Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 23. april 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Pravice bolnikov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva (razprava)
 4.Varnost pacientov (razprava)
 5.Evropsko ukrepanje na področju redkih bolezni (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Razrešnica 2007: Evropski parlament (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Razrešnica 2007: Sodišče Evropskih skupnosti (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Razrešnica 2007: Računsko sodišče (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Razrešnica 2007: Evropski varuh človekovih pravic (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Razrešnica 2007: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Razrešnica 2007: Eurojust (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Razrešnica 2007: Evropska agencija za zdravila (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost v letalstvu (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Razrešnica 2007: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Razrešnica 2007: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Razrešnica 2007: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Razrešnica 2007: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja CEDEFOP (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Razrešnica 2007: Prevajalski center za organe Evropske unije (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Razrešnica 2007: Svet (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  8.1.Dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Energetska učinkovitost stavb (prenovitev) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Bonitetne agencije (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Pravice potnikov v avtobusnem prometu (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Drugi program "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Varnost pacientov (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Evropsko ukrepanje na področju redkih bolezni (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Razrešnica 2007: Komisija (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Razrešnica 2007: Sedmi, osmi in deveti evropski razvojni sklad (ERS) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Razrešnica 2007: Ekonomsko-socialni odbor (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Razrešnica 2007: Odbor regij (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Razrešnica 2007: Evropska fundacija za usposabljanje (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Razrešnica 2007: Evropska policijska akademija (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Razrešnica 2007: Evropski nadzorni organ za GNSS (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Razrešnica 2007: Evropska železniška agencija (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Razrešnica 2007: Evropska agencija za pomorsko varnost (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Razrešnica 2007: Evropska agencija za obnovo (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Razrešnica 2007: Evropska agencija za okolje (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost hrane (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Razrešnica 2007: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Razrešnica 2007: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (prej Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije) (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Razrešnica 2007: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Spopadanje z izzivi krčenja in propadanja gozdov z namenom preprečevanja podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti (B6-0191/2009)
  8.33.Akcijski načrt za mobilnost v mestih (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Akcijski načrt za inteligentne prevozne sisteme (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Podnebno-energetski sveženj in sveženj o pomorskem prometu (podpis aktov)
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 13.Zaključki vrha G20 (razprava)
 14.Podpora paraolimpijskim igram v Evropski uniji (pisna izjava): glej zapisnik.
 15.Razmere v Moldaviji (razprava)
 16.Utrditev stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu - Razmere v Bosni in Hercegovini (razprava)
 17.Neširjenje jedrskega orožja in prihodnost Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) (razprava)
 18.Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov – Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov – Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (izbirni protokol) (razprava)
 19.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 20.Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (razprava)
 21.Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (razprava)
 22.Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti - Skupni sistem DDV glede davčne utaje, povezane z uvozom in drugimi čezmejnimi transakcijami (razprava)
 23.Profiliranje, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju, carinskem in mejnem nadzoru (razprava)
 24.Statistika o fitofarmacevtskih sredstvih (razprava)
 25.Sklepi o nekaterih dokumentih: gl. zapisnik
 26.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 27.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (780 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1820 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov