Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů – viz zápis
 3.Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče (rozprava)
 4.Bezpečnost pacientů (rozprava)
 5.Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský parlament (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Udělení absolutoria za rok 2007: Soudní dvůr (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Udělení absolutoria za rok 2007: Účetní dvůr (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský veřejný ochránce práv (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský inspektor ochrany údajů (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Udělení absolutoria za rok 2007: EUROJUST (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro léčivé přípravky (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Udělení absolutoria za rok 2007: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Finanční správa a dohled nad evropskými agenturami (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Přivítání
 8.Hlasování (pokračování)
  8.1.Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Energetické vlastnosti budov (přepracované znění) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Ratingové agentury (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Program Marco Polo II (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Bezpečnost pacientů (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Udělení absolutoria za rok 2007: Komise (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Udělení absolutoria za rok 2007: sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond (ERF) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Udělení absolutoria za rok 2007: Hospodářský a sociální výbor (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Udělení absolutoria za rok 2007: Výbor regionů (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace odborného vzdělávání (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská policejní akademie (CEPOL) (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro dohled nad GNSS (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro železnice (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro obnovu (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro životní prostředí (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Evropské unie pro základní práva (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Odlesňování a znehodnocování lesů (B6-0191/2009)
  8.33.Akční plán v oblasti městské mobility (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Akční plán o inteligentních dopravních systémech (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Klimaticko-energetický balíček a balíček o námořní dopravě (podepsání aktů)
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Závěry schůze na nejvyšší úrovni G20 (rozprava)
 14.Finanční podpora organizace Special Olympics v Evropské unii (písemné prohlášení): viz zápis
 15.Situace v Moldavské republice (rozprava)
 16.Upevnění stability a prosperity v zemích západního Balkánu - Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 17.Nešíření jaderných zbraní a budoucnost Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (rozprava)
 18.Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)
 19.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 20.Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (rozprava)
 21.Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (rozprava)
 22.Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb – Společný systém DPH, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními (rozprava)
 23.Profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol (rozprava)
 24.Statistika přípravků na ochranu rostlin (rozprava)
 25.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (853 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1810 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí