Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2639(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0192/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2009 - 7.21
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0329

Viták
2009. április 24., Péntek - Strasbourg HL kiadás

8. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. – Térjünk rá a szavazáshoz fűzött indokolásokra.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Elnök asszony, arra a komoly vádra szeretnék reagálni, amelyet ma az Európai Parlament képviselői ellen itt ebben az ülésteremben fogalmaztak meg, és a Martin úr által az Európai Parlamentet ért rágalomra, amely szerint egyes parlamenti képviselők nem maguk szavaznak, hanem megbízottjaikat küldik el, akik ezután az európai parlamenti képviselők szavazókártyáival voksolnak. Az ilyesfajta viselkedés elfogadhatatlan, hiszen az Európai Parlament üléseit élőben közvetítik. Az erkélyen európai polgárok foglalnak helyet, és ma, egy választási évben valami egészen rendkívüli dolognak lehettek fültanúi. Rágalmazás történt, ezért kérném, hogy következő ülésén az Elnökség utasítsa Martin urat, hogy vonja vissza kijelentését, és kérjen bocsánatot az összes jelenlévő európai parlamenti képviselőtől.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Rogalski úr, láthatta, hogy azonnal kértem annak kivizsgálását, hogy az állítás jogos vagy alaptalan volt.

Az esetet tehát dokumentáltuk. Az állítás alaptalannak bizonyult. Ezért tehát rögzítésre került a Hivatalos Lapban. Megkérem a Parlament Elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, az ügy tárgyalására pedig az Elnökségben kerül majd sor.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Elnök asszony, valóban gyorsan járt el az ügyben, mégis úgy gondolom, elfogadhatatlan, hogy egy képviselő felszólalásában ilyen súlyos vádakkal illesse a Parlament többi tagját. Nem támogatom a szélsőjobboldalt képviselő urakat, a Parlament elnökének azonban kötelessége, hogy támogassa és védje a képviselők jogait. Mindenféle felháborító vádakkal illetnek bennünket, és jogunk van ahhoz, hogy kollégáink itt a Parlamenten belül, illetve akár azon kívül is megfelelő bánásmódban részesítsenek bennünket, és etikus viselkedést tanúsítsanak velünk szemben.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Ha megengedi, feljegyeztem az elhangzottakat. Láthatta, hogy megpróbáltunk a lehető leggyorsabban rendezni a kérdést, hiszen fontos dologról van szó. Teljes mértékben egyetértek Önnel, és meg fogjuk határozni a szükséges intézkedéseket.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Elnök asszony, az említett szóváltást és az Ön segítőkész válaszát követően szeretném elmondani, hogy nem tudtam tegnap elkapni kollégája tekintetét, amint bejelentette, hogy ugyanez a képviselő – nem tartanám illőnek a „tiszteletreméltó” jelző használatát – cikket tett közzé az osztrák sajtóban, megnevezve a Parlament egyik alkalmazottját. Attól függetlenül, hogy a vádak igaznak bizonyulnak-e vagy nem, számomra ez egy teljességgel elfogadhatatlan viselkedés újabb megnyilvánulása. Könnyen előfordulhat, hogy az illető megbízólevelét nem hitelesítik majd, ha az osztrák választók elég bolondok lesznek ahhoz, hogy támogassák.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Rögzítettem a felszólalását, Beazley úr. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ésszerűen kell eljárnunk, ugyanakkor abban is igaza van, Beazley úr, hogy az ilyen viselkedés következményei általában visszaszállnak annak elkövetőjére.

 
  
  

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
  

- Jelentés: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Elnök asszony, a jelentés a fogyatékkal élők jogairól szólt, és szerettem volna megemlíteni, és elismerni azt a munkát, amelyet Richard Howitt, a Parlament munkáspárti képviselője a fogyatékkal élőkért folytatott küzdelemben végzett.

Mindig is nagy rajongója voltam a fogyatékkal élők számára biztosított sportolási lehetőségeknek. Mindannyian hallottunk már a paralimpiai mozgalomról, idén azonban első alkalommal az Európai Parlament és a Bizottság is elismeri azt a rendkívüli munkát, amelyet a Tim Shriver vezette Speciális Olimpiai Mozgalom végzett a szellemi fogyatékkal élőkért. Világszerte szerveznek programokat, amelyeknek egyikét mostantól részben az Európai Unió költségvetése támogatja.

Az a megtiszteltetés ért, hogy egyaránt ellátogathattam a sanghaji nyári játékokra, valamint az idahói Boise-ban rendezett idei téli játékokra, és csak nehezen tudnám leírni mindazt, amit a sportolók versenyzését és részvételét látva éreztem. Mindenképpen meg szerettem volna említeni, hogy teljes mértékben támogatom az állásfoglalást.

 
  
  

- Jelentés: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Elnök asszony, ismét úgy gondolom, hogy ez a jelentés sokak számára kedvező. Meggyőződésem, hogy a sikeresebb energia megőrzésért és a hatékonyabb energiafelhasználásért folytatott küzdelemben mindannyiunknak hasznára válnának a további energiahatékony termékek. Ugyanakkor ismét fel szeretném hívni a figyelmet, hogy képviselőként elsősorban példát kell mutatnunk.

Amikor az energiahatékonyságról beszélünk, gondoskodnunk kell róla, hogy saját házunk táján minden rendben legyen. Az Európai Parlament három épülettel rendelkezik – két parlamenti és egy adminisztrációs épülettel –; az egyik Brüsszelben, a másik Strasbourgban, a harmadik pedig Luxembourgban található. Ez egyértelműen jelzi, hogy energiahatékonyság tekintetében mi magunk vizet prédikálunk, de bort iszunk.

Itt az ideje, hogy példát mutassunk. Itt az ideje, hogy az enegiahatékonyságért folytatott küzdelem előtérbe kerüljön. Be kell zárnunk a strasbourgi Parlamentet, illetve a luxembourgi adminisztrációs épületet, és Brüsszelben kell maradnunk.

 
  
  

- Jelentés: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Elnök asszony, azért kértem szót, mert a határokon átnyúló fizetések sok előnnyel járnak, és azt jelzik, hogy egy kedvező megoldás és további korlátok megszüntetése révén az Európai Unió tudatosan figyel a polgárok igényeire, és olyan rendeleteket hoz, amelyek megkönnyítik mindennapi életüket. A jelentést teljesen meggyőzőnek találom, és ezért biztos vagyok benne, hogy jelentős lépést tettünk előre az Európai Unión belül megvalósuló tevékenységek elősegítésének terén. Remélem, hogy ez más területek számára is precedensként szolgál majd.

 
  
  

- Jelentés: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Elnök asszony, remélem, hogy a szavazáshoz fűződő indokolásom nem vált ki olyan kicsinyes reakciókat, amelyeket a Parlament másik felétől általában várhatunk.

Úgy hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy megoldást kell találni az adócsalás problémájára, ugyanakkor el kell ismerni, hogy azon vállalkozók esetében, akik keményen dolgoznak, munkahelyeket és megélhetést teremtenek mások számára, majd mindezért súlyos adóterhekkel sújtják őket, érthető az a szándék, hogy jövedelmüket törvényes eszközök segítségével alacsonyabb követelményű adórendszerekbe próbálják átmenteni.

Bizonyára mindannyian egyetértünk abban, hogy a csalás ellen harcolni kell, de a törvényes pénzátutalást ne sújtsuk szigorú büntetéssel. Azt gondolhatnánk, hogy az ilyen intézkedések véget vetnek majd az alacsonyabb adórendszereknek, és így több adót kell majd fizetnünk, azzal pedig tisztában vagyok, hogy különösen a velem szemben ülő képviselők ennek nagyon örülnének. Néha azonban fel kell mérnünk a döntéseink nem szándékolt következményeit is, és ha túlságosan szigorúan közelítjük meg az alacsonyabb adórendszereket, és az alacsonyabb adókat kínáló területeket, nem csupán egyik országból a másikba tereljük a pénz útját, hanem egyben teljesen kiűzzük Európából az oly szükséges tőkét, innovációt és vállalkozásokat.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Elnök asszony, természetesen a Hamon-jelentés ellen szavaztam, amely még rosszabb, mint a megtakarítások megadóztatásáról szóló bizottsági javaslat, hiszen teljesen ésszerűtlenül a Parlament többsége – jóllehet ez meg sem közelíti az összes képviselő számához viszonyított többséget – amellett szavazott, hogy megszüntessük a működőképes forrásadóztatást, és kizárólag az információcsere-rendszert tartsuk fenn, amely költséges, bürokratikus és egyáltalán nem hatékony. Ez felfoghatatlan!

Örömmel vallhatom be, hogy a jelenlévő képviselők többsége nem igazán jártas e területen, máskülönben nem szavaztak volna egy hatékony és olcsó rendszer eltörlése mellett, amely biztosítja, hogy tőkejövedelme után mindenki befizesse az adót, és ehelyett nem támogatták volna az információcsere rendszerét.

Hamon úr értésemre adta, őt nem érdekli, vajon mindenki befizeti-e az adót. Tegnap este azt mondta nekem: „Azt szeretném, ha a francia polgárok…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Elnök asszony, ugyanebben a témában, a szabad mandátummal kapcsolatban szólnék néhány szót. Nincs elvi kifogásom a forrásadóztatási rendszer ellen, de úgy gondolom, világosan jeleznünk kell, hogy az adócsalás nem elfogadható.

Egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, amelyek azt állítják, hogy az adóverseny egy jó dolog. Az adóverseny véleményem szerint is hasznos. Úgy gondolom, bárki, aki pártatlanul vizsgálja a kérdést, arra a következtetésre jut, hogy ez egy jó dolog. Az emberek gyakran mondják, milyen könnyű nektek – Írországban 12,5%-os vállalati adót fizettek; én pedig erre azt mondom, miért nincs nálatok is 12,5%-os vállalati adó, ha ez a gond? Ugyanakkor egy létező problémával állunk szemben, és az adócsalást illetően állást kell foglalnunk. Az adócsalás bűncselekmény, és gondoskodnunk kell róla, hogy ne kerüljünk túl közel a hasonló csalásokat elkövetőkhöz.

Korábban már láthattuk, milyen következményei lehetnek a pénzügyi világban a helytelen jogszabályoknak és a helytelen gyakorlatnak. Ezért elvi szinten nem ellenzem a forrásadót, de azt határozottan ki szeretném jelenteni, hogy az eddigieknél sokkal hangsúlyosabban kell fellépnünk az adócsalás ellen.

 
  
  

- Jelentés: Catherine Neris (A6-0068/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská , a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (SK) Képviselőcsoportom, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja üdvözli a mai szavazás eredményét, amelynek tárgya a Catherine Neris által készített, és az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételekről szóló jelentés volt.

A Tanáccsal nem tudtunk első olvasatban megállapodásra jutni, néhány tagállam ugyanis nem értett egyet a kötelező megfelelőségi nyilatkozatokra vonatkozó előírással. A mai szavazás az Európai Parlament néhány politikai szempontból kényes kérdésben elfoglalt, elsősorban a CE-jelzéssel kapcsolatos álláspontját tükrözi, amely elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy az Európai Parlament és a Bizottság második olvasatban történő jóváhagyását követően a Tanács közös álláspontot tudjon kialakítani.

Képviselőcsoportom, a PPE-DE, az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportjával, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoporttal, valamint a Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjával egyetértésben csak a szöveg technikai módosításait támogatta, további módosítási javaslataink révén pedig a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által elfogadott szöveget közelítettük a Tanács munkaszövegéhez. A PPE-DE nem támogatta a Belső Piaci Bizottság által elfogadott 17. és 54. módosítást, mivel egyetértettünk az Európai Bizottság javaslatával – ellenezzük az államközi jelölések bevezetését, ugyanis azok korlátozzák a belső piac működését, és úgy gondoljuk, hogy a CE-jelzésen kívül a tagállamoknak minden, a megfelelőségre utaló nemzeti jelzést el kell távolítaniuk.

Örömömre szolgál, hogy az álláspont a tegnapi vitában Verheugen biztos úr egyértelmű támogatását élvezte. Kívánom, hogy a jogszabály sikeres legyen.

 
  
  

- Állásfoglalási indítvány: - B6-0192/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Az állásfoglalás kétségtelenül tartalmaz néhány pozitív elemet, például a Frontex feladatkörének megerősítésére való felhívást, illetve a nemzeti biztonsági tervek kiegészítésére szolgáló európai belső biztonsági politikára irányuló kezdeményezést. Végül mégis úgy döntöttem, ellene szavazok, ugyanis teljességgel elfogadhatatlannak tartom, hogy a Parlament, amelynek feladata végeredményben az európai polgárok képviselete, kitartóan ragaszkodik a Lisszaboni Szerződéshez. Szintén nem nyerte el a tetszésemet az a felhívás, amelynek értelmében a lehető legkorábban be lehetne nyújtani a külföldi munkavállalók fogadását megkönnyítő javaslatokat, és amelyet ezért, véleményem szerint, el kellett utasítani.

 
  
  

- Jelentés: Angelika Beer (A6-0234/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Elnök asszony, képviselőtársaimhoz hasonlóan örömmel fogadtam a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, illetve a Biztonsági Tanács határozatának megújítására irányuló új törekvéseket annak érdekében, hogy megszüntethetők legyenek a meglévő szabályozási keretben található joghézagok.

Ugyanakkor elutasítom a jelentés szövegéből közvetlenül levonható következtetést, amely szerint a főbb tagállamok helyett a továbbiakban az Európai Unió lenne a folyamatban részt vevő legfőbb szereplő. Szinte hihetetlen, hogy az Unió úgy gondolja, joga és lehetősége lenne kiterjeszteni befolyását erre a területre, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy csupán két uniós tagállam rendelkezik atomfegyverrel, és további négy vesz részt a NATO atomfegyver-megosztási programjában.

A jelentés elsődleges törekvésként meg szeretné ragadni a lehetőséget, hogy leváltsa a nemzetközi kormányzás legfőbb asztalánál ülő tagállamokat, és jóval kevesebb figyelmet szentel a terroristák és banditaállamok nukleáris fegyverkezése által jelentett veszélynek.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Elnök asszony, úgy gondolom, ha alapvetésekből indulunk ki, mindannyian egyetértünk abban, hogy a nukleáris fegyverek rosszak. Abban is mindannyian egyetértünk, hogy a háború is rossz – ez szinte olyan egyértelmű, mint hogy a Föld gömbölyű. Ahogyan a nagy filozófus, Edwin Starr mondta egyszer: „Háború, mire jó az? Abszolút semmire.”

A téma vizsgálatakor azonban fel kell tennünk a kérdést: az EU-nak valóban fel kellene váltania a két atomfegyverrel rendelkező tagállamot a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló folyamat egészében, figyelembe véve, hogy a két tagállamon kívül teljes a szakértelem hiánya? Nem elhamarkodott azt javasolni, hogy az Egyesült Királyságnak be kellene szüntetnie a hasadóanyag-gyártást, amikor olyan sok juthat ebből az anyagból a terroristák vagy más banditaállamok kezébe?

A jelentés kizárólag a hatalomszerzésről szól, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáért folytatott küzdelmet vajmi kevéssé segíti elő, ezért fel kellene hagyni a hatalomszerzési törekvésekkel, és a valódi problémára kellene összpontosítani.

 
  
  

- Jelentés: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Elnök asszony, néhány héttel ezelőtt a kedvenc ételemet, curryt fogyasztottam a lakóhelyemhez közel eső Long Buckby nevű faluban, és egy politikai beszélgetést vezettem olyan résztvevők számára, akik még újak a politika terén. Mint mindenki – ezt Önök is jól ismerik –, európai parlamenti képviselőként sok mindent gondolnak. Először is, hogy rettentően jól megy nekünk, és egyáltalán nem törődünk a hétköznapi emberekkel, másodszor pedig, hogy Európa nem működik: túl sok a rendelet. Bizonyos esetekben talán igazuk van – költség-haszon elemzést kellene végezni a rendeletek hatásáról –, és a rendeletek végrehajtása nem megfelelő, vagyis Európa-szerte nem egységes a végrehajtásuk.

A jelentés a közösségi jog ellenőrzését tárgyalja, ami jó. Ha megnézzük az Eurobarométer honlapját, láthatjuk, hány jogsértési eljárást indít a Bizottság az egyes tagállamok ellen. A végrehajtás és az egységes végrehajtás hiánya azonban az egyik legfőbb probléma, amellyel a tőlem eltérő beállítottságú – vagyis inkább Európa-párti, semmint euroszkeptikus – képviselőknek itt az ülésteremben a jövőben szembe kell majd nézniük.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Elnök asszony, továbbra is úgy gondolom, van helye a konszenzusnak ebben a kérdésben, attól függetlenül, hogy szkeptikusak vagyunk-e a jövőbeli európai integrációt illetően, vagy azt szeretnénk, ha országunk egy nemzetek feletti állam részeként működne. Úgy hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy jelenleg az Európai Unió tagjai vagyunk, és be kell tartanunk a közösségi jog előírásait, hiszen végigjártuk a kötelező folyamatot, a vitákat és a jogi procedúrákat is.

Ezért hatékonyabban kell ellenőriznünk a közösségi jog alkalmazását – úgy gondolom, ebben mind egyetértünk. Amikor tehát a londoni választópolgárok, köztük is a sajtkereskedők arról panaszkodnak, hogy rengeteg pénzt kellett befektetniük annak érdekében például, hogy sajtértékesítéssel foglalkozó létesítményeiket a brit tisztviselők által aranytáblába vésett uniós szabványoknak megfelelően átalakítsák, majd a többi tagállamban utazva azt tapasztalják, hogy nyílt utcai piacokon árulják az olvadó sajtot, közben pedig a közösségi jog más országokban történő alkalmazásán tűnődnek, nos, akkor ideje megmutatnunk nekik, hogy Unió-szerte szigorúan vesszük a közösségi jog alkalmazását.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Elnök asszony, csak azon tűnődtem, vajon Kamall úr jogosan biztatta-e az Európai Parlamentet arra, hogy az figyelmen kívül hagyja a Szerződéseket, jogi kötelezettségeit, és tulajdonképpen kiterjessze az Európai Parlament hatáskörét, amikor a három különböző helyszínen található épületek kérdésében felszólalt. Tökéletesen tisztában van vele, hogy sajnálatos módon a tagállamok kormányai döntenek az egyes intézmények székhelyeiről, és hogy sajnálatos módon pártja korábbi vezetője, John Major elnöksége idején az 1992. évi edinburgh-i csúcson kötelezték az Európai Parlamentet arra, hogy évente 12 ülést Strasbourgban tartson.

Ez ugyan sajnálatos, mégis biztos vagyok benne, hogy nem a jogszabályok megsértése erre a megfelelő válasz. A megfelelő válasz az, ha felkérjük a kormányokat e szerencsétlen döntés felülvizsgálatára, amelyet korábbi pártvezetőjük irányítása alatt hoztak meg.

 
  
  

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
  

A nők jogai Afganisztánban (RC-B6-0197/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Megszavaztam az Európai Parlamentnek az afganisztáni nők jogairól szóló állásfoglalását, mert úgy gondolom, hogy a síita nők személyes státuszáról szóló új szerződéstervezet elfogadhatatlan. Ez a jogszabály, amelyet nemrégiben az afgán parlament mindkét háza elfogadott, számos módon súlyosan korlátozza a nők szabad mozgását, legalizálja a „házasságon belüli nemi erőszakot”, és teret ad a nők hátrányos megkülönböztetésének a házasság, a válás, az öröklés és az oktatáshoz való jog területén. Általában sérti az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szabványokat, ezen belül pedig a nők jogait.

Úgy gondolom, az Európai Uniónak egyértelműen jeleznie kell, hogy a törvénytervezetet hatályon kívül kell helyezni, mivel annak tartalma ellentmond a nemek közötti egyenlőség nemzetközi egyezményekben foglalt elvének.

 
  
  

A sierra leone-i különleges bíróság támogatása (RC-B6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Megszavaztam a sierra leone-i különleges bíróság támogatásáról szóló rendeletre irányuló közös indítványt, ugyanis mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a nemzetközi humanitárius jog hatálya alá eső erőszakos bűncselekményeket, különösképpen a háborús és emberiség elleni bűnöket elkövető személyek méltó büntetést kapjanak, és azt le is töltsék.

A 2000-ben az ENSZ és a sierra leone-i kormány által közösen létrehozott bíróság volt az első önkéntes forrásokból finanszírozott nemzetközi bíróság, az első, amelyet az állítólagos bűncselekmények elkövetésének helyszínéül szolgáló országban állítottak fel, és az első, amely háborús bűnökért és az emberiség ellen elkövetett bűnökért elítélt egy hivatalban lévő afrikai államfőt.

 
  
  

Az ashraf-i tábor lakóinak humanitárius helyzete (RC-B6-0248/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE) , írásban. (PT) Az ashraf-i tábor lakói az iráni uralom elnyomásának és az erőszakkal szembeni ellenállásnak egyik élő példái.

Ahogyan azt az írott sajtó, politikusok és bíróságok is bizonyították, az iráni ellenállás tagjai és a terrorizmus közötti kapcsolat megtalálására tett visszatérő kísérletek teljesen megalapozatlanok voltak. Éppen ellenkezőleg, az ashraf-i táborban uralkodó helyzet közügy, és sokan, köztük parlamenti képviselők és újságírók is ellátogattak a táborba, majd levonták saját következtetéseiket. Az ashraf-i tábor lakói a genfi egyezmény értelmében védettséget élveznek. Éppen ezért az Európai Parlament által közvetített üzenet rendkívül fontos: az ashraf-i tábor lakóinak joguk van a védelemhez, illetve ahhoz, hogy semmilyen körülmények között ne adják ki őket az iráni vezetésnek. Az emberi jogok legalapvetőbb szintű tiszteletben tartásáról van szó. Éppen ezért reméljük, hogy ez az állásfoglalás eléri a kívánt eredményt.

Végezetül, egyvalamit szeretnék még mondani az iráni rezsimmel kapcsolatban. Létfontosságú, hogy az Egyesült Államok szövetségesei által az iraki megszállás kezdetén és során elkövetett hibákat ne tetézzük továbbiakkal a csapatok kivonásakor. Ha e folyamat végén az iráni fundamentalista rezsim elsősorban Irak belügyeinek ellenőrzése révén erősebb befolyásra tesz szert a régióban, akkor a régió még inkább eltávolodik a békétől, és a világot az eddigieknél is nagyobb veszély fenyegeti majd.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE) , írásban. Elnök úr, liberális képviselőtársaimat arra biztattam, hogy ne szavazzák meg a Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja és az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja által benyújtott módosításokat, az állásfoglalás-tervezet ugyanis már így is kiegyensúlyozott volt, és a módosítások nem tükrözték az állásfoglalás szellemiségét és lényegét.

A PMOI-val, az iráni emberek egyik legjelentősebb ellenállási mozgalmával szemben alapos bizonyítékok nélkül hangoztatott bírálatok és vádak az Iráni Iszlám Köztársaság tekintélyelvű vezetésének békítésére tett kísérletnek tűnnek. Elképzelhetetlen számomra, hogyan tehet bárki nyugodt lélekkel szívességet ennek az elnyomó rezsimnek azáltal, hogy támogatja a módosításokat, amelyek lehetőséget biztosítanak Iránnak az emberi jogokat és az iráni demokráciát hirdető ellenállási mozgalom megtámadására és legyengítésére.

Köszönetet szeretnék mondani minden kollégámnak, akik az ashraf-i tábor lakóinak életét és épségét semmilyen módon nem veszélyeztető eredeti állásfoglalás-tervezetet támogatták. Segítenünk kell őket egy iráni rendszerváltás elindításában, amely békét és biztonságot teremthet a korábban évtizedekig a legkiszámíthatatlanabb és legbizonytalanabb helyzetűnek számító régióban.

 
  
  

- Jelentés: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , írásban. (IT) Elnök asszony, szavazatommal támogattam a jelentést.

Az elmúlt évtizedek során a fogyatékkal élők kérdésének jogalapú megközelítése kiteljesedett, és nemzetközi szinten is széles körben elfogadottá vált.

A fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása a kezdetektől fogva az európai szociális politika lényegi eleme volt, és ebben a tekintetben az ENSZ emberi jogokról szóló egyezménye további előremutató lépést jelent.

Az egyezmény alapelvei a méltóság és az autonómia tisztelete, a döntés szabadsága, a függetlenség, a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség, a társadalmi befogadás, a másság elfogadása, az esélyegyenlőség, a hozzáférhetőség, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség.

A társadalmi befogadás elősegítése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a 24., a 27. és a 28. cikk az oktatás, a munkavállalás és a szociális védelem tárgykörében. Reményeim szerint ezért az egyezményt minél több szavazattal elfogadják majd, és minden tagállamban a lehető leghamarabb sor kerül a ratifikálására.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Megszavaztam Jeleva asszonynak a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt bemutató jelentését, amely tárgyban a vállalt felelősség most először megoszlik majd a Közösség és a tagállamok között, hiszen az egyezmény az emberi sokféleség jegyében védi a fogyatékkal élők méltóságának és egyéni autonómiájának tiszteletét, valamint támogatja a velük szembeni hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódot, illetve a társadalomba való befogadásukat és elfogadásukat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN) , írásban. – (PL) A Jeleva asszony által készített, a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt bemutató jelentés elfogadása mellett szavaztam. Ezek a kérdések számomra különösen fontosak, ahogyan azt már számos alkalommal bizonyítottam, például a kárpátaljai Vajdaság úgynevezett Rehabilitációs Parlamentjének ülésein – ebből ez idáig 18-at tartottak.

Szüntelenül hangsúlyozom, hogy a fogyatékkal élőket a fogyaték nélkül élőkhöz hasonló bánásmódban kell részesíteni. Nem csupán fennkölt nyilatkozatok és jogi szabályozás formájában, hanem elsősorban a mindennapi élet gyakorlati kérdéseiben. Az egyezmény alapelvei a következők: a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét, a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség, teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás, a fogyatékkal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként, esélyegyenlőség, hozzáférhetőség, a nők és a férfiak közötti egyenlőség, a fogyatékkal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékkal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.

E tekintetben úgy gondolom, hogy a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései rendkívül pozitívak. Az Európai Unión belül hozzávetőleg 50 millió embert érintenek, míg a világon ez a szám becslések szerint akár a 650 milliót is elérheti.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL) , írásban.(EL) A Görög Kommunista Párt nem szavazta meg az Európai Uniónak a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és -jegyzőkönyvről készített jelentésre vonatkozó következtetését, véleményük szerint ugyanis az Európai Uniónak nincs joga ahhoz, hogy a 27 tagállam nevében hasonló megállapodásokat írjon alá az ENSZ-szel, illetve ezeket ratifikálja. Az EU részéről történt aláírás megsérti az uniós tagállamok függetlenségének és szuverenitásának elképzelését; ezek az országok az ENSZ tagjai, és megilleti őket az aláírás joga, illetve kötelessége. E konkrét esetben a Görög Kommunista Párt támogatja a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezményt és jegyzőkönyvet, valamint az egyezmény alkalmazásának kötelezettségét a tagállamokra nézve, annak ellenére, hogy a szóban forgó kérdés a kapitalista országok átfogó politikájának része, amely országok embertelen politikát folytatnak a speciális ellátásra szorulókkal szemben.

 
  
  

- Jelentés: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE) , írásban. A brit konzervatívok bizonyos mértékben osztják a jelentésben felvetett aggodalmakat, amelyek szerint néhány elenyésző számú esetben a profilalkotás gyakorlata során egyes visszaéléseknél komoly állampolgári jogsértések tapasztalhatók, és üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Parlament hogy fel kívánja hívni e problémára a tagállamok kormányainak figyelmét. Véleményünk szerint azonban a bűnüldöző hatóságok számára biztosítani kell a megfelelő eszközök használatának jogát annak érdekében, hogy feladatukat hatékonyan végezhessék, amely feladatoknak a profilalkotás – különösképpen a bűnüldözési operatív információn alapuló profilalkotás – részét képezi.

A szöveget azonban mégsem támogattuk, a preambulum bekezdések hangneme ugyanis rendkívül kiegyensúlyozatlan és túlzottan félelmet keltő. Az előadó az arányosság elvének betartására szólít fel, aminek tükrében különösen sajnálatos, hogy a jelentés készítésekor az adott elvet nem tartották szem előtt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , írásban. (IT) Elnök asszony, a jelentés elfogadása mellett szavaztam.

Minden, a jogállamiság elve alapján működő államnak kötelessége annak biztosítása, hogy a polgárok védelme érdekében végrehajtott megelőző intézkedések lebonyolításakor ne egy adott személy etnikai hovatartozását, hanem a személy magatartását vegyék figyelembe.

Etikai értelemben véve senkit sem lehet, illetve szabadna semmilyen módon őrizetbe venni, hacsak nem követett el olyan tettet, amelynek alapján vád alá vonható, vagy amely bizonyítja bűnösségét. A bevándorlás és a terrorizmus problémájának megoldása érdekében eljutottunk a „profilalkotás” fázisába: a módszert rendőrségi szervezetek dolgozták ki, és segítségével lehetőség van a terrorista- és bűncselekményeket potenciálisan elkövető személyek hálózatainak előzetes azonosítására. Az egyik leghatékonyabb profilalkotási módszer az úgynevezett „adatbányászat”, amely számítógépes adatbázisok felhasználásával, előzetesen, a faji, etnikai, vallási és nemzeti hovatartozás alapján készített mutatók figyelembe vételével kutatja fel az esetleges bűnözőket.

Intézkednünk kell a profilalkotás jogi paraméterek szerint történő szabályozásról, amely származásra és vallásra való tekintet nélkül lehetővé teszi az egyes személyek jogainak védelmét.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE) , írásban. (PT) A profilalkotás már ma is számos területen használatos a békefenntartástól kezdve a határokon zajló adminisztratív és vámellenőrzésekig, valamint természetesen a terrorizmus elleni harcban.

Egyre élénkebb érdeklődés övezi ennek a különböző forrásokból származó személyes adatok gyűjtésén alapuló vizsgálati módszernek a használatát, amely olyan érzékeny adatokat is felhasználhat, mint például az etnikai vagy a faji hovatartozás, a nemzetiség vagy a vallás.

E módszerek használata azonban sokat fejlődött anélkül, hogy korábban lehetőség nyílt volna ezek tárgyalására, és döntésre lehetett volna jutni azt illetően, hogyan és mikor használhatók, illetve hogy használatuk milyen esetben tekinthető szükségesnek, törvényesnek és arányosnak.

Egyértelmű továbbá, hogy az egyének alapvető jogainak és szabadságjogainak védelme érdekében létre kell hozni a szükséges biztosítékokat.

A jelenlegi helyzet még aggasztóbb, ha figyelembe vesszük, hogy az egyes adatbázisok, például a SIS II (Schengeni Információs Rendszer), a VIS (Visa Információs Rendszer) és az Eurodac között kereszthivatkozásokat kell kialakítani.

Éppen ezért gratulálni szeretnék az előadónak, Ludford asszonynak a kezdeményezésért, illetve azért, hogy e kellően kiegyensúlyozott és a megállapodott vállalásokat tiszteletben tartó jelentéssel lehetővé tette számunkra a vita elindítását.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM) , írásban. (SV) A Júniusi Lista támogatja a szöveget, amely kimondja, hogy politikai vitában kell tárgyalni az automatikus „adatbányászat” módszerével történő profilalkotás problémáját, mivel az nem felel meg azon általános előírásnak, amely szerint a bűnüldözéssel kapcsolatos döntéseknél minden esetben az adott személy magatartását kell figyelembe venni. Határozottan ellenezzük az etnikai alapú profilalkotást, amelynek részeként a hatóságok önkényesen használnak fel többek között fajra, bőrszínre, nyelvre, vallási, nemzeti és etnikai hovatartozásra vonatkozó adatokat; meglátásunk szerint egyértelműen fennáll a veszélye, hogy ártatlan emberektől önkényesen vonják meg a szabadságukat.

Nem hisszük azonban, hogy a probléma megoldása leghatékonyabban uniós szinten valósulhat meg. Nemzetközi szinten kell megoldást találni nemzetközi megállapodások és egyezmények keretén belül, például talán az ENSZ segítségével.

A jelentés legtöbb következtetésével egyetértünk, a fent említett okok miatt azonban a jelentés egészét elutasítottuk.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL) , írásban.(EL) A jelentés tárgya az EU-n belül elnyomó mechanizmusok és titkosszolgálatok által használt módszer, amelyhez a hasonló USA-beli mechanizmusok szabványai szolgálnak alapul, és amelynek célja, hogy etnikai vagy faji hovatartozás, magatartás, politikai, társadalmi, vallási és ideológiai meggyőződés, valamint társadalmi tettek alapján „terrorista-” és bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyként szabványosítsa és kategorizálja az embereket. Ez a módszer természetesen nem új. A burzsoázia elnyomó mechanizmusainak múltjában gazdagon találunk a kommunisták és a társadalom harcosai ellen elkövetett bűncselekményeket, akiknek esetében e besorolás célja az volt, hogy „a közrendre és a közbiztonságra” veszélyt jelentő címkével billogozzák meg őket. Ma a „terrorizmus” ürügyén ismét előhívják ezeket az európai polgárság történetének legsötétebb korszakaiból.

Jóllehet a jelentés kritikus álláspontot alakít ki e módszerekkel szemben, nem hajlandó azokat határozottan elítélni és azonnali eltörlésüket követelni. Éppen ellenkezőleg, a rendőrségi nyomozás törvényes eszközeiként ismeri el őket, amennyiben működésüket szigorú feltételek és korlátozások szabályozzák. Az ilyen fasizmusba hajló módszerekre nem vonatkoznak, és nem is vonatkozhatnak garanciák és korlátozások.

A Görög Kommunista Párt ezért elutasította a jelentést. Felszólítjuk a munkásokat, hogy emelt fővel és az engedetlenség eszközével törjék és döntsék meg az elnyomást, az üldöztetéseket, a terrorizmust, valamint a demokratikus és szabadságjogok megsértését pártoló Európai Uniót.

 
  
  

- Jelentés: Antonio De Blasio (A6-0180/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE) , írásban. A brit konzervatívok támogatják az EU költségvetésével kapcsolatos csalások elleni küzdelem sikerét biztosítani kívánó kezdeményezéseket. E tekintetben a jelentés számos ésszerű javaslatot tartalmaz, köztük az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) függetlenségének megerősítését.

Határozottan ellenezzük ugyanakkor egy európai főügyészi tisztség létrehozását, következésképpen a jelentés 57. bekezdésében található javaslatot is.

 
  
  

- Ajánlás második olvasatra: Bart Staes (A6-0256/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE) , írásban. Az elmúlt héten látogatást tettem választókörzetemben a Johnson of Wiyley kertészeti vállalkozásnál, ahol aggodalmuknak adtak hangot a növényvédő szerekkel kapcsolatos új csomag néhány elemével kapcsolatban, különösképpen az olyan növényvédő szerekre vonatkozó szigorú csökkentési előírásokat illetően, amelyeknek más anyagokkal történő helyettesítése jelenleg még nem megoldott.

Örömömre szolgált azonban, hogy a javaslat ebben az esetben láthatóan kevésbé ellentmondásos. A Parlament és a Tanács között minden bizonnyal létrejövő egyetértés fényében örömmel támogattam a Tanács szövegét és az elfogadott módosításokat, annak ellenére, hogy ez utóbbiak elfogadására végül nem került sor.

A növényvédő szerek használatával kapcsolatos adatok rendszeres gyűjtése és közzététele elősegítheti a növényvédő szerek tudatosabb és ellenőrzött felhasználását, és kisebb, de jelentős szerepet játszhat annak elérésében, hogy a növényvédő szerek egészségünk és a környezet szempontjából is biztonságosak legyenek, míg a korábbi csomaggal kapcsolatban elhangzott fenntartásokra is megoldást kínál.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Igennel szavaztam a növényvédő szerekkel kapcsolatos statisztikákról szóló jelentésben foglalt második olvasatra tett ajánlásra vonatkozó módosításokra. Véleményem szerint a jelentés kiegészíti majd a növényvédő szerekre vonatkozó, az elmúlt év végén elfogadott meglévő kezdeményezéseket.

A jelentés számos fontos módosítást tartalmaz, például a „növényvédő szerek” kifejezést a „peszticidek” szóval helyettesíti, és annak értelmét kiterjeszti a biocid termékekre, illetve a nem mezőgazdasági, kereskedelmi felhasználásra szánt peszticidekre is. E rendelettel az Európai Unió gondoskodik a peszticideknek a korábbinál jóval biztonságosabb felhasználásáról.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE) , írásban. (DE) A növényvédő szerek statisztikáiról szóló rendelet a növényvédő szerekre vonatkozó európai politika felülvizsgálatának részét képezi, amelyhez az év elején sikeresen elfogadott jóváhagyási rendelet, illetve a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv is hozzátartozik.

A cél az, hogy a kockázatok csökkentése révén a lehető leghatékonyabban csökkentsük a növényvédő szerek ártalmas hatásait. Ennek méréséhez mutatókra van szükségünk, e mutatók kidolgozásához pedig statisztikák által meghatározott megbízható adatokra, amelyek biztosítják a tagállamok közötti összehasonlíthatóságot. Ezért szavaztam a jelentés mellett. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy csak azok szolgáltatnak majd adatokat, akik e szereket a szabályozásnak megfelelően értékesítik. Az Európa-szerte zajló illegális növényvédőszer-kereskedelemről szóló naprakész jelentések eredményei szerint sokkal nagyobb rálátással kell rendelkeznünk erre a területre. Ugyanez vonatkozik a termékek harmadik országokból történő behozatalára is. E tekintetben meg kell erősítenünk az ellenőrzést.

A szigorú európai jóváhagyási eljárás biztosítja az emberek és a környezet átfogó védelmét. A növényvédő szereket engedély nélkül értékesítő vagy használó személyek, illetve azok, akik nem ellenőrzik megfelelően a maradékanyag-határértékeket, nem csupán elkerülhető kockázati forrást teremtenek, hanem a termék gyártójának, valamint az egész mezőgazdasági ágazatnak a jó hírén is foltot ejtenek. A meglévő jogszabály e tekintetben megfelelő szintű védelmet biztosít. A jogszabályt azonban be is kell tartani és ellenőrizni kell.

 
  
  

- Jelentés: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Szavazatommal támogattam az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezéséről szóló javaslatot, mivel a jelenlegi fogyasztási jellemzők súlyos környezeti következményekkel járnak, elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátása és a szennyezés révén.

Úgy gondolom, mindenképpen változtatnunk kell a fogyasztási és gyártási szokásokon, anélkül, hogy mindez jelentős költségnövekedést jelentene akár a vállalatok, akár a háztartások számára.

 
  
  

- Jelentés: Catherine Neris (A6-0068/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Szavazatommal támogattam az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételekről szóló jelentést e termékek mozgásának és felhasználásának elősegítése érdekében. Az építési termékek teljesítményét jelző közös műszaki nyelv használata tisztázza, és leegyszerűsíti a CE-jelzéshez való hozzáférésre vonatkozó feltételeket, és nagyobb biztonságot jelent a felhasználók számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE) , írásban. – (CS) Nagy örömmel tölt el, hogy a mai plenáris ülésen kiküszöböltük az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételekről szóló javasolt rendelet néhány komoly hiányosságát, amelyek a szocialista előadó által kerültek bele a műszaki szabványba. Zita Pleštinská árnyékelőadó minden elismerést megérdemel. Az ő szakmai tapasztalatának és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban való szorgos munkájának köszönhető, hogy a jelenlegi változat megfelel a szakmai elvárásoknak. A harmonizációnak és a gyártási tétel CE-jelzésének köszönhetően egyszerűbbé válik majd az ügyvitel és csökkennek a költségek, elsősorban a kisvállalatok számára. A 27 tagállam egymástól eltérő követelményei érvényüket vesztik. A gyártási tétel megfelelőségre vonatkozó CE-jelzése elégséges garanciát nyújt arra vonatkozóan, hogy a termékek megfelelnek az európai szabványoknak. A prototípusok és az egyszeri termékek esetében nem lesz szükség a harmonizációra. Kizárólag abban az esetben kell a termékeknek különleges körülményre vonatkozó követelményeket is kielégíteniük, amennyiben szállításuk érintett, például földrengésveszély által fenyegetett országba történik. Köszönetet mondok a cseh elnökségnek e szövegváltozat támogatásáért.

 
  
  

- Jelentés: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , írásban. (IT) Köszönöm, elnök asszony. A jelentés elfogadása mellett szavaztam.

A 2560/2001/EK rendelet központi témája a határokon átnyúló átutalások, valamint a határokon átnyúló fizetési műveletek. A rendelet elfogadására 2001. december 19-én került sor, célja pedig annak biztosítása, hogy a határokon átnyúló fizetések díja megegyezzen a tagállamon belül történő fizetések díjával.

2006. január 1-jéig a rendelkezések kizárólag a 12 500 eurót meg nem haladó átutalásokra, bankjegykiadó automatáknál történő készpénzfelvételre, valamint betéti vagy hitelkártyával történő fizetésekre vonatkoztak az EU országaiban, míg e dátumot követően a határösszeg 50 000 euróra emelkedett. A módosítás árcsökkenéshez és a fizetési szolgáltatások piacán megfigyelhető egyre élesebb versenyhez vezetett. A 2560/2001/EK rendelet azonban néhány hiányossággal is bír, például nem határozza meg a „megfelelő összegű fizetés” fogalmát, és nem tartalmaz felülvizsgálati záradékot, amely kérdésekben azonnali intézkedés szükséges.

Zárásképpen ismertetném, hogy támogatjuk a 2560/2001/EK rendelet változtatására és módosítására vonatkozó javaslatot, hiszen kötelességünk a határokon átnyúló fizetéseket egyszerűbbé és gazdaságosabbá tenni.

 
  
  

- Jelentés: Horst Schnellhardt (A6-0087/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Szavazatommal támogattam a Schnellhardt úr által a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló rendeletről készített jelentést, úgy gondolom ugyanis, hogy a dokumentumban található javaslatok lényegesen biztonságosabbá teszik e termékek felhasználását, különösen azáltal, hogy a kezelési folyamat egésze során biztosítják a nyomon követhetőséget. Ennek köszönhetően az EU-n belül megerősödik az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE) , írásban. (FR) A jelentésnek köszönhetően pontosabb jogalkotási keret áll majd az Európai Unió rendelkezésére, amellyel az élelmiszer-gyártási és -forgalmazási lánc egésze biztonságosabbá tehető. A szöveg érdemei közé tartozik, hogy egy sokkal inkább a kockázat és ellenőrzés elve alapján működő módszert javasol, és következetesebbé teszi az állati melléktermékekről szóló rendeletet, illetve a higiéniai jogszabályokat, miközben további előírásokat vezet be az állati melléktermékek nyomon követhetőségére vonatkozóan.

Elmondhatom továbbá, hogy Schnellhardt úr korábbi, az élelmiszerek higiéniájáról szóló 2002. évi jelentése igen pozitív hatást gyakorolt a tekintetben, hogy tudatosította az európai vadhús ágazat szereplőiben saját feladataikat. E rendeletnek a nemzeti jogszabályokba történő átültetése a gyakorlatban is kedvező eredménnyel járt, például a hétmillió európai vadász képzésének javítása terén, akik azáltal, hogy folyamatosan ebben a környezetben tevékenykednek, gyorsan és hatékonyan észlelhetik a vadállományt érintő egészségügyi problémákat.

Támogatom tehát a jelentést, amely lehetővé teszi az Európai Unió számára az állati eredetű termékekkel kapcsolatos esetleges élelmiszerválságok hatékonyabb előrejelzését és kezelését.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE) , írásban. (RO) Megszavaztam a jelentést, ugyanis Romániában, csakúgy, mint más tagállamokban időről-időre szembe kell néznünk az állati eredetű termékekkel kapcsolatos, a közegészséget és az állategészséget veszélyeztető válságokkal, például a fertőző szivacsos agyvelőgyulladással, a dioxinnal, a sertéspestissel és a száj- és körömfájással. Az ilyen válságok szélesebb körű hátrányos következményekkel járnak a gazdák társadalmi-gazdasági helyzetére, illetve az érintett ipari ágazatokra nézve, például annak következtében, hogy megrendül a fogyasztóknak az állati eredetű termékek biztonságába vetett bizalma. A járványok kitörése a környezetet is veszélyeztetheti: a tetemek eltávolítása és a biológiai sokféleség tekintetében. Jogalkotási szempontból szükség volt a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekről szóló rendelet felülvizsgálatára.

Így megoldódnak a rendelet hatáskörének különböző értelmezéseihez fűződő, valamint az ezen eltérés által okozott problémák, név szerint: a verseny torzítása, valamint az emberi és állati egészségre veszélyt jelentő tényezőkkel szembeni eltérő szintű védelem; az állati melléktermékek fokozottan kockázat alapú besorolása; az eltérések tisztázása (pl.: az állati melléktermékek hatása a kutatásra, járványok, természeti katasztrófák); az adminisztratív terhek csökkentése az egyes gazdasági egységek számára szóló kettős engedélyek megszüntetésének köszönhetően.

A felülvizsgálat fenntartja az EU-n belül a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek felhasználására, eltávolítására, nyomon követhetőségére és forgalmazására vonatkozó szabályozási elveket, és ezáltal gondoskodik a magas szintű élelmiszerbiztonságról és fogyasztóvédelemről.

 
  
  

- Jelentés: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) A jelentés tárgya az Európai Parlament által a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelv iránti javaslatról készített állásfoglalás-tervezet.

Megszavaztam a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló jelentést, ugyanis az megerősíti az átláthatóság és a pénzügyi igazságosság elvét.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE) , írásban. (FR) A Hamon-jelentés az információcsere általános használata mellett érvel, amely egy bürokratikus és teljesen rossz hatásfokkal működő rendszer. Jómagam a forrásadóztatást részesítem előnyben, amely ésszerű adóösszeg (20 vagy akár 25%) fizetése mellett lehetővé teszi a polgárok számára, hogy adójuk teljes összegét abban a tagállamban fizessék, amelynek adófizetői. Ez az adó természetes és jogi személyek esetében egyaránt alkalmazandó, a forrás helyszínén a pénzt (értékpapírokat, kötvényeket stb.) kezelő pénzügyi szervezetnek kell beszednie, majd továbbítani kell az adófizető adóügyi minisztériumához. Ideális esetben az összeg közösségi forrásként kerül felhasználásra.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM) , írásban. (SV) Elengedhetetlen, hogy az EU tagállamaiban megoldást találjunk az adócsalás problémájára. A Bizottság javaslata és a bizottsági jelentés azonban számos olyan szövegelemet tartalmazott, amelyek, amennyiben megszereznék a Parlament támogatását, csupán az uniós együttműködés túlszabályozottságát fokoznák.

A jelentés egésze ellen szavaztunk, és kérjük a teljes jogszabályi javaslat átfogó felülvizsgálatát.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , írásban. Támogatom a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló javaslatot abban a reményben, hogy elősegíti majd a joghézagok megszüntetését és az adócsalás kiküszöbölését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi irányelv megkerülhető, és a leggazdagabbak számára lehetővé teszi az adófizetés elkerülését, míg a jóval kevesebb jövedelemmel rendelkezők továbbra is befizetik adójukat; ez a javaslat véget vet az effajta gyakorlatnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE) , írásban. A jelentés figyelembe veszi a világ vezetőinek azon észrevételét, amely szerint az adóparadicsomok a világgazdaság részét képezik, és szélesebb érdekeket is ki kellene szolgálniuk. A forrásadóval kapcsolatban már számos intézkedés történt, e jelentésnek köszönhetően pedig tovább erősödik az adóparadicsomok megtakarításai és tranzakciói átláthatóságának növelése iránti igény. Mindez különösen fontos a vállalati és az egyéni szintű adóelkerülés problémája szempontjából.

 
  
  

- Jelentés: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM) , írásban. (SV) Az adócsalás megelőzése érdekében nagy van szükség jól működő rendszerek létrehozására. Ez különösképpen vonatkozik a héára. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy jelenlegi formájában a Bizottság javaslata, valamint az elkészült jelentés több kérdést vet fel, mint amennyi választ kínál. Az EU-nak hosszú távú célja a szabályozási terhek csökkentése. A Bizottság javaslata, úgy tűnik, éppen az ellenkező irányban halad, és azzal a veszéllyel járhat, hogy növeli az adminisztratív terheket, különösen az európai kisvállalkozások számára. A javaslat szövege szintén olyan elemeket tartalmaz, amelyek nagy változásokat jelentenének a svéd jogalkotásban.

Úgy döntöttünk, első olvasatban elutasítjuk a javaslatot, mindazonáltal reméljük, hogy a Bizottság eredeti javaslatát illetően építő jellegű módosítások születnek majd.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE) , írásban. Az EPLP örömmel fogadta Visser úr jelentését az importhoz, illetve egyéb határokon átnyúló tranzakciókhoz köthető adócsalásról. Bár a héa esetenként igen összetett, határokon átnyúló hatásai konkrét problémákhoz vezethetnek, amelyeknek meghatározásában és tisztázásában a jelentés segítséget nyújt.

 
  
  

- Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez (B6-0256/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE) , írásban. Az EPLP támogatja a jelentést a tekintetben, hogy az szélesebb körű lehetőséget biztosít a tagállamok számára a jelenlegi gazdasági válság során való gazdasági fellépésre. Míg az eurokötvények hasznos ötletnek tekinthetők, hiszen forrást biztosítanak a kormányok számára, a megvalósításhoz nincs meg a szükséges jogalap, így az elgondolás gyakorlati bevezetésére igen kevés az esély.

 
  
  

- Jelentés: Carl Schlyter (A6-0255/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , írásban. (PT) Szavazatommal támogattam a nanoanyagokról szóló jelentést, ugyanis a nanotechnológiák fantasztikus eredményekkel kecsegtetnek, különösen az energiaügy és a biomedicinák fejlesztése terén. Úgy gondolom azonban, hogy piaci bevezetésüket megelőzően mindenképpen gondoskodni kell e termékek biztonságos voltáról, figyelembe véve, hogy a nanotechnológiák jelenleg csupán részlegesen ismert kockázatokat rejtenek magukban.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE) , írásban. – (PL) A 10-9 méter méretű részecskékből álló anyagokat nanoanyagoknak nevezzük. Természetes formájukban vagy nanorészecske-kibocsátás formájában más anyagok mátrixaiban, például ötvözetekben fordulnak elő.

Ezek a „felülről lefelé irányuló” technológiával és a nagyenergiájú őrlés felhasználásával készülő nanoanyagok.

A nanorészecskék nagy felülettel és jelentős felületi energiával rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bírnak:

– kémiai reakciók katalizációjának képessége;

– jelentős reakcióképesség;

– könnyen behatolnak az élő sejtekbe.

A szabad nanorészecskék ellenőrzés nélküli környezetbe engedése ártalmas lehet az egészségre. Egyes anyagok szabad nanorészecskéi az élő sejtekbe jutva karcinogén kémiai reakciókat válthatnak ki, ez azonban jelenleg még nem bizonyított.

A környezetbe jutó nanorészecskék forrásai lehetnek többek között:

– a „felülről lefelé irányuló” módszerrel gyártott termékek, például az UV-sugárzás ellen védő krémekben használt cink-oxid nanorészecskék, illetve a baktériumölő tulajdonságú adalékanyagok, például az ezüst nanorészecskék;

– nanorészecske formátumú nem kívánt melléktermékek, például égetés, gumiabroncs-súrlódás és más ellenőrizetlen folyamatok eredményeképpen, amelyek során a Brown-féle mozgás által nanoaeroszolok keletkeznek.

Vajon a naptejekben használt, és az ultraibolya sugárzás megakadályozására szolgáló nanorészecskék veszély jelentenek egészségünkre? Ezt meg lehet, és meg is kell vizsgálni.

Vajon a minket körülvevő légnemű nanorészecskék katalitikus reakciója veszélyezteti egészségünket? Az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásokat is minél hamarabb meg kell kezdeni, amelyeknek végrehajtását azonban fizikai és kémiai okok is nehezítik.

 
  
  

- A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének európai térségében elért haladásról szóló éves vita (B6-0192/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , írásban.(NL) Az állásfoglalás kétségtelenül tartalmaz néhány pozitív elemet, például a Frontex feladatkörének megerősítésére való felhívást, illetve a nemzeti biztonsági tervek kiegészítésére szolgáló európai belső biztonsági politikára irányuló kezdeményezést. Végül mégis úgy döntöttem, ellene szavazok, ugyanis teljességgel elfogadhatatlannak tartom, hogy a Parlament, amelynek feladata végeredményben az európai polgárok képviselete, kitartóan ragaszkodik a Lisszaboni Szerződéshez. Szintén nem nyerte el a tetszésemet az a felhívás, amelynek értelmében a lehető legkorábban be lehetne nyújtani a külföldi munkavállalók fogadását megkönnyítő javaslatokat, és amelyet ezért, véleményem szerint, el kellett utasítani.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI) , írásban.(NL) Jóllehet az állásfoglalás ellen szavaztam, egyértelművé kívántam tenni, hogy kétségtelenül tartalmaz számos pozitív elemet is, különösen a Frontex megerősítése és egy jobb, kiegészítő jellegű európai belső biztonsági politika tekintetében. Számomra azonban a legfőbb probléma továbbra is az, hogy a Parlament kitartóan ragaszkodik a Lisszaboni Szerződéshez, mintha csak mindenre az jelentetné a megoldást. Nyilvánvaló, hogy így nem jutunk előrébb. Befejezetlen küzdelemről van szó, amelynek eredményeképp végül nem történik más, minthogy veszélybe kerül a demokrácia, illetve a demokratikus Európa hitele. Magától értetődő, hogy határozottan ellenzem a „kék kártya” rendszer használatának kiterjesztését. A kezdetektől fogva tartottam ettől, és ez a félelem ma valósággá vált. Mint mindig, most is el kell fogadnunk a tipikus európai szalámi-politikát, amelynek során a döntéseket apránként hozzák, közben pedig az egymást követő döntések hatását titokban tartják.

 
  
  

- A G20 csúcstalálkozó következtetései (RC-B6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE) , írásban. (PT) A G20 csúcstalálkozó, valamint a jelenlegi világgazdasági helyzetben való összehangolt és együttműködésen alapuló fellépés szükségességének felismerése a globalizáció pozitív oldalának kifejeződése. Nincsenek többé magányos hatalmak, független gazdaságok és nélkülözhető globalizált országok. Más részről azonban azok az országok, akik a válság eme „áldozatai”-nál jóval súlyosabb helyzetben vannak, ám kimaradtak a globalizációból – mint ahogyan például a legtöbb afrikai ország is – továbbra is küzdenek saját problémáikkal, a megoldások azonban rájuk nem vonatkoznak. Ez az a probléma, amelyre megoldást kellene találni.

A másik nagy lecke, amelyet az utóbbi időben megtanulhattunk az, hogy a piacgazdaság egyetlen alternatívája a hatékonyabban működő piacgazdaság. Ezen az úton kell tovább mennünk.

Végezetül ki szeretném emelni, hogy a válságban való fellépés képessége nagymértékben attól függ, vajon meg tudjuk-e reformálni a nemzeti gazdaságokat, és meg tudjuk-e teremteni a rugalmasság feltételeit. A pénzügyi válságra adott válaszlépésekkel egy időben a világgazdaságban bekövetkező paradigmaváltásra is reagálnunk kell. Máskülönben mély és rendszeresen visszatérő válságba sodródunk, anélkül, hogy gazdaságaink szerkezeti hiányosságait orvosolnánk.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE) , írásban. Egyetértek az állásfoglalásból eredő ajánlásokkal, amelyre a pénzügyi válság problémájának megoldása érdekében jelenleg sürgető szükség van.

Először is meg kell említeni, hogy a válságnak még nincs vége, és a hatóságok nem dőlhetnek hátra azt gondolván, most már majdcsak túl leszünk rajta.

Számos fontos kérdésben kell cselekednünk.

Elsőként, meg kell oldanunk a „rendszerkockázatok” problémáját: a nemzetközi intézményeket meg kell erősíteni annak érdekében, hogy sikeresebben nézhessenek szembe a jövőbeli veszélyekkel. Az EU-n belül egy kizárólagos hatóságot, például az EKB-t kell megjelölni a sürgős helyzetekben szükséges átfogó intézkedéseket koordináló intézményként.

Másodszor, a meglévő jogszabályok átalakítása, valamint új, a pénzügyi szolgáltatási ipar ágazatainak sajátos igényeit figyelembe vevő jogszabályok, elsősorban a Szolvencia II és a tőkekövetelményekről szóló irányelv bevezetése nélkülözhetetlen elemek, amelyek elősegítik a kockázatok kezelését. Ezenkívül a hitelminősítő intézetek szabályozására is sor kerül.

A tagállamok által jelenleg kilátásba helyezett pénzügyi intézkedések tekintetében fontos, hogy továbbra is ésszerű, kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk, amelyek nem erősítik a protekcionizmust.

Növekvő munkanélküliségre és csökkenő fogyasztásra lehet számítani. A szociális politikáknak is tükrözniük kell az európai polgárok aggodalmait, és a jelenlegi ajánlásokban megfogalmazottaknál nagyobb jelentőséget kell nekik tulajdonítanunk.

 
  
  

- Jelentés: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , írásban. (IT) A nyugat-balkáni régió évekig a legkegyetlenebb mészárlások helyszíne volt Európában. A várható uniós tagság jelen állás szerint a stabilitás és a reform legfőbb garanciája a térség számára.

Néhány területen azonban további fejlődés szükséges: nem szabad elfelejtenünk, hogy a szomszédsági és együttműködési politikák határozzák meg a régiónak az uniós tagság felé tett lépéseit, és hogy a nyugat-balkáni régióban a különböző, közösségi és közösségen kívüli országokkal fennálló kétoldalú problémákra még megoldást kell találni.

Az EU befolyása és közvetítőként játszott szerepe azonban, amelyek révén támogatja a Balkánon zajló reformokat, lehetővé teszi majd ezen államok számára, hogy maradéktalanul teljesíteni tudják a koppenhágai kritériumokat és teljes jogú tagként csatlakozhassanak az Európai Unióhoz.

A fokozódó integrációnak elsősorban a fiatalok körében történő támogatása érdekében kötelességünk növelni a nyugat-balkáni diákok és kutatók számára elérhető uniós tanulmányi ösztöndíjak számát és finanszírozási összegeit az Erasmus Mundus program keretén belül. Ez nem csupán tanulmányi lehetőséget jelent majd sok fiatal számára, de azt is lehetővé teszi, hogy személyesen megismerkedjenek más, korukbeli uniós diákokkal és teljes jogú európai polgároknak érezhessék magukat, akik egyedi identitással rendelkeznek, de különbözőségükben mégis egységet alkotnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), írásban. (NL) Mindent egybevéve az állásfoglalás kiegyensúlyozott eredménnyel készült el. Ennek ellenére elutasítottam, ugyanis az „igen” azt jelentette volna, hogy támogatom a Lisszaboni Szerződést és az összes nyugat-balkáni ország csatlakozását. Saját pártom és az európaiak abszolút többsége egyaránt elutasítja a Lisszaboni Szerződést – ha lehetőséget kapnának rá, hogy e véleményüknek szavazással adjanak hangot – csakúgy, ahogyan a további bővítést is. A Parlament talán figyelmen kívül hagyhatja az európai polgárok kívánságait és panaszait, én azonban semmiképpen nem teszem ezt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Eleni Koppa (PSE) , írásban.(EL) Az Európai Parlament PASOK képviselőcsoportja megszavazta a Nyugat-Balkánról szóló jelentést, ugyanis fontos jelentésről van szó, amennyiben világosan meghatározza a balkáni országok európai kilátásait, amely egyezik a PASOK általános véleményével. A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy a kétoldalú nézeteltérések megoldása a jószomszédi kapcsolatok keretén belül valósulhat meg, és hogy e megoldás előfeltétele kell, hogy legyen a csatlakozási tárgyalások megkezdésének, illetve lefolytatásának.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI) , írásban. (NL) Két főbb oka volt annak, hogy nem támogattam az állásfoglalást. Először is úgy gondolom, Horvátország csatlakozását kivéve teljes körűen be kell szüntetnünk a további bővítést. Először meg kellene próbálnunk a jelenlegi 25-26 tagállamot a helyes irányba terelni, és biztosítani hatékony működésüket. A bővítések, valamint az antidemokratikus módszerekkel létrejött Lisszaboni Szerződés sürgetése biztosan nem a megfelelő irány. A közelgő európai választások során minden bizonnyal ismét megtapasztalhatjuk majd a választópolgároknak az európai ügyekkel kapcsolatos nagyfokú érdektelenségét. De mit is várnánk, amikor a szavazók azt látják, hogy az ő véleményük tulajdonképpen nem számít?

 
  
  

- Bosznia-hercegovinai helyzet (B6-0183/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), írásban.(NL) A jelentést nem támogattam. Végeredményben az a bekezdés, amely kijelenti, hogy az európai integráció a Nyugat-Balkán teljes lakosságának érdeke, és sajnálatát fejezi ki azt illetően, hogy Bosznia-Hercegovina politikusai rövidlátó és nacionalista indíttatásból állítják, hogy szándékukban áll az EU-hoz csatlakozni, tulajdonképpen azt jelzi, hogy az állásfoglalás támogatása egyben Bosznia EU-csatlakozásának elfogadása lenne.

Mivel véleményem szerint Európában sürgősen le kell állítani a további bővítést, az állásfoglalást elutasítottam.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL) , írásban. (NL) Bosznia-Hercegovina lakosságának nagy része három népcsoportból áll, amelyek egyike sincs többségben az országban. Közülük néhányan erősen kötődnek Szerbiához, mások Horvátországhoz, a harmadik népcsoport pedig szeretné kialakítani saját független boszniai identitását. Valójában egy tenyérnyi méretű Jugoszláviáról van szó, olyan szövetségről, amelyben különböző nemzetiségű emberek döntésén múlik, hogy a békés egymás mellett élést választják, vagy a területükön vívott háborúban keresnek megoldást belső problémáikra.

Jugoszlávia 1992-es széthullását követően több kísérlet történt egy egységes bosznia-hercegovinai állam létrehozására, mindeddig hiába. Számításaim szerint erre sem a közeli, sem a távoli jövőben nem lesz lehetőség. A három népcsoport és politikai vezetőik csak akkor juthatnak megállapodásra a hatékony kormányzás tekintetében, ha egyikük sem érzi magát fenyegetve a többiek vagy a külső világ által.

Kompromisszumra csak azt követően kerülhet sor, hogy az Európai Unió főképviselője és a külföldi csapatok kivonultak az országból. Addig a jelenlegi stagnálás továbbra is fenn fog maradni. Ezért nem értek egyet az országra vonatkozó javasolt állásfoglalással, amely csupán a védnökség fennállását erősíti, és következésképpen stagnáláshoz vezet.

 
  
  

- Jelentés: Angelika Beer (A6-0234/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE) , írásban. Támogattam a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló Beer-jelentést, ideértve az 5. és a 8. módosítást is, amelyek Európát nukleáris fegyverektől mentes övezetként kívánják látni, ugyanis egyetértek a nukleáris leszereléssel. E tekintetben üdvözlöm Obama elnök kezdeményezését. Ennek ellenére az USA és mások továbbra is tagadnak, elsősorban Izrael hatalmas nukleárisfegyver-készleteinek meglétét, amely Irán elsődleges indoka arra, hogy nukleáris nagyhatalommá váljon.

Másodszor, az elmúlt évtizedekben nem Phenjanban, hanem Pakisztánban folyt a világon a legintenzívebb nukleáris fegyverkezés. A. Q. Khan és Pakisztán vezetői, akik elvileg a nyugat szövetségesei, többet tettek azért, hogy ez a világ veszélyes hellyé váljon, mint bármelyik „veszélyes állam”, illetve az egész „gonosz tengelye” együttvéve.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE) , írásban. A munkáspárti képviselők kitartanak a leszerelésre vonatkozó elkötelezettségük és az atomsorompó-szerződés (NPT) 6. cikkének vállalásai mellett, amely szerződés a globális nukleárisfegyverkezés-ellenes és -leszerelési rendszer sarokköve. A munkáspárti képviselők határozott elképzelése egy olyan világ megteremtése, amelyben nincs szükség nukleáris fegyverekre.

Bár elismerjük a nukleáris fegyverekről szóló egyezmény iránti javaslatot, Nagy-Britannia azt szeretné, ha jelenleg nem vonnánk el a figyelmet az atomsorompó-szerződésről, illetve nem ásnánk alá annak jelentőségét, ezért örömünkre szolgál, hogy az Európai Parlament állásfoglalása ismét megerősítette a Parlamentnek a szerződésre vonatkozó támogatását. Nagy örömmel üdvözöljük Obama elnök és Gordon Brown miniszterelnök közelmúltbeli nyilatkozatait, amelyekben a nukleáris fegyverkezés visszaszorítására szólítanak fel, a munkáspárti európai parlamenti képviselők pedig továbbra is határozottan támogatják a nukleáris fegyverkészletek csökkentésére és a fegyverkezés elkerülésére tett erőfeszítéseket, valamint továbbra is minden államtól számon fogjuk kérni az atomsorompó-szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítését.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE) , írásban. (RO) Jogos kívánságunkon túl, hogy a világot és kontinensünket nukleáris fegyverektől mentesen láthassuk, jelét kell adnunk, hogy képesek vagyunk a körülöttünk lévő valóságot felelős és érett módon értékelni. Egyértelmű, hogy két főbb veszélyforrással kell számolnunk: az elszámolással senkinek nem tartozó antidemokratikus rezsimek kezében lévő nukleáris fegyverekkel, illetve a polgári nukleáris erőforrások felelőtlen felhasználásával. Az atomsorompó-szerződés megfelelő keretet biztosít, amelyen belül már korábban is foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, és amelyre a jövőben is építhetünk.

Elfogadtam Beer asszony jelentését, és hangsúlyozni szeretném, hogy a dokumentum éppen azért ennyire nagy jelentőségű, mert a polgári célokra felhasznált nukleáris energia mennyiségét egyértelműen növelni kell. Mindannyian tisztában vagyunk a független energiaellátás hiányából fakadó problémákkal. Legalább ennyire tisztában vagyunk azzal is, hogy tiszta energiaforrásként milyen nagy szerepet játszik a nukleáris energia a globális felmelegedés elleni küzdelemben. Napjainkban kizárólag a nukleáris energia felhasználásával lehet nagy mennyiségben tiszta energiát előállítani. Remélem, hogy ennek biztonságos felhasználásához biztosítani tudjuk a szükséges keretet, hogy kielégíthessük a fejlődő gazdaságok és az európai polgárok igényeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE) , írásban. A konzervatívok rendíthetetlen támogatói az atomsorompó-szabályozásnak és a nukleárisfegyverkezés-csökkentés többoldalú megközelítésének, ennek megfelelően az egyoldalú nukleáris leszerelésre tett bármilyen javaslatot határozottan elutasítunk. Üdvözöljük az atomsorompó-szerződés továbbfejlesztésére irányuló szándékot, ideértve a Biztonsági Tanács határozatát, amelynek célja, hogy megszüntesse a meglévő jogszabályi keretben található joghézagokat. Ugyanakkor elutasítjuk azt a javaslatot, amely szerint a főbb tagállamok helyett a továbbiakban az Európai Unió lenne a folyamatban részt vevő legfőbb szereplő. Csupán két uniós tagállam rendelkezik atomfegyverrel, és további négy vesz részt a NATO atomfegyver-megosztási programjában. Nem támogatjuk azt a javaslatot sem, amelynek értelmében az Egyesült Királyságnak meg kellene szüntetnie hasadóanyag-gyártást folytató létesítményeit. A jelentés nem szentel elegendő figyelmet a terroristák és banditaállamok nukleáris fegyverkezése által jelentett veszélynek, a jelenlegi öt, atomfegyverrel rendelkező állam által a nukleáris fegyverek megtartására vagy cseréjére irányuló törekvéseivel szemben. Számos módosítás jelentősen rontotta volna a jelentést, köztük az, amelynek javaslata szerint az EU-nak nukleáris fegyverektől mentes övezetté kellene válnia. A felsorolt okok miatt, figyelembe véve, hogy a jelentés számos olyan elemet is tartalmaz, amelyet támogatunk, a brit konzervatívok küldöttsége tartózkodott a szavazáskor.

 
  
  

- Jelentés: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , írásban. (IT) Jogi Bizottság.

Köszönöm, elnök asszony, támogatom a Frassoni-jelentést, amely emlékeztet bennünket arra, milyen központi szerepet kell játszania az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek és a nemzeti bíróságoknak a közösségi jog alkalmazásában.

Egyetértek azzal, hogy emlékeztetnünk kell a Bizottságot egy olyan rendszer létrehozásának a lehetőségére, amely egyértelműen ismerteti a polgárok által igénybe vehető különböző eszközöket. Ez a rendszer megvalósulhat egy közös uniós portál vagy egy egyszerű online kapcsolati pont formájában, ahol a polgárok segítséget kaphatnak.

A polgárok számára a Szerződés alapján ugyanolyan mértékű átláthatóságot kell biztosítani akár hivatalos panaszt nyújtanak be, akár a petíciók beadására vonatkozó jogukkal élnek; éppen ezért a Petíciós Bizottság számára pontos információkat kell biztosítani a függőben lévő petíciókat érintő jogsértési eljárások haladási állapotáról. Az aláírókat az előre meghatározott határidők időpontjában teljes körűen tájékoztatni kell panaszaik állapotáról.

Az esetekről összefoglalókat kell készíteni, és azokat az egységes hozzáférési ponton keresztül közzé kell tenni a nyilvánosság számára. Ezen összefoglalókat továbbá a jogalkotási eljárás lezárását követően is meg kell őrizni, hiszen a nyilvánosság és a vállalkozások számára éppen ettől a ponttól kezdve bírnak nagyobb jelentőséggel.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat