Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0239(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0217/2009

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0284

Istungi stenogramm
Neljapäev, 23. aprill 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

9. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Juhataja. − Daamid ja härrad, tahaksin teha ettepaneku: kuna mitmed teist on palunud hääletusele mitmeid selgitusi, siis kui teile sõna annan, esitage palun kõik oma selgitused järjest ühe kõne jooksul.

 
  
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Härra juhataja, minu valijaskonna liikmetel on iga päevaga järjest raskem ots otsaga kokku tulla. Siin võtan kätte taolise raporti ja näen, et 1,6 miljardit Euroopa maksumaksjate raha on kulutatud sellisele asutusele nagu Euroopa Parlament; siis avastan, et 9,3 miljonit eurot on raisatud Euroopa Parlamendi parteidele, ning siis vaatan ja näen uut kinnitust kohustusele 2020. aastaks süsihappegaasi heidet 30% võrra vähendada, ent mitte kordagi ei näe mainitud kõige pöörasemat heidet – seda, mis tuleb siia ebavajalikust reisimisest 12 korda aastas. Raportis parlamendi käitumise kohta esitatu on kohutav.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Härra juhataja, lubage mul härra Allisteri kommentaarid konteksti panna: Euroopa Parlament läheb igale kodanikule maksma 1,74 Inglise naela – ütlen härra Allisteri jaoks „naela” – aastas. Sellega võrreldes läheb alamkoda kõigile kodanikele maksma 5,75 Inglise naela aastas; ülemkoda aga 1,77 naela igale Ühendkuningriigi kodanikule. Teiste sõnadega, parlamenti on kodaniku kohta hulga odavam üleval pidada.

Ent see ei tähenda, et peame oma loorberitele puhkama jääma. Loomulikult peame olema valvsad ja loomulikult peaksime kulusid vähendama. Härra Allisteri tähelepanek 12 osaistungi kohta igal aastal, mis Strasbourgis nii palju raha maksavad, on loomulikult väga õige. Ent see otsus ei ole Euroopa Parlamendi teha: see on liikmesriikide teha, kes kahjuks – Edinburghis John Majori juhtimise all – tegid Euroopa Parlamendile 12 korda aastas siiatuleku seaduslikuks kohustuseks. Kutsuksin kõiki liikmesriike üles seda otsust uuesti läbi mõtlema.

 
  
  

- Raport: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Härra juhataja, see on küsimus nõukogule heakskiidu andmisest. See tõstab taas esile selle härrasmeeste kokkuleppe, mis tehti enne otseseid valimisi, et parlament ja nõukogu kui kaks seadusandlikku võimu vastutavad ise täielikult oma sise-eelarve eest ning ei vaata üksteise eelarveid siseselt ega kritiseeri neid.

Ma arvan, et meil on aeg see härrasmeeste kokkulepe uuesti üle vaadata, mitte sellepärast, et nõukogu eelarve sisaldab nüüd mitte ainult selle halduseelarvet kui institutsiooni seadusandliku võimuna koos meiega, vaid sisaldab ka eelarvet, mis võib tulevikus ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonna täidesaatvate funktsioonide jaoks suuremaks muutuda.

Härrasmeeste kokkulepe ei pidanud kunagi täidesaatvatele funktsioonidele kehtima. See ei pidanud seda kunagi parlamendi uurimistegevuse eest kaitsma ning arvan, et meil on viimane aeg alustada nõukoguga läbirääkimisi selle kokkulepe uuesti läbivaatamiseks.

 
  
  

- Raport: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Härra juhataja, keeldusin hääletamast Euroopa Parlamendi 2007. aasta arve täitmisele heakskiidu andmise üle mõnede punktide tõttu selles raportis, mis on ajendatud meedias avaldatud väärinfost ja valedest, eriti selles, mis puutub liikmete vabatahtlikku pensionifondi.

Härra Cohn-Bendit võib rahulikult magada, kuna maksumaksjana ei nõuta talt nende fondiliikmete õiguste tagamist, kes on juba pensionil, ega nende leskede ega ülalpeetavate isikute õiguste tagamist, ega ka nende liikmete õiguste tagamist, kes 14. juulil siin töötamise lõpetavad.

Kui ta arvab, et liikmed, kes kuuluvad vabatahtlikku pensionifondi, ei tohiks eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle hääletamisest osa võtta, siis võiks ta kõigepealt enda silmas palki näha. Lisaks sellele võtab ta meeleldi osa hääletusest krediidi üle meie eelarvest, mida kasutatakse tema lisatasude rahastamiseks, kuigi – nagu läbipaistvuse nimel just ilmsiks on tulnud – on ta näiteks ainult korra viie aasta jooksul tulnud kohale oma komisjoni nõupidamisele. Tema legendaarne usinus parlamendi õigusloomealase tegevuse heaks – ei piisa jama suust välja ajamisest ja pressikonverentside pidamisest – peaks julgustama teda olema diskreetsem, aga kuna ta on 68-aastane relikt, ei saagi tast paremat oodata.

Peale selle, härra juhataja, ei muuda ükski avaldus, isegi kui see tuleb fraktsiooni juhatajatelt, ühtegi parlamendi juriidilist vastutust, mis on kivisse raiutud.

 
  
  

- Raport: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Härra juhataja, hääletasime just terve rea euroagentuuride ja haldusüksuste rahastamise üle – Ravimiamet, välispiiride agentuur, Lennundusamet ja nii edasi – ning mulle näib, et need kutsuvad esile vastuväiteid kolmel põhjusel. Nende vastu on euroskeptiline argument, juriidiline argument ja ka demokraatlik argument.

Euroskeptilisel argumendil siin parlamendis ilmselt erilist tõmbejõudu pole. On vägagi selge, et neid asju ei tule teha Brüsseli tasandil. Juriidilisel argumendil ei ole ilmselt ka erilist tõmbejõudu: see tähendab, et paljudel neist agentuuridest, kuigi neile oleks Lissaboni lepingu või Euroopa põhiseadusega juriidiline jõud antud, ei ole praegu korralikku õiguslikku alust. Ent demokraatlikul argumendil võib minu arvates mõningast tõepinda olla isegi föderalistidest kolleegide jaoks, ja see on järgmine. Kui parlament delegeerib oma igapäevaste poliitikate juhtimise organisatsioonidele, mida me peaaegu kunagi ei näe – võib-olla kord aastas toimub komisjoni külastus – ning eeldame, et nad teostavad poliitikat nii, et meie abivalmilt igal aastal tšekke allkirjastame, oleme oma demokraatiat nõrgendanud.

Hayek ütles, et võimu loovutamine välisagentuuridele, kuigi see on küll tavaline, on siiski esimene samm, millega demokraatia annab oma võimu käest. Siinsed kolleegid, olgu nad föderalistid või euroskeptikud, peaksid kõik olema sellest ohust teadlikud.

 
  
  

- Raport: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . – (ET) Mul on tõesti palju selgitusi, ma ei ole seda kunagi varem teinud, aga pidasin oluliseks seda täna teha. Nimelt tahan esimesena rääkida härra Groschi raporti osas, mille poolt ma hääletasin ja toetasin ka transpordikomisjoni ettepanekuid, sest leian, et bussiteenuseid käsitleva senise kahe määruse asemel ühe ümbersõnastatud ja kaasajaga kohastatud määruse vastuvõtmine, on igati õigustatud. See samm aitab kaasa selgusel ja vähendab bürokraatiat.

 
  
  

- Raport: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Järgmisena Silvia-Adriana Ţicău raport, mida ma samuti toetasin, sest ka see võimaldab tagada autoveo valdkonnas rakendatava uue määruse veelgi ühtlasema kohaldamise. Leian, et arvestades antud valdkonna rahvusvahelisust, tuleks meil plaanida ka antud registrite puhul üleeuroopaliste päringute tegemise võimaldamist, et sellel teel paremini kaitsta kliente ebaausa konkurentsi eest.

 
  
  

- Raport: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Härra Groschi raport leidis ka minu poolt toetamist, sest ka see on pühendatud transpordile ja aitab parandada autoveo siseturu tõhusust, õiguskindlust, vähendada halduskulusid ning võimaldab ausamat konkurentsi. Leian, et Euroopa ühtse turu integreerimise raames tuleks jõuda lähiaastatel ka liikmesriikide siseturule juurdepääsu piirangute kaotamiseni.

 
  
  

- Raport: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Teine proua Ţicău raport, mis käsitleb ehitiste energiatõhusust, leidis minu poolt toetamist, sest aitab igati kaasa Euroopa energiavarustuse ja energia nõudluse väljakutsete realiseerimisele. See tähendab ta aitab säästa 20% energiatarbimisest suurendatud energiatõhususe abil. Investeeringud energiatõhususse aitavad täna turgutada ka Euroopa majandust, sest nad loovad pea sama palju töökohti, võib-olla isegi enam, kui investeeringud traditsioonilistesse infrastruktuuridesse. Suurenev energiatõhusus on kõige tulusam viis Euroopa Liidule, et saavutada CO2 heidete vähendamise eesmärk, luua töökohti ja vähendada Euroopa Liidu kasvavat sõltuvust välistest energiatarnijatest.

 
  
  

- Raport: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Härra Gauzèsi – ma ei tea, kas ma hääldan nime õieti – raport puudutab reitinguagentuure ja ka see raport leidis toetamist, sest puudused ja vead reitingute ja nende järelvalve osas on omalt poolt aidanud kaasa ülemaailmse finantskriisi tekkele. Kuna reitinguagentuuride arv on väga väike, nende tegevuspiirkond on ülemaailmne ja nende peakorterid asuvad sageli väljaspool ühendust, siis see tekitab minu jaoks paraku küsimuse, et kui tõhus saab olla üks Euroopa õigusakt. Olen nõus, et antud probleemi lahendamiseks tuleb tõhustada koostööd ühenduse ja kolmandate riikide vahel ja vaid sedasi on võimalik ühtlustatud regulatiivse aluse saavutamine.

 
  
  

- Raport: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Raport, mis puudutab meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi – reguleerimine sellel alal on igati tervitatav, sest see samm aitab suurendada ka nende transpordivahenditega reisivate eurooplaste õigusi ning tagab eri transpordiliikide kasutamisel meie tarbijatele võrdsete õiguste tagamise.

 
  
  

- Raport: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Härra Albertini raport bussireisijate õiguste kohta leidis toetamist minu poolt, sest bussireisijate õigusi kaitsvad meetmed aitavad lõpuks kaotada Euroopa Liidus seni valitsenud ebavõrdsuse ning see tagab kõigi reisijate võrdse kohtlemise, nii nagu see toimib täna juba lennu- ja raudteetranspordi kasutajatele. Kuna antud õigusakt puudutab nii vedajaid kui ka reisijaid ning vedajatele nähakse ette palju uusi kohustusi, siis on mõistlik, et teatud nõuete osas tuleks anda teenuse pakkujatele parema tulemuse saavutamiseks veidi pikem jõustamisaeg.

 
  
  

- Raport: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Proua Jenseni raport intelligentsete transpordisüsteemide kohta – nende rakendamine on tõestanud oma mõjusust, muutes transpordi tõhusamaks, ohutumaks ja turvalisemaks, aidates samal ajal kaasa ka poliitilise eesmärgi saavutamisele, milleks on muuta transport puhtamaks. Sellest kõigest lähtuvalt hääletasin ma raporti poolt.

 
  
  

- Raport: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Härra Ulrich Stockmanni raport Marco Polo II programmi kohta on toetamist väärt, sest selle raames on võimalik vähendada maanteeummikuid, parandada transpordisüsteemi keskkonnakaitse meetmeid ja edendada transpordiliikide ühitamist. Kuid mulle teeb muret, et iga aastaga jääb finantsabi taotlusi ja seega kavandatavaid projekte, mida saaks selle programmi raames rahastada, järjest vähemaks.

 
  
  

- Raport: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Härra Duchoň´i raport leidis toetust, sest raudteetranspordil on Euroopa transpordi raamistikus vägagi oluline roll ka täna, seda vaatamata kaubavedude pidevale vähenemisele. Toetasin raportit ka sellepärast, et nõustusin raportööriga, et kõnealune õigusakt tuleb koostada nii, et seeläbi muutuks raudteevõrgustik tulevikus kõigile kasutajatele tõhusaks.

 
  
  

- Raport: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Arutasime ka täna hommikul ja hääletasime äsja ka tervishoiupaketist teatud raporteid. Toetasin patsiendi õiguste kaitset piiriüleses tervishoius, sest olen seda meelt, et liiga kaua on Euroopa Parlamenti valitud saadikud olnud rahul sellega, et juristid teevad selles osas õigust – õiguse peaksid tegema poliitikud ehk siis Euroopa valijate poolt valitud parlamendisaadikud. Viimane aeg on selle direktiiviga tegeleda ja ta vastu võtta.

 
  
  

- Raport: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Trakatellise raport haruldaste haiguste valdkonnast on justkui jätk patsiendi õigustele, mida ma toetasin, kuid ei toetanud selles raportis ettepanekut number 15, sest see ettepanek kuulub eelmisesse sajandisse ja poliitika ei tohi mõjutada geneetilisi uurimusi.

 
  
  

- Raport: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Raport, mis käsitleb linnaliiklust ja selle tegevuskava oli toetamist väärt, sest linnatransport mängib ju väga olulist osa ühenduse kauba- ja reisijateveos. Sellest tulenevalt on igati õigustatud eraldi linnatranspordi strateegia koostamine.

 
  
  

- Raport: Anne Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) . (ET) Ja viimasena tahaksin nimetada proua Anne Jenseni raportit intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava kohta, kuna see tegevuskava keskendub geograafilisele järjepidevusele.

 
  
  

- Raport: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Täna tähistame suurima inglase ja võib-olla ka maailma suurima näitekirjaniku ja kirjaniku sünniaastapäeva. Shakespeare’i loomingule on omane, et mis iganes kogemusi me sellele omistame, see valgustab alati meie kogemusi rohkem, kui meie kogemused valgustavad näidendeid. Ma ei saa teisiti, vaid pean tsiteerima John of Gaunt’i surmaeelset kõnet teoses „Kuningas Richard Teine”, mis ei kirjelda kaunilt ainult meie eelarveprobleeme Suurbritannias, vaid ka meie olukorda siin Euroopas.

Kõigepealt eelarve kohta:

„Me kallis, kallis maa, täis kalleid hingi [...]

on praegu rendil – suren seda öeldes – nii nagu üürimaja, kandikoht.”

Ent kuulake ka tema kirjeldust Lissaboni lepingust või Euroopa põhiseadusest:

„Me Inglismaad, mis piiratud on merest,

kus kaljurand on tõrjeks kadeda

Neptuni vastu, piirab kopitanud,

pantleht täis tindiplekke pärgamendil.

See Inglismaa, mis harjund võitma teisi,

on lasknud vallutada enese.”

Kui on olemas parem kirjeldus, siis ma pole seda veel kuulnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Ma ei teadnud, et teil on nõretavate kõnede peale selline anne. Te lugesite seda väga hästi.

 
  
  

- Raport: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Härra juhataja, kui Euroopa Parlamendis küsimuste üle hääletame, peaksime alati olema kindlad, et võtame moraalse initsiatiivi.

On täitsa õige, et räägime energiatõhususest. Ausalt öeldes ei ole mul sellega mingit probleemi ei Euroopa, riiklikul ega kohalikul tasandil. Arvan, et selle heaks võiks kohaliku valitsuse tasandil rohkem ära teha, ent on hea jagada parimaid tavasid ja ideesid Euroopa ja riiklikul tasandil.

Ent selle initsiatiivi võtmisel peame üles näitama moraalset initsiatiivi. Kuidas saame rääkida ehitiste energiatõhususest, kui jätkame tegevust kahes parlamendi täiskogus, üks siin Strasbourgis ja teine Brüsselis? Mida teha parlamendi süsihappegaasi heidetega Strasbourgis, kui räägime kümnetest tuhandetest tonnidest süsihappegaasi heidetest aastas? On aeg silmakirjalikkus lõpetada, näidata juhtimisoskusi ja sulgeda Strasbourgi parlament.

 
  
  

- Raport: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Härra juhataja, lubage mul alustada oma kolleegile John Bowisele austuse avaldamisega, ning olen kindel, et me kõik soovime talle kiiret paranemist. Õnneks sai ta teise riigi tervishoiusüsteemist kasu. Tema kui Briti kodanik sai kasutada Belgia suurepäraseid tervishoiuteenuseid.

Need on mõned sammud õiges suunas kodanike jaoks kogu Euroopa Liidus, et võtta vastu otsus selle osas, kuhu tervishoiuteenuseid kasutama minna. Kui patsientidele antakse teavet ravi hindade kohta erinevate haiguste korral ja erinevates riikides ning nad saavad valida, võivad nad valida, millises riigis nad kõige paremini taastuksid. Nende tervishoiuteenuste kasutamine on positiivne samm õiges suunas.

Olen sageli kritiseerinud mõnd algatust, mille üle siin arutleme, aga arvan, et praegune on positiivne liigutus. Ootame patsientidele valikute ja paremate teenuste pakkumist kogu Euroopa Liidus.

 
  
  

- Raport: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Tahaksin samuti selgitada oma hääletust Crowley raporti üle autoriõiguse kaitse tähtaja üle. Hääletasin selle raporti vastu, mis ei ole küll korralikult läbi mõeldud, ent mis peaks mõjutama tarbijate poolt järgmisel 45 aastal muusika eest makstavat hinda. Tahaksin aidata tavaartiste ning selleks vajame õigusakte lepingutingimuste reguleerimise ning kollektiivse halduse valdkonnas ja sotsiaalhoolekandesüsteemi ja pensioniskeemide loomist või litsentsimäärade muutmist. Mõju-uuringud näitavad, et vaid 2% tuludest jagatakse tavaartistide vahel ning ülejäänu läheb plaadifirmadele ja suurimatele artistidele. Edasine ümberjaotamine ohustab paljutõotavaid väikeseid artiste, nii et ka tarbijad ja maksumaksjad maksavad sadu miljoneid eurosid rohkem. See ettepanek teeb raamatukogude, arhiivide, kunstikoolide ja iseseisvate filmitegijate jaoks asjad keeruliseks. Ei ole selget mõju audiovisuaalse kunstiga tegelejatele. Kõik õigusasutused hoiatavad selle ettepaneku eest ja seega hääletasin selle vastu.

 
  
  

- Raport: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Härra juhataja, mis puutub proua Jenseni raportisse ehk raportisse ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv intelligentsete transpordisüsteemide rakendamise kohta, siis hääletasin selle poolt. Selle direktiivi eesmärk on tagada transpordisüsteemides kasutatava teabe ja kommunikatsiooni koostalitlusvõime.

Transpordi valdkonnas tuleb soodustada innovatsiooni, eriti kui see võib suurendada sõidukite ohutust. Fakt on see, et innovatsioon kaotab oma kasulikkuse, kui me ei taga, et seda saab rakendada kogu Euroopa territooriumil.

See direktiiv peaks meil võimaldama kaasa aidata surmajuhtude vähendamisele Euroopa teedel, vähendades nii kokkupõrkeohtu kui ka õnnetuste tõsidust. Tuletan teile meelde, et Euroopa Liit on seadnud eesmärgi maanteedel 2000. aasta tasemega võrreldes 2010. aastaks surmajuhtude arvu poole võrra vähendada.

Selles suhtes on mul kahju, et direktiivi piiriülese koostöö kohta maanteeohutuse valdkonnas, mille mõned kuud tagasi vastu võtsime, ei ole Euroopa Liidu transpordiministrite poolt siiamaani vastu võetud, sest see võimaldaks säästa elusid, hõlbustades karistuste kehtestamist autojuhtidele, kes murravad seadust mingis muus liikmesriigis kui selles, kus nende sõiduk on registreeritud.

 
  
  

- Raport: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Mis puutub härra Duchoňi raportisse raudteetranspordi koridoride kohta, tahaksin öelda, et Euroopa Parlament võttis just vastu selle raporti konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta. Hääletasin selle raporti poolt, mis peaks võimaldama rohkem ja paremat kaubatransporti raudtee abil.

Selles valdkonnas oli tarvis Euroopa-poolset tegutsemist. See, kuidas raudteetransport praegu toimib, on tegelikult mitterahuldav, andes täpsete sõidugraafikute osas liiga vähe garantiisid ettevõtetele, kes oma kaupu raudtee abil transportida soovivad.

Nüüd peame raudteeveo ettevõtetele atraktiivsemaks muutma, sest kui mõned kaubad transporditakse maantee asemel raudteel, tähendab see seda, et väljastatakse vähem kasvuhoonegaase ning maanteedel ja kiirteedel on vähem veokeid liiklusummikutes kinni.

Nüüd loodan seega, et liikmesriikide transpordiministrid jätkavad Euroopa Parlamendi poolt avatud teed paremini toimiva Euroopa raudteeveo võrgustiku suunas.

 
  
  

- Raport: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, hääletasin härra Trakatellise raporti vastu skandaalse muudatusettepaneku 15 tõttu, mis ajab haiguste ravimise segamini sündimata inimeste mõrvamisega ja on eugeenikat täis. Peame selle asja selgeks tegema: inimestel on õigus elule alates hetkest, mil munarakk ja seemnerakk segunevad, kuni nende loomuliku surmani, ja see muudatusettepanek toob loomulikult selle õiguse küsimuse alla. Sündimata inimolendil ei oleks enam õigust elule lihtsalt sellepärast, et tal on haigus. See on täpselt meditsiini vastand – see on mõrv.

Sellel põhjusel on härra Trakatellise raport vastuvõetamatu ja see muudatusettepanek on skandaal, mis seab kahtlasesse valgusesse parlamendi, mis on muidu ikka bioeetika ja sündimata inimeste elu kaitse heaks töötanud.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Härra juhataja, esimest korda parlamendiliikmeks saamisest saadik hääletasin komisjoni eelarvele heakskiidu andmise vastu ja tahaksin oma põhjused esitada: minu peamine mure on viis, kuidas Euroopa Komisjon tegeles kahe uue riigi, Rumeenia ja Bulgaaria liitumisega.

Meil on Rumeenias ja Bulgaarias päris palju probleeme, millega võidelda – levinud korruptsioon, suur hulk raha, suur hulk kaduma läinud Euroopa raha. Euroopa Komisjon ei hakanud seda raha enne 2008. aastat külmutama. Kaotasime 2007. aastal palju raha ja peame nüüd võitlema juhtimissüsteemidega, mida peaaegu polegi, või juhtimissüsteemidega, mis vaid aeg-ajalt toimivad. Rumeenias peame võitlema laialdase korruptsiooni ja kohtusüsteemi probleemidega. Kõiges selles on süüdi liitumiseelne protsess.

Tahan anda märgi, öelda Euroopa Komisjonile, et tulevikus peab see tegelema liitumistega teistmoodi, ning öelda ka, et kui seda oleks minevikus teistes riikides uuritud, edeneks see praegu hulga edukamalt, kui oleks vaid tahetud.

Tahaksin kutsuda komisjoni üles aitama mõlemal riigil seada üles finantskontrollisüsteeme, mis oma nime väärivad, ning aitavad parandada süstemaatilisi nõrkusi neis kahes riigis. Muidu on meil siin alaline probleem, alaline mure kogu Euroopa turjal.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), kirjalikult. (DE) Euroopa Parlament hääletas täna härra Casaca raporti üle Euroopa Parlamendi 2007. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta. Raportis käsitleti ka Euroopa Parlamendi pensionifondi.

Euroopa Parlamendi pensionifond on vabatahtlik pensionifond. Pensionifond on nüüd rahalistes raskustes ja on tekkinud puudujääk.

Euroopa Parlamendi Vaba Demokraatlik Partei on vastu sellele, et maksutulusid kasutataks puudujäägi kaotamiseks. On vastutustundetu eeldada, et Euroopa maksumaksjad maksavad need kulud kinni. Selliseid plaane tuleks vältida. Euroopa Parlamendi Vaba Demokraatlik Partei hääletas Euroopa Parlamendi eelarve rakendamise heakskiitmise vastu. Maksutulude kasutamise võimalust puudujäägi kõrvaldamiseks ei ole täielikult välistatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjalikult. Briti konservatiivid ei ole Euroopa 2007. aasta üldeelarve täitmise I osale, Euroopa Parlamendile, heakskiidu andmise kinnitust andnud. Nõuame, et parlamendi eelarve peaks Euroopa maksumaksjale tema raha eest väärtust pakkuma ning toetame seega enamikku raportööri raportist. Eriti märgime poolehoiuga ära parlamendi eelarve rakendamisel tehtud edusammud, mis on ära märgitud kontrollikoja 2007. aasta raportis. Toetame ka raportööri märkusi seoses liikmete vabatahtliku pensionifondiga. Ent vastavalt meie traditsioonilisele lähenemisele jätkame edaspidigi heakskiidu andmise vastu hääletamist, kuni näeme tõelisi edusamme Euroopa Kontrollikojalt reservatsioonideta kinnitava avalduse saamise suunas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE), kirjalikult. − Täna hääletas roheliste fraktsioon Casaca raporti üle EP 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta.

Tahame rõhutada, et selle raporti vastuvõtmisega täiskogu istungil peaks parlamendi presiidium oma kohustusest kinni pidama ja kohe vastu võetud teksti osas tegutsema selles, mis puutub vabatahtlikku pensionifondi, ja et tuleks teha selged otsused selles osas, et vabatahtlikku pensionifondi ei vabastataks mingil juhul lisarahade abil parlamendi eelarvest, kas siis otseselt või kaudselt, ja et fondis osalejate nimekiri tehtaks ilma edasiste viivitusteta avalikuks.

Tuleb teha selgeks, et seni, kuni parlament peab tagama oma liikmete pensioniõigused, peab sellel olema ka täielik kontroll fondi ja selle investeerimispoliitikate üle. Eeldame, et need otsused võetakse enne 2009. aasta aprilli lõppu vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjalikult. Ma jäin hääletusest kõrvale, kuna olen pensionifondi liige.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − Hääletasime Casaca 2007. aasta Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva raporti vastu kolmel põhjusel. Esiteks oleme vastu olukorrale, kus parlamendiliikmete vabatahtlikku pensionifondi rahastatakse maksumaksjate rahadega. Teiseks oleme vastu olukorrale, kus maksumaksjate raha võidakse anda erapensionifondi, milles osalejate ja tulusaajate nimekirja hoitakse salajas ega avaldata.

Kolmandaks oleme täielikult vastu veelgi suurema hulga maksumaksjate raha kasutamisele spekulatiivsetest investeeringutest tuleneva pensionifondi praeguse puudujäägi katmiseks. Me ei toeta Casaca raporti lõike 105 ja 109, mis leevendavad mõningaid vastuväiteid, mis meil Euroopa Parlamendi liikmete vabatahtliku pensionifondiga seoses on, ent kuna Casaca raport praegust olukorda ei muuda, hääletasime 2007. aasta Euroopa Parlamendi üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − Hääletasime Casaca 2007. aasta Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva raporti vastu kolmel põhjusel. Esiteks oleme vastu olukorrale, kus Euroopa Parlamendi liikmete vabatahtlikku pensionifondi rahastatakse maksumaksjate rahadega. Teiseks oleme vastu olukorrale, kus maksumaksjate raha võidakse anda erapensionifondi, milles osalejate ja tulusaajate nimekirja hoitakse salajas ega avaldata.

Kolmandaks oleme täiesti vastu veelgi suurema hulga maksumaksjate raha kasutamisele spekulatiivsetest investeeringutest tuleneva pensionifondi praeguse puudujäägi katmiseks. Toetame Casaca raporti lõikeid 105 ja 109, mis leevendavad mõningaid vastuväiteid, mis meil Euroopa Parlamendi liikmete vabatahtliku pensionifondiga seoses on, ent kuna Casaca raport praegust olukorda ei muuda, hääletasime 2007. aasta Euroopa Parlamendi üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), kirjalikult.(NL) Kahjuks pidin hääletuse alguses eemal viibima, ent jagan täielikult heakskiidu andmist käsitlevate raportite kulgu, eriti Casaca raporti oma. Oleks vastutustundetu, kui me eriti just praegu hakkaksime pensionifondi puudujääki maksurahadega katma. Võimalik puudujääk selles fondis on fondi ja selle liikmete probleem, mitte Euroopa maksumaksja oma.

Parlamendiliikmeid tuuakse eeskujuks ja nad peavad olema hoolikad ühenduse rahade kasutamisel. See kehtib nende sissetulekutele, pensionitele ja kuludele. Seega on mul hea meel, et parlament andis sellele raportile oma heakskiidu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjalikult. (SV) Ma keeldun andmast oma heakskiitu asutusele, mis kulutab üle 1 miljardi euro täiendavale pensionikindlustusele, millest kaks kolmandikku rahastatakse avaliku rahaga. Need Euroopa Parlamendi liikmed, kes on selle täiendava pensionifondiga seotud, peavad leppima selle luksusliku pensioni alandamisega, täpselt nagu vähe teenivad inimesed on sunnitud leppima oma väiksema pensioniga. Heakskiidu andmine puudutab aastat 2007, ent me ei saa oodata tervet aastat, et väljendada oma kriitikat 2008. aastal pensionifondi tehtavate lisamaksete osas tehtud otsuse üle.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. (SV) Jäin hääletusest välja, sest lahkusin vabatahtlikust pensionifondist 21. aprillil 2009 ning seega ei tahtnud hääletuse tulemust mõjutada.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjalikult. − Meie kui Euroopa Parlamendi liikmed peame Euroopa inimesi esindama ja teenima. Kõik meie valijad kannatavad majanduskriisi tagajärgede käes, eriti oma pensionite kaotamise ja vähendamisega seoses. Minu valijaskonnas Munsteris, Iirimaal, on paljud töötajad oma vanaduspõlve suhtes väga ebakindlad, sest pensionifondid, millesse nad makseid on teinud, on kaotanud palju oma väärtusest või mõnedel juhtudel on ettevõtete sulgemisega seoses pensionid täielikult kadunud.

Selle raporti üle hääletades teatan hea meelega, et mul on asjas oma huvi, nagu parlamendi eeskirjad nõuavad. Liikmena maksan pensionifondi. Ent ma ei näe seda huvide konfliktina.

Mulle tundub ebamõistlik, et parlamendiliikmed eeldavad immuunsust, ning peaksime majanduskriisi koormat ühtemoodi kandma. Euroopa Parlamendi liikmena toetan kodanike huvisid enne mu enda omi.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), kirjalikult. − Hääletasin ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele Euroopa Parlamendi poolt heakskiidu andmise vastu kolmel põhjusel. Esiteks olen vastu olukorrale, kus Euroopa Parlamendi liikmete vabatahtlikku pensionifondi rahastatakse maksumaksjate rahadega. Teiseks olen vastu olukorrale, kus maksumaksjate raha võidakse anda erapensionifondi, mille osaliste ja tulusaajate nimekirja hoitakse saladuses ega avalikustata.

Kolmandaks olen täiesti vastu veelgi suurema hulga maksumaksjate raha kasutamisele spekulatiivsetest investeeringutest tuleneva pensionifondi praeguse puudujäägi katmiseks. Ma toetan Casaca raporti lõikeid 105 ja 109, mis heastavad mõningad vastuväited, mis mul Euroopa Parlamendi liikmete vabatahtliku pensionifondiga seoses on, ent kuna Casaca raport praegust olukorda ei muuda, hääletasin 2007. aasta Euroopa Parlamendi üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise vastu.

 
  
  

- Soovitus teisele lugemisele: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) See ettepanek selgitab maanteeveo-ettevõtjaks hakkamise eeskirju.

Uued eeskirjad pakutakse välja eesmärgiga suurendada selle tegevuse ohutust ja kvaliteeti ning tagada nendele tavadele ka ühised finantshalduse kriteeriumid.

Kohustus omada koolitatud juhti, kes vastutab ettevõtmise transpordialase tegevuse eest ning kohustus tõestada ettevõtmise majandusliku seisu kohta on märgid sellest uuest lähenemisest antud tegevusele.

Selle teksti muud tähtsad elemendid on punktid isikuandmete kaitse kohta, avalike ja konfidentsiaalsete osadega registri loomine ning ka nn postkastifirmade lõpetamine.

Nõuded ameti hindamiseks, nimelt maine, majanduslik seis ja kutsealane pädevus, vastavad selle tegevuse selgitusele, mis loodetavasti võimaldab sellel edeneda läbipaistvamal moel, lubades klientidele paremat kaitset ja suuremat ohutust.

 
  
  

- Soovitus teisele lugemisele: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE), kirjalikult. − Olen vastu raportööri ja nõukogu vahel sõlmitud kompromissile rahvusvahelisele maanteeveoturule ligipääsu eeskirjade kohta. Usume, et uute piiride loomine ja uued juhised kabotaaži kohta transpordisektoris ei ole lahendus probleemidele, mis majanduskriisi tõttu maanteeveo sektoris on tekkinud. Lisaks sellele, keskkondlikust vaatenurgast me ei saa aktsepteerida piiranguid nagu nõue, et sissetuleva rahvusvahelise veo käigus veetavad kaubad tuleb täielikult kohale viia enne, kui kabotaaži teostada saab. See on täiesti vastupidine maanteeveo tegelikule olukorrale ja takistab kaubaveo tõhusat korraldamist. See tähendab rohkemaid tühje veokeid.

Ent toetan täielikult väga karmi lähenemist autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamisele. Kui meil on karmid eeskirjad seoses lubamisega sellele tegevusalale, ei pea me kartma avatud Euroopa transpordituru pärast.

 
  
  

- Raport: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjalikult. − Ma aktsepteerin vajadust suurendada ehitiste energiatõhusust ning olen veendunud, et Euroopa Liit võib selles suhtes positiivset rolli mängida. Tegelikult arvangi, et see raport ei omista selliste keskkonnaprobleemide nagu kliimamuutustega tegelemise kontekstis ehitiste energiatõhususele piisavalt tähtsust.

Ehitiste energiatõhusamaks muutmine on suhteliselt lihtne, nõuab üsna madalaid kulusid ja on üpriski kasulik. Ehitiste energiatõhusamaks muutmine mõjuks väga positiivselt ka Euroopa Liidu süsihappegaasi heitmetele. Ent Euroopa Komisjon on energiatõhususega pidevalt kõrvalt tegelenud kui poliitilise põhisuunaga transpordisektori arvustamise eesmärgil. Olen veendunud, et autotootjate tegemine patuoinasteks kliimamuutuste eest on täiesti vale ja ebatulemuslik strateegia.

Kahjuks on minu valijaskonnas Kirde-Inglismaal Nissan hiljuti teatanud töökohtade arvu vähendamisest ja tootmismastaapide piiramisest. Oleks naiivne ignoreerida Euroopa Liidu määruste rolli praeguses kriisis, mis autotööstust piinab. Seda kriisi oleks saanud suuresti vältida paremas tasakaalus oleva Euroopa Liidu keskkonnapoliitikaga, mis omistab piisavalt tähtsust ehitiste energiatõhususele.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Hääletasin proua Ţicău raporti poolt, sest usun, et ehitiste energiatõhususe tõstmine on keskkonna kaitsmisel väga tähtis, nagu ka tarbijate põhjustatud energiakadude vähendamine.

Samal ajal ei tohi Euroopa kodanikud kõiki ehitiste energiatõhususe parandamisega seotud kulusid üksi kanda. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad selleks otstarbeks vajalikud rahalised vahendid eraldama. Nad peavad 2014. aastaks looma ühenduse eelarve, Euroopa Investeerimispanga (EIB) ja liikmesriikide poolt rahastatava energiatõhususe fondi, mille eesmärk on soodustada avalikke ja erainvesteeringuid ehitiste energiatõhususe tõstmisele suunatud projektidesse, rakendades käibemaksu vähendusi energiatõhususe ja taastuvenergiaga seotud kaupadele ja teenustele ning laiendades abikõlblikkuse kriteeriumeid Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ehitiste ja mitte ainult elumajade energiatõhususe suurendamise rahastamiseks. Teised meetmed hõlmavad otseseid riiklike kulutuste projekte, laenutagatisi ja toetusi ning ka sotsiaaltoetusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Energiaga varustamise hind ja usaldusväärsus on Euroopa Liidu konkurentsivõimelisuses kriitilised tegurid. Energiatõhususe suurendamine on Euroopa Liidu jaoks üks tulusamaid mooduseid süsihappegaasi heitega seotud eesmärkide saavutamisel, töökohtade loomisel, ärikulude vähendamisel, energiahinna tõusude sotsiaalse mõju hindamisel ning Euroopa Liidu järjest suureneva välistest energiapakkujatest sõltuvuse vähendamisel.

Ehitiste energiatõhusus moodustab praegu umbes 40% energiatarbest ning selle direktiivi ümbervaatamisega on võimalik praegust olukorda muuta. Kõiki vastavaid tegijaid tuleb teavitada energiatõhususe suurendamise eelistest ning neil peab olema juurdepääs vastavale teabele selle kohta, kuidas seda korraldada. Seega on väga tähtis, et ehitiste energiatõhususe suurendamist toetavad rahastamisvahendid oleksid kohalikele ja piirkondlikele võimudele kättesaadavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − Tervitan algatust tagada ehitiste energiatõhusus. Kahtlemata tuleb võimalusel saavutada tasakaal süsihappegaasi heidete keelustamise alase tegevuse vajalikkuse ja majanduslike kulude vahel. Selliste ehitiste energiatõhususe sertifitseerimine on üks peamiseid tegevusi, mis võib ajendada teadlikult tarbima.

 
  
  

- Raport: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − Pooldame täielikult karmimaid eeskirju seoses rahaliste tegevuste ja reitinguagentuuridega. Ent otsustasime täna härra Gauzèse raporti vastu hääletada. Seda seetõttu, et raport on puudulik ega pööra piisavalt tähelepanu õigetele teemadele. On suur vajadus avalike reitinguagentuuride järele, mis ei tööta kasu eesmärgil, kuna see on ainus võimalus huvide konfliktide vältimiseks reitinguprotsessis. Selle küsimusega ei tegeletud raportis piisavalt põhjalikult.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Toetan härra Gauzèse raportit kõhklemata. Ta on taas üles näidanud oma häid läbirääkimisoskusi. On hea, et selle teksti osas saab kiirelt kompromissi leida.

Koostades endale regulatiivse raamistiku reitinguagentuuride jaoks, on Euroopa eesrindlik ja näitab teed, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid ei ole selles valdkonnas ikka veel praktiliselt tegutsenud. Osa kapitaliturgude usaldusväärsusest ja kindlusest sõltub nende agentuuride poolt koostatud ja avaldatud reitingutest.

Regulatiivne võrgustik, mida täna loomas oleme, peaks parandama tingimusi, milles need reitingud koostatakse, tingimusel, et neid kasutatakse reguleeritud tegevuste jaoks mõeldud järelevalveraamistikus.

Ent oli tähtis, et kompromiss ei võtaks selliste lahenduste vormi, mis on suunatud vaid reitingutele viitamise keelustamisele igasuguses kontekstis, kus reitinguid ei ole loodud antud määruse raames. Lisaks sellele, et see mõnevõrra kahjustab põhivabadusi, näiteks väljendusvabadust ja kaubavahetuse vabadust, oleks selline lähenemine tõenäoliselt soosinud Euroopa-väliseid turgusid, kahjustades Euroopas asuvaid, ning oleks tõenäoliselt ka soosinud era- ja konfidentsiaalseid finantstehinguid, kahjustades sellega avalikke tehinguid, millele kehtivad läbipaistvuse eeskirjad. Seega on valitud lahendusel minu täielik toetus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Maailma majandus on ikka veel tormilises olukorras ning alles eile teatas Rahvusvaheline Valuutafond, et majanduskriis võib veelgi hullemaks minna. Vaevalt et see kedagi üllatab, et praegu on pidupäev nende jaoks, kes on reguleerimise ja kontrolli fännid.

Ent laialdaste kontrollsüsteemide kavandamise alustamine finantsturu toimimiseks veel enne uuringute teostamist ja analüüside lõpetamist on suur viga. Mitmed tähtsad tegijad, kaasa arvatud Rootsi Pank, usuvad, et komisjon on täiesti uskumatult suutnud näidata turutõrget, mis õigustab edasist reitinguagentuuride reguleerimist.

See ei valmista loomulikult Euroopa Liidule muret. Brüsseli seaduseandjad on hoopiski valmis selleks, et maailmaturgudel valitsev segadus annaks Euroopa Liidule põhjuse nende endi positsioonide tugevdamiseks. Kui tänapäeva maailmas üldse on süsteemi, mis on sõna otseses mõttes ülemaailmne, siis see on finantsturg. Seega tuleks näiteks reitinguagentuuride täiendavat kontrolli, kui seda õigesti hinnatakse, ülemaailmsel tasandil algatada ja planeerida. Kuna parlament otsib lahendusi Euroopa Liidu koostöö raames, olen otsustanud raporti vastu hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjalik. − Pooldan täielikult karmimaid eeskirju seoses rahaliste tegevuste ja reitinguagentuuridega.

Ent otsustasin täna härra Gauzèse raporti vastu hääletada. Seda seetõttu, et raport on puudulik ega pööra piisavalt tähelepanu õigetele teemadele. On suur vajadus avalike reitinguagentuuride järele, mis ei tööta kasu eesmärgil, kuna see on ainus võimalus huvide konfliktide vältimiseks reitinguprotsessis. Selle küsimusega ei tegeletud raportis piisavalt põhjalikult. See on ainus näide raporti puudustest.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Oleme nüüd kustutamas halle alasid finantsturgudelt ja rakendamas karmimaid nõudeid, ning seda üldse mitte enneaegselt. Aga see leevendab vaid sümptomeid, mitte põhjuseid. Piirangute kaotamine viimaste aastate jooksul on võimaldanud uute – ja nende keerukuse tõttu ka tundmatute – rahaturu toodete tekkimist. Selles osas hääletasin karmima finantsjärelevalve poolt, isegi kui sellest üksi üldse ei piisa.

Kui tahame selliste kaardimajade ehitamist tulevikus vältida, siis ainus võimalus on keelata ära riskantsed finantstooted. Ent meie endi järelevalveasutus tekitaks kindlasti rohkem bürokraatiat, aga tooks kasiinomentaliteeti paremad majanduslikud põhjused ja eesmärgid.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), kirjalikult. − Kui reitinguagentuurid peavad aktsepteerima mõningaid etteheiteid tõrgete eest riskantsete hüpoteeklaenude väärtpaberiteks muutmisel, mis viisid majanduskriisini, hääletas Ühendkuningriigi konservatiivide delegatsioon mõningase kahjutundega selle poolt, et aktsepteerida plaane reguleerida Gauzèse raportis koostatud reitinguagentuure. Reitinguagentuure ei tohiks näha patuoinastena, arvestades et panga- ja õigusloomekultuurid, mis riskistrateegiad tagaruumidesse saatsid, olid veel eriti süüdi.

Loodame, et Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja reitinguagentuurid saavad koostööd teha, et luua korralikult toimiv süsteem. Et see juhtuks, peab raskekäeline regulatiivne lähenemine andma teed sellisele, mis aktsepteerib riskielemente kõigis investeeringutes ja lubab mõningal määral aktsepteerida reitinguid, mis on saadud väljastpoolt seda, mille üle me täna hääletasime. Eelkõige peab see olema piisavalt paindlik, kohandumaks uute tingimustega ja võimaldamaks turul hingata.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. (SV) Ma ei osalenud selles hääletuses, kuna olen seotud reitingutööstusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − G20 soovitused finantsteenuste töögrupile nõuavad selgelt reitinguagentuuride suuremat läbipaistvust ja reguleeritust. See raport, mis oli Euroopa Parlamendi reaktsioon G20 kohtumisele, on õige tasakaal. Ent on mõningad küsimused, mis jäävad pädevustasemele, mida Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee peab üles näitama, kui soovib sellises määruses keskset rolli saada.

 
  
  

- Raport: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Tänan teid, härra juhataja. Hääletasin selle poolt.

Nõukogu (EÜ) määrused nr 11/98 ja nr 12/98 viisid ühtse turu loomiseni bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo jaoks. See liberalism on panustanud selle sektoriga seotud liikluse mahu ühtlasesse kasvu, mis 1990ndate keskpaigast saadik kuni tänapäevani pidevalt on kasvanud.

Seda positiivset suunda ei ole aga toetatud reisijate õiguste kaitse ja toetamisega: reisijad on välja toonud palju probleeme, kaasa arvatud tühistamise, ülebroneerimise, pagasi kaotamise ja viivitused.

Erinevalt reisijatest, kes valivad muud transpordiviisid, jäävad busside kasutajad ühenduse õigusaktides oleva lünga tõttu kaitsetuks.

Seega tervitan transpordi- ja turismikomisjoni ettepanekut, mis püüab kehtestada nende õigused dokumendi abil, mille üle me hääletama hakkame. Ettepanek on eriti huvitav selle poolest, et peab veoettevõtjaid vastutavaks surma või vigastuse korral, näeb ette hüvitise ja abi tühistamiste ning viivituste korral, tunnistab piiratud liikumisvõime või muude puuetega inimeste õigusi ning loob organid, mis vastutavad selle määruse jälgimise ja kaebustega tegelemise eest.

See on suur samm kõigile reisijatele võrdsete õiguste tagamise suunas.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), kirjalikult. Euroopa Liit on loonud eduka siseturu pretsedenditu kapitali, teenuste ja inimeste liikuvusega. Ent sellise liikumisvabaduse loomisest iseenesest ei piisa. Peame kaitsma Euroopa Liidu riikide kodanikke, kui nad Liidus reisivad, ning peame tagama võrdse juurdepääsu meie transporditeenustele.

Oleme näinud Euroopa Liidu reisijate juurdepääsu ja hüvituse saamise õiguste alaste poliitikate edukust õhuveosektoris ning tervitan heameelega fakti, et Euroopa Liit on esitanud sarnased ettepanekud ka teistele transpordisektoritele. Ent on tähtis, et austaksime kogu aeg erinevate transpordisektorite konkreetset iseloomu. Kuigi samad õiguste ja õiglase juurdepääsu ning võrdsete õiguste põhimõtted peaksid kehtima kõigile transpordivormidele, peame igaühe iseloomu arvesse võtma. Muidu jätame hätta nii reisija kui ka vedaja.

Mul on hea meel, et reisijate õiguste paketiga, mis katab mere-, siseveetee- ning bussiveo, on Euroopa Parlament loonud õigusaktid, mis on õiglased ja tasakaalus, ning mis osutuvad äärmiselt tõhusaks Euroopa Liidus reisijate õiguste kaitsmisel ja edendamisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjalikult. Konservatiivid tervitavad üldist eesmärki suurendada reisijate õigusi, puuetega inimeste ligipääsu ning ühtlase mängumaa loomist rahvusvahelistele bussiteenuste kasutajatele, ning sellel põhjusel hääletasidki raporti poolt. Ent meile oleks meeldinud näha erandit piirkondlikes teenustes, sest Ühendkuningriik on liberaliseerinud turud, mis on liikunud riiklikelt teenuslepingutelt avatud konkurentsi poole. Lisaks sellele ei näi ettepanek tunnistavat piirialadel kasutatavate bussiteenuste kohalikku iseloomu. Konservatiivid muretsevad ka määruse ettepaneku teatud aspektide proportsionaalsuse üle, eriti vastutuse sätete üle. Erinevalt raudtee- ja lennundussektoritest koosneb bussitööstus märkimisväärsest arvust väike- ja keskmise suurusega ning piiratud ressurssidega ettevõtetest.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI). kirjalikult. (FR) Bussireisijatel peaksid olema samasugused õigused nagu raudtee- ja õhureisijatelgi. See on antud raportis sisalduv filosoofia.

Tegelikult peaksid kõik reisijad olema põhimõtteliselt seaduse ees võrdsed.

Ent teha tuleb palju piiranguid.

Need tekivadki just selle sektori iseloomust, mida valitsevad mikroettevõtted ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtted. Me ei saa olla rahul selliste meetmetega, nagu istungil välja pakuti, mis reisijate õiguste parema kaitse ettekäändel lihtsalt kehtestavad raskesti kontrollitavad piiranguid bussijuhtidele ja vältimatu piletihinna tõusu reisijatele endile.

Miks peaksime eeldama, et juht, kelle töö on turvaliselt sõita, käib spetsiaalsel kursusel, mis võimaldab tal anda abi piiratud liikuvuse või puuetega inimestele?

Miks mitte teha selget erandit selle uue Euroopa määruse kehtivusalast tavalistele linna-, linnalähedastele ja piirkondlikele transporditeenustele, mida riiklikud teenuslepingud katavad?

Miks üritada luua õigusi hüvitisele väärtuses 200% piletihinnast juhtudel, kus ülebroneerimise tõttu pardaleminekut ei lubata?

Prantsusmaal on Fédération nationale des transporteurs de voyageurs välja pakkunud pragmaatilised lahendused kõigile neile probleemidele. Mõnda on kuulda võetud. Aga mitte kõiki. Ja sellest on kahju.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Härra Albertini raport üritab luua tingimused selgemaks raamistikuks bussitranspordi kasutamise ja toimimise jaoks. Lahendades probleemid, mis on seotud piiratud liikumisvõimega inimeste õigustega, ning kehtestades ka selgemad eeskirjad reisijate surma või vigastuse puhuks ning pagasi kaotamise või kahjustamise puhuks, aitab see raport suurendada nii reisijate kui ka vedajate turvalisust. Lahendused pakutakse välja ka hüvitamiseks ja abiks seoses reisi tühistamise, viivituse või katkestamisega.

Seega luuakse tingimused reisijatele parema teabe andmiseks enne reisi, reisi ajal ja pärast seda. Nende õiguseid selgitatakse samamoodi nagu ka vedajate kohustusi, et muuta need konkurentsivõimelisemaks ja ohutumaks.

 
  
  

- Raport: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Hääletasin Brian Crowley autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaega käsitleva raporti poolt, sest see edendab Euroopa artiste ja Euroopa muusikat.

Euroopa Parlamendi ettepanek tutvustab suuremaid kasusid artistidele, keda kogu nende elu jooksul kaitstakse, võrdselt olukorraga Ameerika Ühendriikides ja kooskõlas Euroopa loomingulisust ja kultuuri väärtustavate põhimõtetega.

Arvan, et kaitse tähtaja pikendamine 50 aastalt 70-le soodustab investeeringuid muusikaalasesse innovatsiooni ja pakub tarbijatele suuremat valikut, võimaldades Euroopal maailma suuremate muusikaturgudega konkurentsivõimeliseks jääda.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Portugalis peavad selle sektori juhid seda Euroopa ja Portugali muusikatööstuste jaoks äärmiselt tähtsaks teemaks. Nad kinnitavad, et komisjoni ettepanek pikendada artistidele ja plaaditootjatele salvestatud tööde kaitse tähtaega vastab vajadusele, võimaldades Euroopal jääda konkurentsivõimeliseks maailma suuremate muusikaturgudega.

Loomulikult on olemas toetus artistidelt ja produtsentidelt, kuna peaaegu 40 000 artisti ja muusikut on allkirjastanud petitsiooni, mis kutsub Euroopa Liitu üles vähendama erinevusi teiste riikidega, kus juba on pikem kaitse tähtaeg.

Loodetakse, et kaitse tähtaja pikendamine soodustab ümberinvesteerimist väga laialdasse valikusse uude muusikasse, mille tulemuseks on suurem valik tarbijatele. Tuleks ka ära märkida, et plaaditööstus teeb suure panuse tööhõivesse ja maksutulusse ning on suur intellektuaalse vara eksportija.

Nendel põhjustel, nagu ülal mainitud juhid välja tõid, hääletasin selle poolt, et kompromisstekst täna hääletamisele antaks. See heakskiit võimaldab nõukogu ja parlamendi vahel üksmeelt leida ning soodustab nõukogu poolt direktiivi vastuvõtmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjalikult. Hääletasin muudatusettepaneku 79 poolt, et viia ettepanek mõistlike autoriõiguste tähtaja pikendamise kohta üle 50 aasta komisjoni tagasi.

Minu arvates peab komisjoni eelnõu olema paremini koostatud, nii et parlament peaks otsuse tegemiseks rohkem aega võtma. Selle praeguses vormis näib komisjoni eelnõu andvat objektiivse aluse kunstlike monopolide loomiseks kultuuriteostes.

Olen täiesti nõus, et paljud artistid saavad oma tööst liiga vähe kasu. Aga lahendus ei seisne produktsioonifirmade hellitamises, vaid selles, et tõesti tulusid nendelt artistidele ja esinejatele viia.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), kirjalikult. Ei ole õiglane, et laulude loojad või CD kujundajad saavad nende õiguste kaitse kogu eluajaks pluss veel 70 aastaks, samal ajal kui esitajal on praegu vaid 50 aastat alates avaldamisest. Tähtaeg ei ole rahvastiku elueaga sammu pidanud, mis tähendab, et muusikud kaotavad kasu oma tööst kohe, kui pensionile jäävad, ning enamik vajab seda sissetulekut. Praegune süsteem tüssab andekaid muusikuid. 38 000 artisti palusid meie toetust selle diskrimineerimise hüvitamiseks. See tähendab õiguste võrdsustamist tavaliste töötavate muusikute jaoks.

Mul on kahju, et nende õigusaktide kohta on palju valesid väiteid. Majanduskriisi ajal peame toetama oma loomingulisi tööstusi ja artiste, kes panustavad meie sisemajanduse kogutoodangusse, töökohtadesse, kasvu ja ülemaailmsesse eksporti. See seadus teeb palju ära vaeste muusikute aitamiseks, kes väärivad võrdset kohtlemist. Loodan, et nõukogu ja komisjon saavad parlamendi hääletuse aktsepteerida, et tuua selle seaduse sisse enne parlamendi praeguse tööaja lõppu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), kirjalikult.(NL) Hollandi leiboristide partei (Euroopa Parlamendi sotsialistide fraktsioon) toetab muudetud ettepanekut, sest see sisaldab artistide jaoks märkimisväärsel hulgal positiivseid elemente, näiteks artisti puutumatuse kaitse ja hooajamuusikute fond. Hääletasime selliste muudatusettepanekute poolt, mille eesmärk on anda artistidele kogu tulu, mis tekib tähtaja pikendamisest. Saavutatud kompromiss on samm õiges suunas, ent ei ole kindlasti veel optimaalne.

Hollandi leiboristide parteil on aga tõsine mure selliste väiksemate arstide positsiooni üle, kes plaadi tegemise eest peavad vastutasuks loobuma igasugusest salvestamisest tekkivast tulust, mis ületab nende avansi. Seega loodame, et komisjon tuleb varsti lagedale ettepanekutega artistide olukorra parandamiseks võrreldes plaadifirmadega, kaasa arvatud seoses lepingutega, mis on seotud vastavate õiguste esimese 50 aastaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), kirjalikult. Kuigi toetan vägagi autoriõiguse laiendamise ideed, on see ettepanek muutunud oma otstarbeks sobimatuks. Euroopa Liit on näidanud oma suutmatust tegeleda probleemiga loogiliselt ja tõhusalt, nii et hääletasin selle vastu.

 
  
  

- Raport: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Teise Marco Polo programmi loomine on tähtis samm, kuna see tagab vajaliku rahalise abi nendele meetmetele, mis on suunatud kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete suurendamisele ja tõhustamisele.

See ettepanek järgneb esimese Marco Polo programmi tõhususe hindamisele, mille tulemuseks oli, et praeguseks on saavutatud vaid 64% ümbersuunamismeetme eesmärgist, mis on väga kaugel eeldatavast eesmärgist.

Loodetakse, et uus Marco Polo programm kasutab ära paremaid finantstingimusi, et püüelda seatud eesmärkide poole, mis nüüd hõlmavad ka merekiirteedega seotud projekte ja liiklusummikute vähendamisega seotud meetmeid hõlmavaid projekte.

Usun, et see programm, mille eesmärk on edendada ja toetada projekte, mis viivad autokaubaveo merele, raudteedele ja siseveeteedele, peab suutma aidata vähendada liiklusummikuid ja saastatust ning tagada tõhusa ja keskkonnasõbralikuma transpordi.

 
  
  

- Raport: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Transpordi- ja turismikomisjoni raport ei võta piisavalt palju arvesse kogu raudteetranspordi tõelist huvi selle vastu, et olemasolevat potentsiaali paremini ära kasutataks.

Infrastruktuuri-ettevõtjad peavad oma iga-aastases võrgustiku sõidugraafikus säilitama täiendava läbilaskevõime ajutise liikluse jaoks. See eelnõue ei jäta infrastruktuuri-ettevõtjatele mingit paindlikkust selliste meetmete üle reaalajas otsustamiseks. Komisjoni algset ettepanekut on veelgi piiratud, sest täiendav läbilaskevõime peab rahvusvahelistele eelisjärjekorras kasutatavatele kaubaveoteedele piisava kvaliteedi tagama.

Määra, milleni raudtee-ettevõtete-poolseid nõudeid teede järele tegelikult kasutatakse, ei saa planeerimise eesmärgil täpselt hinnata. Need läbilaskevõimed eemaldatakse eelnevalt sõidugraafikute koostamisest, mille tõttu ei saa teisi hilisemaid nõudmisi teede järele rahuldada. Kui veoettevõtjad juba niigi marginaalsed võrgustike läbilaskevõimeid ei kasuta, kaotatakse need lõpuks üldse ära, mis toob kahju kõigile kasutajatele. See määrus teeks täpselt vastupidist tegelikule eesmärgile, milleks on olemasolevate läbilaskevõimete otstarbekam kasutamine.

Et piirata negatiivset mõju lühikeses perspektiivis vajalikule reisija- ja kaubaveole, on tarvis määrust, mis lubab infrastruktuuri-ettevõtjatel otsustada, kas selline meede on sobiv, võttes arvesse reisijate raudteeveoga seotud nõudeid või seda, kuidas saaks paremini arvestada kaupade raudteeveoga seotud vajadusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult.(NL) Järjest rohkem piiriülest pikamaa kaubavedu viiakse üle raudteelt maanteele. Selle põhjusteks on kiirteede rajamine, ettevõtetega otseste raudteeühenduste hülgamine ja maanteetranspordi pidev suhteline odavnemine. Need põhjused unustatakse üldiselt ära. Kogu meie tähelepanu keskendub kahele teisele põhjusele. Üks on see, et raudtee-ettevõtete koordineeritus erinevates liikmesriikides ei ole piisav, mille tõttu kaubavagunid peavad asjatult kaua ootama, enne kui ühendatakse veduriga, mis need edasi viib. Nüüd on sellele probleemile leitud lahendus regulaarse sõidugraafikuga pendelrongide näol.

Teine tähtis punkt on see, et see transport on aeglane, kuna peab ootama reisirongide järel, millel on eesõigus. Duchoňi raporti eesmärk oli ära kaotada reisirongide eesõigus. Tiheda liiklusega lõikudel võib see tähendada Euroopa Liidu poolt kehtestatud kohustust regulaarseid sõidugraafikuid muuta, võttes käigust ära mitmed rongid. Valijad saavad varsti aru, et see teenuste halvenemine on Euroopa süü. Reisijateveo piiramise asemel on tarvis lahendust, mis tegeleks kitsaskohtade ja puudujääkidega raudteede läbilaskevõimes. On hea, et teksti on selles suhtes tagasihoidlikumaks sõnastatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Praegu keskendub kaubavedu põhiliselt teedele ja raudteel ja veel või õhus transporditavate kaupade vedu on vähenemas. Järjest kitsenevate marginaalide ja äärmusliku konkurentsi ajal on veokijuhtide möödasõidud koos üleväsinud juhtide ja veokite ülekoormamisega saatuslikuks ohukombinatsiooniks. Lisaks õnnetuste ohule on kaubavedu, millel on kalduvus rikki minna, ummikute, müra ja keskkonnasaaste vaatenurgast kaitsetu.

On viimane aeg viia kaubavedu raudteedele, ent selleks vajame paremaid tehnilisi lahendusi ja logistilisi mudeleid koordineerimiseks ja organisatsiooniliseks võrgustike loomiseks. See raport on samm õiges suunas, mistõttu selle poolt hääletasingi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Tõelise raudteeveo siseturu loomine on väga tähtis Euroopa jätkusuutliku transpordi poliitika eesmärkide saavutamisel ehk teiste sõnadega Euroopa ja selle transpordi tulevikuks. See on tähtis ka selleks, et võimaldada sellel sektoril saada lahutamatuks osaks meetmetest, mis aitavad tagada Lissaboni strateegia edu.

Raudteevedu on väga tähtis tegur ka transpordikorralduse erinevates valdkondades.

Euroopa raudteevõrgu loomine kaubaveoks, nii et rongid liiguvad tõrgeteta ja hõlpsasti ühest riiklikust võrgustikust teise, võimaldab loodetavasti teha parendusi infrastruktuuride kasutamisel ning soodustada konkurentsivõimelisemat vedu.

Usun, et on oluline toetada meetmeid, mille eesmärk on parandada raudteekaubaveo sektori olukorda, et see sektor saaks täielikult ühendatuks ja lahutamatuks osaks kogu tulevasest Euroopa transpordivõrgustikust.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. Õnnitlen raportööri ja Euroopa Komisjoni nende julguse eest üritusel prioritiseerida raudteevedu kogu Euroopa Liidus.

Mulle isiklikult oleks meeldinud radikaalsem ettepanek, mis oleks paika pannud strateegia, mis hõlmab eelisteesid teatud marsruutidel ja nõuab ülejäänud raudteetööstuselt tunnistamist, et raudteekaubavedu on tähtis, vajab arendamist ja seda tuleb toetada.

Euroopas takistavad raudteekaubavedu kaks valdkonda. Esiteks tõeline koostalitlusvõime puudumine, eriti märguandmise osas, ning teiseks raudteetööstus ise – eriti reisijateveo-ettevõtjad ja infrastruktuuripakkujad, kes räägivad üksteisega kokku tagamaks, et marsruutide ja ajagraafikute koostamisel jäetaks raudteekaubavedu kõige viimaseks.

See raport on vähemalt algus praeguse „mugavusabielu” lõpetamise ning raudteekaubaveo-ettevõtjatele vähemalt oma äri arendamiseks võimaluse andmise suunas.

Kui lubame praeguse olukorra jätkumist, ei ole kahekümne aasta pärast üldse enam mingit raudteekaubavedu. Peame nüüd tegutsema raudteekaubaveo elujõuliseks, atraktiivseks ja konkurentsivõimeliseks muutmise nimel, või me ei saa kunagi kaubavedu maanteedelt ära.

 
  
  

- Raport: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjalikult. − Kiidan heaks oma kolleegi John Bowise töö selle kausta osas, mis kujutab endast pöördepunkti patsiendiõigustes. Konservatiivid toetavad patsientide liikuvust Euroopa Liidus ning näevad seda kui võimalust tugevdada avalikke tervishoiuteenuseid.

On võib-olla õpetlik, et see teema kerkis kõigepealt üles Ühendkuningriigi riiklikus tervishoiuametis esinenud juhtumi tõttu. Naisele, kes otsustas sõita puusaproteesi saamiseks Prantsusmaale, kuna tema kohalik tervishoiuasutus hoidis teda liiga kaua ootenimekirjas, ei saanud koduriigis selle eest hüvitist. Ent ta viis oma juhtumi Euroopa Kohtusse, mis pani aluse olulisele põhimõttele – patsientidel on õigus ravi eesmärgil reisida teise Euroopa Liidu liikmesriiki ning siis saada hüvitist oma riikliku tervishoiuteenuse pakkuja poolt.

Ma ei ole just Euroopa Kohtu fänn, kuna see on põhitegur Euroopa Liidu pidevas uute õiguste kuhjumises, ent see otsus oli äärmiselt tähtis. Loodan, et paljud minu valijatest, keda leiboristide valitsuse tervishoiuamet õnnetult alt vedanud on, saavad käesolevas raportis esitatud ideedest kasu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), kirjalikult. (FR) Hääletasin piiriüleste teenuste raporti vastu, sest see ei täida Euroopa Liidu eesmärki kõrgetasemelise tervisekaitse osas vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 152 ega ka Euroopa kodanike soovi kasutada ohutuid ja kvaliteetseid tervishoiuteenuseid kodu lähedal.

Raport ei tee eelluba nõudeks mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ravi saamisel. Eelluba võimaldab hallata sotsiaalsüsteemide rahalist tasakaalu, pakkudes samal ajal patsientidele tagatud tingimusi hüvituse saamiseks ning ka teavet, mida nad enne välismaal haiglaravi saamist nõuavad.

Ei ole aga vastuvõetav, et tervishoiuteenuseid peaks parandama ravijate konkureerimisele sundimise teel, või et vaidlustatakse patsientide vaba liikumise põhimõte: see põhimõte sõltub eelkõige nende tervislikust seisundist.

Vastu võetud muudatusettepanekud on liiga ähmased, avades tee probleemidele, mida Euroopa Kohus lahendab.

See direktiiv ainult suurendab tervishoiualast ebavõrdsust Euroopa kodanike vahel, sest vaid need, kes kulud eelnevalt katta suudavad, saavad kvaliteetseid teenuseid kasutada.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Põhiprobleem seisneb selles, et see raport võeti vastu ilma artikli 95 alust muutmata ehk teiste sõnadega nii, et tervist hinnati siseturul heaks, mis aga on vastuvõetamatu. Seega oleks olnud parem komisjoni ettepanek tagasi lükata, nagu me põhjendasime. Ent enamik kahjuks ei nõustunud meie seisukohaga.

Selle tulemusel ei kaitse patsiendiõigused piiriüleses tervishoius liikmesriikide eksklusiivset pädevust seoses otsustamisega, kuidas oma tervishoiusüsteeme korraldada ja rahastada. See hõlmab ka nende pädevust seoses eelloa süsteemide loomisega välismaal haiglaravi saamise otstarbeks.

Kodanike õigust tervisele ning ka selle sektori töötajate õigusi ei tagata. Me pidime suurendama solidaarsust ja koordineeritust sotsiaalkindlustuse süsteemide vahel erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, eriti rakendades ja kehtestades tervishoiuteenuste kasutajate õigusi ja vajadusi ning reageerides nendele sobivalt.

Seetõttu hääletasime raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Hääletasin piiriüleses tervishoius patsiendiõiguseid käsitleva direktiivi poolt, sest see annab patsientidele suurema õiguskindluse. Eriti Euroopa Liidu piiride lähedastel aladel, nagu minu kodulinnas suures Saksamaa, Belgia, Luksemburgi ja Prantsusmaa piirkonnas, või maapiirkondades, kus on meditsiiniteenuste puudus, on patsientide liikuvuse edendamine oluline komponent tervishoiuteenuste tõhususe parandamises ja suurendamises.

Saksa tervishoiuteenuste sektor saab piiriülesest patsientide liikuvusest kasu, kui teiste liikmesriikide patsiendid saavad kasu meie meditsiiniteenuste kõrgest standardist, näiteks taastusravis. Ent liikmesriikide iseseisvus peab säilima. Liikmesriigid vastutavad ise meditsiiniteenuste osutamise ja oma tervishoiusüsteemide korraldamise eest. Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele peaks direktiiv reguleerima vaid neid alasid, mis puudutavad patsientide piiriülest liikuvust. Meie kõrget kvaliteeti ja ohutusstandardeid Saksamaal ei tohi kompromiteerida. Eetikastandardeid, mida liikmesriigid heal põhjusel järgivad, näiteks kunstviljastamine, DNA analüüs või eutanaasia, ei tohi teemaks võtta.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Tervitan selle raporti eesmärke, mis üritab propageerida patsientidele tervishoiuteenuste pakkumist mõnes muus liikmesriigis kui nende enda oma ning selgitada ravijärgseid hüvitustoiminguid, mis praegu Euroopa õigusaktidest puuduvad. Ohutu, tõhus ja kvaliteetne ravi peaks seega liikmesriikidevaheliste koostöömehhanismide kaudu kõigile Euroopa kodanikele kättesaadavaks muutuma.

Ent ma rõhutaksin, et liikmesriikidel on ainupädevus tervishoiusüsteeme korraldada ja rahastada. Eelluba haiglaraviks on võti selle õiguse rakendamisel. Pole vaja öeldagi, et selle õiguse rakendamisel tuleb kinni pidada proportsionaalsuse, vajalikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetest.

Mis puutub õiguslikku alusesse, siis kõneleksin kahese õigusliku aluse poolt, et tagada riiklikest pädevustest kinnipidamine. Tegelikult sisaldas komisjoni ettepanek palju üritusi selle valdkonna tagaukse kaudu sissesmugeldamiseks.

Lõplik tekst peab esitama ausa tasakaalu patsiendiõiguste ja liikmesriikide riiklike pädevuste vahel tervishoiusektoris.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), kirjalikult. Euroopa Parlamendi Briti leiboristide delegatsiooni nimel tervitan paljusid positiivseid aspekte parlamendi raportis piiriülest tervishoidu käsitleva direktiivi ettepaneku kohta. Eriti toetame muudatusettepanekuid, mis teevad selgeks, et riiklike tervishoiusüsteemide korraldamise ja ravieeskirjade kehtestamise eest jäävad täielikult vastutavaks ikkagi riiklikud valitsused.

Ent tunneme muret, et kavandatud eeskirjad ei ole ikka veel piisavalt selged. Teise Euroopa Liidu riiki ravi eesmärgil reisivad patsiendid peavad teadma, kas nad saavad hüvitist, ning nad peavad saama kogu vajaliku teabe vastuvõtva riigi tervishoiuteenuste liigi ja kvaliteedi kohta. Seega kutsub leiboristide delegatsioon direktiivi üles selgitama, et liikmesriigid võivad luua eelloa süsteemi. Toetame ka artiklite 152 ja 95 kahest õiguslikku alust veendumaks, et prioriteediks on terviseküsimused, mitte siseturu teema. Leiboristide delegatsioon jättis lõplikus hääletuses osalemata, et näidata, et nende kahe küsimusega tuleb teise lugemise ajal tegeleda.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), kirjalikult. Ma ei hääletanud selle raporti üle, kuna see ei anna piisavat garantiid Ühendkuningriigi riikliku tervishoiuameti terviklikkuse ja rahastamise kaitsele ega paku ka kindlust ega selgust sellisele patsientide vähemusele, kes saab endale lubada tervishoiuteenuste kasutamise eesmärgil teise liikmesriiki reisimist.

Tooridest parlamendiliikmetel on üks eesmärk ettepanekuga oma halva kuulsusega tervisekupongide süsteem uuesti Euroopa tagaukse kaudu sisse tuua – nende ettepanekuga saaksid vähesed jõukad inimesed kuponge, et viia riikliku tervishoiuameti rahad eraravi eesmärgil Ühendkuningriigist välja muusse Euroopasse. Makse maksvad inimesed tahavad näha oma raha investeerituna riiklikku tervishoiuametisse, et maksta koduriigis saadavate tervishoiuteenuste eest, mitte näha seda suundumas teistesse Euroopa Liidu tervishoiusüsteemidesse. Ei ole üllatav, et alles hiljuti propageeris tooride parlamendiliige Dan Hannan erastatud lähenemist tervishoiule.

Hiljutises arutelus piiriüleste tervishoiuga seotud maksete kohta Suurbritannia ja Iirimaa vahel ütles tooride varitervishoiuminister Andrew Lansley, et riikliku tervishoiuameti ressursid on alati väärtuslikud, ning ründas tervishoiuameti poolt 180 miljoni Inglise naela maksmist Iirimaale. Ent tooridel ei õnnestunud toetada meie ettepanekut selgeks eelloa süsteemiks, mis on väga tähtis tervishoiuameti väärtuslike ressursside ja teenuste kaitsmisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjalikult.(EL) Hääletasin Bowise raporti ja komisjoni ettepaneku vastu, sest nende õiguslik alus tõestab, et finantshuvid ja reguleerimata turg on ülimuslikud patsientide õiguste suhtes parematele ja terviklikumatele tervishoiuteenustele. See ettepanek eitab ettekuulutust sotsiaalsest Euroopast ja solidaarsusest ning toob kaasa olukordi, milles ainult kõige jõukamatel on ligipääs palju reklaamitud piiriülestele tervishoiuteenustele.

Selle tulemuseks on riiklike tervishoiusüsteemide lammutamine ja välismaal tervishoiuteenuseid otsivate patsientide väljaajamine. Tervishoid on ja peab jääma liikmesriikide vastutusalaks. Tervishoiu käsitlemine turustatava kaubana, mitte avaliku teenusena, ei ole vastuvõetav. Lisaks sellele pakub direktiivi eelnõu välja ka süsteemi piiriüleste tervishoiuteenuste hüvitamiseks, mis on liigne, arvestades, et hüvitis tervishoiuga seotud kulude eest juurutati 1971. aastal sotsiaalkindlustussüsteemidevahelist koostööd käsitleva määrusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM) , kirjalikult. − Ma ei hääletanud selle raporti üle, kuna tahan väga, et inimesed saaksid ravi, mida nad väga vajavad. Ent eelloa küsimus valmistab mulle muret. Eelluba selles direktiivis on vastuolus patsientide õigustega. Sellel põhjusel patsiendid üldse kohtutesse pöördusidki, ning need kohtuotsused on põhjus, miks täna siin piiriülese tervishoiu üle hääletame. Hõlmates eelloa sellesse direktiivi, oleme tagasi seal, kust alustasime. „Surm geograafia alusel” jääb reegliks ning patsiendid puutuvad kokku samade takistustega nagu siis, kui taotlevad luba ravi eesmärgil reisimiseks.

Mul on ka väga kahju, et see raport ei säilita õiguslikku alust, mis asetab patsientide tervise esikohale. Selle asemel on see olnud raisatud võimalus, kus patsientide tervist kasutatakse kasumi eesmärgil.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. Peamised muudatusettepanekud eelloa osas kukkusid läbi. Need muudatusettepanekud olid hädavajalikud riikliku tervishoiuameti säilitamiseks Šotimaal ja Ühendkuningriigis üldse. Kaotasime hääletuse kahese õigusliku aluse üle, mis oleks võimaldanud hõlmata rahvatervise, mitte õigusliku aluse, milleks on vaid ühtne turg. Nende mõlema põhivaldkonna kaotamise ja fakti tõttu, et see oli esimene lugemine, ei olnud mul muud valikut, kui mitte hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), kirjalikult. – (NL) Patsientide liikuvus on fakt, ent patsientidele ja tervishoiutöötajatele vajalik õiguskindlus ei ole veel siin. Sellel põhjusel on komisjoni direktiivi ettepanek hea asi. Hindan ka härra Bowise püüdeid saavutada kompromiss selles põrgulikult keerulises teemas. Tänu tema pingutustele on komisjoni ettepanekusse tehtud olulisi täiustusi. Sellegipoolest ei suutnud ma lõplikku raportit toetada, sest kahte punkti, mis on seotud liikmesriikide pädevusega korraldada ja rahastada oma tervishoiusüsteemi, ei olnud hõlmatud.

Taotlesime sellise õigusliku aluse hõlmamist, mis võimaldab liikmesriikidel kasseerida välispatsientidelt tegeliku kulu ja lasta neil kaasrahastada oma riigis saadavat ravi. Lisaks sellele pooldasime alati seda, et liikmesriigid võiksid patsientidest teatud juhtudel keelduda, näiteks pikkade ootenimekirjade korral. See on eriti tähtis Belgias, väikeses riigis, kuhu on suhteliselt suur välispatsientide sissevool.

Täna siin istungil vastu võetav tekst ei paku sellele piisavat garantiid. Nendel põhjustel ma lõplikus hääletuses ei osalenudki.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjalikult.(EL) Euroopa Liidu ja kodanlike valitsuste rohujuuretasandi vastane poliitika alandab riiklike tervishoiuteenuste standardeid, tuues kaasa stressi patsientidele, ootenimekirjad, erinevate teenuste puudumise, kõrged maksud, kindlustamata inimeste ja immigrantide kindlustuskatte puudumise jne.

Sotsiaaltoetuste suur langus, tervishoiusüsteemide äriks muutmine ja täiendav erastamine ning kindlustusõiguste ründamine teevad suurtele kontsernidele kasumlikust tervishoiusektorist tohutute kasumite lõikamise kergemaks.

Patsientide liikuvust käsitlev direktiiv edendab ühtset tervishoiuturgu, Maastrichti lepingu vabaduste kohaldamist ning patsientide ja tervishoiutöötajate liikuvust, et kaitsta tervishoiu kaubanduslikuks muutumist.

Välismaal saadava raviga seotud kulude osaline hüvitamine on lõks, et saada rohujuuretasandil nõusolek tervishoiu äriks ja mitmerajaliseks muutmiseks ning klassidevaheliseks diskrimineerimiseks seoses õigusega elule.

Patsiendiõigusi saab kaitsta vaid täiesti vaba riikliku tervishoiusüsteemiga, mis katab kogu rahvastiku kõik tervishoiualased nõuded (spetsiaalsed ja muud) hoolimata nende rahalisest või kindlustusolukorrast. Ainult selline süsteem, mis saab rohujuuretasandil majanduse raames areneda, saab tagada kvantitatiivse vastavuse ja kvalitatiivsed täiustused teenustele ning tõhusa kaitse töötajate tervisele ja eludele.

 
  
  

- Raport: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Hääletasin selle poolt.

Sektoriuuringud on põhjalikult näidanud, kuidas kasutajatest, kes Euroopas haiglasse haigust ravima lähevad, jääb igal aastal 10–12% haiglanakkuste tõttu haigeks. Kui see protsent arvudesse panna, siis on see veelgi hirmutavam: arvutuslikult on Euroopa Liidus haiglanakkuse saanud patsientide arv umbes 5 miljonit.

Tulles tagasi minu kaasliikme proua Sartori kõne juurde, võib ohutust ja tervishoiuteenuste tõhusust suurendada, koostades programmi, mis eelkõige võtab arvesse järgmisi põhipunkte: 1) nakkustõrjele spetsialiseerunud õdede arvu suurendamine; 2) tervishoiutöötajatele ja parameedikutele koolituste läbiviimine, keskendudes eriti haiglanakkustele ja neid põhjustavate viiruste antibiootikumiresistentsusele; 3) nende haiguste uurimises tehtud avastused.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Hääletasin patsiendiohutuse alase ettepaneku poolt. Kuigi meditsiiniteaduse arengute tõttu on Euroopa tervishoiuteenuste kvaliteet oluliselt tõusnud, võivad meditsiinilised protseduurid mõnikord patsientide tervist ohustada. Mõned kõrvalekalded on põhjustatud välditavatest meditsiinilistest vigadest või ravi ajal tekkivatest nakkustest.

See raport sisaldab järgmisi tähtsaid ettepanekuid: täiustatud teabekogumine kohalikul ja piirkondlikul tasandil; patsientidele parema teabe andmine; nakkustõrjele spetsialiseerunud õdede arvu suurendamine; tervishoiutöötajate harimise ja koolitamise soodustamine ning suurem tähelepanu haiglanakkustele. Toetan neid meetmeid täielikult.

 
  
  

- Raport: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjalikult. Tervitan esitatud algatust parandada haruldaste haigustega patsientidele osutatavaid tervishoiuteenuseid. Selliste haiguste eripärase iseloomu tõttu, nagu on haruldastel vähivormidel, autoimmuunsusega seotud haigustel ning toksilistel haigustel, ei ole nende jaoks saadaval piisavalt eriteadmisi ja ressursse, ent 36 miljonit Euroopa Liidu kodanikku põevad neid sellegipoolest.

Koostöö tihendamine spetsialistide ja uurimiskeskuste vahel kogu Euroopas ning teabe ja teenuste vahetamine on loomulikud viisid, kuidas Euroopa Liit saab oma kodanikke aidata. See on otsene viis teile kasu toomiseks. See ettepanek nõuab liikmesriikidelt uute keskuste ja koolituste loomist, et maksimeerida haruldaste haiguste kohta teaduslike allikate leidmise võimalusi ning koondada kokku olemasolevad uurimiskeskused ja haigusteavet sisaldavad võrgustikud. Toetan neid meetmeid ning julgustan suuremat liikmesriikide vahelist koostööd, mis võimaldab patsientide ja ekspertide suuremat liikuvust, et teid, kodanikke, teenindada.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Hääletasin haruldasi haigusi käsitleva raporti poolt, sest minu arvates on ühtlustatud tegevus haruldaste haiguste osas nii Euroopa Liidu kui riiklikul tasandil väga vajalik. Kuigi iga haruldase haiguse esinemissagedus on madal, põevad neid ikkagi miljonid eurooplased, kuna haruldasi haigusi on palju.

Minu arvates on väga oluline toetada iseseisvaid organisatsioone, võimaldada ligipääs teabele haruldaste haiguste kohta, luua erinevates liikmesriikides ekspertkeskused, korraldada olemasolevates keskustes koolitusi ning koondada kokku eksperdid ja professionaalid. Haruldaste haiguste valdkonnas tuleb kiire reageerimise jaoks tagada piisavad ressursid.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. Ma hääletan härra Trakatellise raporti poolt. Tunnistan fakti, et on palju haruldasi haigusi, mis jäetakse uuringutest kõrvale, sest meditsiiniasutused tegelevad mingisuguse tiraaži vormiga, ignoreerides haruldasi haigusi põdevate patsientide kehva olukorda, kes toovad vähe sisse, võrreldes nendelt teenitava tuluga, kes tavalisi haigusi põevad.

See on eriti tõsi haruldaste pärilike geneetiliste haiguste osas. Minu arvates peaksime edendama uurimistegevust nendes valdkondades, toetades osa uuringukuludest. Seda tehes kinnitan oma huvi, sest üks neist haigustest esineb minu perekonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Muudatusettepanekus 15 esitatud selgesõnaline üleskutse, et haruldased haigused kõrvaldataks põdevate patsientide geneetilise nõustamise abil ja et embrüod valitaks välja siirdamiseelse diagnostika abil, ei ole Saksamaal ainult praegustele seadustele vastandlik. Eriti just Saksamaa ajaloo valguses näib olevat vastuvõetamatu ja põhimõtteliselt talumatu nõuda või soovitada puuetega inimeste hävitamist ja valimist, isegi kui nad veel sündinud ei ole.

Need ettepanekud ja sõnastused paljastavad häirivalt täieliku austuse puudumise inimelu väärtuse vastu, ükskõik, kas räägime siis haigetest või tervetest inimestest. Esitatud lisa vahetab välja üleskutse haruldaste haiguste ravimiseks eesmärgiga vältida haigete inimeste sündi.

See ei ole kooskõlas Euroopa ja rahvusvaheliste inimõiguste deklaratsiooni sätte ja mõttega. Euroopa poliitika veenmise tegelik eesmärk peaks olema haigust põdevate või selle ohus olevate inimeste aitamine, mitte nende ennetav valimine kvaliteedikriteeriumite alusel.

Raport ja selle üksikud muudatused, eriti muudatusettepanek 15, ei ole kooskõlas minu kristlike tõekspidamistega. Seetõttu hääletasingi raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjalikult. Selles resolutsioonis on palju teemasid, mida ma toetan. Ent ma ei saa toetada kogu raportit mõnede teemade tõttu, mis minu arust ja tegelikult ka on subsidiaarsuse küsimused, ehk siis jäävad iga liikmesriigi enda pädevusse ning ei ole seega teemad, mille osas Euroopa Parlament peaks seisukoha võtma. Eugeeniliste toimingute teema on teema, mis muudatusettepaneku 15 vastuvõtmisega sellesse resolutsiooni võeti. Ma ei toetanud muudatusettepanekut 15. See teema on subsidiaarsuse küsimus, mitte Euroopa Liidu teema, mis ei koosta ega tohiks koostada seadusi eugeenika alusel. Nii et ma ei saanud tervet raportit toetada.

 
  
  

- Raport: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjalikult. Briti konservatiivid ei ole Euroopa 2007. aasta üldeelarve täitmise II osale, Euroopa Komisjonile, heakskiidu andmise kinnitust andnud. Nõuame, et parlamendi eelarve peaks Euroopa maksumaksjale tema raha eest väärtust pakkuma, ning toetame seega raportööri raportit. Eriti toetame raportööri kriitikat komisjoni suutmatuse üle tagada, et Bulgaaria ja Rumeenia saavutaks piisavad finantskontrolli standardid. Ent peame ära mainima, et Euroopa Kontrollikoda ei ole neliteist aastat järjest suutnud anda reservatsioonideta kinnitavat avaldust üldistele Euroopa kontodele. Euroopa Komisjonil lasub lõplik vastutus kontode eest, nii et vastavalt meie traditsioonilisele lähenemisele jätkame edaspidigi heakskiidu andmise vastu hääletamist, kuni näeme tõelisi edusamme Euroopa Kontrollikojalt reservatsioonideta kinnitava avalduse saamise suunas.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Hääletasin koos ülejäänud Rumeenia valijaskonnaga fraktsioonis PPE-DE Jean-Pierre Audy’ 2007. aasta Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva raporti vastu, sest muudatusettepanekut 13 ei võetud vastu. Euroopa Kontrollikoja raport 2007. aasta majandusaasta kohta viitab ikka veel vaid 2000.–2006. aasta projektidele, sest aasta 2007 oli üldiselt 2007.–2013. aasta programmide rakendamist ettevalmistav etapp. Selle tulemusel ei saa veel hinnata programmiperioodi 2007–2013 jaoks esitatud uute määruste mõju, mis on lihtsamad ja karmimad, kui aastani 2006 rakendatud määrused.

Tahaksin rõhutada vajadust lihtsustada protseduure struktuurifondide rakendamiseks, eriti juhtimis- ja kontrollsüsteemide osas. Süsteemi keerukus on üks põhjuseid liikmesriikides esinevatele eeskirjade eiramisele. Tahaksin samuti rõhutada vajadust komisjoni poolt programmiperioodiks 2007–2013 kohaldatavate määruste ülevaatamise ajal esitatud lihtsustamismeetmete järele kui reaktsioonile praegusele majanduskriisile. Sellised lihtsustamismeetmed on olulised halduskoorma vähendamisel nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. On tähtis tagada, et sellised lihtsustamismeetmed aitaksid tulevikus vigade arvu vähendada.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders ja Jan Mulder (ALDE), kirjalikult.(NL) Taani Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) hääletas Euroopa Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise vastu. VVD on arvamusel, et komisjon on teinud liiga väikseid edusamme riiklike avalduste kasutuselevõtu edendamisel liikmesriikides. Siiamaani on seda teinud ainult neli riiki, millest üks on Holland. Lisaks sellele on VVD arvamusel, et Euroopa Liidu liikmesriigid teevad ikka veel liiga palju vigu Euroopa raha jaotamisel, nagu on selgunud Euroopa Kontrollkohtu poolt teostatud audititest. Kontrollkoda väljastas eitava auditi, muude asjade hulgas seoses maapoliitika, ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitikaga. VVD arvates tuleb nendes valdkondades auditisüsteeme täiustada. Viimase viie aasta jooksul tehtud edusammud on olnud liiga väikesed.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), kirjalikult. (BG) Härra juhataja, hääletasin komisjoni poolt ELi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt.

Samal ajal pean mainima, et hääletasin nende tekstide vastu selles raportis, mis olid suunatud kvartaliaruannete koostamise struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist saadavate ressursside haldamise kohta, eriti Bulgaaria ja Rumeenia puhul. Hääletasin nende vastu, sest usun täielikult, et juhtudel, mil vajame suuremat kontrolli, on hea mõte seda kõigis liikmesriikides samal ajal ja samal määral rakendada, mitte ainult ühes või kahes neist. Jagan ka parlamendi ning raportööri muret, kes märgib, et Bulgaaria jaoks mõeldud ressursid, mille Euroopa Komisjon on külmutanud või tagasi võtnud, ulatuvad peaaegu 1 miljardi euroni.

Nagu raportis märgiti, sunniti need kahjud ja külmutatud ressursid peale muuhulgas põhimõtteliselt reeglivastasuste tõttu seoses pakkumiskutsete ja kulude abikõlblikkusega, suutmatusega kasutada investeerimisfonde nende sihtotstarbeks ning haldussuutlikkuse puudumisega. Lõpetuseks tahaksin teiega jagada oma muret, et Bulgaaria kodanikelt võetakse ära vahendid, mis edendavad Euroopa solidaarsust, ja nad maksavad teenimatult nende valitsuse vigade eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjalikult. Hääletasin 2007. aasta Euroopa Komisjoni üldeelarvele heakskiidu andmise poolt, ent tegin seda mõningate piirangutega.

Viis aastat tagasi lubas president Barroso eelarvekontrolli ja ametlike kinnitavate avalduste osas „korras tervisetõendi” esitada. Mõningastest edusammudest hoolimata on selles protsessis ikka veel puudujääke.

Siiamaani on 22 riiki esitanud aasta kokkuvõtte, mis vastab finantsmääruse minimaalnõuetele, ent need kõik ei ole rahuldavad. Ainult 8 riiki on tõhustanud oma tegevust ametlikuma kinnitava avalduse analüüsi esitamises ning Iirimaa ei ole kahjuks üks neist. Peame veenduma, et mis puutub 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, siis tehakse oluliselt suuremaid edusamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), kirjalikult. (RO) PD-Li (Rumeenia Demokraatlik Liberaalne Partei) osa fraktsioonis PPE-DE hääletas vastu 2007. aasta ELi üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale raportile, mis viitab Euroopa rahade haldamisele Rumeenia ja Bulgaaria poolt.

Raport eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, mis viitab eeskirjade eiramisele seoses PHARE rahadele juurdepääsuga enne aastat 2007, on säilitanud sätte eriraporti koostamiseks ühenduse rahade haldamise kohta Rumeenias ning ka korruptsioonivastases võitluses jäädvustatud meetmete kohta. Selle tagajärjel hääletas Euroopa Parlamendi fraktsioon PD-Li raporti vastu.

See eriraport ei ole õigustatud, sest saadaval on juba üks koostöö- ja kontrollimehhanism, mille Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembris kinnitas. Täiendava raporti koostamine nõrgestab juba toimiva koostöö- ja kontrollimehhanismi usaldusväärsust. Tegelikult kinnitab isegi Euroopa Komisjoni reaktsioon selle esindaja Mark Gray kaudu sellise meetme tähtsusetust seni, kuni on saadaval juba testitud mehhanismid ühenduse rahade haldamises esinevate ebaseaduspärasuste tuvastamiseks.

 
  
  

- Raport: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), kirjalikult.(NL) Hääletasin heakskiidu andmise vastu, sest Regioonide Komiteed ei võta selle praeguses vormis enam keegi tõsiselt. Muuhulgas, sõna „piirkond” ähmase definitsiooni tõttu on Regioonide Komitee äärmiselt heterogeenne üksus, milles on lisaks Euroopa rahvastele esindatud näiteks ka linnastud. On samuti väga imelik, et piirkonnad on viimasel ajal organiseerinud end poliitilistesse fraktsioonidesse ilma valijatelt selleks demokraatlikku korraldust saamata.

 
  
  

- Raport: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjalikult. − Briti konservatiivid on Euroopa Liidu põhiõiguste harta vastu. Vaidlen vastu arvamusele, et Euroopa Liit saab põhiõigusi anda ja reguleerida. Olen põhiõiguste hartale eriti vastu ka sellepärast, et Euroopa Liit võttis selle vastu hoolimata faktist, et kummagi harta rakendamiseks mõeldud vahendit – Euroopa Liidu põhiseadust ja Lissaboni lepingut – ei ole ratifitseeritud.

Agentuuri loomine põhiõiguste harta jälgimiseks oli täielik maksumaksjate raha raiskamine ja tühi sebimine. Sama võiks tõepoolest paljude Euroopa Liidu agentuuride kohta öelda, mis kahekordistavad riiklikul tasandil tehtud tööd ja edendavad häbenemata Euroopa Liidu föderalistlikku plaani. Paljud inimesed minu valijaskonnas näevad selle ja teiste agentuuride peale kulutatud suuri summasid kui lööki vastu vahtimist, eriti praeguse majanduskriisi ajal, kui nad loovutavad järjest rohkem oma maksuraha Euroopa Liidu priiskamise rahastamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), kirjalikult.(NL) Hääletasin heakskiidu andmise vastu, arvestades, et Euroopa Põhiõiguste Amet on üleliigne asutus, mis lisaks kõigele on vaenulik väljendusvabaduse suhtes.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Hääletasin metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud probleeme käsitleva resolutsiooni ettepaneku poolt, sest usun, et metsade raadamise tulemuseks on väga tõsised keskkonnakahjustused, mida on raske ümber pöörata, näiteks veetingimuste rikkumine, kõrbestumine, mõju kliimale ja bioloogilise mitmekesisuse kadumine.

Metsade kaitse ja jätkusuutlike halduspoliitikate ning muude Euroopa Liidu sise- ja välispoliitikate vahel peab olema suurem sidusus. Sel põhjusel vajame hinnangut metsade mõjust Euroopa Liidu energia- (eriti biokütuste), põllumajandus- ja kaubanduspoliitikatele.

Usun ka, et troopiliste metsade raadamise peatamiseks on väga oluline anda arengumaadele rahalist toetust. Raadamise vähendamine mängib väga tähtsat rolli kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohandumisel.

 
  
  

- Raport: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Hääletasin selle poolt.

Transpordi haldamine kodanike vajaduste ja nõuete põhjal on Euroopa Liidu poliitilise arutelu üks põhipunkte. CIVITASe programmi (välja kuulutatud aastal 2002) abil, mis on mõeldud linnatranspordi laialdase levimise propageerimiseks, ning valge raamatu „Euroopa transpordipoliitika aastani 2010: aeg otsustada” (avaldatud aastal 2001) abil, mis pakkus välja optimaalsema linnatranspordi süsteemi loomise, on komisjon juba välja pakkunud ehtsa tegevuskava Euroopa transpordi kvaliteedi optimeerimiseks. See on koostanud süsteemi liikumise järele suureneva nõudluse järk-järguliseks eraldamiseks majanduskasvust, et reguleerida keskkonnasaastet enam-vähem tõhusalt, pidades samal ajal silmas Euroopa tootmissüsteemi kaitset. Olles olukorda teadvustanud, võtab komisjon eesmärgiks tagada kõigile ühenduse kodanikele transpordivõrgustik, mis on üheaegselt tõhus ja äärmiselt ohutu.

Peame tähelepanu pöörama viiele punktile: 1) reisijate õiguste ja kohustuste kaitsmine; 2) maanteeohutuse tõstmine; 3) ohutuse tõstmine; 4) maanteeveo piiramine, et peatada ummikud maismaatranspordis.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Praegune kiire linnade kasv koos Euroopa rahvastiku koondumisega linnakeskustesse on fakt, mida see Euroopa Parlamendi raport analüüsida üritab, et anda oma panus selles valdkonnas vajalikule tohutule tööle.

Mis puutub subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetesse, siis see raport sisaldab ettepanekuid, mis minu arvates on tähtsad.

Kõige tähtsam punkt selles parlamendi poolt võetud seisukohas on tähelepanu, mille see tõmbab meetmete hajutamisele, millel võib seega sidususest puudu olla, mitte ainult seadusandliku organina, vaid eriti nende rakendamise osas.

Nõustun vajadusega ühtlase lähenemise järele, mis hõlmab erinevate linnatranspordi vahendite optimeerimise soodustamist linnakeskustes, parendades linnade planeerimist. Lisaks sellele toetan ka jätkuvat teadus- ja arendustööd selles valdkonnas ning komisjoni koostööd liikmesriikidega, panustades vajadusel teabevahetusse erinevates riikides kohaldatavate heade tavade kohta. Lõpetuseks tahan rõhutada Euroopa tööstuse tähtsust tehnoloogiate arendamises, mis võiksid parandada Euroopa linnade transpordivahendite haldamist, ohutust ja energiatõhusust.

 
  
  

- Raport: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Tänan teid, härra juhataja. Hääletasin Jenseni raporti poolt, mis esitab põhjaliku poliitilise raamistiku ja määratleb tegevused intelligentsete transpordisüsteemide koordineeritud kasutuselevõtmiseks Euroopa Liidus.

Teede infrastruktuuri ülekoormamine, suurem süsihappegaasi heide ning surmaga lõppenud õnnetused kui suurimad väljakutsed Euroopa transpordis tuleb ületada ning minu meelest on intelligentsed transpordisüsteemid põhivahend transpordi muutmisel tõhusamaks, ohutumaks ja turvalisemaks ning keskkonnasõbralikumaks, aidates sellega kaasa jätkusuutliku liikuvuse arendamisele kodanike ja majanduse jaoks.

Olen nõus, et intelligentsed transpordisüsteemid võivad parandada Euroopa kodanike elamistingimusi ning suurendada ka maanteeohutust ja vähendada ohtlikke heitmeid ning keskkonnasaastet. Usun täielikult, et intelligentsed transpordisüsteemid suurendavad liikluse tõhusust, vähendades sellega liiklust.

Kuigi on arendatud või kasutusele võetud mitmeid rakendusi erinevatele transpordivahenditele (raudtee-, mere- ja õhutransport), ei ole loodud sarnast ühtset Euroopa maanteetranspordi võrgustikku.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika