Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 23 april 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (debat)
 4.Patiëntveiligheid (debat)
 5.Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europees Parlement (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Hof van Justitie (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Rekenkamer (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europese Ombudsman (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Kwijting 2007: EUROJUST (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Kwijting 2007: Europees Geneesmiddelenbureau (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Kwijting 2007: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Kwijting 2007: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Kwijting 2007: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Kwijting 2007: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Financieel beheer en toezicht op EU-agentschappen (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Energieprestaties van gebouwen (herschikking) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Ratingbureaus (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Rechten van autobus- en touringcarpassagiers (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Programma Marco Polo II (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Patiëntveiligheid (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Kwijting 2007: Algemene begroting van de EU, afdeling III, Commissie (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Kwijting 2007: zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europees Economisch en Sociaal Comité (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Comité van de Regio's (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Kwijting 2007: Europese Stichting voor Opleiding (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Kwijting 2007: Europese Politieacademie (CEPOL) (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Kwijting 2007: Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Kwijting 2007: Europees Spoorwegbureau (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Kwijting 2007: Europees agentschap voor maritieme veiligheid (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Kwijting 2007: Europees Bureau voor wederopbouw (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Kwijting 2007: Europees Milieuagentschap (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Kwijting 2007: Europese autoriteit voor voedselveiligheid (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Kwijting 2007: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Kwijting 2007: Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Kwijting 2007: Communautair Bureau voor visserijcontrole (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Over het aangaan van de uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (B6-0191/2009)
  8.33.Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Klimaat- en energiepakket en pakket inzake het zeevervoer (ondertekening van de besluiten)
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Conclusies van de G20-Top (debat)
 14.Steun voor de speciale Olympische Spelen in de Europese Unie (schriftelijke verklaring): zie notulen
 15.Situatie in de Republiek Moldavië (debat)
 16.Consolidatie van stabiliteit en welvaart in de Westelijke Balkan - Situatie in Bosnië-Herzegovina (debat)
 17.Non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) (debat)
 18.Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (facultatief protocol) (debat)
 19.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 20.Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (debat)
 21.Geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten (debat)
 22.Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling - Gemeenschappelijk btw-stelsel in verband met belastingontduiking bij invoer en andere grensoverschrijdende handelingen (debat)
 23.Opstellen van profielen, met name op basis van etnische afstamming en ras, in het kader van de bestrijding van terrorisme, rechtshandhaving, immigratie, douane- en grenscontrole (debat)
 24.Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen (debat)
 25.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (894 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2170 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid