Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0003(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0239/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0239/2009

Viták :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 8.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0287

Viták
2009. április 23., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

4. A betegek biztonsága (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében Sartori asszony által az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS) előterjesztett jelentés (A6-0239/2009).

Mivel az előadó nem lehet jelen, a bevezetésben Grossetête asszony helyettesíti.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête , az előadót helyettesítve.(FR) Elnök úr, valóban Sartori asszonyt helyettesítem, akit fontos dolgai Olaszországba szólítottak. Szeretném Sartori asszony legőszintébb sajnálatát tolmácsolni Önnek, mert ma különösen szeretett volna itt lenni.

Az orvosi beavatkozásokról lesz ma szó, és főként annak kapcsán, hogy azoknak néha káros következményei lehetnek a betegek egészségére nézve, akár a gyógyszerek nemkívánatos mellékhatásai, akár orvosi műhibák, akár pedig a gyógyító intézményekben szerzett fertőzések okán.

E kockázatok közül különösen a kórházi fertőzéseket kell kiemelni, melyek a kórházi betegek öt százalékát, vagyis évente 4 100 000 személyt érintenek. Egyébként az Európai Bizottságnak erre a témára vonatkozó számadatai igen aggasztóak.

Ártalmas következményekkel az Európai Unió tagállamaiban kórházba kerülő betegek 8-12%-ánál találkozunk. Ez a szám évente közel 7 és 15 millió közötti kórházi beteget jelent, és ehhez adódik még az egészségügyi alapellátást igénybe vevő mintegy 37 millió beteg.

A kórházi fertőzések önmagukban, átlagban, a kórházba kerülő betegek 5%-át érintik, ami évente összesen több mint 4 millió beteget jelent. A kórházi fertőzések Európában összesen közel 37.000 ember halálát okozzák évente.

A kitűzött célnak, tehát annak 2015-re történő elérése érdekében, hogy ezen fertőzések számát évente 900.000 esettel, másképp kifejezve 20%-kal csökkentsük, felszólítjuk a tagállamokat és az európai intézményeket, hogy dolgozzák ki és alkalmazzák az erre szolgáló eszközöket!

A jelentés konkrétan a következő ajánlásokat fogalmazza meg: elő kell mozdítani az egészségügyi személyzet és a paramedikális szakemberek oktatását és képzését, melynek során kiemelt figyelmet kell fordítani a kórházi fertőzésekre és a kórházi fertőzéseket okozó vírusok elleni szerekkel szemben kialakuló rezisztenciára. Erősíteni kell e probléma betegekben való tudatosítását. Fel kell szólítani a Bizottságot, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 2003-ban, a kórházi fertőzések megelőzésére kidolgozott gyakorlati útmutató alapján dolgozzon ki a betegek részére tájékoztató anyagot. Támogatni kell az e területen folyó kutatásokat, és ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani az új technológiákra, a nanotechnológiákra és a nanoanyagokra. Emelni kell az ápolók és fertőzések megfékezésére szakosodott ápolószemélyzet létszámát.

Végezetül, miként ezt a szöveg is hangsúlyozza – és Sartori asszony markánsan kiemelte ezt az elemet – e kérdésben erősíteni kell a betegoktatást.

Elengedhetetlen, hogy felszólítsuk a Bizottságot egy, a kórházi fertőzések megelőzését célzó, a betegeknek szánt anyag kidolgozására, majd azt terjessze a Parlament, valamint a Tanács elé. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról is, hogy háromévente sor kerüljön a tagállamok és az Európai Unió e területen elért eredményeinek áttekintésére is.

Egy Franciaországban végzett felmérés például azt mutatja, hogy a megkérdezettek 83%-a hallott már a kórházi fertőzésekről, és hogy ezek a kockázatok a kórházi kezelés tekintetében kiemelten aggasztják a franciákat. A közvélemény másrészt úgy ítéli meg, hogy a kórházi fertőzések okairól és következményeiről nem kap megfelelő tájékoztatást.

Az elkövetkezendő években a kórházi fertőzések leküzdésére irányuló erőfeszítéseknek még inkább az egészségügyi szakemberek és az egész lakosság tájékoztatására kell összpontosítaniuk.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , a Tanács soros elnöke. – (CS) Hölgyeim és uraim, a közegészségügy területén a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás színvonalát a cseh elnökség kiemelt prioritásként kezeli. Tudjuk, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban mennyire fontos a betegbiztonság folyamatos erősítése és az egészségügyi ellátás ezzel összefüggő színvonalának javítása.

A kórházban szerzett fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról és az egészségügyi ellátás színvonaláról szóló tanácsi javaslattervezet fő célja olyan integrált megközelítés meghatározása, melynek keretében a betegek biztonságosan tudnak olyan színvonalas egészségügyi ellátó központokba utazni, ahol mindezen hatással bíró tényezőket figyelembe veszik.

Ez a kezdeményezés a káros esetek európai előfordulásának riasztó mérvű növekedése láttán született meg. Ezek kapcsán a kórházban szerzett fertőzéseket a leggyakrabban előforduló nemkívánatos események között tartják számon. Ez felettébb nagy kihívás, amely összekapcsolódik az e téren jelentkező, fokozódó lakossági elvárásokkal, az európai népesség elöregedésével, az orvoslás és általában az orvostudomány folyamatos fejlődésével. A kórházban szerzett fertőzések mind nagyobb figyelmét váltanak ki a média és a politikusok körében.

Ezek voltak azok az okok, amelyek miatt a cseh elnökség április 15-16-án, Prágában, „Kórokozó-veszély az európai betegbiztonságra nézve” címmel miniszteri konferenciát szervezett. A konferencia különösen a kórházi antibiotikum-programokra, az egészségügyi ellátó rendszer jellemzőinek a kórokozó rezisztencia megjelenésére és a kórházban szerzett fertőzésekre gyakorolt hatására, valamint e terület irányítására és feladataira összpontosított.

De térjünk vissza a javaslattervezethez. A cseh elnökség tudatában van annak, hogy az egészségügyi ellátó rendszerek megszervezése teljes mértékben tagállami hatáskör. Véleményem szerint, ez a kezdeményezés természetesen megfelelő ösztönzőt jelent majd a polgárok egészségének és életének fokozott védelmét célzó nemzeti szakpolitikák további fejlesztése szempontjából.

A Tanács általánosságban egyetért azzal, hogy e területen minden szinten, tehát helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten is, szorosabb együttműködésre és összehangolásra, valamint a vonatkozó információk megosztására van szükség. Ezért a káros események előfordulását regisztráló rendszer létrehozása fontos intézkedést jelent. A jelentések ösztönzése érdekében a rendszer természetesen védelmet garantál az eseményt bejelentők számára.

A dokumentum az egészségügyi dolgozók betegbiztonság terén való fokozottabb képzését, közös fogalmak és terminológia alkalmazását, valamint az összehasonlítható jelzőértékek létrehozását is kiemelten kezeli, s mindez megkönnyítené a problémák beazonosítását. Ezzel lehetővé válna a betegbiztonság fokozását célzó intézkedések és beavatkozások hatékonyságának későbbi értékelése, valamint könnyebbé válna a tagállamok közötti tapasztalat- és információcsere.

A cseh elnökség jelenleg a Tanács belső szerveiben a javaslattervezet kitárgyalásának utolsó szakaszánál tart, és a dokumentumot megpróbálja az EPSCO Tanács idei júniusi ülésén elfogadtatni. A Tanács pontosan a téma fontossága miatt döntött úgy, hogy az Európai Parlamenttel is konzultál, hiszen a Parlament véleménye számottevően hozzájárul a jelenleg zajló megbeszélésekhez.

Határozott meggyőződésem, hogy a Tanács és a Parlament közös célja a betegek biztonságának fokozása az Európai Unióban. A Tanács a javaslattervezetről szóló jelentésben foglalt módosításokat is – ebben a szellemben – gondosan mérlegeli.

Végül újból szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik részt vettek az Európai Parlament jelentésének elkészítésében, de személy szerint a jelentést összeállító Amalia Sartori előadónak is.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou , a Bizottság tagja. Elnök úr, legelőször is a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak szeretnék köszönetet mondani az anyaggal kapcsolatban végzett munkájáért, és külön megköszönöm az előadónak, Amalia Sartori asszonynak, az egészségügyi ellátás ezen kiemelt fontosságú kérdésében tett erőfeszítéseit.

A betegek biztonságának kérdése az egészségre káros események visszaszorításáról szól, keletkezzenek bár azok bármely egészségügyhöz köthető környezeten belül: a kórházakban, az alapellátásban, a tartós gondozásban vagy egy közösségen belül.

A becslések szerint az Európai Unió tagországaiban a kórházba kerülő betegek 8-12%-a szenved az egészségügyi ellátás során szerzett nemkívánatos hatásoktól. Ezek a számadatok elfogadhatatlanul magasak, és a betegek, de családjuk és barátaik számára is megrázó képet festenek. Ráadásul a káros események óriási terhet jelentenek az egészségügyi költségvetésekre és a gazdaság egészére nézve is.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a felettébb gyakori nemkívánatos események egyik sajátos típusát alkotják. Az Európai Unióban a legalább egy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzést szerzett kórházi betegek összes száma évente 4,1 millióra rúg, ami a kórházba kerülő betegek 5%-ával egyenlő.

E fertőzések miatt a becslések szerint évente mintegy 37.000 beteg hal meg. Mindebből kitűnik, hogy meg kell próbálnunk ezen a helyzeten erőteljesen változtatni.

Valamennyi tagállam felismerte, hogy a betegek biztonsága terén milyen kihívásokkal kell szembenéznie, és intézkedéseket hozott a probléma kezelésére. De tudjuk azt is, hogy a 27 tagállamban a probléma különböző szinten tudatosult, amint a probléma megoldására a források, valamint a szakértelem is eltérő mértékben áll rendelkezésre.

Valószínű, hogy a jelenlegi kutatási eredmények előnyeit, valamint a bevált gyakorlatok és szaktudás rendszeres cseréjének előnyeit nem minden tagállam betegei élvezhetik. Ezért úgy gondolom, hogy a betegek biztonsága kérdése olyan újabb területet jelent, amelyen az Európai Unió tényleges hozzáadott értéket nyújthat valamennyi európai beteg fokozottabb biztonságának megteremtéséhez, miközben természetesen tiszteletben tartja a tagállamok felelősségét a területükön történő egészségügyi ellátás nyújtása tekintetében.

Az Európai Bizottság ezért terjesztette elő az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlásra irányuló közleményét és javaslatát. Várakozással tekintek véleményük megismerése elé.

 
  
MPphoto
 

  Antonios Trakatellis , a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (EL) Elnök úr, a Grossetête asszony és a Biztos asszony által idézett számadatok valóban nyomasztóak, és azt mutatják, hogy sok beteg van kitéve aggodalomra okot adó váratlan eseményeknek a kórházakban, mely események közül a leggyakoribbak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések.

A fertőzések számát nyilvánvalóan jelentősen vissza lehetne szorítani: a kórházakban mindenekelőtt szigorúbb fegyelemre van szükség, mert egyrészt ott vannak a kórházban fekvő betegek látogatói, akik állandóan kórokozókat hurcolhatnak be, másrészt a betegeknek és az egészségügyi személyzetnek egyaránt szigorúan be kell tartania a higiéniai előírásokat, az egészségügyben dolgozókat pedig folyamatosan tájékoztatni és képezni kell az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről.

Ugyanakkor azt hiszem, a dolog rákfenéje az, hogy pontos adatokat kellene gyűjtenünk, mivel egyik kórháztól a másikig és egyik magánklinikától a másikig, az adatok még egyazon országban is eltérnek: például tudnunk kellene, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések vajon a sebészeti ellátásban részesülő betegeknél vagy a belgyógyászati klinikákon gyakoribbak-e? Ismernünk kell a kórokozótörzseket, és ezek rezisztenciáját. Mindezen adatok nagyon fontosak ahhoz, hogy képesek legyünk meghatározni az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések okait, és ezen keresztül elérni e fertőzések érdemi visszaszorítását.

Következésképpen az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kérdésének kezelése végett részletes adatgyűjtésre van szükség.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan , a PSE képviselőcsoport nevében. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez az ajánlás kitűnő példája annak a hozzáadott értéknek, melyet az Európai Unió az egészségügyi ellátáshoz nyújthat, ahol – jóllehet hatáskörünk korlátozott – a tagállami szakértők egymáshoz kapcsolása tényleges változást hozhat az emberek életében. Ahogy Trakatellis úr is mondta, megdöbbentőek a Biztos által az orvosi ellátás káros mellékhatásaival és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos számadatok. Nem szabadna előfordulnia, hogy valaki kórházba megy, és betegebben jön ki onnan, mint amilyen eredetileg volt. Bizonyára mindenki ismer olyanokat, akiknek ilyen problémájuk akadt. Ez az egész Európai Unió számára probléma, és rendkívül fontos, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről szóló kezdeményezésükben haladást érjünk el.

Úgy gondolom, hogy mindannyian sokat tanulhatunk a másiktól, és bizonyosan sok gondot levehetünk polgáraink válláról, ha e kérdés kezelésében összefogunk, és Európa legkitűnőbb koponyáit egybegyűjtjük.

A második pont, melyről szólni szeretnék, nagyon röviden említést nyert parlamenti jelentésünkben, és ez az injekciós tűk okozta sérülések kérdése. Tudom, hogy a Bizottság már hosszú ideje tanulmányozza ezt a témát, és hogy e kérdésben együttműködés alakult ki a munkáltatók és a szakszervezetek között, de még mindig az a helyzet, hogy Európában becslések szerint közel egy millió egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szenved injekciós tűk okozta sérülést. Márpedig ez elkerülhető lenne, ha a jelenleg használatos tűket biztonságosabbakra cserélnék le.

Biztos asszony, remélem, hogy miután visszatér a Bizottságba, a következő parlamenti ülésszakon javaslatot terjeszt elő az injekciós tűk okozta sérülésekről. Ez nagyon fontos lenne sok egészségügyben dolgozó számára, egészségügyi ellátó rendszerünk számára pedig könnyedén kezelhető problémát jelentene.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis , az ALDE képviselőcsoport nevében. Elnök úr, az Európai Unióban kórházba kerülő betegeknek mintegy 10%-a, az alapellátásban részesülő betegeknek pedig közel 15%-a lesz szenvedő alanya valamilyen nemkívánatos eseménynek, melyek súlyossága az enyhe, teljesen visszafordítható állapottól egészen az életveszélyes vagy halálos kimenetelű állapotig terjed. Más szavakkal betegeinknek mintegy egynegyedét éri a kezelésből, és nem a betegségükből származó kár. Ez a statisztika még drámaibb akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő halálesetek száma Európában a közúti balesetek számának majdnem a kétszerese.

Sartori asszony jelentése sokat tehet a helyzet javítása érdekében, ámde – mint mindig – bármely politika sikere nagymértékben függ annak megvalósításától, és ebben a vonatkozásban a nemzeti kormányokat terheli a felelősség, hogy tettekkel bizonyítsák, vajon valóban érdekli-e őket polgáraik sorsa. Sok esetben, de főként a 12 újonnan csatlakozott tagországban, az egészségügyi ellátó rendszereknek teljes átalakításra van szükségünk. Ennek során figyelmet kell fordítani a kórház-szerkezet javítására, a felszerelések korszerűsítésére és az egészségügyi személyzet naprakész képzésére. Ilyen horderejű változások mind a pénzügyek, mind a szaktudás tekintetében csak uniós segítséggel kivitelezhetők, és ezt a segítséget a betegek biztonsága érdekében könnyen elérhetővé kell tenni.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) A nyílt egészségügyi ellátás elsődleges alapjuttatás és alapjog. Az egészségügyi ellátás következtében szerzett fertőzések okozta évi 37 000 haláleset túl magas szám, és az Európai Unió polgáraiként ezt nem engedhetjük meg, és nem fogadhatjuk el. A szubszidiaritás elvének talaján az Európai Unió intézményeinek, és mindenekelőtt a Bizottságnak számottevő szerepet kell vállalnia az információ-áramoltatás és a bevált gyakorlatok terjesztésének az előmozdításában.

Hangsúlyoznom kell a kórházi fertőzések határozott és folyamatos visszaszorítását célzó különleges és gyors megoldások kimunkálásának fontosságát. Ezen a területen támogatom az előadónak a jelentésben megfogalmazott ajánlásait.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , a Tanács soros elnöke. – (CS) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni valamennyi európai parlamenti képviselő megjegyzéseit, felvetéseit és észrevételeit. Meg kell vallanom, hogy boldog voltam, amikor hallottam, hogy az Európai Parlament és a Tanács véleménye e kérdésben elvben egybeesik. A Tanács természetesen körültekintően mérlegelni fogja az Európai Parlament valamennyi módosítási javaslatát, és ennek talaján értékelni fogja, hogy beleveszi-e ezeket vagy sem a javaslattervezet végleges változatába.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou , a Bizottság tagja. Elnök úr, a mai vita jól szemlélteti a betegek biztonsága iránti élénk parlamenti érdeklődést és aggodalmat. Ezen kívül a vita jelzésértékkel is bír arra nézve, hogy itt az uniós hozzáadott érték tekintetében nagy tartalékokkal rendelkező területről van szó.

A Bizottság üdvözli a javasolt módosítások többségét: például üdvözöljük azt a javaslatot, hogy a tagállamok – a különböző állami és helyi közigazgatási szinteken – a betegbiztonság területén illetékes hatóságokat nevezzenek ki. Itt visszatükröződik az a tény, hogy egyes tagállamok az egészségügyi ellátó rendszerekkel különböző szinteken foglalkoznak. Azzal is egyetértünk, hogy az adatgyűjtés mértéke és költsége álljon arányban a várt előnyökkel.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre vonatkozó konkrét módosítási javaslatokkal kapcsolatban üdvözöljük az egészségügyi személyzet megfelelő védelmét célzó rendelkezést. Támogatjuk az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megbetegedési és halálozási arányának hangsúlyozását is, valamint a fertőzések ellenőrzése terén nagyobb számú szakképzett ápolószemélyzet foglalkoztatásának szükségességét.

Ugyanakkor a célszámok csökkentésével kapcsolatban némi fenntartást és ellenvetést kell tennem. Egyesek azt javasolták, hogy a tagállamoktól várható el, hogy teremtsék elő azokat az eszközöket, amelyekkel elérhető a károsodást szenvedő személyek számának mintegy 20%-kal történő csökkentése, ami egyébként mindössze évi 900.000 ilyen esettel való mérséklődést jelentene az Európai Unióban. A Bizottság úgy gondolja, hogy nem helyes ilyen célokat uniós szinten kitűzni, mivel a tagállamok eltérő fejlettségi szinteket képviselnek, és rendkívül nehéz lenne olyan helytálló, realisztikus és elérhető célokat kitűzni, melyek valamennyi tagállam számára megfelelőek lennének.

Nagyon gondosan feljegyeztem mindazt, amit McAvan asszony az injekciós tűk okozta sérülésekről elmondott, és elgondolkodom egy külön kezdeményezésre irányuló javaslaton. Filipiová miniszter asszony utalt a tagállamok e tekintetben meglévő felelősségére. A betegek biztonságáról és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről szóló kezdeményezésünk teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok azon hatáskörét, hogy az egészségügyi szolgáltatások szervezetét úgy finanszírozzák és a szolgáltatásokat úgy nyújtsák, ahogy ők jónak látják. Javaslatunk célja az, hogy – az Európai Unióban jelentkező legjobb tapasztalatok és szakértelem egybegyűjtése, valamint az e területen való méretgazdaságossági megtakarítások elérését célzó bizottsági támogatás révén – segítsük a tagállamokat az egészségügyi ellátásban előforduló nemkívánatos eseményeknek, köztük az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseknek is visszaszorítására vagy elkerülésére szolgáló megfelelő és alkalmas stratégiák kialakításában.

Amint a betegbiztonságról szóló ajánlást elfogadja a Tanács, ez a tagállamok kormányai részéről soha nem tapasztalt politikai kötelezettségvállalást jelent majd arra nézve, hogy közegészségügyi politikájukban a betegek biztonságát elsődlegesnek tekintik. Az összes károsodással járó események, így az összes tagállam bármely egészségügyi szolgáltatásokban érintett környezetében bekövetkezett fertőzések visszaszorítását célzó fellépés mindannyiunk közös érdeke. A javaslat jelentős szerepet játszhat e cél elérésében.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête , előadó.(FR) Elnök úr, először is köszönetet mondok minden képviselőtársamnak, aki felszólalt Sartori asszony jelentése kapcsán. Szeretném megköszönni nekik a felvetett javaslatokat.

A Biztos asszonynak pedig, aki láthatólag nem osztja a Sartori-jelentésben szereplő számszerűsített célkitűzéseket, szeretném elmondani, hogy természetesen figyelembe vesszük a megjegyzését, ámde rendkívül fontos az, hogy a lehető legtöbbet megtegyük a betegek és az egészségügyi személyzet magas szintű biztonságának szavatolása érdekében. Azt is le szeretném szögezni, hogy noha az Európai Unióban nyújtott ellátások különbözőségei miatt nem feltétlenül kívánatos számszerűsített javaslatot előterjeszteni, mégis – úgy gondolom – igen fontos a legtöbbet megtennünk a lehető legnagyobb biztonság garantálására.

Az Európai Unió hozzáadott értékét ez jelenti.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra ma déli 12.00-kor kerül sor.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat