Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 6 maja 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Tura pytań (pytania do Rady)
MPphoto
 
 

– Pytanie nr 5, skierował Claude Moraes (H-0215/09)

Przedmiot: Ochrona grup szczególnie narażonych w obliczu kryzysu gospodarczego

Rada Europejska w konkluzjach z posiedzenia z 19 i 20 marca stwierdziła, że w procesie uporania się z wpływem bieżącego kryzysu gospodarczego na społeczeństwo „należy zwrócić szczególną uwagę na grupy najbardziej narażone i na nowe ryzyko wykluczenia”.

W jaki sposób Rada koncentruje się na ochronie przed zepchnięciem na margines społeczeństwa grup szczególnie narażonych, takich jak nowi emigranci, osoby starsze, zakorzenione mniejszości etniczne, osoby niepełnosprawne i bezdomni?

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności