Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ερωτήσεων (B6-0231/2009).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο.

Ο κ. Kohout είναι εδώ ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Δράττομαι της ευκαιρίας για να χαιρετίσω την απόφαση που ελήφθη σήμερα από την Τσεχική Γερουσία και μας δίνει μεγάλες ελπίδες για τη μελλοντική επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου