Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 23 april 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0176/2009

  Philip Claeys (NI) , skriftlig. – (NL) Jag röstade emot beviljandet av ansvarsfrihet med tanke på att Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är en överflödig institution, som dessutom är fientligt inställd till yttrandefriheten.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy