Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er spørgetiden (B6-0231/2009).

Vi behandler en række spørgsmål til Rådet.

Hr. Jan Kohout er her som repræsentant for Rådet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at hilse den beslutning, som det tjekkiske Senat har truffet, velkommen, fordi den giver os ægte håb om den fremtidige ratificering af Lissabontraktaten.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik