima e purtroppo gravissima tragedia in Abruzzo occorre affrontare insieme questi eventi tragici, comuni a molti Stati dell’Unione.

Ad oggi, esistono il Fondo di solidarietà europeo e il meccanismo comunitario di protezione civile: due strumenti molto importanti, ma non ancora sufficienti alle esigenze di un territorio a rischio sismico come è quello europeo. Nel caso dei terremoti in Abruzzo, la procedura di richiesta per accedere al Fondo di solidarietà per la ricostruzione delle aree devastate dal terremoto è in itinere e potrebbe raggiungere la cifra di 500 milioni di euro come ha anche dichiarato alla stampa dal vicepresidente della Commissione Antonio Tajani. L’entità di questo terremoto e i danni provocati hanno una dimensione non ancora quantificabile: l’Abruzzo necessita di interventi urgenti ed ingenti che il governo italiano, fin da pochi minuti dopo il sisma, sta gestendo in maniera puntuale e completa.

Questi interventi, però, nel rispetto delle competenze nazionali e locali, necessitano di un coordinamento europeo. Proprio il Parlamento, il 14 novembre 2007 ha approvato all'unanimità una risoluzione sull'impatto regionale dei terremoti, concernente la prevenzione e la gestione dei danni causati da tali tragici avvenimenti. Questo documento deve diventare la base di partenza per una politica europea coordinata su questo tema, è il contenuto dell'interrogazione scritta proposta dall'on. Vakalis e da una cinquantina di colleghi cofirmatari. Auspichiamo quindi che la Commissione europea faccia propri i contenuti di questa risoluzione e li applichi per un'agenda europea per la prevenzione e la gestione dei terremoti.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo PSE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio rinnovare il cordoglio dei deputati italiani e di tutti i deputati iscritti al gruppo socialista alle famiglie delle vittime, ai cittadini abruzzesi, alla regione Abruzzo, al paese Italia; e voglio dire che il gruppo socialista europeo, che è stato dal primo momento vicino al popolo colpito così drammaticamente, sarà – attraverso una sua delegazione guidata dal presidente Schulz – sarà presente anche fisicamente nella regione abruzzese. Le cifre sono spaventose: è vero, come ha detto il collega Albertini che non c'è una quantificazione ancora definitiva, possiamo però dire che ci sono circa 300 morti! E' una tragedia: 50.000 sfollati, migliaia di case distrutte, centinaia di edifici pubblici tra cui le scuole, disastrati, un patrimonio culturale, architettonico, artistico di grande pregio rovinato!

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, la risposta a quello che è avvenuto è stata immediata ed è stata efficace. E’ stata da parte dello Stato, ma non solo da parte dello Stato, da parte del mondo, del volontariato, dei comuni italiani e non soltanto italiani, delle province, delle regioni, della Croce Rossa, dei vigili del fuoco, ci è stata una gara di solidarietà davvero straordinaria. Forse il governo italiano, anzi senza forse, il governo italiano avrebbe fatto bene ad accogliere la proposta di accorpamento del referendum con le elezioni europee e le elezioni amministrative, in modo da risparmiare alcune centinaia di milioni che potevano essere devoluti nei confronti delle popolazioni terremotate.

L'Europa ha da dare alcune risposte: primo, attivazione del Fondo di solidarietà, con il vicepresidente Tajani ne abbiamo parlato qualche ora subito dopo l’evento tragico; secondo, riprogrammazione dei fondi strutturali; terzo, Commissari, utilizzo dei fondi non utilizzati nella vecchia programmazione e nella nuova programmazione; quarto, modifica del regolamento della politica di coesione, dei fondi strutturali che riguardi la possibilità di ricollocare nell’Obiettivo 1, cioè nelle regioni svantaggiate, in ritardo di sviluppo, quelle regioni che a causa di eventi naturali eccezionalmente sfavorevoli, dovessero vedere il loro PIL, la loro ricchezza decrescere al di sotto del 75% della media comunitaria; quindi, non una norma ad hoc per l’Abruzzo, ma una norma che valga per tutte quelle regioni che dovessero trovarsi in questa situazione; quinto, verifica con la Commissione della possibilità di forme di detassazione per le attività economiche e produttive che dovessero, come noi ci auguriamo, riprendersi e rialimentarsi nella regione Abruzzo. Infine, invito l’attuazione della direttiva sui materiali edilizi, che è stata recentemente anche aggiornata e adeguata dal Parlamento.

Voglio concludere, non vale la retorica di fronte al dramma avvenuto, servono risposte efficaci e concrete, e serve anche un’attenzione forte, una vigilanza affinché sulle macerie del terremoto non si ripetano sciacallaggi e utilizzi illeciti che alimentino le grandi centrali del malaffare. Noi saremo vigili e daremo il massimo del nostro sforzo: dobbiamo fare tutti in modo che anche con il nostro contributo i nostri amici abruzzesi possano tornare a sorridere!

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, c’è stata una terribile tragedia nel mio paese che ha colpito una regione importante e centrale come l’Abruzzo, la città dell'Aquila. E’ stata una catastrofe che ha colpito vite umane, giovani, anche vite umane, che ha colpito i luoghi del vivere: le case; i luoghi di culto: le chiese; della cultura: i monumenti; del lavoro: le aziende; delle università: i luoghi dell'apprendimento; e ha lasciato una grande devastazione.

Ci siamo stretti tutti attorno a questo popolo e oggi possiamo dire alcune cose: primo, c’è stata una risposta di grandissimo decoro e dignità di queste popolazioni, che pur colpite così intimamente e così praticamente negli affetti e nelle cose più care come la casa – e noi sappiamo per la cultura del nostro paese quanto è importante il bene della casa – eppure questa gente ha reagito con dignità e ha voglia di ricominciare a vivere, di ricostruire ciò che aveva, la propria comunità, dentro ai luoghi della propria comunità e nel rispetto delle tradizioni e della continuità. Penso all’importanza dell’università e delle piccole e medie aziende, per quella regione che oggi soffre anche di una grandissima carenza economica e di ripresa.

Devo anche dire che c’è stata una mobilitazione straordinaria delle istituzioni; dal governo, al Parlamento a tutte le forze dell’opposizione, assieme alla maggioranza, che con grande saggezza e responsabilità guardano al lavoro da fare nello spirito di unanimità, alle istituzioni locali, al volontariato, alla protezione civile, alle migliaia e migliaia di giovani e di adulti che sono andati lì e che rappresentano mondi sociali, associazioni, mondo cattolico, e tutti hanno fatto qualcosa. Anche chi non è andato lì, ha fatto qualcosa: economicamente, culturalmente, si stanno mobilitando tutti i luoghi culturali, sociali ed economici del nostro paese, questa è una cosa molto importante.

Ma sarà importante ricordarla, come diceva Pittella, per la ricostruzione, perché accanto a questi aspetti anche positivi della tragedia è emersa la debolezza strutturale del nostro modo di costruire e credo che qui, accanto alla domanda di giustizia, ci debba essere un impegno nell’accertamento delle responsabilità e nella ricostruzione.

Una parola sola sull’Europa Presidente: è stata presente nell’emergenza, lo sarà con i Fondi e con le altre cose da farsi che sono state dette, chiedo che ci sia una presenza anche visiva perché l’Europa sia conosciuta, non solo nei soldi che arrivano ma nelle facce e nelle istituzioni, e che una delegazione unitaria di questo Parlamento si rechi lì, senza sfarzo, senza pubblicità ma per dire che l’Europa è fatta di istituzioni e di persone e che queste istituzioni e queste persone vogliono essere vicine anche in futuro all’Aquila, all’Abruzzo e anche al mio paese così ferito.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io voglio esprimere un ringraziamento alle istituzioni comunitarie che hanno espresso la loro vicinanza all’Italia e alle popolazioni colpite dal terremoto. Sono questi giorni molto difficili, ulteriormente aggravati dalle condizioni meteorologiche delle ultime 48 ore.

Ma dopo il dolore, dopo la distruzione è il momento delle proposte concrete e della ricostruzione, è il momento di ridare una prospettiva al territorio abruzzese. Alle istituzioni europee chiediamo di fare la loro parte, come del resto la Commissione ha garantito attraverso l’impegno del vicepresidente Antonio Tajani, con grande tempestività già nell’immediatezza della catastrofe.

Come è stato confermato, anche oggi dalla Commissione stessa, occorre innanzitutto verificare tutte le risorse finanziarie disponibili, garantire tempi rapidi per l'attivazione del Fondo europeo di solidarietà per le catastrofi naturali e poi la possibilità di utilizzare pienamente, di riprogrammare il Fondo sociale europeo ed altri programmi comunitari per il sostegno all’occupazione e alle imprese; ma chiediamo, in particolare la possibilità di poter attuare misure legislative straordinarie, provvedimenti di defiscalizzazione, incentivi, aiuti eventualmente in deroga alle vigenti disposizioni sul de minimis, misure autorizzate dall’Unione europea e valide per due o tre anni, quindi per il tempo necessario fino alla fine dell’emergenza e della ricostruzione.

Su questi temi, su questi obiettivi come si evince anche dal dibattito di oggi, siamo tutti d’accordo, non ci sono divisioni. Anch’io voglio chiudere con un pensiero commosso rivolto alle vittime e ai loro famigliari e alle popolazioni colpite, ma ci tengo con orgoglio straordinario, con commozione da italiana, da donna originaria di quelle terre, ad esprimere ancora una volta un ringraziamento speciale per quanto hanno fatto le istituzioni, tutte le parti politiche e soprattutto i soccorritori, la protezione civile e la Croce Rossa. Tutte le organizzazioni di volontariato e i singoli cittadini che come hanno potuto hanno fornito un contributo personale o economico per far sentire la loro solidarietà e un aiuto concreto. Un esempio davvero eccezionale di efficienza ed umanità!

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo dei Verdi, Alleanza libera europea, si unisce a tutti i colleghi che mi hanno preceduto per manifestare il nostro cordoglio, la nostra grande solidarietà e il nostro appoggio a tutti coloro che hanno sofferto di questa grande tragedia, di questo dramma, di questo avvenimento naturale, ma che è anche dovuto a tutta una serie di ragioni, e spero veramente che l'Unione europea potrà in modo visibile dare un contributo positivo a questa situazione.

Tutto si può dire però tranne che questo terremoto non poteva vedere il suo impatto di molto ridotto e che il suo impatto appunto tragico non poteva essere minore: è evidente che tutta una serie di edifici, tutta una serie di case sono cadute e non avrebbero dovuto farlo. C'è stata incuria, c'è stato dolo, c'è stata frode e le responsabilità dovranno essere trovate perché anche questa è una parte essenziale della ricostruzione, anche della ricostruzione morale di quel luogo e di quelle popolazioni e di tutto il nostro paese. La ricostruzione deve essere un’occasione di sviluppo sostenibile di grande innovazione, per questa popolazione che ha provato a noi tutti non solamente grande decoro, ma anche grande coraggio e grandissima voglia di ricominciare.

In questo momento la strada meno demagogica, più concreta che permette delle azioni rapide da parte dell'Europa per sostenere gli interventi di emergenza e di ricostruzione dell'Abruzzo è quella di ridiscutere la riprogrammazione del programma operativo per l’Abruzzo 2007-2013: i fondi strutturali. Il programma operativo per l’Abruzzo prevede attualmente un cofinanziamento europeo di 140 milioni di euro, per un costo totale del programma di 345 milioni di euro e la differenza è il cofinanziamento nazionale.

Noi sappiamo benissimo che uno dei problemi che bisognerà affrontare è quello dell’organizzazione da parte del nostro paese del cofinanziamento dei fondi che l’Unione europea sicuramente darà, ed è su questo che noi dobbiamo anche come deputati essere molto ma molto vigili.

Dicevo, in primo luogo, dobbiamo chiedere la riprogrammazione e il reindirizzo degli altri fondi europei, per esempio il Fondo sociale che sono già stati programmati per l’Abruzzo verso misure e priorità utili alla ricostruzione. In questo quadro, potrebbe convergere sul PO dell'Abruzzo anche una riallocazione di risorse di fondi strutturali destinati ad altre regioni italiane e in questo momento più competitive. Sappiamo che la Commissione europea è aperta a valutare delle donazioni e con questo stesso meccanismo da parte di altri Stati membri.

Poi le autorità italiane, in primis il governo con la collaborazione di tutti gli enti locali coinvolti, devono procedere rapidamente alla stima dei danni diretti subiti per rispettare la scadenza del 15 giugno 2009, per presentare la richiesta dei fondi nel quadro del Fondo di solidarietà europeo. L'ammontare del contributo erogato sarà in funzione dei danni subiti, ma non potrà in ogni caso superare qualche milione di euro. Questo fondo esiste proprio per fornire un aiuto economico rapido, efficace e flessibile, quindi è importante che le autorità italiane quantifichino questo danno, altrimenti sarà difficile ottenere dei fondi.

E poi bisogna che le autorità nazionali si attivino e anche per questo bisogna lavorare per la richiesta di prestiti alla Banca europea degli investimenti, in modo che sia possibile erogare somme consistenti che possono essere date per una ricostruzione rapida e sostenibile di questa regione.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto il dolore per le vittime tante innocenti, poi l’impegno per il soccorso, il superamento dell’emergenza, la ricostruzione in cui l’Italia dà il meglio di sé.

L’aiuto europeo su questo è importante, ma poi serve anche un quadro europeo che aiuti a prevenire queste catastrofi, che spesso non sono solo naturali; dunque occorre un quadro di prevenzione nell’avvertimento degli elementi naturali che crei una rete di protezione e prevenzione civile; ma poi occorre anche una politica del suolo che preveda norme di garanzia sui suoi impieghi per il rispetto dei suoi equilibri e di norme di edificazione sicure.

C’è anche questo nel terremoto in Abruzzo e fuori da ogni polemica è necessario indagare su tutte le responsabilità, per evitare che si ripetano fatti gravi, ed è soprattutto necessario concentrarsi sul risanamento territoriale invece che su nuove opere distruttive. Ma anche per questo è di grande importanza che si approvi anche la direttiva quadro sul suolo, che è un aiuto strutturale a una giusta gestione dei suoli europei, e verso una corretta politica del suolo vanno rimodulati gli stessi fondi europei creando in tal modo risanamento ambientale e buona occupazione.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Vizepräsident! Die italienischen Kollegen haben diese Debatte zu Recht als eine für ihr Land ganz wichtige Debatte angesehen und sich zu Wort gemeldet. Es ist auch eine Debatte für uns Europäer. Wir sind in einer gemeinsamen Europäischen Union. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeiten des Solidaritätsfonds haben, und wir würden uns wünschen, dass er möglichst zielgerichtet – auch von der italienischen Regierung und von den regionalen Instanzen – in Anspruch genommen wird. Wir möchten noch einmal all den Opfern – und es sind nun einmal zahlreiche Opfer – unsere Anteilnahme aussprechen, und wir hoffen, dass Europa dazu beitragen kann, dass wir möglichst bald Abhilfe schaffen.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidero soltanto dire della commossa partecipazione di tutta l’Italia, ma anche dell’Europa, a questo evento drammatico, il che consente di prendere atto della coesione del paese e anche dell’Europa quando si verificano fatti di questo genere, e questo non può che portare nutrimento alla nostra speranza di solidarietà generale e di pace, anche interna, che si respira all’interno dell’Europa, di questa Europa.

C’è poi da aggiungere che bisogna colpire senza dubbio e senza riguardi e con urgenza eventuali responsabili delle cattive costruzioni che hanno portato a risposte differenti di edifici contigui. Ed infine, a margine c’è stata una polemica sulla prevedibilità dei terremoti, io non entro nella questione, dico solo che gli studi sul radon indicano la prossimità in occasione dei terremoti dell’aumento di questo tipo di gas e quindi penso, che come è giusto che sia per ogni ricerca scientifica, l’Europa attraverso tutte le sue strutture possa e debba favorire un approfondimento di questi studi, perché non è escluso che attraverso l’approfondimento stesso, come è proprio della scienza, si possa dare un contributo alla possibilità puramente ipotetica di prevedere eventi così devastanti.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, there is no doubt that there is a strong feeling of solidarity in all Member States, and in the Commission as well, concerning this terrible earthquake. There are mechanisms for providing help, and the Commission services acted immediately. Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities. Last year we had the huge disaster of the forest fires in Greece and before that we had forest fires in Portugal and the floods in Germany and the Czech Republic. In all these cases the European Union expressed solidarity and helped as much as it could. It will do so in this case as well.

First of all, we are awaiting calculations of the scale of the damage and then we can decide how best to use the Solidarity Fund. The Commission itself cannot launch Solidarity Fund money; this can only be done after receiving the request from the Member State and after the calculation of the scale of the damage.

Many Members raised the question of the reprogramming of the Structural Funds, and DG REGIO is discussing this. My colleague Danuta Hübner will visit the area soon and discuss concrete possibilities. We are in permanent contact with the civil protection department in Rome to help, and also to help prepare the Solidarity Fund application, so there is no doubt that the Commission will do whatever it can to help the victims of this disaster.

Concerning safe building standards, these standards exist but the question is how closely these standards are followed in Member States. The standards definitely exist: they exist in directives and they exist in national legislation as well.

Our civil protection mechanism, at the heart of which is a monitoring and information centre working 24 hours a day, will collaborate with Member States in disaster prevention and also in addressing the consequences of disasters.

Once more on behalf of the Commission I express our condolences. We will do whatever is possible to help people in this disaster area.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − A conclusione della discussione, a titolo personale e anche a nome dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, colgo l'occasione per rinnovare i sentimenti di cordoglio e le condoglianze nei confronti delle vittime, delle famiglie colpite, e ovviamente tutta la possibile solidarietà nei confronti della popolazione della regione così profondamente colpita.

La discussione è chiusa.

 

11. Kwittanza 2007: il-Kunsill (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Søren Bo Søndergaard, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 Sezione II, Consiglio (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)) (A6-0150/2009).

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, rapporteur. − Mr President, on a point of order first, because I just want to be very sure that the Council has been invited for this item. As we are going to discuss the problem of the Council, it would be very bad if the Council was not invited for this item. I just want the President to guarantee that the Council has been invited.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevole Søndergaard, posso garantire a nome della presidenza che il Consiglio è stato invitato in questa occasione a presenziare alla discussione su questo punto. Ciononostante, con profondo rammarico della presidenza e a nome dell'intero Parlamento, devo constatare che il Consiglio è assente; mi è sembrato assente anche questa mattina, quando veniva salutata la sua presenza da parte del presidente del Parlamento, senza ottenere la benché minima risposta. Purtroppo noto questo con rammarico, ma non posso apportare alcun rimedio a questa circostanza e quindi noi siamo obbligati a tenere ugualmente il nostro dibattito. Le restituisco quindi la parola nella qualità di relatore per introdurre la discussione su questa relazione e su questo punto.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, ordfører. − Hr. formand! Jeg vil godt starte med at sige, at det er jo med meget stor beklagelse, at vi skal gennemføre denne diskussion, uden at Rådet er til stede - det Råd, hvis regnskab vi skal behandle. Det er jo en absurd situation, at Rådet på den måde ikke ønsker at bare overhøre diskussionen. Og det er jo en situation, hvor Budgetkontroludvalget med meget stort flertal har besluttet at anbefale Parlamentet at udskyde sin afgørelse om godkendelse af Rådets regnskab for 2007.

Hvorfor gør vi det? Er det, fordi vi har mistanke om svindel og svig? Svaret er nej. Vi har ingen indikationer eller informationer, som går i den retning. Men hvorfor gør vi det så? Vi foreslår en udskydelse af godkendelse af Rådets regnskab, fordi vores udvalg ikke har kunnet få et officielt svar fra Rådet på en række uklarheder i regnskabet. Måske skyldes disse uklarheder i virkeligheden misforståelser. Men Rådet har afvist at rydde disse misforståelser af vejen. Det kunne man jo have gjort ved at svare på vores spørgsmål.

I henhold til punkt 42 i den interinstitutionelle aftale må der ikke afholdes aktionsbevillinger inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i Rådets budget. Vi er som repræsentanter for de europæiske skatteydere blevet tildelt den opgave at sikre, at denne aftale overholdes. Men det kræver naturligvis, at vi ikke alene har mulighed for at stille spørgsmål til Rådets regnskab, men at vi også har mulighed for at få svar på disse spørgsmål.

Som bilag til betænkningen har vi oplistet en række spørgsmål. Nogle af dem er i virkeligheden meget enkle og burde let kunne besvares. For eksempel: Hvor mange konti uden for budgettet havde Rådet i 2007? Hvor store beløb omfattede de, og hvad blev de brugt til? For eksempel: Er der en forklaring på, hvordan Rådets egen interne revisor kunne komme til den konklusion, at kontrollen med verifikation af fakturaerne ikke var tilfredsstillende? Og for eksempel: Er der en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt år efter år at overføre meget store beløb fra kontoen til oversættelser til kontoen til rejser? Trods gentagne henvendelser fra mig som ordfører og fra udvalget som helhed har Rådet helt frem til i dag ikke villet komme med officielle svar på disse spørgsmål.

Og det er naturligvis et stort problem - ikke bare for udvalget, men det er et stort problem for hele Parlamentet. For hvordan kan vi godkende et regnskab, dvs. tage ansvar over for vælgerne for, at dette regnskab er rigtigt, uden at vide, hvad der gemmer sig bag tallene. Det ville være absurd.

I budgetkontrollen er vi flinke mennesker. Derfor synes vi, at vi skal give Rådet endnu en chance til at svare på vores spørgsmål. Det er derfor, at vi foreslår Parlamentet, at vi udskyder godkendelsen af Rådets regnskab. Det vil nemlig betyde, at sagen kommer op igen til november, og at Rådet derfor får endnu nogle måneder til at overveje, om ikke åbenhed er bedre end lukkethed.

Jeg håber, at vi med debatten i dag og med afstemningen i morgen vil sende et klart signal om, at vi ikke ønsker at være gummistempel for mørkets kræfter. Vi ønsker åbenhed, vi ønsker gennemskuelighed, og vi ønsker fuld indsigt i, hvordan skatteborgernes penge bruges. Det ønsker vi i dag, og det ønsker vi efter valget til juni.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, yo leo en el Reglamento financiero aplicable que el Secretario General y Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, asistido por el Secretario General Adjunto, será plenamente responsable de la gestión de los créditos consignados en la Sección II - Consejo del presupuesto y tomará todas las medidas necesarias para garantizar una buena gestión de los mismos.

¿Dónde está el señor Javier Solana? ¿Dónde está el Secretario General Adjunto, que no está en este debate, a pesar de que el único dato que nosotros tenemos, que es el informe del auditor interno, está diciendo que en el Consejo, del cual Javier Solana es responsable de acuerdo con el Reglamento financiero, no la Presidencia checa o francesa, sino Javier Solana y su adjunto, hay una cuenta B, hay cuentas hors budget, fuera del presupuesto?

¿Qué es esto?

El auditor dice que se elimine esa partida. Nosotros queremos saber en qué se ha empleado y por qué.

Nosotros queremos saber por qué, de los 650 millones que administra el señor Solana, bajo su responsabilidad, 13 millones se pasan de interpretación a gastos de viajes en 2006, pero en 2007 no se incrementa la dotación para estos últimos. Vuelve a repetirse lo mismo, y no sabemos qué significa tanto viaje, a dónde van a parar esos fondos.

Estamos enfadados, porque al control democrático que ejerce este Parlamento de todas las cuentas financiadas por los que pagan impuestos en la Unión Europea, sólo hay una excepción: las cuentas que lleva el Consejo. Esas no son auditadas. Ni siquiera una sola reunión oficial hemos podido obtener los miembros de este Parlamento con el Consejo para hablar de las cuentas.

Nos han negado papeles. Nos han negado documentos. Entienden que nosotros no tenemos competencia para controlar al Consejo; eso podía ser cuando el Consejo tenía meramente unas cargas administrativas, pero ahora la Política Exterior de Seguridad Común representa gastos operativos y no entendemos por qué tienen que estar fuera del control democrático.

Aquí, por tanto, quiero decir que la actitud del Secretario General, don Javier Solana, es inaceptable y que, por tanto, en esta ocasión este Parlamento va a proponer no aprobar las cuentas del Consejo, lo mismo que pasó hace diez años cuando el señor Elles dijo que no aprobaba las cuentas de la Comisión y provocó la dimisión de la Comisión Santer.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, on behalf of the PSE Group. – Mr President, the decision that we are about to take is a very important one. The Socialist Group is in favour of postponement for four reasons of principle.

The first is the credibility and the role of our own Parliament. It is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do. What it can and must do is control democratically the accounts of the Council, too, notwithstanding the gentlemen’s agreement that has been put in place.

The second reason is interinstitutional equilibrium. It is important that we do not do something that we cannot do as a Parliament, but it is also very important to say that it is our right to have a view, to have an opinion on the Council’s accounts, when these accounts are operational and where these operational accounts must be accounted for. This is the democratic principle and this is what we are about to do. So we are not saying we want to do something else. We are saying we want to do our duty.

The third reason is the respect and the preparation for the Lisbon Treaty. You know very well, colleagues, that, with the Lisbon Treaty, the common external policy acquires much more depth and much more momentum. It is a much more important common policy and we cannot from the outset say that Parliament will not have a bearing on that policy at all. We must have the opportunity now to say what the role of Parliament is.

The last – and probably the most important – point is transparency vis-à-vis the citizens. Our role as a Parliament is accountability vis-à-vis the citizens. We cannot, and we must not, say to the citizens that the big common policies, like the external and defence policy, will lie outside the democratic control of our Parliament.

So for those four important reasons of principle, we believe that we must vote in favour of postponement.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, ALDE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, Ensinnäkin haluan kiittää Søndergaardia hyvästä mietinnöstä.

Mietintö neuvoston vastuuvapaudesta on varsin pitkä ja perusteellinen. Se perustuu myös selkeisiin viittauksiin asiakirjoihin ja EU:n perussopimukseen.

Vaikein kysymys on avoimuus. Neuvoston budjetti koskee vain osittain hallintoa, koska suuri osa varoista menee myös operatiiviseen toimintaan, kuten yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Neuvosto on varsin haluton keskustelemaan budjetin toteuttamisesta talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, eikä se ole myöskään halukas antamaan pyydettyjä asiakirjoja.

Euroopan parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa EU:n budjetista vastaava viranomainen. Sen tehtävänä on valvoa myös varojen käyttöä ja budjetin yleistä toteuttamista.

Käsittääkseni juuri yhteistyön puute on ajanut talousarvion valvontavaliokunnan tilanteeseen, jossa se esittää vastuuvapauden lykkäämistä, ei niinkään oletettu varojen hallinnointi. Tilanne on hankala, koska hyvä yhteistyö parlamentin ja neuvoston välillä on hedelmällisen Eurooppa-politiikan elinehto. Siksi ryhmäni päättää lopullisesti kannastaan tänä iltana.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Bedankt mijnheer Søndergaard, een pracht van een verslag, alles staat erin. Maar Voorzitter, ik zou u en het Bureau van het Parlement willen vragen kennis te nemen van de afwezigheid van de Raad en het niet hierbij te laten. Wij mogen niet met ons laten sollen. Ik zou erop willen aandringen dat het Bureau overweegt om een heel strenge protestbrief naar de Raad te sturen met de boodschap dat dit niet kan.

Inderdaad, het is zo, wij gaan uitstel verlenen. Dit is zeer duidelijk nu. Wij kunnen geen kwijting verlenen aan de Raad. Het gaat inderdaad niet om fraude. Het gaat om een principiële zaak, namelijk om transparantie. 650 miljoen euro uit de Europese begroting wordt door de heer Solana op het gebied van defensie-, veiligheids- en buitenlands beleid beheerd en niet gecontroleerd. Dit kan niet in een democratie. Daaraan moet paal en perk worden gesteld. Vandaar de terechte eisen inzake een activiteitenverslag, transparantie en duidelijkheid.

Maar er is méér. Als rapporteur over BTW-fraude heb ik bij mijn verslag dat op 4 december is goedgekeurd, duidelijk een aantal vragen aan de Raad gesteld en om een reactie gevraagd. Wij zijn ondertussen vier à vijf maanden verder en bij de Raad blijft het oorverdovend stil, terwijl het gaat om een geschatte fraude van tussen de 60 en 100 miljard euro per jaar. De Raad moet hier optreden. Er is coördinatie nodig in de strijd tegen BTW-fraude en zolang het daar op die banken stil blijft, zolang zal ik geen kwijting verlenen aan de Raad.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Även jag skulle vilja ställa samma fråga: Var är rådet i denna debatt? Det är ju rådet som vi ska granska, dess budgethantering. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att rådet inte är representerat här just nu för att svara på våra frågor. Vi i budgetkontrollutskottet, i synnerhet vår föredragande Søren Bo Søndergaard, har nämligen rest flera frågetecken rörande ministerrådets pengahantering. Vi har påpekat det vid upprepade tillfällen men inte fått några tillfredsställande svar.

Två exempel: År 2006 använde rådet 12,6 miljoner euro till resor. Dessa pengar var avsedda för tolkning. Jag vill fråga rådet, men om inte rådet kan svara så kanske kommissionen kan göra det: Vart gick resorna 2006? Vad står dessa 12 miljoner euro för?

Rådet har också hemliga konton, s.k. comptes hors budget. Internrevisorn har uppmanat rådet att avskaffa dessa konton, men utan framgång. Jag skulle vilja fråga varför det inte har skett. Hur många sådana konton vid sidan av budgeten finns det? Vad innehåller dessa konton?

Vårt jobb som ledamöter av Europaparlamentet är att granska rådets användning av budgetmedlen. Vi gör det för att vi representerar skattebetalarna. Rådets jobb är att besvara våra frågor. Nu vill vi ha svar på dessa frågor. Vad hände med dessa 12 miljoner euro? Vad innehåller de hemliga kontona? Hur många hemliga konton finns det?

Om vi inte får ett tillfredsställande svar – vilket vi inte har fått ännu – då kommer vi inte att bevilja ansvarsfrihet för rådet i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, för IND/DEM-gruppen. – Herr talman! Vi står här inför en av de riktigt viktiga, principiella frågorna. Man kan säga att jag som representerar ett EU-skeptiskt parti anser att det över lag är rådet som ska vara dominerande i det europeiska samarbetet. Detta parlament ska ägna sig åt den inre marknaden och gränsöverskridande miljöfrågor. Det finns emellertid en tredje fråga som nu har kommit upp. Rådet och detta parlament är i princip jämbördiga ansvariga för budgeten och vart skattebetalarnas pengar går. Nu har det, enligt min uppfattning, oerhörda inträffat att rådet hemlighåller vart pengar går. Vi har därför inte transparens. Medborgarna kan inte säga ”detta accepterar jag eftersom jag vet vad pengarna har gått till”. Därför säger jag – och såvitt jag kan förstå är alla talare i detta parlament för en gångs skull eniga – att det kan inte bli fråga om att bevilja ansvarsfrihet för rådet förrän vi vet vart pengarna har gått.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Ich melde mich hier als glühender Pro-Europäer zu Wort und bin überzeugt davon, dass wir gerade eine Lehrstunde in Nicht-EU-Demokratie erleben. Dass der Rat es in keiner Form für notwendig hält, den sehr klaren Vorhaltungen des Europäischen Parlaments in irgendeiner akzeptablen Form zu begegnen, zeigt doch, dass all die EU-Kritiker und auch diejenigen, die mittlerweile die Institution ablehnen, leider Recht haben, weil wir genau die Grundprinzipien, auf der eine Demokratie aufgebaut sein müsste, massivst missachten.

Weil wir es zulassen – Vertrag um Vertrag –, dass in Wirklichkeit das Machtzentrum vollkommen unkontrolliert bleibt, dass dieser Rat – und dieser Beweis ist erbringbar – faul und inkompetent ist, und im Wesentlichen im Geheimen arbeitet. Faul deshalb, weil es nachweisbar ist, dass der Großteil der Minister – diejenigen also, die die wirklich wichtigen Entscheidungen für Europa hinter geschlossenen Türen treffen – oft gar nicht anwesend sind, und bei wesentlichsten Fragen Beamte entscheiden. Das hat es in Österreich bis 1848 gegeben, danach wurde es ein bisschen besser. Das ist nicht Demokratie.

Es ist der Rat, der nicht einmal einen Zugang zu den Tagesordnungspunkten, die behandelt werden, geben will. Das kann man sich als Abgeordneter – ich habe das gemacht –, über parlamentarische Anfragen klitzeklein, Pünktchen für Pünktchen erarbeiten, und die Ergebnisse sind verheerend. Es wird einfach gefaulenzt. Diejenigen, die in Wirklichkeit legislativ wichtiger sind als wir hier im Parlament, sie kommen nicht und überlassen die Anwesenheit anderen.

Dann wird behauptet, es gäbe im Rat mehr Transparenz. In Wirklichkeit gibt es im Rat seit dem EU-Ratsbeschluss 2006 weniger Transparenz. Ein einziger Tagesordnungspunkt von 130 Tagesordnungspunkten im wichtigsten Rat, nämlich dem der Außenminister, im Jahre 2008, wurde öffentlich behandelt. Alles andere in camera secreta. Alles andere ist weniger transparent als die Mafia.

Dann kommen wir noch zu der Verwendung von Geldern. Wo fließen die vielen Millionen denn hin? Warum verweigert sich da der Rat? Wie sieht es aus mit einem Geheimdienst, der unter der Regie von Javier Solana immer weiter ausgebaut wird? Der von Spanien aus agiert, wo eingeräumt wird, dass es natürlich einen EU-Geheimdienst gibt. Wohin fließen die Gelder? Wie korrupt sind diese Leute und wie intransparent?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE). - Herr Präsident! Ich möchte für diesen Ausschuss zwei Dinge festhalten: Gratulation an den Berichterstatter. Er hat simple Fragen gestellt und keine Antworten bekommen. Gratulation an diesen Ausschuss, der mit überwältigender Mehrheit – 27 : 2 – den Bericht des Kollegen Søndergaard angenommen hat. Die Mitgliedstaaten glänzen heute durch Abwesenheit, obwohl wir – Herr Präsident, ich möchte Sie daran erinnern – heute Nachmittag deswegen diesen Punkt extra auf der Tagesordnung haben, weil wir dem Rat in seinen Terminproblemen entgegenkommen wollten. Die Mitgliedstaaten machen hier Dinge, die sie sich zu Hause nicht zu tun trauen würden.

Wir werden jetzt in einen Wahlkampf gehen, wo man die Dinge wieder Brüssel zuschiebt. Die Probleme liegen in den Hauptstädten, nicht in Brüssel! Da hätte ich manchmal gerne die Kommission etwas stärker an unserer Seite. In meinen Augen verhält sie sich manchmal ein bisschen zu feige. Wenn es darum geht, wie der Berichterstatter gesagt hat, dass wir comptes hors budget haben – das nennt man bei uns schwarze Konten –, dann erinnert das an Eurostat und ähnliche Geschichten. Das wird nicht lange gut gehen. Es war die Aufgabe dieses Ausschusses – und ich bin stolz darauf, dass er es mit so großer Mehrheit gemacht hat –, vor dieser Entwicklung zu warnen. Ich glaube – und ich nehme das als positiv mit, wenn das Haus uns morgen hoffentlich mit ebenso großer Mehrheit folgen wird –, dass wir sichergestellt haben, dass Kontrolle tatsächlich funktioniert. Es gibt jemand, der sich darum kümmert! Und dann werden wir uns die Konsequenzen anschauen.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE). - Senhor Presidente, também eu quero associar-me às felicitações que já foram endereçadas ao nosso relator pelo seu trabalho, aos vários grupos políticos, à Comissão, à nossa comissão na pessoa do seu Presidente, e dizer que não só a existência de sacos azuis é absolutamente inaceitável para nós, mas também que esse suposto acordo de cavalheiros, que terá 39 anos, não tem, na minha opinião, hoje, qualquer razão para existir.

Nós não somos hoje um clube de aficionados. Não. Somos uma Europa dos cidadãos. Temos que prestar contas a todos.

Nós, aqui no Parlamento Europeu, com as reformas que acabámos agora de pôr em prática, estamos plenamente disponíveis a partir deste próximo mandato para responder integralmente pela gestão de tudo aquilo que são as nossas contas.

O Conselho não pode fazer outra coisa. É absolutamente lamentável que o Conselho não tenha aproveitado a oportunidade que lhe foi dada para estar aqui presente. Foi exactamente por essa razão que nós escolhemos esta hora. E nós gostaríamos de dizer que isto não vai ficar certamente assim e que tudo iremos fazer para que o Conselho seja forçado a prestar contas pela forma como executa o seu orçamento.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE). - Herr Präsident, verehrte Kollegen! Ich möchte aus der Sicht des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung noch einen etwas anderen Akzent in diese Debatte bringen. Aus einigen Wortmeldungen, die wir gehört haben, könnte der Eindruck entstehen, dass eine parlamentarische Kontrolle der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union nicht stattfindet. Das ist aber keineswegs der Fall. Zwischen dem Rat und dem Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung hat sich eine hervorragende Zusammenarbeit entwickelt, und wir werden in allen Einzelheiten informiert. Auch über die budgetären Aspekte. Daran ist der Haushaltskontrollausschuss nicht beteiligt, das ist eine interne Angelegenheit des Europäischen Parlaments. Aber die Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung werden regelmäßig über budgetäre Aspekte informiert. Das ist parlamentarische Kontrolle, die hier stattfindet.

Dann gibt es da die vertraulichen Aspekte, da gibt es einen Spezialausschuss, der ebenfalls von Solana persönlich in regelmäßigen Abständen über alle Einzelheiten der Sicherheits- und Verteidigungspolitik informiert wird.

Es mag sein, dass hier Dinge aus der Sicht des Haushaltskontrollausschusses sehr unbefriedigend verlaufen sind. Ich halte es auch für unbefriedigend, dass der Rat bei dieser Debatte nicht anwesend ist. Aber wenn man unsinnige Äußerungen hört, wie die von Herrn Martin, dann entsteht der Eindruck, dass es hier keinerlei demokratische Kontrolle dieser wichtigen Frage der Sicherheits- und Außenpolitik bei der Europäischen Union gibt. Es gibt wichtigere Dinge, zum Beispiel die Frage, über welche Konten die Reisen von Herrn Solana finanziert werden. Da ist die Frage der Operation im Tschad, in Kongo, in Georgien und vieles anderes. Hier finden tatsächlich ein Dialog und eine wirksame demokratische Kontrolle statt.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Gemäß Artikel 149, in der früheren Fassung Artikel 145, möchte ich eine persönliche Bemerkung machen. Ich wurde namentlich angesprochen. Es wurde mir vorgehalten, unsinnige Bemerkungen zu machen. Das weise ich mit großer Entschiedenheit zurück. Die Daten sind alle dokumentierbar. Es ist in der Tat so, dass in den wichtigen Außenministerausschüssen und anderen Gremien des Rates, den Fachministerräten, vielfach Beamte die Entscheidungen übernehmen, weil die Minister – aus welchen Gründen auch immer – nicht anreisen. Manchmal ist nachweisbar, dass sie Parteitagungen vorziehen.

Es ist auch so, dass – worauf man sich möglicherweise bezogen haben kann – hier ein Vorsitzender, dessen Privatgeschäfte endlich einmal durchleuchtet werden sollten, Dinge gesagt hat, die man so nicht stehen lassen kann, dass es genau diese parlamentarische Kontrolle eben nicht gibt, dass es keinerlei Kontrollmöglichkeiten für die verschiedenen Sicherheitssysteme gibt, die entsprechend entwickelt worden sind, also intelligence-Bereiche. Ich möchte dazu direkt anführen: Die intelligence division INT mit 30 Mitarbeitern...

(Der Präsident unterbricht den Redner und ruft ihn zur Ordnung.)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Prego, lei ha il tempo per rispondere a una questione personale, non per fare un intervento di merito, ha già risposto alla questione personale.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Dann möchte ich nur persönlich nochmals Herrn von Wogau herausfordern, was seine Kanzlei angeht: Legen Sie offen, mit wem Sie Geschäfte machen und von wem Sie profitieren. Dann reden wir weiter!

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Credo che questa affermazione sia stata molto più grave di quella che era stata fatta dall'onorevole von Wogau. Quest'ultimo chiede a sua volta di intervenire per un fatto personale. ne ha facoltà.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE). - Herr Präsident! Ich bin eben von Herrn Martin in einer sehr unverschämten Art und Weise angesprochen worden. Ich werde sicherlich Herrn Martin über meine persönlichen Verhältnisse keine persönliche Auskunft geben. Ich bin aber jederzeit dazu bereit, in geeigneter Weise darüber Auskunft zu geben, denn das, was hier angedeutet wird, hat keinerlei Grundlage.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuallererst möchte ich feststellen, dass es gut gewesen wäre, wenn Herr Václav Klaus – als er hier im Plenum war – zu den bereits bekannten Vorwürfen Stellung genommen hätte. Das hätte sicherlich dazu beigetragen, die Gewaltenteilung, die auf europäischer Ebene sehr gut funktioniert, ins richtige Licht zu rücken.

Zweitens möchte ich mich dagegen verwehren, dass man den Rat und die Mafia auf eine Stufe stellt. Das ist etwas, was man in einer ordentlichen Demokratie ganz einfach nicht sagen darf!

Des Weiteren glaube ich, dass die nationalen Rechnungshöfe durchaus auch die Chance hätten, etwas intensiver mit dem Europäischen Gerichtshof zusammenzuarbeiten. Gerade im Bereich des Rates ist natürlich auch die nationale Kontrolle durch die nationalen Parlamente ein ganz wichtiger Vorgang, der regelmäßig erfolgen sollte. Zweitens ist es natürlich auch entscheidend, dass der Europäische Rechnungshof diese Vorgänge im Detail analysiert und die notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellt.

Ich glaube, dass gerade die Transparenz, die wir hier fordern, auch durch den Vertrag von Lissabon gerechtfertigt ist und wir aus diesem Grund intensiv darauf drängen müssen, dass der Vertrag von Lissabon so schnell wie möglich zu einem positiven Abschluss kommt.

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, Vorsitzender des CONT-Ausschusses. – Herr Präsident! Ich möchte kurz darauf eingehen, was Herr von Wogau gesagt hat. Herr von Wogau, Sie mögen da ein Gremium haben, das sich ganz interessant über zukünftige Vorhaben unterhält. Nur, die Entlastung ist nicht die Aufgabe von drei Vorsitzenden oder von einem bunt gemischten Gremium, sondern das ist die Aufgabe des Haushaltskontrollausschusses und anschließend des Plenums. Wenn Sie uns sagen können, was mit den schwarzen Konten des Rates geschieht, dann sagen Sie uns das! Ich bin überzeugt, dass Sie es nicht wissen, und wir wissen es auch nicht. Aber wir übernehmen mit der Entlastung die volle Verantwortung für das, was der Rat gemacht hat oder nicht gemacht hat.

Wir sind hier nicht im Kindergarten! Wenn wir nicht wissen, was sie getan haben, können wir auch keine Verantwortung übernehmen, sonst machen wir uns auf der ganzen Welt lächerlich. Es steht jedem frei, das morgen zu tun. Ich werde empfehlen, die Entlastung nicht zu geben, sondern zu vertagen.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ein Interesse an der Lösung dieses Konflikts. Aber diese Lösung wird nur möglich sein, wenn der Rat sich bewegt.

Wir haben Verfahren eingehalten, wir haben Berichterstatter geschickt, dann haben die vier Koordinatoren Briefe geschrieben und Fragen gestellt. All dies ist nicht beantwortet worden mit Hinweis auf ein Gentlemen's Agreement, das bitte nie für die Entlastung galt, das immer nur für die Sitzung des Haushalts galt – und da nur für den administrativen Teil, für den operativen Teil hat dieses Gentlemen's Agreement noch nie gegolten. Als es damals gemacht wurde, gab es noch gar keinen operativen Teil.

Der Rat muss uns hier eine Lösung anbieten. Sie haben dazu Zeit, und wir möchten auch dringend um eine solche Lösung bitten. Ich schäme mich ein bisschen für Sie wegen der Zuschauer da oben, denn das ist das schlechte, das arrogante Europa. Wir sind nicht mehr in einer Monarchie, und es wäre an der Zeit, dass der Rat hier den Weg der Demokratie, einer größeren Demokratie mitgeht, den er übrigens auch in den Verträgen immer auch mit durchsetzt.

Wir möchten doch dringend darum bitten, dass man aufhört, dieses Parlament lächerlich zu machen, und der Rat sollte auch aufhören, sich selber lächerlich zu machen.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE). - Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Commission, symboliquement dans ce triangle institutionnel, nous assistons tout de même aujourd'hui avec étonnement à un acte essentiel du Parlement européen, avec cette décharge, et il y a un absent de marque. Je pense, en effet, chers collègues, aux visiteurs qui assistent à ce spectacle où certains s'expriment en disant qu'il existe des comptes hors budget, qui ne peuvent pas être communiqués d'un point de vue public, c'est-à-dire sans transparence, et où le Conseil n'est pas là pour attester éventuellement de difficultés ou d'une autre situation.

Je pense qu'en tant que parlementaires, nous ne pouvons accepter cet état de fait, cette absence déplorable du Conseil, et on ne peut que protester et valider notamment ce que le président de la commission du contrôle budgétaire a indiqué, c'est-à-dire ajourner cette décharge, parce que, sinon, le Parlement se tournerait en ridicule en validant des comptes qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas pu inspecter.

Franchement, Monsieur le Président, il faudrait que le Conseil se ressaisisse et puisse donner les informations nécessaires dans le cadre de la transparence et éviter que les eurosceptiques s'emparent de cette matière pour indiquer que nous ne sommes pas transparents et que nous commettons des erreurs notamment vis-à-vis de la démocratie.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, ordfører. − Hr. formand! Jeg vil først udtrykke min store tilfredshed med den enstemmighed, som der har været i de synspunkter, vi har hørt i dag, og jeg håber da, at det gør et vist indtryk på Rådet. Jeg kan fuldstændig tilslutte mig, hvad formanden for Budgetkontroludvalget, hr. Bösch, sagde til hr. von Wogau, og jeg vil også godt tilføje en enkelt ting til hr. von Wogau, nemlig: Hvorfor er det, at vi skal give decharge fra Parlamentets side, hvis vi ikke kan få oplysningerne?

Altså hvis der var andre, der tog sig af det, så var der jo ikke nogen grund til, at vi skulle gøre det. Men hvis vi giver dechargen, tager vi jo et ansvar på os. At give en decharge er at tage et ansvar. Og vi kan kun tage det ansvar på os, hvis vi har oplysningerne til vores rådighed. Det kan godt være, at de oplysninger er andre steder i Parlamentet, men hvorfor kan Budgetkontroludvalget så ikke få dem, når det nu er det udvalg, der skal tage sig af det?

Så synes jeg, at hr. Staes havde en rigtig god bemærkning omkring at bede Præsidiet om at fremsætte en protest over for Rådet, især fordi der cirkulerer uunderskrevne papirer, som giver indtryk af at være kommet fra Rådet, med halve forklaringer fra Rådets side i forhold til de spørgsmål, der er stillet. Det er jo helt uantageligt, at vi har en situation, hvor pressen får udleveret papirer, der ikke er underskrevet, og som hævder at give svar på spørgsmål, samtidig med at Rådet ikke møder op her og redegør for deres synspunkter. Så jeg synes bestemt, at det vil være godt, hvis forslaget om, at Præsidiet skal sende en protest til Rådet, bliver fulgt.

Og så vil jeg i øvrigt bare takke udvalget. Jeg synes, at vi har haft et rigtigt godt arbejde i udvalget. Der har været stor lydhørhed...

Ah, the Council has arrived! Very good.

(Applause)

Perhaps we can start the discussion all over again! I will give the President the opportunity to start the whole discussion again so we can have the questions to the Council. So I will propose that to the President.

 
  
MPphoto
 

  President. − The Council is, of course, welcome, but they have come for the next debate.

(Protests)

However, I will make sure that the Presidency-in-Office understands the concerns of Parliament, as expressed in the last debate about the budgetary discharge. I am sure the Minister will take that message back to Prague.

The debate is closed.

The vote will take place tomorrow.

 

12. Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) - Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq - Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  President. − The next item is the joint debate on

– the recommendation for second reading from the Committee on Transport and Tourism on the common position of the Council with a view to the adoption of the Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international market for coach and bus services (recast) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (Rapporteur: Mathieu Grosch) (A6-0215/2009),

– the recommendation for second reading from the Committee on Transport and Tourism on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) (Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău) (A6-0210/2009), and

– the recommendation for second reading from the Committee on Transport and Tourism on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) (Rapporteur: Mathieu Grosch) (A6-0211/2009).

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, Berichterstatter. − Herr Präsident! Ich gehe davon aus, dass wir die drei Berichte, die zum Straßenpaket gehören, als Gesamtdebatte betrachten.

Ich möchte dem Rat und den Mitarbeitern der Kommission danken. Die Arbeit, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, hat zu einem guten Resultat geführt.

Der Straßen- und Güterverkehr im europäischen Raum umfasst ungefähr 75% des Verkehrs und beschäftigt zwei Millionen Menschen. Wenn wir also im Mai 2009 vor einer Öffnung für 25 Länder stehen, dann waren gewisse Neuregelungen angesagt. Die Vorschläge der Kommission gingen auch in diese Richtung.

Was den Bericht meiner Kollegin Ţicău angeht – ich möchte auch ihr und allen Berichterstattern zum Straßenpaket für die konstruktive Zusammenarbeit danken –, ist es wichtig, dass wir hier klare Akzente für die Transportunternehmen setzen. Sie müssen europaweit ihre Zuverlässigkeit beweisen und eine gesunde Finanzstruktur aufweisen. Verkehrsleiter sollten entweder eine langjährige Erfahrung oder einen hohen Ausbildungsgrad nachweisen können. Schwerwiegende Vergehen können zum Verlust dieser Zuverlässigkeit führen, was auch bedeutet, dass die Mitgliedstaaten auch nach Inkrafttreten dieser Verordnung gefordert sind, Kontrollen durchzuführen und Vergehen zu ahnden. An dem mangelt es oft im Verkehrsbereich insgesamt.

Mehr als die Hälfte der Abänderungen des Parlaments wurden akzeptiert. Ich möchte hier nicht auf alle eingehen, aber ich möchte ein für mich sehr wichtiges Resultat aus diesem inoffiziellen Trilog herausstellen, nämlich die Bekämpfung der Briefkastenfirmen. Sie führen zu Wettbewerbsverzerrungen und schwächen einheimische Unternehmen. Diese Form der Niederlassung zu unterbinden, heißt, Sozial- und Fiskaldumping zu vermeiden, was auch ein Thema insgesamt im Straßenpaket war.

Zugang zum Markt für Busse und LKW: Diese Verordnung, insbesondere was die Busse angeht, hat sich größtenteils um die sogenannte 12-Tage-Regelung gedreht, weil wir in den anderen Punkten sehr schnell zu einer Einigung gekommen sind. Die Neueinführung der Möglichkeit, diese wöchentliche Ruhepause nach 12 Tagen zu nehmen, ist kein Kompromiss in Bezug auf die Sicherheit. Die Tageslenk- und -ruhezeiten müssen eingehalten werden, und bei derartigen Fahrten überschreitet ein Fahrer nie die Tageslenkzeiten, die erlaubt sind. Zudem sind diese 12-Tagestouren ein Beitrag zum Zusammenwachsen Europas und für viele Menschen eine sehr kostengünstige Ferienform.

Die Diskussion um den Marktzugang war eine der stärksten für den Gütertransport, und hier hat das Parlament nicht alles erreicht, was es wollte. Aber wir haben einen Kompromiss, und der ist gut. Mir scheint, dass dieser Kompromiss – besonders für die Kabotage: drei Fahrten in sieben Tagen –ein guter Ansatzpunkt ist. Es geht im Endeffekt darum, die Dienstleistungen in einem Drittland zu regulieren, und mittelfristig sollte die Kabotage geöffnet werden. Wir erwarten hier Vorschläge seitens der Kommission, denn die Kabotage sollte ja auch dazu dienen, Leerfahrten zu vermeiden. Ihre vorläufige Beschränkung möchten wir aber auch nicht als Protektionismus verstehen. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo Sozial- und Fiskalharmonisierung im Transportbereich überhaupt nicht greifen, war es sehr gut, sie zu beschränken, um unlautere Konkurrenz zu vermeiden. Wir dürfen aber keine zwei Jahre warten, bis wir diese Verordnung zur Anwendung kommen lassen. Sechs Monate für die Kabotage und die 12-Tage-Regelung müssen genügen.

Ich möchte auch eine klare Antwort von der Kommission dazu, dass Länder, die nach Artikel 306 des Vertrags ihre Kabotage bereits geöffnet haben, nicht daran gehindert werden, dies nach dieser Verordnung weiter zu tun. Ich hoffe, dass die Kommission zur weiteren Öffnung der Kabotage und zu Artikel 306 noch heute eine klare Stellungnahme abgibt.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Domnule preşedinte, domnule comisar, aş prefera să utilizez la început 5 minute şi să las un minut pentru partea de concluzii.

Proiectul de regulament stabileşte condiţiile, sediul, reputaţia, capacitatea financiară şi competenţa profesională pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea exercita ocupaţia de operator de transport rutier. De asemenea, regulamentul pe care îl discutăm a stabilit condiţiile în care o întreprindere poate angaja un gestionar responsabil de transport, a consolidat procedurile de autorizare şi monitorizare, a reglementat registrele electronice şi protecţia datelor electronice, a abordat problema sancţiunilor pentru nerespectarea regulamentului şi a instituit un sistem de recunoaştere reciprocă a diplomelor şi a drepturilor anterioare.

Într-o primă lectură încheiată cu un vot în plen în luna mai a anului trecut, Parlamentul a insistat ca gestionarul responsabil de transport să aibă o legătură contractuală reală cu întreprinderea şi a impus o limită superioară în ceea ce priveşte numărul de vehicole ce pot fi administrate de un singur gestionar.

De asemenea, au fost introduse amendamente pentru a întări cerinţele privind sediul stabil al întreprinderii. Buna reputaţie poate fi pierdută prin implicarea în traficul de persoane sau de droguri.

Parlamentul a stabilit o listă de încălcări grave care conduc la excluderea din profesie, împreună cu eliminarea dispoziţiilor privind încălcările minore. Asigurările au fost readmise ca dovadă a capacităţii financiare, iar rata de lichidităţi imediate dintre active şi datorii a fost eliminată.

Examenul scris obligatoriu în ţara de rezidenţă a fost menţinut ca o cerinţă pentru accesul la ocupaţie, cu posibilitatea scutirii în cazul unei experienţe practice continue de 10 ani.

În fine, drepturile anterioare au fost eliminate, iar Comisiei i s-a cerut să raporteze cu privire la impactul probabil al extinderii regulamentului la transportul comercial de vehicule proiectate şi echipate corespunzător şi destinate transportării a până la 9 persoane inclusiv şoferul.

Poziţia comună a adoptat în întregime sau în esenţă 70 din cele 113 amendamente ale Parlamentului. Printre acestea se numără amendamente privind încălcările minore, definirea legăturii dintre întreprinderi şi gestionarii responsabili de transport, dreptul la acţiune al celor ce fac obiectul deciziilor privind funcţionarea ca gestionar responsabil de transport, recunoaşterea reciprocă a certificatelor, drepturile anterioare, schimbul de informaţii între autorităţile competente, precum şi traficul de droguri şi de persoane ca motiv de excludere din profesie.

Cu privire la registre, atât Parlamentul, cât şi Consiliul au convenit asupra unei abordări etapizate. Astfel, Comisia urmează să definească structura de date pentru registrele naţionale electronice până la sfârşitul anului 2009, dar, referitor la implementare, cele două instituţii au propus calendare diferite, Consiliul solicitând un timp mai îndelungat.

Au existat şi alte chestiuni pentru care poziţia Consiliului a fost iniţial diferită de cea a Parlamentului, dar, în urma unor lungi şi fructuoase negocieri, s-a ajuns la un compromis acceptabil pentru cele două instituţii.

Astfel, Parlamentul a acceptat un calendar mai relaxat pentru implementarea şi interconectarea registrelor electronice naţionale (31 decembrie 2012), s-a agreat ca abia după 2015 să fie introduse în registrele electronice naţionale infracţiunile majore, să fie eliminată limitarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de acces la ocupaţia de transportator rutier, examenul să fie susţinut în statul membru de rezidenţă, structura registrelor electronice să conţină o secţiune publică şi una confidenţială, eliminarea din conţinutul regulamentului a referirilor la limitarea licenţelor pentru accesul la piaţa de transport rutier, practic, toate referirile la licenţele privind accesul la piaţa de transport rutier fiind doar în cele două regulamente ale domnului Grosch.

Aştept cu interes comentariile colegilor, mulţumesc.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, úřadující předseda Rady. − Vážené poslankyně, vážení poslanci, zastupuji dnes na tomto jednání svého kolegu z vlády, ministra dopravy Petra Bendla, který musel zůstat neočekávaně v Praze.

Děkuji Vám, že jste mi poskytli příležitost se na Vás obrátit před zítřejším hlasováním o „silničním balíčku“. Chtěl bych připomenout, že české předsednictví považuje finalizaci tohoto souboru právních předpisů za velmi důležitou. Tento balíček je důležitý s ohledem na potřebu jasného a harmonizovaného přístupu v důsledku různých postupů v jednotlivých členských státech, pokud jde o využití stávajícího systému kabotáže, jakož i s ohledem na přístup provozovatelů k odvětví dopravy.

Za podpory a pomoci zpravodajů se předsednictví podařilo dosáhnout úspěšného výsledku ohledně tohoto důležitého souboru právních předpisů. Vím, že všichni vyvinuli k dosažení tohoto výsledku značné úsilí a že všichni museli přistoupit na určité kompromisy. V průběhu jednání všichni prokázali konstruktivní přístup s cílem dosáhnout dohody ve druhém čtení.

Hlavní prvky vyplývající z našich jednání je možno shrnout takto: bližší upřesnění pravidel pro kabotáž, možnost pro řidiče autokarů v rámci příležitostné mezinárodní dopravy pracovat dvanáct po sobě následujících dnů a přísnější kontroly dopravních společností. Odvětví silniční dopravy může nyní rychle využít zjednodušených pravidel a kontrolních mechanismů v oblasti kabotáže, jakož i jednotných a vymahatelných ustanovení pro přístup k odvětví dopravy. To rovněž znamená, že budou existovat jasná pravidla, která zabrání zneužití a přispějí k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, vyšší efektivitě a lepší kontrole v této oblasti.

Kompromis o kabotáži významně přispěje k transparentnějšímu, účinnějšímu a bezpečnějšímu trhu silniční přepravy zboží. Přispěje k dalšímu zlepšení trhu silniční přepravy zboží a současně vytvoří spravedlivější a transparentnější rámec pro celé odvětví silniční přepravy zboží. Sníží se počet jízd prázdných vozidel na silnicích Společenství, čímž se přispěje ke snížení emisí CO2. Kompromis rovněž předpokládá, že členské státy využijí odpovídajících bezpečnostních mechanismů k předcházení narušení trhu silniční přepravy zboží, jsou-li způsobeny kabotáží. Nová pravidla pro kabotáž se použijí šest měsíců po vyhlášení nařízení v Úředním věstníku. Evropská komise v roce 2013 rovněž posoudí možnost dalších kroků týkajících se případně otevření trhu silniční dopravy a liberalizace kabotáže.

Jsem přesvědčen, že nový právní rámec pro přepravu zboží a cestujících v Evropské unii významně přispěje k rychlé a udržitelné obnově našich ekonomik. Děkuji Parlamentu za práci, kterou přispěl k zajištění dohody při projednávání tohoto balíčku, a zejména bych chtěl poděkovat zpravodajce Silvii-Adrianě Ţicău a zpravodaji Mathieu Groschovi, jejichž usilovná práce a odhodlání pomohly zajistit úspěšný výsledek.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli parlamentari, la Commissione non può che accogliere con grande soddisfazione il compromesso raggiunto sul pacchetto stradale perché in questo modo potremo concludere la procedura legislativa, in un momento in cui l’industria del trasporto ha bisogno di disporre di regole semplici ed efficaci e al tempo stesso di essere liberata da inutili legami burocratici.

Devo dire che la decisione che stiamo adottando contribuisce anche a rendere le nostre strade più sicure, perché credo che ogni qualvolta noi ci impegniamo nel settore del trasporto e del trasporto stradale in modo particolare, dobbiamo avere davanti a noi sempre l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime sulle strade della nostra Unione europea e le norme che il Parlamento sta adottando, credo che contribuiscano a raggiungere questo obiettivo.

Siamo peraltro soddisfatti, è un altro segnale che le istituzioni europee danno ai cittadini alla vigilia delle elezioni e che la procedura legislativa si può concludere in seconda lettura a soli due anni dalla presentazione di tre proposte legislative importanti, articolate, forse anche di difficile discussione, ma alla fine ha prevalso il senso dell’istituzione, ha prevalso il buon senso, ha prevalso la volontà politica di dare delle risposte alle istanze dei cittadini e del settore del trasporto in generale.

Voglio brevemente soffermarmi sui dossier che stiamo discutendo per dare anche qualche risposta alle questioni poste dai relatori. Comincio dall’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus: è vero che il cabotaggio rappresenta un aspetto molto limitato dell’attività globale di trasporto, ma è un aspetto politicamente molto sensibile. Se utilizzato in modo complementare al trasporto internazionale, inoltre, il cabotaggio contribuisce a un migliore impiego della capacità e ad una riduzione dei viaggi a vuoto, il che significa una riduzione dei mezzi pesanti che circolano sulle strade – e sapete quanti sono gli incidenti stradali che vedono coinvolti grandi automezzi. Il presente regolamento chiarirà le norme sul cabotaggio che saranno applicabili – e mi rivolgo in modo particolare con questa osservazione all’on. Grosch – in modo uniforme e non burocratico in tutta l’Unione europea senza ripercussioni sulla cooperazione attualmente esistente fra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 306 del trattato. Verranno inoltre abolite le pesanti procedure nazionali ancora in vigore per consentire alle imprese di trasporto di sfruttare al meglio la possibilità del cabotaggio e la Commissione terrà attentamente sotto controllo l’evoluzione del mercato del trasporto stradale e pubblicherà una relazione nel 2013.

Se nella relazione lo si riterrà opportuno e se le condizioni per una concorrenza leale saranno armonizzate meglio, la Commissione proporrà una maggiore apertura del mercato del cabotaggio. La Commissione ha fatto una dichiarazione in tal senso che sarà trasmessa al Segretariato del Parlamento affinché possa essere inclusa nelle relazioni di questo dibattito. La dichiarazione sarà inoltre pubblicata sulla Gazzetta ufficiale assieme alla proposta legislativa.

Vengo ora al lavoro della signora Ţicău che riguarda le norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada. La Commissione accoglie con favore l’introduzione di una nuova regola dei 12 giorni, si tratta di una norma su misura che tiene conto delle condizioni molto particolari di alcune tipologie di trasporto passeggeri che prevedono una durata superiore ai 6 giorni, ma non richiedono normalmente un elevato numero di ore di guida, come ad esempio le gite scolastiche, le vacanze sciistiche o gite particolari. La nuova norma prevede inoltre misure estremamente rigorose per non mettere in discussione la sicurezza stradale, insisto su questo tema. Attualmente nell’Unione europea sono in vigore ancora 100 diversi formati di licenze comunitarie e ciò rende i controlli spesso difficili e lunghi. Con la nuova normativa in tutta l’Unione europea verranno utilizzati un tipo e un formato standard di licenza comunitaria.

Vengo ora al terzo testo in discussione: l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada. In un mercato sempre più aperto è necessario armonizzare le condizioni imposte dalle imprese che sono in concorrenza in questo mercato. E' questo l’obiettivo del nuovo regolamento che sostituisce una direttiva che al tempo stesso rende più rigorose, proprio che al tempo stesso rende più rigorose, le condizioni che devono essere soddisfatte dalle imprese. Ogni impresa dovrà nominare un gestore dei trasporti, responsabile del buon funzionamento dell’intera impresa.

Inoltre, per evitare quelle che si chiamano le società di comodo, dovranno essere fornite garanzie maggiori riguardo alle sedi delle società. E ancora, verrà messo a punto un nuovo registro elettronico al fine di intensificare lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali e rendere più intelligenti ed efficienti i controlli. Anche qui siamo sempre nel settore complementare alla sicurezza stradale.

Infine, le imprese di trasporto ricevono oggi dal legislatore un messaggio molto chiaro riguardo le mancanze più gravi che comportano il ritiro della licenza, come ad esempio la ripetuta storia della manipolazione dei tachigrafi. Purtroppo è una prassi che si ripete in tutti i paesi dell’Unione europea, ma la manipolazione non soltanto rappresenta una violazione delle norme, ma mette a repentaglio la sicurezza di coloro che viaggiano sulle strade dell’Unione europea, perché è ovvio che guidatori stanchi non sono in grado di avere riflessi pronti nel momento di eventuali difficoltà.

Ecco perché dicevo all’inizio del mio intervento, che queste normative che il Parlamento sta per approvare, contribuiscono in materia seria e importante anche alla nostra battaglia comune, Commissione e Parlamento, per ridurre drasticamente il numero delle vittime sulle strade. Ecco perché vi ringrazio per aver voluto dare un contributo in tempi rapidi per approvare queste norme.

Ripeto è un segnale forte che diamo ai cittadini europei e la dimostrazione che ancora un volta il Parlamento – e lo dico anche per aver seduto per 15 anni sui banchi di questo Parlamento – ha dato dimostrazione di grande efficienza e di grande serietà e per questo vi ringrazio.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte dem Rat und der Kommission für die gute Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter unseres Parlaments danken. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man, wie der Vizepräsident, Herr Tajani, selbst gesagt hat, in kurzer Zeit doch auch bei schwierigen Dossiers zu einem guten Ergebnis kommen kann.

Ich darf allerdings nicht verhehlen, dass wir mit der Kabotage-Regelung nicht sehr glücklich sind. Der Ratsvertreter hat es angedeutet – Sie auch, Herr Vizepräsident – dass es aus Umweltgründen und aus wirtschaftlichen Gründen an sich besser ist, Leerfahrten in Europa zu vermeiden. Deshalb wäre es besser, wir würden bald dazu kommen, die Kabotage-Beschränkung überhaupt aufzuheben.

Als Zwischenschritt akzeptieren wir drei Kabotage-Fahrten in sieben Tagen, aber wir warten ganz gespannt auf Ihren Bericht und hoffen, dass in Ihrem Bericht drinsteht, dass 2014 damit Schluss ist. Denn es ist ein minimaler Bereich für das Transportwesen, aber eine Vergeudung von Geld und es bringt Nachteile für die Umwelt. Also hoffe ich, dass Sie 2013 einen richtigen Vorschlag machen, denn in einem europäischen Binnenmarkt der 27 Länder ist eine Kabotage-Beschränkung eigentlich widersinnig.

Ich darf mich aber auch dafür bedanken, dass der Rat und die Kommission uns letztlich bei der Wiedereinführung der 12-Tage-Regelung für die Busse unterstützt haben. Das ist sehr wichtig für die Busindustrie, die in vielen Ländern mittelständisch ist, denn die Einführung von zwei Fahrern bei solchen – zumeist – Seniorenfahrten hat für die mittelständischen Unternehmen Probleme gebracht. Wir sind froh, dass das in sechs Monaten ausläuft. Man muss sehen, dass es viele Leute gibt, gerade ältere Leute, die nicht gern fliegen, die aber trotzdem in Europa touristisch unterwegs sein möchten, die Sonne in Italien oder in Spanien oder wo auch immer genießen wollen, und deshalb ist es wichtig, dass wir es mit der Wiedereinführung der 12-Tage-Regelung für Busse ermöglicht haben, dass es zu kostengünstigen Situationen kommt, dass die Senioren reisen können. Es ist ein großer Erfolg für uns, für die Busunternehmen, für die Passagiere, und insofern herzlichen Dank an Rat und Kommission.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, on behalf of the PSE Group. – Mr President, first of all I would like to thank both rapporteurs for their work on this difficult dossier. It is clear that this package, and in particular the issue of lifting cabotage restrictions, has divided opinion along national lines, but I think what we have before us now is an agreement that we can support.

I had serious concerns about full cabotage delivered in one move without any levelling-up of social costs, or indeed running costs, for individual hauliers. Such a move, I believe, would have had a detrimental effect on the road haulage business, not only in my own country but in other Member States as well. Therefore the compromise introducing temporary cabotage is not only sensible, it is a solution that will be workable, allowing three domestic journeys after one international one. Temporary cabotage also allows us to end the environmental nonsense of HGVs travelling hundreds of kilometres empty, without distorting domestic markets.

Finally, I am also happy to support the new enforcement measures that have been introduced via the Ţicău report. This has to go hand in hand with further market opening, and will allow Member States to practise tough and efficient enforcement measures.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie. – Al jarenlang lopen de gemoederen flink op als het gaat om het fenomeen cabotage. De huidige regelgeving, het is al gezegd, zou door het gebruikte begrip "tijdelijk" te onduidelijk zijn. Voor verschillende lidstaten is dit een mooi excuus om de eigen markt dus maar verder af te schermen en dat is wat wij inderdaad gezien hebben.

Om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen zei de Commissie: wij lanceren een voorstel om dit allemaal op te lossen. Ik verwacht hier veel van. Opvallend genoeg stelde de Commissie echter voor om de mogelijkheden voor cabotage aan strikte banden te leggen. Opvallend omdat de bestaande regels al die tijd werden beschouwd als een tussenstap naar volledige vrijheid. Wij leven anno 2009 en wij zouden naar volledige vrijheid gaan. Zowel de Commissie als de Raad zeiden dat.

Het akkoord dat nu voor ons ligt en waarover wij morgen stemmen, beschouw ik als een grote teleurstelling. In plaats van met meer vrijheid worden de vervoerders met meer beperkingen geconfronteerd. Natuurlijk hebben wij een Europese benadering nodig. Ook daar ben ik het mee eens. Geen dag langer zou de sector geconfronteerd mogen worden met allerhande nationale oprispingen.

Echter dit akkoord, mijnheer de Voorzitter, strookt voor geen meter met de beginselen en doelstellingen van de interne markt. De genoemde pro-argumenten, zoals verkeersveiligheid, het milieu en een vermindering van de administratieve lasten, raken in dezen kant noch wal. Van een daadwerkelijk vrije markt, mijnheer de commissaris, zal geen sprake zijn en dat terwijl elke beperking tot meer vervoersbewegingen leidt. Werkbaar, collega Simpson, is het geenszins. Het uitgangspunt "beter iets dan niets" is voor de ALDE-Fractie geen optie. Het gaat in dezen niet op.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, UEN grupas vārdā. – Paldies, priekšsēdētāja kungs! Komisāra kungs! Es gribētu pateikties, protams, abiem ziņotājiem un visiem pārējiem, kas bija iesaistīti kompromisa meklējumā, bet es gribētu teikt, ka mūsu sasniegumi ir vērtējami gan pozitīvi, gan arī negatīvi. Piemēram, ir labi, ka mums izdevās pasažieru pārvadājumos samazināt šķēršļus pārvadājumiem pierobežu apgabalos, kur notiek intensīva pārrobežu transporta plūsma. Taču šobrīd, kad ekonomiski grūtos apstākļos vajadzīga solidaritāte, vērojamas nacionālo tirgus protekcionisma tendences, un, pateicoties jēdziena „pagaidu” lietošanai, ierobežojumi joprojām kalpo par attaisnojumu daudzām dalībvalstīm turpināt pašmāju tirgus aizsardzību. Diemžēl dalībvalstis varēs lietot aizsardzības klauzulu — "safeguard clause", kas dod dalībvalstīm iespēju atsaukties uz valsts transporta tirgū konstatētiem nopietniem traucējumiem, lai vērstos pie Komisijas un lemtu par aizsargpasākumiem. Turklāt ar nožēlu jākonstatē, ka to varēs darīt arī pēc 2014. gada, kas bija sākotnējā Eiropas Parlamenta nostājā. Līdzīgi gribētu teikt arī par starptautiskajiem autobusu pārvadājumiem. Nosacījums, ka gadījumā, ja starptautisks pārvadājums apdraud līdzīgu pakalpojumu sniegšanas dzīvotspēju, dalībvalsts to var apturēt vai anulēt pārvadātāja atļauju, manuprāt, ir nepieņemams vienotā tirgus darbībā. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η κοινή θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η αρχική πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, απελευθερώνει τις εθνικές αγορές οδικών μεταφορών, εμπορευμάτων και επιβατών, επιτρέπει την πρόσβαση διεθνών κοινοτικών μεταφορικών επιχειρήσεων στις εσωτερικές αγορές των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα, παραδίδει στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις τις διεθνείς και εσωτερικές οδικές μεταφορές.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινούνται σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Απαιτούν την άμεση πλήρη απελευθέρωση των αγορών, την άρση κάθε εμποδίου, περιορισμού και ελέγχων. Οι εργαζόμενοι, από τη δική τους σκληρή εμπειρία, αντιλαμβάνονται πλέον τις οδυνηρές συνέπειες που έχει για τη ζωή τους η επέλαση των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων και στις οδικές μεταφορές.

Η απελευθέρωση των εσωτερικών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών εντείνει στο έπακρο την εκμετάλλευση των εργαζόμενων οδηγών που θα υποχρεωθούν να οδηγούν ακατάπαυστα χωρίς κανένα μέτρο για την ανάπαυση και την ασφάλειά τους, σαρώνει τα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, μεγαλώνει τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια και επιβάλει τη συγκέντρωση των μεταφορών στα διεθνικά μονοπώλια που αποκομίζουν τεράστια κέρδη με καταστροφικές συνέπειες για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν. Οδηγεί στην αύξηση των κομίστρων, στην υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, εντείνει τους κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζουμε τις κοινές θέσεις και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ταξικό εργατικό κίνημα αντιτάσσεται στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, διεκδικεί τη δημιουργία δημόσιου ενιαίου φορέα μεταφορών με κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Als ik rond het jaar 1980 had voorspeld dat wij in 2009 nog steeds geen einde aan de cabotagebeperkingen zouden hebben, hadden mijn toehoorders mij toentertijd ongetwijfeld hard uitgelachen. Beperkingen van cabotage zijn immers per definitie flagrante schendingen van de regels van de Europese interne markt.

Nu, anno 2009, dreigen wij in tweede lezing opnieuw met lege handen komen te staan. Uiteraard zal ik de amendementen van de liberale collega's steunen, maar de EVP weigert bewust de rug recht te houden en draait en passant de toekomst van de wegvervoersector vakkundig de nek om. Dat de twaalf-dagenregeling in de voorstellen terug te vinden is, doet mij deugd maar niet dat de einddatum voor cabotagebeperkingen daarvoor als wisselgeld is gebruikt.

Als de amendementen 17 en 18 niet worden aangenomen zal ik daarom tegen het eindresultaat stemmen. Ik weiger een voorstel te steunen dat slecht voor het milieu is, dat de transportsector benadeelt en dat daarnaast de werking van de Europese interne markt grof geweld aandoet.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - Het goede nieuws in het voorstel dat wij nu bespreken is dat de twaalf-dagenregeling voor het busvervoer is afgeschaft. Daar wil ik graag mee beginnen.

Als het gaat om de cabotage is het voorstel echter ronduit teleurstellend. Want al begin jaren negentig, zelfs in de jaren tachtig, is afgesproken dat die beperking van het vrije vervoer van goederen van tijdelijke aard zou zijn. Juist daarom hadden wij christendemocraten, maar ook collega's van andere fracties voorstellen in eerste lezing ingediend om de beperking per 2014 op te heffen. Maar het is in de laatste maanden duidelijk geworden dat de lidstaten dit voorstel blokkeren, ondanks de inspanningen die onze collega Mathieu Grosch als rapporteur heeft verricht om tóch tot een datum te komen. Een harde blokkade, Voorzitter, en dat is echt slecht nieuws.

Protectionisme in crisistijd is het slechtste voor Europa, want zoals commissaris Tajani zegt: het is verspilling van geld en het is slecht voor het milieu. Daarom zal het CDA ook tegen dit voorstel stemmen, al zijn wij ons ervan bewust dat het op dit moment de lidstaten zijn die de blokkade opleggen en kunnen wij daar helaas niet doorheen breken. Inhoudelijk is dit voorstel niet juist en bovendien is het niet handhaafbaar. Dus het is niet alleen slechte wetgeving in crisistijd, het is ook nog symboolwetgeving.

Voorzitter, ik wil daarom ook de commissaris aanmoedigen om het hier niet bij te laten zitten en om het initiatief weer terug te nemen, het initiatiefrecht dat hij in de komende jaren heeft om alsnog die beperking van de cabotage afgeschaft te krijgen. De christendemocraten vindt hij daarbij aan zijn zijde.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais tout d'abord rendre hommage au sens du compromis de nos deux rapporteurs, Mathieu Grosch et Silvia-Adriana Ticău, parce que c'est un sujet difficile au sens où, oui, nous voulons le marché intérieur, mais l'opinion publique et les chefs d'entreprise ne comprennent pas que le marché intérieur soit parfois l'obligation du suicide pour certains d'entre eux, de la régression économique ou du chômage.

Le marché intérieur ne vaut, devant les opinions publiques, que s'il est gagnant-gagnant. Or, nous savons très bien aujourd'hui que, sur des questions comme le cabotage, les conditions sociales sont telles, dans les différents pays, que, s'il était systématisé, nous pourrions voir, en l'état actuel des choses, un certain nombre de travailleurs des pays à hauts standards de salaires, évacués, évincés du marché, par des pays à bas standards de salaires.

Et donc, je trouve que la position qui a été adoptée est finalement la bonne. Il faudra libéraliser le cabotage, mais il est encore trop tôt pour le faire brutalement et sans discernement. Donc, le fait d'avoir la notion de cabotage consécutif, avec un aménagement qui nous renvoie à une clause de rendez-vous pour un rapport sur les incidences sociales par la Commission, et surtout qu'on n'ait pas une date automatique et aveugle de libéralisation, nous convient tout à fait.

Et c'est la raison pour laquelle nous voterons ce rapport, en demandant à la Commission d'être attentive et en exprimant le souhait qu'il y ait une libéralisation à terme, mais qu'elle se fasse sans qu'il y ait des fausses concurrences et des dumpings sociaux qui font tant de mal à l'image de l'Europe et qui ont motivé, dans un pays comme le mien et sans doute aussi dans le pays de Mme Wortmann-Kool, le "non" brutal au traité constitutionnel européen par crainte du déclassement social. Donc, je remercie ces deux rapporteurs.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - Ik wil de collega's Grosch en Ţicău bedanken voor het werk dat zij verricht hebben en ik denk dat wij heel terecht in het verslag van mevrouw Ţicău streng zijn voor de toegang tot de markt. Wie een transportbedrijf wil hebben, moet aan een aantal regels gehoorzamen en, zoals Mathieu Grosch gezegd heeft, de postbusbedrijven moeten eruit, want daar zit de wortel van heel veel misbruik. Maar dat is het verslag van mevrouw Ţicău.

Waarom kunnen wij die bedrijven waar wij streng voor zijn, dan niet een Europese markt geven om op te werken? En dan kom ik bij het verslag van collega Grosch: een verduidelijking zou welkom geweest zijn, maar een beperking niet. Dus met het compromis, mijnheer de rapporteur, dat u bereikt heeft kan onze fractie het in haar grote meerderheid niet eens zijn.

Eigenlijk gaan wij een stap achteruit. We beperken opnieuw de mogelijkheden van vrachtvervoerders op de Europese markt. Er is geen uitzicht op een opening in 2014, zoals wij dat als Parlement gevraagd hadden. De Raad is het daarmee niet eens, maar ik vind dat een toegeving te veel. Wij organiseren eigenlijk lege ritten van vrachtwagens hetgeen wij in deze tijd absoluut niet zouden moeten doen. Ik vraag mij af of de lidstaten die nu hun cabotagemarkt voor elkaar hebben opengesteld dat met deze verordening nog altijd kunnen doen als zij dat bilateraal willen. Ik heb daar mijn twijfels over. Ik vraag mij ook af hoe de lidstaten die nu zeggen dat de controle moeilijk is, dit gaan controleren, want zoveel gemakkelijker is het niet. Het is alleen hetzelfde in alle landen, maar het is zeer moeilijk te controleren en ik wil nog wel eens zien of de politieautoriteiten dat kunnen.

Als loonkosten en sociale dumping de reden zijn, waarom krijg ik dan documenten te zien waarin de Franse autoriteiten een Franse opdrachtgever terechtwijzen omdat hij te veel Belgische vrachtwagenchauffeurs gebruikt? Die zijn duurder dan de Franse. Waarom hoor ik dan verhalen van Belgische vrachtwagens die voor relatief kleine overtredingen in het Verenigd Koninkrijk aan de ketting worden gelegd? Want ook daar zijn de chauffeurs goedkoper dan in België. Dus als sociaal misbruik een reden zou zijn, is dat in dit geval zeker niet waar.

Ik denk dat het resultaat is dat wij met de interne markt een stap achteruit zetten. Wij keuren morgen intelligente vervoerssystemen goed, waarmee wij dus zeggen dat communicatietechnologie en informatietechnologie tot efficiënter vrachtvervoer leiden. Vervolgens zeggen wij: wij gaan dat toch beperken om politieke redenen. Ik vind dat zeer jammer en zal het dus niet eens zijn met het akkoord dat het Parlement helaas in zijn meerderheid zal goedkeuren.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass (IND/DEM). - Mr President, another package of reports to keep EU committees busy, more pollution into a sea of unnecessary regulations. Winston Churchill said if you have 10 000 regulations you destroy all respect for the law. English respect is destroyed. A BBC poll shows 55% want to leave the EU and 84% want the UK to keep its powers.

President Pöttering confirmed the EU makes 75% of the law. In 35 years, that is more law than England has made since King Richard III in 1485. So, here we are, making legislation to correct legislation. Where will it all end?

The UK will leave the EU, be good neighbours and watch you in your sea of regulations from across the English Channel, watching the EU die a death by a thousand self-inflicted truck directives.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Das Straßenverkehrspaket umfasst drei sich sinnvoll ergänzende Themen, mit bedeutenden Einflüssen auf den Güter- und Personenverkehrsmarkt. Es bringt gerade unter den derzeitigen Wirtschaftsbindungen Vorteile für Unternehmer, Fahrer und Nutzer. Es dient gleichzeitig der Verbesserung der Sicherheit auf unseren Straßen, der Effizienzsteigerung von Transporten und dem nachhaltigen Schutz der Umwelt.

Ich begrüße die Entscheidung, zur Erreichung der hochgesteckten Ziele die Form der Verordnung zu wählen. Kabotageverbote führen zu Leerfahrten, die wir uns nicht leisten können und wollen, weder finanziell noch aus energie- oder umweltbezogener Sicht. Eine unbeschränkte Öffnung des Güterverkehrsmarktes würde dagegen zur Verzerrung durch unlautere Konkurrenz führen. Deshalb wird sie schrittweise angegangen. Kabotage wird erlaubt, sofern sie nicht dauerhaft oder zu einer ununterbrochenen Tätigkeit in einem Mitgliedstaat wird, in dem der Verkehrsunternehmer nicht ansässig ist.

Dieser erste Schritt bedeutet leider noch keine völlige Öffnung der inländischen Straßenverkehrsmärkte, lässt aber gleichzeitig den Weg zur völligen Öffnung zu. Leerfahrten werden schon jetzt reduziert, die Umwelt wird geschützt.

Im Rahmen des Zugangs zum grenzüberschreitenden Personenverkehrsmarkt besteht das Hauptziel im Bürokratieabbau im Sinne einfacher, schneller Verfahren für Genehmigungen grenzüberschreitender Liniendienste. Dokumente werden harmonisiert, Kontrollen vereinfacht. Die Einführung der revidierten 12-Tage-Regelung für organisierte grenzüberschreitende Busreisen begrüße ich außerordentlich. Das nützt Urlaubsreisenden und Busunternehmen gleichzeitig, ohne Einbußen an Sicherheit. Das ist bürgernahe Politik.

Die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers wird künftig an konkrete transparente Voraussetzungen gebunden sein. Das wertet das Berufsbild auf, sichert die Anerkennung von Berufsabschlüssen und dient der Bekämpfung von Dumpingangeboten. Eine erhöhte Sicherheit und Verlässlichkeit wird sich abzeichnen.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). - Ik zou om te beginnen natuurlijk de rapporteurs, de heer Grosch en mevrouw Ţicău, willen danken voor het verrichte werk en voor het feit dat zij uiteindelijk tot een compromis over het pakket zijn gekomen. Het is een compromis dat in het beste geval maar voor een aantal jaren zou mogen gelden. Het is denk ik een tussenstap. Met betrekking tot het wegtransport zijn er twee belangrijke dingen. Het eerste is inderdaad de toegang tot het beroep. Ik denk dat dit goed in elkaar zit, dus dat wij een aantal garanties vragen van degenen die in de sector actief willen zijn.

Met betrekking tot cabotage is het duidelijk dat er wat controverse bestaat. Dit is een goede tussenstap die nodig was om duidelijker te definiëren wat kan. In het verleden werd nogal vaag omschreven dat cabotage op een tijdelijke basis mogelijk is. Dit is nu verduidelijkt, drie keer op een periode van zeven dagen. Het is inderdaad logisch dat je dat volledig open gooit, maar ik denk dat de tijd daarvoor nog niet rijp is.

Het compromis dat nu op tafel ligt, namelijk dat wij binnen een aantal jaren de sociale situatie in de Europese Unie bestuderen en eventueel verdere stappen zetten, lijkt mij een zeer redelijk voorstel. Die opening van de markt moet gepaard gaan, hand in hand gaan eigenlijk, met het gelijk leggen van de sociale lat. Ik denk dus ook dat ondertussen een aantal landen of groepen landen - ik denk aan de Benelux - gerust met elkaar zouden moeten kunnen afspreken dat de dingen blijven zoals zij zijn en dus dat cabotage onbeperkt mogelijk is. Zolang de loon- en arbeidsvoorwaarden min of meer gelijk zijn heb ik daar persoonlijk geen enkel probleem mee, maar dat is duidelijk nog niet overal het geval en dus is deze tussenfase nodig.

 
  
MPphoto
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). - Mr President, when we leave this place this evening, most of us will take a black car. These are quality cars and quality drivers, and we know that those drivers are very professional. It is a known quality. They meet the criteria.

Although I partly agree with the English gentleman a while ago when he complained about too much legislation – sometimes it is true that we do produce too much legislation – I still regret that EU access to professional rules was not extended to taxis, because we all use taxis in the various Member States and their quality differs a great deal. When you take a taxi, reliability is very important, as is quality: knowing what to expect. It is also a question of safety. You are very often alone in the car in strange surroundings. The taxi is also, for many of us, the first contact we have in a new country, so it would make sense for the drivers to meet certain European criteria. It also means that, if they were professional, well educated and knew where they were going, we would not have to be afraid of overcharging.

There are countries like Germany, Sweden, Slovenia and Finland where the national rules are very stringent on this issue and the taxi profession works well. London taxis are also known for their quality. We should share these best practices. But, in the mean time, while we are waiting for this legislation on criteria for the taxi profession, maybe we should legislate for us to give good tips to those drivers who take us home in the evenings.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda , úřadující předseda Rady. − Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za různé příspěvky poskytnuté v průběhu této diskuze. Chci vás ujistit, že Rada je pevně odhodlána k posílení a dokončení jednotného trhu. Předsednictví se proto domnívá, že právě proto bylo zapotřebí provést úpravu stávajících právních předpisů Společenství. Předsednictví rovněž plně sdílí cíl zvýšení konkurenceschopnosti odvětví silniční dopravy v Evropské unii racionalizací a zjednodušením stávajícího právního rámce, a tím pomáhá omezit narušování trhů. Ale úplné otevření tuzemských trhů dopravy by vystavilo naše dopravní společnosti nespravedlivé hospodářské soutěži a poškodilo by fungování trhu, protože mezi členskými státy i nadále existují významné fiskální a sociální rozdíly. Tomu je třeba se vyhnout zejména v době hospodářské krize, kdy hospodářství jako celek vyžaduje pečlivé a uvážlivé posouzení těch nejlepších prostředků stimulace a obnovy. Je zřejmé, že Komise nejpozději do roku 2013 situaci na trhu posoudí znovu s cílem pokračovat v další liberalizaci. Toto kompromisní znění je spravedlivý a vyvážený způsob jak spojit různé zájmy.

Našim společným cílem je učinit silniční dopravu efektivnější a udržitelnou. Tyto právní předpisy významně přispějí ke snížení narušování hospodářské soutěže a ke zlepšení dodržování právních předpisů v sociální oblasti a pravidel bezpečnosti silničního provozu ze strany provozovatelů silniční dopravy. Dále umožní značné snížení administrativní zátěže jak pro provozovatele silniční dopravy, tak pro orgány dohledu. Rovněž by měly odvětví poskytnout právní a správní rámec s cílem umožnit další prospěch vyplývající ze společného trhu. Jsem přesvědčen, že tento důležitý soubor právních předpisů podpoří a usnadní silniční dopravu s cílem pomoci stimulovat hospodářskou obnovu. Děkuji ještě jednou za vynikající spolupráci, která nám umožnila nalézt nejlepší společný kompromis k dosažení těchto cílů.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli parlamentari, io credo che quello che il Parlamento sta per approvare sia un buon compromesso, che mette d'accordo le istanze del Consiglio, le istanze della maggioranza dei parlamentari e le proposte della Commissione europea.

E’ ovvio che, quando si deve raggiungere un compromesso, ognuno deve fare un passo indietro perché l’altro possa fare altrettanto e quindi io credo che l’analisi fatta dall’on. El Khadraoui sia un’analisi saggia: abbiamo fatto il meglio che si poteva fare! Ho ripetuto nel corso anche dell’intervento di prima che è intenzione della Commissione, per quanto riguarda il cabotaggio, valutare la situazione, se sarà possibile, se si troverà un accordo, dipende da ciò che accadrà, se si potrà eventualmente aprire ulteriormente e quindi andare nella direzione richiesta da molti parlamentari, ma ovviamente dobbiamo valutare quella che sarà la situazione.

Ritengo – lo ripeto – che questo sia un buon compromesso e mi rivolgo anche all'on. Sterckx che ha la gentilezza e la bontà di fare delle critiche, ma poi anche di ascoltare la replica, a differenza di molti parlamentari che hanno fatto delle critiche e poi purtroppo non possono ascoltare quali sono le osservazioni della Commissione in replica a ciò che hanno detto. Io vorrei tranquillizzare l’on. Sterckx, che giustamente si preoccupa dell’esistenza di alcuni accordi preesistenti che riguardano il suo paese d’origine e gli altri paesi del Benelux.

Ma io ritengo che la normativa, così come viene approvata, non avrà – l’ho detto anche prima – non avrà alcuna ripercussione negativa sugli accordi già esistenti. Continueranno a rimanere in vigore, perché la nuova normativa allarga la situazione, ma non va a incidere, quindi non pregiudica accordi bilaterali o trilaterali che già esistono. Quindi, credo di poter tranquillizzare l’on. Sterckx perché nell’interpretazione che do e credo che sia l’interpretazione corretta ed efficace, non ci saranno ripercussioni negative per gli accordi che riguardano – ripeto – soprattutto il Benelux.

Volevo anche tranquillizzare gli onn. Blokland e Wortmann-Kool sulle preoccupazioni che hanno manifestato: non è nostra intenzione fermarci qui, valutiamo – lo ripeto – lo sviluppo della situazione, nel 2013 faremo una relazione per valutare lo stato dell’arte, come saranno evolute le cose, e se sarà possibile, se lo riterremo necessario, riproporremo al Parlamento e al Consiglio un eventuale allargamento della situazione e un'ulteriore liberalizzazione del sistema di cabotaggio. Ma sappiamo bene che in molti paesi dell’Unione c’è un’idea differente, per avere il parere positivo del Consiglio si sono dovuti fare passi indietro su altre questioni.

Ma io ripeto, ritengo che sia molto positivo, aver raggiunto in tempi relativamente brevi un accordo che può essere – rassicuro anche l'on. Jarzembowski – che può essere sempre migliorato; ogni norma è perfettibile, ma troppo spesso l’ottimo è nemico del bene, ritengo che qua stiamo facendo del bene e non credo che sia necessario uscire dall’Unione europea quando si parla di questi argomenti, come propone l’on. Nattrass, perché io credo che buone regole siano utili all’Unione europea.

Anche un autorevole quotidiano britannico, il Financial Times, ha scritto che forse la Gran Bretagna ripenserà alla necessità di avere regole più forti, certamente, in occasione della crisi l'Europa ha resistito meglio di altre realtà a una crisi economica e finanziaria, proprio perché ha basato il suo sistema economico su regole certe.

Io credo, forse perché sono nato a Roma, che la storia del diritto romano e del diritto napoleonico abbia dimostrato l’importanza di avere regole che garantiscono lo sviluppo della società. Non so se l’on. Nattrass sia nato al di qua o al di là del vallo di Adriano, ma dal suo intervento credo che sia nato al di là del vallo di Adriano, quindi i suoi antenati non hanno avuto la possibilità di conoscere il diritto romano.

Onorevoli colleghi, grazie ancora per la collaborazione, grazie al lavoro del Consiglio, voglio in quest’Aula ringraziare ancora una volta anche il contributo che hanno dato tutte le donne e gli uomini dei servizi della Commissione, della Direzione generale che ho l'onore di guidare, perché senza il loro prezioso contributo non si sarebbe potuto raggiungere un compromesso che considero positivo per tutti i cittadini dell’Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Señor Sterckx, ¿desea usted intervenir por una cuestión de orden?

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - Voorzitter, ik wilde heel even tegen de commissaris zeggen dat mevrouw Hennis-Plasschaert er niet meer is, omdat zij in een andere vergadering aanwezig moest zijn. Ik ben het luisterend oor voor al wie zich daar in onze fractie mee bezig heeft gehouden. Ik wilde u toch nog even zeggen dat zij niet zomaar vertrokken is.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Gracias, colega.

Entiendo que no era una cuestión de orden, sino una cuestión de cortesía.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, Berichterstatter. − Herr Präsident! Ich möchte zuerst der Kommission für die ganz klaren Antworten danken. Ich halte fest, dass die Kabotage-Beschränkung einen Übergang bedeutet, dass die Studie gemacht wird und dass, je nachdem, wie das Resultat aussieht, dann auch eine Marktöffnung in Aussicht gestellt wird.

Sehr wichtig auch: Artikel 306 findet hier Anwendung und gilt ganz eindeutig, lieber Kollege Dirk Sterckx, auch für die Benelux-Staaten, also ist der Antrag, den Sie gestellt haben, überflüssig und wir brauchen ihm nicht mehr zuzustimmen.

Das andere, was ich hier sagen möchte, ist zur Kabotage selbst. Nach den Bemerkungen, die ich hier gehört habe, finde ich, dass dieser Kompromiss in der Tat noch besser ist, als ich dachte, aus dem einfachen Grund – und das besonders an meine liberalen Freunde und meine Freundin von der CDA: Wenn wir eine Übergangsmöglichkeit schaffen, dann bedeutet das nicht, dass wir dem Binnenmarkt den Hals umdrehen wollen – um den Ausdruck zu gebrauchen – und wir wollen auch nicht den Betrieben den Hals umdrehen. Wenn wir heute doch wissen, dass gewisse Betriebe mit den modernsten Fahrzeugen fahren, aber ihren Fahrern 400 EURO im Monat zahlen, während andere Betriebe 1 500 EURO im Monat zahlen, dann ist es für mich mehr als vernünftig zu sagen, dass die Soziallatte auch etwas höher gelegt werden muss. Wenn man Geld ausgeben kann, um beim Wagen konform zu sein, dann kann man auch Geld ausgeben, um bei den Löhnen konform zu sein. Diese Latte muss man anheben. Wenn diese Latte angehoben ist, dann kann man auch den Markt öffnen. Das ist für mich kein richtiges Verständnis von einem offenen Markt, zu sagen, ich öffne ihn und gucke einmal, wie es danach weiter geht.

Eine letzte Bemerkung: Das Lustige ist ja immer, dass besonders die Länder, ich denke an das Vereinigte Königreich, die jede Art von Harmonisierung besonders im Fiskalbereich blockieren, heute sagen: Es fehlen Harmonisierungen, also lassen wir den Markt sich so entwickeln. Die einen kommen und sagen, dass sie Einschränkungen haben wollen, und die anderen sagen, dass wir viel zu viel Einschränkung haben.

Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger in Europa überzeugen wollen, dann können wir nicht sagen: Der Markt soll sich öffnen, und der Rest regelt sich von allein. Nein! Umwelt-, Sozial- und Steuerrecht muss hier im Hause zusammen mit dem Rat und der Kommission geregelt werden. Dann sind wir auch glaubwürdig.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Muchas gracias, señor Grosch, por una intervención que ya ha recibido el apoyo demostrado por la ovación de los colegas.

 
  
MPphoto
 

  Ţicău Silvia-Adriana, Raportoare. − Domnule preşedinte, domnule comisar, doresc să încep prin a mulţumi domnului Grosch, raportorul din umbră, cu care am lucrat, de asemenea, personalului tehnic din Comisia TRAN şi din grupul socialiştilor europeni, colegii mei, de asemenea, Comisiei şi personalului Comisiei, domnului comisar, dar şi preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene cu care am avut o foarte bună colaborare.

Vreau să reamintesc faptul că în iunie 2007 Comisia Europeană a propus modificarea regulamentului privind accesul la ocupaţia de transportator rutier. Propunerile de modificare au pornit de la experienţa câştigată în urma aplicării directivei 96/26 a Comisiei Europene şi a condus la reformularea anumitor dispoziţii legislative în scopul unei aplicări mai uniforme, prin utilizarea unui act juridic sub formă de regulament. Iată că după aproximativ 2 ani dăm un vot final pentru acest document, care afectează în mod direct aproximativ 800 000 de întreprinderi europene şi circa 4,5 milioane de locuri de muncă.

Obiectivele noastre comune sunt: îmbunătăţirea siguranţei rutiere, reducerea birocraţiei, simplificarea procedurilor, predictibilitate şi certitudine pentru transportatorii rutieri. Sper că acest compromis la care am ajuns va dezvolta piaţa transportului rutier. Încă o dată, mulţumesc colegilor pentru colaborare.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate conjunto.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

 

13. Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern - Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el debate conjunto sobre

– el informe de Michel Teychenné, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)) (A6-0209/2009), y

– el informe de Gabriele Albertini, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)) (A6-0250/2009).

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, rapporteur. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Tajani, chers collègues, les deux principes qui ont guidé ma démarche depuis le début du processus ont été la mise à égalité des droits des passagers dans tous les modes de transport, qui est un objectif que se sont fixé la Commission et le Parlement européen, et le fait de faire en sorte que ces droits, avec une attention spéciale portée aux personnes à mobilité réduite - parce qu'effectivement, il y avait un certain retard dans le monde du transport maritime en direction de ces personnes-là - soient fortement inscrits dans ce texte.

L'esprit général du texte est qu'on puisse voyager en Europe sans être soumis au bon vouloir des compagnies, qu'on puisse exiger un minimum de services, un minimum d'informations et, enfin, que les passagers handicapés, les PMR, puissent bénéficier de la même qualité de droits que les autres citoyens européens et qu'ils ne soient pas deux fois pénalisés.

La version adoptée en commission le 31 mars semble convenir à l'ensemble par son contenu. D'abord, parce que l'on augmente les droits des personnes à mobilité réduite. On ne pourra plus refuser, si ce texte est adopté, quelqu'un au motif qu'il est handicapé, à l'exception, bien sûr, des conditions d'embarquement, du respect de sa dignité et des éléments techniques du navire. Puis, l'assistance aussi doit être assurée pour ces personnes-là et elle doit l'être dès la réservation; notamment aujourd'hui, grâce au network et à internet, on a besoin et il est nécessaire d'avoir des allers-retours et une information qui soit formalisée. Donc, cela a été traité dans le texte.

Enfin, il faut que l'information sur le droit des passagers, comme cela existe aujourd'hui dans le ferroviaire, comme cela existe aujourd'hui dans l'aérien, soit normalisée, et ce dans des formats accessibles.

Au niveau des droits de l'ensemble des passagers, il nous a semblé important que les compensations en cas de problèmes soient, elles aussi, harmonisées vers le haut, en s'inspirant de ce qui se fait dans l'aérien. Et, pour cela, les retards, les annulations pourront permettre des remboursements jusqu'à 100 % avec une grille en fonction des problèmes.

L'information devrait être claire et disponible, ce qui est souvent un problème dans le transport. On le voit régulièrement, les gens manquent d'informations, ne savent pas pourquoi le bateau, dans le cas présent - mais aussi le train ou l'avion -, ne part pas, pourquoi il y a des retards, et nous avons souhaité améliorer ces modes d'information.

Enfin, il faut que la gestion des plaintes soit mieux organisée. Effectivement, déposer une plainte quand on a des problèmes, c'est complexe, et ce texte vise à simplifier la procédure, tant au niveau des États que pour les citoyens.

Le rôle des organismes nationaux qui géreront les plaintes aussi a été abordé et il est mieux défini.

Enfin, les transports urbains et suburbains - je pense à ce propos au vaporetto cher à M. Albertini en Italie, à Venise - seront exclus de ce texte, dans la mesure où on ne se situe pas dans les grands espaces de transport.

La place des croisières, à présent. Je vous rappelle que la croisière aujourd'hui est un mode de vacances extrêmement important, que la clientèle-cible comprend à la fois le troisième âge et les personnes handicapées, raison pour laquelle la croisière est intégrée dans ce texte, bien sûr, avec un renvoi à la directive sur les voyages à forfait dont il dépend et qui est une directive de 1991, mais aussi avec l'assurance du même niveau de traitement pour les consommateurs.

La définition de force majeure, motif du refus possible, est avancée, et là nous avons travaillé sur un amendement de consensus que nous avons porté conjointement, mais je vous rappelle que dans l'aérien, aujourd'hui, la Cour de justice a souvent été obligée de trancher parce que les cas de force majeure n'avaient pas été suffisamment spécifiés. Donc, nous avons, dans ce texte, essayé d'aborder des problématiques qui sont liées au transport maritime. Je pense aux problèmes des marées, des vents, des tempêtes qui sont aussi la réalité du transport maritime et qu'il fallait appréhender.

Enfin, la responsabilité des ports dans la fourniture de l'assistance a fait débat. Il s'agit d'un texte sur le droit des passagers. Il ne s'agit pas d'un texte ...

(Le Président invite l'orateur à conclure)

... et donc, l'arbitrage entre les ports et les compagnies ayant été fait, voilà l'ensemble du texte. Je sais que Georg Jarzembowski va présenter ses amendements et, donc, je répondrai dans les deux minutes qui me restent.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l’approvazione della legislazione riguardante il trasporto aereo, quello ferroviario e quello via mare e per vie navigabili interne, del collega Teychenné, con questa proposta concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, l’Unione europea completa il quadro legislativo relativo a tutti i modi di trasporto.

Per fare questo regolamento ci siamo trovati di fronte alla necessità di conseguire un equilibrio tra due approcci: il primo considera il cosiddetto Level Planning Field per tutti i modi di trasporto, ovvero i diversi modi di trasporto possono competere alle stesse condizioni e con pari opportunità, e allo stesso tempo i passeggeri hanno un alto livello di protezione indipendentemente dal mezzo di trasporto che hanno scelto.

Il secondo approccio riflette le diverse caratteristiche di ogni modalità di trasporto e considera le specificità di ognuna di esse, a titolo di esempio si pensi alla gestione delle responsabilità nei ritardi, nel caso di trasporto con autobus, su strada quindi incidenti, congestione e quant’altro, rispetto a quello su rotaia che ha una via dedicata.

Aggiungo due spunti di riflessione e commento tra loro in contrasto, per i quali abbiamo cercato, credo raggiungendolo, un equilibrio. Il vero scopo di questo regolamento è il consolidamento dei diritti dei passeggeri, ma nel trasporto su gomma il tessuto industriale è composto in maggior parte da piccole e medie imprese che avranno bisogno di tempo e risorse per adattarsi ai nuovi obblighi e come tanti altri settori industriali vivono un periodo difficile di crisi economica.

Veniamo ora agli emendamenti per l'Aula plenaria, ringrazio i miei colleghi per gli importanti contributi apportati al testo del regolamento e l'ottima collaborazione. Il grosso del lavoro per questa prima lettura del Parlamento è stato fatto già in commissione trasporti, lasciando all’Aula plenaria soltanto qualche precisazione linguistico-giuridica.

Ho presentato a nome del mio gruppo dunque solo tre emendamenti supplementari per il voto di domani, eccone una breve descrizione: l’emendamento 73 è una semplice precisazione linguistica; l’emendamento 82 fissa un tetto massimo a regime di responsabilità oggettiva prevista dall’articolo 6, paragrafo 3 della proposta di regolamento. Per quanto riguarda il campo di applicazione rispetto al testo dell'emendamento votato in commissione trasporti, tutti i gruppi politici hanno concordato sull'inclusione del trasporto regionale. Per quanto riguarda il trasporto urbano e suburbano, domani saranno votati fondamentalmente due testi.

Come relatore sostengo l’emendamento 80, esclusione tout-court del trasporto locale, presentato dal mio gruppo, ma ho dato indicazione positiva anche per l’emendamento 81, che dà la facoltà agli Stati membri di esentare il trasporto locale a condizione che questi garantiscano ai passeggeri un livello di diritti simili a quello previsto dal regolamento.

Credo che abbiamo preparato un testo che ci mette in una buona posizione di partenza per le future discussioni e triloghi con il Consiglio e la Commissione. Auguro quindi alla presidenza ceca e alla Svezia, prossimo paese presidente del Consiglio dell’Unione europea, un buon lavoro sui diritti dei passeggeri e spero naturalmente di potermi occupare delle fasi successive dell’approvazione di questo regolamento nel corso della prossima legislatura.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda , úřadující předseda Rady. − Vážené poslankyně, vážení poslanci, zítra budete hlasovat o pozměňovacích návrzích ke dvěma návrhům Komise, které se týkají ochrany práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě a rovněž při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách.

Jedná se o důležité právní předpisy, které velmi zajímají jak spotřebitele, tak i odvětví dopravy. Před nedávnem přijala EU předpisy stejného druhu pro leteckou a železniční dopravu. Uvedené, nedávno předložené návrhy Komise tento právní rámec doplní. Prakticky to znamená zlepšení ochrany všech cestujících, zejména zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, bez ohledu na způsob dopravy. Navíc se tím vytváří rovné podmínky pro všechna odvětví dopravy. Není třeba zdůrazňovat, že české předsednictví tyto návrhy vítá a přikládá jim velkou důležitost. Věřím, že všichni sdílíme cíl, který si EU v minulých letech vytkla, a sice posílit ochranu práv cestujících.

V souvislosti se pozměňovacími návrhy, o kterých jste hlasovali ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, bych rád vyzdvihl zejména dva aspekty. Za prvé, že přikládáte velký význam právům zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vaše postoje v této oblasti přirozeně sdílíme, což je velmi důležité, pokud chceme ohledně těchto dvou důležitých právních předpisů dosáhnout dohody ve druhém čtení.

Za druhé, zaujali jste postoj senzitivního slaďování návrhů nařízení se zněním stávajících právních předpisů týkajících se práv osob cestujících jinými druhy dopravy, přičemž jste velmi pečlivě přistupovali k přizpůsobování návrhů zvláštnostem autobusové a autokarové dopravy nebo dopravy po moři a na vnitrozemských vodních cestách, aniž jste se odchýlili od cíle posílit ochranu práv cestujících. S nutností adaptace právních předpisů na specifika jednotlivých dopravních modů plně souhlasíme. Jak všichni víme, není možné uplatňovat zcela stejný přístup k různým druhům dopravy. Železniční a letecká doprava má své zvláštnosti a totéž platí i pro autobusovou dopravu a dopravu námořní a vnitrozemskou vodní. Velké rozdíly panují i v rámci těchto samotných odvětví. Působí zde velké a  malé společnosti, cesty mohou trvat několik dní, ale také jen několik málo minut. Je tedy nutné nalézt řešení přijatelné pro všechny, které by zajistilo ochranu spotřebitelů bez vytváření zbytečného administrativního zatížení odvětví, a zejména menších subjektů na tomto trhu. V současné hospodářské situaci tato otázka samozřejmě nabývá zvláštní důležitosti.

Oceňujeme proto vaši práci na těchto otázkách. Představuje vynikající výchozí bod. Současně je také z velké části v souladu s naším názorem na tyto návrhy. Jsem přesvědčen, že budeme schopni konstruktivně spolupracovat na právní úpravě, která ochrání zájmy všech zúčastněných a která zároveň zohlední cíl EU zdokonalovat tvorbu právních předpisů. Na závěr bych rád vyslovil zvláštní poděkování zpravodajům, panu Albertinimu a panu Teychenné za jejich vynikající práci a důkladně vypracované zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi fa sempre piacere ricordare di essere stato in questi banchi per tanti anni e questo mi dà la possibilità di apprezzare ancora di più il lavoro che anche in occasione di questo dibattito il Parlamento europeo ha svolto.

Ecco perché, voglio ringraziare l'on. Teychenné e l'on. Albertini per il contributo importante che stanno dando per tutelare i diritti dei cittadini passeggeri in tutti i settori del trasporto, perché l’esigenza di intervenire nel settore del trasporto per autobus e nel settore del trasporto marittimo cerca di colmare una carenza, che come tutti quanti avete sottolineato, esiste nella normativa europea.

Abbiamo tanti passeggeri disabili, abbiamo tanti passeggeri a mobilità ridotta per altri motivi, quindi abbiamo il diritto anche di garantire il libero spostamento, perché si tratta di una questione di libertà innanzitutto all’interno della nostra Unione europea. Certamente, dare delle buone norme non è facile, oggi compiamo un passo in avanti di un certo rilievo.

Io ho apprezzato anche le parole della Presidenza del Consiglio, ci sono certamente ancora alcune riserve sui testi che Commissione e Parlamento si trovano d'accordo ad approvare, ma ho anche notato un'apertura politica generale da parte del Consiglio e questo mi fa ben sperare per il futuro.

Sono convinto che troveremo, come è successo per la questione del trasporto stradale, un buon compromesso che garantisca ai cittadini europei la possibilità di spostarsi liberamente e tutelati degnamente all'interno dell'Unione europea.

Quindi, credo che oggi noi stiamo discutendo di argomenti che toccano la vita di ogni cittadino, ecco perché sono convinto che per quanto riguarda la proposta autobus si debba – la riunione del 30 marzo scorso della commissione TRAN mi ha già fornito elementi incoraggianti – appoggiare l’approccio della Commissione per un campo di applicazione più ampio possibile che copra tutti i servizi regolari di trasporto passeggeri, internazionali, nazionali, regionali, urbani e suburbani. Ciò risponde a un obiettivo di semplificazione legislativa ma anche all’esigenza di garantire gli stessi diritti a tutti i passeggeri senza esclusione di principi.

Tuttavia, onorevole Albertini, tenuto conto della specificità del settore, la proposta lascia agli Stati membri la possibilità di escludere dal campo di applicazione i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionali coperti da contratti di servizio pubblico e se tali contratti offrono ai passeggeri un livello elevato di protezione paragonabile a quello previsto dal regolamento. Mi sembra una soluzione ragionevole che offre il livello richiesto di flessibilità pur salvaguardando i diritti di base dei passeggeri.

La responsabilità delle società di autobus nei confronti dei passeggeri in caso di decesso o di ferite rappresenta un altro elemento essenziale della proposta. Nella Comunità esistono troppe differenze a questo proposito e ciò crea gravi incertezze per i passeggeri. A questo proposito, desidero precisare alcuni punti: questo capitolo, innanzitutto, non tocca la questione dell’assicurazione, ma verte esclusivamente sulla responsabilità dei trasportatori nei confronti dei passeggeri. Secondo, la compagnia di autobus non è considerata l’unica responsabile del risarcimento danni e non si mette in discussione il suo diritto di chiedere un risarcimento ai terzi. Terzo, questo capitolo non incide né sugli importi, né sulle procedure previste dalla direttiva del 2005 sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; e quarto, la Commissione non ha creato affatto un nuovo modello di responsabilità. Ciò che si propone oggi è un regime di responsabilità, che tenendo conto delle specificità del settore si ispiri ad altri modi di trasporto.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, io credo che sia necessario un solo strumento legislativo, anche se poi ci sono diversità di opinioni sia all'interno del Parlamento sia per quanto riguarda il Consiglio. Consentitemi di sottolineare una questione fondamentale in merito al campo di applicazione: rispetto ai passeggeri stradali, ferroviari e aerei, i passeggeri che viaggiano per mare e per vie di navigazione interne sono di gran lunga meno numerosi. Tra di essi, quelli che utilizzano le vie di navigazione interne rappresentano soltanto una piccola minoranza. A mio giudizio non mi pare né logico né realistico ricorrere a regolamenti distinti tra passeggeri marittimi e quelli che utilizzano le vie di navigazione interne, tanto più che spesso utilizzano lo stesso tipo di imbarcazione. Credo che la soluzione debba essere trovata in uno strumento legislativo unico.

Il 30 marzo scorso si è svolto, insieme alla discussione della commissione TRAN sulla relazione Teychenné, un dibattito pubblico dei ministri nell’ambito del consiglio Trasporti dell’Unione europea. Sono lieto di avere avuto l’occasione di constatare che una certa sintonia, fra la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo quanto all’obiettivo di mettere rapidamente a disposizione dei passeggeri europei un nuovo regolamento ambizioso sia stato un elemento caratterizzante di questo dibattito.

In questo contesto, la Commissione è naturalmente pronta ad apportare al testo tutti i chiarimenti e i miglioramenti necessari per tenere maggiormente conto della specificità di ciascuna tipologia di servizi e fornire così all’industria gli strumenti per applicare il regolamento con la necessaria flessibilità. Mi permetto ancora di insistere sull’esigenza di prevedere i mezzi per un’applicazione efficace del futuro regolamento. A tale scopo è importante che le autorità nazionali competenti per l’applicazione, trasmettano relazioni periodiche sulla loro attività, per il resto ogni Stato membro potrà organizzare il proprio sistema nazionale come preferisce, scegliendo ad esempio se disporre di una o più autorità competenti.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. − Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση κανονισμού, όπως τροποποιείται από τη δημιουργική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενισχύει κατά τρόπο ικανοποιητικό τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές.

Φρονώ όμως ότι, σε επόμενη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, μια οριζόντια προσέγγιση - ένα ενιαίο νομικό εργαλείο που θα κάλυπτε όλα τα μέσα μεταφοράς - θα ήταν ορθότερη δεδομένης της υπαρκτής ανάγκης για χρήση συνδυασμένων μεταφορικών μέσων.

Συστηματικά αρτιότερη θα ήταν μελλοντικά και η κατάθεση χωριστών προτάσεων αφενός για τα δικαιώματα των επιβατών και, αφετέρου,·για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας, και τούτο επειδή οι επιμέρους ρυθμίσεις έχουν διαφορετικό στόχο και διαφορετικούς αποδέκτες.

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω την επαναλαμβανόμενη μονοσήμαντη προσέγγιση της Επιτροπής (αυτό δεν αφορά τον Αντιπρόεδρο κ. Tajani) σε θέματα που απαιτούν ευρύτερη και πολύπλευρη μελέτη, όπως αυτό των θαλασσίων μεταφορών.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, διαφορετικές είναι οι συνθήκες διεξαγωγής θαλασσίων μεταφορών στη Μεσόγειο θάλασσα και διαφορετικές στις πλωτές μεταφορές πορθμειακών συνδέσεων.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, lieber Herr Vizepräsident der Kommission, lieber Herr Ratsvertreter! Zu meinem Vorredner möchte ich sagen: Wir haben die griechischen Inseln und die griechischen Fährbetriebe immer im Auge. Da muss er sich keine Sorgen machen!

Für meine Fraktion kann ich erklären, dass wir uns freuen, dass wir erstmals auch gesetzlich normierte bürgernahe Passagierrechte für Verspätungen und Annullierungen sowohl im See- und Binnenschiffverkehr als auch im überörtlichen Busverkehr haben. Unser Dank gilt den beiden Berichterstattern, den Kollegen Albertini und Teychenné. Wir haben in den Ausschüssen gut zusammengearbeitet, und es sind gute Ergebnisse herausgekommen.

Ich will nur auf wenige Punkte eingehen. Ich finde eine Entschädigung von 25 % für Schiffspassagiere bei zwei bis drei Stunden Verspätung völlig in Ordnung, und von 50 % bei über drei Stunden auch. Aber, Herr Kollege Teychenné – also 100 % Entschädigung darüber hinaus ist einfach unverhältnismäßig. Wenn man bedenkt, dass die Schiffsunternehmen nicht immer riesige Unternehmen sind, sondern gerade im Fährbereich auch kleine und mittelständische Unternehmen, dann muss man mit Entschädigungen vernünftig umgehen.

Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir, was den Schiffsverkehr angeht, auch aufpassen müssen, nicht den falschen Personen oder Institutionen die Verantwortung zuzuweisen. Wir alle in diesem Hause sind dabei, in beiden Dossiers dafür zu sorgen, dass insbesondere Hilfestellungen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität gewährt werden. Aber die Zugangsschwierigkeiten bei Hafenanlagen kann der Schiffseigner nicht regeln, die muss der Hafen regeln. Das heißt, wir müssen sehr sorgfältig aufpassen.

Was die Buspassagierrechte angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass es faktische Unterschiede zwischen Überlandbussen und städtischen Bussen gibt. Das muss man einfach berücksichtigen. Deshalb ist meine Fraktion der Auffassung, dass wir für Überlandbusse zu Recht vernünftige Passagierrechte haben wollen. Aber städtische und Vorortbusse haben völlig andere Bedingungen. Da passen diese Regelungen nicht, und das sollten wir auch klar einsehen.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I want to congratulate both our rapporteurs. A couple of years ago I was the rapporteur for access for disabled passengers to aeroplanes. This legislation is another piece in the jigsaw to make transport as inclusive as possible or, as our colleague Mr Albertini put it, to consolidate passenger rights.

In an age when we are encouraging people to travel by public transport, it is so important that we add coaches and buses, as Mr Albertini has, to this field. Some Members, not necessarily those here today, have looked for ways to make exemptions to exclude certain sections, but I have always taken as my starting point the desire to include as much as possible in this so we move towards making Europe more of a common market for people. That is why Amendment 81 is so important.

The Commissioner in his remarks said we need the same rights for all passengers with no exceptions – and then he spoke about the exceptions, for example for regional transport. I do not think we should exempt regional transport, and I have done some research. In some of our Member States a regional coach journey can take up to six hours, which is longer than an international coach journey from, say, London to Brussels or Paris. So I think it should be included. I think it is right that, where local transport – as Mr Jarzembowski has referred to – is not included, there are public service contracts which mean that the companies will reach the same sort of standards.

I also think we need to persuade the construction industry to build more modern buses with the needs of disabled people more in mind. Just as we have campaigned for aeroplanes to be more accessible to disabled people, so we need, perhaps, coaches with wider gangways or more accessible toilets, and we need the operating companies to make their coach terminals more accessible and to train their staff in disability and disability awareness issues.

This is a good report. It is a good collection of reports, which takes us several steps forward, and I congratulate everyone who has been involved.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie. – In naam van onze fractie zou ik de rapporteurs willen bedanken. Ik denk dat wij weer een aantal stukken hebben toegevoegd aan de rechten voor passagiers. Wij hebben voor luchtvaart en spoor hard gewerkt om de zaken op een rijtje te zetten. Ik ben van mening dat wij trouwens veel ervaring hebben opgedaan bij het maken van die verslagen en ik ben blij dat collega Albertini de zaken op elkaar afstelt, zodat wij geen of zo weinig mogelijk onderscheid tussen de modi maken, namelijk alleen daar waar dat nodig is.

Ik meen dat wij hier nu ook een stap vooruitzetten bij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, want dat moeten wij altijd in het oog blijven houden. Wij hebben geleerd uit wat wij vroeger gedaan hebben, bijvoorbeeld de verscherping van de definitie van overmacht. Bij de luchtvaart moeten wij bijvoorbeeld nog eens daarnaar kijken en ik ben blij dat wij dat hier voor de scheepvaart gedaan hebben.

Voor wat het verslag van collega Albertini betreft, is een belangrijke vraag - en ook collega Evans en mijnheer Jarzembowski hebben ernaar verwezen - wat er nu onder de verordening valt. Wij hebben als fractie onze steun ingetrokken voor het amendement dat wij oorspronkelijk samen met u hadden ingediend, niet omdat wij het een slecht amendement vinden, maar omdat de socialisten een betere formulering hebben gevonden, zoals mijnheer Evans die omschreven heeft. Wij laten het regionaal vervoer in elk geval onder de verordening vallen, maar laten de mogelijkheid open om, wanneer de lidstaten dat willen, ook het stadsvervoer en voorstadsvervoer hierbij onder te brengen. Ik ben van mening dat deze benadering beter overeenstemt met datgene wat wij wilden en wij zullen dus ook dat voorstel van de collega's van de PSE-Fractie ondersteunen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Passagierrechte müssen in der gesamten Verkehrspolitik – vor allem bei uns in der Europäischen Union – ein zentraler Punkt werden. Bei Zug und Flug haben wir es schon geschafft. Hier gibt es allerdings großes Verbesserungspotential – denied boarding – ich muss es immer wieder sagen, die Probleme sind viel zu groß.

Eine Gruppe ist besonders angewiesen auf klare Regelungen. Es hat sich beim Flugverkehr gezeigt, dass diese Regelungen nicht klar genug waren. Menschen mit besonderen Bedürfnissen könnten mittlerweile Bücher darüber schreiben, was ihnen beim Reisen alles geschehen ist. Ich habe selbst einige Berichte von ihnen erhalten. Es ist eine Katastrophe. Deswegen ist hier eine Gleichstellung nicht nur gesetzlich geboten, sondern auch moralisch dringend notwendig für die Europäische Union.

Beim Bus- und Schiffsverkehr, den wir jetzt regeln, werden wir unter Umständen Probleme mit der Zuordnung der Verantwortlichkeiten bekommen, was den Schiffsverkehr und die Häfen betrifft. Das muss aber in der Zukunft praxisnah gelöst werden. Zweiter Punkt: beim Busverkehr so viel wie möglich einschließen! Mit vielen Ausnahmen schaffen wir die Möglichkeit, Regelungen zu umgehen. Wir können die Personen, die heute schon besondere Bedürfnisse haben und damit kämpfen, nicht weiter benachteiligen, indem sie weitere Schwierigkeiten haben. Ihre Rechte auf Mobilität wahrzunehmen und letzten Endes auch durchzusetzen, das ist unsere Pflicht.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, in deze zittingsperiode waren met betrekking tot het collectief vervoer van personen twee vraagstukken aan de orde.

De eerste vraag is: wat doet de overheid en wat laten wij door middel van aanbesteding over aan de markt? Voor het stads- en streekvervoer hebben wij op mijn voorstel uiteindelijk gekozen voor keuzevrijheid. Nieuwe regels voor het vervoer van personen per autobus mogen niet leiden tot de verstoring van de vrijheid voor lagere overheden om zelf hun openbaar vervoer te organiseren.

Met betrekking tot de passagiersrechten gaat die keuze steeds tussen twee alternatieven. In het ene ligt de nadruk op maximale informatie over de voortzetting van de reis in andere lidstaten, op de verkrijgbaarheid van grensoverschrijdende vervoersbewijzen en op goed geregelde aansluitingen over de lange afstand, zodat hinderlijke verrassingen tijdens de reis worden voorkomen.

In het andere ligt de nadruk op financiële compensaties achteraf voor vertraging en uitval van diensten. Ik bepleit steeds het eerste, maar het Parlement kiest in meerderheid voor het tweede, vooral sinds diezelfde keuze is gemaakt voor het luchtverkeer.

De toegenomen aandacht voor mensen met een handicap is een belangrijke reden om in te stemmen met de voorstellen, ook als die niet volledig ideaal zijn.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ' αρχάς να συγχαρώ τους εισηγητές για την ουσιαστική τους παρουσίαση και την εξαιρετική συνθετική τους εργασία, με το πλήθος των τροπολογιών που είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει προσπάθεια βελτίωσης των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλους τους τομείς μεταφορών με την καθοριστική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγκρίθηκαν πρόσφατα από τα θεσμικά μας όργανα, όπως θα θυμάστε, διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Σήμερα γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την ενίσχυση της ισότητας των δικαιωμάτων των επιβατών που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις όπως είπε ο Επίτροπος.

Πρόσφατα, σας υπενθυμίζω, υιοθετήσαμε μετά από δύσκολη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο, το τρίτο πακέτο για τη ναυτική ασφάλεια με επτά νομοθετικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και οι αποζημιώσεις των επιβατών σε περιπτώσεις ατυχήματος.

Ήθελα να επισημάνω σχετικά με την έκθεση Teychenné, ότι προωθείται ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών επιβατών, με σεβασμό ταυτόχρονα των μικρών μεταφορικών επιχειρήσεων, προστασία της δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους σε περιπτώσεις δυστυχημάτων που οφείλονται σε συνθήκες πέραν του ελέγχου τους ή για περιπτώσεις θαλασσίων μεταφορών που επηρεάζονται από αρνητικά καιρικά φαινόμενα.

Είναι σημαντικό επίσης ότι καλύπτονται σημαντικοί τομείς, όπως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με μειωμένη κινητικότητα, και τούτο με στόχο την εξασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης, κάτι που διέπει όλες μας τις πολιτικές. Επίσης, επισημαίνονται σαφώς υποχρεώσεις των μεταφορέων σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του ταξιδιού, τα χρονικά όρια των καθυστερήσεων, το ύψος των αποζημιώσεων.

Στο τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου και προ των ευρωεκλογών, η εργασία μας υπέρ των δικαιωμάτων των επιβατών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας προς όφελος της Ευρώπης των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - Mr President, I would like to thank both rapporteurs for their work in this important area and also the Commissioner for his support. Passenger rights have always been a priority of the Socialist Group, and this proposal completes the set, following on from passenger rights in aviation and rail transport.

It is vital that we all remember that the users of transport are the most important stakeholders – a fact often forgotten by some transport companies. Now, for the first time, we will have a set of basic rights for bus, coach and ferry users that will ensure proper liability for cancellation and delays, lost or damaged luggage, as well as death in the event of accidents.

Perhaps more importantly, we will have a series of fundamental rights for people with reduced mobility and special needs that will put an end to the victimisation endured by these people at the hands of transport companies over many years. No longer will transport operators be able to exclude people with reduced mobility from their vehicles; no longer will people with reduced mobility have fewer rights than able-bodied people; no longer should people with reduced mobility be excluded from the public transport network.

Who has delivered this? Not a national or regional parliament, but the European Parliament. It is the European Parliament that has put transport users at the top of our transport priorities. This is the European Parliament putting people first, and that is something that, as Socialists, we can strongly support.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e il Commissario per l’ottimo lavoro svolto. La relazione chiarisce in modo molto equilibrato i diritti dei passeggeri e di tutti i tipi di trasporto, anche nel trasporto effettuato con autobus, ed affronta determinatamente tutte le questioni attinenti. Un occhio di riguardo è stato rivolto alle persone disabili ed a mobilità ridotta verso le quali, come evidenzia nella relazione il collega Albertini, bisogna essere in grado di predisporre dei servizi che tengono conto delle diverse esigenze di tali persone.

Inoltre, sono stati trattati in maniera chiara tutti i problemi attinenti questo tipo di trasporto: rimborsi, indennizzi, informazione ai passeggeri, responsabilità per i rischi e reclami. Da parte mia e dal gruppo ALDE c’è stata la piena disponibilità a collaborare con il relatore per ottenere un testo che potesse essere il più chiaro possibile e tenere in conto da una parte gli interessi dei passeggeri, dall’altra le esigenze delle società che gestiscono e offrono questi servizi, che necessitano di tempi tecnici per uniformarsi al regolamento. Mi auguro pertanto che ci sia un voto favorevole al testo domani.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - Herr Präsident! Dienstleistungsunternehmen sind für diejenigen da, die diese Dienste in Anspruch nehmen wollen, und nicht in erster Line für die Dienstleistungsbetreiber. So gesehen ist es wichtig, dass wir für die Benutzer von Verkehrsmitteln aller Art entsprechende Regelungen treffen und sicherstellen, dass sie das, was sie in Anspruch nehmen, auch in entsprechender Qualität gewährleistet bekommen. Vor diesem Hintergrund ist es ganz wichtig – ich greife hier nur etwas auf, was immer wieder angesprochen wird –, dass wir uns vor allem auch um die Rechte von Personen mit eingeschränkter Mobilität bemühen. Für mich ist in diesem Zusammenhang ein Thema fast schon zum Perpetuum mobile geworden. Lassen Sie mich Ihnen sagen, nicht nur jemand mit einem Behindertenausweis ist ein behinderter Mensch, sondern Eltern, Erwachsene mit kleinen Kindern bedürfen auf all unseren Verkehrsmitteln durchaus auch der Unterstützung durch unsere Regeln. Ich hoffe, das wird sich in der einen oder anderen Form auch einmal durchsetzen.

Zweiter Punkt: Die besten Regeln und die besten Schutzbestimmungen nutzen gar nichts, wenn die Information darüber im hintersten Winkel des jeweiligen Verkehrsunternehmens versteckt wird. Information über die Passagierrechte ist etwas, was direkt an den Schalter, was direkt in die Busse, in die Flugzeuge und ähnliches gehört.

Ein dritter und letzter Punkt: Wir hatten begonnen, das Thema Passagierrechte im Flugverkehr im Interesse der Passagiere zu regeln. Hier waren wir damals zu großzügig. Das, was sich die Fluglinien leisten, vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Verspätungen, mit der Aussage: Die letzte Maschine ist zu spät hereingekommen. Deswegen kann die nächste erst zu spät starten – das ist etwas, was nicht mehr akzeptabel ist. Wir hätten die Sache damals mit hohen finanziellen Entschädigungen regeln sollen, dann wäre ähnlich wie beim denied boarding ein Effekt erzielt worden. Jetzt wird dieser Effekt leider nicht erzielt. Höhere Gewalt ist es auch nicht, dass man das Flugzeug, wenn es halb leer ist, ausfallen lässt. Hier gibt es viele Aufgaben für die kommende Kommission. Herr Vizepräsident, wenn Sie dieses Ressort in der kommenden Kommission wieder übernehmen, dann würde ich dringend für eine Überarbeitung der Passagierrechte in den Flugzeugen und im Flugverkehr plädieren. Das ist dringend notwendig.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário Tajani, começo por felicitar o Colega Teychenné pela qualidade do seu relatório. Relativamente ao pacote marítimo a assinar amanhã num domínio em que fui relator pelo Partido Socialista para as obrigações do Estado de bandeira e também sobre as responsabilidades dos transportadores de passageiros, disse que na União Europeia as pessoas deveriam estar em primeiro lugar e, nesta União, também é necessário que os passageiros estejam em primeiro lugar.

O relatório Teychenné merece todo o meu inteiro apoio porque reforça o quadro regulamentar dos passageiros quer de autocarro, quer numa área que me é cara, a dos passageiros de transportes marítimos e fluviais, designadamente de 25% do preço do bilhete no caso de atrasos de uma hora a duas horas, de 50% no preço do bilhete em caso de atrasos iguais ou superiores a duas horas ou de 100% se o transportador não prestar os serviços alternativos de transporte ou informações.

Relembro que estas indemnizações deverão ser pagas em caso de cancelamento ou sérios atrasos nas viagens até um mês após o pedido do passageiro. No caso de transporte de autocarro, este relatório reconhece a necessidade de medidas adicionais para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para todos os passageiros, o direito a reembolso do preço actual em caso de cancelamento, sobrelotação ou atraso sério de, pelo menos, duas horas da viagem passa a ser realidade.

Senhor Presidente, apresentei uma alteração relativa à forçosa aplicabilidade deste quadro regulamentar também nas regiões ultraperiféricas. Tenho a certeza que a legislação desta qualidade é a mesma que não será posta em causa por ninguém e apreciada por todos os cidadãos europeus, incluindo das regiões mais remotas como os Açores, a Madeira, as Canárias e os departamentos ultramarinos franceses.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - Transportul maritim este guvernat de o serie de convenţii internaţionale a căror respectare este obligatorie, însă stabilirea unui set de reguli minimale la nivel comunitar în aceste domenii sensibile este esenţială, mai ales în ceea ce priveşte exercitarea controlului aplicării legislaţiei. Din acest motiv, introducerea unui mecanism independent de primire a reclamaţiilor, precum şi instituirea unei autorităţi pentru control reprezintă un câştig net al pasagerilor în relaţia cu transportatorii.

Consider că trebuie găsit un echilibru între drepturile pasagerilor şi obligaţiile transportatorilor, pentru ca nici unele, nici celelalte să nu devină o frână în calea dezvoltării durabile a sectorului transportului maritim şi pe căile navigabile interioare. Trebuie, de asemenea, luate în considerare condiţiile caracteristice în care se desfăşoară transportul în diverse zone maritime ale Europei, acestea având particularităţi specifice care determină în fapt posibilitatea restrânsă de stabilire a unor reguli comune.

În contextul mai larg al siguranţei şi securităţii în transportul maritim trebuie să menţionez episoadele recente de piraterie din Golful Aden, a căror recrudescenţă este îngrijorătoare, lor căzându-le victime în ultimele săptămâni inclusiv cetăţeni europeni, printre care şi 5 români.

Profit de această ocazie pentru a face apel la Comisie şi la Consiliu să depună toate eforturile pentru ca Uniunea să îşi întărească colaborarea cu celelalte state prezente în Cornul Africii în scopul prevenirii fenomenelor de piraterie maritimă şi pentru securizarea tranzitului în zonă.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, βρισκόμαστε σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε ότι, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα δικαιώματα των επιβατών προστατεύονται και για τομείς που μέχρι τώρα δεν καλύπτονταν.

Είμαστε περήφανοι όταν στα αεροδρόμια και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς παίρνουμε ένα δελτίο με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Εάν το ίδιο συμβαίνει και στους άλλους δύο τομείς, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα καταλάβουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμεύει πράγματι στο να τους εξασφαλίζει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και να τους προστατεύει στην ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις τους.

Όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η προστασία που επιτυγχάνεται με τον νόμο, δεν είναι αυτή που ουσιαστικά απολαμβάνει ο πολίτης και αυτό έχει φανεί στις μέχρι τώρα εφαρμογές στους άλλους δύο τομείς των αεροπορικών και των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα συγκοινωνίας, εμείς οι ευρωβουλευτές και εγώ προσωπικά που μετακινούμαι μεταξύ τριών διαφορετικών συνόρων, μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική. Γι' αυτό και δικαιολογημένα ο Επίτροπος μίλησε για ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει να βελτιωθεί κυρίως δε ως προς την αποτελεσματικότητα της συμβολής των επιχειρήσεων που είναι οι κυρίως υπεύθυνες για την απόδοση των δικαιωμάτων στους επιβάτες.

Δεν θα πρέπει να καταδικάσουμε τις μικρές επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να αναλάβουν την υπηρεσία μεταφοράς, και μιλώ για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τις οποίες και άλλες φορές έχω απασχολήσει τον Επίτροπο. Όταν δεν αποφασίζουν να αναλάβουν την ακτοπλοϊκή γραμμή, πώς θα μπορούσαν να αναλάβουν μία τέτοια υπηρεσία όταν θα πρέπει να φροντίζουν και για δικαιώματα επιβατών; Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν το κυρίως δικαίωμα μεταφοράς και μετά να έχουν και τα επιπλέον προτερήματα του επιβάτη που δικαιούται αποζημιώσεως σε περίπτωση καθυστέρησης. Πρώτα λοιπόν το ταξίδι και μετά η αποζημίωση για την καθυστέρηση του ταξιδιού.

Είναι σίγουρο ότι η Ευρώπη προχωρεί για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

 
  
MPphoto
 

  Christian Rovsing (PPE-DE). - Hr. formand! Hvis man prøver at foretage en vurdering af, hvorledes befolkningen opfatter et handicap, når man skal holde ferie, så vil man i dag opleve, at handicappede søger til USA, fordi der er en meget bedre lovgivning, meget bedre regler, og derfor bliver de langt bedre behandlet i USA. Det er ikke Europa, de søger til, vore egne folk. Vore egne europæere går ikke til Europa på ferie, hvis de er handicappede. De går til USA. Og det synes jeg er et klart tegn på, at det, som vi arbejder med her, er umådeligt vigtigt på en lang række punkter - også i rent turistmæssig henseende.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, úřadující předseda Rady. − Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, dosavadní průběh diskuse mi vkládá do úst dobrou zprávu, že nebudu využívat pěti mně udělených minut. S radostí pozoruji, že v otázce ochrany práv cestujících a budoucnosti tohoto odvětví jsou naše zájmy podobné. Těšíme se na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, která nám umožní dosáhnout finálního řešení, jež opět ukáže občanům i tomuto odvětví přínos činnosti Evropské unie v oblasti práv cestujících.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli parlamentari, io credo che i cittadini che stanno seguendo questo dibattito sui diritti dei passeggeri e sulle nuove norme che noi vogliamo approvare per rinforzare un sistema di libertà che caratterizza la nostra Unione europea, oggi si rendano conto che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, con i servizi che li assistono, non sono castelli chiusi dove ci si preoccupa di questioni che non toccano cittadini o che invadono negativamente la vita dei cittadini, ma sono istituzioni che hanno a cuore l’interesse dei cittadini, la tutela dei loro diritti e sottolineo la difesa della loro libertà fondamentale: non si è liberi se non ci si può spostare liberamente da una parte all’altra della nostra Unione!

Ecco perché, quando chiesi la vostra fiducia in occasione dell’audizione, poi del voto che ottenni da questo Parlamento, sottolineai che per me e per il periodo di lavoro che avrei svolto come Commissario incaricato dei trasporti una delle priorità era la tutela dei diritti dei passeggeri. Credo, che quest’oggi insieme abbiamo dato un segnale positivo, abbiamo dimostrato con i fatti che si possono compiere passi in avanti e che le istituzioni europee sono vicine ai cittadini, stanno dalla parte dei cittadini.

Come è emerso anche nel corso del dibattito, non ci sono state differenze nella sostanza tra parlamentari dei diversi gruppi politici, tutti quanti hanno sottolineato in sintonia con la Commissione ma anche in sintonia con il Consiglio, che c’è questa volontà di costruire veramente, come ha detto la vicepresidente Kratsa, l’Europa dei cittadini.

Ecco perché annetto grande importanza a un passo fondamentale che oggi stiamo compiendo e che si compierà con il voto di domani; certo, argomenti così complicati, sistemi di trasporti così articolati, differenti nella loro regolamentazione da paese a paese, necessitano di un lavoro approfondito e necessitano anche di momenti di compromesso. Ogni norma che viene approvata è frutto di un compromesso, è frutto della tutela di diversi interessi.

Io ritengo che anche questa volta però debba prevalere l’interesse generale che è quello della tutela della libertà dei cittadini e della libertà dei passeggeri in tutti i sistemi di trasporto esistenti, perché sarebbe un'incongruenza, tutelare soltanto coloro che viaggiano in aereo, coloro che viaggiano in treno, e non tutelare coloro che viaggiano in nave o che viaggiano su autobus. Nonostante, ripeto, nonostante le divergenze che ci possono essere e ci sono divergenze tra la Commissione e il Consiglio e anche con alcuni parlamentari per quanto riguarda la regolamentazione del trasporto su nave, c’è chi preferisce avere regolamentazioni diverse per il trasporto fluviale e per il trasporto marittimo.

La Commissione ha ribadito qual è la sua idea, credo che sia giusto avere un’unica regolamentazione, ma poco importa, io credo che oggi noi dobbiamo cogliere l'elemento positivo, la volontà politica oggi emerge forte di Parlamento, Commissione e Consiglio di garantire i diritti dei cittadini passeggeri e in modo particolare quelli a mobilità ridotta. Non è soltanto, io ho ascoltato con piacere, una questione di diritti, di libertà soprattutto per i portatori di handicap, dare la possibilità a milioni di passeggeri a mobilità ridotta di potersi spostare all'interno dell'Unione europea, significa anche permettere a questi cittadini di dare un contributo alla crescita economica dell’Unione europea, perché milioni di persone che si spostano portano benessere, sviluppano le aziende di trasporto, creano opportunità di turismo ovunque.

Ecco perché io sono soddisfatto e voglio ringraziare i due relatori, come voglio ringraziare il Consiglio e, naturalmente ancora una volta, come faccio sempre, i servizi della Commissione che hanno permesso a me di poter presentare delle proposte al Parlamento e al Consiglio.

Dicevo ringrazio con particolare soddisfazione perché credo che oggi le istituzioni europee, nel loro insieme, danno un segnale di attenzione forte a mezzo miliardo di cittadini europei, che guardano a volte con sfiducia le istituzioni ma credo che oggi coloro che hanno seguito questo dibattito debbano ricredersi e dare fiducia alle istituzioni europee che vogliono sempre più essere vicini ai cittadini.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: Manuel António DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, rapporteur. − Monsieur le Président, je voudrais d'abord reprendre les amendements qui ont été proposés par Georg Jarzembowski, qui nous disait tout à l'heure qu'il fallait être raisonnable, et je crois que l'intérêt de ce texte, c'est effectivement d'être un texte raisonnable.

Est-il raisonnable de vouloir supprimer l'obligation, pour les transporteurs, de former les personnels qui sont en contact avec les personnes à mobilité réduite?

Est-ce qu'il est raisonnable de supprimer l'indemnisation du matériel perdu, notamment les chaises roulantes pour les PMR?

Est-ce qu'il est raisonnable – et M. Rack qui était là tout à l'heure nous l'a signalé, je le remercie pour son intervention – d'empêcher le remboursement, comme cela se fait partout, notamment aux États-Unis, en particulier quand il n'y a pas de départ et quand il n'y a pas d'information, ni d'alternative?

Donc, ces éléments-là dans vos amendements ne me semblent pas raisonnables, et je tenais à le dire.

Pour le reste, je crois qu'il y a un consensus. On l'a vu sur l'ensemble des débats. Je voudrais remercier la Commission, je voudrais remercier le Conseil, tous les collègues qui ont travaillé sur ces dossiers-là dans un excellent état d'esprit, parce qu'on a compris qu'il y avait un enjeu extrêmement important pour les citoyens européens.

Et donc je pense que, demain, – et je lance un appel au PPE: vos amendements ne sont pas raisonnables –, il faut voter ce texte, il faut envoyer un signal fort à un moment où les Européens, parfois, doutent de l'Europe. Il faut, à ce demi-milliard, comme le disait le commissaire Tajani, envoyer un message fort indiquant que l'on prend en compte les besoins des citoyens, les besoins des Européens. Voilà ce que j'avais à dire.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento di dire che dopo aver ascoltato con attenzione il dibattito, e aver ascoltato il ministro Swoboda e il Commissario Tajani, ma anche i colleghi, mi sento ulteriormente autorizzato ad allargare i miei ringraziamenti per il contributo e i preziosi consigli che ho ricevuto anche in questa sede.

Non ho il tempo di entrare analiticamente a commentare le singole proposte e le sfaccettature di un dibattito così ampio, ma dovendo sintetizzare nei pochi secondi che mi restano per il tempo che mi è stato assegnato, userei due aggettivi per sintetizzare, rendere a unità le vostre proposte e le vostre riflessioni. Avete considerato, nei limiti in cui questo può essere e in un regolamento così complesso, ragionevole il lavoro che è stato fatto.

Ha tenuto conto questo regolamento dello scopo di allargare i diritti dei passeggeri, di estendere a tutte le modalità di trasporto le stesse condizioni di tutela, e anche però della specificità di una serie di vettori che hanno ridotte dimensioni e quindi la difficoltà ad adattarsi a obblighi più elevati in un momento di crisi economica. Questo è l’aspetto della ragionevolezza.

Poi c’è un aspetto di perfettibilità, di migliorabilità, che è stato accennato dai colleghi che pur considerandosi vicini al contesto in cui ci siamo adeguati, vogliono che ulteriormente si allarghi l’ambito dei diritti, quindi al trasporto urbano e per quanto riguarda la tutela dei passeggeri a mobilità ridotta, estenderli. Ebbene, questo nostro processo di avvicinamento alla perfezione, la perfezione delle cose umane non è finito, questo regolamento che è ragionevole ed è, credo, ben fatto, è perfettibile.

La possibilità che gli Stati membri allarghino, completino anche al trasporto urbano non è negata dal relatore, è obbligata per il trasporto regionale, con delle caratteristiche di ampiezza che sono state già elencate e che spesso l'avvicinano a quello delle tratte transnazionali o nazionali; e lo stesso naturalmente vale per le tecnologie impiegate e per gli ambiti di applicazione dei disabili.

Quindi, come ultima osservazione, ancora un ringraziamento a tutti e l'auspicio che questo lavoro che parte oggi non sia finito e possa arrivare a ancora migliori obiettivi.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − A discussão conjunta dos relatórios está encerrada.

A votação terá lugar amanhã, 23 de Abril.

Declarações escritas (artigo 142º)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), v písemné formě. – V souvislosti s projednáváním zprávy o právech cestujících v dopravě chci upozornit na skutečnost, která se ani tak netýká ochrany zájmů spotřebitelů, jako porušování zásady volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru. Konkrétně jde o pohyb osob přes česko-německou hranici. Nejen já osobně, ale i představitelé regionálních a komunálních orgánů v česko-německém pohraničí jsou konfrontováni se stále častějšími stížnostmi občanů České republiky na své šikanování německou policií poté, co buď prostředky hromadné dopravy nebo osobními vozidly přejedou česko-německou hranici. Občané si stěžují na to, že jsou bezdůvodně při jízdě zastavováni policisty v civilu, kontrolováni a dokonce vyslýcháni ohledně cíle a účelu cesty do Německa. Počínání německé policie je v pravém slova smyslu šikanováním a její činnost je v příkrém rozporu se zásadami volného pohybu osob v rámci EU. Zdůrazňuji, že takové případy jsou čím dál častější a důrazně žádám, aby byla ze strany orgánů EU zjednána náprava tohoto nepřijatelného stavu.

 
  
  

(A sessão, suspensa às 18h15 enquanto se aguarda o período de perguntas, é retomada às 18h30.)

 
  
  

PRESIDÊNCIA: Manuel António DOS SANTOS
Vice-Presidente

 

14. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Presidente. − Segue-se o período de perguntas (B6-0227/2009).

Foram apresentadas as seguintes perguntas à Comissão.

Primeira parte

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Pergunta n.º 28 da Deputada Sarah Ludford (H-0142/09)

Assunto: Comércio electrónico

Que outras medidas adoptará a Comissão para garantir a supressão total das barreiras impostas aos consumidores em virtude do seu país de residência ou do local de registo do seu cartão de pagamento, que os impedem de aceder aos preços mais competitivos e a um leque de bens e serviços, como o descarregamento de música, bilhetes de comboio e avião, DVD, jogos de computador - em particular os vendidos em linha – , à venda em qualquer parte da UE?

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − The Commission is fully aware of the difficulties faced by consumers who are denied access to web sites or are discriminated against on a geographical basis when seeking to make on-line purchases. Let me assure you that combating geographical market segmentation, be it the result of state measures or the behaviour of private parties, is a high priority for our policy in the internal market. Practices such as those mentioned by the honourable Member in her question deprive European citizens of the rights and opportunities offered to them by the single market. They are completely at odds with the freedom to receive services across borders, which is a fundamental counterpart of the freedom to provide services enshrined in the EEC Treaty. With the Services Directive we now have a powerful tool to substantially ease problems faced by consumers who face discrimination when they purchase goods and services across borders, including over the Internet.

For the first time in the internal market legislation, the Services Directive explicitly requires Member States to put a stop to discriminatory practices carried out by businesses on the basis of the nationality or the place of residence of consumers. As you know, the Services Directive has to be implemented by the end of December this year, and, once the non-discrimination clause laid down in Article 20 has been reflected in national legislation, practices such as those mentioned by the honourable Member in her question will be unlawful. The only exception to this rule will be those cases where businesses can demonstrate that the different treatment applied to different categories of consumers is directly justified by objective reasons and therefore does not constitute discrimination. The Commission is currently working with Member States to make sure that Article 20 of the Services Directive is implemented on time and is effectively enforced by national authorities and the courts.

In addition, the Commission published a report focusing on the cross-border aspects of e-commerce on 5 March. This staff working document on cross-border e-commerce is an initiative by my colleague, Commissioner Meglena Kuneva. The report shows that, overall, e-commerce is developing rather well in the European Union, while cross-border e-commerce lags behind. There exists a strong potential for cross-border trade in on-line commerce. However, this potential cross-border trade is failing to materialise in the face of practical and regulatory obstacles that effect both consumers and businesses. The result is a fragmented on-line internal market. This has been identified and is being addressed by the market monitoring exercise the Commission has launched to examine the number of supply chains for particular retail markets. This work should allow the Commission to deepen its analysis of the retail sector in order to identify practices that distort relationships between suppliers and retailers and between retailers and consumers and assess the necessity of further reforms of the relevant national or EU regulations. This exercise covers five specific sectors, including recreational goods such as music and books sold on-line and off-line, and will lead to a Commission communication foreseen for autumn 2009. The effective and forceful implementation of Article 20 of the Services Directive, together with the examination of further remaining issues in the context of the market monitoring exercise, should provide us with a comprehensive response to the problems or barriers emerging in the e-commerce context to the detriment of recipients of services in general and consumers in particular.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). - This is an important Citizens’ Europe issue, especially in the recession. Everyone wants and deserves the best deal going, whether they live in Lisbon or London. Is it not a disgrace that, 50 years after we established the common market, it is still possible, as reported by the British Consumers’ Association’s magazine Which?, for someone to go on the web site of Renfe, the Spanish rail operator, and to pay 60% more on the English-language version than on the Spanish-language version? Surely that is not all to do with regulatory differences. Will the Commission also crack down on sheer exploitation?

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. − I would agree with Baroness Ludford that, 50 years after the foundation of the EC and knowing what the founding principles of the whole operation are, this discrimination can take place. But the main reason for putting forward the Services Directive was in recognition that we had not successfully achieved in the area of services what we had achieved in the area of goods. Therefore, when the Services Directive has to be implemented by the end of this year, Article 20 specifies that any different treatment, such as the one outlined by Baroness Ludford, has to be directly justified by objective reasons.

Without going into the specifics of the particular case she mentioned, because that is a transport matter, which would be better for my colleague, Mr Tajani, the only reason discrimination could possibly be justified by objective reasons is that there would clearly be some additional costs. That would be an objective way of looking at it. For example, if you ordered something on-line to be delivered to you in Dublin and brought from Strasbourg, clearly there would be some additional postage and packaging costs etc. That could be an objective reason for saying that the price differential is such and such. But you cannot discriminate under any other basis. So hopefully, when the Services Directive is implemented, there will be fewer of these particular cases.

At the moment, in the transport area, you must remember that transport is exempt from the Services Directive. But my colleague Mr Tajani and his people are considering some particular initiatives in that particular sphere also.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Pergunta n.º 29 do Deputado Claude Moraes (H-0149/09)

Assunto: Estratégia da UE de combate ao Alzheimer

Em Fevereiro, o Reino Unido anunciou a sua estratégia nacional de combate à demência que irá assegurar o investimento numa rede de clínicas da memória, melhorar o apoio às pessoas afectadas por esta doença e lançar vastas campanhas de sensibilização do público. Além disso, em 5 de Fevereiro o Parlamento aprovou em Estrasburgo a declaração escrita 0080/2008 - P6_TA (2009) 0081 que incentiva ao reconhecimento da doença de Alzheimer como uma prioridade europeia em matéria de saúde pública.

Quais as iniciativas da Comissão neste domínio, em termos de investigação, prevenção e sensibilização do público?

Encara a Comissão Europeia a possibilidade de criar uma estratégia europeia de combate à doença de Alzheimer semelhante à do Reino Unido, tendo em conta, em particular, as recomendações do Projecto Europeu de Colaboração no domínio da Demência já apresentadas à Comissão?

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Alzheimer’s disease has been identified as a priority initiative in the Commission’s legislative and work programme for 2009 following the Council conclusions on Alzheimer’s adopted under the French Presidency, and the Commission is planning a communication on Alzheimer’s disease and other dementias, due for adoption later this year.

Furthermore, to stimulate coordinated efficient research in this field, it is foreseen that the communication will be adopted alongside the proposal for a Council recommendation on joint programming for research on neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s disease. This follows on from the communication on joint programming in research that was adopted on 15 July 2008.

In the field of Alzheimer’s disease there is a need for accurate data, which can only be collected at EU level, to allow for planning and adaptation of health services at Member State level. Thus far the European Collaboration on Dementia Project has provided accurate, qualitative and quantitative data and analysis of the burden of Alzheimer’s disease in the European Union, which has been published by Alzheimer Europe in the Dementia in Europe Yearbook. However, the project finished at the end of 2008 and there is now a need to evaluate the options for taking this work forward.

The open method of coordination (OMC) in the social field provides a framework for EU Member States to reform their social protection systems on the basis of policy exchanges and mutual learning. Within the OMC, Member States identify common challenges and agree common objectives for universal access, quality and sustainability in health care and long-term care.

In national strategic reports Member States set out how they will develop their policies to meet the common objectives. The EU supports Member States’ actions to address common challenges and objectives through the OMC by facilitating dialogue about experiences and the exchange of good practices regarding health care and long-term care.

It also supports the development of innovative good practice through its funding programmes. The exchange can take place in peer reviews with a limited number of participants focusing on a specific theme, or in conferences with wider discussions.

Following indications in the 2008 national strategic reports and the synthesis in the 2009 joint report, a specific peer review will be held in France next month on ‘Alzheimer’s disease and other related diseases: How to cope with crisis situations or caring in the patient’s home’. This will be followed by a conference in September under the Swedish Presidency on ‘Healthy and dignified ageing’, including a workshop on coordination of care for persons suffering from Alzheimer’s disease and other dementias.

In addition, the Commission services are considering a possible additional conference to be held in mid-2010, the specific content of which will depend on the results of the 2009 events and other sources. Furthermore, the Commission’s disability action plan 2003-2010 contains actions which are also relevant for people with Alzheimer’s, such as promotion of independent living, quality support and care services, accessibility of mainstream goods and services, and assistive solutions.

As the ageing of the population in Europe can be expected to lead to increasing numbers of older people with a severe disability and in need of long-term care, this issue is among the priorities for the follow-up to the current disability action plan.

The Commission is also working together with the Member States, through the disability high-level group, to monitor the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities, signed by the European Commission and all the Member States. The Convention covers a wide range of policy objectives relevant for people with Alzheimer’s, including accessibility, independent living, rehabilitation, social participation and social protection, and is implemented at national and Community level.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (PSE). - Commissioner, with over six million European citizens suffering from dementia and many millions more Europeans having to care for them or being affected by this critical disease, I warmly welcome the Commission’s decision to make this a public health priority. That was a comprehensive answer.

But could I ask, when you discuss the disability action plan, that you as a Commissioner and as a Commission bear in mind that the effect of Alzheimer’s is a cross-cutting effect across disability, the field of ageing and public health and that you maintain a comprehensive strategy, not just identifying Alzheimer’s but including all the related aspects and that you maintain your priority? This is a public health emergency for an ageing population. But thank you for that comprehensive answer.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − I do understand that the honourable Member is satisfied with the comprehensive answer that I gave. Regarding this disability action plan, it is of course a wider issue but it has certain aspects which are specific to Alzheimer’s disease and which we shall take up in our action in this field.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Pergunta n.º 30 da Deputada Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0163/09)

Assunto: Ameaça de recessão no Sudeste da Europa e consequências para a economia europeia

Análises recentes de instituições financeiras internacionais e agências de notação de crédito prevêem um importante abrandamento da economia no Sudeste da Europa, assinalando em particular o risco de incapacidade de pagamento dos empréstimos contraídos pelos consumidores e pelas empresas. Uma tal recessão pode ter gravíssimas consequências para a economia dos Estados-Membros da União, dados os importantes investimentos de empresas e bancos da Europa Ocidental na região.

Considera a Comissão adequada a adopção de medidas de apoio aos bancos dos países do Sudeste da Europa, no quadro dos planos nacionais de acção da política europeia de boa vizinhança, em colaboração com esses países e, eventualmente, com o Banco Europeu de Investimento? Como tenciona a Comissão utilizar as possibilidades dos meios de financiamento disponíveis, tais como o mecanismo de pré-adesão e o instrumento europeu de vizinhança e parceria, a fim de estimular as economias locais e de dissipar a possibilidade de recessão?

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − The question refers to the Commission view on possible European economic and financial support to countries of eastern and south-eastern Europe hard hit by the global economic crisis. I am replying on behalf of my colleague, Commissioner Almunia.

The sharp economic downturn in a number of countries in this region can indeed have an adverse impact on the economies of the same European Union Member States, in particular those whose commercial banks have extended, often through their local subsidiary, significant credits to enterprises and households in the countries of the region.

It has first to be noted that economic and financial conditions differ greatly among these countries. The Commission’s response to the crisis could not, therefore, be formulated globally but has taken into account the situation of each country.

Regarding candidate and potential candidate countries of south-eastern Europe, large amounts of technical assistance supporting structural reforms and institution-building have been programmed for the period 2007-2013 – EUR 9.1 billion, as you know, under the Instrument for Pre-Accession (IPA). The Commission is also implementing a EUR 150 million crisis response package, financed under this instrument, which aims to leverage in the short term an amount of EUR 500 million in loans from international financial institutions. The package includes measures ranging from the provision of micro-credit and SME financing to energy efficiency and specific technical assistance for financial sector supervision and financial regulation.

In order to further support the real economy, the Commission, the EIB, the EBRD and the Council of Europe Development Bank have jointly developed an infrastructure initiative that provides technical assistance and cofinancing to priority infrastructure investments in transport, energy, environment and social sectors. The initiative has been accelerated and implementation is now starting. It is a first step towards a Western Balkans Investment Framework that will also include investments in other socioeconomic sectors, like SMEs or energy efficiency.

In the countries of eastern Europe covered by the European Neighbourhood Policy – Ukraine, Belarus, Moldova and the three Caucasus countries – the European Union instruments available to deal with the needs of the financial sector are more limited. Yet here, too, the EU provides substantial technical assistance through the national and regional programmes of the European Neighbourhood and Partnership Instrument in support of the joint action plans under the European neighbourhood policy. In order to further help the real economy, the Neighbourhood Investment Facility has been designed to bring together grants from the ENPI programmes and the European Union Member States with loans from the European public financial institutions. This instrument has provided EUR 71 million in grants in 2008, which underpinned large infrastructure projects worth around EUR 2.74 billion.

Let me now say a few words about the support to the commercial banks in the region being provided by specialised financial institutions. Here the EBRD is the most active and it is mobilising its full panoply of instruments, including equity and short-term debt. The EIB has no mandate towards direct bank capitalisation in this region and its activity is limited to the sectors of transport, telecommunications, energy and environmental infrastructure. The mandate does not cover SMEs. Much of the financial support to the economies of the region is provided by the Bretton Woods institutions, primarily the International Monetary Fund (IMF). The IMF is making available large amounts of financing in support of comprehensive stabilisation programmes. The Commission feels that the role of the IMF in fighting the consequences of the crisis is very important.

Finally, a number of pre-accession and neighbourhood countries have requested macroeconomic assistance from the European Union. The Commission is currently examining how best to support those countries that have also agreed a stabilisation programme with the International Monetary Fund.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μου παρείχατε.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι αυτά τα 71 εκατ. ευρώ που δόθηκαν ως δάνεια τους εταίρους μας της Ανατολικής Ευρώπης είναι αρκετά. Πιστεύω ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κρίση και τις επιπτώσεις στην Ανατολική Ευρώπη δεν ασχολείται αρκετά με το θέμα αυτό. Επίσης, πιστεύετε ότι θα αναθεωρήσουμε τους στόχους, τα μέσα και τις προτεραιότητες της προενταξιακής βοήθειας, γιατί ήδη η Σερβία έχει ζητήσει ενίσχυση για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών απευθείας στον προϋπολογισμό της.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − As I said, when we talk about the real economy and the countries of eastern Europe, the financial possibilities which we have in our hands are truly limited. That is why we try to leverage as much of the money as we can from other financial institutions. That is why I mentioned that the money, which actually amounts to EUR 71 million, has also triggered the financing of large infrastructure projects, which are more than EUR 2.5 billion.

So the honest answer would be, I think, that all of us there are in deep trouble, and that certainly one has to keep a close eye on what is happening in this region, because we are highly interconnected with them and many European countries have deep trade relations with this region.

Concerning the possibility of macro-financial assistance, there are many countries among the countries which have the potential to become Member States, which are candidates or potential candidates, which have requested this. It is true that Serbia requested it. It is highly likely that Montenegro will also request it. From the countries of the southern region, practically all but Russia and Azerbaijan have requested it. The potential for macro-financial assistance is, to be honest, rather limited, and the list of countries asking for this support is quite long.

I think that the major instrument – that is why this discussion was very much one of the topics of the G20 summit – should be channelled via IMF support. We are very much in favour of this kind of activity and strengthened role or capitalisation of the IMF in this direction, because this is certainly a global problem.

I could also mention that this macro-financial assistance, if it is given to any of these states, should also go through the consultation process via the European Parliament.

 
  
 

Segunda parte

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Pergunta n.º 31 do Deputado Gay Mitchell (H-0131/09)

Assunto: Ajudas estatais a países europeus não comunitários

Neste período de tumulto económico é imperioso que todas as nações da Europa estejam em pé de igualdade e não tenham que estar preocupadas com a saída de postos de trabalho para países europeus não comunitários que concedem ajudas estatais a empresas em dificuldades. Se países membros da CEE ou da EFTA, tais como a Suíça, vão colher benefícios da intensificação do comércio com o bloco da UE, então é imperativo que respondam agindo segundo as mesmas regras em matéria de ajudas estatais. Os actuais procedimentos para solucionar esta situação são lentos e pesados e não dão protecção aos que actualmente estão a perder os seus postos de trabalho. Como pensa a Comissão reforçar estes aspectos da legislação sobre concorrência e assegurar um procedimento rápido e eficiente para tratar as queixas?

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Member of the Commission. − Firstly, I would like to mention that it is important to clarify that the EFTA states that are parties to the EEA Agreement – that is, Norway, Iceland and Liechtenstein – are subject to strict state aid discipline based on the EU model.

Article 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty. The EFTA Surveillance Authority (ESA) is in charge of its implementation. Under Protocol 26 of the EEA Agreement, it is entrusted with equivalent powers to those of the European Commission in the field of state aid. Those states must notify any new state aid measure to the ESA and get its approval before putting it into effect. The ESA may also investigate alleged incompatible aid granted by these EFTA countries.

Switzerland is a different case, because it has not ratified the EEA Agreement. With Switzerland, the state aid rules are those laid down in the 1972 agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation. Under Article 23 thereof, state aid which affects trade between the Community and Switzerland and distorts or threatens to distort competition is incompatible with the agreement. Procedurally, in case of incompatible aid, the affected party can refer the matter to the joint committee established by the agreement and it can take safeguard measures if the granting party fails to put an end to the practice in question.

While remedies for incompatible aid are harder to obtain in Swiss cases, the Commission still endeavours to apply the provisions of the 1972 free trade agreement whenever possible and necessary. For example, on 13 February 2007, it took a decision concluding that three Swiss cantonal tax regimes were incompatible with the 1972 agreement, and it is currently negotiating with the Swiss authorities in order to find a satisfactory solution to this issue.

The Commission is aware that provisions on state aid found in existing trade agreements, such as the 1972 agreement with Switzerland, need to be improved and that is why, in line with the conclusions of its 2006 communication ‘Global Europe: competing in the world’, the objective of the Commission is to try and negotiate stronger rules on state aid and better remedies, such as the application of a dispute settlement mechanism, in future free trade agreements.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - I thank the Commissioner for her helpful reply.

The Commissioner will be aware that I am speaking of a company called SR Technics, located at Dublin airport, where until recently a little over 1 100 people were employed; 600 have now lost their jobs.

This was a company with excellent industrial relations, excellent skills, a full order book and a great future. There is real doubt as to the reasons for the relocation of this company and the suspicion is that either the Swiss Government or one of their Arab friends has brought in aids which are causing these people to lose their jobs in