Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne – Støtte til økonomisk genopretning i form af finansiel støtte til projekter på energiområdet – Ændring af den interinstitutionelle aftale for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013) (forhandling)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). (DE) Fru formand, kommissærer, mine damer og herrer! Jeg vil gerne først og fremmest takke fru Stavreva for hendes fremragende betænkning. Det er absolut afgørende, at dette økonomiske program, som vi har vedtaget i sin helhed i dag, også er til rådighed i landdistrikterne. Bredbåndsbaseret internetadgang er et uundværligt kommunikationsmiddel for landdistrikter, især i Østrig, for nye og moderne job og for hurtig informationsoverførsel. Vi må ikke se bort fra, at mere end 50 % af EU's befolkning bor i landdistrikter.

Jeg nærmer mig afslutningen af min politiske karriere. Jeg vil gerne oprigtigt takke alle mine kolleger, Kommissionen og alle EU-institutionerne, især tjenestemænd og personale, for deres hjælp og støtte. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Dem alle. Endelig vil jeg gerne takke de tolke, som var nødt til at tolke mit østrigske tyske.

Jeg er overbevist om, at det fortsat må være fuldstændig klart, at den fælles landbrugspolitik med sine to søjler er væsentlig for EU's samfund. Landmændene er selvfølgelig opmærksomme på deres ansvar over for samfundet. Men jeg forventer også, at EU's samfund er opmærksom på sit ansvar over for alle dem, som sikrer dets ressourcer. Med dette for øje ønsker jeg EU held og lykke i fremtiden.

(Bifald)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik