Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0003(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0239/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0239/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0287

Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Ασφάλεια των ασθενών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0239/2009) της κυρίας Sartori, για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου αναφορικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των ιατρογενών λοιμώξεων (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)).

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να παραστεί και θα αντικατασταθεί στην αρχική εισαγωγή από την κυρία Grossetête.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, αναπληρώτρια εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, αντικαθιστώ την κυρία Sartori, η οποία βρίσκεται ακόμη στην Ιταλία και σας μεταφέρω τη συγγνώμη της γιατί θα ήθελε ιδιαίτερα να ήταν παρούσα εδώ σήμερα.

Θα μιλήσουμε κυρίως για τις ιατρικές διαδικασίες γιατί, ορισμένες φορές, μπορούν να έχουν επιζήμιες συνέπειες για την υγεία των ασθενών, είτε λόγω των ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων είτε λόγω ιατρικού λάθους ή ιατρογενών λοιμώξεων.

Μεταξύ των κινδύνων μπορούμε να αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, που προσβάλλουν έναν στους 20 νοσηλευόμενους, δηλαδή 4.100.000 άτομα το χρόνο. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα αυτό είναι επιπλέον ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Ανεπιθύμητα συμβάντα συμβαίνουν σε νοσηλευόμενους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ποσοστό μεταξύ 8 και 12%. Έτσι προκύπτει ένας ετήσιος αριθμός μεταξύ περίπου 7 και 15 εκατομμυρίων νοσηλευόμενων, στους οποίους μπορούν να προστεθούν περίπου 37 εκατομμύρια ασθενείς που χρειάζονται πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

Μόνο οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προσβάλλουν κατά μέσο όρο έναν στους 20 νοσηλευόμενους ενώ ο συνολικός αριθμός των ασθενώς ανέρχεται ετησίως στα 4 εκατομμύρια. Συνολικά, κάθε έτος, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούν το θάνατο περίπου 37.000 ατόμων στην Ευρώπη.

Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης αυτών των λοιμώξεων κατά 900.000 περιστατικά ετησίως έως το 2015 - με άλλα λόγια για μια μείωση της τάξεως του 20% - τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα ζητούν την εισαγωγή των απαραίτητων μέτρων.

Η έκθεση συνιστά ιδιαίτερα: την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και στην αντίσταση στα αντιϊκά κατά των ιών που τις προκαλούν∙ τη βελτίωση της γνώσης του προβλήματος από μέρους των ασθενών ζητώντας από την Επιτροπή να συντάξει ένα έγγραφο για ασθενείς με βάση ένα εγχειρίδιο για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που καταρτίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - ΠΟΕ - το 2003∙ την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα αυτό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις νέες τεχνολογίες, τις νανοτεχνολογίες και τα νανοϋλικά∙ και την αύξηση της παρουσίας νοσηλευτών/τριών και εξειδικευμένων νοσηλευτών/τριών ελέγχου λοιμώξεων.

Τέλος, είναι σημαντικό, όπως επισημαίνει το κείμενο – και η κυρία Sartori επέμεινε ιδιαίτερα στο σημείο αυτό – να βελτιωθεί η κατάρτιση των ασθενών στο εν λόγω ζήτημα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να κληθεί η Επιτροπή να συντάξει ένα έγγραφο προσανατολισμένο στους ασθενείς για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, το οποίο θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προβλέψει μια τριετή παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται στον τομέα αυτό από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για παράδειγμα, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία έδειξε ότι το 83% των ερωτηθέντων έχουν ακούσει για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι η κύρια πηγή ανησυχίας των Γάλλων κατά την εισαγωγή τους σε νοσοκομείο. Από την άλλη πλευρά, το ευρύ κοινό δεν πιστεύει ότι είναι κατάλληλα ενημερωμένο σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Εντός των προσεχών ετών, η προσπάθεια πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων πρέπει να εστιάζει περισσότερο στην ενημέρωση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και συνολικά του πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , Ασκούσα την προεδρία του Συμβουλίου. – (CS) Κυρίες και κύριοι, ο τομέας ασφάλειας των ασθενών και ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης έιναι μία από τις προτεραιότητες της Τσεχικής Δημοκρατίας στον τομέα της δημόσιας υγείας. Γνωρίζουμε τη σημασία της συνεχώς μεγαλύτερης ασφάλειας των ασθενών και των σχετικών βελτιώσεων στην ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Κύριος σκοπός της πρότασης σχεδίου του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου ιατρογενών λοιμώξεων, είναι ο προσδιορισμός μιας ενιαίας προσέγγισης σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς μπορούν να μεταφέρονται με ασφάλεια σε κέντρα υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που έχουν αντίκτυπο σε αυτή.

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από τη διαπίστωση μιας ανησυχητικής ανάπτυξης στη συχνότητα ανεπιθύμητων συμβάντων σε όλη την Ευρώπη, με τις ιατρογενείς λοιμώξεις να βρίσκονται μεταξύ των συχνότερων ανεπιθύμητων συμβάντων. Είναι μια μεγάλη πρόκληση που συνδέεται με τις αυξανόμενες προσδοκίες του κοινού σε αυτόν τον τομέα, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη και τις συνεχείς προόδους στην ιατρική και την ιατρική επιστήμη γενικότερα. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προσελκύουν επίσης ακόμη περισσότερο την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτικών.

Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους η Τσεχική Δημοκρατία αποφάσισε να διοργανώσει την υπουργική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 15 και 16 Απριλίου με τίτλο «Βακτηριδιακές απειλές για την ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη». Εστίασε ιδιαίτερα στα νοσοκομειακά αντιβιοτικά προγράμματα, στην επίδραση των παραμέτρων του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην εμφάνιση αντοχής στα αντιβιοτικά και νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και στη διαχείριση και τις ευθύνες στον τομέα αυτό.

Αλλά ας επιστρέψουμε στην πρόταση σχεδίου. Η τσεχική Προεδρία γνωρίζει ότι η οργάνωση των συστημάτων υγείας εμπίπτει πλήρως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Βεβαίως, αυτή η πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου, θα δώσει το κατάλληλο ερέθισμα για την περαιτέρω ανάπτυξη εθνικών πολιτικών που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη προστασία για την υγεία και τις ζωές των πολιτών.

Γενικότερα, το Συμβούλιο συμφωνεί με την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό στον τομέα αυτό σε όλα τα επίπεδα, δηλ. τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό, καθώς και με την ανάγκη ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών. Η δημιουργία ενός συστήματος για την αναφορά της εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων αποτελεί επομένως σημαντικό μέτρο. Το σύστημα θα εξασφαλίσει βεβαίως την ασυλία, προκειμένου να ενθαρρύνεται η αναφορά.

Θα δοθεί επίσης έμφαση σε περισσότερη κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας ως προς την ασφάλεια των ασθενών και τη δημιουργία κοινών ορισμών και ορολογίας, καθώς και συγκρίσιμων δεικτών που θα επιτρέπουν τον ευκολότερο προσδιορισμό των προβλημάτων. Αυτό θα επιτρέπει την επακόλουθη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας των ασθενών και στην ευκολότερη επικοινωνία εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Η τσεχική Προεδρία ολοκληρώνει επί του παρόντος τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο πρότασης στις ομάδες εργασίας και θα προσπαθήσει ώστε να γίνει αποδεκτό από το συμβούλιο απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας και καταναλωτών (EPSCO) φέτος τον Ιούνιο. Βεβαίως, λόγω ακριβώς της σημασίας του ζητήματος αυτού αποφάσισε το Συμβούλιο να διαβουλευτεί και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η γνώμη του συμβάλλει σημαντικά στην τρέχουσα συζήτηση.

Πιστεύω σθεναρά ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποσκοπούν από κοινού στην αύξηση της ασφάλειας των ασθενών στην ΕΕ. Με αυτό το σκεπτικό, το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης προσεκτικά τις προτάσεις τροποποίησης που περιλαμβάνονται στην έκθεσή σας σχετικά με το σχέδιο της πρότασης.

Κλείνοντας θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην κατάρτιση της έκθεσης του ΕΚ και την εισηγήτρια Amalia Sartori, η οποία συνέταξε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την επιτροπή περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων για την εργασία της σχετικά με τον φάκελο αυτό και ιδίως την εισηγήτρια κυρία Amalia Sartori για τις προσπάθειές της σε ένα ζήτημα που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης .

Η ασφάλεια των ασθενών συνεπάγεται τη μείωση των ανεπιθύμητων συμβάντων που παρουσιάζονται σε όλες τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης – σε νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, στη μακροχρόνια περίθαλψη ή στην κοινότητα.

Εκτιμάται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ, 8 με 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία πλήττονται από ανεπιθύμητα συμβάντα ενώ λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη. Αυτά τα στοιχεία είναι απαράδεκτα υψηλά. Διαγράφουν μια ανησυχητική εικόνα που επηρεάζει όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειες και τους φίλους τους. Επιπλέον, τα ανεπιθύμητα συμβάντα επιβαρύνουν κατά πολύ τους προϋπολογισμούς υγειονομικής περίθαλψης και την οικονομία γενικότερα.

Οι ιατρογενείς λοιμώξεις είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενός ιδιαίτερα συνηθισμένου ανεπιθύμητου συμβάντος. Ο συνολικός αριθμός νοσηλευόμενων ασθενών που πάσχουν από τουλάχιστον μία ιατρογενή λοίμωξη στην ΕΕ κάθε χρόνο εκτιμάται στα 4,1 εκατομμύρια EUR – το οποίο αντιστοιχεί σε 1 στους 20 νοσηλευόμενους ασθενείς.

Εκτιμάται ότι περίπου 37.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται σε αυτές τις λοιμώξεις. Σαφώς, πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε σημαντικά αυτή την κατάσταση.

Όλα τα κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών και έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι μεταξύ των 27 κρατών μελών διατίθενται διαφορετικά επίπεδα ευαισθητοποίησης, πηγών και εμπειρογνωμοσύνης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Είναι πιθανόν οι ασθενείς σε όλα τα κράτη μέλη να μην επωφελούνται από τα τρέχοντα πορίσματα των ερευνών και τη συστηματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης. Επομένως, πιστεύω ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι ένας άλλος τομέας όπου η ΕΕ μπορεί να παράσχει πραγματική προστιθέμενη αξία ώστε να είναι πιο ασφαλείς όλοι οι Ευρωπαίοι ασθενείς, σεβόμενη βεβαίως την ευθύνη των κρατών μελών για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα εδάφη τους.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της και μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των ιατρογενών λοιμώξεων. Ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (EL) Κύριε Πρόεδρε, οι αριθμοί, όπως τους ανέφερε η κυρία Grossetête και η κυρία Επίτροπος, είναι πραγματικά συντριπτικοί και δείχνουν ότι πολλοί ασθενείς υφίστανται ανεπιθύμητα συμβάντα σήμερα στα νοσοκομεία και το συχνότερο είναι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Είναι φανερό ότι θα μπορούσε κάποιος να περιορίσει σημαντικά αυτόν τον αριθμό των λοιμώξεων και χρειάζεται στα νοσοκομεία κατ' αρχήν να υπάρχει μεγαλύτερη πειθαρχεία και τούτο διότι έχουμε αφενός τις επισκέψεις των ατόμων που επισκέπτονται τους ασθενείς και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων, και αφετέρου την αυστηρή τήρηση των όρων υγιεινής τόσο από τους ασθενείς όσο και από το προσωπικό, αλλά παράλληλα και τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Πιστεύω όμως ότι η ουσία του θέματος σήμερα είναι να συλλέξουμε ακριβώς τα δεδομένα, διότι υπάρχει διαφορά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από κλινική σε κλινική, ακόμα και στην ίδια χώρα, να γνωρίζουμε π.χ. αν οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι πιο συχνές σε χειρουργημένους ασθενείς ή σε παθολογικές κλινικές, να γνωρίζουμε το είδος και την ανθεκτικότητα των μικροβίων, όλα αυτά τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει κάποιος να προσεγγίσει τις αιτίες και να κατορθώσει κατ' αυτόν τον τρόπο να μειώσει αποτελεσματικά τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Χρειαζόμαστε λοιπόν συλλογή λεπτομερών δεδομένων για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η παρούσα σύσταση αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υγειονομική περίθαλψη, όπου, αν και διαθέτουμε περιορισμένες αρμοδιότητες, η συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη μπορεί πράγματι να κάνει τη διαφορά στις ζωές των λαών. Όπως είπε ο κύριος Τρακατέλλης, οι αριθμοί για τους οποίους μίλησε η κυρία Επίτροπος σχετικά με τις δυσμενείς αντιδράσεις στην ιατρική φροντίδα και στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι μάλλον συγκλονιστικοί. Κανείς δεν πρέπει να εισέρχεται στο νοσοκομείο και να εξέρχεται πιο άρρωστος από ό,τι ήταν αρχικά και πολλοί από εμάς γνωρίζουμε ανθρώπους που είχαν αυτό το πρόβλημα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που συναντάται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσει η πρωτοβουλία σας σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Νομίζω ότι έχουμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλο και μπορούμε σίγουρα να αποφύγουμε πολλά προβλήματα για τους πολίτες μας, εάν συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και συγκεντρώσουμε τα καλύτερα μυαλά της Ευρώπης.

Το δεύτερο σημείο για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι ένα που αναφέρθηκε πολύ σύντομα στην κοινοβουλευτική μας έκθεση, και αυτό είναι τα ατυχήματα με αιχμηρά αντικείμενα. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή εξετάζει αυτό το ζήτημα εδώ και πολύ καιρό, και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για αυτό το ζήτημα, αλλά ακόμη έχουμε μία κατάσταση όπου κατ’ εκτίμηση ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη προσβάλλονται από ατυχήματα με αιχμηρά αντικείμενα. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί, εάν οι βελόνες που χρησιμοποιούσαν είχαν αντικατασταθεί από ένα ασφαλέστερο είδος.

Ελπίζω, κυρία Επίτροπε, ότι θα επιστρέψετε στην Επιτροπή και ότι στη νέα σύνοδο του Κοινοβουλίου θα υποβάλετε πρόταση για τα ατυχήματα με αιχμηρά αντικείμενα, η οποία είναι πολύ σημαντική για πολλούς εργαζομένους στον τομέα της υγείας και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθεί στο υγειονομικό μας σύστημα.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Κύριε Πρόεδρε, το 10% περίπου των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία και το 10% περίπου των ασθενών που λαμβάνουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη στην ΕΕ υφίστανται κάποιου είδους αντίξοο περιστατικό, που κυμαίνεται από μία ήπια, πλήρως ιάσιμη κατάσταση έως μία κατάσταση απειλητική για τη ζωή ή μοιραία. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένας στους τέσσερις ασθενείς υφίστανται ζημία λόγω της θεραπείας και όχι λόγω της ασθένειάς τους. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι ακόμη πιο δραματικά, εάν υπολογίσουμε ότι ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιος του αριθμού θανάτων που προκαλούνται από τροχαία δυστυχήματα.

Η έκθεση της κ. Sartori μπορεί να κάνει πολλά για τη βελτίωση των πραγμάτων, αλλά, όπως πάντοτε, η επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής εξαρτάται πάρα πολύ από την εφαρμογή της, και, από αυτή την άποψη, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να αποδείξουν με τις πράξεις τους, εάν νοιάζονται πραγματικά για τους πολίτες τους. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα των 12 νεότερων κρατών μελών, χρειάζονται σε πολλές περιπτώσεις γενική επισκευή, με απαιτούμενη προσοχή στη διαρθρωτική βελτίωση των νοσοκομείων, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ενημέρωση του προσωπικού υγείας. Τέτοιες αλλαγές μπορούν να συντελεστούν μόνο με τη βοήθεια της ΕΕ, από την άποψη τόσο της χρηματοδότησης όσο και της εμπειρογνωμοσύνης και αυτή η βοήθεια πρέπει να διατεθεί αμέσως για χάρη της ασφάλειας των ασθενών.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Η ανοιχτή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί πρωτεύουσα παροχή και δικαίωμα. Οι 37.000 θάνατοι ετησίως οι οποίοι προκαλούνται από λοιμώξεις που αποκτώνται ως αποτέλεσμα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι υπερβολικά πολλοί, και ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ή να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνω από όλα η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της διάδοσης πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Οφείλω να υπογραμμίσω τη σημασία παροχής συγκεκριμένων και γρήγορων λύσεων για την αποφασιστική και μόνιμη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη. Σε αυτό το πεδίο, υποστηρίζω τις συστάσεις του εισηγητή στην παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σχόλια, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Πρέπει να πω ότι άκουσα με χαρά πως κατ' αρχήν οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμπίπτουν σε αυτό το θέμα. Φυσικά, το Συμβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά όλες τις προτάσεις για τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βάσει αυτού θα αξιολογήσει εάν θα τις ενσωματώσει ή όχι στην τελική έκδοση του σχεδίου πρότασης.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Μέλος της Επιτροπής. - Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση δείχνει το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος και ανησυχίας αναφορικά με την ασφάλεια των ασθενών. Αποστέλλει επίσης ένα σήμα ότι πρόκειται για ένα πεδίο μεγάλων δυνατοτήτων για προστιθέμενη αξία ΕΕ.

Στο μεγαλύτερο βαθμό, η Επιτροπή χαιρετίζει τις προταθείσες τροπολογίες: για παράδειγμα, χαιρετίζουμε την πρόταση να αναδείξουν τα κράτη μέλη αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των ασθενών στα διάφορα επίπεδα της κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι κάποια κράτη μέλη διαθέτουν βεβαρυμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Συμφωνούμε επίσης ότι η κλίμακα και το κόστος της συλλογής δεδομένων δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα προς τα αναμενόμενα οφέλη.

Σχετικά με τις προταθείσες τροπολογίες που αφορούν συγκεκριμένα τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, χαιρετίζουμε τη διάταξη για επαρκή προστασία του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης. Υποστηρίζουμε επίσης την ανάδειξη του βάρους της νοσηρότητας και της θνησιμότητας των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και την ανάγκη πρόσληψης περισσότερων νοσοκόμων ελέγχου των λοιμώξεων.

Ωστόσο, πρέπει να εγείρω κάποιες επιφυλάξεις και ενστάσεις σχετικά με τη μείωση των στόχων. Κάποιοι εισηγήθηκαν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη μείωσης 20% του αριθμού των ατόμων που επηρεάζονται από ανεπιθύμητα συμβάντα, περιλαμβανομένης μίας συνολικής μείωσης στην ΕΕ των 900.000 κρουσμάτων κάθε χρόνο. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι σωστό να τίθενται τέτοιοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια και θα ήταν πολύ δύσκολο να τεθούν σωστοί, ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι στόχοι που θα ήταν οι κατάλληλοι για όλους.

Άκουσα πολύ προσεκτικά όσα είπε η κυρία McAvan για τους τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα και θα σκεφθώ μία πρόταση για μία ειδική πρωτοβουλία. Η υπουργός Filipiová έκανε μία αναφορά στην ευθύνη των κρατών μελών σε αυτή την όψη. Η πρωτοβουλία μας για την ασφάλεια των ασθενών και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών να χρηματοδοτούν τη διάρθρωση και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως νομίζουν σωστό. Ο σκοπός της πρότασής μας είναι να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις σωστές και επαρκείς στρατηγικές για τη μείωση ή την αποφυγή αντίξοων συμβάντων στην υγειονομική περίθαλψη, αντλώντας την καλύτερη διαθέσιμη απόδειξη και εμπειρία στην ΕΕ και η παροχή υποστήριξης στην Επιτροπή για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε αυτό το πεδίο.

Μόλις εγκριθεί η σύσταση για την προστασία των ασθενών στο Συμβούλιο, θα σηματοδοτήσει μία άνευ προηγουμένου πολιτική δέσμευση από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για θέση σε προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών στις πολιτικές υγειονομικής τους περίθαλψης. Η δράση για μείωση των αντίξοων συμβάντων κάθε είδους, περιλαμβανομένων των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα περιβάλλοντα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ένας στόχος που όλοι συμμεριζόμαστε. Αυτή η πρόταση μπορεί να διαδραματίσει ένα μεγάλο ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που μίλησαν σχετικά με την έκθεση της κυρίας Sartori. Θα ήθελα να τα ευχαριστήσω για τις προτάσεις που κάνουν.

Θα ήθελα επίσης να πω στην κυρία Βασιλείου, που φαίνεται να μη συμμερίζεται τους ποσοτικούς στόχους που διατυπώνονται στην έκθεση της κ. Sartori, ότι λαμβάνουμε, φυσικά, την παρατήρησή της υπόψη, αλλά είναι σημαντικό, σε κάθε περίπτωση, για πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού υγείας. Επίσης, ενώ μία ποσοτικοποιημένη πρόταση δεν είναι επιθυμητή, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία της φροντίδας που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό για εμάς να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας.

Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου