Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0176/2009

  Philip Claeys (NI) , γραπτώς. – (NL) Καταψήφισα τη χορήγηση απαλλαγής διότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι ένας περιττός οργανισμός που, εκτός των άλλων, είναι εχθρικός προς το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου