Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Неразпространение на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (разискване)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) В доклада Beer се говори с доста общи понятия, което донякъде е разбираемо, защото Договорът за неразпространение на ядрено оръжие е безсмислен, ако не се уважава и спазва от всички държави. От друга страна обаче, считам, че докладът можеше да обърне по-голямо внимание на случаите със Северна Корея и Иран, защото е очевидно, че главната заплаха идва от тези две държави.

Европейският съюз, наред с други международни институции като НАТО и, по възможност, Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, трябва ясно да покажат на тоталитарните режими, каквито са тези в Северна Корея и Иран, че по-нататъшното разработване на ядрени оръжия не може да бъде толерирано. От изключително значение във връзка с това е държави като Русия и Китай да бъдат активно насърчавани, ако се налага и с отрицателни мерки, недвусмислено да сложат край на всякакво сътрудничество с тези държави при разработването на ядрени оръжия. Ако не можем да накараме самите Северна Корея и Иран да променят позицията си, то те трябва да бъдат изолирани от всички възможни канали, които биха им помогнали да разработят ядрени оръжия.

 
Правна информация - Политика за поверителност