Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0003(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0239/2009

Texte depuse :

A6-0239/2009

Dezbateri :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0287

Dezbateri
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

4. Siguranţa pacienţilor (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 

  Preşedintele – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul (A6-0239/2009) elaborat de dna Sartori, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, referitor la propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranţa pacienţilor, inclusiv prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale [COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)].

Raportorul nu a putut fi aici şi va fi înlocuit în introducerea iniţială de dna Grossetête.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, supleanta raportoarei(FR) Dle preşedinte, da, o înlocuiesc pe dna Sartori, care se află în Italia, şi vă transmit scuzele domniei sale, întrucât şi-a dorit foarte mult să fie prezentă aici astăzi.

Vom discuta, în principal, despre proceduri medicale, deoarece uneori acestea pot avea consecinţe nefaste pentru sănătatea pacienţilor, datorită efectelor nedorite ale medicamentelor, din cauza erorilor medicale sau datorită infecţiilor dobândite în locul în care se primeşte medicaţia.

Dintre aceste riscuri, putem menţiona în special infecţiile nosocomiale, care afectează unul din 20 de pacienţi spitalizaţi, cu alte cuvinte 4 100 000 de oameni pe an. În plus, cifrele Comisiei Europene referitoare la această problemă sunt mai mult decât îngrijorătoare.

Incidentele adverse au loc la 8-12% dintre pacienţii spitalizaţi din statele membre ale Uniunii Europene. Acest procent se traduce printr-o cifră între aproape 7 şi 15 milioane de pacienţi spitalizaţi, la care pot fi adăugaţi aproximativ 37 milioane de pacienţi care solicită asistenţă medicală primară.

Numai infecţiile nosocomiale afectează în medie unul din fiecare 20 de pacienţi spitalizaţi, ceea ce înseamnă peste 4 milioane de pacienţi anual. În total, în fiecare an, infecţiile nosocomiale cauzează decesul a aproximativ 37 000 de oameni în Europa.

Pentru a îndeplini obiectivul reducerii acestor infecţii cu 900 000 de cazuri pe an până în 2015 – cu alte cuvinte o reducere de 20% – statele membre şi instituţiile europene sunt invitate să introducă măsurile necesare.

Acest raport recomandă în special: promovarea educării şi instruirii personalului medical şi paramedical, acordându-se o atenţie specială infecţiilor nosocomiale şi rezistenţei la antivirale a virusurilor care le cauzează; îmbogăţirea cunoştinţelor legate de această problemă în rândul pacienţilor, solicitând Comisiei să elaboreze un document pentru pacienţi pe baza unui manual pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii – OMS – în 2003; susţinerea cercetărilor în acest domeniu, acordându-se o atenţie specială noilor tehnologii, nanotehnologiilor şi nanomaterialelor; şi sporirea prezenţei asistentelor şi mai ales a asistentelor specializate în controlul infecţiilor.

În sfârşit, este important, astfel cum evidenţiază textul – şi dna Sartori a insistat foarte mult asupra acestui aspect – să se îmbunătăţească instruirea pacienţilor în această privinţă.

Este imperativ să se solicite Comisiei să elaboreze un document orientat către pacienţi pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale, document care să fie prezentat Parlamentului şi Consiliului. De asemenea, Comisia ar trebui să prevadă monitorizarea la un interval de trei ani a progresului realizat în acest domeniu de statele membre şi de Uniunea Europeană.

Un studiu realizat în Franţa, de exemplu, arată că 83% din cei chestionaţi au auzit de infecţiile nosocomiale şi că aceste riscuri reprezintă sursa principală de îngrijorare pentru francezii care sunt internaţi în spital. Pe de altă parte, publicul general consideră că nu este destul de bine informat cu privire la cauzele şi consecinţele infecţiilor nosocomiale.

În următorii câţiva ani, în efortul de a preveni infecţiile nosocomiale trebuie să se pună un accent sporit pe informarea cadrelor medicale şi a populaţiei în ansamblu.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , Preşedinta în exerciţiu a Consiliului – (CS) Doamnelor şi domnilor, domeniul siguranţei pacienţilor şi al calităţii asistenţei medicale este unul dintre priorităţile principale ale preşedinţiei cehe în domeniul sănătăţii publice. Suntem conştienţi de importanţa îmbunătăţirii continue a siguranţei pacienţilor şi a calităţii asistenţei medicale în legătură cu asistenţa medicală transfrontalieră.

Scopul principal al proiectului de propunere a Consiliului privind siguranţa pacienţilor şi calitatea asistenţei medicale, inclusiv prevenirea şi controlul infecţiilor dobândite în spital, este să se definească o abordare integrată, în cadrul căreia pacienţii pot să se transfere în siguranţă în centre de asistenţă medicală de înaltă calitate, unde vor fi luaţi în considerare toţi factorii care au un impact în această privinţă.

Această iniţiativă a luat naştere pe baza constatării unei creşteri alarmante a evenimentelor adverse în toată Europa, infecţiile dobândite în spital fiind printre cele mai răspândite evenimente adverse. Aceasta este o provocare majoră care are legătură cu aşteptările din ce în ce mai ridicate ale publicului în acest domeniu, cu îmbătrânirea populaţiei din Europa şi cu progresele permanente din medicină şi din ştiinţele medicale în general. De asemenea, infecţiile dobândite în spital atrag din ce în ce mai mult atenţia mass-mediei şi a politicienilor.

Acestea au fost motivele care au stat în spatele deciziei preşedinţiei cehe de a organiza conferinţa ministerială care a avut loc la Praga între 15 şi 16 aprilie sub titlul „Ameninţări microbiene la adresa siguranţei pacienţilor în Europa”. Aceasta s-a concentrat asupra programelor de administrare a antibioticelor din spitale, asupra influenţei parametrilor sistemelor de asistenţă medicală, asupra răspândirii cazurilor de rezistenţă la antibiotice, asupra infecţiilor dobândite în spital şi asupra managementului şi responsabilităţilor din acest domeniu.

Să ne întoarcem însă la proiectul de propunere. Preşedinţia cehă cunoaşte faptul că organizarea sistemelor de sănătate este întrutotul de competenţa statelor membre. Bineînţeles că această iniţiativă, după părerea mea, va oferi un stimul adecvat pentru continuarea dezvoltării politicilor naţionale care au drept scop o mai mare protecţie a sănătăţii şi a vieţii cetăţenilor.

În general, Consiliul este de acord cu necesitatea unei mai bune cooperări şi coordonări în acest domeniu la toate nivelurile: local, regional, naţional şi la nivelul UE, precum şi cu nevoia partajării informaţiilor relevante. Crearea unui sistem pentru raportarea răspândirii evenimentelor adverse reprezintă, prin urmare, o măsură semnificativă. Bineînţeles că sistemul va asigura imunitatea, pentru a încuraja raportarea.

De asemenea, se pune accentul pe o mai bună instruire a lucrătorilor din domeniul asistenţei medicale în ceea ce priveşte siguranţa pacienţilor şi crearea de definiţii şi de terminologie comună, precum şi a unor indicatori comparabili, care vor permite identificarea mai uşoară a problemelor. Acest lucru va permite evaluarea ulterioară a eficienţei măsurilor şi intervenţiilor care vizează sporirea siguranţei pacienţilor şi o comunicare mai uşoară a experienţei şi a informaţiilor între statele membre.

Preşedinţia cehă finalizează negocierile privind proiectul de propunere în structurile de lucru ale Consiliului şi va încerca să le aprobe până la Consiliul EPSCO din iunie anul acesta. Bineînţeles, datorită importanţei acestei probleme, Consiliul a mai decis să consulte Parlamentul European, întrucât opinia acestuia contribuie în mod semnificativ la discuţiile în curs.

Cred cu tărie că Parlamentul şi Consiliul împărtăşesc scopul comun de a spori siguranţa pacienţilor în UE. În acest sens, Consiliul va lua în considerare cu atenţie sporită şi propunerile de amendamente conţinute în raportul privind proiectul de propunere.

În încheiere, aş dori să mulţumesc din nou tuturor celor care participă la elaborarea raportului PE şi raportoarei Amalia Sartori, care a întocmit acest raport.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, membră a Comisiei Dle preşedinte, mai întâi, aş dori să mulţumesc Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară pentru munca depusă în realizarea acestui dosar, şi mai ales raportoarei, dna Amalia Sartori, pentru eforturile sale legate de ceea ce este o prioritate de cel mai înalt nivel în domeniul asistenţei medicale.

Siguranţa pacienţilor înseamnă reducerea evenimentelor adverse care apar în toate mediile asistenţei medicale – în spitale, în asistenţa primară, în îngrijirile de lungă durată sau în comunitate.

Se estimează că, în statele membre ale UE, între 8 şi 12% dintre pacienţii internaţi în spitale suferă de evenimente adverse în timp ce li se acordă asistenţă medicală. Aceste cifre sunt inacceptabil de mari. Descriu o imagine tulburătoare care afectează nu numai pacienţii, ci şi familiile şi prietenii acestora. În plus, evenimentele adverse reprezintă o povară imensă asupra bugetelor destinate asistenţei medicale şi asupra economiei în ansamblu.

Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt un exemplu specific de eveniment advers foarte obişnuit. Numărul total de pacienţi spitalizaţi care au dobândit cel puţin o infecţie asociată asistenţei medicale din UE este estimat la 4,1 milioane de euro în fiecare an – echivalentul a 1 din 20 de pacienţi spitalizaţi.

S-a estimat că aproximativ 37 000 de decese au loc în fiecare an datorită acestor infecţii. În mod clar, trebuie să ne străduim să îmbunătăţim în mod semnificativ această situaţie.

Toate statele membre au recunoscut provocarea privind siguranţa pacienţilor cu care acestea se confruntă şi au luat măsuri pentru a aborda această problemă. Cu toate acestea, ştim că între cele 27 de state membre nivelul de conştientizare variază, după cum variază şi resursele şi expertiza necesare pentru contracararea problemei.

Este probabil că nu toţi pacienţii din statele membre beneficiază de ultimele descoperiri şi de schimbarea sistematică a bunelor practici şi a expertizei. Prin urmare, consider că siguranţa pacienţilor este un alt domeniu în care UE poate oferi valoare adăugată pentru a spori siguranţa pacienţilor europeni, bineînţeles, respectând responsabilitatea statelor membre de a furniza servicii de asistenţă medicală pe propriile teritorii.

Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a prezentat comunicarea şi propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranţa pacienţilor, inclusiv prevenirea şi controlul infecţiilor asociate serviciilor de asistenţă medicală. Aştept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră în această privinţă.

 
  
MPphoto
 

  Antonios Trakatellis, în numele Grupului PPE-DE (EL) Dle preşedinte, cifrele citate de dna Grossetête şi de comisar sunt de-a dreptul copleşitoare şi arată că mulţi pacienţi sunt expuşi unor incidente îngrijorătoare în spitale, cele mai frecvente fiind infecţiile asociate asistenţei medicale.

Numărul de infecţii ar putea fi. evident. redus în mod considerabil; mai întâi, este necesară o mai mare disciplină în spitale întrucât, pe de o parte există persoane care vizitează pacienţii în spital şi există întotdeauna riscul de a transfera bacterii şi, pe de altă parte, regulile de igienă trebuie să fie aplicate în mod strict, atât de către pacienţi, cât şi de personal, acesta din urmă având nevoie de informare permanentă şi de instruire cu privire la infecţiile asociate asistenţei medicale.

Cu toate acestea, cred că lucrul cel mai important astăzi este că ar trebui să adunăm date exacte, deoarece există diferenţe de la un spital la altul şi de la o clinică la alta, chiar şi în aceeaşi ţară; de exemplu, trebuie să ştim dacă infecţiile asociate asistenţei medicale sunt mai frecvente la pacienţii chirurgicali sau la cei internaţi în clinici, trebuie să cunoaştem tulpina şi rezistenţa bacteriilor. toate aceste date sunt foarte importante dacă este să putem stabili cauzele şi să obţinem astfel o reducere efectivă a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Prin urmare, trebuie să colectăm date detaliate pentru a aborda problema infecţiilor asociate asistenţei medicale.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, în numele Grupului PSE Dle preşedinte, consider că această recomandare este un foarte bun exemplu de valoare adăugată cu care Uniunea Europeană poate contribui la asistenţa medicală, domeniu în care, deşi avem competenţe limitate, prin reunirea experţilor din statele membre, putem schimba cu adevărat vieţile oamenilor. După cum a afirmat dl Trakatellis, cifrele despre care a vorbit comisarul privind reacţiile adverse la asistenţă medicală şi infecţiile asociate asistenţei medicale sunt absolut şocante. Nimeni nu ar trebui să intre în spital şi să iasă mai bolnav decât a intrat şi mulţi dintre noi cunosc persoane care au avut această problemă. Este o problemă în toată Europa şi de aceea este extrem de important ca iniţiativa dumneavoastră privind infecţiile asociate asistenţei medicale să treacă mai departe.

Cred că avem multe de învăţat unii de la alţii şi putem evita cu siguranţă o mulţime de probleme pentru cetăţenii noştri, dacă lucrăm împreună pentru a soluţiona această problemă şi pentru a reuni cele mai bune minţi din Europa.

Al doilea punct despre care doresc să vorbesc este cel menţionat foarte pe scurt în raportul nostru parlamentar şi anume vătămările accidentale cauzate de acele de seringă. Ştiu că această problemă se află în atenţia Comisiei de mult timp şi că există cooperare între lucrători şi sindicate în această privinţă, însă avem încă o situaţie în care aproximativ un milion de lucrători din domeniul asistenţei medicale din toată Europa suferă vătămări accidentale cauzate de acele de seringă. Această situaţie ar putea fi evitată dacă acele de seringă pe care aceştia le folosesc ar fi înlocuite cu altele mai sigure.

Sper, dnă comisar, că vă veţi întoarce în noua formulă a Comisiei şi că veţi prezenta în noua sesiune parlamentară o propunere privind vătămările accidentale cauzate de acele de seringă, propunere care este foarte importantă pentru mulţi lucrători din domeniul sanitar, fiind o problemă care se poate evita în cadrul sistemului nostru de asistenţă medicală.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE Dle preşedinte, aproximativ 10% dintre pacienţii internaţi în spitale şi aproximativ 15% dintre pacienţii care primesc asistenţă primară în UE suferă de un anumit tip de eveniment advers, de la afecţiuni uşoare, complet recuperabile, până la afecţiuni care reprezintă o ameninţare la adresa vieţii sau sunt fatale. Cu alte cuvinte, aproximativ unul din patru pacienţi suferă daune datorate tratamentului şi nu bolii de care suferă. Această statistică este chiar mai dramatică dacă ne gândim că numărul de decese asociate asistenţei medicale în Europa este de aproape două ori mai mare decât numărul de decese cauzate de accidente rutiere.

Raportul dnei Sartori poate contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea situaţiei, însă, ca întotdeauna, succesul oricărei politici depinde foarte mult de punerea în aplicare a acesteia şi, în această privinţă, guvernele naţionale au responsabilitatea de a dovedi prin fapte, dacă le pasă într-adevăr de cetăţeni. Sistemele de sănătate, mai ales în cele 12 noi state membre, au nevoie în multe cazuri de o revizuire generală, fiind necesară acordarea unei atenţii deosebite în privinţa îmbunătăţirii structurale a spitalelor, modernizării echipamentelor şi instruirii la zi a personalului sanitar. Astfel de schimbări au loc doar cu ajutorul UE, atât în ceea ce priveşte finanţarea, cât şi expertiza, şi acest ajutor trebuie să fie pus la dispoziţie fără întârziere pentru a asigura siguranţa pacienţilor.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE) - (ET) Asistenţa medicală deschisă este un beneficiu şi un drept primar. Cele 37 000 de decese pe an cauzate de infecţii dobândite ca urmare a serviciilor de asistenţă medicală reprezintă o cifră prea mare, pe care cetăţenii Uniunii Europene nu o pot permite sau accepta. Pe baza principiului subsidiarităţii, instituţiile Uniunii Europene şi, mai presus de toate, Comisia trebuie să îşi asume un rol important în promovarea diseminării de informaţii şi de bune practici.

Trebuie să evidenţiez importanţa oferirii de soluţii specifice şi rapide pentru reducerea decisivă şi permanentă a infecţiilor nosocomiale în Europa. În această privinţă, susţin recomandările raportorului exprimate în raport.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová, Preşedinta în exerciţiu a Consiliului – (CS) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş vrea să mulţumesc tuturor deputaţilor europeni pentru comentarii, sugestii şi observaţii. Trebuie să spun că am fost încântată să aud că. în principiu, opiniile Parlamentului European şi ale Consiliului în legătură cu acest subiect coincid. Bineînţeles, Consiliul va lua în considerare toate propunerile de modificare ale Parlamentului European şi, pe baza acestora, va analiza încorporarea lor în versiunea finală a proiectului de propunere.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, membră a Comisiei Dle preşedinte, dezbaterea de astăzi ilustrează nivelul înalt de interes şi de preocupare a Parlamentului faţă de siguranţa pacienţilor. De asemenea, aceasta trimite semnale conform cărora acesta este un domeniu cu mare potenţial pentru valoare adăugată din partea UE.

În general, Comisia salută modificările propuse: de exemplu, salutăm propunerea ca statele membre să numească autorităţi competente pentru siguranţa pacienţilor la diferitele niveluri ale administraţiei publice de stat şi locale. Acest lucru reflectă faptul că unele state membre au sisteme de asistenţă medicală involuate. De asemenea, suntem de acord că scara şi costul colectării de date nu trebuie să fie disproporţionate faţă de beneficiile aşteptate.

În ceea ce priveşte modificările propuse în legătură cu infecţiile asociate asistenţei medicale, salutăm prevederea măsurilor de protecţie adecvate pentru personalul medical. De asemenea, susţinem evidenţierea poverii morbidităţii şi mortalităţii datorate infecţiilor asociate asistenţei medicale şi necesitatea de a recruta mai multe asistente medicale specializate în controlul infecţiilor.

Cu toate acestea, trebuie să îmi exprim rezerva şi obiecţiile privind diminuarea obiectivelor. Unii au sugerat că statele membre ar trebui să pună la dispoziţie mijloacele necesare pentru o reducere cu 20% a numărului de persoane afectate de evenimente adverse, inclusiv o reducere totală în UE cu 900 000 de cazuri în fiecare an. Comisia consideră că nu este adecvată stabilirea de astfel de obiective la nivelul UE, întrucât statele membre se află în diferite stadii de dezvoltare şi ar fi foarte dificil de stabilit obiective potrivite, realiste şi care pot fi atinse de către toate statele.

Am luat act cu mare atenţie de ceea ce afirmat dna McAvan în legătură cu vătămările cauzate de acele de seringă şi mă voi gândi la o propunere pentru o iniţiativă specială. Ministrul Filipiová s-a referit la responsabilitatea statelor membre în această privinţă. Iniţiativa noastră privind siguranţa pacienţilor şi infecţiile asociate asistenţei medicale respectă întrutotul competenţa statelor membre în legătură cu structura de finanţare şi cu furnizarea de servicii de asistenţă medicală, după cum acestea consideră că este adecvat. Scopul propunerii noastre este acela de a ajuta statele membre să instituie strategiile corespunzătoare pentru a reduce sau pentru a evita evenimentele adverse în domeniul asistenţei medicale, inclusiv infecţiile asociate asistenţei medicale, prin reunirea celor mai bune probe şi a expertizei disponibile în UE şi prin acordarea sprijinului Comisiei pentru realizarea de economii de scară în acest domeniu.

Odată adoptată de către Consiliu, recomandarea privind siguranţa pacienţilor va semnala un angajament politic fără precedent din partea statelor membre, pentru a acorda prioritate siguranţei pacienţilor în respectivele politici de asistenţă medicală ale acestora. Acţiunile pentru reducerea evenimentelor adverse de toate tipurile, inclusiv a infecţiilor asociate asistenţei medicale în toate mediile asistenţei medicale şi în toate statele membre ale UE, reprezintă un obiectiv pe care îl împărtăşim cu toţii. Această propunere poate juca un rol important în îndeplinirea acestui obiectiv.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, raportoare(FR) Dle preşedinte, aş vrea să mulţumesc mai întâi tuturor membrilor care au luat cuvântul pe marginea raportului dnei Sartori. Aş vrea să le mulţumesc pentru propunerile făcute.

De asemenea, aş vrea să îi spun dnei Vassiliou, care se pare că nu împărtăşeşte obiectivele cuantificate stabilite în raportul dnei Sartori, că luăm în considerare remarca domniei sale, însă este important, în orice caz, să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a asigura un nivel înalt de protecţie, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul medical. De asemenea, deşi nu este de dorit să avem o propunere cuantificată, ţinând cont de diversitatea asistenţei medicale furnizate în Uniunea Europeană, consider că este totuşi important să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a asigura cele mai înalte niveluri de siguranţă posibile.

Aceasta este valoarea adăugată a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele – Dezbaterea este închisă.

Votul va avea loc azi la ora 12.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate