Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 23. aprill 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

6. Hääletused
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Jätkame nüüd hääletustega.

(Hääletuse tulemused ja muud andmed: vt protokoll)

- Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Härra juhataja, enne hääletust, enne nende hääletust härra Casaca raporti üle vastavalt parlamendi kodukorra I lisa artiklile 1, kutsun üles järgnevaks, ja loen I lisa artikli 1 osa: „peab ta juhul kui omab otseseid majanduslikke huvisid kõnealuses küsimuses, sellest koosolekut suuliselt teavitama”.

Härra Casaca raportis heakskiidu andmise kohta hääletame pensionifondide üle. Parlamendis on üle 400 liikme, kellel on pensionifond. Kutsun juhatajat üles paluma liikmeil, kes pensionifondi kuuluvad, seda suuliselt praegu kohe siin istungil ütlema, sest neil on otsene huvi selles, mille üle arutlema hakatakse.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley (PSE). - Härra juhataja, tõusen püsti, pööramaks tähelepanu meie kodukorra artikli 28 punktile 2, mille kohaselt võivad kõik liikmed parlamendi presidendilt küsida küsimuse ja saada sellele 30 päeva jooksul vastuse. Esitasin 19. märtsil parlamendi presidendile küsimuse. Täna on 23. aprill. Ma ei ole saanud mingit vastust ja tema büroo ei ole vastanud ka mu e-kirjadele.

Tahaksin küsida parlamendi presidendilt, miks ta parlamendi eeskirju ja liikmete õigusi niivõrd põlgab, ning tahaksin, et paluksite tal mulle vastata järgmise 24 tunni jooksul, muidu tõusen homme taas püsti ja küsin sama küsimuse.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Härra juhataja, on selge, et esimene etapp seisneb selles, et pensionifondi kuuluvad liikmed peavad sellest teada andma, ning samal ajal tähendab see, et nad peaksid härra Casaca raporti üle mitte hääletama, arvestades seda, et raport sisaldab punkte, mis nende isiklike huvidega põrkuvad.

Seega kutsun teid üles Euroopa Parlamendi kodukorda rakendama.

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE) .(DE) Härra juhataja, praegune teema on kirjalik avaldus 0001/2009, mis sai vajaliku häälteenamuse. Tahaksin tänada kõiki kaasliikmeid kõigi kirjaliku avalduse autorite nimel. See ei puutu üldse hääletamisse.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Cocilovo (ALDE).(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, tahaksin vaid välja tuua, et pean härra Cohn-Benditi poolt välja pakutud kodukorra tõlgendamist täiesti põhjendamatuks, sest ta viitab era- ja isiklikele huvidele, mis parlamendi eeskirjade rakendamisega kuidagi seotud ei ole.

Selle tõlgenduse kohaselt, kui liikmed hääletaks Euroopa Parlamendi liikmete uue põhimääruse poolt, mis hõlmas ka viiteid iga liikme hüvitisele, ei oleks ükski liige saanud selles hääletuses osaleda, mistõttu palun selle nõude tagasilükkamist, kuna see on täiesti põhjendamatu.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Härra juhataja, härra Cocilovol on täiesti õigus, et mis puutub pensionifondi, siis tegeleme tõesti erahuvidega. See on eraskeem. Tahaksin väga toetada härra Cohn-Benditi poolt öeldut. Kuna näib, et 478 Euroopa Parlamendi liiget on oma huvide tunnistamiseks liiga arad, võin öelda, et leiate kõik nimed aadressilt http://www.openeurope.org" .

Nimekirja kuuluvad näiteks nii härra Mölzer, paremäärmuslik radikaal, härra Rübig, konservatiiv, kui ka härra Bösch, eelarvekontrollikomisjoni esimees.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Härra juhataja, loomulikult võime arutelu jätkata. Härra Cohn-Benditi ettepanek on edastatud ja esitatud on palju kommentaare.

Paluksin meil keskenduda sellele, mille üle hääletama hakkame, ehk siis härra Casaca raportile. Hoolimata sellest, kas seda peetakse era- või avalikuks fondiks, käsitleb see raport väga konkreetset teemat, nimelt parlamendi sätestust, esiteks, et sellel ei ole mingit õiguslikku alust saada puudujääkidele hüvitist ja teiseks, et mingit puudujääkide hüvitamist ei hakka toimuma. Fondi jaoks ei ole raha. See ongi põhipunkt ja paluksin siis meil selle üle hääletada.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Härra juhataja, kas võin vastata härra Cohn-Benditi ja härra Hans-Peter Martini öeldule? Arvan, et on olemas lihtne lahendus. Võin üsnagi rahulolevalt öelda, et olen osaline vabatahtlikus pensioniskeemis koos veel 399 liikmega, ning kavatsen hääletada enda huvide vastu ja maksumaksjate huvide poolt. Lihtne lahendus oleks see, et ka ülejäänud 399 liiget teeksid samamoodi.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Härra juhataja, rääkides kui pensioniskeemi osaline, tahaksin öelda, et arvestamata fakti, et seda kinnitan, ei usu ma, et rohkem kui 400 liiget tõusevad nüüd püsti ja teavitavad meid sellest, sest kui seda teeme, teeme igasuguse hääletuse täna küll täiesti võimatuks. Tahaksin sellele olukorrale välja pakkuda mõistliku lahenduse. On olemas nimekiri skeemis osalejatest – võiksime selle võtta ja arvan, et sellest piisaks.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Tänan teid väga. Sellest piisab, daamid ja härrad. Jätkame istungiga.

Härra Titley, teie kaebus edastatakse kohe presidendi kantseleisse koos teie palvega, et nad sellele kohe vastaks.

Mis puutub härra Cohn-Benditi küsimusse, siis vastavalt meie kodukorrale on igal parlamendiliikmel loomulikult õigus igal ajal tunnistada isiklikku huvi seoses mõne siin arutletava teemaga. Seega ei ole sellel teemal rohkem midagi öelda; kes tahab, see võib öelda, kes ei taha, võib vaikida.

Nii et loen selle teema lahendatuks.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika