Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0003(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0239/2009

Pateikti tekstai :

A6-0239/2009

Debatai :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0287

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d. - Strasbūras Tekstas OL

4. Pacientų sauga (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės [http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=lt&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2008&DocNum=0837" – C6-0032/2009 – http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=CNS/2009/0003" ] Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0239&language=LT" ).

Pranešėja negali dalyvauti diskusijose, todėl įžanginę kalbą sakys F. Grossetête.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, pavaduojanti pranešėją.(FR) Gerb. pirmininke, taip, šiandien pavaduoju A. Sartori, kuri, deja, užtruko Italijoje, nors labai norėjo dalyvauti šiose diskusijose.

Daugiausia diskutuosime apie medicinines procedūras, nes kartais atsitinka taip, kad jos turi žalingų pasekmių pacientų sveikatai, – jų gali kilti dėl nepageidaujamo vaistų poveikio, medicininių klaidų ar gydymo metu kilusios infekcijos.

Iš minėtų rizikos atvejų galime paminėti infekcijas ligoninėse, kuriomis užsikrečia 1 iš 20 ligoninės pacientų, arba, kitaip sakant, 4 100 000 žmonių per metus. Europos Komisijos pateikti skaičiavimai kelia didelį susirūpinimą.

Europos Sąjungos valstybėse narėse su nepageidaujamais reiškiniais susiduria nuo 8 iki 12 proc. pacientų ligoninėse. Kasmet tai sudaro nuo 7 iki 15 mln. ligoninėse esančių pacientų, kuriuos galime pridėti prie 37 mln. pacientų, kurie kreipiasi dėl pirminės sveikatos priežiūros paslaugų.

Vien tik ligoninėse kylančios infekcijos vidutiniškai paveikia vieną iš dvidešimties ligoninėse esančių pacientų, ir tai sudaro 4 mln. pacientų per metus. Kasmet dėl infekcijų ligoninėse Europoje miršta apie 37 000 žmonių.

Kad pasiektų užsibrėžtą tikslą iki 2015 m. šių infekcijų skaičių sumažinti 900 000 atvejų per metus, – arba 20 proc., – valstybės narės bei Europos institucijos turi imtis reikiamų priemonių.

Pranešime rekomenduojama taikyti toliau išvardytas priemones: sveikatos priežiūros personalo ir viduriniojo medicinos personalo švietimą bei mokymą, ypač didelį dėmesį skiriant infekcijoms ligonėse ir jas sukeliančių virusų atsparumui priešvirusams; pacientų žinių lygio apie minėtą problemą gerinimą, kreipiantis į Komisiją, kad ši išleistų pacientams skirtą vadovo tipo dokumentą, taip vykdant infekcijų ligoninėse prevenciją, pradėtą Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2003 m.; šios srities mokslinių tyrimų rėmimą, ypač didelį dėmesį skiriant naujoms technologijoms, nanotechnologijoms bei nanomedžiagoms; ir medicinos seserų ir specialiai infekcijų kontrolei apmokytų medicinos seserų skaičiaus didinimą.

Ir galiausiai labai svarbu, kaip pabrėžiama tekste, – A. Sartori šiam klausimui skyrė ypatingą dėmesį, – pagerinti pacientų mokymą šioje srityje.

Todėl būtina, kad Komisija išleistų į pacientus orientuotą infekcijų ligoninėje prevencijai skirtą dokumentą, kuris būtų pateiktas Parlamentui ir Tarybai. Komisija taip pat turėtų numatyti trejų metų laikotarpio stebėseną, kurios metu būtų įvertinta valstybių narių ir Europos Sąjungos pažanga šioje srityje.

Pvz., Prancūzijoje atliktas tyrimas parodė, kad 83 proc. apklaustųjų buvo girdėję apie infekcijas ligonėse, ir tai pagrindinė prancūzų susirūpinimo priežastis, kai jie patenka į ligoninę. Tačiau, kita vertus, visuomenė nemano, kad ji yra tinkamai informuojama apie ligonėse kylančių infekcijų priežastis ir jų pasekmes.

Per keletą ateinančių metų infekcijų ligoninėse prevencijoje didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas sveikatos priežiūros srities specialistų bei apskritai visuomenės informavimui.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , einanti Tarybos Pirmininko pareigas. – (CS) Ponios ir ponai, pacientų sauga ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybė – tai prioritetinės visuomenės sveikatos priežiūros sritys Čekijos pirmininkavimo laikotarpiu. Suprantame, kad labai svarbu nuolat tobulinti pacientų saugą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę įgyvendinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kitose šalyse.

Pagrindinis Tarybos pasiūlymo projekto dėl pacientų saugos ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, įskaitant ligoninėje kylančių infekcijų prevenciją, tikslas – sukurti integruotą požiūrį, kuriuo remiantis pacientai galėtų saugiai kreiptis į aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius centrus ir kuris apimtų visus turinčius įtakos veiksnius.

Ši iniciatyva atsirado paaiškėjus nerimą keliančiam nepageidaujamų reiškinių skaičiaus augimui Europoje. Ligoninėje kilusios infekcijos buvo vienas iš dažniausiai pasitaikančių nepageidaujamų reiškinių. Tai didžiulis iššūkis, susijęs su vis didėjančiais visuomenės lūkesčiais, senėjančia Europos populiacija ir visu medicinos mokslu. Infekcijos, kuriomis užsikrečiama ligoninėje, sulaukia vis daugiau žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio.

Būtent todėl Čekijos pirmininkavimo metu balandžio 15–16 d. Prahoje buvo surengta ministrų konferencija, pavadinta „Bakterijų keliama grėsmė pacientų saugai Europoje“. Didžiausias dėmesys buvo skirtas antibiotikų programoms, sveikatos priežiūros sistemos parametrų įtakai antibiotiniam atsparumui ir ligoninėse kilusioms infekcijoms, taip pat valdymui ir įsipareigojimams šioje srityje.

Tačiau grįžkime prie pasiūlymo projekto. Tarybai pirmininkaujanti Čekija supranta, kad sveikatos priežiūros sistemų organizavimas – tai valstybių narių kompetencija. Be abejo, mano nuomone, ši iniciatyva taps puikiu stimulu toliau vystyti valstybių narių politiką, nukreiptą į geresnę piliečių sveikatą ir gyvybės apsaugą.

Taryba pritaria, kad šioje srityje reikia glaudesnio bendradarbiavimo ir koordinavimo visais lygmenimis, t. y. vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir Europos Sąjungos, taip pat dalijimosi svarbia informacija. Todėl sistemos, skirtos pranešti apie nepageidaujamus reiškinius, sukūrimas taptų svarbia priemone. Ši sistema, be abejo, užtikrintų neliečiamumą, taip skatindama pranešti apie nepageidaujamus reiškinius.

Be to, pabrėžiama sveikatos priežiūros srities darbuotojų mokymo svarba didinant pacientų saugą, taip pat bendrų apibrėžimų ir bendros terminologijos ir lyginamųjų rodiklių, kurie leistų lengviau nustatyti problemas, sukūrimas. Tai padėtų įvertinti priemonių ir intervencijų, kurios taikomos siekiant gerinti pacientų saugą ir užtikrinti lengvesnį dalijimąsi informacija ir patirtimi tarp valstybių narių, veiksmingumą.

Šiuo metu Tarybai pirmininkaujanti Čekija Tarybos darbo grupėse baigia vesti derybas dėl pasiūlymo projekto ir mėgins jį patvirtinti šių metų birželio mėn. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje. Be abejo, Taryba nusprendė konsultuotis su Europos Parlamentu būtent dėl šio klausimo svarbos, ir jo nuomonė labai svarbi vykstančioms diskusijoms.

Tvirtai tikiu, kad tiek Tarybai, tiek Parlamentui siekis didinti saugą ES yra bendras. Todėl Taryba kruopščiai išnagrinės pasiūlymo projekte pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų.

Apibendrindama norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie EP pranešimo rengimo ir pranešėjai Amalijai Sartori, kuri jį galutinai parengė.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. − Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui už atliktą darbą rengiant šį dokumentų rinkinį, ir ypač pranešėjai Amalijai Sartori už pastangas atkreipti dėmesį į aukščiausius prioritetus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje.

Pacientų sauga reiškia nepageidaujamų reiškinių sumažinimą – reiškinių, kurie būdingi visai sveikatos priežiūros sistemai: ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros ir ilgalaikės sveikatos priežiūros įstaigose ar visuomenėje.

Nustatyta, kad ES valstybėse narėse nuo 8 iki 12 proc. į ligonines patekusių pacientų nukenčia dėl nepageidaujamų reiškinių, kai jiems teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Šie skaičiai – pernelyg dideli. Jie byloja apie nerimą keliančią padėtį, dėl kurios kenčia ne tik pacientai, bet ir jų šeimos ir draugai. Be to, nepageidaujami reiškiniai tampa našta sveikatos priežiūros biudžetams ir visai ekonomikai.

Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos – specifinis labai dažnai pasireiškiančio nepageidaujamo reiškinio pavyzdys. Bendras ES hospitalizuotų pacientų, kurie užsikrečia bent viena su sveikatos priežiūra susijusia infekcija, skaičius kiekvienais metais siekia 4,1 mln. – tai vienas pacientas iš dvidešimties į ligoninę patekusių pacientų.

Kiekvienais metais šios infekcijos sukelia apie 37 000 mirčių. Tad akivaizdu, kad privalome stengtis pagerinti šią padėtį.

Visos valstybės narės pripažino, kad susiduria su sunkumais, ir ėmėsi priemonių siekdamos išspręsti pacientų saugos problemą. Tačiau žinome, kad 27 valstybės narės pasižymi skirtingu sąmoningumo lygiu, skirtingais ištekliais ir patirtimi, kuriuos būtų galima pasinaudoti sprendžiant šią problemą.

Panašu, kad visose valstybėse narėse pacientams dabartinių mokslinių tyrimų rezultatai, sisteminis keitimasis gerąja patirtimi ir patirtimi iki šiol nedavė jokios naudos. Todėl manau, kad pacientų sauga – dar viena sritis, kurioje ES gali sukurti svarios papildomos naudos, kad Europos pacientai taptų saugesni, tuo pačiu metu gerbiant valstybių narių atsakomybę už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savo šalių teritorijose.

Būtent todėl Europos Komisija pateikė komunikatą ir pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės. Laukiu jūsų nuomonių ir atsiliepimų.

 
  
MPphoto
 

  Antonios Trakatellis, PPE-DE frakcijos vardu. (EL) Gerb. pirmininke, F. Grossetête ir Komisijos narės paminėti skaičiai iš tikrųjų didžiuliai ir rodo, kiek daug pacientų susiduria su nerimą keliančiais reiškiniais ligoninėse, – kalbu apie su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas.

Akivaizdu, kad infekcijų skaičių galima gerokai sumažinti. Visų pirma, ligoninėse reikia griežtesnės disciplinos, nes, viena vertus, pacientai ligoninėse sulaukia lankytojų, todėl visada egzistuoja rizika perduoti bakterijas, ir, kita vertus, higienos normos turi būti griežtai taikomos tiek pacientams, tiek personalui. Be to, personalui turi būti nuolat teikiama informacija ir rengiami mokymai apie infekcijas, kurios susijusios su sveikatos priežiūra.

Tačiau, mano nuomone, šiuo metu svarbiausia surinkti tikslių duomenų, nes ligoninės ir klinikos skiriasi netgi toje pačioje šalyje. Pvz., turime žinoti, ar su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos dažnesnės tarp operuojamų pacientų, ar vidaus ligų klinikose; turime sužinoti bakterijų savybes bei atsparumą; visi šie duomenys – labai svarbūs, siekiant išspręsti šią problemą ir veiksmingai sumažinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų skaičių.

Todėl turime surinkti detalius duomenis, jei norime įveikti su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, PSE frakcijos vardu. Gerb. pirmininke, manau, kad šios rekomendacijos – labai geras pavyzdys, kuris atskleidžia, kaip Europos Sąjunga gali sukurti papildomos naudos sveikatos priežiūros sistemoje, ir, nors turime ribotą kompetenciją, specialistų iš valstybių narių subūrimas gali pakeisti žmonių gyvenimą. Kaip minėjo A. Trakatellis, Komisijos narės pateikti skaičiai apie nepageidaujamus medicinos priežiūros reiškinius ir infekcijas, susijusias su sveikatos priežiūra, iš tiesų yra šokiruojantys. Nė vienas asmuo, patekęs į ligoninę, neturi iš jos išvykti labiau sirgdamas nei iki tol, tačiau daugelis pažįstame žmonių, kurie susidūrė su šia problema. Ši problema paplitusi visoje Europos Sąjungoje, ir būtent todėl labai svarbu įgyvendinti iniciatyvą dėl infekcijų, susijusių su sveikatos priežiūra.

Manau, kad galime daug ko pasimokyti vieni iš kitų; kartu dirbdami ir subūrę šviesiausius Europos protus, be abejonės, galėtume išvengti daugelio problemų, su kuriomis susiduria mūsų piliečiai.

Antrasis klausimas, kurį norėčiau aptarti ir apie kurį trumpai užsiminta Parlamento pranešime – tai vadinamieji „adatos dūrio sužeidimai“. Žinau, kad Komisija jau ilgą laiką domisi šiuo klausimu, o darbdaviai ir profesinės sąjungos bendradarbiauja spręsdami šią problemą, tačiau vis dėlto susiduriame su padėtimi, kai maždaug 1 mln. sveikatos priežiūros srities darbuotojų kasmet nukenčia nuo vadinamųjų „adatos dūrio sužeidimų“. To būtų galima išvengti, keičiant naudojamas adatas saugesnėmis.

Gerb. Komisijos nare, tikiuosi, kad ir naujoje Parlamento sesijoje būsite Komisijoje ir pateiksite pasiūlymą dėl vadinamųjų „adatos dūrio sužeidimų“, nes ši problema – labai svarbi daugeliui sveikatos priežiūros srities darbuotojų, kurios galima išvengti mūsų sveikatos priežiūros sistemoje.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, ALDE frakcijos vardu. Gerb. pirmininke, maždaug 10 proc. į ligoninę patekusių ES pacientų ir 15 proc. pirminės sveikatos priežiūros paslaugų sulaukiančių ES pacientų patiria nepageidaujamų reiškinių, nuo švelnių, visiškai išgydomų, iki tokių, kurie pavojingi gyvybei arba yra mirtini. Kitaip tariant, vienas iš keturių ES pacientų patiria žalą, kurią sukelia gydymas, o ne jų liga. Ši statistika tampa dar dramatiškesnė, kai suvokiame, jog Europoje su sveikatos priežiūra susijusių mirčių yra dvigubai daugiau nei eismo nelaimių sukeliamų mirčių.

A. Sartori pranešime pateikiama daug priemonių, kaip pagerinti šią padėtį, tačiau, kaip visuomet, politikos sėkmė labai priklauso nuo jos įgyvendinimo, taigi šiuo atveju valstybių narių vyriausybės turi prisiimti atsakomybę ir įrodyti, kad jos tikrai rūpinasi savo piliečiais. Daugeliu atvejų sveikatos priežiūros sistemas reikia nuodugniai persvarstyti, ypač dvylikoje naujųjų valstybių narių, o didžiausią dėmesį skirti struktūriniam ligoninių gerinimui, įrangos modernizavimui ir sveikatos priežiūros personalo mokymui naujausiais metodais. Tokios permainos gali vykti tik padedant ES, tiek finansiškai, tiek profesiniu požiūriu, ir ši pagalba turi būti prieinama siekiant užtikrinti pacientų saugą.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Prieinama sveikatos priežiūra – pagrindinė teisė ir privilegija. 37 000 mirčių, kurias kasmet sukelia su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos – pernelyg didelis skaičius, ir kaip Europos Sąjungos piliečiai negalime su tuo susitaikyti ir leisti, kad tai tęstųsi. Remiantis subsidiarumo principu Europos Sąjungos institucijos bei Komisija turėtų prisiimti svarbų vaidmenį skatinant informacijos ir geriausių praktikų sklaidą.

Turiu pabrėžti specialių ir greitų sprendimų, kurie ryžtingai ir visam laikui sumažintų infekcijų ligoninėse skaičių Europoje, svarbą. Šioje srityje pritariu rekomendacijoms, kurias pranešėja pateikė šiame pranešime.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová, einanti Tarybos Pirmininko pareigas. – (CS) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visiems Parlamento nariams už komentarus, pasiūlymus ir pastabas. Turiu pasakyti, kad malonu girdėti, jog Europos Parlamento ir Tarybos nuomonė šiuo klausimu iš esmės sutampa. Taryba, be abejo, rūpestingai atsižvelgs į visus Europos Parlamento pasiūlymus dėl pakeitimų ir jais vadovaudami nuspręs, ar įtraukti juos į pasiūlymo projekto galutinę redakciją.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. − Gerb. pirmininke, šiandienos diskusijos atskleidžia aukštą Parlamento susidomėjimo lygį ir susirūpinimą pacientų sauga. Taip pat siunčiamas ženklas, kad šioje srityje ES gali sukurti daug papildomos naudos.

Komisija daugeliu atvejų pritaria pasiūlymams dėl pakeitimų: pvz., pritariame pasiūlymui, kad valstybės narės įvairiuose valstybės ir vietos valdžios administracijos lygmenyse turėtų paskirti kompetentingus specialistus, kurie rūpintųsi pacientų sauga. Tai rodo, kad kai kurios valstybės narės turi decentralizuotas sveikatos priežiūros sistemas. Taip pat pritariame, kad duomenų rinkimo mastas ir kaina negali būti neproporcinga naudai, kurią tikimasi gauti.

Dėl konkrečių siūlomų pakeitimų, kurie susiję su sveikatos priežiūra susijusiomis infekcijomis, pritariame adekvačios sveikatos priežiūros personalo apsaugos užtikrinimui. Taip pat pritariame, kad turi būti atkreiptas dėmesys į su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų sukeliamą sergamumą ir mirtingumą, ir kad reikia įdarbinti daugiau infekcijų kontrolės srityje dirbančių medicinos seserų.

Taip pat norėčiau išreikšti kai kurių abejonių ir prieštaravimų dėl planinių rodiklių mažinimo. Pateikta pasiūlymų, kad valstybės narės turėtų imtis priemonių ir pasiekti, kad nepageidaujamus reiškinius patiriančių asmenų skaičius būtų sumažintas maždaug 20 proc., taip pasiekiant bendrą 900 000 atvejų Europos Sąjungoje sumažinimo lygį kiekvienais metais. Komisija mano, kad būtų netinkama ES lygmeniu nustatyti tokius tikslus, nes valstybės narės susiduria su skirtingais atvejais, ir būtų labai sunku nustatyti tinkamus, realistinius ir pasiekiamus tikslus, kurie galėtų būti taikomi visose valstybėse narėse.

Labai atidžiai klausiausi L. McAvan kalbos apie vadinamuosius „adatos dūrio sužeidimus“ ir ketinu parengti pasiūlymą dėl specialios iniciatyvos. Sveikatos apsaugos ministrė D. Filipiová minėjo valstybių narių atsakomybę šioje srityje. Mūsų iniciatyvoje dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų visiškai gerbiama valstybių narių kompetencija finansuoti tokias struktūras ir teikti tokias sveikatos priežiūros paslaugas, kurias jos mano esant tinkamomis. Šiuo pasiūlymu siekiame padėti valstybėms narėms įgyvendinti tinkamas ir adekvačias strategijas, ir taip sumažinti nepageidaujamų reiškinių skaičių sveikatos priežiūros sistemoje ar jų išvengti, įskaitant su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, sutelkiant geriausius turimus įrodymus ir specialistus Europos Sąjungoje ir padedant Komisijai pasiekti ekonominių pranašumų šioje srityje.

Kai rekomendacijos dėl pacientų saugos bus priimtos Taryboje, valstybių narių vyriausybėms tai bus precedento neturinčiu politiniu įsipareigojimu, kad sveikatos priežiūros politikoje pacientų sauga taptų prioritetine sritimi. Mūsų visų bendras tikslas – imtis veiksmų, kurie padėtų visose ES valstybėse narėse sumažinti visų rūšių nepageidaujamų reiškinių skaičių, įskaitant su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas. Šis pasiūlymas gali tapti svarbiu veiksniu siekiant minėto tikslo.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, pranešėja.(FR) Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti nariams, kurie pasisakė dėl A. Sartori pranešimo. Norėčiau padėkoti už jų pateiktus pasiūlymus.

Taip pat norėčiau pasakyti A. Vassiliou, kuri, regis, nepritaria skaičiais paremtiems tikslams, kurie numatyti A. Sartori pranešime, kad mes, be abejo, atsižvelgiame į jos pastabas, tačiau kiekvienu atveju labai svarbu daryti viską, kad užtikrintume aukšto lygio apsaugą tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros darbuotojams. Nors skaičiais paremtas pasiūlymas, atsižvelgiant į įvairias Europos Sąjungoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugas, nėra pageidaujamas, manau, kad mums visiems labai svarbu dėti didžiausias pastangas, kad būtų užtikrintas aukščiausias galimas apsaugos lygis.

Tai būtų Europos Sąjungos sukuriama papildoma nauda.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien 12.00 val.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika