Index 
 Text integral 
Dezbateri
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

Neproliferarea armelor nucleare şi viitorul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare (TNP) (dezbatere)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI)(NL) Raportul Beer se exprimă în termeni foarte generali, lucru care este de înţeles într-o anumită măsură deoarece Tratatul de neproliferare este nesemnificativ dacă nu este respectat şi pus în aplicare de toate statele membre. Pe de altă parte, totuşi, cred că raportul s-ar fi putut referi mai clar la cele două cazuri specifice ale Coreei de Nord şi Iranului, deoarece este mai mult decât evident că aceste două state reprezintă ameninţarea principală.

Uniunea Europeană, împreună cu alte instituţii internaţionale, precum NATO şi, dacă este posibil, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, trebuie să facă clar regimurilor totalitare, precum cele ale Coreei de Nord şi ale Iranului că dezvoltarea în continuare a armelor nucleare nu poate fi tolerată. În această privinţă, este de maximă importanţă încurajarea activă a ţărilor ca Rusia şi China, dacă este necesar cu măsuri negative, lipsite de ambiguitate pentru a opri întreaga cooperare cu aceste ţări în ceea ce priveşte dezvoltarea armelor nucleare. În cazul în care Coreea de Nord şi Iranul nu pot fi convinse să-şi schimbe poziţiile ele însele, atunci acestea trebuie oricum izolate de toate canalele posibile care le-ar putea ajuta să-şi dezvolte armele nucleare.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate