Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 23. huhtikuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet (keskustelu)
 4.Potilasturvallisuus (keskustelu)
 5.Euroopan toimet harvinaisten sairauksien alalla (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Vastuuvapaus 2007: pääluokka I, Euroopan parlamentti (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Vastuuvapaus 2007: pääluokka IV, tuomioistuin (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Vastuuvapaus 2007: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Vastuuvapaus 2007: pääluokka VII, Euroopan oikeusasiamies (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Vastuuvapaus 2007: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Vastuuvapaus 2007: EUROJUST (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Vastuuvapaus 2007: Euroopan lääkevirasto (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Vastuuvapaus 2007: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Vastuuvapaus 2007: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Vastuuvapaus 2007: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Vastuuvapaus 2007: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Vastuuvapaus 2007: pääluokka II, neuvosto (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.EU:n virastojen varainhoito ja valvonta (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset (jatkoa)
  8.1.Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevat yhteiset säännöt (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaatiminen) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Luottoluokituslaitokset (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Marco Polo II -ohjelma (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Potilasturvallisuus (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Euroopan toimet harvinaisten sairauksien alalla (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Vastuuvapaus 2007: pääluokka III, komissio (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Vastuuvapaus 2007: Seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (EKR) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Vastuuvapaus 2007: pääluokka VI, talous- ja sosiaalikomitea (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Vastuuvapaus 2007: pääluokka VII, alueiden komitea (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Vastuuvapaus 2007: Euroopan koulutussäätiö (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Vastuuvapaus 2007: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Vastuuvapaus 2007: Euroopan poliisiakatemia (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Vastuuvapaus 2007: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Vastuuvapaus 2007: Euroopan rautatievirasto (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Vastuuvapaus 2007: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Vastuuvapaus 2007: Euroopan jälleenrakennusvirasto (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Vastuuvapaus 2007: Euroopan ympäristökeskus (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Vastuuvapaus 2007: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Vastuuvapaus 2007: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Vuoden 2007 vastuuvapaus: Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen (B6-0191/2009)
  8.33.Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Ilmasto- ja energiapaketti sekä meriliikennepaketti (säädösten allekirjoittaminen)
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.G20-maiden huippukokouksen päätelmät (keskustelu)
 14.Special Olympics -kilpailujen tukeminen Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 15.Moldovan tasavallan tilanne (keskustelu)
 16.Vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttaminen Länsi-Balkanilla - Bosnia ja Hertsegovinan tilanne (keskustelu)
 17.Ydinaseiden leviämisen estäminen sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuus (keskustelu)
 18.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus - Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus - Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (valinnainen pöytäkirja) (keskustelu)
 19.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 20.Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset (uudelleenlaadinta) (keskustelu)
 21.Rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen (keskustelu)
 22.Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus – Yhteinen alv-järjestelmä maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin operaatioihin liittyvien veropetosten osalta (keskustelu)
 23.Etniseen alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelma terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä (keskustelu)
 24.Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot (keskustelu)
 25.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (860 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1876 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö