Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0157(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0070/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0282

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d. - Strasbūras Tekstas OL

9. Paaiškinimai dėl balsavimo
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Ponios ir ponai, norėčiau pateikti pasiūlymą: kai kurie nariai pageidavo gauti paaiškinimus dėl balsavimo rezultatų, todėl suteikiu teisę kalbėti, tik prašau pateikti visus paaiškinimus iš eilės, vienoje kalboje.

 
  
  

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

 
  
  

- Pranešimas: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Gerb. pirmininke, kiekvieną dieną vis daugiau mano rinkėjų susiduria su vis didesniais finansiniais sunkumais. Perskaitęs tokį pranešimą, kaip šis, suprantu, kad Europos mokesčių mokėtojai išleidžia 1,6 mlrd. EUR šiems Rūmams, t. y. Europos Parlamentui; be to, 9,3 mln. EUR iššvaistomi Europos Parlamento politinėms frakcijoms, o kur dar pakartotinis pasižadėjimas iki 2020 m. 30 proc. sumažinti išmetamos anglies kiekį, tačiau nė neužsimenama apie labiausiai piktinančius išmetamųjų teršalų kiekius – tuos, kurie susidaro dėl nereikalingo važinėjimo į šią vietą dvylika kartų per metus. Šis pranešimas kelia pasibaisėjimą, nes atskleidžia su šio Parlamento veikla susijusias detales.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Gerb. pirmininke, leiskite geriau paaiškinti gerb. J. Allisterio pasisakymo aplinkybes: Europos Parlamentas kiekvienam piliečiui kainuoja 1,74 svaro per metus – norėčiau naudoti svarus, kad būtų patogiau J. Allisteriui. Palygindamas galiu pasakyti, kad Bendruomenių rūmai kiekvienam Jungtinės Karalystės piliečiui kainuoja po 5,75 svaro per metus, o Lordų rūmai – po 1,77 svaro. Kitaip tariant, Parlamento veiklos kaina vienam piliečiui – mažesnė.

Tačiau tai tikrai nereiškia, kad galime ilsėtis ant laurų. Be abejonės, turėtume būti budrūs ir mažinti išlaidas. J. Allisterio pastabos dėl dvylikos plenarinių posėdžių organizavimo Strasbūre, kurie kainuoja iš tiesų daug – labai teisinga pastaba. Kita vertus, tai ne Europos Parlamento sprendimas: taip nusprendė valstybės narės, kurios Edinburge, pirmininkaujant Johnui Majorui, teisiškai įpareigojo Europos Parlamentą susirinkti dvylika kartų per metus. Siūlyčiau valstybėms narėms persvarstyti šį sprendimą.

 
  
  

- Pranešimas: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Gerb. pirmininke, norėčiau pasisakyti dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Tarybai. Vėl reikia prisiminti garbingą susitarimą, kuris buvo pasiektas prieš tiesioginius rinkimus, kad Parlamentas ir Taryba, kaip dvi įstatymų leidžiamosios institucijos, yra visiškai atsakingos už savo vidinį biudžetą, todėl neanalizuoja ir nekritikuoja viena kitos biudžeto.

Manau, kad atėjo metas persvarstyti šį garbingą susitarimą, ypač dėl to, kad Tarybos biudžetas – jau ne tik administracinis biudžetas, kuris priklauso institucijai, kuri kartu su mumis leidžia įstatymus, tačiau kartu ir biudžetas, kuris gali išaugti ateityje dėl vykdomųjų funkcijų bendrosios užsienio ir saugumo politikos srityje.

Šio garbingo susitarimo niekada nebuvo ketinama taikyti vykdomosioms funkcijoms. Niekada nebuvo tikslo vengti parlamentinės priežiūros, todėl manau, kad atėjo tinkamas metas pradėti diskusijas su Taryba dėl šio susitarimo persvarstymo.

 
  
  

- Pranešimas: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Gerb. pirmininke, susilaikiau nuo balsavimo dėl 2007 m. Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes pranešime yra keletas pastraipų, kurioms padarė įtaką žiniasklaidos paskelbta dezinformacija ir melas, ypač dėl narių savanoriško pensijų draudimo fondų.

D. Cohn-Bendit gali ramiai miegoti, nes, kaip mokesčių mokėtojas, jis nebus paprašytas garantuoti jau į pensiją išėjusių fondo narių teisių, nei jų našlių ar nuo jų priklausomų asmenų teisių, kaip ir tų narių, kurių kadencija baigsis liepos 14 d.

Jeigu jis mano, kad savanoriško pensijų draudimo fondams priklausantys nariai neturėtų dalyvauti balsuojant dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pirmiausia turėtų pats pasitraukti iš balsavimo. Tačiau jis mielai dalyvavo balsuojant dėl EP biudžeto, skirtojo išmokoms finansuoti, nors ką tik paaiškėjo, – to reikalauja ir skaidrumas, – kad, pvz., tik kartą per penkerius metus dalyvavo komiteto, kuriam priklauso, posėdyje. Legendinis šio nario atsidavimas Parlamento teisėkūros darbui – juk neužtenka tik tuščiažodžiauti ir organizuoti spaudos konferencijas – turėtų paskatinti jį būti taktiškesnį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jis 68-ųjų metų reliktas, tikriausiai niekas nedrįs iš jo tikėtis kažko daugiau.

Be to, gerb. pirmininke, jokie pareiškimai, net iš grupės pirmininkų pusės, negali pakeisti šio Parlamento teisinių įsipareigojimų, kurie „iškalti akmenyje“.

 
  
  

- Pranešimas: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Gerb. pirmininke, ką tik balsavome dėl daugelio Europos agentūrų ir pusiau savarankiškų nevalstybinių organizacijų – Europos vaistų agentūros, Išorės sienų valdymo agentūros, Europos aviacijos saugos agentūros, ir t. t. – finansavimo ir, mano nuomone, tai nepriimtina dėl trijų priežasčių. Tam prieštarauja euroskeptiniai, teisiniai bei demokratiniai argumentai.

Nesitikiu, kad euroskeptiniai argumentai sulauks daug palaikymo šiame Parlamente. Akivaizdu, kad tokie klausimai neturėtų būti sprendžiami Briuselio lygmeniu. Taip pat nesitikiu, kad teisiniai argumentai sulauktų daug dėmesio: daugelis šių agentūrų, nors ir įgavo teisinės galios pagal Lisabonos sutartį ar Europos Konstituciją, šiuo metu neturi tinkamo teisinio pagrindo. Tačiau manau, kad demokratiniai argumentai gali sulaukti autentiškumo atgarsių net iš mūsų kolegų federalistų. Kai Parlamentas susitaria dėl kasdieninio vykdomos veiklos tvarkymo su organizacijomis, kuriose retai lankomės ir kurių beveik niekada nematome, – vos kartą per metus surengdami atsitiktinį vizitą, – ir tikisi, kad jos vykdys numatytą veiklą su mūsų įsipareigojimu kasmet išrašyti čekius, menkina mūsų demokratiją.

F. Hayek sakė, kad valdžios perdavimas išorinėms agentūroms – nors ir įprastas požymis, tačiau pirmas žingsnis, po kurio demokratija praranda savo galias. Čia esantys kolegos, tiek federalistai, tiek euroskeptikai, turėtų atsižvelgti į tokį pavojų.

 
  
  

- Pranešimas: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Iš tiesų turiu daug pastabų. Niekada to nedariau anksčiau, tačiau šiandien, manau, svarbu tai padaryti. Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie M. Groscho pranešimą, už kurį balsavau, taip pritardama ir transporto komisijos rekomendacijoms, nes tikiu, kad vienas perfrazuotas ir atnaujintas reglamentas turėtų pakeisti du galiojančius autobusų paslaugoms reguliuoti skirtus reglamentus. Toks žingsnis padėtų užtikrinti skaidrumą ir sumažintų biurokratiškumą.

 
  
  

- Pranešimas: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Toliau norėčiau pasisakyti apie Silvijos-Adrianos Ţicău pranešimą, kuriam taip pat pritariu, nes jis padėtų užtikrinti dar tolygesnį naujojo kelių transporto reglamento įgyvendinimą. Tikiu, kad atsižvelgdami į šios srities tarptautinį pobūdį, turėtume numatyti įdiegti Europos mastu veikiančią užklausų registruose sistemą ir taip geriau apsaugoti klientus nuo nesąžiningos konkurencijos.

 
  
  

- Pranešimas: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Taip pat pritariu M. Groscho pranešimui, nes jis skirtas transporto sektoriui ir padės pagerinti kelių transporto vidaus rinkos veiksmingumą ir teisinę apsaugą, sumažinti administracines išlaidas ir sudaryti sąlygas sąžiningesnei konkurencijai. Manau, kad bendrosios Europos rinkos integracijos sąlygomis ateinančiais metais taip pat turėtume panaikinti apribojimus patekti į valstybių narių vidaus rinkas.

 
  
  

- Pranešimas: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) S. Ţicău antrasis pranešimas dėl pastatų energetinio naudingumo taip pat sulaukė mano palaikymo, nes jis padės suvokti iššūkius, su kuriais Europa susiduria energijos pasiūlos ir paklausos srityse. Tai reiškia, kad padidinę energetinį naudingumą galėtume sumažinti energijos suvartojimą 20 proc. Investicijos į energetinį naudingumą padės atgaivinti Europos ekonomiką, nes šios investicijos gali sukurti tiek pat darbo vietų ar net daugiau, nei sukuria investicijos į tradicines infrastruktūras. Energetinio naudingumo didinimas – pati veiksmingiausia priemonė, kuri gali padėti Europos Sąjungai sumažinti išmetamojo CO2 kiekį, sukurti naujų darbo vietų ir sumažinti vis didėjančią Europos Sąjungos priklausomybę nuo išorinių energijos tiekėjų.

 
  
  

- Pranešimas: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) J. P. Gauzèso pranešime – tik nesu įsitikinusi, ar teisingai ištariau jo pavardę – kalbama apie reitingų agentūras, palaikau šį pranešimą, nes reitingavimo ir priežiūros trūkumai bei klaidos prisidėjo prie dabartinės finansų krizės kilimo. Tai, kad yra tik kelios reitingų agentūros, kurios veikia pasaulio mastu, o jų pagrindinės būstinės dažniausiai įsikūrusios ne ES, verčia mane stebėtis, ar Europos teisės aktai gali būti veiksmingi šioje srityje. Sutinku, kad ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas turi būti intensyvesnis siekiant išspręsti šią problemą, ir kad tai vienintelis būdas, kuriuo galime pasiekti harmoningą reglamentavimą.

 
  
  

- Pranešimas: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Norėčiau padaryti pastabų dėl pranešimo, kuriame kalbama apie jūrų ir vidaus vandenų maršrutais keliaujančių keleivių teises – šios srities reglamentavimas labai reikalingas, nes toks žingsnis taip pat padėtų padidinti šiomis transporto priemonėmis keliaujančių europiečių teises ir užtikrintų vartotojams vienodas teises, naudojantis įvairių rūšių transporto priemonėmis.

 
  
  

- Pranešimas: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) G. Albertinio pranešimas dėl miesto autobusų keleivių teisių taip pat sulaukė mano pritarimo, nes autobusų keleiviams skirtos apsaugos priemonės pagaliau padės panaikinti Europos Sąjungoje egzistuojančią nelygybę ir užtikrinti vienodą elgesį su visais keleiviais kaip su keliaujančiais oro ir geležinkelio transportu. Kadangi tokie teisės aktai liečia tiek transporto valdytojus, tiek keleivius, ir transporto operatoriams sukuria daug naujų įsipareigojimų, paslaugų teikėjams turėtų būti skirtas šiek tiek ilgesnis įgyvendinimo laikotarpis siekiant geresnių rezultatų.

 
  
  

- Pranešimas: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Dėl A. E. Jensen pranešimo apie pažangiąsias transporto sistemas norėčiau pasakyti, kad jų įdiegimas pagrindė jų efektyvumą, nes transportas tapo produktyvesnis, saugesnis ir patikimesnis, be to, taip pavyko pasiekti politinį tikslą – padaryti transportą švaresnį. Dėl minėtų priežasčių balsavau už šį pranešimą.

 
  
  

- Pranešimas: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) U. Stockmanno pranešimas dėl antrosios „Marco Polo“ programos – vertas mūsų pritarimo, nes ši programa padėtų sumažinti spūstis greitkeliuose, patobulintų transporto sistemų aplinkosaugos metodus ir paskatintų įvairių transporto rūšių derinimą. Esu susirūpinusi, kad kiekvienais metais sulaukiame vis mažiau finansinės paramos pašymų, taigi ir numatytų projektų, kurie galėtų būti finansuojami iš šios programos lėšų.

 
  
  

- Pranešimas: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Pritariu P. Duchoňo pareiškimui, nes geležinkelio transportas tebėra labai svarbus Europos transporto sistemoje, netgi šiais laikais, nuolat mažinant prekių transportavimo mastą. Taip pat pritariu šiam pranešimui, nes sutinku su pranešėjo nuomone, kad šis teisės aktas turi būti parengtas taip, kad ateityje geležinkelių tinklas taptų veiksmingas visiems naudotojams.

 
  
  

- Pranešimas: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Šį rytą diskutavome ir ką tik balsavome dėl pranešimų apie sveikatos priežiūros paslaugas. Pritariu pacientų teisių apsaugai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas kitose šalyse, nes manau, kad išrinktieji Europos Parlamento atstovai per ilgai džiaugėsi padėtimi, kai teisininkai atliko teisėkūros funkcijas šioje srityje – teisės aktus turi priimti politikai, t. y. Europos rinkėjų išrinkti Parlamento nariai. Tai paskutinė galimybė apsvarstyti ir priimti šią direktyvą.

 
  
  

- Pranešimas: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) A. Trakatelliso pranešimas apie retąsias ligas tarsi papildo pranešimą apie pacientų teises, kurį palaikau, nors ir nepritariau 15 šio pranešimo rekomendacijai, kuri alsuoja praeito šimtmečio dvasia, ir manau, kad politikai neturėtų daryti įtakos genetiniams tyrimams.

 
  
  

- Pranešimas: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Balsavau už pranešimą, susijusį su judumu mieste ir veiksmų planu šioje srityje, nes miesto transportas atlieka labai svarbų vaidmenį ES krovinių gabenimo ir keleivių pervežimo sistemoje. Todėl atskiros miesto strategijos parengimas labai pagrįstas.

 
  
  

- Pranešimas: Anne Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Ir galiausiai dar norėčiau paminėti Anne Jensen pranešimą apie pažangiąsias transporto sistemas, nes šios srities veiksmų plane didžiausias dėmesys skiriamas geografiniam nuoseklumui.

 
  
  

- Pranešimas: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Šiandien minime garsiausio Anglijos ir turbūt visos žmonijos dramaturgo ir rašytojo metines. Šekspyro kūriniams būdinga tai, kad nesvarbu, kokia yra mūsų, skaitytojų, patirtis, jie visada nušviečia mūsų ją labiau, nei ji nušviečia šias pjeses. Šiandien norėčiau pacituoti Džono Gauntiečio prieš mirtį pasakytus žodžius iš dramos Ričardas II, kurie ne tik puikiai perteikia mūsų biudžeto problemas Britanijoje, tačiau ir padėtį Europoje.

Pirmiausia apie biudžetą:

„Tokia brangi brangi šitoji žemė,

Brangių žmonių pasauly išgarsinta,

Dabar štai, – mirštu, tai ištarti reikia, –

Išnuomota bus lyg menka sodyba!“ /Vertė A. Danielius/

Tačiau paklausykite, kaip apibūdinta Lisabonos sutartis arba Europos Konstitucija:

„Buvai, tėvyne, jūros surakinta,

Bet apsiaustį Neptūno pavydaus

Atlaikė uolos;

O dabar tave

Apraizgė raštais tarsi gėdos pančiais.

O Anglija, kitus įveikt įpratus,

Gėdingai įveikei pati save!“ /Vertė A. Danielius/

Jeigu turite geresnį apibūdinimą, nekantrauju jį išgirsti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Net neįsivaizdavau, kad slepiate tokį talentą sakyti iškilmingą kalbą. Jūs puikiai pacitavote.

 
  
  

-Pranešimas: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, balsuodami įvairiais klausimais Europos Parlamente visuomet turėtume būti tikri savo moraline lyderyste.

Visiškai deramai kalbame apie energetinį naudingumą. Atvirai kalbant, šioje srityje man nekyla jokių keblumų Europos, nacionaliniu ar vietos lygmeniu. Manau, kiek daugiau galima pasiekti vietos valdymo lygmeniu, tačiau vertėtų pasidalyti gerąja patirtimi ir idėjomis Europos ir nacionaliniu lygmeniu.

Tačiau, imdamiesi lyderio vaidmens, privalome parodyti ir moralinę lyderystę. Argi galima kalbėti apie energetinį pastatų naudingumą, jei ir toliau dirbame dviejuose Parlamento rūmuose: Strasbūre ir Briuselyje. Ką pasakysime dėl išmetamų CO2 dujų Parlamente Strasbūre – juk šis kiekis kasmet siekia dešimtis tūkstančių tonų? Baikime pagaliau veidmainiauti; metas imtis lyderystės ir uždaryti Parlamento rūmus Strasbūre.

 
  
  

- Pranešimas: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau prisiminti savo kolegą Johną Bowisą ir esu tikras, kad visi drauge palinkėsime jam greitai pasveikti. Džiugina tai, kad jis galėjo pasinaudoti kitos šalies sveikatos priežiūros sistema. Šis Britanijos pilietis pasinaudojo puikiomis sveikatos priežiūros paslaugomis Belgijoje.

Tai – keli žingsniai tinkama linkme, suteikiant galimybę visiems ES piliečiams spręsti dėl vietos, kur pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis. Suteikus informaciją pacientams apie pasveikusių įvairiomis ligomis sirgusių ligonių skaičių skirtingose šalyse ir galimybę pasirinkti, jie galės pasirinkti šalį, kurioje galimybės pasveikti didžiausios. Galimybė pasinaudoti šiomis sveikatos priežiūros paslaugomis yra teigiamas žingsnis tinkama linkme.

Man ne kartą teko reikšti kritiką tam tikrų mūsų čia aptariamų iniciatyvų atžvilgiu, tačiau šį žingsnį vertinu teigiamai. Nekantriai laukiame, kol pacientams visoje Europos Sąjungoje bus suteikta galimybė pasirinkti ir pasinaudoti platesnėmis paslaugomis.

 
  
  

- Pranešimas: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Taip pat norėčiau paaiškinti, dėl ko atitinkamai balsavau dėl B. Crowley pranešimo dėl autorių teisių apsaugos termino. Balsavau prieš šį tinkamai neapsvarstytą pranešimą, kuriuo siekta pakeisti vartotojų už muziką mokėtiną kaina ateinančius 45 metus. Norėčiau padėti eiliniams menininkams, o tam mums reikalingi teisės aktai, reglamentuojantys sutartines sąlygas ir kolektyvinį valdymą, taip pat nustatantys socialinės apsaugos sistemą, pensijų sistemas arba licencinių tarifų pakeitimus. Poveikio studijos parodė, kad eiliniams menininkams tenka tik 2 proc. grynųjų pajamų, o likusi dalis atitenka įrašų bendrovėms ir garsiausiems menininkams. Tolesnis perskirstymas pakenktų perspektyviems smulkiesiems menininkams, o vartotojai ir mokesčių mokėtojai papildomai sumokėtų šimtus milijonų eurų. Dėl šio pasiūlymo bibliotekų, archyvų, meno mokyklų ir nepriklausomų kino kūrėjų padėtis taps sudėtingesnė. Poveikis audiovizualinių menininkų padėčiai nėra aiškus. Visos teisinės institucijos pasisakė prieš šį pasiūlymą ir aš balsavau atitinkamai.

 
  
  

- Pranešimas: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Gerb. pirmininke, aš balsavau už A. E. Jensen pranešimą dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl pažangiųjų transporto sistemų įvedimo. Direktyva siekiama užtikrinti transporto sistemose naudojamų informacinių ir ryšių technologijų sąveiką.

Būtina skatinti inovacijas transporto srityje, nes tai gali padidinti transporto priemonių saugumą. Iš tiesų inovacijos bus bevertės, jei nebus užtikrintas jų taikymas visoje Europos Sąjungoje,.

Ši direktyva skirta mūsų indėliui mažinant žuvusių Europos keliuose skaičių – tam reikia sumažinti susidūrimo riziką ir autoįvykių sunkumą. Norėčiau priminti, kad Europos Sąjunga nustatė tikslą iki 2010 m., palyginti su 2000 m., perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių.

Todėl apgailestauju, kad mūsų jau prieš kelis mėnesius priimtos direktyvos dėl tarptautinio bendradarbiavimo kelių saugumo srityje iki šiol nepriėmė Europos Sąjungos transporto ministrai; tai leistų išgelbėti gyvybes palengvinus priverstinį baudų, skirtų transporto priemonių vairuotojams, pažeidusiems teisės normas kitoje valstybėje narėje nei transporto priemonė registruota, vykdymą.

 
  
  

- Pranešimas: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Dėl P. Duchoň pranešimo dėl krovinių vežimo geležinkelių koridoriais norėčiau pasakyti, kad Europos Parlamentas visai neseniai priėmė pranešimą dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo. Balsavau už šį pranešimą, kuris leistų padidinti ir pagerinti prekių pervežimą geležinkeliu.

Šioje srityje būtina imtis veiksmų Europos lygmeniu. Iš tiesų šiuo metu krovinių vežimas geležinkeliu veikia nepatenkinamai ir nesuteikia bendrovėms, norinčioms pervežti savo prekes geležinkeliu, garantijų, kad prekės bus pristatytos laiku.

Būtina padaryti krovinių vežimą geležinkeliais patrauklesnį bendrovėms, nes, geležinkelių transportui perėmus dalį keliais pervežamų prekių, sumažinsime išmetamų šiltnamio dujų kiekį, kelių ir magistralių kamščiuose įstrigusių sunkvežimių skaičių.

Todėl tikiuosi, kad valstybių narių transporto ministrai eis Europos Parlamento parodytu keliu veiksmingesnio krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo link.

 
  
  

- Pranešimas: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, aš balsavau prieš A. Trakatelliso pranešimą dėl skandalingojo 15 pakeitimo, kuris sulygina ligų gydymą su negimusių žmonių žudymu ir atsiduoda eugenika. Turime išsiaiškinti: žmogus turi teisę į gyvybę nuo kiaušinėlio ir spermos susijungimo iki jo natūralios mirties; šiuo pakeitimu iš esmės keliamas klausimas dėl teisės į gyvybę. Negimęs žmogus neturės teisės į gyvybę dėl ligos. Tai aiškiai prieštarauja medicinai – tai nužudymas.

Dėl šios priežasties A. Trakatelliso pranešimas yra nepriimtinas ir šis pakeitimas yra skandalingas, diskredituojantis Parlamentą, kuris ne kartą pasitarnavo bioetikai ir negimusio žmogaus gyvybei.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Gerb. pirmininke, pirmą kartą, nuo tada, kai tapau šių Rūmų nariu, balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą Komisijoje ir norėčiau paaiškinti priežastis: pagrindinis rūpestis yra kaip Europos Komisija sprendė dviejų naujų šalių – Rumunijos ir Bulgarijos stojimo klausimą.

Rumunijoje ir Bulgarijoje išties esama daugelio problemų dėl plačiai įsišaknijusios korupcijos, kai prarandama daug pinigų, taip pat ir iš Europos Sąjungos. Europos Komisija lėšų skyrimą sustabdė tik 2008 m. 2007 m. praradome didelę pinigų sumą, o dabar galime kalbėti tik apie vos protarpiais veikiančias kontrolės sistemas. Rumunijoje korupcija yra plačiai įsišaknijusi, taip pat esama daugybės problemų teismų sistemoje. Visa tai susiję su šalyje iki įstojimo vykusiais procesais.

Mano nuomone, Europos Komisija ateityje privalo stojimo procesą tvarkyti kitaip; jei būtume tai pastebėję kitose šalyse anksčiau, pažanga būtų buvusi gerokai spartesnė.

Norėčiau paraginti Komisiją padėti abiem šalims įdiegti finansinės kontrolės sistemas, pateisinančias savo pavadinimą, ir padėti pašalinti sisteminius trūkumus abiejose šalyse. Priešingu atveju susidursime su nuolatine problema, kuri nuolat vargins visą Europą.

 
  
  

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

 
  
  

- Pranešimas: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), raštu. (DE) Šiandien Europos Parlamente balsuota dėl P. Casacos pranešimo dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos Parlamente. Pranešime taip pat aptartas Europos Parlamento pensijų fondų klausimas.

Europos Parlamento pensijų fondas yra savanoriškas. Šis pensijų fondas šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais ir jame susidaręs deficitas.

Liberalų partija Europos Parlamente pasisako prieš mokestinių pajamų naudojimą deficitui sumažinti. Visiškai neatsakinga tikėtis, kad Europos mokesčių mokėtojai šiuos nuostolius padengtų. Būtina užkirsti kelią šiems planams. Liberalų partija Europos Parlamente balsavo prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą Europos Parlamente. Nevisiškai atsisakyta galimybės naudoti mokesčių pajamas deficitui panaikinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), raštu. − Didžiosios Britanijos konservatoriams nepavyko patvirtinti 2007 m. 2007 m. biudžeto įvykdymo 1 skyriaus Europos Parlamente. Primygtinai reikalaujame, kad parlamentinis biudžetas kurtų Europos mokesčių mokėtojams pridėtinę vertę, todėl pasisakome už daugelį pranešėjo teiginių. Skyrium imant pažymėtina, kad pasiekta pažangos Parlamento biudžeto įvykdymo srityje, kaip nurodyta 2007 m. Audito Rūmų ataskaitoje. Taip pat pritariame pranešėjo pastaboms valstybių narių savanoriško pensijų fondo klausimu. Tačiau tradiciškai ir toliau ketiname balsuoti prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kol pamatysime realią pažangą ir gausime besąlyginį Europos Sąjungos Audito Rūmų patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE), raštu. − Šiandien Žaliųjų frakcija balsavo už P. Casacos pranešimą dėl 2007 m. EP biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

Pabrėžtina, kad pritarus šiam pranešimui plenarinėje sesijoje, šių Rūmų prezidiumas turėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus ir nedelsdamas imtis priemonių įgyvendinant šį tekstą savanoriško pensijų fondo klausimu, taip pat priimti aiškius sprendimus, kad savanoriškas fondas nebūtų išperkamas papildomais pinigais iš Parlamento biudžeto (tiesiogiai ar netiesiogiai), o fondo dalyvių sąrašas būtų nedelsiant paviešintas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Parlamentas, turintis pareigą užtikrinti savo narių teises į pensiją, taip pat turėtų visiškai kontroliuoti šį fondą ir jo investavimo strategiją. Tikimės, kad šie sprendimai bus priimti iki 2009 m. balandžio mėn.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), raštu. − Susilaikiau, nes esu pensijų fondo narė.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm ir Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), raštu. − Balsavome prieš P. Casacos pranešimą dėl 2007 m. Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo dėl trijų priežasčių. Visų pirma prieštaraujame tam, kad EP narių savanoriškas pensijų fondas būtų finansuojamas mokesčių mokėtojų pinigais. Antra, prieštaraujame, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų skiriami privačiam pensijų fondui su įslaptintu ir neskelbiamu dalyvių ir naudos gavėjų sąrašu.

Trečia, visiškai prieštaravome siūlymui naudoti dar daugiau mokesčių mokėtojų pinigų dabartiniam dėl investicijų susidariusiam pensijų fondo deficitui padengti. Iš tiesų pritariame P. Casacos pranešimo 105 ir 109 dalims, kuriomis pašalinama keletas mūsų turėtų prieštaravimų dėl savanoriško EP narių pensijų fondo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad P.Casaca pranešimu nekeičiama dabartinė padėtis, balsavome prieš 2007 m. finansinių metų Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ir Erik Meijer (GUE/NGL), raštu. − Balsavome prieš P. Casacos pranešimą dėl 2007 m. Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo dėl trijų priežasčių. Visų pirma prieštaraujame tam, kad EP narių savanoriškas pensijų fondas būtų finansuojamas mokesčių mokėtojų pinigais. Antra, prieštaraujame, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų skiriami privačiam pensijų fondui su įslaptintu ir neskelbiamu dalyvių ir naudos gavėjų sąrašu.

Trečia, visiškai prieštaravome siūlymui naudoti dar daugiau mokesčių mokėtojų pinigų dabartiniam dėl investicijų susidariusiam pensijų fondo deficitui padengti. Iš tiesų pritariame P. Casacos pranešimo 105 ir 109 dalims, kuriomis pašalinama keletas mūsų turėtų prieštaravimų dėl savanoriško EP narių pensijų fondo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad P.Casaca pranešimu nekeičiama dabartinė padėtis, balsavome prieš 2007 m. finansinių metų Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE) , raštu. – (NL) Tenka apgailestauti, kad nespėjau į balsavimo pradžią, tačiau visiškai pritariu pranešimams dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir konkrečiai P. Casacos pranešimui. Būtų visiškai neatsakinga mums, ypač šiuo laikotarpiu, padengti pensijų fondo deficitą mokesčių mokėtojų pinigais. Galimas fondo deficitas yra fondo ir jo narių, o ne Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų reikalas.

Parlamento nariai laikomi pavyzdžiu ir privalo Bendrijos lėšas naudoti apdairiai. Tai taikoma jų pajamoms, pensijoms ir išlaidoms. Todėl man malonu, kad Parlamente šiam pranešimui pritarta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), raštu. (SV) Atsisakau pritarti įvykdymui institucijai, išvaistančiai daugiau kaip 1 mlrd. EUR pensijų draudimui, kai du trečdalius šios sumos sudaro visuomenės pinigai. Šiame papildomame pensijų fonde dalyvaujantys Europos Parlamento nariai privalo susitaikyti su šių prabangių pensijų sumažinimu, nes ir nedideles pajamas gaunantys asmenys buvo priversti sutikti su jų pensijų sumažinimu. Kalbama apie 2007 m. įvykdymo patvirtinimą, tačiau negalime laukti visus metus, kad išreikštume kritiką 2008 m. priimtam sprendimui dėl papildomų įmokų į šį pensijų fondą.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), raštu. (SV) Per balsavimą susilaikiau, nes 2009 m. balandžio 21 d. išstojau iš savanoriško pensijų fondo, todėl nenorėjau, kad tai turėtų įtakos balsuojant.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), raštu. − Mes, EP nariai, privalome atstovauti ir tarnauti Europos Sąjungos žmonėms. Visi mūsų rinkėjai skaudžiai išgyvena ekonomikos krizės pasekmes, kuri pirmiausia juntama praradus pensijas ar joms sumažėjus. Mano rinkimų apygardoje Munsteryje, Airijoje, daugelio darbininkų laukia visiškai neužtikrinta senatvė, nes jų sumokėtos pensijos didžiąja dalimi nuvertėjo, o kartais, bendrovėms bankrutavus, pensijos apskritai prarastos.

Balsavau už šį pranešimą, nes galiu drąsiai pareikšti, kad esu tuo suinteresuota, kaip reikalaujama Parlamento taisyklėse. Esu Parlamento narė ir moku įmokas į pensijų fondą. Tačiau nelaikau to interesų konfliktu.

Mano manymu, neprotinga EP nariams tikėtis nebaudžiamumo ir turėtume lygiais pagrindais dalytis ekonomikos krizės našta. Todėl kaip EP narė piliečių interesams teikiu pirmenybę prieš savuosius.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), raštu. − Balsavau prieš P. Casacos pranešimą dėl 2007 m. Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo dėl trijų priežasčių. Visų pirma prieštarauju tam, kad EP narių savanoriškas pensijų fondas būtų finansuojamas mokesčių mokėtojų pinigais. Antra, prieštarauju, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų skiriami privačiam pensijų fondui su įslaptintu ir neskelbiamu dalyvių ir naudos gavėjų sąrašu.

Trečia, visiškai prieštarauju siūlymui naudoti dar daugiau mokesčių mokėtojų pinigų dabartiniam dėl investicijų susidariusiam pensijų fondo deficitui padengti. Iš tiesų pritariu P. Casacos pranešimo 105 ir 109 dalims, kuriose pašalinama keletas mūsų turėtų prieštaravimų dėl savanoriško EP narių pensijų fondo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad P.Casacos pranešimu nekeičiama dabartinė padėtis, balsavau prieš 2007 m. finansinių metų Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

 
  
  

- Rekomendacija antrajam svarstymui: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. (PT) Šiame pasiūlyme paaiškinamos taisyklės dėl kelių transporto operatoriaus.

Naujos taisyklės pasiūlytos, siekiant padidinti šios veiklos saugumą ir efektyvumą ir nustatyti šių įmonių bendrus finansinio valdymo kriterijus.

Nustatyti įsipareigojimai pasitelkti išmokytą vadovą ir pavesti jam valdyti įmonės transporto veiklą ir įrodyti įmonės finansinę padėtį įrodo naują požiūrį šioje veikloje.

Taip pat tekste aptariami ir kiti svarbūs klausimai: asmens duomenų apsauga, registro su viešai prieinamais ir konfidencialiais skyriais sukūrimas ir vadinamųjų „pašto dėžučių“ bendrovių eros pabaiga.

Patekti į šią profesiją nustatyti reikalavimai: reputacija, finansinė padėtis ir profesinė kompetencija, atitinka šios veiklos aiškumą, kuris, kaip mes tikimės, leis klestėti skaidresnėmis sąlygomis ir kartu užtikrins geresnę klientų apsaugą ir saugumą.

 
  
  

- Rekomendacija antrajam svarstymui: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE), raštu. − Prieštarauju pranešėjo ir Tarybos pasiektam kompromisui dėl patekimo į tarptautinę rinką vežant krovinius keliais. Manome, kad sukūrę naujas sienas ir naujus kabotažo apribojimus transporto sektoriuje, neišspręsime dabartinių kelių transporto sektoriaus problemų, kurios kilo dėl ekonomikos krizės. Be to, kalbant aplinkos apsaugos terminais, negalime sutikti su apribojimais, pvz., reikalavimu tarptautiniu pervežimu atvežamas prekes visiškai pristatyti ir tik tuomet vykdyti kabotažą. Tai visiškai neatitinka kelių transporto tikrovės ir prieštarauja efektyviam krovinių transporto organizavimui. Todėl sunkvežimiai dažniau važinės tušti.

Kita vertus, tvirtai remiu labai griežtą požiūrį dėl galimybės verstis kelių transporto organizatoriaus profesija. Nustačius griežtas galimybės patekti į šią profesiją taisykles, nebereikės baimintis dėl atviros Europos transporto rinkos.

 
  
  

- Pranešimas: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), raštu. − Sutinku, kad būtina didinti pastatų energetinį naudingumą, ir esu įsitikinęs, kad ES prie to gali teigiamai prisidėti. Iš tiesų manau, kad šiame pranešime nepakankamai pabrėžiamas pastatų energetinis naudingumas kalbant plačiau apie susirūpinimą aplinkos apsaugos srityje keliančius dalykus, pvz., klimato kaitą.

Padidinti pastatų energetinį naudingumą palyginti paprasta: tam nereikia didelių sąnaudų, ir tai santykinai naudinga. Padidinę pastatų energetinį naudingumą, taip pat žengtume didžiulį teigiamą žingsnį mažindami išmetamą anglies kiekį ES. Tačiau Europos Komisija nuolat pirmenybę teikdavo ne pagrindinei strategijai – energetiniam naudingumui, o automobilių pramonės kritikai. Esu įsitikinęs, kad automobilių gamintojus padarę atpirkimo ožiais, renkamės iš esmės ydingą ir nerezultatyvią strategiją.

Tenka apgailestauti, kad mano rinkimų apygardoje Šiaurės Rytų Anglijoje „Nissan“ neseniai paskelbė apie darbo vietų naikinimą ir gamybos mažinimą. Būtų naivu neatsižvelgti į ES teisės aktų įtaką dabartinei automobilių pramonės krizei. Šios krizės iš esmės buvo galima išvengti pasirinkus labiau suderintą ES strategiją aplinkos apsaugos srityje ir skyrus tinkamą dėmesį pastatų energetiniam naudingumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), raštu. (RO) Balsavau už S. A. Ţicău pranešimą, nes esu įsitikinusi, kad pastatų energetinio naudingumo didinimas yra gyvybiškai svarbus mūsų aplinkai apsaugoti ir vartotojų patiriamiems energijos nuostoliams sumažinti.

Kartu Europos Sąjungos piliečiams neturi tekti visos pastatų energetinio naudingumo didinimo išlaidos. ES ir valstybės narės privalo tam skirti reikalingas finansines priemones. Iki 2014 m. būtina sukurti iš Bendrijos biudžeto, Europos investicijų banko (EIB) ir valstybių narių finansuojamą energetinio naudingumo fondą, norint skatinti viešąsias ir privačias investicijas į pastatus, taikyti sumažintą pridėtines vertės mokesčio (PVM) tarifą su energetiniu naudingumu ir atsinaujinančia energija susijusioms prekėms ir paslaugoms ir išplečiant tinkamumo kriterijus Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) finansavimui gauti, siekiant padidinti pastatų (ne tik gyvenamųjų) energetinį naudingumą. Investicijoms taip pat priskirtini tiesioginių viešųjų išlaidų projektai, paskolų garantijos ir subsidijos bei socialinės subsidijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. (PT) Esminiai ES konkurencingumo veiksniai – tai energijos kaina ir tiekimo patikimumas. Vienas iš pigiausių būdų Europos Sąjungai pasiekti tikslus išmetamųjų CO2 dujų srityje, sukurti darbo vietų, sumažinti įmonių išlaidas, spręsti energijos kainos augimo socialinių pasekmių problemas ir sumažinti augančią ES priklausomybę nuo išorinių energijos tiekėjų – padidinti energetinį naudingumą.

Šiuo metu pastatų energetinis naudingumas sudaro apie 40 proc. energijos suvartojimo; pakeitę šią direktyvą, galėsime pagerinti esamą padėtį. Visi dalyviai privalo žinoti energetinio naudingumo didinimo teikiamą naudą ir turėti galimybę gauti atitinkamą informaciją tam pasiekti. Todėl itin svarbu padaryti finansines priemones pastatų energetiniam naudingumui didinti prieinamas vietos ir regioninės valdžios institucijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), raštu. − Palaikau iniciatyvą užtikrinti pastatų energetinį naudingumą. Akivaizdžiai būtina suderinti veiksmų poreikį uždraudžiant išmetamų CO2 dujų kiekį esant galimybei ir ekonomines sąnaudas. Idėja dėl tokių pastatų energijos sertifikavimo yra viena iš esminių svarstomų problemų, kuri gali padėti didinti sąmoningą vartojimą.

 
  
  

- Pranešimas: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer ir Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), raštu. − Visiškai remiame griežtesnes taisykles finansinės veiklos ir kredito reitingų agentūrų srityje. Tačiau šiandien balsavome prieš J. P. Gauzèso pranešimą dėl to, kad pranešimas yra nepakankamas ir jame nepakankamai pabrėžiami tinkami klausimai. Labai reikalingos valstybinės kredito reitingo agentūros, kurios nesiekia pelno; tai – vienintelis būdas išvengti interesų konflikto vertinimo procese. Šis klausimas pranešime nebuvo tinkamai iškeltas.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), raštu. (FR) Be abejonės, remiu J. P. Gauzèso pranešimą. Jis dar kartą įrodė savo derybinius sugebėjimus. Laimei, dėl šio teksto pavyko greitai susitarti.

Europa, nustačiusi reitingo agentūrų teisinį pagrindą, atsidūrė priešakyje ir rodo pavyzdį, o Jungtinėms Amerikos Valstijoms šioje srityje kol kas praktiškai nieko nepavyko pasiekti. Pasitikėjimas ir kapitalo rinkų patikimumas priklauso nuo šių agentūrų rengiamų ir skelbiamų reitingų.

Šiandien mūsų kuriamas teisinis pagrindas turėtų pagerinti šių reitingų rengimo sąlygas, jei šios naudojamos reguliuojamai veiklai prižiūrėti.

Tačiau buvo svarbu, kad kompromisu nebūtų įtvirtintas sprendimas, kuriuo siekiama paprasčiausiai uždrausti vadovautis reitingais, kai tai nenustatyta pagal reglamentą. Tai ne tik tam tikru mastu varžo pagrindines, pvz., žodžio ir prekybos, laisves; šis požiūris būtų palankus ne Europos Sąjungos rinkoms ir pakenktų Europoje veikiančioms įmonėms, taip pat būtų palankus privatiems ir konfidencialiems finansiniams sandoriams ir pakenktų viešiesiems sandoriams, kuriems taikomos skaidrumo taisyklės. Todėl visiškai pritariu pasirinktam sprendimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. (SV) Dabartinė pasaulio ekonomikos padėtis išlieka nerami ir štai visai neseniai, vakar, Tarptautinis valiutos fondas paskelbė, kad finansų krizė gali dar pasunkėti. Todėl visiškai nestebina, kad šis metas labai palankus reglamentavimo ir kontrolės šalininkams.

Tačiau būtų nedovanotina klaida pradėti rengti plačias kontrolės sistemas, skirtas finansų rinkos veikimui, neatlikus tyrimų ir analizės. Keletas svarbių dalyvių, tarp jų ir Švedijos bankas, mano, kad Komisijai nepavyko parodyti, kad rinkos nesėkmė pateisina tolesnį kredito reitingo agentūrų reguliavimą.

Akivaizdu, kad tai ES nejaudina. Teisės aktų leidėjai Briuselyje laukia, kol sąmyšis pasaulio rinkose suteiks ES pagrindą sutvirtinti savo padėtį. Pasaulyje veikia tik viena tikrai globali sistema – finansų rinkos. Todėl papildomą kredito reitingo agentūrų kontrolę (nusprendus, kad ji reikalinga) būtina inicijuoti ir planuoti taip pat pasaulio lygmeniu. Kadangi šiuose Rūmuose ieškoma sprendimų ES bendradarbiavimo lygmeniu, balsavau prieš šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), raštu. − Visiškai pritariu griežtesnėms taisyklėms finansinės veiklos ir kredito vertinimo institucijų srityje.

Tačiau šiandien balsavau prieš J. P. Gauzèso pranešimą, nes jis yra nepakankamas ir jame nepakankamai pabrėžiami tinkami klausimai. Labai reikalingos valstybinės kredito reitingo agentūros, kurios nesiekia pelno; tai – vienintelis būdas išvengti interesų konflikto vertinimo procese. Šis klausimas pranešime nebuvo tinkamai iškeltas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), raštu. (DE) Šiuo metu imamės šalinti pilkąsias zonas finansų rinkose ir įvesti griežtesnius reikalavimus; šie veiksmai atliekami laiku. Tačiau tuo imamės šalinti tik simptomus, o ne priežastis. Būtent dėl pastaraisiais metais taikyto reguliavimo mažinimo atsirado naujų ir dėl reguliavimo sudėtingumo neaiškių pinigų rinkos produktų. Todėl balsavau už griežtesnę finansinę priežiūrą, nors vien to ilguoju laikotarpiu ir nepakaks.

Norint užkirsti kelią šiems kortų nameliams ateityje vienintelė išeitis – uždrausti rizikingus finansinius produktus. Tačiau atskira priežiūros institucija dar labiau padidintų biurokratiją, dėl jos nepadaugėtų ekonominio pagrįstumo ir nepavyktų panaikinti kazino pagrįsto mentaliteto.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), raštu. − Nors kredito reitingo agentūroms irgi tenka dalis kaltės dėl to, kad jos neužtikrino prastos kredito istorijos nekilnojamojo turto rinkos, kuri sukėlė finansų krizę, tenka apgailestauti, kad JK konservatorių delegacija parėmė planus reguliuoti kredito reitingo agentūras (CRA), kaip parengta J. P. Gauzèso pranešime. CRA nederėtų laikyti atpirkimo ožiu, nes tiek pat kaltės tenka bankininkystės ir reguliavimo kultūrai, nustumiant rizikos strategijas į antraeilį planą.

Tikimės, kad ES, Jungtinės Amerikos Valstijos ir CRA gali kartu sukurti tinkamai veikiančią sistemą. Tam griežto reguliavimo požiūris turi užleisti kelią metodui, kai tam tikra visoms investicijoms būdinga rizikos dalis prisiimama, kartu leidžiant priimti reitingus, gautus už mūsų balsuotos srities ribų. Svarbiausia tai, kad šis požiūris būtų pakankamai lankstus, prisitaikytų prie naujų aplinkybių ir nedusintų rinkos.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), raštu. (SV) Per šį balsavimą nebalsavau dėl turimų specialių ryšių su kredito reitingo pramone.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), raštu. − G20 rekomendacijose darbo grupei finansinių paslaugų klausimais aiškiai raginama nustatyti didesnį skaidrumą ir geriau reguliuoti kredito reitingo agentūras. Šiame pranešime, kuriuo Europos Parlamentas atsiliepia į G20 susitikimo kreipimąsi, pasiekiama tinkama pusiausvyra. Tačiau kyla klausimas dėl CESR kompetencijos lygio, norint vaidinti svarbiausią vaidmenį šio reguliavimo srityje.

 
  
  

- Pranešimas: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), raštu. (IT) Dėkoju, gerb. pirmininke. Balsavau už.

Tarybos (EB) reglamentu Nr. 11/98 ir 12/98 sudarytos prielaidos bendrai tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinkai sukurti. Šis liberalizavimas prisidėjo prie nuolatinio šio sektoriaus eismo masto augimo; sektorius nuolat auga nuo XX a. paskutinio dešimtmečio iki šiol.

Prie šios teigiamos tendencijos, deja, negalima priskirti keleivių teisių apsaugos ir įtvirtinimo: keleiviai nurodė daugelį problemų, įskaitant panaikinimą, pernelyg gausų bilietų rezervavimą, bagažo praradimą ir vėlavimą.

Kitaip nei kitus transporto būdus pasirinkę keleiviai, tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų keleiviai lieka neapsaugoti dėl Bendrijos teisės aktų spragų.

Todėl palaikau Transporto ir turizmo komiteto pasiūlymą, kuriuo siekiama nustatyti jų teises dokumentu, už kurį balsuosime netrukus. Skyrium imant, pasiūlymas yra itin įdomus, nes nustatoma vežėjo atsakomybė mirties ar sužalojimo atveju, kompensacija ir pagalba panaikinimo ir vėlavimo atvejais, pripažįstamos riboto mobilumo ar kitokią negalią turinčių žmonių teisės ir nustatomos už šio reglamento priežiūrą ir skundų nagrinėjimą atsakingos institucijos.

Tai svarbus žingsnis visų keleivių lygių teisių link.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), raštu. Europos Sąjungoje sėkmingai sukurta bendra rinka, kurioje įtvirtintas beprecedentis kapitalo, paslaugų ir asmenų judėjimas. Tačiau ši judėjimo laisvė nėra savitikslė. Būtina apsaugoti ES šalių piliečius, keliaujančius Europos Sąjungoje, ir privalome užtikrinti lygias galimybes pasinaudoti mūsų transporto paslaugomis.

Kaip įsitikinome, ES strategija dėl keleivių prieigos ir teisių į kompensaciją srityje oro transporto sektoriuje yra sėkminga, todėl džiaugiuosi tuo, kad ES parengti panašūs pasiūlymai ir kitiems transporto sektoriams. Tačiau svarbu atsižvelgti į specifinį skirtingų transporto sektorių pobūdį. Nors tie patys teisių ir vienodos galimybės naudotis ir lygių teisių principai turėtų galioti visoms transporto formoms, būtina atsižvelgti į atskirų formų charakteristikas. Priešingu atveju rezultatai netenkins nei keleivių, nei operatorių.

Džiaugiuosi, kad šiuo keleivių teises nustatančiu paketu, kuriame aptariamas jūrų, vidaus vandenų, tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų transportas, Europos Parlamentas parengė sąžiningą ir suderintą teisės aktą, kuris turėtų itin veiksmingai saugoti ir platinti keleivių teises ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), raštu. Konservatoriai džiaugiasi bendru tikslu pagerinti keleivių teises, suteikti teisę pasinaudoti neįgaliesiems ir sukurti vienodas žaidimo taisykles tarptautiniams keliautojams autobusu, todėl balsuota už šį pranešimą. Tačiau norėtume, kad į pasiūlymą būtų įtraukta su regioninėmis paslaugomis susijusi išlyga, nes JK veikia liberalizuota rinka, nuo viešųjų paslaugų sutarčių perėjus prie atviros konkurencijos. Be to, neatrodo, kad pasiūlymu pripažįstamas pasienio zonose teikiamų tolimojo susisiekimo autobusų paslaugų pobūdis. Konservatoriai taip pat reiškia susirūpinimą dėl tam tikrų siūlomo reglamento aspektų proporcingumo, pirmiausia nuostatų dėl atsakomybės srityje. Kitaip nei geležinkelio ir aviacijos sektoriuose, didelę tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų pramonės dalį sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, kurių ištekliai ganėtinai riboti.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), raštu. (FR) Tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų keleiviams reikėtų suteikti teises, panašias į traukinių ir lėktuvų keleivių teises. Šis pranešimas pagrįstas būtent šia filosofija.

Iš tiesų iš esmės visi keleiviai turi būti lygūs prieš įstatymą.

Tačiau paminėtina keletas išlygų.

Šios išlygos susijusios su pačia šio sektoriaus prigimtimi – jame dominuoja labai mažos įmonės ir MVĮ. Negalime pasitenkinti plenarinėje sesijoje pasiūlytomis priemonėmis, kuriomis, vadovaujantis geresne keleivių teisių apsauga, paprasčiausiai įvedami neįveikiami apribojimai autobusų vairuotojams, todėl neišvengiamai padidėja keleivių mokama kaina.

Ar derėtų vairuotoją, kuriam pavedama saugiai vairuoti, įpareigoti išeiti specialų kursą ir jį išmokyti teikti pagalbą mobilumo problemų turintiems ar neįgaliems asmenims?

Kodėl paprasčiausiai nenustačius aiškios šio naujo Europos reglamento išimties, skirtos reguliariosioms miesto, priemiestinėms ir regioninės transporto paslaugoms – viešųjų paslaugų sutarčių dalykui?

Kam reikia nustatyti teises į 200 proc. bilieto kainos vertės kompensaciją, kai į reisą nepriimama pardavus pernelyg daug bilietų?

Prancūzijoje Fédération nationale des transporteurs de voyageurs pasiūlė pragmatinius visų šių problemų sprendimus. Į kai kuriuos, nors ir ne visus, įsiklausyta, todėl tenka apgailestauti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. (PT) G. Albertini pranešimu siekiama prisidėti kuriant aiškesnes naudojimosi tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų transportu sąlygas. Šiuo pranešimu, kuriame siekiama išspręsti su riboto mobilumo asmenų teisėmis susijusias problemas ir nustatyti aiškesnes taisykles keleivių mirties ar sužalojimo atvejais, taip pat praradus ar apgadinus bagažą, siekiama padidinti keleivių ir įmonių saugumą. Taip pat pateikiami sprendimai dėl kompensacijų ir pagalbos kelionės panaikinimo, vėlavimo ar sustabdymo atvejais.

Taip sudaromos prielaidos geriau informuoti keleivius prieš kelionę, jos metu ir jai pasibaigus. Taip pat aiškiau išdėstomos jų teisės, operatorių įsipareigojimai, norint padidinti šių konkurencingumą ir saugumą.

 
  
  

- Pranešimas: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. (PT) Balsavau už Briano Crowley pranešimą, nes juo remiami Europos atlikėjai ir Europos muzika.

Europos Parlamento pasiūlyme numatoma išplėstinė atlikėjų apsauga, taikoma jiems esant gyviems, taip susilyginant su JAV, ir atsižvelgiant į Europos principus, kuriuose vertinamas kūrybingumas ir kultūra.

Manau, kad pratęsę apsaugos terminą nuo penkiasdešimties iki septyniasdešimties metų, sudarysime palankesnes sąlygas investuoti į muzikos inovacijas, todėl vartotojams siūlomas pasirinkimas padidės, o Europa išliks konkurencinga santykiuose su pagrindinėmis pasaulio muzikos rinkomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), raštu. (PT) Šio Portugalijos sektoriaus vadovai tai laiko itin svarbiu Europos ir Portugalijos muzikos pramonės klausimu. Jie patvirtina, kad Komisijos pasiūlymas pratęsti atlikėjams ir įrašų gamintojams taikomą apsaugos terminą įrašytiems kūriniams patenkins dabartinį poreikį, o Europa išliks konkurencinga santykiuose su pagrindinėmis pasaulio muzikos rinkomis.

Netenka abejoti dėl paramos iš atlikėjų ir gamintojų pusės, beveik 40 000 atlikėjų ir muzikantų pasirašius peticiją, kurioje Europos Sąjunga raginama sumažinti atotrūkį nuo kitų šalių, kuriose nustatyti ilgesni apsaugos terminai.

Tikimasi, kad pratęsdami apsaugos terminą paskatinsime pakartotines investicijas į daugelį naujų muzikos sričių, todėl vartotojams siūlomas pasirinkimas padidės. Taip pat pažymėtina, kad įrašų pramonės indėlis yra didžiulis užimtumo ir mokestinių pajamų srityje bei viena svarbiausių intelektinės nuosavybės eksportuotojų.

Dėl šių priežasčių, kurias nurodė minėti vadovai, balsavau už kompromisinį balsuoti šiandien pateiktą tekstą. Jam pritarus atsiras galimybė Tarybai ir Parlamentui susitarti ir sudarys sąlygas Tarybai priimti direktyvą.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), raštu. Balsavau už 79 pakeitimą, kuriuo siūloma grąžinti pasiūlymą pratęsti garso įrašų autorių teises ilgiau nei penkiasdešimt metų komitetui.

Mano nuomone, būtina tobulinti Komisijos pasiūlytą projektą, todėl Parlamentas turėtų skirti daugiau laiko sprendimui priimti. Dabartinis Komisijos projekto variantas iš pažiūros numato objektyvius pagrindus steigti dirbtines monopolijas kultūros kūrinių srityje.

Visiškai sutinku, kad daug menininkų iš savo kūrybos gauna nepakankamai naudos. Tačiau tai reikėtų spręsti ne didinant gamybos bendrovių įsipareigojimus, bet naudą iš jų perkeliant menininkams ir atlikėjams.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), raštu. Nesąžininga nustatyti dainų kūrėjams ar dizaineriams, rengiantiems kompaktinių diskų meninę dalį, jų teisių apsaugą, trunkančią visą gyvenimą ir dar septyniasdešimt metų, o atlikėjams – tik penkiasdešimt metų nuo paskelbimo. Šis terminas atsilieka nuo gyvenimo trukmės, vadinasi, muzikantai praranda savo kūrinių teikiamą naudą būtent išėję į pensiją ir labiausiai prireikus pajamų. Dabartinė sistema nėra sąžininga talentingiems muzikantams. 38 000 atlikėjų kreipėsi į mus su prašymu padėti spręsti šią diskriminaciją. Tai susiję su eilinių dirbančių muzikantų teisių sulyginimu.

Tenka apgailestauti, kad šio teisės akto adresu pareikšta nemažai klaidingų teiginių. Ekonomikos nuosmukiu būtina remti mūsų kūrybinę pramonę ir menininkus, prisidedančius prie mūsų BVP, darbo vietų kūrimo ir eksporto augimo apskritai. Šiuo teisės aktu nemažai padėsime skurstantiems muzikantams, kurie nusipelno lygaus elgesio. Tikiuosi, Taryba ir Komisija pritars Parlamento balsavimui ir šį teisės aktą pavyks priimti iki šios Parlamento sesijos pabaigos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), raštu. – (NL) Olandų darbo partija (socialistų frakcija Europos Parlamente) remia pasiūlymo pakeitimą, nes jame yra daug teigiamų elementų menininkams, pvz., menininkų apsauga ir sesijos muzikantų fondas. Balsavome už pakeitimus, kuriais siekiama suteikti menininkams 100 proc. pajamų, gautų pratęsus šį terminą. Pasiektas kompromisas yra žingsnis teigiama linkme, tačiau akivaizdu, kad lieka vietos tobulėti.

Nyderlandų darbo partijai rimtų abejonių kelia smulkiųjų menininkų padėtis, kurie įrašui atlikti privalo atsisakyti pajamų iš įrašų, viršijančių iš anksto sumokėtą sumą. Todėl tikimės, kad Komisija netrukus parengs pasiūlymus, kaip pagerinti menininkų padėtį santykiuose su įrašų bendrovėmis, taip pat ir sutarčių dėl pirmųjų penkiasdešimties metų teisių srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), raštu. Nors tvirtai pritariu autoriaus teisių apsaugos termino pratęsimui, šis pasiūlymas nebeatitinka keliamo tikslo. ES pasirodė esanti nepajėgi spręsti problemą logiškai ir efektyviai, todėl balsavau pasiūlymą atmesti.

 
  
  

- Pranešimas: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. (PT) Antrosios „Marco Polo“ programos įsteigimas yra svarbus žingsnis reikalingai finansinei paramai užtikrinti priemonėmis, kuriomis siekiama padidinti ir pagerinti krovinių transporto sistemos efektyvumą aplinkos apsaugos srityje.

Šiuo pasiūlymu remiamasi pirmosios „Marco Polo“ programos rezultatų įvertinimu; čia padaryta išvada, kad šiuo metu pasiekta tik 64 proc. planinių rodiklių transporto rūšių kaitos srityje, vadinasi, smarkiai atsiliekama nuo planuotų planinių rodiklių.

Tikimasi, kad naujajai „Marco Polo“ programai bus naudingos patobulintos finansinės sąlygos, kurios padės siekti šių planinių rodiklių; tai taip pat turėtų apimti projektus, susijusius su jūrų vandens keliais, ir projektus, skirtus eismo grūstims mažinti.

Tikiuosi, kad šia programa, kuria siekiama paskatinti ir paremti projektus, kuriais krovinių keliais transportas perkeliamas jūrų, geležinkelių ir vidaus vandenų keliams, pavyks sumažinti apkrovimą ir taršą bei užtikrins efektyvų ir mažiau aplinkai kenkiantį transportą.

 
  
  

- Pranešimas: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), raštu. (DE) Transporto ir turizmo komiteto pranešime nepakankamai atsižvelgiama į tikruosius geležinkelio transporto interesus apskritai ir į galimybes geriau pasinaudoti turimais pajėgumais.

Infrastruktūros operatorius būtina įpareigoti išlaikyti pajėgumų rezervus pasitaikančiam eismui metiniame tinklo plane. Dėl šio preliminaraus reikalavimo infrastruktūros operatoriams nelieka galimybės lanksčiai priimti sprendimus dėl šių priemonių realiu laiku. Pirminis Komisijos pasiūlymas netgi sugriežtintas, nes pajėgumo rezervais būtina užtikrinti tinkamą kokybę tarptautiniams krovinių eismo maršrutams.

Nėra galimybės planavimo tikslais net apytiksliai nustatyti, kiek maršrutų reikės geležinkelio bendrovėms. Šie pajėgumai pašalinami iš anksto iš planavimo proceso, todėl nėra galimybės patenkinti vėliau pateiktų maršrutų prašymų. Jei krovinių bendrovės nepanaudoja ribinių tinklo pajėgumų, šie galiausiai panaikinami, o tai nenaudinga visiems. Šiuo reglamentu siekiama būtent priešingo tikslo – tai yra geriau panaudoti turimus pajėgumus.

Norint apriboti neigiamą įtaką keleivių ir krovinių eismui trumpuoju laikotarpiu, reikalingas reglamentas, suteikiantis galimybę infrastruktūros operatoriams spręsti dėl šios priemonės tinkamumo, atsižvelgiant į keleivių pervežimo geležinkeliu eismo poreikius arba norint geriau atsižvelgti į krovinių pervežimo geležinkeliais poreikius.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), raštu. – (NL) Nuolat didėja tarptautinio ilgojo nuotolio krovinių transporto dalis, perkeliama iš geležinkelio kelių transportui. Tai susiję su šiomis svarbiomis priežastimis: tiesiamos naujos magistralės, atsisakoma tiesioginių geležinkelio jungčių su įmonėmis, o kelių transportas santykinai atpigo. Paprastai šios priežastys pamirštamos. Visą dėmesį skiriame kitoms dviem priežastims. Pirma – nepakankama skirtingų valstybių narių geležinkelių bendrovių koordinacija, todėl krovinių vagonai privalo laukti nepagrįstai ilgai, kol jie sujungiami su lokomotyvu kelionei pratęsti. Šią problemą galima išspręsti nustatytu grafiku važinėjančiais traukiniais.

Kitas esminis dalykas – lėtas transportas, nes keleiviniams traukiniams suteikiama pirmenybė. P. Duchoň pranešimu siekta panaikinti keleivinio transporto pirmenybę. Apkrautuose ruožuose tai gali reikšti ES primestą įsipareigojimą pakeisti nustatytus tvarkaraščius ir atsisakyti dalies traukinių. Rinkėjai netrukus supras, kad paslaugos pablogėjo Europos Sąjungos pastangomis. Reikia ne riboti keleivinį transportą, o spręsti geležinkelių pajėgumų grūstis ir trūkumus. Teigiama tai, kad tekste atsižvelgta į šį aspektą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), raštu. (DE) Šiuo metu kroviniai daugiausia pervežami keliais, tolydžio mažėjant geležinkelio, vandens ar oro transportu pervežamai daliai. Šiuo metu, kai ribos vis siaurėja, o konkurencija yra itin intensyvi, sunkvežimių vairuotojams lenkiant, prie to pridėjus pervargusius vairuotojus ir perkrautą transportą, rizika dažnai tampa lemtinga. Be eismo įvykių rizikos, krovinių eismas, kuris dažnai stringa, yra netinkamas dėl grūsčių, triukšmo ir aplinkos taršos.

Atėjo laikas atkurti krovinių pervežimą geležinkeliais, tačiau tam reikalingi pažangesni techniniai sprendimai ir logistikos modeliai koordinavimo ir organizacinio tinklo tikslais. Šis pranešimas yra žingsnis tinkama linkme, todėl balsavau už jį.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. (PT) Siekiant Europos tvaraus transporto tikslų arba, kitaip tariant, Europos ir jos transporto ateities, nepaprastai svarbu sukurti tikrą vidaus geležinkelių rinką. Taip pat svarbu, kad šis sektorius taptų sudėtine priemonių dalimi, siekiant sėkmingai įgyvendinti Lisabonos strategiją.

Krovinių pervežimas geležinkeliu taip pat labai svarbus įvairioms transporto veiklos sritims.

Sukūrus Europos geležinkelio krovinių tinklą, traukiniams vykstant sklandžiai ir nesunkiai kertant skirtingus nacionalinius tinklus, atsirastų galimybė geriau panaudoti infrastruktūrą ir padaryti krovinių pervežimą konkurencingesnį.

Esu tikras, kad būtina paremti priemones padėčiai krovinių pervežimo geležinkeliu sektoriuje pagerinti, kad šis būtų visiškai integruotas ir taptų sudėtine viso būsimo Europos transporto tinklo dalimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), raštu. − Sveikinu pranešėją ir Europos Komisiją už ryžtą, siekiant padaryti krovinių pervežimą geležinkeliu ES prioritetu.

Man asmeniškai labiau patiktų radikalesnis pasiūlymas, kuriuo nustatoma prioritetiniai tam tikrų maršrutų keliai, taip pat likusios geležinkelio pramonės pripažinimas, kad krovinių pervežimas yra svarbus, vystytinas ir remtinas.

Krovinių pervežimas geležinkeliu Europoje turi du trūkumus. Visų pirma, trūksta sąveikos, pirmiausia signalizavimo srityje; antra, pati geležinkelio pramonė pirmiausia keleivių operatoriai ir infrastruktūros teikėjai; jų visų pastangomis, parenkant maršrutą ir nustatant grafikus, krovinių pervežimas geležinkeliu atsiduria paskutinėje vietoje.

Šiuo pranešimu bent jau siekiama nutraukti šią santuoką iš išskaičiavimo ir suteikti galimybę krovinių operatoriams plėtoti savo veiklą.

Jei status quo išliks, po dvidešimties metų krovinių pervežimo geležinkeliu neliks. Būtina veikti nedelsiant, norint gyvybingo, patrauklaus ir konkurencingo krovinių pervežimo – priešingu atveju, krovinių nuo kelių pašalinti nepavyks.

 
  
  

- Pranešimas: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), raštu. − Džiaugiuosi savo kolegos Johno Bowiso darbu prie šių dokumentų; tai labai svarbu pacientų teisių srityje. Konservatoriai remia pacientų mobilumą ES ir laiko tai būdu sveikatos priežiūros paslaugų teikimui sustiprinti.

Šis klausimas iškilo į viešumą dėl atvejo JK Nacionalinėje sveikatos tarnyboje (NHS). Moteriai, kuri nuvyko į Prancūziją sąnario pakeitimo operacijos, kai vietos sveikatos priežiūros institucijai privertė ją laukti pernelyg ilgai, nebuvo atlygintos išlaidos, grįžus namo. Tačiau ji sprendimą apskundė ir byla išnagrinėta Europos Teisingumo Teisme, kuris nustatė svarbų principą – pacientai turi teisę vykti į kitą ES valstybę narę gydymo tikslais ir gauti išlaidų kompensaciją iš nacionalinio sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo.

Anaiptol nesu didelis ETT, dėl kurio ES nuolat sutelkiamos naujos galios, šalininkas, tačiau šis sprendimas yra nepaprastai svarbus. Tikiuosi, ir daugeliui mano rinkėjų, kuriuos nuvylė netinkamas leiboristų vyriausybės NHS valdymas, pavyks pasinaudoti šiame pranešime pateiktomis idėjomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), raštu. – (FR) Balsavau prieš pranešimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse, nes jis neatitinka ES tikslų suteikti aukšto lygio sveikatos priežiūros paslaugas pagal Sutarties 152 straipsnį ir Europos Sąjungos gyventojų poreikio pasinaudoti saugiomis ir kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis netoli nuo gyvenamosios vietos.

Pranešime nėra įtvirtinamas išankstinis leidimas, norint pasinaudoti gydymu kitoje ES valstybėje narėje. Išankstinis leidimas padeda užtikrinti valdomų socialinių sistemų pusiausvyrą, sudaryti pacientams garantuotas kompensavimo sąlygas ir suteikti reikalingą informaciją prieš vykstant gydytis į ligoninę užsienyje.

Taip pat nepriimtina siekti geresnių sveikatos priežiūros paslaugų priverčiant gydymo paslaugų teikėjus konkuruoti arba pasisakyti už laisvą pacientų judėjimo principą: tai pirmiausia priklauso nuo šių sveikatos būklės.

Priimti pakeitimai yra pernelyg silpni, todėl problemas belieka spręsti Europos Teisingumo Teisme.

Šia direktyva tik sustiprinama Europos Sąjungos gyventojų nelygybė sveikatos srityje, nes kokybiškas paslaugas gali pasirinkti tik tie, kurie pajėgia apmokėti šias išlaidas iš anksto.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Pagrindinė problema – tai, kad šis pranešimas priimtas nepakeitus 95 straipsnio pagrindo, kitaip tariant, sveikatos priežiūra vidaus rinkoje traktuojama kaip prekė, o tai nepriimtina. Todėl derėjo atmesti Komisijos pasiūlymą, kaip mes ir siūlėme. Tenka apgailestauti, kad Parlamento narių dauguma su mūsų pozicija nesutiko.

Todėl pacientų teisės pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje narėje neužtikrina išimtinės valstybių narių kompetencijos sprendžiant dėl savo sveikatos priežiūros sistemų organizavimo ir finansavimo. Tam priskiriami ir jų įgaliojimai nustatyti išankstinių leidimų sistemas, vykstant gydytis į ligoninę užsienyje.

Neužtikrinamos piliečių teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat ir šio sektoriaus darbuotojų teisės. Reikėjo padidinti įvairių ES valstybių narių socialinės apsaugos sistemų solidarumą ir koordinavimą, visų pirma taikant, stiprinant ir geriau atsiliepiant į sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų poreikius ir teises.

Todėl balsavome prieš šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), raštu. (DE) Balsavau už direktyvą dėl pacientų teisių pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kitose valstybėse narėse, nes ja padidinamas pacientų teisinis tikrumas. Europos Sąjungoje, pirmiausia pasienio zonoje, pvz., mano gimtajame mieste, dideliame Vokietijos, Belgijos, Liuksemburgo ir Prancūzijos regione arba kaimo regionuose, kur trūksta medicinos paslaugų, svarbu didinti pacientų mobilumą, siekiant geresnių sveikatos priežiūros paslaugų.

Vokietijos sveikatos priežiūros paslaugų sektoriui būtų naudingas tarptautinis pacientų mobilumas kitų ES valstybių narių pacientams geriau pasinaudojant aukštus standartus atitinkančiomis mūsų medicinos paslaugomis, pvz., reabilitacijos srityje. Tačiau būtina išlaikyti valstybių narių suverenumą. Valstybės narės tiesiogiai atsako už medicinos priežiūrą ir sveikatos priežiūros sistemų organizavimą. Pagal subsidiarumo principą, direktyva derėtų reglamentuoti tik tarptautinio pacientų mobilumo sritis. Negalime pažeisti Vokietijoje taikomų aukštos kokybės ir saugos standartų. Neleistina kelti klausimo dėl etikos standartų, kurių valstybės narės pagrįstai laikosi, pvz., dirbtinio apvaisinimo, DNR tyrimų ar eutanazijos srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), raštu. (FR) Džiaugiuosi šio pranešimo tikslais, nes juo siekiama pagerinti pacientams kitoje valstybėje narėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir paaiškinti kompensavimo už reabilitaciją tvarką; to galiojančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose trūksta. Būtina visiems Europos Sąjungos gyventojams suteikti galimybę pasinaudoti saugiu, efektyviu ir kokybišku gydymu, nustačius valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo priemones.

Tačiau primygtinai pareiškiu, kad valstybės narės turi išimtinę kompetenciją organizuoti ir finansuoti sveikatos priežiūros sistemas. Labai svarbi priemonė šia teise pasinaudoti – išankstinis gydymui ligoninėje reikalingas leidimas. Savaime suprantama, šia teise būtina naudotis tik pagal proporcingumo, būtinumo ir diskriminacijos draudimo principus.

Pasisakyčiau už dvejopą teisinį pagrindą, norint užtikrinti pagarbą nacionalinei kompetencijai. Iš tiesų Komisijos pasiūlyme ne kartą bandyta į šią sritį įsibrauti aplinkiniu keliu.

Galutiniu tekstu būtina pasiekti teisingą pacientų teisių ir valstybių narių nacionalinės kompetencijos sveikatos priežiūros srityje pusiausvyrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), raštu. Britanijos leiboristų delegacijos Europos Parlamente vardu džiaugiuosi daugeliu teigiamų Parlamento pranešimo dėl pasiūlymo dėl direktyvos sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse aspektų. Pirmiausia pritariame pakeitimams, kuriuose aiškiai nurodoma, kad nacionalinės vyriausybės išlieka visiškai atsakingos už savo nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų organizavimą ir gydymo sistemų nustatymą.

Tačiau mums susirūpinimą kelia nepakankamai aiškios taisyklės. Į kitą ES šalį vykstantis pacientas privalo žinoti, ar jam bus kompensuota, ir gauti reikalingą informaciją apie priimančios šalies sveikatos priežiūros tipą ir kokybę. Todėl leiboristų delegacija ragina direktyvoje aiškiai nurodyti, kad valstybės narės gali nustatyti išankstinio leidimo sistemą. Taip pat pasisakome už dvejopą 152 ir 95 straipsnių pagrindą ir tai, kad prioritetu reikia įtvirtinti sveikatos klausimus, o ne vidaus rinkos dalykus. Leiboristų delegacija susilaikė per baigiamąjį balsavimą, nes abu šiuos klausimus būtina spręsti per antrąjį svarstymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), raštu. Balsuojant dėl šio pranešime susilaikiau, nes juo nesuteikiama pakankamai garantijų Didžiosios Britanijos nacionalinės sveikatos tarnybos apsaugai ir finansavimui. Taip pat trūksta tvirtumo ar aiškumo dėl pacientų mažumos, kurie gali sau leisti naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje.

Europos Parlamento nariai toriai siekia tik vieno – savo pasiūlymu pakartotinai aplinkiniu keliu įvesti pasitikėjimą praradusią sveikatos sistemą; pagal jų pasiūlymą, nedidelė turtingųjų dalis galėtų pasinaudoti NHS lėšomis ir pasirinkti privatų gydymą likusioje Europos Sąjungos dalyje. Mokesčių mokėtojai tikisi, kad jų mokami pinigai, skiriami NHS, bus skirti sveikatos priežiūrai šalyje, o ne pervesti į kitas sveikatos priežiūros sistemas. Todėl visiškai nestebina, kad visai neseniai torių EP narys Dan Hannan pasisakė už privataus metodo taikymą sveikatos priežiūros srityje.

Neseniai vykusioje diskusijoje dėl Didžiosios Britanijos ir Airijos tarptautinių sveikatos priežiūros mokėjimų šešėlinis torių vyriausybės sveikatos apsaugos ministras Andrew Lansley nurodė, kad NHS ištekliai yra labai vertingi, ir kritikavo Didžiąją Britaniją sumokėjus 180 mln. svarų sterlingų iš NHS biudžeto Airijai. Tačiau toriai neparėmė mūsų pasiūlymo dėl aiškios išankstinių leidimų sistemos, būtinos vertingiems NHS ištekliams ir NHS paslaugoms apsaugoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), raštu.(EL) Balsavau prieš J. Bowiso pranešimą ir Komisijos pasiūlymą, nes jau pats šių dokumentų teisinis pagrindas įrodo, kad finansiniams interesams ir nekontroliuojamai rinkai suteikiama pirmenybė prieš pacientų teises gauti geresnes ir gausesnes sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuo pasiūlymu paneigiamos socialinės Europos ir solidarumo prognozės ir sudaromos prielaidos padėčiai, kai galimybe pasinaudoti išreklamuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis kitose valstybėse narėse galės pasinaudoti tik turtingiausi.

Dėl šios priežasties nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos suirs, o pacientai išvyks sveikatos priežiūros paslaugų ieškoti į užsienį. Sveikatos priežiūra yra ir turi išlikti valstybių narių prerogatyva. Neleistina sveikatos priežiūros klausimus spręsti ją prilyginant prekėms, o ne viešosioms paslaugoms. Be to, direktyvos projekte siūloma dirbtinė užsienyje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo sistema, nes sveikatos priežiūros išlaidos kompensuojamos pagal 1971 m. reglamentą dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), raštu. Susilaikiau balsuojant dėl šio pranešimo, nes labai noriu, kad žmonės gautų jiems skubiai reikalingą gydymą. Kita vertus, man taip pat svarbus išankstinio leidimo klausimas. Šia direktyva išankstiniu leidimu paneigiamos pacientų teisės. Būtent dėl šios priežasties pacientai kreipiasi į teismą ir dėl priimtų teismo sprendimų šiandien balsuojame dėl sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse. Į šią direktyvą įtraukę išankstinį leidimą grįžtame prie ištakų. Pacientams teks atsisveikinti su gyvybe dėl geografinių priežasčių; jų laukia tos pačios kliūtys, kaip ir siekiant gauti leidimą vykti gydytis.

Taip pat labai apgailestauju, kad šiame pranešime neišlieka teisinio pagrindo, kai pirmenybė teikiama pacientų sveikatai. Šį kartą tiesiog nepasinaudota galimybe, o pacientų sveikata siekiant pelno prilyginama prekei.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. Pagrindiniai pakeitimai dėl išankstinio leidimo nepasiteisino. Šie pakeitimai buvo labai svarbūs, norint išsaugoti NHS Škotijoje ir JK apskritai. Praradome balso teisę dvejopu teisiniu pagrindu, o tai būtų suteikę galimybę įtraukti visuomenės sveikatą, o ne vienintelį teisinį pagrindą – nustatyti bendrą rinką. Praradus šias abi pagrindines sritis ir dėl to, kad dabar vyksta pirmasis svarstymas, buvau priversta susilaikyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), raštu. – (NL) Pacientų mobilumo pasiekta, tačiau kol kas nepavyko užtikrinti teisinio tikrumo pacientams ir sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams. Dėl šios priežasties Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos vertinu teigiamai. Taip pat vertinu J. Bowiso pastangas pasiekti kompromisą šiuo itin sudėtingu klausimu. Jo pastangomis į Komisijos pasiūlymą įtraukta vertingų pakeitimų. Tačiau negalėjau pritarti galutiniam pranešimui, nes į jį neįtraukti du dalykai, susiję su valstybių narių įgaliojimais organizuoti ir finansuoti savo sveikatos priežiūros sistemas.

Kreipėmės su siūlymu įtraukti teisinį pagrindą, kuris leistų valstybėms narėms pateikti užsienio pacientams apmokėti tikrąsias išlaidas ir dalyvauti apmokant priežiūros paslaugas savo šalyje. Be to, visuomet pasisakėme už galimybę valstybėms narėms atsisakyti priimti pacientus, esant tam tikroms aplinkybėms, pvz., esant dideliam laukiančių pacientų skaičiui. Tai itin svarbu Belgijoje, nes šioje nedidelėje šalyje dėl gydymo kreipiasi sąlyginai didelis užsienio pacientų skaičius.

Šiandien plenarinėje sesijoje priimtas tekstas nesuteikia pakankamų garantijų šioje srityje. Dėl šių priežasčių per baigiamąjį balsavimą susilaikiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), raštu.(EL) Prieš eilinius piliečius nukreipta ES ir buržuazinių vyriausybių politika mažina viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų standartus; tai sukelia pacientų įtampą, laukimo sąrašus, įvairių paslaugų stygių, didina mokesčių naštą, mažina neapdraustųjų ir imigrantų apsaugą ir pan.

Drastiškai sumažinus socialines išmokas, sveikatos priežiūros sistemas darant komercines ir toliau privatizuojant bei užsipuolant draudimo teises, stambūs verslo konglomeratai gali gauti didžiulį pelną iš šio pelningo sveikatos priežiūros sektoriaus.

Direktyva dėl „pacientų mobilumo“ stiprinama bendra sveikatos priežiūros paslaugų rinka, Mastrichto sutartyje numatytų teisių taikymas ir pacientų mobilumas, norint išlaikyti komercinį sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį.

Dalies priežiūros užsienyje išlaidų atlyginimu siekiama eilinių piliečių sutikimo padaryti sveikatos priežiūrą komercinę, diferencijuoti, ir diskriminuoti teisės į gyvybę srityje.

Pacientų teises galima apsaugoti tik pasirinkus visiškai nemokamą viešą sveikatos priežiūros sistemą, apimant visų gyventojų sveikatos reikalavimus (specialiuosius ir kitus), nepaisant jų finansinės ar draudimo padėties. Tik šia sistema pagrįsta, eiliniams piliečiams skirta ekonomika galima užtikrinti kiekybinį tinkamumą ir kokybinius patobulinimus paslaugų srityje ir veiksmingą darbuotojų sveikatos ir gyvybės apsaugą.

 
  
  

- Pranešimas: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), raštu. − (IT) Balsavau už.

Sektoriaus tyrimai išsamiai parodė, kad 10–12 proc. vartotojų, vykstančių į Europos ligonines gydytis, kasmet suserga ligoninėje užsikrėtę ligomis. Šiuos duomenis pavertus skaičiais, padėtis tampa dar baugesnė, nes apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje ligomis ligoninėje užsikrėtė apie 5 mln. pacientų.

Grįžtant prie mano kolegės A. Sartori kalbos, saugos ir sveikatos priežiūros efektyvumą galima pagerinti nustačius programą, kurioje atsižvelgiama į šiuos pagrindinius dalykus: 1) padidinti slaugytojų – infekcijų kontrolės specialistų skaičių; 2) įgyvendinti sveikatos priežiūros darbuotojų ir paramedikų mokymus, pagrindinį dėmesį skiriant nozokomines infekcijas ir jas sukeliančių virusų atsparumą antibiotikams; 3) sudaryti sąlygas naujiems išradimams dėl šių ligų tyrimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. (PT) Balsavau už pasiūlymą dėl pacientų saugos. Nors sveikatos priežiūros sistema Europoje iš esmės pagerėjo dėl medicinos mokslo pasiekimų, kartais medicinos procedūros gali būti žalingos pacientų sveikatai. Kai kurie nepageidaujami veiksniai susiję su neišvengiamomis klaidomis arba gydymo metu kylančiomis infekcijomis.

Šiame pranešime pateikiami šie svarbūs pasiūlymai: kaip geriau rinkti informaciją vietos ir regioniniu lygmeniu; kaip pacientams suteikti išsamesnę informaciją; kaip padidinti slaugytojų infekcijos kontrolės specialistų skaičių; kaip skatinti sveikatos priežiūros darbuotojų švietimą ir mokymą; ir kaip skirti daugiau dėmesio infekcijoms, kuriomis užsikrečiama ligoninėse. Visiškai pritariu šioms priemonėms.

 
  
  

- Pranešimas: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), raštu. Džiaugiuosi siūloma iniciatyva, kuria siekiama pagerinti retomis ligomis sergančių ligonių sveikatos priežiūrą. Atsižvelgiant į ypatingą ligų pobūdį, pvz., retų vėžio formų, autoimuninių ligų, toksiškų ir infekcinių ligų pobūdį, nepakanka patirties ir išteklių, tačiau nuo jų kenčia 36 mln. ES gyventojų.

Europos Sąjunga gali nesunkiai padėti savo piliečiams – sustiprinti specialistų ir tyrimo centrų Europoje bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija ir paslaugomis. Tai tiesioginis būdas jums padėti. Šiame pranešime valstybės narės raginamos nustatyti naujus centrus ir mokymo kursus, norint maksimaliai padidinti mokslinių išteklių potencialą tiriant retąsias ligas ir sutelkti veikiančius tyrimo centrus ir ligų informacinius tinklus. Pritariu šioms priemonėms ir raginu imtis glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo, padėsiančio pasiekti didesnį pacientų ir ekspertų, kuriems pavedama padėti jums, gyventojams, judėjimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. (PT) Balsavau už pranešimą dėl retųjų ligų, nes manau, kad absoliučiai būtina imtis suderintų veiksmų retųjų ligų srityje Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu. Nors sergamumas retosiomis ligomis yra labai nedidelis, tačiau, kadangi jų labai daug, nuo jų kenčia milijonai Europos Sąjungos gyventojų.

Mano manymu, gyvybiškai svarbu remti nepriklausomas organizacijas, suteikti galimybę gauti informaciją apie retąsias ligas, įkurti specialistų centrus įvairiose valstybėse narėse, įkurti mokymo kursus veikiančiuose centruose ir sutelkti ekspertus ir specialistus. Norint imtis veiksmų retųjų ligų srityje, tam nedelsiant reikalingi tinkami ištekliai.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), raštu. − Balsuosiu už A. Trakatelliso pranešimą. Suprantu, kad daugelis retųjų ligų lieka netirtos, nes medicinos institutai užsiima rūšiavimu ir nekreipia dėmesio į neįprastinių ligų pacientų kreipimąsi, jei galimas pelnas yra nedidelis palyginti su pelnu, gydant įprastines ligas.

Tai pirmiausia pasakytina apie paveldimas genetines ligas. Manau, derėtų skatinti šios srities tyrimus ir padengti dalį tyrimo išlaidų. Taip pat nurodau savo interesą, nes viena šių ligų sergama ir mano šeimoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), raštu. (DE) Tiesioginis 15 pakeitime įtvirtintas raginimas panaikinti retąsias ligas, pasitarus su tėvais nešiotojais genetiniais klausimais, ir pasirinkti sveikus embrionus priešimplantacinės diagnostikos (PID) metodu prieštarauja ne tik galiojantiems Vokietijos įstatymams. Visų pirma atsižvelgiant į Vokietijos istoriją, reikalauti ar rekomenduoti naikinti ar atrinkti neįgaliuosius (net ir negimusius) yra visiškai nepriimtina ir netoleruotina iš principo.

Kelia nerimą tai, kad iš šių pasiūlymų ir teksto aiškėja visiška nepagarba kiekvieno žmogaus gyvybės vertei, kalbant apie ligonius ir sveikuosius. Pateikiamu papildymu raginimas taikyti retųjų ligų terapinį gydymą pakeičiamas tikslu užkirsti kelią ligoniams gimti.

Tai visiškai nesuderinama su Europos ir Tarptautinių žmogaus teisių deklaracijų dvasia ir raide. Iš tiesų įtikinama Europos politika reikėtų padėti ligoniams ar tiems, kuriems šis pavojus kyla, o ne vykdyti jų ankstyvą atranką kokybės kriterijų pagrindu. 

Pranešimas ir kai kurie jo pakeitimai, visų pirma 15 pakeitimas, neatitinka mano krikščioniškųjų vertybių. Todėl balsavau prieš šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), raštu. Sutinku su daugeliu šiame pranešime nurodytų dalykų. Tačiau pačiam pranešimui negaliu pritarti, nes jame įtraukta klausimų, kurie, mano manymu, priskirtini subsidiarumo sričiai, t. y. valstybių narių kompetencijai, todėl šiais klausimais Europos Parlamentui nuomonės reikšti nederėtų. Eugenikos praktikos dalykas yra vienas iš tų, kurie į šią rezoliuciją įtraukti priėmus 15 pakeitimą. 15 pakeitimui nepritariau. Tai subsidiarumo dalykas, todėl nepriklauso Europos Sąjungai, kurie nepriima ir neturėtų priimti teisės aktų eugenikos praktikos srityje. Todėl visam pranešimui nepritariau.

 
  
  

- Pranešimas: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), raštu. − Britų konservatoriams nepavyko patvirtinti 2007 m. Komisijos biudžeto įvykdymo. Esame įsitikinę, kad Parlamento biudžetas turi kurti Europos Sąjungos mokesčių mokėtojams pridėtinę vertę, todėl remiame pranešėjo pranešimą. Skyrium imant, pritariame pranešėjo išreikštai kritikai, kai Komisijai nepavyko užtikrinti tinkamų Bulgarijos ir Rumunijos finansinės kontrolės standartų. Tačiau pažymėtina, kad jau keturiolika metų iš eilės Europos Audito Rūmams nepavyko pateikti nesąlyginio patvirtinimo dėl bendros Europos Sąjungos finansinės atskaitomybės. Europos Komisija galiausiai atsako už atskaitomybę, todėl tradiciškai ir toliau ketiname balsuoti prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kol pamatysime realią pažangą ir gausime besąlyginį Europos Sąjungos Audito Rūmų patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), raštu. (RO) Aš, kaip ir likę PPE-DE frakcijos nariai iš Rumunijos, balsavau prieš Jeano-Pierre Audy pranešimą dėl 2007 m. finansinių metų bendrojo Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes 13 pakeitimas nepriimtas. Audito Rūmų ataskaitoje už 2007 m. finansinius metus vis dar išimtinai kalbama apie 2000–2006 m. projektus, nes 2007 m. buvo iš esmės skirti pasirengti įgyvendinti 2007–2013 m. programas. Todėl naujosios tvarkos, numatytos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, ir kuri yra paprastesnė ir griežtesnė už iki 2006 m. taikytą tvarką, pasekmių kol kas nėra galimybės įvertinti.

Norėčiau pabrėžti būtinybę supaprastinti struktūrinių fondų įgyvendinimo procedūras, visų pirma valdymo ir kontrolės sistemas. Dėl sistemos sudėtingumo kyla daugiausia valstybių narių reikalavimų pažeidimų. Taip pat norėčiau pabrėžti būtinybę supaprastinti Komisijos pasiūlytas priemones, persvarsčius struktūriniams fondams 2007–2013 m. laikotarpiu taikomą tvarką, atsiliepiant į dabartinę finansų krizę. Šios supaprastinimo procedūros yra itin svarbios administravimo naštai nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu sumažinti. Svarbu užtikrinti, kad šiomis supaprastinimo procedūromis pavyktų sumažinti klaidų skaičių ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders ir Jan Mulder (ALDE), raštu. – (NL) Nyderlandų liaudies laisvės ir demokratijos partija (VVD) balsavo prieš Europos Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. VVD laikosi nuomonės, kad Komisijai pavyko pasiekti pernelyg mažai pažangos, skatinant nacionalinių deklaracijų valstybėse narėse įvedimą. Iki šiol tai padarė tik keturios šalys, įskatinant Nyderlandus. Be to, VVD laikosi nuomonės, kad ES valstybėse narėse vis dar daroma pernelyg daug klaidų, skirstant Europos Sąjungos lėšas, kaip aiškiai matyti iš Europos Audito Rūmų atlikto audito. Audito Rūmai priėmė nepalankią audito išvadą, be kita ko, kaimo politikos, sanglaudos ir struktūrinės politikos srityse. VVD mano, kad audito sistemas būtina gerinti šiose srityse. Per pastaruosius penkerius metus pavyko pasiekti pernelyg mažai pažangos.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), raštu. (BG) Gerb. pirmininke, balsavau už 2007 m. Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

Kartu privalau paminėti balsavusi prieš šio pranešimo tekstus, kuriais siekiama įvesti ketvirtinių ataskaitų dėl struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo išteklių valdymo rinkimą, pirmiausia – Bulgarijos ir Rumunijos atveju. Balsavau prieš, nes tvirtai tikiu, kad prireikus didesnės kontrolės, derėtų įgyvendinti tai vienu metu ir vienodai visose valstybėse narėse, o ne tik vienos ar dviejų iš jų atžvilgiu. Taip pat kartu su Parlamento ir pranešėju išreiškiu susirūpinimą dėl to, kad Europos Komisija įšaldė ar susigrąžino beveik 1 mlrd. EUR Bulgarijai skirtų lėšų.

Kaip nurodoma pranešime, šie nuostoliai susidarė, o ištekliai įšaldyti dėl pažeidimų rengiant konkursus ir sprendžiant dėl išlaidų tinkamumo, panaudojus investicinius fondus ne pagal paskirtį ir dėl administracinių gebėjimų stokos. Pabaigoje norėčiau pasidalyti su jumis man susirūpinimą keliančiu dalyku, kad iš Bulgarijos gyventojų bus atimtos priemonės, kuriomis skatinamas Europos solidarumas, o jie nepelnytai bus priversti sumokėti už savo vyriausybės klaidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), raštu. − Balsavau už 2007 m. ES Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tačiau turiu tam keletą išlygų.

Prieš penkerius metus Pirmininkas J. M. Barroso pažadėjo iki savo kadencijos pabaigos visiškai sutvarkyti biudžeto kontrolės ir oficialių patvirtinimo pareiškimų sritį. Nepaisant padarytos pažangos, šiame procese išliko nemažai spragų.

Iki šiol 22 šalys pateikė metinę santrauką, atitinkančią bazinius minimalius finansinio reglamento reikalavimus, tačiau anaiptol ne visos santraukos yra patenkinamos. Tik aštuonios šalys atitiko reikalavimus ir pateikė oficialesnę analizę arba deklaraciją, tačiau Airijos tarp šių šalių nėra. Būtina užtikrinti, kad tuomet, kai kalbėsime apie 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, bus pasiekta gerokai didesnė pažanga.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), raštu. (RO) PD-L (Rumunijos liberalų demokratų partija), priklausanti PPE-DE frakcijai, balsavo prieš 2007 m. finansinių metų bendrojo Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kuriame kalbama apie Europos lėšų valdymą Rumunijoje ir Bulgarijoje.

Pranešime dėl įvykdymo, kuriame kalbama apie pažeidimus PHARE lėšų panaudojimo srityje iki 2007 m., išliko nuostata dėl specialaus pranešimo apie Bendrijos lėšų Rumunijoje valdymą ir taikytas kovos su korupcija priemones. Todėl PD-L frakcija Europos Parlamente balsavo prieš šį pranešimą.

Specialusis pranešimas nepateisinamas, nes bendradarbiavimo ir tikrinimo priemonė jau yra nustatyta, ją patvirtinus 2006 m. gruodžio mėn. Europos Tarybai. Papildomas pranešimas susilpnintų veikiančios bendradarbiavimo ir tikrinimo priemonės patikimumą. Iš tiesų pats Europos Komisijos atsakas, kurį išreiškė pranešėjas Mark Gray, patvirtina šios priemonės nereikalingumą, nes jau įtvirtintos išbandytos priemonės pažeidimams Bendrijos lėšų valdymo srityje nustatyti.

 
  
  

- Pranešimas: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , raštu. – (NL) Balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes į dabartinį Regionų komitetą niekas rimtai nebežiūri. Tai, be kita ko, susiję su miglotu sąvokos „regionas“ apibrėžimu; pats Regionų komitetas yra itin nevienalytis, o jame, be Europos tautų, taip pat atstovaujama miesto aglomeracijoms. Ypač keista prisiminus, kad visai neseniai regionai susiorganizavo į frakcijas, iš savo rinkėjų negavę demokratinio mandato.

 
  
  

- Pranešimas: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), raštu. − Britų konservatoriai prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai. Nesutinku su nuostata, kad ES gali suteikti ir reglamentuoti pagrindines teises. Labiausiai prieštarauju Pagrindinių teisių chartijai, nes ši priimta ES nepaisant to, kad nepavyko ratifikuoti nė vienos iš dviejų chartijai įgyvendinti skirtų priemonių – ES Konstitucijos ir Lisabonos sutarties.

Agentūros, kuriai pavesta prižiūrėti Pagrindinių teisių chartiją, įkūrimas yra didžiulis mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas ir tuštybė. Iš tiesų tas pats pasakytina apie daugelį kitų ES agentūrų, kurios dubliuoja nacionaliniu lygiu atliekamą darbą ir begėdiškai remia ES federalinėmis nuostatomis pagrįstą darbotvarkę. Daugeliui mano rinkimų apygardos rinkėjų šių didžiulių sumų švaistymas prilygsta antausiui, ypač dabar, siaučiant ekonomikos krizei, kai tenka vis daugiau skirti savo pinigų mokesčių pavidalu ES išlaidavimui finansuoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , raštu. – (NL) Balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes Europos pagrindinių teisių agentūra yra atliekama institucija, be kita ko, nusiteikusi prieš žodžio laisvę.

 
  
  

- Siūlymas priimti rezoliuciją (B6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. (PT) Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl miškų naikinimo ir alinimo keliamų iššūkių, nes esu įsitikinusi, kad miškų nykimas sukelia didžiulę žalą aplinkai, kurią sunku atkurti, pvz., suardomos vandens sąlygos, plečiasi dykumos, daroma įtaka klimatui ir mažinama biologinė įvairovė.

Būtina geriau derinti miškų išsaugojimą ir tvaraus valdymo politiką bei kitas ES vidaus ir išorės politikos sritis. Dėl šios priežasties būtina įvertinti ES politikos energetikos (pirmiausia biokuro rūšių), žemės ūkio ir prekybos srityse įtaką miškams.

Taip pat esu įsitikinusi, kad finansinė parama besivystančioms šalims yra gyvybiškai būtina atogrąžų miškų naikinimui sustabdyti. Sumažinę miškų naikinimą smarkiai prisidėtume švelnindami klimato kaitą ir prisitaikydami prie jos.

 
  
  

- Pranešimas: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), raštu. − (IT) Balsavau už.

Transporto valdymas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir reikalavimus, yra vienas pagrindinių diskutuotinų Europos Sąjungos politikos klausimų. Komisija programa CIVITAS (paskelbta 2002 m.), skirta skatinti platų miesto transporto paskirstymą, ir baltąja knyga: „Europos transporto politika iki 2010 m.: laikas priimti sprendimus“ (paskelbta 2001 m.), kurioje pasiūlyta sukurti tinkamesnę miesto transporto sistemą, jau pasiūlė tikrą veiksmų planą, skirtą Europos transporto kokybei pagerinti. Komisija sukūrė sistemą, kuria siekiama laipsniškai atskirti mobilumo poreikio didinimą nuo ekonomikos augimo, norint daugiau ar mažiau valdyti aplinkos taršą, kartu atsižvelgiant į Europos gamybos sistemos apsaugą. Komisija, susipažinusi su padėtimi, imasi priemonių užtikrinti visiems Bendrijos gyventojams veiksmingą ir itin saugų transporto tinklą.

Pagrindinį dėmesį turėsime skirti šiems penkiems dalykams: 1) keleivių teisėms ir pareigoms apsaugoti; 2) kelių saugumui sustiprinti; 3) saugumui skatinti; 4) kelių transportui riboti, siekiant užkirsti kelią sausumos transporto grūstims.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. (PT) Dabartinis spartus miestų augimas, prie kurio prisideda Europos gyventojų koncentracija miestų centruose, aptariamas Europos Parlamento pranešime, norint prisidėti prie didžiulio šioje srityje atliktino darbo.

Atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus, šiame pranešime, mano nuomone, pateikiama svarbių pasiūlymų.

Svarbiausias šios Parlamento priimtos pozicijos dalykas – atkreipiamas dėmesys į daugelį priemonių, kurioms trūksta darnumo – tai pasakytina ne tik apie teisės aktą, bet ir jo įgyvendinimą.

Sutinku, kad darnus požiūris reikalingas; taip pat derėtų skatinti įvairių transporto rūšių miesto centruose optimizavimą, pagerinus miesto transporto planavimą. Be to, pritariu nuolatiniams tyrimams ir inovacijoms šioje specifinėje srityje ir Komisijos bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis, siekiant, esant reikalui, prisidėti prie keitimosi informacija apie gerąja skirtingose šalyse taikomą patirtį. Galiausiai noriu pabrėžti Europos pramonės svarbą vystant technologijas, leisiančias pagerinti Europos miestų transporto valdymą, saugumą ir energetinį naudingumą.

 
  
  

- Pranešimas: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), raštu. (IT) Dėkoju, gerb. pirmininke. Balsavau už A. E. Jensen pranešimą, kuriame numatytas išsamus politinis pagrindas ir apibrėžiami veiksmai, norint ES lygmeniu panaudoti Pažangiąsias transporto sistemas (PTS).

Svarbiausi Europos Sąjungos iššūkiai transporto srityje – tai kelių eismo grūstys, didėjantis išmetamųjų CO2 dujų kiekis ir žuvusiųjų keliuose skaičius; aš manau, kad PTS yra pagrindinė priemonė padaryti transportą efektyvesnį, saugesnį ir mažiau kenkiantį aplinkai, šitaip prisidedant prie tvaresnio piliečių ir ekonomikos mobilumo vystymo.

Sutinku, kad PTS gali pagerinti Europos Sąjungos piliečių gyvenimo sąlygas ir prisidėti prie didesnio saugumo keliuose, taip pat sumažinti kenksmingų išmetamųjų dujų kiekį ir aplinkos taršą. Esu tvirtai išsitikinęs, kad pažangiosios transporto sistemos prisidės prie eismo veiksmingumo didinimo, taigi eismo intensyvumo mažinimo.

Nors keletas taikomųjų programų ir buvo sukurta ar įdiegta skirtingoms transporto rūšims (geležinkelių, jūrų ir oro transportui), kol kas nėra panašios išsamios Europos programos kelių transportui.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika