Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 5. maj 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, beskyttelse af privatlivets fred og forbrugerbeskyttelse – Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester – Europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation – Frekvensbånd til mobilkommunikation (forhandling)
 4.Energimærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Handelsnormer for fjerkrækød (A6-0223/2009, Ilda Figueiredo)
  5.2.Anmodning om beskyttelse af Aldo Patriciellos immunitet (A6-0286/2009, Aloyzas Sakalas)
  5.3.Anmodning om beskyttelse af Umberto Bossis immunitet (A6-0269/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  5.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (A6-0266/2009, Reimer Böge)
  5.5.Særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand vedrørende klage 185/2005/ELB (A6-0201/2009, Miguel Angel Martínez Martínez)
  5.6.Genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (A6-0208/2009, Dimitrios Papadimoulis)
  5.7.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) (A6-0077/2009, Michael Cashman)
  5.8.Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (A6-0120/2009, Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
  5.9.Handel med sælprodukter (A6-0118/2009, Diana Wallis)
  5.10.Beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (A6-0240/2009, Neil Parish)
  5.11.Forurening fra skibe og sanktioner for overtrædelser (A6-0080/2009, Luis de Grandes Pascual)
  5.12.Energimærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning) (A6-0146/2009, Anni Podimata)
  5.13.Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2010 (A6-0275/2009, Vladimír Maňka)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Forberedelse af Det Europæiske Råd (18.-19. juni 2009) (forhandling)
 10.Forberedelse af topmødet om beskæftigelse – Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – Den nye sociale dagsorden – Aktiv integration af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet (forhandling)
 11.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 12.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 13.Rosévine og godkendte ønologiske fremgangsmåder (forhandling)
 14.Den demokratiske proces i Tyrkiet (forhandling)
 15.Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (forhandling)
 16.Generel revision af forretningsordenen (forhandling)
 17.Proceduren for andragender (ændringsforslag til Afsnit VIII i forretningsordenen) (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (770 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1848 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik