Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (A6-0229/2009, Rumiana Jeleva)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, μόλις πριν λίγο ματαιώθηκε μια ψηφοφορία λόγω ισοψηφίας. Ένας βουλευτής προέβαλε έναν πολύ σοβαρό ισχυρισμό σχετικά με την ψηφοφορία στην αίθουσα. Θα σας ζητούσα να διακόψετε τη διαδικασία έως ότου διακριβώσετε κατά πόσον υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν ενώ δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν ή κατά πόσον ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής. Πρόκειται για πολύ σοβαρή κατηγορία.

(Χειροκροτήματα)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου