Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Razprave
Četrtek, 23. april 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

6. Čas glasovanja
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. – Sedaj bomo prešli na glasovanje.

(Za rezultate in druge podrobnosti: glej zapisnik)

- Pred glasovanjem:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Gospod predsednik, pred glasovanjem, pred njihovim glasovanjem o poročilu gospoda Casaca, v skladu s členom 1, Priloge I Poslovnika Parlamenta, pozivam k naslednjemu in navajam del člena 1, Priloge I: „vsak poslanec, ki ima neposreden finančni interes v obravnavani temi, mora ta interes na zasedanju ustno razkriti.“

V poročilu gospoda Casaca o razrešnici, bomo glasovali o pokojninskih skladih. V tem Parlamentu je več kot 400 poslancev, ki so v pokojninskem skladu. Pozivam predsednika, da zahteva od poslancev, ki so v pokojninskem skladu, da to ustno povedo na plenarnem zasedanju, nemudoma, saj imajo neposreden interes glede teme, o kateri bomo razpravljali.

(Aplavz)

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley (PSE). - Gospod predsednik, opozoril bi rad na člen 28(2) Poslovnika, ki pravi, da lahko poslanec zastavi predsedniku Parlamenta vprašanje in prejme odgovor v roku 30 dni. Na predsednika Parlamenta sem naslovil vprašanje 19. marca. Danes je 23. april. Ne samo, da nisem dobil nobenega odgovora, ampak njegova pisarna ne odgovarja niti na mojo elektronsko pošto.

Predsednika Parlamenta želim vprašati, zakaj kaže takšno zaničevanje pravil tega Parlamenta in pravil poslancev, hkrati pa bi vas prosil, da od njega zahtevate, naj mi odgovor posreduje v naslednjih 24 urah; sicer bom jutri ponovno zastavil isto vprašanje.

(Aplavz)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Gospod predsednik, očitno je, da bi morali poslanci, ki so pokojninskem skladu to povedati, istočasno pa to pomeni, da bi se morali vzdržati glasovanja o poročilu gospoda Casaca, glede na to, da to poročilo vsebuje točke, ki kažejo na konflikt interesov z njihovimi osebnimi interesi.

Zato vas pozivam, da upoštevate Poslovnik Evropskega parlamenta.

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE).(DE) Gospod predsednik, obravnavamo pisno izjavo 0001/2009, ki je dobila potrebno večino. Rada bi se zahvalila vsem kolegom v imenu vseh avtorjev pisne izjave. To se v ničemer ne nanaša na glasovanje.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Cocilovo (ALDE).(IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi povedal, da je interpretacija našega Pravilnika, kot jo predlaga gospod Cohn-Bendit, ki se sklicuje na zasebne in osebne interese, kar očitno nima nič opraviti z uporabo pravil tega Parlamenta, popolnoma neutemeljena.

V skladu s to interpretacijo noben poslanec ne bi mogel sodelovati pri glasovanju o novem statutu poslancev Evropskega parlamenta, ki je vseboval tudi sklice na nadomestila vsakega posameznega poslanca in zato pozivam, da se ta zahteva zavrne, saj je popolnoma neutemeljena.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Gospod predsednik, gospod Cocilovo ima popolnoma prav, ko pravi, da imamo pri obravnavi pokojninskega sklada opraviti z zasebnimi interesi. Gre za zasebno shemo. Rad bi podprl, kar je povedal gospod Cohn-Bendit. Ker je očitno, da je 478 poslancev v EU preveč strahopetnih, da bi se zavzeli za svoje interese, bom izpostavil, da lahko vsa imena najdete na http://www.openeurope.org" .

Seznam vsebuje vse od gospoda Mölzerja, skrajno desnega radikalca, prek gospoda Rübiga, konzervatica, pa vse do gospoda Böscha, predsednika Odbora za proračunski nadzor.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Gospod predsednik, seveda lahko nadaljujemo z razpravo. Predlog gospoda Cohn-Bendita je bil obravnavan in podane so bile številne pripombe.

Prosil bi vas, da se osredotočimo na to, o čemer bomo glasovali, se pravi na poročilo gospoda Casace. Ne glede na to, ali gre za zasebni ali javni sklad, se to poročilo nanaša na zelo posebno zadevo, in sicer prvič, da Parlament ugotavlja, da nima nobenih pravnih zahtevkov, da bi bili primanjkljaji tega sklada subvencionirani in drugič, da ne bo prišlo do subvencioniranja takšnih primanjkljajev. Denarja za sklad ni. To je ključna točka in pozivam vas, da glasujemo o njej.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Gospod predsednik, ali lahko odgovorim na pripombo gospoda Cohn-Bendita in gospoda Hansa-Petra Martina. Menim, da obstaja enostavna rešitev. Z veseljem lahko povem, da sodelujem v prostovoljni pokojninski shemi, skupaj s 399 drugimi poslanci in nameravam glasovati proti svojim interesom in v interesu davkoplačevalcev. Preprosta rešitev je v tem, da tudi preostalih 399 poslancev glasuje tako.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Gospod predsednik, kot oseba, ki sodeluje v pokojninski shemi, želim povedati, poleg dejstva, da to izjavljam, da si ne predstavljam, da bo sedaj vstalo več kot 400 poslancev in nas obvestilo o tem dejstvu, saj če se bo to zgodilo, danes glasovanja ne bo mogoče izvesti. Predlagala bi rada razumno rešitev te okoliščine. Obstaja seznam sodelujočih v shemi – ta seznam bi lahko vključili in mislim, da bi to zadostovalo.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Hvala vam. Gospe in gospodje, dovolj je. Nadaljevali bomo z zasedanjem.

Gospod Titley, vaša pritožba bo nemudoma posredovana v Kabinet predsednika, skupaj z vašim zahtevkom, naj se nanjo nemudoma odzovejo.

V zvezi z vprašanjem, ki ga je zastavil gospod Cohn-Bendit, v skladu z našim Poslovnikom je kateri koli poslanec Parlamenta seveda upravičen kadar koli objaviti osebni interes v zvezi s katero koli zadevo, ki jo tu obravnavamo. Zato v zvezi s tem ni več kaj dodati, tisti, ki želi kaj dodati, lahko to stori in tisti, ki tega ne želi, mu ni treba.

To zadevo štejem za zaključeno.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov