Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse (diskusijos)
 4.Pacientų sauga (diskusijos)
 5.Europos veiksmai retųjų ligų srityje (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Teisingumo Teismas (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmai (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ombudsmenas (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taryba (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Europos agentūrų finansų valdymas ir kontrolė (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  8.1.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (nauja redakcija) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrosios taisyklės (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Bendrosios patekimo į tarptautinę rinką vežant krovinius keliais taisyklės (nauja redakcija) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Pastatų energetinis naudingumas (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Kredito reitingų agentūros (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisės (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Autorių ir gretutinių teisių apsaugos terminai (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Pažangiosios kelių transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Antroji „Marco Polo“ programa dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo krovininio transporto sistemos atitikčiai aplinkosaugos reikalavimams didinti („Marco Polo II“) (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Pacientų sauga (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Europos veiksmai retųjų ligų srityje (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Komisija (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.2007 m. bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Regionų komitetas (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Kova su miškų naikinimu ir alinimu (B6-0191/2009)
  8.33.Judumo mieste veiksmų planas (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Pažangiųjų transporto sistemų veiksmų planas (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Klimato ir energetikos teisės aktų paketas ir jūrų transporto teisės aktų paketas (aktų pasirašymas)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 13.G20 aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (diskusijos)
 14.Europos Sąjungos parama specialiosioms olimpinėms žaidynėms (rašytinis pareiškimas) (žr. protokolą)
 15.Padėtis Moldavijos Respublikoje (diskusijos)
 16.Siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo Vakarų Balkanuose – Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)
 17.Branduolinių ginklų neplatinimas ir Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo ateitis (diskusijos)
 18.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (fakultatyvus protokolas) (diskusijos)
 19.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 20.Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems gaminiams (diskusijos)
 21.Darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos (diskusijos)
 22.Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas – PVM bendros sistemos nuostatos dėl mokesčių vengimo, susijusio su importu ir kitais tarpvalstybiniais sandoriais (diskusijos)
 23.Asmenų skirstymas, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, kovojant su terorizmu, teisėsaugos, imigracijos, muitinės ir pasienių kontrolės srityse (diskusijos)
 24.Augalų apsaugos produktų statistika (diskusijos)
 25.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 27.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (830 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1724 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika