Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Raad)
MPphoto
 
 

– Vraag nr. 5 van Claude Moraes (H-0215/09):

Betreft: Bescherming van de meest kwetsbaren tijdens de economische crisis

In de conclusies van zijn zitting van 19 en 20 maart heeft de Europese Raad verklaard dat bij de aanpak van de maatschappelijke gevolgen van de huidige economische crisis "bijzondere aandacht moet uitgaan naar de meest kwetsbaren en naar nieuwe categorieën waarvoor uitsluiting dreigt."

Hoe richt de Raad de aandacht erop dat de meest kwetsbaren, zoals nieuwe migranten, ouderen, gevestigde etnische minderheden, gehandicapten en daklozen worden beschermd tegen verdringing naar de periferie van de samenleving?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid