Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) (forhandling)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hr. formand! Beer-betænkningen er forfattet i meget generelle vendinger, hvilket er forståeligt, fordi ikkespredningstraktaten er meningsløs, hvis den ikke overholdes og gennemføres af alle stater. På den anden side mener jeg dog, at man i betænkningen kunne være kommet med tydeligere henvisninger til den specifikke situation i Nordkorea og Iran, eftersom det er indlysende, at disse to lande udgør en alvorlig trussel.

EU skal sammen med andre internationale institutioner som NATO og om muligt FN's Sikkerhedsråd gøre det klart for totalitære regimer som i Nordkorea og Iran, at en videre udvikling af kernevåben ikke kan tolereres. Det er af største betydning i denne henseende, at lande som Rusland og Kina kan tilskyndes til aktivt, om nødvendigt med negative foranstaltninger, og utvetydigt at indstille ethvert samarbejde med disse lande om udvikling af kernevåben. Hvis Nordkorea og Iran ikke selv kan bringes til at ændre holdning, skal de under alle omstændigheder isoleres fra alle kanaler, der kan hjælpe dem med at udvikle kernevåben.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik