Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
PV
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.55 μ.μ. και συνεχίζεται στις 3.00 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου