Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0180(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0185/2009

Pateikti tekstai :

A6-0185/2009

Debatai :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0369

Posėdžio stenograma
Antradienis, 2009 m. gegužės 5 d. - Strasbūras Tekstas OL

15. Gyvūnų apsauga juos žudant (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. Kitas punktas darbotvarkėje yra J. Wojciechowskio, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu, pranešimas (A6-0185/2009) dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos žudant (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, pranešėjas. – (PL) Gerb. pirmininke, mūsų civilizacija yra civilizacija naudojanti gyvūnus. Milijonai gyvūnų yra nužudomi mėsai, odai ir kitiems ekonominiams poreikiams tenkinti. Kartais mes gyvūnus žudome be jokios ekonominės priežasties dėl tokio sporto kaip medžioklė arba pramogos – bulių kovose. Man gyvūnų žudymas nėra nei sportas, nei pramoga ar kultūra. Tačiau nenorėčiau apie tai diskutuoti, nes mūsų diskusijų tema yra gyvūnų žudymas dėl ekonominių priežasčių.

Gyvūnų apsauga juos žudant. Ar tai yra įmanoma? Ar įmanoma apsaugoti gyvūną, kurį ketiname nužudyti? Taip, įmanoma, daugiausia apsaugant nuo nereikalingų kančių. Apsaugodami gyvūnus nuo nežmoniško elgesio su jais, apsaugome savo pačių žmogiškumą. Pasiūlytas

reglamentas gerina gyvūnų apsaugos juos žudant standartus ir pateikia aukštesnės kokybės, geresne technines normas ir skatina geresnę jų naudojimo kontrolę. Tai pat yra numatoma didesnė asmeninė atsakomybė tinkamai elgiantis su gyvūnais bei nustatomas reikalavimas paskirtis specialų pareigūną atsakingą už gyvūnų apsaugą skerdyklose. Naujasis reglamentas, pakeisiantis 1993 m. direktyvą, reiškia akivaizdžią pažangą realizuojant gyvūnų apsaugą, todėl kaip pranešėjas pritariu reglamentui.

Kai kurios vietos reglamente yra prieštaringos. Krintantis į akis yra gyvūnų skerdimo pagal ritualines apeigas klausimas. Esminis principas yra gyvūnų žudymas juos apsvaiginus ir be sąmonės, tačiau leidžiama išimtis dėl religinių priežasčių. Tai yra susiję su islamo ir judaizmo šalininkais, žudančiais neapsvaigintus gyvūnus. Pateikti gyvūnų skerdimo pagal religines apeigas pakeitimai Europos Sąjungoje buvo atmesti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto. Komiteto nariai mano, kad toks draudimas būtų nepraktiškas.

Komitetas taip pat atmetė pasiūlymą, suteikiantį kiekvienai valstybei narei atskirai teisę uždrausti gyvūnų skerdimą pagal religines apeigas savo teisės aktuose. Tai yra numatyta 28 pakeitime. Norėčiau pastebėti, kad balsuodamos už šį pakeitimą valstybės narės nebegalės uždrausti gyvūnų skerdimo pagal ritualines apeigas savo teritorijoje. Balsuodami prieš šį pakeitimą, balsuosite už Europos Komisijos poziciją, leidžiančią taikyti draudimą skersti gyvūnus pagal religines apeigas valstybės narės teisėje.

Kitas prieštaringas klausimas yra nacionalinių pavyzdinių centrų kiekvienoje valstybėje narėje steigimas. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas atmetė šią idėją 64 pakeitime. Asmeniškai manau, kad tokie pavyzdiniai centrai turėtų būti steigiami ir galėtų atlikti svarbų vaidmenį dėl elgesio su gyvūnais juos žudant.

Norėčiau atkreipti dėmesį į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymus, esančius mano pranešime. Pirma, priemonės, numatančios aukštesnius gyvūnų apsaugos juos žudant standartus, turėtų gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos. Kilnus tikslas apsaugoti gyvūnus negali būti įgyvendintas neturint lėšų ir be materialinės iniciatyvos, skirtos standartų didinimui, sukūrimo.

Antra, pranešime siūloma pagerintus standartus taikyti ne tik gamintojams Europos Sąjungoje, bet taip pat mėsos į Europos Sąjungą importuotojams. Turime būti tikri, kad į ES rinką būtų tiekiami tik tokia gyvūnų, nužudytų ES teisėje nustatytu būdu, produkcija.

Ponios ir ponai, paskutinis Europos Parlamento posėdis daugiausia yra skirtas gyvūnų apsaugai. Šiandien išnagrinėjome žiauriai nužudytų ruonių produktų importo draudimą bei nustatėme aukštesnius standartus bandomųjų gyvūnų apsaugai, o dabar diskutuojame dėl aukštesnių gyvūnų apsaugos juos žudant standartų. Džiaugiuosi, kad Parlamentas tiek daug daro dėl gyvūnų apsaugos ir man malonu būti to dalimi. Šiuose rūmuose tvyro Šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasia. Tegul ji lieka ir per kita parlamentinę kadenciją.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narys. − Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti Europos Parlamentui ir ypač pranešėjui J. Wojciechowski, pritariusiems pagrindiniams Komisijos pasiūlymo klausimams dėl gyvūnų apsaugos juos žudant.

Man labai malonu, kad Europos Parlamentas pritaria bendram pasiūlymo požiūriui – užtikrinti, kad gyvūnų gerovę reguliuojantys teisės aktai, taikomi skerdyklose, atitiktų higienos priemonių rinkinį, priimtą 2004 metais.

Dabartiniai teisės aktai, apsaugantys gyvūnus juos skerdžiant, buvo priimti 1993 metais ir akivaizdžiai neatitinka naujausių pokyčių maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės srityse. Remiantis dabartiniu pasiūlymu, skerdyklų valdytojai turės sukurti standartinę savo veiklos tvarką, pasikliauti gerovės rodikliais svaiginant gyvūnus, o darbuotojai turės būti apmokyti gyvūnų gerovės.

Dėl gyvūnų skerdimo pagal religines apeigas klausimo norėčiau pabrėžti, kad Komisija visiškai pritaria Europos Parlamento atsidavimui religijos laisvei ir pabrėžia Komisijos ketinimus nesiimti jokių veiksmų šiuo jautriu klausimu. Sutartyje yra aiškiai kalbama apie poreikį atsižvelgti į su religiją susijusią praktiką formuojant Bendrijos politiką. Aišku, kad valstybėse narės yra įvairi praktika dėl gyvūnų skerdimo pagal religines apeigas.

Komisija siūlo šioje srityje laikytis subsidiarumo principo. Tai gerai veikė visus paskutinius 15 metų ir toliau turėtų veikti ateityje. Šiuo atžvilgiu, iš esmės keičiant formuluotę, galime priimti pakeitimus, kuriuose atsispindi dabartiniai teisės aktai, išsaugantys teisę į religijos laisvę ir tuo pat metu leidžiant valstybėms narėms priimti ar laikytis griežtesnės tvarkos. Todėl norėčiau pastebėti, kad Taryba tam pritaria.

Taip pat norėčiau pasisakyti dėl skerdimo savo kieme. Šiandien yra leidžiamas gyvūnų skerdimas asmeniniam naudojimui ne skerdyklose (išskyrus galvijus), tačiau kiaulės, avys ir ožkos pirmiausia turi būti apsvaiginamos. Kai kurie piliečiai valstybėse narėse tradiciškai kiaules skerdžia Kalėdoms, o ėriukus – Velykoms. Komisijai rūpi, kad šios tradicijos būtų išsaugotas, tačiau nereikėtų vengti gyvūnų svaiginimo, taip nepaisant jų gerovės. Todėl Komisija mano, kad būtina iš anksto apsvaiginti kiaules ar ėriukus prieš juos skerdžiant ne skerdyklų patalpose.

Kitas pasiūlymo klausimas yra susijęs su nacionalinių pavyzdinių centrų steigimu. Manome, kad tai yra būtina norint tinkamai įgyvendinti pasiūlytas priemones. Skerdyklose kompetentingi inspektoriai maisto saugumo kontrolę atlieka tikrindami skerdieną. Jie turi mažai laiko ir nedaug kompetencijos, kad galėtų įvertinti gyvūnų gerovės kriterijus. Šiais laikais svaiginimo įranga yra sudėtinga, todėl yra sunku įvertinti veiksmingumą gerovei. Nacionaliniai pavyzdiniai centrai turėtų patenkinti poreikį gauti techninę ir mokslinę informaciją dėl gyvūnų gerovės juos skerdžiant, todėl Komisija mano, kad šis reikalavimas turėtų būti paliktas pasiūlyme.

Komisija taip pat mano, kad skerdyklos darbuotojams kompetencijos sertifikatai turėtų būti išduodami po nepriklausomo įvertinimo. Tokia sistema buvo pritaikyta kitose gyvūnų gerovės srityse, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Ten, kur ji buvo tinkamai įgyvendinta, buvo gauti geri rezultatai. Todėl tai turėtų būti taikoma visose ES skerdyklose.

Gyvūnai taip pat yra žudomi dideliais kiekiais ne skerdyklose, siekiant sureguliuoti ligos plitimą. Tiesa, kad jau turime reikalavimus dėl gyvūnų sveikatos, bet šiandieniniai reikalavimai nėra susiję su gyvūnų gerove. Žmonės mano, kad masinės skerdynės dėl ligos kontroliavimo turėtų būti atliktos kaip galima humaniškesniu būdu. Skaidrumas, reiškia tinkamą pranešimą, o tai yra svarbu. Bet to, ankstesnė patirtis tokiose kritiškose situacijose parodė, kad yra labai svarbu surinkti informaciją apie gerą praktiką ir padarytas klaidas. Tinkamas kontroliavimas ir pranešimas apie gyvūnų gerovę turėtų būti taikomas masinėse skerdynėse.

Taip pat norėčiau padėkoti už paramą Komisijos pasiūlymui. Jei jis bus sėkmingai priimtas, Europos Sąjunga turės potencialą pasauliniu mastu pirmauti ir taikyti naujoves gyvūnų gerovės srityje.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, ENVI komiteto nuomonės referentas. (SV) Kiekvienais metais šimtai milijonų kiaulių, karvių, avių, vištų, arklių ir kitų gyvūnų yra skerdžiama ir transportuojama visoje Europoje. Be to, yra paskerdžiama daugiau nei 25 mln. kailinių žvėrelių. Dėl to gyvūnai patiria didžiules kančias. Aišku, geriausias sprendimas būtų visai jų nevalgyti ir nevilkėti jų kailių.

Tačiau šis reglamentas yra tikrai ne apie tai, bet kaip sumažinti gyvūnų kančias skerdyklos. Komisijos pasiūlymas yra žingsnis į priekį, bet turi būti griežtesnis kai kuriais klausimais. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete balsavome, tarp kitų klausimų, už trumpesnį pervežimo ir laukimo laiką skerdyklose laikotarpį, dėl investicijų mobilioms skerdykloms, kad į šį reglamentą būtų įtraukti kailiniai žvėreliai, kad valstybės narės galėtų taikyti griežtesnes nuostatas ir gyvūnų gerovės inspektoriai bei siūlomi nacionaliniai centrai dėl gyvūnų gerovės būtų nepriklausomi ir turėtų daugiau galių.

Malonu girdėti kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas pritaria mūsų pasiūlymui dėl mobilių skerdyklų ir kailinių žvėrelių įtraukimo į reglamentą. Tačiau, man neramu dėl kelių kitų šio komiteto ir pavienių narių pasiūlytų pakeitimų . Gaila, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas visiškai panaikino siūlomus vežimo į skerdykla laiko terminus bei laukimo laiką skerdykloje. Balsuokite už 125 pakeitimą, pateiktą Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos/šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų, kad būtų gražinti šie reikalavimai. Taip pat nesuprantu, kodėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas nori panaikinti pasiūlymą dėl nacionalinių pavyzdinių gerovės centrų. Labai svarbu, kad valstybės narės galėtų taikyti platesnes priemones ir turėtų daugiau ambicingų nuostatų, nei čia yra numatytos. Skatinu balsuoti už 124 pakeitimą. Galiausiai, man labai neramu dėl to, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas nenori leisti valstybėms narėms, šiuo metu visiškai draudžiančioms skersti gyvūnus, juos neapsvaiginus, pasilikti šį draudimą. Užtikrinome pusiausvyrą tarp religinių tradicijų ir gyvūnų gerovės, tenkinančia daugumą žmonių. Balsuokite už 28 pakeitimą, siūlomą pranešėjo.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello, PPE-DE frakcijos vardu. (IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, laimingo sutapimo dėka, šį vakarą man tenka galimybė pasisakyti paskutiniam, bent jau per šį parlamentinį terminą, jums pirmininkaujant. Manau, kad tai yra jūsų paskutinis kartas, nes esate nusprendęs daugiau nedalyvauti rinkimuose. Gerb. L. Cocilovo, man malonu pareikšti pasitenkinimą Jūsų darbu Parlamente ir pagarbą, kurią jaučia visi EP nariai, o ne vien tik Italijos delegacija. Buvau išrinktas tų pačių rinkėjų kaip ir jūs. Esame politiniai priešininkai, tačiau jaučiuosi lyg turėčiau palinkėti vaisingos politinės ateities dirbant ne tik mūsų šalies, bet ir visos Europos labui.

Dabar pereisiu prie reikalo. Manau, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas atliko puikų darbą. Išklausę patarėjų ir įvairių profesinių grupių, bandėme pataisyti mums pateiktą Tarybos ir Komisijos tekstą, kad jį taptų labiau taikomas ir nuoseklesnis, saugantis teisę taikyti religinę praktiką visais atžvilgiais. Buvo tam tikrų prieštaravimų, nes Komisija ir Taryba pareiškė ir tvirtino, kad norėtų apsaugoti ritualines skerdynes, tačiau dėl tam tikrų įsipareigojimų tai tapo neįmanoma. Kalbu apie kabinimą žemyn galva ir daug diskusijų sulaukusį apsvaiginimo klausimą.

Dialektiniu požiūriu, tai galima laikyti žiaurumu, bet kas iš tikrųjų vyksta – lemiamas pjūvis yra siejamas su tokiu pačiu skausmo lygiu kaip ir apsvaiginimas, kai yra trenkiama į kaktą. Po tokių veiksmų daugiau nėra jokio skausmo. Būtų žiauriau, jei perpjovus gyvūnų gerkles dar jie būtų apsvaiginami. Todėl nemanau, kad yra žiauriai elgiamasi su gyvūnais, jei jiems yra perpjaunamos gerklės, o ne jie svaiginami.

Žmogaus teisių chartijoje yra sakoma, kad esant konfliktui su gyvūnų teisėmis, žmogaus teisėms yra teikiama pirmenybė, kitaip tariant teisė į religines apeigas turi būti saugoma musulmonams, žydams ir krikščionims. Apie tai išsamiai diskutavome komitete. Ir ne tik, nes palaikydami tarpusavio santykius su ne valstybėmis narėmis, žmonės išpažįstantis tam tikrą religiją negalėtų valgyti mėsos Europoje, nes ji negalėtų būti čia gaminama ir taip pat importuojama. Nemanau, kad tai yra sąžininga.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, PSE frakcijos vardu. (ES) Gerb. Pirmininke, ponios ir ponai, kaip jau šiandien girdėjome, yra svarstomas pasiūlymas keičia jau atgyvenusią dėl technologinės pažangos direktyvą ir pateikia naują reglamentą, kurio dėka Bendrijos reikalavimai dėl gyvūnų gerovės bus vienodai taikomi visoje Europos Sąjungoje.

Atsižvelgiant į vidaus rinką ir tai, kad taisyklių laikymasis gali pakenkti konkurencijai, visiems Bendrijos operatoriams bus taikomi vienodi konkurencijos standartai. Iš tikrųjų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas, siekęs, kad mažos apimties operatoriams nebūtų taikomi tam tikri reikalavimai, padidino atsakomybę didesniems operatoriams. Tokį dokumentą mes svarstome šiandien. Taip pat jis įsteigė gyvūnų gerovės pareigūno poziciją didelėse bendrovėse.

Šiandien mūsų svarstomas pranešimas patobulina Komisijos pasiūlymą esminiais klausimais. Vienas iš pavyzdžių, kad daugiau neketinama šiuo pasiūlymu keisti dabar galiojančias gyvūnų pervežimo taisykles dėl bendros pervežimo trukmės. Manome, kad tai yra visiškai įžeidimas. Taip pat yra paliekamas šiuo metu taikomas draudimas dėl gyvūnų pervežimo, kurie dėl savo savybių negali būti pervežami.

Be to, šis pasiūlymas patobulina ir išaiškina bendrovių atsakomybė dėl atitikimo gyvūnų gerovės taisyklėms. Operatoriai daugiau nei darbuotojai yra atsakingi už taisyklių taikymą.

Galiausiai, gerb. Komisijos nary, norėčiau, kad nepamirštumėte, kad Europos Sąjungoje nėra dviejų vienodų teisinių sistemų atskiruose regionuose ir šalyse kiekviena iš jų skirias. Jūsų siūlomi nacionaliniai pavyzdiniai centrai, kuriuos ką tik paminėjote savo kalboje, kad pagal Komisijos pasiūlymą, Ispanijoje būtų įkurta 17 nacionalinių pavyzdinių centrų, o ne vienas. Ispanijos centrinės valdžios galios yra išskirstytos autonominėms bendruomenėms. Todėl tektų įkurti tiek nacionalinių pavyzdinių centrų. Tai būtų steigti po vieną centrą atskiram regionui. Todėl siūlome, kad kompetentinga institucija būtų atsakinga už teisingą taisyklių taikymą.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, UEN frakcijos vardu. – (PL) Gerb. Pirmininke, J. Wojciechowski pranešimas dėl Tarybos pasiūlymo dėl gyvūnų apsaugos juos žudant yra susijęs su labai svarbiu gyvūnų gerovės klausimu. Netiesiogiai kyla klausimas ar šiuolaikinė žmonija sugebės atsisakyti žiaurumo ir sukurti naujų vertybių pasaulį, kur jautriai reaguojama į skausmą, kančias, baimę ir nerimas netekti gyvybės ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams.

Deja, nepaisant civilizacijos ir technologijų vystymosi, kiekvienais metais vis dar yra nužudoma milijardai gyvūnų ir paukščių. Žiauriai ir net jų neapsvaiginus. Kyla daugiau klausimų kodėl protingi ir išsilavinę žmonės dažnai su gyvūnais elgiasi kaip primityvios genties atstovai, pasmerkdami juos kovoti už savo išgyvenimą. Kodėl turėtume tai pakeisti.

Į daugelį šių klausimų yra atsakoma šiame pranešime. Tačiau jis vis dar neišsprendžia daugybės esminių problemų pvz., susijusių su teisės aktais, ritualinėmis skerdynėmis ir visuomenės sąžinės formavimus. Todėl šias problemas turi išspręsti Taryba, Komisija ir naujasis Parlamentas. Tikiuosi, kad tolimesnius veiksmus dėl gyvūnų gerovės pagerinimo lydės supratimas, kad gyvūnai yra gyvos būtybės, galinčios jausti skausmą ir kančias. Jie nėra daiktai, todėl žmonės privalo juos gerbti, saugoti ir jais rūpintis.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, Verts/ALE frakcijos vardu. – Gerb. Pirmininke, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją Janušą Wojciechowskį parengusį labai sudėtingą ir jausmingą dokumentą bei sprendžiant daugybę prieštaringų klausimų. Savo kalboje, kuri tikriausia yra paskutinė šioje kadencijoje, norėčiau savo kolegoms pasakyti, kad tai yra klasikinis Europos Parlamento dokumentas. Jis yra techninis, sudėtingas, šiek tiek atitolęs nuo mūsų piliečių. Tačiau verta prisiminti, kad gyvūnų gerovė yra labai svarbi mūsų piliečiams, o teisingumas yra svarbus mūsų gamintojams, vartotojams ir rinkai.

Mane ypač domina pakeitimai 45 ir 46 užtikrinantys, kad trečiosios šalys norinčios eksportuoti į Europos Sąjungos atitikti mūsų standartus. Tai labai svarbus mūsų gamintojams ir vartotojų pasitikėjimui mūsų rinkose teisingumo elementas, todėl šie pakeitimai būtų labai sveikintini.

Kitaip tariant priemonių proporcingumas numatytas pakeitimuose 65-67 dėl apmokymų darbo vietoje sulauks pritarimo iš mažesnių skerdyklų ir veikėjų visoje Europos Sąjungoje. Taip pat labai sveikintinos išimtys, leidžiamos mažoms skerdykloms neturėti gyvūnų gerovės pareigūno.

Dėl gyvūnų skerdimo pagal religines apiegas, manua, kad Komisijos narys yra visiškai teisus. Nemanau, kad turėtume tai reglamentuoti šiame dokumente ir tai yra gera žinia vartotojams. Tai yra gera žinia dalyviams ES mėsos rinkoje ir tai yra puikiai parengtas dokumentas. Labai su tuo sveikinu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Pirmiausia norėčiau pasveikinti pranešėją ir padėkoti už jo pasiekiamumą.

Pritariu Komisijos pasiūlymams, kad gyvūnai privalo būti žudomi tik tokiu būdu, užtikrinančiu greitą mirtį arba prieš tai apsvaiginus ir kartu pripažįstant išimtį skerdžiant gyvūnus pagal religines apeigas. Taip pat pritariu, kad šis reglamentas nebūtų taikomas skerdžiamiems gyvūnams asmeniniam naudojimui, laikantis tokių svarbiausių religinių švenčių kaip Velykos ir Kalėdos tradicijų ir tik likus 10 dienų iki švenčių pradžios.

Skerdynėse ir kitoje susijusioje veikloje dalyvaujantys darbuotojai privalo išklausyti apmokymus ir įgyti kompetencijos sertifikatą.

Europos Sąjungos taisyklės gyvūnų apsaugos srityje yra vienos iš griežčiausių pasaulyje. Dėl to gamybos išlaidos yra didesnės ir gali iškraipyti konkurenciją su valstybėmis, kuriose teisės aktai šioje srityje yra mažiau griežtesni. Todėl prašau, kad Komisija užtikrintų, kad iš ne ES šalių importuojami mėsos produktai atitiktų mūsų standartus. Norėtume, kad Komisija galėtų atlikti patikrinimus skerdyklose iš kurių leidžiama eksportuoti savo produktus į Europos Sąjungą, patvirtinant, kad šalia suteiktų sveiktos pažymėjimų, taip pat būtų laikomasi gyvūnų apsaugos taisyklių.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, ar galėčiau J. Vassiliou labai padėkoti už jos darbą Parlamente, Tik per pastaruosius dvejus metus ji pasiėmė dokumentų rinkinį ir atliko labai puikų darbą. Su tuo ja sveikinu. Taip pat ar galėčiau pasveikinti Janušą Wojciechowskį parengus labai gerą pranešimą ir būnant labai geru Žemės ūkio komiteto pirmininko pavaduotoju.

Manau, kad gyvūnų gerovės standartai Europoje yra labai svarbūs atsižvelgiant į tai, kad gaminamą aukštos kokybės mėsą. Norime užtikrinti, kad gyvūnai yra skerdžiami rūpestingai ir laikantis aukštų higienos ir gyvūnų gerovės standartų. Iš tikrųjų pritariu minčiai dėl mobilių skerdyklų, nes manau, kad ji yra labai puiki. Taip pat manau, kad turėtume būti atsargūs, nes praeityje Europoje buvo uždaryta daug nedidelių skerdyklų. Tai įvyko ir mano valstybėje narėje. Todėl turime būtume tikri, kad taikysime tinkamą reguliavimą, bet ne tokį dėl kurio būtų uždarytos tokios skerdyklos.

Pabūsiu gana prieštaringas. Manau, kad gyvūnams atėjus į šį pasaulį, mes nusprendžiame kaip juos paskersime. Manau, kad Komisija turėtų apsispręsti ir pripažinti skerdimą pagal religines apeigas ir tai, kad per jas gyvūnai nėra apsvaiginami ir tokiems gyvūnams kitose šalyse kuriuos bus ketinama nužudyti Kalėdoms, bus taikoma toks pats procesas. Arba iš tikrųjų pakovokite už tai kuo tikite ir tiesa yra ta, kad mes sprendžiame kaip paskersti gyvūną ir tas gyvūnas turėtų būti apsvaigintas prieš skerdimą. Manau, kad yra visiškai aišku, kad tai turėtų įvykti. Kai kuriose valstybėse gyvūnai ra apsvaiginami prieš skerdimą ir po skerdimo pagal halal ir žydų religijas. Man įdomu kodėl to negalima būtų taikoma visoje Europoje, nes turėtume vienodai elgtis su visais gyvūnais. Nors sutinku dėl subsidiarumo, taip pat norėčiau, kad Komisija padarytų spaudimą valstybėms narėms užtikrinant, kad ateityje skerdimas ir apsvaiginimas būtų tinkamai atliekamas.

Nematau jokių problemų dėl ženklinimo. Kodėl negalime nurodyti kokiu būdu gyvūnai buvo paskersti? Jei nukyla jokių problemų dėl skerdimų pagal halal ir žydų tradicijas, kodėl turėtume jaudinti dėl ženklinimo? Taikykime tinkamą ženklinimą, kad žmonės ateityje žinotų ką perka. ES žemės ūkyje labai svarbu turėti labai aukštus standartus.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Gerb. pirmininke, teisė į religijos laisvę, neturėtų pažeisti mūsų šalyse esančios tvarkos ir taisyklių bei mūsų skerdimo higienos ir gyvūnų gerovės standartų. Todėl man nesuprantama kodėl dėl religijos turėtume toleruoti anachroniškas, nehigieniškas ir net sadistines gyvūnų žudynes, kartais atliekamas išpūstomis aplinkybėms suaugusiųjų ir vaikų akivaizdoje.

Todėl manau, kad gyvūnai turėtų būti žudomi tik įgaliotoje ir prižiūrimoje skerdykloje ir nei vienas gyvūnas neturėtų būti žudomas jo neapsvaiginus. Religijos laisvės yra viena, o bereikalingo skausmo sukėlimas ir higienos taisyklių pažeidimas yra kita. Taisyklės ir įstatymai ES turėtų būti vienodai taikomi visiems nepriklausomai nuo religijos.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, šiose diskusijose gyvūnų gerovės klausimas buvo susiaurintas iki to ar turėtume apsvaiginti gyvūnus. Nesu prieš tai, tiesiog turėtume suprasti, kad tai buvo pradėta daryti ne dėl gyvūnų gerovės, o dėl ekonominių priežasčių, kad būtų galima gyvūnus skersti masiškai didelėse patalpose ir dėl to nenukentėtų mėsos kokybė.

Gyvūnų skerdimas pagal religines apeigas yra aukštasis skerdimo menas, kad gyvūnai nepatirtų papildomų kančių. Svaiginimo skerdyklos klausimas yra ne tai turėtų būti daroma ar ne, bet dėl elgesio su gyvūnais juos pervežant ir laikant skerdyklose. Pritariu N. Parisho nuomonei, kad gyvūnų skerdimas pagal religines apeigas turėtų būti nurodomas ženklinant produktus, kad vartotojai žinotų ką jie perka ir ką remia.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narys. − Gerb. pirmininke, šiandieninėse diskusijose dėl J. Wojciechowskio pranešimo atsispindimi Parlamento, Komisijos ir visuomenės susirūpinimas gyvūnų gerove juos skerdžiant. Komisijos pasiūlyme pateikiamos svarbios naujovės, kurioms tikiuosi galėsite pritarti.

Dabartiniuose ES teisės aktuose reikalaujama, kad trečiųjų šalių operatoriai įvežantys savo produkciją į ES taikytų taikytų tokius pačius standartus. Be to, mėsos importo sertifikatuose būtina patvirtinti, kad yra laikomasi ES standartų. Todėl dėl Komisijos pasiūlymo manome, kad toliau turėtų būti taikomi lygiavertiškumo principas.

Įdėmiai klausiau jūsų pasisakymų ir manau, kad jūsų indėlis yra labai naudingas siekiant veiksmingų rezultatų dėl gyvūnų gerovės.

Galiausiai, kadangi tai mano paskutinis pasisakymas šiame Parlamente, norėčiau pasakyti, kad man buvo labai malonu dirbti su jumis. Norėčiau palinkėti sėkmės ateities darbuose ir visokeriopos laimės.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, pranešėjas. – (PL) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, aš taip pat norėčiau prisijungti prie šių palinkėjimų. Džiaugiuosi, kad paskutinis mano pasisakymas Parlamente yra susijęs su geru projektu, turinčiu reputaciją. Iš tikrųjų dauguma pasisakiusiųjų šioje diskusijoje visiškai jam pritaria. Labai norėčiau, kad galutiniame bendrame Parlamento, Komisijos ir Tarybos parengtame variante būtų atsižvelgta į Komisijos pasiūlymus, kurie buvo labai geri. Tačiau gyvūnų apsaugos priemonėse, siekiančiose pagerinti gyvūnų gerovę yra du svarbūs dalykai.

Vienas iš jų yra pinigai. Deja, nesulauksime visuomenės pritarimo dėl šių standartų kėlimo, jei neužtikrinsime tinkamo jų finansavimo. Bendrijos lėšos yra būtinos norint įgyvendinti nustatytus tikslus. Neįmanoma taikyti tokius aukštus standartus neskiriant tam pinigų, visas su tuo susijusias išlaidas primetant institucijoms, turėsiančioms taikyti šiuos standartus.

Antrasis klausimas yra susijęs su lygiavertiškumu, kad patobulinti standartai nemažintų gamintojų Europos Sąjungoje konkurencijos. Manau, kad einame teisingu keliu. Džiaugiuosi, kad šiems pasiūlymams pritariame šiame Parlamente.

Dar kartą norėčiau padėkoti Komisijos nariui. Taip norėčiau padėkoti šiose diskusijose pasisakiusiems visiems kolegoms nariams ir tai, kad gyvūnų gerovės standartų kėlimo minčiai yra visuotinai pritariame šiuose rūmuose.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2009 m. gegužės 6 d., trečiadienį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika