Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg Ediţie JO

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
MPphoto
 
 

– Întrebarea nr. 5 adresată de Claude Moraes (H-0215/09)

Subiect: Protecţia categoriilor celor mai vulnerabile în contextul crizei economice

În concluziile reuniunii sale din 19-20 martie, Consiliul European a afirmat că în abordarea impactului social al crizei economice actuale, „o atenţie deosebită ar trebui acordată categoriilor celor mai vulnerabile şi noilor riscuri de excludere”.

Prin ce mijloace îşi fixează Consiliul atenţia asupra categoriilor celor mai vulnerabile, precum noii migranţi, persoanele în vârstă, minorităţile etnice stabilite, persoanele cu handicap şi cele fără adăpost, pentru a le proteja împotriva marginalizării?

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate