Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused – Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele – 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (arutelu)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). (DE) Proua juhataja, volinikud, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada proua Stavrevat suurepärase raporti eest. On väga oluline, et see majandusprogramm, mille me täna tervikuna vastu võtsime, oleks kättesaadav ka maapiirkondades. Lairiba on maapiirkondades, eriti Austrias, hädavajalik sidevahend, mis aitab luua uusi nüüdisaegseid töökohti ja edastada kiiresti teavet. Ei tohi jätta tähelepanuta asjaolu, et üle 50% Euroopa Liidu rahvastikust elab maapiirkonnas.

Daamid ja härrad, minu poliitiline karjäär on lõppemas. Tahaksin edastada siirad tänusõnad kõigile kolleegidele, komisjonile ja kõigile Euroopa Liidu institutsioonidele, eelkõige ametnikele ja personalile abi ja toetuse eest. Teie kõigiga on olnud meeldiv koos töötada. Viimasena tahaksin tänada tõlke, kes pidid mu Austria saksa keelt tõlkima.

Olen veendunud, et ka edaspidi peab olema täiesti selge, et ühine põllumajanduspoliitika koos oma kahe sambaga on Euroopa Liidu ühiskonna jaoks ülimalt tähtis. Põllumajandustootjad teavad loomulikult oma kohustusi ühiskonna ees. Ent loodan, et ka Euroopa Liidu ühiskond teab oma kohustusi kõigi nende ees, kes hoolitsevad liidu ressursside eest. Seda silmas pidades soovin Euroopa Liidule tulevikuks kõike head.

(Aplaus)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika