Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Понеделник, 4 май 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Грипна епидемия (разискване)
MPphoto
 

  Председател. – С това времето за изказвания по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) приключва.

Преди да дам думата на члена на Комисията, аз също искам да изразя благодарност за встъпителното й изказване. Искам и предварително да й благодаря за цялата информация, която в най-скоро време ще ни предостави по такъв въпрос от изключителна важност и актуалност. Това показва, че както Европейският съюз, така и държавите-членки се отнасят към проблема позитивно и в максимална степен се приближават до хората.

 
Правна информация - Политика за поверителност