Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pátek, 24. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (A6-0229/2009, Rumiana Jeleva)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Paní předsedající, hlasování bylo neplatné, protože je stejný počet hlasů jako před chvílí. Pan poslanec pronesl velmi závažné obvinění týkající se hlasování ve sněmovně. Chtěl bych požádat o zastavení řízení, dokud nezjistíme, zda tu hlasují poslanci, kteří by hlasovat neměli, nebo zda je toto obvinění chybné. Je to velice závažné obvinění.

(Potlesk)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí