Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. április 24., Péntek - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.A Bizottság 25. éves jelentése a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2007) (vita)
 3.A Közösségben történő, határokon átnyúló fizetések - Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenysége (vita)
 4.A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok (vita)
 5.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  5.1.A nők jogai Afganisztánban
  5.2.A sierra leone-i különleges bíróság támogatása
  5.3.Az ashraf-i tábor lakóinak humanitárius helyzete
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Szavazások órája
  7.1.A nők jogai Afganisztánban
  7.2.A sierra leone-i különleges bíróság támogatása
  7.3.Az ashraf-i tábor lakóinak humanitárius helyzete
  7.4.A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény (A6-0229/2009, Rumiana Jeleva)
  7.5.A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény (fakultatív jegyzőkönyv) (A6-0230/2009, Rumiana Jeleva)
  7.6.Az etnikai és faji alapú besorolás problémája, különösen terrorelhárításnál, jogérvényesítésnél, bevándorlásnál, valamint, vám- és határellenőrzésnél (A6-0222/2009, Sarah Ludford)
  7.7.A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem - 2007-es éves jelentés (A6-0180/2009, Antonio De Blasio)
  7.8.Képviselői mentelmi jog Lengyelországban (A6-0205/2009, Diana Wallis)
  7.9.Irányítás a közös halászati politika keretében: az Európai Parlament, a regionális konzultatív tanácsok és a többi szereplő (A6-0187/2009, Elspeth Attwooll)
  7.10.A növényvédő szerekre vonatkozó statisztikák (A6-0256/2009, Bart Staes)
  7.11.Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények (A6-0096/2009, Magor Imre Csibi)
  7.12.Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek (A6-0068/2009, Catherine Neris)
  7.13.A Közösségben történő, határokon átnyúló fizetések (A6-0053/2009, Margarita Starkevičiūtė)
  7.14.Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenysége (A6-0056/2009, John Purvis)
  7.15.A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok (A6-0087/2009, Horst Schnellhardt)
  7.16.Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez (A6-0268/2009, Pervenche Berès)
  7.17.A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (A6-0244/2009, Benoît Hamon)
  7.18.Közös hozzáadottértékadó-rendszer az importtal és más határokon átnyúló műveletekkel kapcsolatos adócsalások vonatkozásában (A6-0189/2009, Cornelis Visser)
  7.19.A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozása
  7.20.A nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási szempontok (A6-0255/2009, Carl Schlyter)
  7.21.A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének európai térségében elért haladásról szóló éves vita (az EU-szerződés 2. és 39. cikke)
  7.22.A G20 csúcstalálkozó következtetései
  7.23.A jólét és a stabilitás megszilárdítása a Nyugat-Balkánon (A6-0212/2009, Anna Ibrisagic)
  7.24.Bosznia-hercegovinai helyzet
  7.25.A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (TNP) jövőjéről (A6-0234/2009, Angelika Beer)
  7.26.A fogyatékkal élők jogai
  7.27.A Bizottság 25. éves jelentése a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2007) (A6-0245/2009, Monica Frassoni)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére : lásd a jegyzőkönyvet
 11.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről: lásd a jegyzőkönyvet
 13.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása: lásd a jegyzőkönyvet
 14.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke): lásd a jegyzőkönyvet
 15.A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzőkönyvet
 16.Az ülésszak megszakítása
 MELLÉKLET (Írásbeli válaszok)
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (523 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1226 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat