Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
MPphoto
 
 

– Otázka č. 5, kterou pokládá Claude Moraes (H-0215/09)

Předmět: Ochrana nejzranitelnějších v době hospodářské krize

Ve svých závěrech ze schůze konané 19. a 20. března Evropská rada prohlašuje, že při řešení sociálních dopadů současné hospodářské krize „by měla být věnována zvláštní pozornost těm nejzranitelnějším skupinám a novým rizikům vyloučení“.

Jakými způsoby se Rada zaměřuje na ochranu nejzranitelnějších skupin, jako jsou noví přistěhovalci, starší osoby, usazené národnostní menšiny, lidé zdravotně postižení a bezdomovci, aby nebyly vytlačeny na okraje společnosti?

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí