Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 23 aprilie 2009 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere (dezbatere)
 4.Siguranţa pacienţilor (dezbatere)
 5.Acţiunea europeană în domeniul bolilor rare (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Justiţie (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Conturi (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Descărcarea de gestiune 2007: Ombudsmanul (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Descărcarea de gestiune 2007: Eurojust (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Medicamente (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Descărcarea de gestiune 2007: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale CEDEFOP (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Descărcarea de gestiune 2007: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Descărcare de gestiune 2007: Consiliul (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare (continuare)
  8.1.Accesul la piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri(reformare) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Performanța energetică a clădirilor (reformare) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Agenţiile de rating al creditelor (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul şi cu autocarul (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Programul Marco Polo II (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Siguranţa pacienţilor (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Acţiunea europeană în domeniul bolilor rare (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Descărcarea de gestiune 2007: Comisia (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Descărcarea de gestiune 2007: al şaptelea, al optulea şi al nouălea Fond European de Dezvoltare (FED) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Economic şi Social (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Regiunilor (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană de Formare (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Descărcarea de gestiune 2007: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Mediu (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Descărcare de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Abordarea problemelor legate de defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările climatice și reducerea biodiversității (B6-0191/2009)
  8.33.Un plan de acţiune privind mobilitatea urbană (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Planul de acţiune pentru sisteme de transport inteligente (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Pachetul climă-energie şi pachetul privind transportul maritim (semnarea actelor)
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Concluziile Summitului G20 (dezbatere)
 14.Sprijinul pentru programul Special Olympics în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă): consultaţi procesul-verbal
 15.Situaţia în Republica Moldova (dezbatere)
 16.Consolidarea stabilităţii şi prosperităţii în Balcanii de vest - Situaţia în Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 17.Neproliferarea armelor nucleare şi viitorul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare (TNP) (dezbatere)
 18.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (protocol facultativ) (dezbatere)
 19.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 20.Stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare) (dezbatere)
 21.Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie (dezbatere)
 22.Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import și de alte tranzacții transfrontaliere (dezbatere)
 23.Elaborarea de profile, în special pe baza apartenenţei etnice şi rasiale, în cadrul luptei împotriva terorismului, ordinii publice, imigraţiei, controalelor vamale şi la frontieră (dezbatere)
 24.Statistici privind produsele fitosanitare (dezbatere)
 25.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (899 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (1972 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate