Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2216(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0227/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.34
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0308

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

9. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. - Госпожи и господа, бих искал да направя предложение: тъй като няколко от вас поискаха обяснения на вот, когато ви дам думата, моля да изложите последователно всичко, което имате да кажете, в едно изказване.

 
  
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI).(EN) Г-н председател, с всеки изминал ден за все повече и повече от моите избиратели става почти невъзможно да свързват двата края. И тогава попадам на доклад като този и откривам, че 1,6 млрд. евро от парите на европейските данъкоплатци са били изразходвани за сградата на Европейския парламент, после че 9,3 млн. евро са били прахосани за политическите партии в Европейския парламент, а след това виждам потвърждение на ангажимент за намаление с 30 % на въглеродните емисии до 2020 г., но никъде не се споменава най-скандалната „емисия“ – тази, която произтича от ненужните пътувания до това място 12 пъти в годината. Настоящият доклад е потресаващ заради това, което разкрива за поведението на този Парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Г-н председател, нека да поставя коментарите на г-н Allister в контекст: Европейският парламент струва на всеки гражданин 1,74 британски лири – казвам „лири“ за улеснение на г-н Allister – на година. За сравнение, Камарата на общините струва 5,75 британски лири на човек годишно, а Камарата на лордовете – l,77 британски лири на всеки гражданин на Обединеното кралство. С други думи, работата на този Парламент е много по-евтина за отделния гражданин.

Въпреки всичко това не означава, че трябва да лежим на лаврите си. Разбира се, че трябва да сме внимателни и разбира се, че трябва да намалим разходите. Въпросът, повдигнат от г-н Allister, за 12-те пленарни сесии годишно в Страсбург, които струват толкова много пари, несъмнено е правилно наблюдение. Но това решение не е в ръцете на Европейския парламент: то зависи от държавите-членки, които, за съжаление – в Единбург, под председателството на г-н Джон Мейджър – направиха правно обвързващо за Европейския парламент задължението да заседава тук 12 пъти в годината. Аз ще призова държавите-членки да преразгледат това решение.

 
  
  

- Доклад: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Г-н председател, ще говоря по темата за освобождаването от отговорност на Съвета. То отново поставя джентълменското споразумение, което датира от преди преките избори, че Парламентът и Съветът, като два клона на законодателната власт, поотделно запазват изцяло отговорност за собствения си бюджет, без да наблюдават взаимно своите бюджети и без да ги критикуват.

Мисля, че е дошло времето да преразгледаме това джентълменско споразумение, не на последно място защото бюджетът на Съвета вече включва не само административния му бюджет като институция, като наш съзаконодател, но също така включва бюджет, който евентуално ще стане по-голям в бъдеще, за изпълнителни функции в областта на общата външна политика и политика на сигурност.

Джентълменското споразумение никога не е било предназначено да се прилага по отношение на изпълнителни функции. То никога не е било предназначено да предпазва от парламентарен контрол и аз мисля, че е крайно време да започнем преговори със Съвета за преразглеждане на въпросното споразумение.

 
  
  

- Доклад: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Г-н председател, аз се въздържах при гласуването за освобождаване от отговорност във връзка с бюджета на Европейския парламент за финансовата 2007 година поради някои параграфи в този доклад, които са резултат от дезинформация и неистини, публикувани в медиите, по-конкретно във връзка с доброволния пенсионен фонд на членовете на ЕП.

Г-н Cohn-Bendit може да спи спокойно, защото от него като данъкоплатец няма да бъде поискано да гарантира правата на тези членове на фонда, които вече са пенсионери, нито тези на техните вдовици, нито тези на финансово зависимите от тях лица, нито тези на членовете на ЕП, които ще прекратят работата си тук на 14 юли.

Ако той си мисли, че членовете на ЕП, които принадлежат към доброволния пенсионен фонд, не трябва да вземат участие в гласуването за освобождаване от отговорност, ще бъде добре да сложи ред първо в собствения си двор. Нещо повече, той с готовност участва в гласуването за кредити от нашия бюджет, които се използват за финансиране на неговите надбавки, въпреки че току-що стана известно, че например, както се изисква от съображения за прозрачност, той само веднъж за пет години е присъствал на заседание на комисията, на която е член. Пословичното му старание при законодателната дейност в пленарната зала – не е достатъчно да се бълват глупости и да се дават пресконференции – трябва да го насърчи да бъде по-дискретен, но той е една реликва от събитията през 1968 г. и несъмнено от него не може да се очаква нищо добро.

Освен това, г-н председател, никакви изявления, дори и те да произлизат от председателите на групите, няма да променят и частица от правните задължения на Парламента, които са закон.

 
  
  

- Доклад: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Г-н председател, току-що гласувахме финансирането за множество европейски агенции и неправителствени организации – Агенцията по лекарствата, Агенцията за външните граници, Агенцията за авиационна безопасност и т.н. – и ми се струва, че те подлежат на възражение на базата на три основания. Срещу тях са евроскептичният аргумент, правният аргумент и демократичният аргумент.

Не очаквам, че евроскептичният аргумент ще предизвика голяма реакция в тази зала. Очевидно е, че няма нужда тези неща да се правят на ниво Брюксел. Правният аргумент също не очаквам да предизвика голяма реакция: тук идеята е, че много от тези агенции, въпреки че щеше да им се даде правна сила от Лисабонския договор или Европейската конституция, нямат подходящо правно основание в момента. Но мисля, че демократичният аргумент може да предизвика някакъв реалистичен отзвук дори и сред колегите федералисти. Когато парламент като този прави договори за възлагане на всекидневното управление на своите политики на организации, които ние почти не посещаваме, които почти не виждаме – имаме посещения от разни комисии може би веднъж в годината, и очакваме те да изпълняват политиката след услужливо подписване на чекове от наша страна всяка година, тогава ние принизяваме нашата демокрация.

Хайек казва, че делегирането на правомощия на външни агенции, макар и да е характерно, е първата стъпка, с която демокрацията се отказва от своите правомощия. Всички колеги тук, федералисти или евроскептици, би трябвало да са наясно с тази опасност.

 
  
  

- Доклад: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Имам да коментирам наистина много неща. Преди не съм го правила, но счетох, че днес е важно да го направя. Бих искала на първо място да говоря за доклада на г-н Grosch, в чиято подкрепа гласувах, подкрепих също препоръките на комисията по транспорта, защото считам, че един преработен и актуализиран регламент следва да бъде приет на мястото на двата настоящи регламента, които се отнасят за автобусните услуги. Тази стъпка ще гарантира яснота и ще намали бюрокрацията.

 
  
  

- Доклад: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Следва докладът на г-жа Silvia-Adriana Ţicău, който също подкрепям, защото и той дава възможност да се осигури още по-единно прилагане на новия регламент относно автобусните превози. Аз вярвам, че като се има предвид международният характер на тази област, следва да планираме как да станат възможни проверките от цяла Европа в регистрите с цел по-добра защита на клиентите от нелоялна конкуренция.

 
  
  

- Доклад: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Също така подкрепих доклада на г-н Grosch, тъй като той е посветен на транспорта и помага за подобряване на ефективността и правната сигурност на пазара на автобусните превози, намаляване на административните разходи и условия за по-справедлива конкуренция. Считам, че в рамката на интеграцията на общия европейски пазар следва през следващите години също да се премахнат ограниченията за достъп до вътрешните пазари на държавите-членки.

 
  
  

- Доклад: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Вторият доклад на г-жа Ţicău относно енергийната ефективност на сградите спечели моята подкрепа, защото ще помогне за идентифициране на предизвикателствата, пред които е изправена Европа в областта на енергийните доставки и нуждите от енергия. Това означава, че той ще помогне за спестяването на 20 % от потреблението на енергия чрез увеличаване на енергийната ефективност. Инвестициите в енергийна ефективност ще помогнат за съживяването на европейската икономика днес, защото те ще създадат почти толкова работни места – а може би дори повече – колкото и инвестициите в традиционни инфраструктури. Повишаването на енергийната ефективност е най-ефективното средство на Европейския съюз за постигане на целта за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, за създаване на работни места и за намаляване на нарастващата зависимост на Европейския съюз от външни доставчици на енергия.

 
  
  

- Доклад: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Докладът на г-н Gauzès – не съм сигурна дали произнасям правилно името му – се отнася за агенциите за кредитен рейтинг и аз подкрепих този доклад, защото пропуските и грешките в рейтингите и надзора над тях са допринесли за възникването на настоящата финансова криза. Фактът, че има само няколко агенции за кредитен рейтинг, тяхната област на действие е глобална, а техните централни офиси често са разположени извън Европейския съюз, ме кара да се питам доколко може да е ефективно европейското законодателство в тази област. Съгласна съм, че сътрудничеството между Европейския съюз и трети държави за решаването на този проблем трябва да бъде засилено и че това е единственото средство за постигане на хармонизирана регулативна база.

 
  
  

- Доклад: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) За доклада относно правата на пътниците при пътуване по море и вътрешни водни пътища – един регламент в тази област категорично би бил от полза, тъй като тази стъпка ще помогне за увеличаване на правата на европейските граждани, пътуващи с тези средства за транспорт, и гарантира на потребителите еднакви права, когато използват различни видове транспорт.

 
  
  

- Доклад: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Докладът на г-н Albertini относно правата на пътниците в автобусния транспорт получи моята подкрепа, защото мерките, които защитават пътниците в автобусния транспорт, ще помогнат за окончателно премахване на неравенството, което съществува в Европейския съюз, и ще осигури равно третиране на всички пътници, какъвто е вече случаят с потребителите на въздушния и железопътния транспорт. Тъй като този нормативен акт се отнася както за автомобилните превозвачи, така и за пътниците, и предвижда много нови задължения за автомобилните превозвачи, е разумно да се предостави малко по-дълъг срок на изпълнение за доставчиците на услуги с цел да се постигне по-добър резултат.

 
  
  

- Доклад: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Докладът на г-жа Jensen относно интелигентните транспортни системи – тяхното внедряване е доказало своята ефективност, тъй като правят транспорта по-ефективен, безопасен и сигурен, като също така помагат за постигане на политическата цел за по-чист транспорт. Поради тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
  

- Доклад: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Докладът на г-н Ulrich Stockmann относно програмата „Марко Поло II“ заслужава подкрепа, тъй като прави възможно намаляването на задръстванията по магистралите, подобряването на методите за опазване на околната среда на транспортните системи, както и насърчаването на съчетаване на различни видове транспорт. Въпреки това съм обезпокоена, че всяка година има все по-малко молби за финансова помощ и следователно по-малко планирани проекти, които биха могли да бъдат финансирани по тази програма.

 
  
  

- Доклад: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Подкрепих доклада на г-н Duchoň, тъй като железопътният транспорт има много важна роля в рамките на европейския транспорт, дори и днес, въпреки постоянния спад в транспорта на стоки. Подкрепих доклада и защото съм съгласна с докладчика, че този законодателен акт трябва да бъде подготвен по такъв начин, че в бъдеще железопътната мрежа да стане ефективна за всички потребители.

 
  
  

- Доклад: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Тази сутрин също така обсъдихме и току-що гласувахме някои доклади от пакета за здравеопазването. Аз подкрепих защитата на правата на пациентите при презгранично здравно обслужване, защото съм на мнение, че избраните представители в Европейския парламент твърде дълго се задоволяваха с това адвокатите да създават законите в тази област – законите трябва да бъдат правени от политиците, т.е. членовете на Европейския парламент, избрани от европейските гласоподаватели. Това е последната възможност да се разгледа и приеме тази директива.

 
  
  

- Доклад: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Докладът на г-н Trakatellis относно редките заболявания е като допълнение към доклада за правата на пациентите, който аз подкрепих, въпреки че не подкрепих препоръка 15 в доклада, тъй като тази препоръка принадлежи на миналия век, а политиката не трябва да влияе върху генетичните изследвания.

 
  
  

- Доклад: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Докладът относно градския трафик и планът за действие в тази област спечелиха гласа ми, тъй като градският транспорт играе много важна роля в товарния и пътнически транспорт на Европейския съюз. Поради това изготвянето на отделна стратегия за градския транспорт е напълно оправдано.

 
  
  

- Доклад: Anne Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) И накрая, бих искала да спомена доклада на г-жа Anne Jensen относно плана за действие за интелигентни транспортни системи, защото този план за действие поставя акцент върху географската непрекъснатост.

 
  
  

- Доклад: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Днес отбелязваме годишнина от смъртта на най-великия от всички англичани и може би най-великия драматург и писател, който човечеството е имало. Характерно е за творбите на Шекспир, че независимо от това с какви преживявания ги свързваме, те винаги влияят върху нашите преживявания повече, отколкото нашите преживявания върху пиесите. Най-доброто, което мога да направя днес, е да цитирам предсмъртната реч на Джон Гонт от „Ричард II“, която не само че прекрасно описва бюджетните ни проблеми във Великобритания, но и нашата ситуация тук, в Европа.

Първо, относно бюджета:

„таз скъпа безценна люлка на велики хора [...]

е дадена – о, смъртен срам! – под наем като чифлик, като стопанство селско!“

А сега чуйте описанието му за Лисабонския договор и Европейската конституция:

„Таз Англия, която досега бе обсадена само от морето,

и даваше със скалния си бряг добър отпор

на влажния Нептун, сега е в плен, обвързана позорно,

в шумящи свитъци от овча кожа, напръскани с мастилени петна!

Таз Англия, бленуваща победи,

сама се победи по срамен начин.“

Ако има по-добро описание от това, то аз не съм го чувал.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. - Не знаех, че притежавате такъв талант. Рецитирахте много добре.

 
  
  

- Доклад: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Г-н председател, когато гласуваме в Европейския парламент, трябва винаги да сме сигурни, че служим за пример.

За нас е съвсем правилно да говорим за енергийна ефективност. Честно казано, не виждам проблем с това на европейско, на национално или на местно ниво. Мисля, че повече може да се прави на местно ниво, но е добре да се обменят най-добрите практики и идеи на европейско и национално ниво.

Служейки за пример обаче, ние самите трябва да сме образцови. Как можем да говорим за енергийна ефективност на сградите, когато продължаваме да работим в две пленарни зали – една тук, в Страсбург, и една в Брюксел? Какво да кажем за емисиите на въглероден диоксид на Парламента в Страсбург, когато става дума за десетки хиляди тона такива емисии всяка година? Време е да спрем лицемерието, да дадем пример и да закрием Парламента в Страсбург.

 
  
  

- Доклад: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Г-н председател, нека да започна, като отбележа заслугата на моя колега, г-н John Bowis – сигурен съм, че всички ние му желаем бързо възстановяване. Слава Богу, той беше в състояние да се възползва от системата на здравеопазването в друга държава. Като британски гражданин той можа да се възползва от отличното здравно обслужване в Белгия.

Това са няколко стъпки в правилната посока, за да могат гражданите на цялата територия на Европейския съюз да бъдат в състояние да вземат решение къде да получат здравно обслужване. Ако на пациентите се дава информация за цените за лечение на различни заболявания в няколко различни държави, а на тях им се дава тази възможност, след това те могат да преценят в коя държава биха се възстановили най-добре. Възползването от това здравно обслужване е положителна стъпка в правилната посока.

Често съм критикувал някои от инициативите, които разискваме тук, но мисля, че това е положителна стъпка. С нетърпение очакваме да предложим избор и по-добро обслужване на пациентите на цялата територия на Европейския съюз.

 
  
  

- Доклад: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Аз също бих искала да обясня своя вот за доклада на г-н Crowley относно закрилата на авторското право. Гласувах против доклада, който не е обмислен както трябва, но който би повлиял върху цените, заплащани от потребителите за музика през следващите 45 години. Бих искала да помогна на обикновените изпълнители, а за да стане това, имаме нужда от законодателство в областта на регулирането на договорните условия и колективното управление, както и от създаване на система за социални грижи, пенсионни планове или промени в тарифите за лицензи. Изследвания на въздействието показват, че само 2 % от приходите се разпределят за обикновените изпълнители, а останалите отиват за звукозаписните компании и най-големите изпълнители. Последващо преразпределение би навредило на обещаващи, по-малко популярни изпълнители, тъй като потребителите и данъкоплатците също ще плащат стотици милиони евро повече. Предложението усложнява работата на библиотеки, архиви, художествени училища и независими филмови творци. Няма ясно въздействие върху аудиовизуалните изпълнители. Всички правни органи предупреждават за това предложение и аз гласувах против него.

 
  
  

- Доклад: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Г-н председател, по отношение на доклада на г-жа Jensen, а именно доклада относно предложение за директива за установяване на рамка за внедряване на интелигентни транспортни системи, аз гласувах „за“. Целта на тази директива е да се гарантира оперативна съвместимост на информационните и комуникационни технологии, използвани в транспортните системи.

Иновациите в областта на транспорта трябва да се насърчават, особено когато могат да подобрят безопасността на превозните средства. Факт е, че иновациите ще загубят своята полезност, ако не гарантираме възможността за прилагането им в цяла Европа.

Тази директива ще ни позволи да допринесем за намаляване на броя на смъртните случаи по европейските пътища чрез намаляване на риска от сблъсък и сериозността на евентуални произшествия. Ще ви напомня, че Европейският съюз си е поставил за цел да бъде намален наполовина броят на смъртните случаи по пътищата до 2010 г. в сравнение с нивата за 2000 г.

Във връзка с това съжалявам, че директивата за трансгранично сътрудничество в областта на пътната безопасност, която приехме преди няколко месеца, все още не е приета от транспортните министри на Европейския съюз, тъй като тя също ще помогне за спасяване на човешки живот, като се улесни прилагането на санкции за шофьорите, които нарушават закона в държава-членка, различна от тази, в която е регистрирано превозното средство.

 
  
  

- Доклад: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Що се отнася до доклада на г-н Duchoň относно коридорите за железопътен товарен превоз, бих искала да кажа, че Европейският парламент току-що прие този доклад относно европейската железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз. Аз гласувах в подкрепа на този доклад, който ще спомогне за усилен и подобрен превоз на стоки с железопътен транспорт.

Бяха необходими действия от страна на Европа в тази област. Начинът, по който работи железопътният товарен транспорт в момента, действително е незадоволителен, като предлага твърде малко гаранции във връзка с надеждни разписания на предприятията, които желаят да използват железопътен превоз за своите стоки.

Сега трябва да направим железопътния товарен превоз по-привлекателен за компаниите, защото ако някои стоки преминат от автомобилен на железопътен транспорт, това означава, че ще бъдат излъчвани по-малко парникови газове и че ще има по-малко камиони в задръстванията по пътищата и автомагистралите.

Сега се надявам, че транспортните министри на държавите-членки ще последват пътя, открит от Европейския парламент към по-добре функционираща европейска железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози.

 
  
  

- Доклад: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Г-н председател, гласувах против доклада на г-н Trakatellis поради скандалното изменение 15, което бърка лекуването на заболявания с убийството на неродени човешки същества и явно подкрепя евгениката. Трябва да сме ясни по този въпрос: човешките същества имат право на живот от сливането на яйцеклетката и сперматозоида до тяхната естествена смърт, а това изменение поставя фундаментално под въпрос правото на живот. Едно неродено човешко същество вече няма да има право на живот, просто защото той или тя ще страда от заболяване. Това е точно обратното на медицината – това е убийство.

Поради тази причина докладът на г-н Trakatellis е неприемлив и това изменение е скандал, дискредитиращ Парламента, който иначе често е насърчавал биоетиката и опазването на неродения човешки живот.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Г-н председател, за първи път откакто съм член на Парламента гласувах във вота за освобождаване от отговорност против освобождаване от отговорност на Комисията и бих искала да обясня мотивите си: безпокои ме най-вече начинът, по който Европейската комисия подходи с присъединяването на двете нови държави, а именно Румъния и България.

В Румъния и България има много проблеми, с които трябва да се справяме: с широко разпространената корупция, с многото пари – многото европейски пари, които изчезнаха. Европейската комисия не започна замразяването на тези пари до 2008 г. Загубихме много пари през 2007 г. и сега трябва да се справяме със системи за контрол, които едва съществуват, или такива, които функционират само спорадично. В Румъния имаме да се справяме с голяма корупция и проблеми в съдебната система. За всичко това вината трябва да поеме предприсъединителният процес.

Искам да дам знак, да кажа на Европейската комисия, че в бъдеще тя трябва да подхожда към присъединяванията по различен начин и също да й кажа, че ако се беше внимавало с други държави в миналото, сега тя можеше да осъществи напредък много по-успешно, стига да искаше.

Бих искала да призова Комисията да помогне на двете държави да изградят подходящи системи за финансов контрол, които да бъдат достойни за наименованието си, и да помогне за отстраняване на повсеместните слабости в тези две държави. В противен случай ще имаме постоянен проблем тук, постоянно неудобство за цяла Европа.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), в писмена форма.(DE) Днес Европейският парламент гласува доклада на г-н Casaca относно освобождаване от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета на Европейския парламент за бюджетната 2007 година. В доклада също така се разглежда въпросът за пенсионния фонд на Европейския парламент.

Пенсионният фонд на Европейския парламент е доброволен пенсионен фонд. Пенсионният фонд вече има финансови затруднения и се е натрупал дефицит.

Партията на свободните демократи в Европейския парламент се противопоставя на използването на данъчни приходи за покриване на дефицита. Безотговорно е да се очаква от европейските данъкоплатци да плащат за тези загуби. Всякакви подобни планове трябва да бъдат предотвратени. Партията на свободните демократи в Европейския парламент гласува против освобождаване от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета на Европейския парламент. Възможността за използване на данъчни приходи за покриване на дефицита не беше изцяло изключена.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Британските консерватори не могат да одобрят освобождаване от отговорност за европейския бюджет за 2007 г., раздел I, Европейски парламент. Ние настояваме, че парламентарният бюджет трябва ефективно да разходва средствата на европейския данъкоплатец и затова подкрепяме по-голямата част от доклада. По-конкретно ние отбелязваме с одобрение напредъка, постигнат в изпълнението на бюджета на Парламента, съгласно данните в доклада на Сметната палата за финансовата 2007 г. Също така подкрепяме забележките на докладчика по отношение на доброволния пенсионен фонд на членовете на ЕП. Въпреки това, в съответствие с нашия традиционен подход, ние ще продължим да гласуваме против предоставянето на освобождаване от отговорност, докато не видим реален напредък в постигането на декларация без резерви за достоверността и точността на отчетите от Европейската сметна палата.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Днес групата на Зелените гласува в подкрепа на доклада на г-н Casaca за освобождаването от отговорност на Европейския парламент за 2007 г.

Искаме да подчертаем, че с приемането на този доклад в пленарната зала председателството на Парламента трябва да поеме своята отговорност и да действа незабавно по приетия текст, що се отнася до доброволния пенсионен фонд, както и че трябва да бъдат взети ясни решения, които да гарантират, че при никакви обстоятелства доброволният пенсионен фонд няма да бъде спасяван с допълнителни пари от бюджета на Парламента, било пряко или косвено, и че списъкът на участниците във фонда ще бъде направен публичен без никакво забавяне.

Трябва да бъде ясно, че доколкото Парламентът трябва да гарантира пенсионните права на своите членове, той също трябва да има пълен контрол върху фонда и неговите инвестиционни политики. Очакваме тези решения да бъдат взети до края на месец април 2009 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), в писмена форма. (EN) Аз се въздържах, тъй като съм член на пенсионния фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm и Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Ние гласувахме против доклада на г-н Casaca за освобождаване от отговорност на Европейския парламент за 2007 г. поради три причини. На първо място, ние сме против доброволният пенсионен фонд на членовете на ЕП да се финансира от парите на данъкоплатците. На второ място, не сме съгласни парите на данъкоплатците да може да се дават на частен пенсионен фонд, където списъкът с участниците и бенефициерите се пази в тайна и не се публикува.

На трето място, напълно се противопоставяме на използването на още повече от парите на данъкоплатците за покриване на текущия дефицит на пенсионния фонд като резултат от спекулативни инвестиции. Ние подкрепяме параграфи 105 и 109 от доклада на г-н Casaca, които удовлетворяват някои наши възражения по отношение на доброволните пенсионни фондове на членовете на ЕП, но тъй като докладът на г-н Casaca не променя съществуващата ситуация, ние гласувахме против освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2007 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard и Erik Meijer (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Гласувахме против доклада на г-н Casaca за освобождаване от отговорност на Европейския парламент за 2007 г. поради три причини. Първо, ние сме против доброволният пенсионен фонд на членовете на ЕП да се финансира от парите на данъкоплатците. Второ, не сме съгласни парите на данъкоплатците да може да се дават на частен пенсионен фонд, където списъкът с участници и бенефициери се пази в тайна и не се публикува.

Трето, ние напълно се противопоставяме на използването на още повече от парите на данъкоплатците за покриване на текущия дефицит на пенсионния фонд като резултат от спекулативни инвестиции. Подкрепяме параграфи 105 и 109 от доклада на г-н Casaca, които удовлетворяват някои наши възражения по отношение на доброволния пенсионен фонд на членовете на ЕП, но тъй като докладът на г-н Casaca не променя съществуващата ситуация, ние гласувахме против освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2007 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE) , в писмена форма. – (NL) За съжаление, наложи се да пропусна началото на гласуването, но напълно споделям тона на докладите за освобождаване от отговорност, и по-специално на доклада на г-н Casaca. Би било безотговорно, особено в тези времена, ако трябва да покрием дефицита в пенсионния фонд с пари от данъци. Един потенциален дефицит във фонда е проблем на фонда и неговите членове, а не на европейския данъкоплатец.

Членовете на ЕП се сочат за пример и трябва да бъдат внимателни, когато ползват фондовете на Общността. Това се отнася за техните доходи, пенсии и разходи. Затова съм доволен, че Парламентът даде одобрението си за този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), в писмена форма.(SV) Отказвам да предоставя освобождаване от отговорност на една институция, която прахосва повече от 1 милиард евро за допълнително пенсионно осигуряване, две трети от което се финансира с публични средства. Членовете на Европейския парламент, които са включени в този допълнителен пенсионен фонд, трябва да приемат намаляване на тези луксозни пенсии, както и хората с по-ниски доходи бяха принудени да приемат намаляване на техните пенсии. Освобождаването от отговорност се отнася за 2007 г., но ние не можем да чакаме една година, за да изразим нашата критика към решението, взето през 2008 г. относно допълнителните плащания към пенсионния фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), в писмена форма.(SV) Аз се въздържах от гласуване, тъй като напуснах доброволния пенсионен фонд на 21 април 2009 г. и поради това не исках да повлияя върху резултата от гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), в писмена форма. (EN) Ние, като членове на ЕП, трябва да представляваме хората в Европа и да им служим. Всички наши избиратели страдат от последиците от икономическата криза и особено от загубата или намалението на пенсиите си. В моя район Мюнстер, Ирландия, мнозина работници са изправени пред голяма несигурност на старини, защото пенсиите, за които са плащали, са се обезценили до голяма степен, а в някои случаи работниците са загубили изцяло своите пенсии със закриването на съответните предприятия.

При гласуването на този доклад с готовност заявявам, че имам интерес, тъй като правилата на Парламента го изискват. Като член на ЕП плащам вноски в пенсионен фонд. Независимо от всичко не гледам на това като на конфликт на интереси.

Според мен е неразумно членовете на ЕП да очакват имунитет, като ние също трябва да понесем тежестта на икономическата криза. В качеството си на член на ЕП аз отстоявам интересите на гражданите преди моите собствени.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Аз гласувах против доклада на г-н Casaca за освобождаването от отговорност на Европейския парламент за 2007 г. поради три причини. Първо, аз съм против доброволният пенсионен фонд на членовете на ЕП да се финансира от парите на данъкоплатците. Второ, не съм съгласен парите на данъкоплатците да може да се дават на частен пенсионен фонд, където списъкът с участници и бенефициери се пази в тайна и не се публикува.

Трето, аз напълно се противопоставям на използването на още повече от парите на данъкоплатците за покриване на текущия дефицит на пенсионния фонд като резултат от спекулативни инвестиции. Подкрепям параграфи 105 и 109 от доклада на г-н Casaca, които удовлетворяват някои мои възражения по отношение на доброволния пенсионен фонд на членовете на ЕП, но тъй като докладът на г-н Casaca не променя съществуващата ситуация, аз гласувах против освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2007 г.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Настоящото предложение изяснява правилата за регистриране като автомобилен превозвач.

Новите правила се предлагат с цел повишаване на безопасността и качеството на тази дейност, а също и за осигуряване на общи критерии за финансово управление на тези предприятия.

Задълженията за съществуването на обучен мениджър, отговорен за управлението на транспортната дейност на предприятието, за доказване на финансовото състояние на предприятието са признаци на новия подход към тази дейност.

Други важни елементи на този текст са точките за защита на личните данни, създаване на регистър с публични и поверителни раздели, а също и краят на така наречените фирми „пощенски кутии“.

Изискванията за достъп до професията, а именно репутация, финансова стабилност и професионална компетентност, са във връзка с изясняването на тази дейност, които се надяваме, че ще й позволят да просперира по един по-прозрачен начин, предоставящ на клиентите по-добра защита и безопасност.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE), в писмена форма. (EN) Аз съм против компромиса, постигнат между докладчика и Съвета, относно правилата за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. Считаме, че създаването на нови граници и нови ограничения за каботажа в транспортния сектор не е решение на проблемите, пред които е изправен автомобилният транспорт в резултат на икономическата криза. Освен това, от гледна точка на околната среда ние не можем да приемем определени ограничения, като например изискването стоките, превозвани при входящи международни превози, да бъдат напълно доставени, преди да може да бъде извършен каботажен превоз. Това е в пълно противоречие с реалните условия при автомобилния транспорт и пречи на ефективната организация на товарните превози. Това ще доведе до повече празни камиони.

Въпреки това аз категорично подкрепям един много строг подход по отношение на достъпа до професията на автомобилния превозвач. Ако имаме стриктни правила относно достъпа до професията, няма да има причини да се страхуваме от отворен европейски пазар на транспортни услуги.

 
  
  

- Доклад: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Приемам необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на сградите и съм убеден, че Европейският съюз може да играе положителна роля в това отношение. Всъщност мисля, че този доклад не отдава достатъчно значение на енергийната ефективност на сградите в по-широкия контекст на грижите за екологичните проблеми, като например изменението на климата.

Да се направят сградите по-енергийно ефективни е сравнително просто, на сравнително ниска цена и има сравнително благотворно въздействие. По-енергийно ефективни сгради също биха имали голямо положително въздействие върху въглеродните емисии в Европейския съюз. Въпреки това Европейската комисия последователно пренебрегваше енергийната ефективност като водеща политика в полза на автомобилната промишленост. Аз съм убеден, че превръщането на автомобилните производители в изкупителни жертви за изменението на климата е дълбоко погрешна политика и има обратен ефект.

За съжаление, в моя район – Североизточна Англия, „Нисан“ наскоро обяви съкращаване на работни места и свиване на производството. Би било наивно да се игнорира ролята на Европейския съюз в сегашната криза в автомобилната промишленост. Тази криза можеше до голяма степен да бъде предотвратена чрез по-балансирана екологична политика на Европейския съюз, която да придава необходимото значение на енергийната ефективност на сградите.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Ţicău, тъй като считам, че подобряването на енергийната ефективност на сградите е от жизнено значение за опазване на околната среда, както и за намаляване на енергийните загуби, които търпят потребителите.

В същото време гражданите на Европа не трябва сами да поемат всички разходи за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Европейският съюз и държавите-членки трябва да заделят необходимите финансови ресурси за тази цел. Те трябва да създадат до 2014 г. фонд за енергийна ефективност, финансиран от бюджета на Общността, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и държавите-членки с оглед насърчаване на публичните и частните инвестиции в проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност в сградите, прилагане на намаления на данъка върху добавената стойност (ДДС) за стоки и услуги, свързани с енергийната ефективност и възобновяемата енергия, както и разширяване на критериите за допустимост за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за подобряване на енергийните характеристики на всички видове сгради, а не само на жилищните. Други инструменти включват проекти, свързани с преки публични разходи, гаранции по заеми и субсидии, както и социална помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Цената и надеждността на енергийните доставки са критични фактори за конкурентоспособността на Европейския съюз. Повишаването на енергийната ефективност е един от най-ефективните начини Европейският съюз да постигне своите цели за емисии на въглероден диоксид, създаване на работни места, намаляване на разходите за стопанска дейност, справяне със социалните последици от покачването на цените на енергията и намаляване на нарастващата зависимост на Европейския съюз от външни енергийни доставчици.

Енергийните характеристики на сградите в момента представляват около 40 % от потреблението на енергия и чрез преработване на настоящата директива ще бъде възможно да се подобри сегашната ситуация. Всички заинтересовани страни трябва да бъдат информирани за ползите от подобряването на енергийната ефективност и трябва да имат достъп до необходимата информация за съответни действия. Поради това е от жизненоважно значение финансовите инструменти за подпомагане на подобряването на енергийната ефективност на сградите да бъдат достъпни за местните и регионални органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. (EN) Приветствам инициативата за гарантиране на ефективността на енергийните характеристики на сградите. Очевидно е налице желаният баланс между необходимостта от действия за забрана на емисиите на въглеродния диоксид, където това е възможно, и икономическите разходи. Идеята за енергийно сертифициране на такива сгради е един от ключовите въпроси, които могат да помогнат за информираното насочване на потреблението.

 
  
  

- Доклад: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer и Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Ние изцяло подкрепяме по-строги правила по отношение на финансовата дейност и агенциите за кредитен рейтинг. Въпреки това решихме днес да гласуваме против доклада на г-н Gauzès. Това е така, защото докладът е непълен и не обръща необходимото внимание на проблемите, които трябва да бъдат засегнати. Налице е сериозна необходимост от публични агенции за кредитен рейтинг, които да не работят за печалба, тъй като това е единственият начин да се избегнат конфликтите на интереси в процеса на оценяване. Този въпрос не беше повдигнат по задоволителен начин в доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Подкрепям без колебание доклада на г-н Gauzès. Той отново показа качествата си като преговарящ. За щастие беше възможно бързо постигане на компромис по този текст.

Чрез създаването на регулаторна рамка за агенциите за кредитен рейтинг Европа дава челен пример, а Съединените американски щати все още не са реагирали адекватно в тази област. Част от надеждността и доверието в капиталовите пазари разчита на рейтингите, които се създават и публикуват от въпросните агенции.

Регулаторната рамка, която създаваме днес, трябва да бъде в състояние да подобри условията, при които тези рейтинги се подготвят, при условие че се използват в надзорна рамка за регулирани дейности.

Въпреки това беше важно компромисът да не бъде под формата на решения, които целят единствено да забранят всяко позоваване на рейтинги в какъвто и да било контекст, когато те не са били създадени в съответствие с рамката на настоящия регламент. Освен че донякъде дискриминира основните свободи, като свободата на изразяването и на търговията, такъв подход вероятно щеше да облагодетелства неевропейските пазари в ущърб на тези, които са базирани в Европа, и вероятно също би бил от полза за частни и конфиденциални финансова сделки в ущърб на публичните сделки, които трябва да спазват правилата за прозрачност. Затова избраното решение има пълното ми одобрение.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Ситуацията в световната икономика все още е обезпокоителна и, съвсем наскоро – едва вчера, Международният валутен фонд обяви, че финансовата криза може дори да се задълбочи. Едва ли е изненада за някого, че това е момент на тържество за онези, които ревностно подкрепят регулирането и контрола.

И все пак, да се започва очертаване на обширни контролни системи за функционирането на финансовия пазар още преди разследванията да бъдат проведени и анализите завършени, е огромна грешка. Някои важни фактори, включително Шведската национална банка, считат, че Комисията е успяла – по един не особено надежден начин – да докаже пазарен срив, който оправдава допълнително регулиране на агенциите за кредитен рейтинг.

Това очевидно не тревожи Европейския съюз. Законодателите в Брюксел са подготвени, вместо за сътресенията на световните пазари, да дадат на Европейския съюз повод да засилят собствените си позиции. Ако днес в света съществува система, която да е глобална в истинския смисъл на думата, това са финансовите пазари. Затова допълнителният контрол върху агенциите за кредитен рейтинг трябва – ако и когато се сметне за необходимо – да бъде иницииран и планиран на глобално равнище. Тъй като Парламентът търси решения в рамката на сътрудничеството в Европейския съюз, аз избрах да гласувам против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), в писмена форма.(EN) Изцяло подкрепям по-строгите правила по отношение на финансовата дейност и агенциите за кредитен рейтинг.

Въпреки това днес реших да гласувам против доклада на г-н Gauzès. Това е така, защото докладът е непълен и не обръща необходимото внимание на проблемите, които трябва да бъдат засегнати. Налице е голяма нужда от публични агенции за кредитен рейтинг, които да не работят за печалба, тъй като това е единственият начин да се избегнат конфликтите на интереси в процеса на оценяване. Този въпрос не беше повдигнат по задоволителен начин в доклада. Това е само един пример за недостатъците на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Сега ние изтриваме сиви зони във финансовите пазари и налагаме по-строги изисквания, а това трябваше да стане още преди време. Така обаче се лекуват симптомите, а не причините. Дерегулирането през последните години позволи изникването на нови и, поради сложността си, съмнителни продукти на паричния пазар. Поради това аз гласувах в подкрепа на по-строг финансов надзор, макар че само по себе си това изобщо няма да е достатъчно.

Ако искаме в бъдеще да предотвратим подобни ефимерни проекти, единственото, което може да се направи, е да се забранят рисковите финансови продукти. Въпреки това един собствен надзорен орган със сигурност ще създаде повече бюрокрация, но няма да доведе до по-добра икономическа мотивировка, нито ще сложи край на хазартния манталитет.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Макар че агенциите за кредитен рейтинг трябва да поемат известна вина за неуспехите в секюритизирането на високорисковите ипотечни кредити, които доведоха до финансовата криза, с известно съжаление трябва да се отбележи, че делегацията на консерваторите от Обединеното кралство гласува за приемане на плановете за регулиране на агенциите за кредитен рейтинг, изготвени в доклада на г-н Gauzès. Агенциите за кредитен рейтинг не трябва да се разглеждат като изкупителна жертва, като се има предвид, че еднакво виновни бяха банковата и регулаторна култура, които използваха рискови задкулисни стратегии.

Надяваме се, че Европейският съюз, САЩ и агенциите за кредитен рейтинг могат да работят заедно за създаването на система, която функционира правилно. За да се случи това, твърдият регулаторен подход трябва отстъпи на такъв, който приема елемента на риск при всички инвестиции и който позволява приемане до известна степен на рейтинги, извършвани извън обхвата на това, което гласуваме днес. Преди всичко той трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се приспособи към новите обстоятелства и да позволи на пазара да диша.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), в писмена форма.(SV) Аз не участвах в това гласуване поради специалните ми връзки с компаниите за кредитен рейтинг.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма.(EN) Препоръките на Г-20 към работната група по финансовите услуги ясно призовава за по-голяма прозрачност и регулиране на агенциите за кредитен рейтинг. Този доклад, който беше реакция от страна на Европейския парламент към Г-20, показва правилният баланс. Въпреки това остават някои въпроси относно нивото на компетентност, което Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR) ще трябва да демонстрира, ако иска да играе централна роля в регулирането.

 
  
  

- Доклад: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма.(IT) Благодаря Ви, г-н председател. Аз гласувах „за“.

Регламенти (ЕО) № 11/98 и № 12/98 на Съвета доведоха до създаването на единния пазар за международни автобусни превози на пътници. Тази либерализация допринесе за стабилно нарастване на обема на трафика, свързан със сектора, който отбелязва непрекъснат растеж от средата на 90-те години на миналия век до днес.

Тази положителна тенденция обаче не беше придружена с опазване и поддържане на правата на пътниците: пътниците са посочили редица проблеми, включително отменени полети, продажба на повече билети от наличните места (overbooking), загуба на багаж и закъснения.

За разлика от пътниците, които избират други видове транспорт, потребителите на автобусни превози остават незащитени поради пропуск в законодателството на Общността.

Затова приветствам предложението на комисията по транспорт и туризъм, което се стреми да установи техните права с помощта на документа, който предстои да гласуваме. По-конкретно, предложението е особено интересно, тъй като държи превозвачите отговорни в случай на смърт или нараняване, въвежда обезщетяване и помощ в случай на отменени курсове и закъснения, признава правата на хората с намалена подвижност или други увреждания и определя органи, които да отговарят за контрола на този регламент, както и за разглеждането на жалби.

Това е важна стъпка към равни права за всички пътници.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), в писмена форма.(EN) Европейският съюз създаде успешен вътрешен пазар с безпрецедентно движение на капитали, услуги и хора. Въпреки това създаването на тази свобода на движение не е достатъчно само по себе си. Ние трябва да защитаваме гражданите от държавите в Европейския съюз, които пътуват в целия Европейски съюз, и трябва да осигурим равенство на достъпа до нашите транспортни услуги.

Видяхме успеха на политиките на Европейския съюз за достъпа и правата на обезщетение на пътниците в сектора на въздушния транспорт и аз радушно приветствам факта, че Европейският съюз излезе с подобни предложения за други транспортни сектори. Все пак е важно винаги да уважаваме специфичния характер на всеки различен транспортен сектор. Макар че един и същи принципи за права, справедлив достъп и равностойни права трябва да са валидни за всички видове транспорт, ние трябва да отчетем характерните особености на всеки един от тях. В противен случай ще разочароваме както пътниците, така и превозвачите.

Доволен съм, че в пакета за правата на пътниците, покриващ превозите по море, по вътрешни водни пътища и автобусните превози, Европейският парламент е създал законодателство, което е справедливо и балансирано и което ще се окаже изключително ефективно при защитата и насърчаването на правата на пътниците в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Ние, консерваторите, приветстваме общата цел за подобряване на правата на пътниците, достъпа на хора с увреждания и създаването на равни условия за международните потребители на автобусни превози и поради тази причина гласувахме в подкрепа на доклада. Бихме искали обаче да видим освобождаване на регионалните услуги, тъй като Обединеното кралство е либерализирало пазари, които са преминали отвъд обществените поръчки за услуги, за да освободи конкуренцията. Освен това предложението не изглежда да признава местния характер на автобусните услуги, действащи в пограничните райони. Консерваторите също са загрижени за пропорционалността на някои аспекти от предложения регламент, по-специално разпоредбите за отговорността. За разлика от секторите на железопътния и въздушния транспорт, автобусната промишленост се състои от значителен брой малки и средни предприятия с ограничени ресурси.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), в писмена форма. (FR) Пътниците в автобусния транспорт трябва да имат права, подобни на тези на пътниците в железопътния и въздушния. Това е философията, която се съдържа в този доклад.

Всъщност по принцип всички пътници трябва да бъдат равни пред закона.

Все пак, има много резерви, които трябва да се отбележат.

Те произтичат от самото естество на този сектор, който е доминиран от микро, малки и средни предприятия. Не можем да се задоволим с мерки като тези, предложени в пленарната зала, които под претекст за повишена защита на правата на пътниците просто въвеждат неуправляеми ограничения за водачите на автобусите и неизбежното увеличение на тарифите за самите пътници.

Защо да очакваме от водач, чиято работа е да кара безопасно, да премине специален курс за оказване на помощ на лица с намалена подвижност или увреждания?

Защо да не предоставим ясно освобождаване от обхвата на този нов европейски регламент за редовните градски, крайградски и регионални транспортни услуги, които на свой ред се управляват от договори за обществени услуги?

Защо да се стремим да създаваме права за обезщетение на стойност 200 % от цената на билета в случаите на отказан достъп до автобуса поради продажба на повече билети от наличните места (overbooking)?

Във Франция Националната федерация на пътническите превозвачи (Fédération nationale des transporteurs de voyageurs) предложи прагматични решения на всички тези проблеми. Някои бяха чути. Не всички. Жалко.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Докладът на г-н Albertini има за цел да подпомогне създаването на условия за по-ясна рамка за използването и експлоатацията на автобусните превози. Чрез решаване на проблемите, свързани с правата на лицата с намалена подвижност, както и чрез определяне на по-ясни правила в случай на смърт или нараняване на пътници, а също и в случай на загуба или щети на багаж, този доклад помага за повишаване на сигурността както на пътниците, така и на предприятията. Посочват се също решения за случаите на обезщетение и помощ при отменяне, забавяне или прекъсване на пътуването.

По този начин се създават условия за предоставяне на по-добра информация на пътниците преди, по време на и след пътуването. Разясняват се също така техните права, както и задълженията на операторите, с цел те да бъдат направени по-конкурентоспособни и безопасни.

 
  
  

- Доклад: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ доклада на г-н Brian Crowley относно закрилата на авторското право и някои сродни права, тъй като той насърчава европейските артисти и европейската музика.

Предложението на Европейския парламент въвежда разширени ползи за артистите, които ще бъдат защитени по време на целия си живот, точно по същия начин като в САЩ и в съответствие с европейските принципи, които ценят творчеството и културата.

Според мен удължаването на срока за закрила от 50 на 70 години ще насърчи инвестирането в музикална иновация и ще доведе до по-голям избор за потребителите, като ще позволи на Европа да остане конкурентоспособна на най-големите музикални пазари в света.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Португалските мениджъри в този сектор считат това за изключително важен въпрос за европейската и португалската музикална индустрия. Те потвърждават, че предложението на Комисията да се удължи срокът за закрила на изпълнителите и продуцентите за записаните им творби ще отговори на потребностите и ще позволи на Европа да остане конкурентоспособна на най-големите музикални пазари в света.

Налице е очевидна подкрепа от изпълнителите и продуцентите, тъй като близо 40 000 изпълнители и музиканти са подписали петиция, с която призовават Европейския съюз да бъдат намалени различията с другите страни, които вече имат по-дълги срокове на закрила.

Надеждите са, че удължаването на срока на закрила ще насърчи реинвестирането в много широк спектър нова музика, което ще доведе до по-голям избор за потребителите. Следва да се отбележи също, че звукозаписната индустрия има огромен принос от гледна точка на заетостта и данъчните приходи и е основен износител на интелектуална собственост.

Поради тези причини, посочени от мениджърите, споменати по-горе, аз гласувах „за“ компромисния текст, поставен за гласуване днес. Това одобрение ще позволи да се създаде консенсус между Съвета и Парламента и ще улесни приемането на директивата от Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Аз гласувах „за“ изменение 79 за връщане на предложението за удължаване на срока за звукозаписните авторски права над 50 години обратно в комисията.

По мое мнение проектът на Комисията трябва да бъде по-добре подготвен и затова на Парламента му е необходимо повече време, за да вземе своето решение. В сегашната си версия проектът на Комисията изглежда предоставя обективна основа за установяване на изкуствени монополи в областта на културните дейности.

Напълно съм съгласен, че много артисти печелят твърде малко от своята работа. Въпреки това решението не трябва да облагодетелства допълнително продуцентските компании, а наистина да прехвърли печалбите от тях към творците и изпълнителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), в писмена форма. – (EN) Не е честно композиторите на песни или дизайнерите, които правят художественото оформление на компактдисковете, да получават закрила на своите права за целия си живот плюс още 70 години, а изпълнителят в момента да има 50 години от датата на публикуването. Срокът не е съобразен с очакванията за продължителността на живота, което означава, че музикантите губят печалбите от своята работа точно когато се пенсионират и повечето се нуждаят от приходи. Талантливите музиканти биват мамени от сегашната система. 38 000 изпълнители поискаха нашата подкрепа за защита от тази дискриминация. Тук става дума за изравняване на правата на обикновените работещи музиканти.

Съжалявам, че имаше много фалшиви претенции към това законодателство. Във време на икономически спад ние трябва да подкрепяме нашите отрасли, свързани с творческата дейност, и артистите, които допринасят за нашия БВП, заетост, растеж и глобален износ. Този закон ще направи много в помощ на бедните музиканти, които заслужават да бъдат третирани еднакво. Надявам се, че Съветът и Комисията могат да приемат Парламентът да гласува този закон да се въведе преди края на парламентарния мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), в писмена форма. – (NL) Нидерландската Лейбъристка партия (група на социалистите в Европейския парламент) подкрепя измененото предложение, защото то съдържа значителен брой положителни елементи за артистите, като например закрила на неприкосновеността на артиста и фонда за студийните музиканти. Ние гласувахме „за“ измененията, които са предназначени да дадат на артистите 100 % от дохода, който се получава от удължаването на срока. Постигнатият компромис е стъпка в правилната посока, но със сигурност все още не е оптимален.

Нидерландската Лейбъристка партия обаче е сериозно загрижена относно позицията на по-малко популярните артисти, които в замяна на правенето на записи трябва да се откажат от всички приходи от своя запис, които надхвърлят платения им аванс. Затова се надяваме, че Комисията скоро ще направи предложения за подобряване на положението на артистите по отношение на звукозаписните компании, включително и по отношение на договорите, свързани с първите 50 години за свързаните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), в писмена форма. – (EN) Въпреки че аз силно подкрепям идеята за разширяване на авторското право, това предложение е станало негодно за целта. Европейският съюз показа своята неспособност да реши проблема по логичен и ефикасен начин и затова аз гласувах за отхвърлянето му.

 
  
  

- Доклад: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Създаването на втората програма „Марко Поло“ е важна стъпка, тъй като осигурява необходимата финансова помощ за мерките, които са предназначени да увеличат и подобрят екологичните постижения в системата на товарния транспорт.

Това предложение следва от оценката на ефективността на първата програма „Марко Поло“, чието заключение беше, че към днешна дата са постигнати само 64 % от целта по отношение на прехвърлянето на товари, което е доста далеч от прогнозите.

Надеждите са, че новата програма „Марко Поло“ ще се възползва от подобрените финансови условия, за да преследва поставените цели, които вече ще съдържат и проекти, включващи морски магистрали, както и проекти, които включват мерки за намаляване на задръстванията.

Считам, че тази програма, която се стреми да насърчава и подкрепя проекти за прехвърляне на товарния автомобилен транспорт към морския, железопътния транспорт и вътрешните водни пътища, трябва да бъде напълно в състояние да помогне за намаляване на задръстванията и замърсяването и да осигури ефективен и по-екологично устойчив транспорт.

 
  
  

- Доклад: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), в писмена форма.(DE) В доклада на комисията по транспорт и туризъм не се обръща достатъчно внимание на реалните интереси на железопътния транспорт като цяло за по-добро използване на наличния капацитет.

Операторите от инфраструктурата ще бъдат задължени да запазват резервен капацитет за извънреден трафик в годишните си разписания. Това предварително изискване не позволява на операторите от инфраструктурата никаква гъвкавост при вземането на решения по такива мерки в реално време. Първоначалното предложение на Комисията дори беше ограничено, тъй като резервният капацитет трябва да гарантира необходимото качество за международните маршрути за улеснен товарен превоз.

Степента, до която реално се използват заявленията за маршрути от железопътните компании, не може да бъде изчислена приблизително за целите на планирането. Тези капацитети се отстраняват предварително от процеса за съставяне на разписание, в резултат на което други по-късни заявления за маршрути не могат да бъдат удовлетворени. Ако вече пределните капацитети на мрежата не се използват от товарните предприятия, те в крайна сметка ще бъдат изгубени в ущърб на всички потребители. Този регламент би постигнал точно обратното на действителната цел, която е по-добро използване на наличния капацитет.

За да се ограничи негативното въздействие върху пътническия трафик и товарния трафик, заявен в краткосрочен план, е необходим регламент, който позволява на операторите от инфраструктурата да решат дали такава мярка е подходяща, като се вземат предвид нуждите на железопътния превоз на пътници или как може да се обърне повече внимание на нуждите на товарния железопътен трафик.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), в писмена форма. – (NL) Все повече и повече трансгранични товарни превози на дълги разстояния се прехвърлят от железниците към автомобилните пътища. Важни причини за това са, че се строят повече магистрали, директните железопътни връзки с предприятията се изоставят и че автомобилният транспорт стабилно е поевтинял в относително изражение. Тези причини обикновено се забравят. Цялото ни внимание се съсредоточава върху две други причини. Едната е, че координацията между железопътните компании в различните държави-членки е недостатъчна, в резултат на което товарните вагони трябва да чакат ненужно дълго време, преди да бъдат свързани с локомотив, който да ги придвижи по-нататък. Сега има решение на този проблем под формата на совалкови влакове с редовно разписание.

Другият критичен момент е, че този транспорт е бавен, тъй като трябва да изчаква пътническите влакове, които имат приоритет. Докладът на г-н Duchoň имаше за цел да премахне приоритета на пътническия транспорт. При оживените участъци това може да означава налагане на задължение от Европейския съюз да се отмени редовното разписание чрез отпадането на редица влакове. Гласоподавателите скоро ще осъзнаят, че това влошаване на услугата е благодарение на Европа. Вместо да се ограничава пътническият транспорт, е необходимо решение, което да се справи със задръстванията и недостига в железопътния капацитет. Добре е, че претенциите на текста в това отношение бяха намалени.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Трафикът на товари е съсредоточен предимно по автомобилните пътища в момента и делът, който се превозва чрез железници, по вода или по въздух, намалява. В условия на все по-голямо свиване на маржовете и изключителна конкуренция, маневрите за изпреварване на камионите, в съчетание с преумората на водачите и претоварването, са фатален коктейл от рискове. Освен опасността от злополука, трафикът на товари, който следва тенденция на спад, е непоносим от гледна точка на задръстванията, шума и замърсяването на околната среда.

Крайно време е да качим товарите на железниците, но за тази цел се нуждаем от по-добри технически решения и логистични модели за координационно и организационно свързване в мрежа. Този доклад е стъпка в правилната посока и затова аз гласувах в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Създаването на истински вътрешен железопътен пазар е изключително важно за постигане на целите на европейската политика за устойчив транспорт или, с други думи, за бъдещето на Европа и нейния транспорт. Това е важно и за да може този сектор да стане неразделна част от мерките, които ще помогнат да се гарантира успехът на Лисабонската стратегия.

Железопътните товари също са много важен фактор в различните области на дейност на транспорта.

Надеждите са, че създаването на европейска железопътна мрежа за товарни превози, при която влаковете се движат безпроблемно и лесно преминават от една национална мрежа в друга, ще може да направи възможни подобрения в използването на инфраструктурите и ще спомогне за по-конкурентоспособни превози на товари.

Считам, че е жизненоважно да се подкрепят мерки, които имат за цел подобряване на ситуацията в сектора на железопътния превоз на товари с оглед на перспективата този сектор да стане напълно интегрирана и неделима част от цялата бъдеща европейска транспортна мрежа.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), в писмена форма.(EN) Поздравявам докладчика и Европейската комисия за тяхната смелост в опитите да дадат приоритет на железопътния превоз на товари на територията на Европейския съюз.

Лично на мен щеше да ми хареса по-радикално предложение – такова за създаване на стратегия, включваща приоритетни линии по определени маршрути и признание от страна на останалата част от железопътната промишленост, че железопътният превоз на товари е важен, нуждае се от развитие и трябва да бъде подкрепен.

Две области задушават железопътния превоз на товари в Европа. Първо, реалната липса на оперативна съвместимост, по-конкретно що се отнася до сигнализацията, и второ, самата железопътна промишленост – по-конкретно пътническите оператори и доставчиците на инфраструктура, които заговорничат помежду си, за да гарантират, че железопътният превоз на товари се поставя най-ниско в йерархията, когато става въпрос за определянето на маршрутите и разписанията.

Най-малкото този доклад поставя началото на края за съществуващия „брак по сметка“ и дава на операторите на железопътни товарни услуги поне шанс да развият своята дейност.

Ако се даде възможност за запазване на статуквото, след двайсет години няма остане никакъв железопътен товарен транспорт. Трябва да действаме сега, за да направим железопътния товарен транспорт надежден, привлекателен и конкурентоспособен, защото в противен случай никога няма да успеем да махнем товарите от автомобилните пътища.

 
  
  

- Доклад: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Аз приветствам работата на моя колега, г-н John Bowis, по този доклад, който представлява крайъгълен камък за правата на пациентите. Консерваторите подкрепят мобилността на пациентите в рамките на Европейския съюз и я разглеждат като начин за укрепване на предоставяните обществени здравни грижи.

Може би е поучително, че на този въпрос за пръв път се обърна внимание благодарение на един случай в Националната здравна служба на Обединеното кралство. На една жена, която избрала да пътува до Франция за протезиране на тазобедрена става, след като местните здравни органи я оставили да чака твърде дълго, в собствената й държава й било отказано възстановяване на разходите. Но тя завела дело в Съда на Европейските общности (СЕО), който постановил един важен принцип – че пациентите имат право да пътуват до друга държава-членка на Европейския съюз за лечение, а след това разходите им да бъдат възстановени от техния национален доставчик на обществено здравеопазване.

Аз не съм почитател на СЕО, който е основен фактор в постоянното натрупване на нови правомощия на Европейския съюз, но това решение беше от изключителна важност. Надявам се, че много от моите избиратели, които са били разочаровани от лошото управление на Националната здравна служба от лейбъристкото правителство, ще имат полза от идеите в този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), в писмена форма. – (FR) Аз гласувах против доклада относно трансграничните здравни услуги, тъй като не отговаря нито на целта на Европейския съюз за високо равнище на здравеопазването, в съответствие с член 152 от Договора, нито на нуждата на европейските граждани от безопасно, качествено здравеопазване в близост до дома.

Докладът не прави предварителното одобрение правило за възможността да се получи лечение в друга държава-членка на Европейския съюз. Предварителното одобрение позволява да се управлява финансовото равновесие на социалните системи, като същевременно дава на пациентите гарантирани условия за възстановяване на разходите им и информацията, която те изискват преди получаването на болнично лечение в чужбина.

Не е приемливо също така, че подобряването на качеството на здравеопазването трябва да бъде постигнато чрез принуждаване на доставчиците на здравни услуги да се конкурират, или – по отношение на принципа на свободното движение на пациентите: той зависи преди всичко от тяхното здравословно състояние.

Приетите изменения са твърде неясни и така създават предпоставки за проблеми, които ще се уреждат от Съда на Европейските общности.

Настоящата директива само укрепва неравенството в областта на здравеопазването сред гражданите на Европа, тъй като само онези, които са в състояние да плащат предварително здравните разходи, ще могат да избират качествени услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Фундаменталният проблем е, че този доклад беше приет, без да се промени основанието, член 95, или с други думи здравеопазването в рамките на вътрешния пазар се разглежда като стока, което е неприемливо. Затова щеше да е по-добре предложението на Комисията да се отхвърли, както съветвахме. Въпреки това, за съжаление, мнозинството не се съгласи с нашата позиция.

В резултат на това правата на пациентите при презгранично здравно обслужване не гарантират изключителната компетентност на държавите-членки за вземането на решения относно организирането и финансирането на техните здравни системи. Това включва също и компетентността им по отношение на създаване на системи за предварително одобрение за болнично лечение в чужбина.

Правото на гражданите на здраве, а също и правата на работещите в сектора не се гарантират. Това, което трябваше да направим, е увеличаване на солидарността и координацията между системите за социална сигурност в различните държави-членки на Европейския съюз, по-специално чрез прилагане, засилване и по-адекватни действия във връзка с правата и нуждите на потребителите на здравни услуги.

Ето защо ние гласувахме против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), в писмена форма.(DE) Аз гласувах в подкрепа на директивата относно правата на пациентите при презгранично здравно обслужване, защото тя предоставя на пациентите по-голяма правна сигурност. Особено в пограничните райони на Европейския съюз, като например моя роден град, намиращ се в обширния регион между Германия, Белгия, Люксембург и Франция, или в селските райони с недостиг на медицински услуги, насърчаването на мобилността на пациентите е важен елемент за подобряването и повишаването на ефективността на здравните услуги.

Германският сектор на здравеопазването ще спечели от трансграничната мобилност на пациентите, ако пациенти от други държави-членки на Европейския съюз се възползват по-активно от нашия висок стандарт на медицинско обслужване, например за рехабилитация. Суверенитетът на държавите-членки обаче трябва да бъде запазен. Държавите-членки сами са отговорни за осигуряването на медицински грижи и за организирането на своите здравни системи. В съответствие с принципа на субсидиарност директивата следва да регулира само областите, които се отнасят до презграничната мобилност на пациентите. Високите стандарти за качество и безопасност при нас, в Германия, не трябва да бъдат застрашени. Етичните стандарти, с които държавите-членки се съобразяват поради обективни причини, като например в изкуственото осеменяване, ДНК анализите или подпомогнато самоубийство, не трябва да се поставят под въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Приветствам целите на този доклад, който се стреми да улесни здравното обслужване на пациентите в дадена държава-членка, различна от тяхната собствена, и да изясни процедурите за възстановяване на разходите след лечението, които в момента липсват в европейското законодателство. Затова безопасното, ефективно и качествено лечение следва да стане достъпно за всички европейски граждани чрез механизми за сътрудничество между държавите-членки.

Настоявам обаче държавите-членки единствени да имат компетентност за организиране и финансиране на здравните системи. Предварителното одобрение за болнично лечение е инструмент, който е от ключово значение, за да е възможно упражняването на това право. Подразбира се, че упражняването на това право трябва да се подчинява на принципите на пропорционалност, необходимост и недискриминация.

Що се отнася до правното основание, бих казала, че двойното правно основание ще гарантира уважаването на националните компетентности. Всъщност в предложението на Комисията бяха включени много опити за навлизане в тази област през задната врата.

Окончателният текст трябва да постигне справедлив баланс между правата на пациентите и националните компетентности на държавите-членки в здравния сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), в писмена форма.(EN) От името на делегацията на британските лейбъристи в Европейския парламент изразявам одобрение за много от положителните аспекти на доклада на Парламента относно предложението за директива за презгранично здравно обслужване. По-конкретно ние подкрепяме измененията, които правят ясен факта, че националните правителства остават изцяло отговорни за организирането на техните национални системи за здравеопазване и за определянето на правилата за лечение.

Ние обаче продължаваме да бъдем загрижени, че правилата в проекта не са достатъчно ясни. Пациентите, които пътуват до друга държава от Европейския съюз за лечение, трябва да знаят дали разходите им ще бъдат възстановени и да имат цялата необходима информация за вида и качеството на здравеопазването в приемащата страна. Затова лейбъристката делегация призовава в директивата да бъде посочено по-ясно, че държавите-членки могат да създадат система за предварително одобрение. Също така подкрепяме двойното правно основание на членове 152 и 95, за да се гарантира, че приоритет са проблемите на здравеопазването, а не тези на вътрешния пазар. Лейбъристката делегация се въздържа при окончателното гласуване, за да посочи, че тези два проблема трябва да бъдат разгледани на второ четене.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз се въздържах по отношение на този доклад, защото той не предоставя достатъчна гаранция за защита на надеждността и финансирането на Националната здравна служба на Обединеното кралство, нито ще осигури сигурност и яснота за малката част от пациентите, които могат да си позволят да пътуват, за да използват здравни услуги в друга държава-членка на Европейския съюз.

Торите в Европейския парламент имат една цел предвид в предложението си – да се въведе отново, през задната врата на Европа, тяхната дискредитирана здравна система за ваучери; съгласно техните предложения малцина заможни хора ще получат ваучери, за да вземат пари на Националната здравна служба и да ги изнесат от Обединеното кралство за частно лечение в друга част на Европа. Хората, които си плащат данъците, очакват парите им да се инвестират в Националната здравна служба за здравеопазване в собствената им държава, а не да се отклоняват за здравните системи на други държави-членки на ЕС. Не е учудващо, че съвсем наскоро един от торите в ЕП, г-н Dan Hannan, препоръчваше подход на приватизиране в здравеопазването.

В неотдавнашен спор относно трансграничните здравни плащания между Великобритания и Ирландия друг представител на торите, министърът на здравеопазването в сянка г-н Андрю Лансли заяви, че ресурсите на Националната здравна служба са скъпоценни и атакува изплащането на Ирландия на 180 милиона британски лири от Националната здравна служба. Въпреки това торите не подкрепиха нашето предложение за ясна система за предварително одобрение, което е от ключово значение за защита на скъпоценните ресурси и услуги на Националната здравна служба.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Аз гласувах против доклада на г-н Bowis и предложението на Комисията, тъй като от самото им правно основание личи, че финансовите интереси и неконтролираният пазар са по-важни от правата на пациентите на по-добро и по-пълно здравеопазване. Това предложение опровергава прогнозите за социална Европа и солидарност и ще доведе до положение, при което само най-състоятелните ще имат достъп до така рекламираното презгранично здравеопазване.

Това ще доведе до разграждане на националните системи за здравеопазване и ще принуди пациентите да търсят здравни услуги в чужбина. Здравеопазването е и трябва да остане задължение на държавите-членки. Третирането на здравеопазването като стока вместо като обществена услуга е неприемливо. Нещо повече, проектът за директива предлага система за компенсиране на разходите за презгранично здравно обслужване, което е излишно, тъй като компенсацията за медицински разходи беше въведена през 1971 г. по силата на регламент относно сътрудничеството между системите за социална сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), в писмена форма. – (EN) Аз се въздържах по отношение на този доклад, защото имам огромно желание хората да получават лечението, от което спешно се нуждаят. Въпреки това темата за издаване на предварително одобрение ме безпокои. Предварителното одобрение в настоящата директива анулира правата на пациентите. Това е причината пациентите да се обърнат първо към съда и постановленията на съда са причината, поради която днес гласуваме тук презграничното здравеопазване. С включването на предварително одобрение в директивата ние се връщаме там, откъдето започнахме. Ще продължат случаите на „смърт поради географско местоположение“, а пациентите ще бъдат изправени пред същите препятствия като сегашните, когато поискат одобрение да пътуват за лечение.

Също така дълбоко съжалявам, че докладът не успява да запази правно основание, което да поставя здравето на пациентите на първо място. Възможността за това е пропусната и здравето на пациентите се използва като стока с цел печалба.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма. – (EN) Основните изменения, засягащи предварителното одобрение, бяха неуспешни. Тези изменения бяха от съществено значение за запазването на Националната здравна служба в Шотландия и Обединеното кралство като цяло. Ние загубихме вота за двойното правно основание, което щеше да позволи общественото здраве да бъде включено, докато сега правното основание е само единният пазар. Поради загубата в тези две ключови области, както и поради факта, че това е първо четене, аз нямах друг избор, освен да се въздържа.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), в писмена форма. – (NL) Мобилността на пациентите е факт, но необходимата правна сигурност за пациентите и здравните работници все още не е. Поради тази причина предложението на Комисията за директива е положителна стъпка. Аз също ценя усилията на г-н Bowis да се постигне компромис по този изключително труден въпрос. Благодарение на неговите усилия бяха направени значителни подобрения по предложението на Комисията. Независимо от това не можех да подкрепя окончателния доклад, защото не бяха включени две точки, свързани с компетентностите на държавите-членки да организират и финансират своите здравни системи.

Ние призовахме за включване на правно основание, което позволява на държавите-членки да изискват заплащане на действителните разходи за чуждестранните пациенти и те да участват в плащането за грижите, които получават в нашата държава. Освен това ние винаги сме подкрепяли позицията, че държавите-членки трябва да имат възможност да отказват на пациенти при определени обстоятелства, например когато са налице дълги списъци с чакащи. Това е особено важно в Белгия, една малка държава с относително голям поток влизащи чуждестранни пациенти.

Във вида, в който е приет на днешното заседание, текстът не дава достатъчно гаранции за това. По тези причини аз се въздържах при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Антисоциалната политика на Европейския парламент и на буржоазните правителства понижава стандартите за обществени здравни услуги, което води до стрес за пациентите, списъци с чакащи, липса на различни услуги, обременителни данъци, липса на решение за неосигурените хора и имигрантите и т.н.

Драстичното намаляване на социалните придобивки, търговията и допълнителната приватизация на здравните системи, и атаката срещу осигурителните права дават възможност на големите бизнес конгломерати още по-лесно да извличат огромни печалби от доходоносния здравен сектор.

Директивата относно „мобилността на пациентите“ популяризира единен здравен пазар, прилагане на свободите от Договора от Маастрихт и мобилност на пациентите и здравните специалисти с цел да се гарантира комерсиализацията на здравеопазването.

Възстановяването на част от разходите за грижи в чужбина е капан, чрез който обикновените хора биват принудени да приемат комерсиализацията на здравеопазването, създаването на паралелни системи на здравеопазване и класовата дискриминация за правото на живот.

Правата на пациентите могат да бъдат гарантирани само в рамките на една напълно безплатна система за обществено здравеопазване, която покрива всички здравни изисквания (специални или други) на цялото население, независимо от финансовите възможности или осигурителния статус на пациента. Само такава система, която може да се развие в рамките на една социална икономика, от властта на обикновените хора, може да гарантира количествена адекватност и качествени подобрения в услугите и ефективна защита на здравето и живота на работниците.

 
  
  

- Доклад: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах „за“.

Изследванията на сектора изчерпателно показват, че 10–12 % от потребителите, които постъпват в болници в Европа, за да бъдат лекувани, всяка година се разболяват от вътреболнични инфекции. Когато се превърнат в цифри, тези проценти са още по-плашещи: изчислено е, че броят на пациентите в Европейския съюз, които са се заразили от вътреболнични инфекции, е около 5 милиона души.

Връщайки се към речта на моята колега, г-жа Sartori, безопасността и ефективността на здравеопазването могат да се подобрят чрез определяне на програма, която преди всичко да отчита следните основни точки: 1) увеличаване на броя на медицинските сестри, специализирани в контрола на инфекции; 2) провеждане на обучение на медицинския и парамедицинския персонал, с фокус предимно върху нозокомиални инфекции и антибиотичната резистентност на вирусите, които ги причиняват; 3) предоставяне на възможност за нови открития, идващи от изследванията на тези заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ предложението за безопасността на пациентите. Въпреки че качеството на здравеопазването в Европа се е подобрило значително благодарение на напредъка в медицинската наука, медицинските процедури понякога може да вредят на здравето на пациентите. Някои нежелани реакции се причиняват от предотвратими медицински грешки или инфекции, възникващи по време на лечението.

Този доклад съдържа следните важни предложения: подобрено събиране на информация на местно и регионално ниво; по-добра информация за пациентите; повишен брой на медицински сестри, специализирани в контрола на инфекциите; насърчаване на образованието и обучението на здравния персонал, както и по-силен акцент върху вътреболничните инфекции. Аз напълно подкрепям тези мерки.

 
  
  

- Доклад: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), в писмена форма. – (EN) Приветствам предложената инициатива за подобряване на здравеопазването за хора, страдащи от редки заболявания. Поради особеното естество на редките заболявания, като рак, автоимунни заболявания, токсични и инфекциозни болести, за тях няма достатъчно опит и ресурси, но въпреки това те засягат 36 милиона граждани на Европейския съюз.

Засилването на сътрудничеството между специалистите и изследователските центрове в цяла Европа и обменът на информация и услуги е естествен начин за Европейския съюз да помага на своите граждани. Това е пряк начин за предоставяне на ползи за вас. Настоящото предложение призовава държавите-членки да създадат нови центрове и курсове за обучение, за да се увеличи максимално потенциалът на научните ресурси за редките заболявания и да бъдат свързани помежду си съществуващите изследователски центрове и информационни мрежи за заболявания. Подкрепям тези мерки и призовавам да се насърчи още повече сътрудничеството между държавите-членки, което да позволи по-голяма мобилност на пациентите и експертите, които да служат на вас, гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ доклада относно редките заболявания, защото считам, че съгласуваните действия в областта на редките заболявания на ниво Европейски съюз и на национално ниво са абсолютна необходимост. Въпреки че честотата на всяко рядко заболяване е много ниска, милиони европейци са засегнати, защото има много на брой редки болести.

Според мен е жизненоважно да бъдат подкрепени независими организации, да се осигури достъп до информация за редки заболявания, да се създадат специализирани центрове в различните държави-членки, да се създадат курсове за обучение в съществуващите центрове, както и да се мобилизират експерти и професионалисти. Трябва да бъдат предоставени адекватни ресурси, за да се гарантират незабавни действия в областта на редките заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз ще гласувам в подкрепа на доклада на г-н Trakatellis. Осъзнавам, че има много редки заболявания, които са пренебрегнати в научните изследвания, тъй като медицинските институти провеждат форма на сортировка, игнорирайки тежкото положение на тези, които страдат от необичайни болести, които предлагат малки печалби в сравнение с потенциално възможните от общите заболявания.

Това важи с особена сила за редки генетични заболявания, които са наследствени. Считам, че трябва да насърчаваме научните изследвания в тези области чрез подкрепа за част от разходите за научни изследвания. По този начин аз декларирам интерес във връзка с това, че една от тези болести може да се срещне в моето семейство.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), в писмена форма.(DE) Изричният призив в изменение 15 редките заболявания да бъдат елиминирани чрез генетични консултации на родителите, които са носители на заболяването, както и здравите ембриони да бъдат избирани чрез предимплантационна диагностика (PID), е не просто в противоречие с действащото законодателство в Германия. По-конкретно с оглед на германската история би било неприемливо и недопустимо като въпрос на принцип да се изисква или препоръчва ликвидиране и подбор на лица с увреждания, дори ако те още не са родени.

Тревожен факт е, че тези предложения и формулировки разкриват пълната липса на уважение към стойността на всеки човешки живот, независимо от това дали говорим за болни или здрави хора. Внесеното допълнение замества призива за терапевтично лечение на редки заболявания с цел предотвратяване на раждането на болни хора.

Това не е съвместимо с духа и буквата на европейските и международните декларации за правата на човека. Действителната цел на една убедителна европейска политика трябва да бъде да се помага на хората, засегнати или застрашени от болест, а не техният ранен подбор въз основа на критерии за качество.

Докладът и индивидуалните изменения, особено изменение 15, не са в съответствие с моите християнски ценности. Ето защо гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Има много неща в настоящата резолюция, които подкрепям. Аз обаче не можах да подкрепя цялостния доклад заради включването на въпроси, които считам за проблеми на субсидиарността – и те наистина са такива – т.е. от компетентността на съответната държава-членка, а не въпроси, за които Европейският парламент трябва да приеме становище. Такава е темата за евгеничните практики, която чрез приемането на изменение 15 беше включена в резолюцията. Аз не подкрепих изменение 15. Тази тема е въпрос на субсидиарност, а не на Европейския съюз, който не приема и не следва да приема закони за евгеничните практики. Ето защо не можех да подкрепя цялостния доклад.

 
  
  

- Доклад: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Британските консерватори не можаха да одобрят освобождаване от отговорност за европейския бюджет за 2007 г., раздел III, Европейска комисия. Ние настояваме, че парламентарният бюджет трябва ефективно да разходва средствата на европейския данъкоплатец и затова подкрепяме доклада. По-конкретно ние подкрепяме критиките на докладчика за неуспеха на Комисията да гарантира постигане на адекватни стандарти за финансовия контрол от България и Румъния. Въпреки това трябва да подчертаем, че за четиринадесет поредни години Европейската сметна палата не можа да даде декларация без резерви за достоверността и точността на европейските отчети. Европейската комисия носи пълната отговорност за отчетите и следователно, в съответствие с нашия традиционен подход, ние ще продължим да гласуваме против предоставянето на освобождаване от отговорност, докато не видим реален напредък и не стигнем до декларация без резерви за достоверността и точността на отчетите от Европейската сметна палата.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах, заедно с останалата част от румънските членове на ЕП в рамките на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи (PPE-DE), против доклада на г-н Jean-Pierre Audy относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, тъй като изменение 13 не беше прието. Докладът на Европейската сметна палата за финансовата 2007 година все още се отнася изключително до проектите от 2000–2006 г., тъй като 2007 г. беше в по-голямата си част подготвителната фаза за прилагане на програмите за 2007–2013 г. В резултат на това влиянието на новите регламенти за програмния период 2007–2013 г., които са по-опростени и строги от тези, прилагани до 2006 г., не може да бъде оценено все още.

Бих искал да подчертая необходимостта да се опростят процедурите за прилагане на Структурните фондове, особено системите за управление и контрол. Сложността на системите е една от причините за нередности от страна на държавите-членки. Искам също да подчертая необходимостта от мерки за опростяване, предложени от Комисията по време на прегледа на регламентите, приложими към Структурните фондове за периода 2007–2013 г., като отговор на настоящата финансова криза. Подобни процедури за опростяване са от решаващо значение за намаляване на административната тежест на национално, регионално и местно ниво. Важно е да се уверим, че тези процедури за опростяване ще помогнат за намаляване на грешките в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders и Jan Mulder (ALDE), в писмена форма. – (NL) Нидерландската Народна партия за свобода и демокрация (VVD) гласува против предоставянето на освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Партията счита, че напредъкът на Комисията е твърде незначителен по отношение на действията за въвеждане на национална декларация в държавите-членки. До момента само четири държави са направили това и една от тях е Нидерландия. Нещо повече, VVD е на мнение, че държавите-членки на Европейския съюз все още правят твърде много грешки при разпределяне на европейските средства, както и стана ясно от одитите, извършени от Европейската сметна палата. Сметната палата даде отрицателно одитно становище, наред с други неща, по отношение на политиката за селските райони, политиката на сближаване и структурната политика. VVD счита, че системите за одит в тези области трябва да бъдат подобрени. Напредъкът през последните пет години е твърде малък.

 
  
MPphoto
 
 

  Румяна Желева (PPE-DE), в писмена форма. Г-н председател, гласувах за освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за 2007г.

Същевременно трябва да отбележа, че гласувах против текстове в този доклад, които бяха насочени към това да се въведе изготвянето на тримесечни доклади относно управлението на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд специално в случая на България и Румъния. Гласувах против, защото съм убедена, че в случаите, когато изискваме повече контрол, е добре да правим това едновременно и в еднаква степен за всички държави-членки, а не само за една или две от тях. Същевременно споделям тревогата на парламента и на докладчика, който посочва, че замразените или отнети от ЕК средства за България възлизат на почти 1 милиард евро.

Както констатира докладът, тези загуби и блокирания на средства се наложиха основно поради нередности по отношение на търговете и допустимостта на разходите, разпореждането с дълготрайни активи, липсата на административен капацитет и др. В заключение, бих искала да споделя с вас тревогата си, че българските граждани са лишени от инструментите на европейската солидарност и те плащат незаслужено за грешките на своите управляващи.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Аз гласувах в подкрепа на освобождаване от отговорност за 2007 г. за Европейската комисия, но го направих с някои резерви.

Преди пет години г-н председателят Барозу обеща медицинско свидетелство за добро състояние преди края на своя мандат във връзка с бюджетния контрол и официалните декларации за достоверност. Въпреки известния напредък, все още съществуват пропуски в този процес.

Досега 22 страни са подали годишно резюме, което отговаря на минималните изисквания на финансовия регламент, но не всички са задоволителни. Само 8 държави са отговорили на изискването за осигуряване на по-официален анализ или декларация за достоверност, а Ирландия, за съжаление, не е сред тях. Трябва да се уверим, че когато става дума за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2008 г., ще бъде отбелязан значително по-голям напредък.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Делегацията на румънската Либерално-демократическа партия (PD-L) в рамките на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи гласува против доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, в който се споменава управлението на европейските фондове от Румъния и България.

Докладът за освобождаване от отговорност, който споменава за нередности, включващи достъп до средствата по ФАР преди 2007 г., е запазил клаузата за подготвяне на специален доклад за управлението на средствата на Общността в Румъния и за осъществените мерки в борбата срещу корупцията. Вследствие на това групата на PD-L в Европейския парламент гласува против доклада.

Този специален доклад не е оправдан, доколкото вече съществува механизъм за сътрудничество и проверка, одобрен от Европейския съвет през декември 2006 г. Изготвянето на допълнителен доклад отслабва доверието към вече функциониращия механизъм за сътрудничество и проверка. Всъщност дори реакцията на Европейската комисия, чрез нейния говорител Марк Грей, потвърждава безсмислеността на такава мярка, при положение че вече има изпробвани механизми за разкриване на нередности в управлението на фондовете на Общността.

 
  
  

- Доклад: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Аз гласувах против предоставяне на освобождаване от отговорност, тъй като Комитетът на регионите в сегашния си вид не може вече да бъде взиман насериозно от никого. Поради много неща, сред които и непрозрачната дефиниция на термина „регион“, Комитетът на регионите е изключително хетерогенен субект, в който освен европейските страни са представени и градски агломерации например. Също така е много странно, че регионите в последно време са се организирали в политически групи, без да са получили демократичен мандат от избирателите за това.

 
  
  

- Доклад: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Британските консерватори се противопоставят на Хартата на основните права на Европейския съюз. Аз оспорвам идеята, че Европейският съюз може да подарява и регулира основните права. Също така съм особено против Хартата на основните права, тъй като тя е била приета от Европейския съюз въпреки факта, че нито един от инструментите, предназначени за изпълнение на Хартата – Конституцията на Европейския съюз и Договорът от Лисабон, не е ратифициран.

Създаването на агенция за контрол на Хартата на основните права е колосално прахосване на парите на данъкоплатците и упражнение по суета. Всъщност същото може да се каже за много от агенциите на Европейския съюз, които дублират работата, извършена на национално ниво, и безсрамно насърчават федералисткия дневен ред на Европейския съюз. Много хора в моя район приемат харченето на огромни суми за тази и други агенции като оскърбление, особено в условия на икономическа криза, в момент, в който те дават все повече пари за данъци, които да финансират прахосничеството на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Аз гласувах против предоставянето на освобождаване от отговорност, като се има предвид, че Европейската агенция за основните права е излишна институция, която освен това е враждебна към правото на свобода на изразяване.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ предложението за резолюция относно обезлесяването и деградацията на горите, тъй като мисля, че обезлесяването води до много сериозни екологични вреди, които е трудно да бъдат поправени, като например трайни вреди за водните ресурси, опустиняване, въздействие върху климата и загуба на биологично разнообразие.

Трябва да има по-голяма съгласуваност между опазването на горите и политиките за устойчиво управление и другите вътрешни и външни политики на Европейския съюз. По тази причина имаме нужда от оценка на въздействието върху горите от политиките на Европейския съюз за енергетиката (особено биогоривата), селското стопанство и търговията.

Считам също така, че финансовата помощ за развиващите се страни е жизненоважна за спиране на обезлесяването на тропическите гори. Намаляването на обезлесяването ще изиграе много важна роля във връзка със смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него.

 
  
  

- Доклад: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах „за“.

Управлението на транспорта въз основа на нуждите и изискванията на гражданите е една от основните точки за обсъждане на политиката на Европейския съюз. С помощта на програмата CIVITAS (започнала през 2002 г.), която е предназначена да насърчи разпространението на градския транспорт в широк мащаб, и на Бялата книга: „Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за вземане на решения.“ (публикувана през 2001 г.), която предложи създаването на една по-оптимална градска транспортна система, Комисията вече предложи истински план за действие за оптимизиране на качеството на европейския транспорт. Създала е система за постепенното отделяне на нарастването в търсенето на мобилност от икономическия растеж, така че да се контролира замърсяването на околната среда по един повече или по-малко ефективен начин, като същевременно отчита защитата на европейската производствена система. След като проучи въпроса, Комисията предприе действия да се гарантира на всички граждани на Общността транспортна мрежа, която е едновременно изключително ефективна и безопасна.

Има пет точки, върху които трябва да съсредоточим вниманието си: 1) защита на правата и задълженията на пътниците; 2) подобряване на безопасността на движението по пътищата; 3) насърчаване на безопасността; 4) ограничаване на автомобилния транспорт, за да спре претоварването на наземния транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Сегашният бърз растеж в градовете, в комбинация с концентрацията на европейското население в градските центрове, са факти, които този доклад на Европейския парламент се опитва да анализира с цел да допринесе към огромното количество работа, която трябва да се извърши в тази област.

Като се има предвид спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност, настоящият доклад представя предложения, които аз считам за важни.

Най-важното в позицията, приета от Европейския парламент, е вниманието, което тя привлича към разсейването на мерки, поради което може да липсва съгласуваност, не само като законодателен орган, но и по-конкретно по отношение на тяхното изпълнение.

Съгласен съм, че е необходим по-последователен подход, който да включва насърчаване на оптимизацията на различните видове транспорт в градските центрове чрез подобряване на градското планиране. Нещо повече, подкрепям продължаващите изследвания и иновации в тази конкретна област, както и сътрудничество от страна на Комисията с държавите-членки, където е необходимо, допринасящо за обмена на информация за добрите практики, прилагани в различните държави. И накрая, искам да подчертая важността на европейската дейност за разработване на технологии, които биха могли да подобрят управлението, сигурността и енергийната ефективност на градския транспорт за европейските градове.

 
  
  

- Доклад: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Благодаря Ви, г-н председател. Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Jensen, който предоставя цялостна политическа рамка и определя действията за координирано въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) на ниво Европейски съюз.

Натовареността на движението по пътищата, повишените емисии на въглероден диоксид и смъртните случаи по пътищата се посочват като основни предизвикателства, които транспортът на Европа трябва да преодолее и аз считам, че ИТС са ключов инструмент за това транспортът да стане по-ефективен, по-безопасен и сигурен, както и по-екологично чист, като по този начин ще допринесат за развитието на устойчива мобилност за гражданите и икономиката.

Съгласен съм, че ИТС могат да подобрят условията на живот на европейските граждани, а също така да допринесат за подобряване на безопасността на движението по пътищата, както и за намаляване на вредните емисии и замърсяването на околната среда. Твърдо съм убеден, че интелигентните транспортни системи ще повишат ефикасността на трафика, като по този начин ще го намалят.

Въпреки че няколко приложения бяха разработени и въведени за различни видове транспорт (железопътен, морски и въздушен), не съществува подобна последователна европейска рамка за автомобилния транспорт.

 
Правна информация - Политика за поверителност