Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0077/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0114

Rozpravy
Utorok, 5. mája 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0201/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, som vám vďačný, že ste ma zavolali. Podporujem túto správu, ale keďže po nadchádzajúcich voľbách opustím tento Parlament, chcem využiť túto poslednú príležitosť, aby som zdôraznil veľmi silné posolstvo, ktoré predsedníctvo Českej republiky a jeho úradujúci predseda, nedávno dali tomuto Parlamentu: „Teraz sa usilujeme o nové zastupovanie ľudí.“ Pravdou však je, že ľudia nie sú skutočne zastúpení v tomto Parlamente. Ako povedal úradujúci predseda, nie je tu žiadny rozpor s európskym projektom.

Občania, voliči a voličky, v našich volebných obvodoch, najmä v Británii, nechcú Európsku ústavu, nechcú podliehať zmluve. To čo chcú, je právo voliť a ja dúfam, že túto možnosť dostanú radšej skôr ako neskôr.

 
  
  

– Správa: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). − Vážený pán predsedajúci, vítam prijatie tejto správy. Moja skupina a ja sme hlasovali za túto správu. Toto je veľmi dôležitý signál, ktorý Parlament vyslal. Teraz v tom však musíme pokračovať.

 
  
  

– Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, protispoločenské správanie zamestnávateľov núti zamestnancov stať sa samostatne zárobkovo činnými a toto sa týka pracovníkov, ktorí sú vodiči, a ľudí, ktorí ponúkajú dopravné služby. Zamestnávatelia chcú ušetriť na nákladoch na sociálne poistenie a získať väčšiu flexibilitu, ale toto viedlo k situácii, v ktorej musíme hlasovať pod tlakom tohto protispoločenského správania.

Z tohto dôvodu bolo potrebné zamietnuť túto správu, pretože rozsah tohto protispoločenského správania je taký veľký. Jeho existencia ohrozuje nielen pracovnú hygienu pracovníkov, ale predovšetkým ohrozuje bezpečnosť cestnej dopravy a môže ovplyvniť prakticky každého z nás a zdravotný stav každého, kto je účastníkom cestnej premávky, či už ako vodič alebo ako chodec. Toto je veľmi jednoznačný dôvod, prečo by sme sa mali vážne zaoberať týmto problémom a mali by sme sa k nemu vrátiť, pretože navrhované riešenie nám neumožnilo vyriešiť túto situáciu.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel som povedať, že som hlasoval za správu napriek skutočnosti, že naše dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli prijaté.

Domnievam sa, že by to bol veľmi dobrý nápad pomôcť komunitám Inuitov dosiahnuť mier a pokoj, čo sa týka ich spôsobu života a ich spôsobu lovu a tiež dosiahnuť väčší rešpekt vzhľadom na programy LEADER Európskej únie pre škandinávske krajiny o love tuleňov. Tiež som chcel využiť túto príležitosť a povedať, že to čo sa deje v Kanade a čo nemá nič do činenia s Inuitmi, nie je lov ako ho chápeme my, ale zabíjanie zvierať, nie lov v pravom zmysle slova. Preto sa domnievam, že tieto dve veci sa musia riešiť osobitne a bez ohľadu na to, aký postoj následne zaujmú ľudia. Taktiež sa domnievam, že by bolo lepšie zaoberať sa touto problematikou v období po voľbách a nie v súčasnom predvolebnom období.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, ja som tiež s radosťou privítala, že sa Európsky parlament svojím zákazom dovozu výrobkov z tuleňa do Európskej únie pripojil k Spojeným štátom a k Rusku. Som presvedčená, že tým jasne dávame najavo, že kanadská vláda bude musieť zmeniť metódy, ktorými kontroluje dodržiavanie zákona, pokiaľ ide o humánne spôsoby lovu tuleňov. Pritom som presvedčená, že aj náš návrh umožňuje, aby pôvodní obyvatelia v Európe, ako aj mimo Európskej únie mohli ďalej pokračovať v love tuleňov podľa svojich tradičných pravidiel. Všetkým ďakujem, a najmä českému predsedníctvu, že sa 24. apríla podarilo dosiahnuť kompromis medzi Parlamentom a Radou, ktorý sme mohli dnes odhlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, som absolútne nadšený, že táto správa bola prijatá takou drvivou väčšinou a že sa môžeme tešiť na zákaz dovozu výrobkov z tuleňa do Európskej únie.

Musím povedať, že ma zarmútilo, keď som videl, že naša spravodajkyňa, liberálna demokratka Diana Wallisová nebola úplne za tento postup. Ako spravodajkyňa by mala zastupovať názory výboru, kde bola veľmi jasná väčšina, a nie hľadať spôsoby ako zmeniť to, čo bola jednoznačne vôľa veľkej väčšiny v tomto Parlamente. Napriek tomu som spokojný s tým, že Parlament drvivou väčšinou preukázal také jednoznačné odhodlanie vyriešiť problém spôsobom, o ktorom sme teraz rozhodli.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, táto správa mi spôsobila istú dilemu. Na tom, že k tuleňom máme špeciálny prístup, je niečo nie úplne racionálne. Nie sú ohrozený druh – tvrdí to dokonca aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Kvôli osám alebo žižiavkam, alebo rosomákom, alebo červom nie sú také protesty ako proti lovu tuleňov.

Potom demokracia nie je striktne racionálna. Ľudia nie vždy uvažujú chladne ako stroje. Zástancovia vývojovej biológie by možno tvrdili, že sú to črty tuleních mláďat pripomínajúce detské črty – ich veľké oči a tak ďalej – kvôli ktorým máme na hlbokej genetickej úrovni sklon k empatii voči nim. Neviem, či je to tak. Pointou je, že vytvárate nebezpečný precedens, ak hovoríte, že voliči sa mýlia jednoducho preto, že ich námietka proti lovu tuleňov je skôr estetická ako racionálna alebo etická. Ak sa raz vydáte touto cestou, je už len krôčik k tomu, že poviete, že sa mýlia, ak sú proti Európskej ústave alebo Lisabonskej zmluve alebo čomukoľvek inému.

A teda po dlhom uvažovaní som dospel k tomuto názoru na túto správu: keďže ide očividne o veľmi citlivú a dôležitú problematiku pre mnoho našich voličov, vôbec by sa o nej nemalo rozhodovať na úrovni EÚ, ale radšej by sa o nej malo primerane rozhodnúť pomocou vnútroštátnych, demokratických mechanizmov a postupov jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, som hrdá na to, že tento Parlament odhlasoval túto správu drvivou väčšinou. Ja som hlasovala za túto správu, pretože ma teší, že dávame dôrazné stanovisko bez bielych miest o obchodovaní s výrobkami z tuleňa v EÚ.

Oslovilo nás veľa ľudí v mojom volebnom obvode – a milióny ďalších sa do toho zapojili – aby nám povedali, že toto je najnechutnejšie a najkrutejšie zabíjanie milých stvorení. Viem, že niekto môže povedať, že je to iba kvôli tomu, že sú roztomilé, ale kto si pozrie videá s metódami, ktoré sa používajú, uvedomí si, že najmä komerčné zabíjanie tuleňov je zbytočné, pretože sú k dispozícii mnohé iné alternatívy.

Veľmi ma teší, že sme v takom hojnom počte hlasovali, aby sme zastavili tento krutý obchod.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). – Vážený pán predsedajúci, tento zákaz je obrovský pokrok a predstavuje skutočné víťazstvo najmä pre aktivistov z celého juhovýchodného Anglicka – čo sa dalo čakať – a z celej Európskej únie, z ktorých mnohí nám písali do Parlamentu a žiadali, aby sa skoncovalo s týmto krutým obchodom.

Skutočnosť, že labouristické predsedníctvo výboru viedlo túto kampaň čeliac intenzívnej loby páchateľov tohto krutého a urážlivého obchodu, je kľúčové pri uvedomení si jeho úspechu. Nebol to oslabený originál, ako tvrdil môj kolega pán poslanec Richard Corbett, ale po zásadných pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch pani Arlene McCarthyovej návrh odhlasoval výbor a teraz aj Parlament.

Bolo fascinujúce počuť teraz pána poslanca Hannana z konzervatívnej strany ako navrhuje, že toto by malo byť predmetom vnútroštátnej diskusie a demokracie. Keby sme sa mali spoliehať na tento spôsob, iba osem krajín by podpísalo tento konkrétny zákaz, na rozdiel od 27 pri hlasovaní v Európskom parlamente. Dokazuje to, že obchod a dobré životné podmienky zvierat sú kompatibilné a mali by sme sa z toho tešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, (…)správa pani Wallisovej predstavuje krok vpred pre ochranu práv zvierat vo všeobecnosti, pretože výrazne obmedzuje dovozy výrobkov z tuleňa do Únie.

Únia v tejto súvislosti rozhodla civilizovane a my dúfame, že ostatné krajiny ju budú nasledovať, hoci by sme uprednostnili, keby sa na vnútorný trh dostalo znenie Komisie, ktoré veľmi jasne vymedzovalo možné výnimky pre predaj takýchto výrobkov v prípadoch, keď od neho závisí obživa komunít Inuitov. Pokiaľ sa nebudú riadne kontrolovať colnými orgánmi hraničnej kontroly, nové výnimky by mohli vytvoriť nebezpečné medzery, ktoré umožnia vyhnúť sa opatreniu, ktoré po dlhom snažení trestá zbytočnosť a krutosť určitých praktík ľudí, ktoré by už viac nemali byť povolené, pretože sú urážkou našej etiky.

Dúfam, že dnešný krok vpred nebude posledným a že sa vloží viac úsilia do prehodnotenia spôsobov prevencie dovozu výrobkov zo zvierat, ktoré boli zabité s nesmiernym utrpením, do našich krajín. V tejto súvislosti vám tiež pripomínam obrovskú ohavnosť pretrvávajúcej podpory pre praktiky v Európe, kde sa zvieratá na jatkách zabíjajú bez omráčenia a nechajú sa vykrvácať na smrť.

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0240/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, kým hlasovanie o love tuleňov bolo také úspešné, čo ma napĺňa radosťou, hlasovanie o správe pána Parisha je mimoriadnym sklamaním. Aj v tomto prípade by som bola rada, keby sme zaujali jasný postoj k ochrane zvierat, pokrokový postoj, ktorý ukazuje cestu vpred, ktorý dáva jasne najavo, že potrebujeme alternatívy k pokusom na zvieratách. Testovanie na zvieratách by malo byť minulosťou. Očividne však existujú isté záujmy priemyslu, najmä farmaceutického priemyslu, v dôsledku čoho sme naša skupina a ja veľmi sklamaní, že sa nám nepodarilo zabezpečiť, aby testovanie na zvieratách a kruté podmienky, v ktorých tieto zvieratá žijú, patrili minulosti.

Bohužiaľ sa nám nepodarilo zmeniť pokľaknutie, ktoré Komisia už urobila, keď jasne zakázala testovania na zvieratách, konkrétne na ľudoopoch. Toto ma napĺňa smútkom, pretože spoločnosť sa vždy musí merať tým, ako sa správa k zvieratám a Európska únia už viac nesmie byť synonymom zbytočného testovania na zvieratách. Preto by som bola rada, keby sa hodnoteniu alternatív testovania na zvieratách ušlo viac pozornosti v tomto návrhu smernice, keďže iba jednoznačná podpora alternatív testovania na zvieratách ukončí barbarské a zbytočné testovanie na zvieratách v Európskej únii.

Toto sa nedosiahne deklaráciami úmyslu, ale iba zdôrazňovaním významu alternatív testovania na zvieratách a poskytnutím primeraného financovania výskumu. Nemôžeme hovoriť o alternatívach testovania na zvieratách a potom nepodporiť ich vývoj a rýchle uznanie. Financovanie alternatív testovania na zvieratách sa nesmie vyčerpať. Dobrý návrh Komisie mal dostať väčšiu podporu v Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážený pán predsedajúci, bola som rada, že v správe pána Parisha o testovaní na zvieratách bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170. Tento návrh zakazuje používanie ľudských embryonálnych alebo zárodočných buniek ako alternatívu používania zvierat v tejto smernici, hoci je to pre mňa malou útechou, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh necháva etické rozhodnutia na členské štáty, pretože írska vláda a súdy sústavne odmietajú ochranu embryí a bola som ubezpečená, že do Írska sa dovážajú aj zárodočné bunky z potratených embryí určené na výskum.

Ochránili sme tulene a to je dobre. Prijali sme určité opatrenia na obmedzenie a zredukovanie testovania na zvieratách a musíme zájsť ďalej, ale nikdy nesmieme zabudnúť na princíp, že nemôžeme používať ľudské bytosti ako náhradu za iné formy testovania. Musíme obmedziť testovanie na zvieratách, ale ľudské bytosti sa predsa nemôžu považovať za alternatívu.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, hoci dnešok bol dobrým dňom, pokiaľ ide o životné podmienky zvierat, pre tulene by však bol menej dobrým dňom, čo sa týka toho, ako sme práve hlasovali o testovaní na zvieratách.

Počas tohto mesiaca som mal to potešenie navštíviť firmu Simcyp v mojom volebnom obvode, ktorá práve získala národnú cenu od Nadácie Dr. Hadwena za vývoj alternatív výskumu na zvieratách. Táto firma dokázala, že je možné nájsť alternatívy, ktoré fungujú. V skutočnosti dokázala aj to, že výsledky výskumu na zvieratách, pokiaľ ide o medicínsky výskum, často nemusia nevyhnutne poskytnúť údaje, ktoré sú spoľahlivé, keď sa aplikujú na ľudské bytosti.

Simcyp skúma príslušné alternatívy. Je možné zájsť ďalej. Dnes sme mali zájsť ďalej. Urobili sme len malý krok. Musíme urobiť oveľa viac.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, zdržala som sa hlasovania o tejto správe, pretože som dlhoročnou aktivistkou za práva zvierat. Toto je jedna z dôležitých záležitostí, na ktoré by sa EÚ mala sústrediť, ak máme udržať rovnováhu medzi spravodlivosťou a vnútorným trhom, a musíme trvať na morálke trhu.

Dostala som množstvo listov o tejto veci a voliči v celom mojom regióne vyjadrujú svoje zdesenie. Domnievajú sa, že by mala byť väčšia ochrana zvierat používaných na vedecké účely.

Dôvod, pre ktorý som sa zdržala hlasovania, je, že som chcela, aby sa skoncovalo s držaním opíc z divočiny v zajatí na účely chovu, a preto podporujem text Komisie. Podporu nedostali ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré odstraňujú povinnosť vedenia presných záznamov v používateľskom zariadení. Ďalej sa domnievam, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obmedzujúce záväzok k trom zásadám − nahradeniu, obmedzeniu a zmierneniu − bolo treba podporiť. Taktiež sa domnievam, že prostredie, v ktorom sú umiestnené zvieratá, by malo byť primerané pokusom a malo by byť súčasťou schválenia projektu. Chcem zabrániť utrpeniu zvierat a zabezpečiť, aby sme mali humánne alebo aspoň menej bolestivé metódy usmrcovania. Toto je jeden z dôvodov, prečo som sa zdržala hlasovania, pretože podľa mňa správa nezašla dosť ďaleko.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ako bývalá ministerka životného prostredia Litvy som sa dlho zaoberala tým, čo sa deje v tejto oblasti, znepokojovala ma táto ohromujúca krutosť voči zvieratám ako aj skutočnosť, že táto ohromujúca krutosť sa praktizuje v priemyselnom rozsahu. Chcela by som povedať, že toto nemá absolútne žiadnu súvislosť s tradičným spôsobom života Inuitov, keďže k ich tradičnému spôsobu života nepatrí zabíjanie zvierat v priemyselnom rozsahu s cieľom zásobovať celý svet výrobkami z tuleňa. Zdržala som sa hlasovania o pozmenenom a doplnenom návrhu, pretože si myslím, že v tejto veci nie sú potrebné žiadne kompromisy. Na druhej strane som rozhodne hlasovala za legislatívne uznesenie a som skutočne spokojná, že Parlament prijal chvályhodné rozhodnutie európskych občanov v súvislosti s týmto zákazom obchodovania s výrobkami z tuleňa. Ďakujem.

 
  
  

– Správa: Anni Podimata (A6-0146/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Čo sa týka správy pani Podimatovej, chcela by som povedať, že v skutočnosti môžeme podporiť návrhy Komisie aj správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a tiež návrhy Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a iných politických skupín, keďže ako to vidím ja, hlavné záujmy, ktoré rieši správa, sú záujmy spotrebiteľov. Hlavnou myšlienkou je, že spotrebitelia by mali vedieť, čo sa týka týchto elektrických zariadení, ktoré sú najhospodárnejšie a ktoré najmenej škodia životnému prostrediu. Preto sa pri hlasovaní snažím preukázať vyvážený prístup a v tomto prípade poukázať na záujmy európskych spotrebiteľov.

 
  
  

– Správa: Vladimír Maňka (A6-0275/2009)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, počas toho, ako my vedieme rozpravu, prebieha v britskej rozhlasovej stanici 5 Live živé rozhlasové vysielanie o Európskom parlamente − beží už od rána. Ľudia telefonujú a jednou zo stále sa opakujúcich otázok sú náklady Európskeho parlamentu. Koľko stojí tento Parlament a vie zdôvodniť svoje náklady?

Ako som nedávno zdôraznil, ak dáme do súvislosti náklady a počet občanov, potom Európsky parlament stojí 1,74 GBP na hlavu ročne, čo je približne cena pollitra piva. Naproti tomu Snemovňa lordov stojí 1,77 GBP a Dolná snemovňa 5,79 GBP ročne, oveľa viac na hlavu. Samozrejme, že náklady tohto Parlamentu sú vysoké kvôli veľkému počtu voličov. Máme náklady kvôli členským štátom na tri pracoviská a 23 jazykov, ktoré nemá v rozpočte žiadny národný parlament. Napriek tomu sa nám darí udržiavať dobrý pomer medzi kvalitou a cenou.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, nebudem spochybňovať čísla, ktoré práve prečítal pán poslanec Corbett. Veľmi ma nezaujíma, či tento Parlament stojí menej na hlavu ako iné parlamenty, hoci si myslím, že Európska únia má možno o pár ľudí viac ako Spojené kráľovstvo.

V súvislosti s touto správou ma trápi to, že je stratenou príležitosťou. Poukazuje na mnoho drahých režimov, ktoré sme si všetci všimli v priebehu času, ktorý sme tu strávili – ja som tu bol 10 rokov tak ako vy, vážený pán predsedajúci. Je zaujímavé, že, napríklad, hlavná knižnica Európskeho parlamentu je v Luxembursku, kde sa do nej nikto nedostane, pretože poslanci a poslankyne pendlujú medzi Bruselom, Štrasburgom a svojimi domovmi.

Je množstvo premárnených príležitostí na tomto mieste a táto správa je s najväčšou určitosťou jednou z nich. V časoch, keď si všetci naši voliči musia uťahovať opasky, sme mali v tejto správe dať najavo, že sme tiež ochotní utiahnuť si ich, a neurobili sme to. Je to premeškaná príležitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďakujem, pán Heaton-Harris, ak tu budete v ďalšom volebnom období, pomôžete nám robiť veci lepšie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu.

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 sa hydinové mäso môže predávať na medzinárodnom trhu dokonca aj vtedy, ak prešlo antimikrobiálnymi úpravami. V júni 2008 sa Európskemu parlamentu po viacerých pokusoch podarilo prijať uznesenie, ktoré zakazuje tento druh uvádzania na trh.

Keďže Spojené štáty vyvážajú do EÚ iba hydinové mäso upravované chemickými alebo antimikrobiálnymi látkami, Komisia jednako neuznala toto uznesenie. Táto stratégia je v rozpore s investíciami, ktoré špecialisti na hydinové mäso uskutočnili vo svojej oblasti v súlade s právom Spoločenstva, ktoré ustanovuje, že iba ochranné metódy schválené EÚ, ako napríklad úprava chladením, sa môžu aplikovať s cieľom znížiť riziko kontaminácie mäsa.

Preto podporujeme nasledujúce návrhy na pozmenenie a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007: 1) stiahnutie odôvodnenia 5 Komisie, ktoré uvádza, že „vo vymedzení pojmu „hydinové mäso“ sa odkazuje výlučne na ošetrenie chladením, čo je vzhľadom na technologický vývoj príliš obmedzujúce. Toto vymedzenie pojmu by sa preto malo upraviť“, 2) nahradenie odôvodnenia 5 novým odôvodnením s cieľom zaručiť označovanie pôvodu mäsa určeného na uvedenie na trh so zámerom informovať spotrebiteľa a zaručiť preň transparentnosť, 3) zachovanie úpravy chladením ako výlučnej ochrannej úpravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za tento návrh, pretože si myslím, že rozsah noriem uvádzania na trh pre hydinové mäso je potrebné rozšíriť tak, aby sa vzťahovali aj na prípravky a výrobky z hydinového mäsa, ako aj na hydinové mäso v slanom náleve, ktoré sa uvádza na trh v ešte väčšom rozsahu.

Musíme mať na pamäti, že pri hydinovom mäse v predaji v čerstvom stave spotrebiteľ očakáva, že nikdy predtým nebolo zmrazené, ani rýchlo, čo je zárukou kvality pre spotrebiteľa. Z toho vyplýva, že súčasnú zásadu, podľa ktorej hydinové mäso v predaji v čerstvom stave nemôže byť predtým zmrazené, je potrebné posilniť tak, aby sa vzťahovala aj na prípravky a výrobky z hydinového mäsa.

Je potrebné poznamenať, že tento návrh neovplyvní rozpočet Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne.(LT) Cieľom noriem uvádzania na trh pre hydinové mäso je zabezpečiť stabilitu trhových cien v tomto odvetví, zlepšiť uvádzanie produktov na trh a zaručiť bezpečnosť spotrebiteľa a normy vysokej kvality potravín. Normy uvádzania na trh pre hydinové mäso je potrebné revidovať v súvislosti s technologickým rozvojom, a preto, aby sa vzťahovali aj na prípravky z hydinového mäsa, keďže zvyky spotrebiteľov sa od 90. rokov zmenili. Navrhuje sa, aby sa zásada, podľa ktorej hydinové mäso v predaji v čerstvom stave nemôže byť predtým zmrazené, posilnila tak, aby sa vzťahovala aj na prípravky a výrobky z hydinového mäsa, a s týmto súhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh o uvádzaní hydinového mäsa na trh. Cieľom tohto návrhu je aktualizovať normy z roku 1990 o uvádzaní na trh pre hydinové mäso ich prispôsobením novej trhovej realite. Jeho cieľom je aj zabezpečiť stabilitu trhových cien v tomto odvetví, zlepšiť uvádzanie výrobkov na trh a zaručiť bezpečnosť spotrebiteľa a normy vysokej kvality potravín.

Domnievam sa, že úprava hydinového mäsa dekontaminačnými látkami je neprijateľná, a preto som obhajovala úpravu chladením.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Hlasovali sme za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu, keďže posilňujú formulácie súvisiace s označovaním pôvodu hydinového mäsa. Sme presvedčení, že je to dobrá vec.

Avšak pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka obsahujú aj formulácie, ktoré by sa podľa nášho názoru mali riešiť na úrovni správnych orgánov. Keďže o všetkom sa hlasuje naraz, nemohli sme byť proti týmto návrhom.

Naše hlasovanie za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, samozrejme, neznamená, že by sme akýmkoľvek spôsobom podporovali spoločnú poľnohospodársku politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. (FR) Dospeli sme k dobrému kompromisu o tejto správe, čo nám umožní prijať vyvážené nariadenie, ktoré spĺňa požiadavky Európskej únie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou.

Zákazom uvádzania na trh pre mrazené hydinové mäso s označením „čerstvý výrobok“, odmietnutím používania toxických látok, ako napríklad chlóru, na dekontamináciu jatočných tiel hydiny a rozhodnutím o jednoznačnom označovaní pôvodu a dátumu zabitia sme uprednostnili rozumný prístup a zvolili sme si obranu záujmov európskych spotrebiteľov ako našu prioritu.

Prijatím uznesenia v júni 2008 Parlament už vyjadril rozhodný nesúhlas so schválením uvádzania „hydiny ošetrenej chlórom“ na európsky trh a v tomto zmysle ho nasledovali ministri poľnohospodárstva v Rade v decembri minulého roku.

Dnešným hlasovaním sme potvrdili naše želanie zabezpečiť, aby potraviny v Európskej únii v zmysle prístupu „z farmy na stôl“ boli čo najbezpečnejšie pre spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. (PL) Zdá sa, že táto záležitosť je očividná. Návrh, o ktorom sa diskutuje, je druhým v poradí, ktorý zamýšľa schváliť uvádzanie na trh pre hydinové mäso určené na ľudskú spotrebu, ktoré prešlo antimikrobiálnou úpravou. Tentokrát bol návrh predložený na podnet USA, ktoré sa obávajú zavedenia zákazu dovozu ich mäsa do Európy.

V situácii, keď výskum ukázal, že používanie antimikrobiálnych látok neprispieva k zníženiu miery bakteriálnych infekcií, a keď Európa bojuje za zdravšie potraviny, musíme vystupovať jednohlasne. Tak ako to musíme urobiť aj v prípade geneticky modifikovaných organizmov. Je škoda, že v prípade geneticky modifikovaných organizmov to nie je pre každého také očividné.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0266/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. – Vítam túto správu, pretože sa týka problematiky, ktorou sa už istý čas zaoberám. Na návšteve v závode Michelin v Stoke-on-Trent mi vedenie a odbory vysvetlili svoju podporu mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Potom som písomne požiadala ministra hospodárstva a podnikania Veľkej Británie lorda Mandelsona, aby zvážil zaslanie žiadosti EÚ o aktiváciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Zdá sa mi, rovnako ako ľuďom, ktorých som stretla v závode Michelin, že tento fond sa musí zriadiť čo najskôr. Toto je presne ten dôvod, pre ktorý bola založená EÚ – spoločne pomáhať členským štátom, a čo je najdôležitejšie, ich zamestnancom v ťažkých časoch.

Pretože cieľom tohto fondu nie je iba jednoducho pomôcť firmám v ťažkostiach, ale podporiť stratégiu, ktorá povedie k trvalo udržateľnému rastu a zamestnanosti v budúcnosti. Zameranie správy na dôležitosť malých podnikov pre hospodársku obnovu a dôraz, ktorý fond kladie na zručnosti a zaškolenie, výrazne prispeje k zabezpečeniu opätovného začlenenia ľudí, ktorí stratia prácu, na pracovný trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Dôrazne kritizujeme argumentáciu, ktorá podporuje založenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Po prvé, je založený na myšlienke, že globalizácia sama osebe je problém. Podľa nášho názoru je globalizácia spôsob ako zvýšiť prosperitu, najmä pre chudobné, rozvojové krajiny pod podmienkou, že hlavní hospodárski aktéri, ako napríklad EÚ a USA, zreformujú svoje protekcionistické postoje k obchodnej politike vo Svetovej obchodnej organizácii.

Členské štáty EÚ sú schopné zaviesť vnútroštátne opatrenia na podporu tých odvetví, o ktorých sa domnievajú, že potrebujú finančnú pomoc. Špeciálny fond EÚ by znamenal ľubovôľu, neefektívnosť, byrokraciu a neodôvodnené výdavky. Ako má Komisia primeraným spôsobom rozhodnúť, či globalizácia mala negatívny vplyv na dané odvetvie? Navyše, sumy, o ktorých sa momentálne diskutuje, naznačujú, že by sa to takmer mohlo pokladať za senzačnú správu orgánu EÚ pre styk s verejnosťou.

Z týchto dôvodov sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
  

– Správa: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne.(LT) Nevyhnutnosť zabezpečiť čistejšie ovzdušie sa uznáva už niekoľko desaťročí, pričom sa uskutočnili kroky na národnej a európskej úrovni a tiež prostredníctvom medzinárodných dohovorov.

Zlepšovanie kvality nášho ovzdušia ostáva zásadným problémom, ktorý treba riešiť. Problém znečistenia ovzdušia sa môže vyriešiť iba v dlhodobom časovom horizonte a v rámci Európskej únie, a to najmä zintenzívnením cezhraničných opatrení. Návrh Komisie je nevyhnutný vzhľadom na potrebu ďalej sa zameriavať na emisie prchavých organických zlúčenín (POZ) s cieľom zlepšiť regionálnu a miestnu kvalitu ovzdušia a prostredia, vzhľadom na úspešné zavedenie systémov II. štádia rekuperácie benzínových výparov na celom svete a na schopnosť technológie znížiť emisie pri čerpaní pohonných hmôt o 95 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Tento právny predpis predstavuje ďalší príklad toho, ako sa EÚ zameriava na automobilový priemysel a toho, akým spôsobom sa EÚ zvyčajne snaží zaviesť výrazne neprimerané právne predpisy s cieľom riešiť relatívne menej závažný problém.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín odhlasoval posunutie termínu pre čerpacie stanice, odkedy budú musieť obmedziť množstvo benzínových výparov vypúšťaných do ovzdušia počas čerpania pohonných hmôt motorových vozidiel. Výbor tiež odhlasoval zníženie prahových hodnôt predaja benzínu s cieľom zahrnúť oveľa viac čerpacích staníc do rozsahu pôsobnosti navrhovaného zákona.

Zameriavanie sa na malé nezávislé čerpacie stanice týmto spôsobom by malo reťazový účinok na ostatné miestne podniky, sotva by to prinieslo nejaké výhody v oblasti životného prostredia a potenciálne by to zvýšilo emisie výfukových plynov, ak by vodiči museli jazdiť čerpať pohonné hmoty ďalej, keby bola miestna čerpacia stanica zatvorená. Náklady na modernizáciu zariadenia v zmysle kapitálových výdavkov a straty zisku v dôsledku dočasného zatvorenia by boli významné.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o rekuperácii benzínových výparov. Benzín obsahuje prchavé organické zlúčeniny (POZ), ktoré sa vyparujú vo vnútri palivovej nádrže a vypĺňajú prázdny priestor v nádrži nad palivom. Keď vozidlo čerpá pohonné hmoty, pritekajúce palivo tieto pary vytláča z nádrže a pokiaľ sa nezachytia, uniknú do ovzdušia.

Návrh Komisie zamýšľa zaviesť rekuperáciu benzínových výparov, ktoré unikajú do ovzdušia počas čerpania pohonných hmôt osobných vozidiel. Je veľmi dôležité nainštalovať zariadenia na rekuperáciu benzínových výparov s vysokou účinnosťou zachytávania na čerpacích staniciach s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia.

 
  
  

– Správa: Michael Cashman (A6-0077/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT)? Transparentnosť je základnou zásadou Európskej únie. Toto jasne uvádza článok 255 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. „Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko alebo sídli v niektorom členskom štáte, má právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Komisie a Rady.“

Existujúce nariadenie č. 1049/2001 bolo významným krokom smerom k väčšej otvorenosti. Počas šiestich rokov od jeho prijatia prispelo k vytvoreniu transparentnejšej kultúry administratívy v inštitúciách Európskej únie. Podľa môjho názoru otvorenosť prispieva k delegovaniu väčšej legitímnosti na inštitúcie v očiach európskych občanov a zvyšuje ich dôveru v tieto inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Transparentnosť je základnou zásadou Európskej únie. Rozhodnutia sa majú robiť čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanom, čo prispieva k delegovaniu väčšej legitímnosti na inštitúcie v očiach európskych občanov a zároveň zvyšuje ich dôveru v tieto inštitúcie.

Nariadenie prijaté v roku 2001 bolo nepochybne významným krokom v tomto smere, ale teraz sú potrebné mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Vďaka nim bude európsky rozhodovací proces zrozumiteľnejší, zvýši sa úroveň transparentnosti a zlepšia sa praktiky inštitúcií.

Cieľom tejto iniciatívy je preto uskutočniť tieto vylepšenia. Avšak tých niekoľko pozitívnych návrhov je, bohužiaľ, málo v porovnaní s množstvom návrhov, ktoré Európsky parlament považuje za negatívne.

V skutočnosti sa väčšina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré Parlament žiadal vo svojom uznesení z apríla 2006, nezohľadnila, ako napríklad v prípade návrhov týkajúcich sa možnosti EP vykonávať svoje právo demokratickej kontroly prostredníctvom prístupu k citlivým dokumentom.

Z tohto dôvodu podporujem návrh pána spravodajcu Cashmana vrátiť túto iniciatívu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Hoci verejné diskusie o Lisabonskej zmluve vo všetkých jazykoch sú zahrnuté v rozpočte, „nie“ pre reformovanú ústavu EÚ sa neakceptuje a referendá sa nekonajú. Hoci na webových stránkach EÚ sa proklamuje dôležitosť viacjazyčnosti, súčasná forma jej webových stránok to neodráža. Táto stránka dôsledne nepoužíva tri pracovné jazyky, nemčinu, angličtinu a francúzštinu, ktorými by mohla osloviť väčšinu obyvateľstva. Dokonca ani súčasné predsedníctvo to nepovažuje za hodné námahy. Teraz si EÚ láme hlavu nad prístupom k jej dokumentom, ale zároveň chce zrušiť tendre EÚ v národných novinách, a teda vo všetkých materinských jazykoch.

Napriek tomu sa v správe objavujú isté dobré prístupy k vylepšeniu prístupu k dokumentom, a preto som hlasoval za správu.

 
  
  

– Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), písomne.(FR) Hlasoval som proti správe mojej gréckej kolegyne zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov pani Marie Panayotopoulosovej-Cassiotouovej o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave.

Motívom môjho hlasovania bola skutočnosť, že táto správa, ktorá je zameraná na organizáciu pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave, by v skutočnosti vylúčila samostatne zárobkovo činných vodičov z rozsahu pôsobnosti európskych právnych predpisov o organizácii pracovného času.

Moji kolegovia socialisti a ja máme spoločný postoj, že nemôžeme akceptovať sociálne právne predpisy s dvoma odlišnými prístupmi: právne predpisy, ktoré chránia jedných, ale druhých dopravcov nechávajú bokom.

Prijatie návrhu Komisie by znamenalo, že samostatne zárobkovo činní vodiči by boli neprijateľne diskriminovaní oproti vodičom, ktorí sú zamestnancami a ktorých chránia európske právne predpisy. Parlament zobral do úvahy naše výhrady. Teraz je na Parlamente, ktorý bude čoskoro zvolený, aby vydal rozhodnutie počas nového volebného obdobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za zamietnutie návrhu Komisie o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave, pretože si myslím, že je neprijateľné a diskriminačné, aby tento návrh vylúčil samostatne zárobkovo činné osoby v cestnej doprave.

Každý, kto vykonáva mobilné činnosti v cestnej doprave, musí mať ochranu nariadení Spoločenstva, ktoré obmedzujú pracovný čas za týždeň. Preto je to otázka ochrany zdravia a bezpečnosti týchto pracovníkov, ako aj zabezpečenia cestnej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Bolo veľmi dôležité, že väčšina v Parlamente hlasovala za náš návrh zamietnuť tento návrh smernice predložený Európskou komisiou o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave. Návrh smernice predstavoval krok späť, čo sa týka súčasnej situácie, pokiaľ ide o skutočne samostatne zárobkovo činné osoby aj o „falošne“ samostatne zárobkovo činné osoby a pokiaľ ide o súčasný pracovný čas, najmä o nočnú prácu.

Náš návrh už bol predložený Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, kde ho prijala väčšina. Avšak pani spravodajkyňa zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov trvala na tom, aby sa správa predniesla v pléne s cieľom pokračovať v útoku proti základným právam pracovníkov. Z tohto dôvodu bolo toto zamietnutie na pôde Parlamentu také dôležité, pričom súčasná smernica, podľa ktorej rovnaké pracovné právne predpisy platia aj pre samostatne zárobkovo činných pracovníkov, ostáva v platnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), písomne.(DE) Počas rozpravy vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch som predniesol dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov v doprave. Podľa môjho názoru je výhodou pre harmonizovanú sociálnu politiku a politiku zamestnanosti v Európe, aby sa pracovné podmienky týkali všetkých zamestnancov rovnako. Myšlienka, aby sa smernica o pracovnom čase vzťahovala na samostatne zárobkovo činné osoby, je nereálna. Je jednoducho nemožné kontrolovať pracovný čas samostatne zárobkovo činných osôb. Pokiaľ ide o bezpečnosť, všetci vodiči, vrátane samostatne zárobkovo činných, podliehajú ustanoveniam o čase jazdy a odpočinku pre autobusy a nákladné vozidlá nad 3,5 tony. Rozšírenie ustanovení o čase jazdy a odpočinku tak, aby sa vzťahovali aj na vodičov nákladných vozidiel pod 3,5 tony, by bolo prínosom pre bezpečnosť. Komisia by to mala prehodnotiť, ale ešte nepredložila návrh. Dúfam, že nový Parlament sa bude zaoberať týmito návrhmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Vítame zamietnutie návrhu Európskej komisie, ktorej predsedá pán Durão Barroso. Cieľom návrhu bolo vylúčiť samostatne zárobkovo činných pracovníkov v cestnej doprave zo smernice o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave. Jeho zamietnutie je dôsledkom nášho návrhu zamietnuť návrh Komisie.

Vo februári sme vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch predložili návrh, ktorý žiada zamietnutie tejto neprijateľnej iniciatívy Európskej komisie.

Toto je najlepšia možná reakcia na ďalší pokus o zintenzívnenie konkurencie a vykorisťovania pracovníkov v cestnej doprave, čo ohrozuje ich pracovné práva a cestnú bezpečnosť.

Musíme chrániť a zlepšovať práva a pracovné podmienky pracovníkov v cestnej doprave bojom proti neistote pracovných miest, rešpektovaním času odpočinku, bez akejkoľvek straty mzdy, a zabezpečením dodržiavania pracovných právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, ktoré existujú v každom členskom štáte.

To, čo potrebujeme, je, aby sa ustanovenia o pracovnom čase a čase jazdy a odpočinku vzťahovali rovnako na všetkých profesionálnych vodičov, vrátane samostatne zárobkovo činných vodičov, s cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť a cestnú bezpečnosť, a tým zabrániť nadmerne dlhému pracovnému času a neprimeraným časom odpočinku alebo neprimeraným pracovným návykom.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Správa pani Panayotopoulosovej-Cassiotouovej odporúča zamietnutie návrhu Komisie na pozmenenie a doplnenie smernice Európskeho parlamentu a Rady o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave.

Hlasoval som za túto správu, ktorej cieľom je zamietnuť návrh Európskej komisie, ktorý neumožní napraviť chyby zistené pri vykonávaní a monitorovaní ustanovení o čase jazdy a odpočinku, čo priamo súvisí s bezpečnosťou a sociálnymi právami. Navyše neobjasňuje rozsah pôsobnosti tejto smernice a možné spôsoby monitorovania. V každom prípade musia členské štáty prevziať výlučnú zodpovednosť v tejto oblasti.

Na záver, tento návrh nedefinuje o nič lepším spôsobom pojem „mobilní pracovníci“ alebo „samostatne zárobkovo činní vodiči“, a to z dobrého dôvodu, pretože v tom spočíva skutočný problém tejto smernice. Mali by sme vylúčiť všetkých samostatne zárobkovo činných vodičov z tejto smernice? Táto otázka ostáva otvorená, pretože problém je komplexný.

V skutočnosti existuje všeobecne rozšírená prax vodičov, ktorí pracujú ako „falošne“ samostatne zárobkovo činní vodiči, ale v skutočnosti ich zamestnávajú spoločnosti, ktoré kvôli ziskom obchádzajú ustanovenia o čase jazdy a odpočinku.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. – Existuje mnoho dôvodov, prečo sa návrh Komisie na vylúčenie samostatne zárobkovo činných vodičov z tejto smernice musel zamietnuť.

Hlasovaním proti návrhu Komisie som hlasovala za bezpečnosť na cestách, za odmietnutie diskriminácie vzhľadom na zdravie a bezpečnosť, mzdu a pracovné podmienky vodičov a za zaručenie čestného správania zamestnancov a zamestnávateľov v odvetví cestnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54, pretože je dôležitým politickým posolstvom Komisii a Rade. Európsky parlament podporuje práva vodičov a odmieta akékoľvek súťaženie medzi zamestnanými a samostatne zárobkovo činnými vodičmi. Tento návrh by vylúčil samostatne zárobkovo činných vodičov z rozsahu pôsobnosti súčasnej smernice a po prvýkrát by to bol v európskych právnych predpisoch pokus o rozlíšenie medzi „skutočne“ samostatne zárobkovo činnými osobami a „falošne“ zárobkovo činnými osobami. Je to však nedokonalé rozlíšenie a môže dať voľný priechod interpretácii ostatných ustanovení práva Spoločenstva. Je to víťazstvo pre cestnú bezpečnosť a pre sociálnu Európu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bilyana Ilieva Raeva (ALDE) , písomne. (BG) Zamietnutie smernice EP o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave hlasmi Skupiny socialistov v Európskom parlamente, Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a extrémnej ľavice spôsobí nižšiu konkurencieschopnosť samostatne zárobkovo činných mobilných pracovníkov.

Nezodpovedné zamietnutie návrhu Európskej komisie znamená, že pre samostatne zárobkovo činných už nemá zmysel ďalej v tom pokračovať. Už viac nemôžu sami slobodne rozhodovať o dĺžke svojho pracovného času.

V žiadnom inom odvetví neexistuje takéto nariadenie. Toto rozhodnutie bude mať nezvratný a nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva.

Samostatne zárobkovo činné osoby v odvetví cestnej dopravy na rozdiel od zamestnancov nepracujú na základe pracovnej zmluvy, ale sami si slobodne vyberajú klientov a zásielky. To čo zarobia, nezávisí od ich pracovného času ako v prípade zamestnancov, ale od počtu a typu dodávok. Stanovenie ich pracovného času na základe novej smernice obmedzí ich „podnikateľskú“ slobodu.

V dôsledku dnešného hlasovania im členské štáty zobrali možnosť, aby si sami stanovili časový rámec určujúci nočnú prácu, a teda možnosť maximalizovať dĺžku pracovného času na prepravu cestujúcich alebo tovaru podľa odlišných podmienok v súvislosti s denným svetlom v jednotlivých členských štátoch.

Zamietnutie smernice ohrozuje konkurencieschopnosť. Malí dopravcovia a samostatní podnikatelia budú najsilnejšie zasiahnutí. Budú nútení uplatniť požiadavky vzťahujúce sa na zamestnancov veľkých dopravných firiem, ktoré nevyhnutne ohrozia ich pozíciu na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Zamietnutie návrhu smernice Komisie je taktickým manévrom síl „jednosmernej Európy“ pred európskymi voľbami. Grécka komunistická strana protestovala proti návrhu Komisie od samotného začiatku, keď proti nemu hlasovala v príslušnom výbore Európskeho parlamentu aj v pléne. Informovala pracovníkov a podporila ich demonštrácie. Vyňatie samostatne zárobkovo činných osôb slúži iba monopolným spoločnostiam v odvetví dopravy, poškodzuje to záujmy pracovníkov a samostatne zárobkovo činných vodičov a spôsobuje obrovské riziká pre cestnú bezpečnosť. Dokonca to ešte viac zhorší pracovné podmienky vodičov, predĺži to pracovný čas, teda čas jazdy vodičov až na 84 hodín týždenne a ešte viac to vystupňuje zneužívanie vodičov.

Demonštrácie pracovníkov a strach z vytlačenia pri európskych voľbách donútili veľkú časť poslancov a poslankýň EP za strany, ktoré podporujú „jednosmernú Európu“, hlasovať proti návrhu. Avšak pracovníci musia vedieť, že monopolistické skupiny presadia svoje požiadavky tak, že nájdu strany s kapitálom ochotné uspokojiť ich. Tento úspech dokazuje silu a dôležitosť boja pracovníkov. Avšak chceme poukázať na to, že sa môže ukázať, že to bol iba chvíľkový úspech, ak pracovné a ľudové hnutie nezorganizuje protiútok a nevytvorí podmienky pre radikálne zmeny na úrovni vlády a hospodárstva.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My švédski sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať za kompromis dohodnutý s Radou, keďže podľa našej interpretácie negatívny vplyv na švédsky lov, ktorého sme sa obávali, odstránila výnimka v článku 3 ods. 2. Všetci sme boli šokovaní snímkami lovu tuleňov v Kanade.

Väčšina spotrebiteľov by preto odmietla výrobky z takého lovu tuleňov, ktorý ani zďaleka nespĺňa požiadavky kladené na švédsky lov, ktorý spôsobuje zbytočné utrpenie a ktorý sa uskutočňuje vo veľkom rozsahu za nekontrolovaných podmienok.

V zásade sme proti tomu, aby EÚ priamo alebo nepriamo zasahovala do otázok týkajúcich sa lovu, ktoré sú vnútroštátnymi záležitosťami, najmä ak to môže oslabiť dobre fungujúce švédske pravidlá. V tomto prípade sme sa rozhodli vyvodiť záver na základe celkovej situácie. Za týchto okolností sme akceptovali kompromis, keďže vysiela jasné posolstvo, že Parlament nepovažuje za prijateľné, aby ľudia zaobchádzali so zvieratami, akokoľvek sa im zachce.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne.(LT) Som absolútne presvedčený o tom, že lov tuleňov sa musí zakázať, s určitými výnimkami pre miestne spoločenstvá. Taktiež by sme nemali ignorovať skutočnosť, že rôzne prieskumy verejnej mienky v jednotlivých členských štátoch EÚ dokazujú, že veľká väčšina občanov EÚ je proti komerčnému lovu tuleňov vo veľkom rozsahu a proti jeho metódam. Navyše, jednoznačná väčšina občanov je za úplný zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňa.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen a Karin Riis-Jørgensen (ALDE), písomne. (DA) Hlasovali sme proti návrhu zakázať obchodovanie s výrobkami z tuleňa a proti kompromisu dosiahnutému medzi Parlamentom a Radou. Nedomnievame sa, že zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňa zlepší životné podmienky zvierat a považujeme za poľutovaniahodné, že návrh bol prijatý napriek tomu, že nemá žiadny základ v Zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Skupiny bojujúce za práva zvierat a voliči na mňa vykonávali veľký nátlak v súvislosti s touto záležitosťou, ale ja som v zásade veľmi skeptický k zakazovaniu vecí. V konečnom dôsledku spotrebitelia rozhodnú o tom, či chcú kupovať výrobky z tuleňa. Bol som hrdý na to, že som prispel ku kampani za zákaz dovozu kožušiny mačiek a psov z Číny, ale dovoz výrobkov z tuleňa je úplne iná záležitosť, ktorá sa zakladá na tradičnej kultúre a zvykoch pretrvávajúcich počas storočí.

Býčie a kohútie zápasy sú nechutné predstavenia, ale EÚ uznáva, že majú byť naďalej povolené v rámci EÚ v regiónoch, kde majú nepretržitú tradíciu. Preto by bolo pokrytecké, keby EÚ zakázala výrobky z tuleňa z Kanady na základe krutosti k zvieratám. Taktiež som zdráhavý, pokiaľ ide o znepriatelenie Kanady, ktorá je veľkým spojencom EÚ a má s nami spoločné hodnoty.

Odmietam krutosť k zvieratám, ale domnievam sa, že táto záležitosť bola úmyselne skreslená, aby vyprovokovala emotívne reakcie medzi poslancami a poslankyňami EP. K podobným záležitostiam by sme mali pristupovať objektívnejším a vecnejším spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o obchodovaní s výrobkami z tuleňa, pretože je založená na dvoch myšlienkach: na zákaze obchodovania s určitými výrobkami z tuleňa v Európskej únii a na úcte k tradíciám a kultúram pôvodných obyvateľov Arktídy.

Každoročne sa zabije približne 900 000 tuleňov pri komerčnom love vo veľkom rozsahu (tento počet nezahŕňa zabité a stratené tulene ani nenahlásené zabitia), z toho 60 % v Kanade, Grónsku a Namíbii. Nórsko a Rusko sú ďalšími hlavnými krajinami, kde sa vykonáva komerčný lov tuleňov vo veľkom rozsahu. V rámci Spoločenstva Švédsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo (Škótsko) vykonávajú lov tuleňov v malom rozsahu, najmä kvôli kontrole populácie rýb a ochrane proti škodcom.

Domnievam sa, že táto dohoda ochráni tulene pred krutosťou a zároveň ochráni kultúru komunít Inuitov. Taktiež sa domnievam, že toto nariadenie zaručí, aby sa zastavil bezohľadný obchod a aby sa harmonizované pravidlá zlepšili tak, aby zmenili celý vnútorný trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Keď som bol prvýkrát zvolený do Európskeho parlamentu pred 25 rokmi, bolo to krátko po „pôvodnom zákaze“ obchodovania s výrobkami z tuleňa v roku 1983. Nanešťastie, napriek opakovaným pokusom táto otázka stále nie je doriešená.

Situácia po štvrťstoročí nie je takmer o nič lepšia ako v roku 1983. Stále sa státisíce tuleňov zabíjajú v Kanade tým najkrutejším a najbrutálnejším spôsobom. Dúfajme, že pri dnešnom hlasovaní bude dostatočne veľká väčšina, aby sme konečne dosiahli to, čo sme sa domnievali, že sa nám podarilo dosiahnuť pred 25 rokmi. Ani ja, ani tulene nechceme, aby sme tu boli zase späť v roku 2034.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), písomne. (DE) Osobne považujem za poľutovaniahodné, že návrhy Komisie, ktoré boli veľmi jasné, neboli prijaté skupinami. Ochrana druhov, najmä tých, o ktorých je známe, že čelia zabíjaniu, si žiada rozhodné opatrenia bez kompromisov. Pracovné miesta súvisiace s týmto odvetvím sa môžu jednoducho preorientovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Rozhodnutie Európskeho parlamentu zakázať obchodovanie s výrobkami z tuleňa v Európskom spoločenstve je krokom smerom k skoncovaniu s brutálnymi metódami, ktoré niektoré krajiny používajú na odstrel týchto zvierat. Návrh uznesenia je reakciou na znepokojenie verejnosti nad otázkou životných podmienok zvierat počas odstrelu a sťahovania tuleňov z kože.

Text nariadenia umožňuje viaceré výnimky, ktoré sú v niektorých prípadoch nevyhnutné. K nim patrí najmä výnimka so zákazu, ktorá povoľuje výrobky z tuleňa získané komunitami Inuitov použitím tradičných metód lovu ako spôsobu zabezpečenia ich obživy.

Som rada, že Európsky parlament vyjadril svoju podporu prijatiu tohto nariadenia takou jednoznačnou väčšinou. Je to veľmi zrozumiteľný signál zo strany európskych inštitúcií, že občania Európy nesúhlasia s brutálnym zaobchádzaním so zvieratami ani s ich zabíjaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman a Thomas Wise (NI), písomne. – Chápeme vaše obavy v súvislosti s obchodovaním s výrobkami z tuleňa a stotožňujeme sa s nimi. Nemáme problém s tým, aby jednotlivé štáty zakázali výrobky z tuleňa, ale domnievame sa, že by to malo byť úlohou členských štátov a nie Komisie. Preto sme nemohli podporiť tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. (PL) V súčasnom volebnom období Európsky parlament venoval relatívne veľa pozornosti ochrane zvierat.

Zavedenie zákazu obchodovania s určitými výrobkami z tuleňa v Európskej únii nepochybne posilňuje túto ochranu. Je to aj dôvod pre spokojnosť 425 poslancov a poslankýň, ktorí podpísali písomné vyhlásenie o tejto záležitosti. Je tiež potrebné poznamenať, že Parlament vo svojom uznesení vyjadril želanie rešpektovať kultúru a tradície pôvodných obyvateľov. Spôsob, akým sa v budúcnosti budú vyvíjať opatrenia na ochranu tuleňov závisí od mnohých faktorov v medzinárodných súvislostiach a od Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Napriek tomu si táto iniciatíva poslancov a poslankýň zaslúži uznanie a podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Teší ma, že sme dnes hlasovali za zakázanie obchodovania s výrobkami z tuleňa v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. (NL) V januári 2007 sa Belgicko stalo prvou európskou krajinou, ktorá zakázala všetky výrobky z tuleňa a nasledovali ho viaceré ďalšie členské štáty. Belgické právne predpisy umožňujú výnimku pre tradičný lov komunít Inuitov, a tak ma teší, že Európsky parlament dnes nasleduje príklad Belgicka. Návrh, aby povolenie dovozu výrobkov z tuleňa podliehalo požiadavke na označovanie, nedostal našu podporu. Ak obchodníci s kožušinou z Kanady, Grónska, Namíbie a Ruska už nebudú môcť predávať kožušiny z tuleňa na jednom z najväčších trhov na svete, bude to znamenať obrovský krok vpred v prospech tohto druhu. Okrem toho je zákaz najúčinnejším spôsobom ako skoncovať s neľudskými praktikami, ktorým každoročne padnú za obeť státisíce zvierat.

Podľa môjho názoru je úplný zákaz správny prístup. Preto som hlasovala za správu pani Wallisovej.

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0240/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu:

Doteraz smernica č. 86/609/EHS zaručovala ochranu zvierat používaných na vedecké účely: hneď po jej vydaní sa táto smernica vykonala a uplatnila rôznymi spôsobmi v rámci rôznych členských štátov. Avšak potrebujeme predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto smernici s cieľom zaručiť jednotný úmysel v rámci celej Európy a tiež väčšiu ochranu pre pokusné zvieratá používané na vedecké účely v súvislosti so zdravím ľudí a zvierat.

Najdôležitejšími z mnohých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré by sa mali prijať a ktoré, dúfajme, sú v súlade s ideálmi Komisie, sú: 1) založenie výboru pre etické záležitosti pre blaho zvierat, 2) rozšírenie konceptu pokusných zvierat o osobitné druhy bezstavovcov a embryá v poslednom štvrťroku ich vývoja a takisto larvy a ďalšie zvieratá používané v základnom výskume a v odbornej príprave, 3) používanie zvierat iba na pokusy, na ktoré boli chované, 4) výskum alternatívnych metód testovania na zvieratách s cieľom minimalizovať množstvo použitých zvierat, 5) záruka skutočnosti, že hlavným cieľom členských štátov by malo byť zlepšovanie metód chovu s cieľom minimalizovať utrpenie zvierat, 6) používanie čiastočnej alebo celkovej anestézie.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark a Nigel Farage (IND/DEM), písomne. – Hoci táto správa obsahuje veľa toho, s čím by moja strana (UKIP) súhlasila, je poznamenaná svojím nezákonným a nedemokratickým pôvodom v mašinérii EÚ. Preto ju nemôžem podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), písomne. (FR) Text Európskej komisie je nezmysel. Je to nezmysel, pokiaľ ide o vedu, pretože bráni výskumu a penalizuje ho a je to nezmysel, pokiaľ ide o medicínsky pokrok, pretože vedci, ktorí využívajú pokusy na zvieratách, každý deň pracujú na tom, aby vynašli lieky a liečebné postupy, ktoré zajtra možno vyliečia novú pandémiu.

Na záver, je to hospodársky a sociálny nezmysel. Zatiaľ čo naše farmaceutické skupiny budú mať zakázané viesť výskum, laboratóriá zriadené mimo Európskej únie v ňom budú môcť pokračovať. Správa pána Parisha našťastie obnovuje rovnováhu, pretože nepodporím nič, čo oslabí konkurencieschopnosť nášho priemyslu ani nič, čo poskytne dôvod na jeho presun.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. (EL) Návrh smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely ja zameraný viac na dotvorenie jednotného vnútorného trhu, na hospodársku súťaž a na obmedzenie nákladov v oblasti výskumu ako na ochranu zvierat.

Nadnárodné podniky žiadajú čoraz viac ziskov z výskumu. Zvieratá, ktoré sa pri ňom používajú, sa vo všeobecnosti obetujú a týrajú na základe kritéria zvýšenia ziskov, neslúžia vedeckým požiadavkám. Nikto nemôže očakávať správanie šetrné k zvieratám od kapitálu, ktorého motiváciou je vykorisťovanie a ktorý sa správa neľudsky a kruto dokonca aj k ľuďom.

Výskum si vyžaduje pokusy, aby mohol riešiť dôležité problémy verejného zdravia a mnohé, dokonca aj neliečiteľné choroby. Pre tento výskum sú často potrebné zvieratá.

Avšak ochrana zvierat, tak ako ochrana verejného zdravia, si vyžaduje bojovať proti monopolom, proti moci kapitálu, ktorý chráni lieky patentmi s cieľom zabezpečiť si obrovské zisky z komercializácie zdravia.

Vyžaduje si to boj, ktorý oslobodí výskum spod jarma kapitálu tak, aby sa vedecké objavy výskumu používali na uspokojenie požiadaviek zdola.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Tento návrh sa vzťahuje na ochranu zvierat požívaných na vedecké účely v súvislosti so zdravím ľudí alebo zvierat alebo so životnými podmienkami zvierat. Každoročne sa v EÚ použije na vedecké účely približne 12 miliónov zvierat, vrátane 12 000 primátov okrem človeka.

Na základe novej smernice bude povinné vykonávať etické prieskumy a táto smernica bude vyžadovať, aby pokusy, pri ktorých sa používajú zvieratá, podliehali schváleniu. Na základe tohto návrhu sa rozsah pôsobnosti smernice rozširuje o osobitné druhy bezstavovcov a embryá v poslednom štvrťroku ich vývoja a takisto larvy a ďalšie zvieratá používané v základnom výskume, vzdelávaní a odbornej príprave.

Z tohto dôvodu sa domnievam, že cieľom návrhu je zlepšiť ochranu zvierat používaných pri pokusoch a posilniť nariadenia o životných podmienkach zvierat v zmysle pokroku vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písomne. (FR) Vďaka iniciatíve Európskej komisie, ktorá umožňuje revíziu platnej smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, môže Európska únia zohrať hlavnú úlohu vo výskume a vývoji testovania a technológií, ktoré nevyužívajú zvieratá. Rozsah pôsobnosti tejto smernice sa navyše musí rozšíriť. Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka proti ochrane laboratórnych zvierat boli v rozpore s týmto cieľom. Je nevyhnutné, aby kvôli tomu netrpel európsky výskum, skôr by sa mal rozvíjať. Toto sa však nesmie diať na úkor životných podmienok zvierat ani vývoja a validácie metód, ktoré ponúkajú kompletnú alternatívu k používaniu zvierat. Vývoj týchto alternatívnych metód si vyžaduje rozpočet. Okrem toho je potrebné, aby sa postupne prestali používať primáty vo výskume, aby existovalo monitorovanie na tento účel a aby sa zvýšila transparentnosť v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písomne. – (FR) Nastal čas pre partnerov, ktorých sa to týka, aby zvážili životné podmienky zvierat používaných na vedecké účely a zákaz odchytávania opíc v divočine na účely chovných fariem, ktoré spôsobuje násilie, stres počas odchytávania a následne uväznenie, odlúčenie rodinných skupín, rozštiepenie sociálnych skupín, vplyv na životné prostredie a narušenie prirodzenej rovnováhy populácie a odchod samíc.

Preto podporíme cieľ vyťažiť maximum zo zvierat chovaných na tento účel, ktorých genetická a lekárska anamnéza je známa a ktoré preto umožňujú väčšiu dôslednosť a porovnateľnosť údajov.

Na druhej strane, keby štandardy životných podmienok zvierat používaných na vedecké účely spôsobili sťahovanie výskumu, vplyv by bol potom zreteľnejší v tých krajinách, ktoré už teraz majú zavedené prísne regulačné kontroly, ako napríklad Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Skutočnosť je taká, že v týchto krajinách farmaceutický priemysel prosperuje aj napriek 20-ročnej prísnej regulácii. Regulácia preto nezabrzdila úspech tohto priemyslu. Kontroly dokonca zlepšili štandardy vedeckých praktík. Z tohto dôvodu to potvrdzuje obavy, že dôjde k presunu výskumu v dôsledku týchto nariadení.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. – Som sklamaný z postoja Parlamentu k revízii celoeurópskych nariadení o testovaní na zvieratách. Nakoniec som sa rozhodol zdržať sa hlasovania o konečnej správe. Hoci plne podporujem ustanovenia o vývoji a presadzovaní používania alternatív testovania na zvieratách a tematickú polročnú revíziu používania primátov, pričom obidve veci považujem za kľúčové pre to, aby sa náš výskum prestal spoliehať na zvieratá, najmä na primáty, celková pozícia Parlamentu oslabila množstvo dôležitých ustanovení o životných podmienkach zvierat, ktoré navrhla Komisia.

V Parlamente prevládol strach, že výskum opustí Európu, ak sa na výskumné zariadenia bude klásť priveľa požiadaviek. Ja sa však domnievam, že niektoré požiadavky sú nevyhnutné, ak máme v Európe zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zvierat a obávam sa, že dnešný výsledok ide proti tomuto zmýšľaniu. Dve zásadné otázky pre mňa boli, aby Európa prestala používať opice odchytené v divočine na účely chovu a absolútna nevyhnutnosť schvaľovať všetky pokusy, pri ktorých sa používajú zvieratá, čím by sa upevnilo naše odhodlanie nahradiť a obmedziť používanie zvierat pri pokusoch. Bohužiaľ, Európsky parlament premeškal príležitosť zaujať rozhodný prístup k ochrane zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman a Thomas Wise (NI), písomne. Uznávame, že pokusy na zvieratách sú niekedy nutné, ale tiež chápeme a prijímame skutočnosť, že potreba niektorých pokusov je otázna. Podporujeme presadzovanie alternatívnych metód výskumu a boli by sme radi, keby sa pokusy na zvieratách zredukovali na úplné minimum a keby sa uskutočňovali v súlade s najprísnejšími humanitárnymi usmerneniami. Myslíme si však, že by o tom mali rozhodnúť jednotlivé štáty, a preto, bohužiaľ, nemôžeme hlasovať za tento návrh na úrovni EÚ.

 
  
  

– Správa: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o znečisťovaní mora z lodí, pretože si myslím, že je nevyhnutné riešiť túto pretrvávajúcu praktiku v námornej doprave, konkrétne nelegálne vykládky znečisťujúcich látok z istých lodí do mora.

Myslím si, že tento doplnený návrh je absolútne nevyhnutný na zabránenie environmentálnym katastrofám a zhoršovaniu kvality vody pomocou trestných postihov, ktoré sú dosť tvrdé na to, aby zastrašili potenciálnych znečisťovateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Táto správa odporúča zmenu a doplnenie súčasnej smernice o znečisťovaní mora z lodí. Umožnilo by to zavedenie trestnoprávnych opatrení v prípade znečistenia. Strana Júnový zoznam podporuje opatrenia na zabránenie znečisteniu mora z lodí. Myslíme si však, že trestné právo je výlučne vnútroštátnou záležitosťou. Okrem toho by sa znečistenia medzinárodných vôd pochádzajúce z plavidiel mali riešiť na úrovni Organizácie Spojených národov. Preto sme v záverečnom hlasovaní hlasovali proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Toľko chválená smernica, ktorú propagovali rôzne sily a ktorá by zjavne mala potrestať spoločnosti námornej dopravy trestnými sankciami za znečisťovanie mora a ochrániť životné prostredie, dosiahla pravý opak. Chráni námorný kapitál pred uvalením sankcií. Dokonca aj tento neadekvátny návrh Komisie ostane len na papieri po návrhu Európskeho parlamentu nepotrestať menšie znečistenia mora znečisťujúcimi látkami. Náš ľud dobre vie, čo predstavujú menšie znečistenia, kto ich bude posudzovať a podľa akých kritérií. Napríklad obyvatelia Santorini, ktorí sa sťažovali kvôli stroskotanej výletnej lodi Sea Diamond, ktorá sa ešte stále nachádza vo vodách ostrova, sú znechutení odpoveďami EÚ a vlády Novej demokracie – rovnaké odpovede, aké poskytla skupina PASOK v prípade trajektu Express Samina a iných – že vraj stroskotané lode nespôsobujú znečistenie.

Vďaka výnimke menších znečistení mora znečisťujúcimi látkami majitelia lodí, prevádzkovatelia, manažéri, agenti, poisťovatelia, nájomcovia lodí, majitelia nákladných a osobných lodí a tí, ktorí sú zodpovední za trestné činy na mori a environmentálne katastrofy, ostanú nepotrestaní. Na druhej strane sa z námorníkov znovu urobia obetné baránky.

 
  
  

– Správa: Anni Podimata (A6-0146/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu.

Keď hovoríme o politike zameranej na spotrebu energie, EÚ by mala pri svojom rozhodovaní použiť ako návod vyhlásenia známeho britského ekonóma Nicholasa Sterna: „V čase recesie a pri vysokých cenách ropy treba investovať viac do energetickej účinnosti. Výdavky na obnoviteľné a iné priemyselné odvetvia s nízkym obsahom uhlíka by mohli pomôcť stimulovať hospodárstvo.“

Bolo by dobré pokúsiť sa vytvoriť energetickú politiku, ktorá by dokázala znížiť emisie skleníkových plynov, aby sa dodržali dohody prijaté v rámci Kjótskeho protokolu a podporila sa vedúca úloha EÚ v boji proti zmene klímy. Implementácia tohto protokolu by bola významným prínosom pre zamestnanosť a tiež konkurencieschopnosť v oblasti hospodárstva a sociálnych vecí.

I keď priemysel a združenia spotrebiteľov uprednostňujú súčasnú smernicu 92/75/EHS o uvádzaní spotreby energie na štítkoch, nedá sa povedať, že by držala krok s technologickým vývojom a inováciami na energetickom trhu, pretože tu predovšetkým existuje potreba pohnúť sa vpred z tejto nečinnej situácie, ktorá vládne v celej Európe, aby sa pre spotrebiteľov mohla otvoriť nová dimenzia.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne. (RO) Hlasoval som za správu k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie). Myslím, že je potrebné poskytnúť viac informácií o energetickej účinnosti výrobkov. Každá reklama propagujúca technické vlastnosti chladničiek, práčok či sporákov musí uviesť spotrebu energie výrobku.

Označovanie spotreby energie pomôže spotrebiteľom pri kúpe domáceho elektrického spotrebiča, ako napríklad chladničky, práčky, sušičky či sporáka, posúdiť náklady na energiu. Výrobcovia musia uviesť spotrebu energie výrobkov bez ohľadu na to, či sú z energetického hľadiska účinnejšie (zelené) alebo menej účinné (ružové).

Označovanie sa použije aj na obchodných a priemyselných elektrických výrobkoch, ako napríklad chladiarenských boxoch či chladených vitrínach. Každá reklama musí uvádzať spotrebu a úspory energie.

Členské štáty môžu prijať stimulujúce opatrenia vrátane daňových úľav na výrobky, ktoré sú energeticky vysoko účinné.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za smernicu o udávaní spotreby energie na štítkoch. Problematika životného prostredia a najmä energetická účinnosť sa stávajú dôležitejšími a zásadnými v riešení zmeny klímy. Cieľom prepracovania tejto smernice je umožniť označovanie všetkých energetických výrobkov v domácnostiach a zároveň aj v obchodných a priemyselných odvetviach.

Keď zvážime, že súrne potrebujeme riešiť zmenu klímy a že Európska únia chce do roku 2020 dosiahnuť zvýšenie energetickej účinnosti o 20 %, myslím si, že jednoduché, jasné a ľahko rozoznateľné označenie by mohlo presvedčiť spotrebiteľov, aby robili udržateľnejšie rozhodnutia a pomohli podporiť energeticky účinnejšie výrobky.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Júnový zoznam zastáva názor, že riešenie cezhraničnej problematiky životného prostredia je jednou z najdôležitejších úloh EÚ. Myslíme si, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú lepšie než návrh Komisie, aby sa skvalitnením informácií o spotrebe energie a vplyve výrobkov na životné prostredie konečným spotrebiteľom ponúkla možnosť robiť múdrejšie rozhodnutia.

Sme však kritickí voči istým formuláciám v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sa snažia podrobnejšie upravovať európsku energetickú politiku. Dobré zámery pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov však prevažujú ich negatíva, a preto sme sa rozhodli hlasovaním podporiť tieto návrhy v plnom rozsahu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia