Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0247(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0272/2009

Předložené texty :

A6-0272/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 6.2
CRE 06/05/2009 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0361

Rozpravy
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6.2. Sítě a služby elektronických komunikací (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
PV
 

Před hlasováním:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, požádala jsem o slovo, protože nesouhlasím s pořadím hlasování o zprávě paní Trautmannové. Žádám o slovo před hlasováním o kompromisním pozměňovacím návrhu 10, abych mohla vysvětlit, proč by mělo být pořadí hlasování změněno.

 
  
 

Před hlasováním o pozměňovacím návrhu 10:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, ráda bych požádala, aby bylo změněno pořadí hlasování a aby byl kompromisní pozměňovací návrh 10 zařazen na pořad hlasování až poté, co budeme hlasovat o řadě jiných stejných požadavků jednotlivých skupin, o nichž jsme měli hlasovat až po pozměňovacím návrhu 10.

K tomuto požadavku mě vede přesvědčení, že pozměňovací návrhy předložené jednotlivými skupinami se mnohem více odchylují od původního návrhu než kompromisní pozměňovací návrh v otázce práva občanů na ochranu proti zásahům v přístupu na internet nebo omezení přístupu na internet. Jsem přesvědčena, že by bylo dobré, kdyby se Parlament, který tak jednoznačně projevil podporu neblaze proslulému pozměňovacímu návrhu Bona Cohn-Bendita, vyslovil opět ve prospěch nejvyšší ochrany práv občanů.

Lituji, že po tak dobrých konzultacích s paní Trautmannovou nemohu vznést takový požadavek, avšak tato přátelská konzultace, úspěšný výsledek souboru opatření v oblasti telekomunikací, by neměl v důsledku jen tak mimochodem znamenat zkrácení práv občanů.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, jménem skupiny ALDE. – (DE) Paní předsedající, na základě článku 154 a čl. 155 odst. 2 jednacího řádu by skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ráda podpořila žádost skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance na změnu pořadí hlasování, aby se tak hlasovalo o pozměňovacích návrzích 1 c, p, 2, 5, 6 a 9 dříve než o kompromisním pozměňovacím návrhu 10. To také mimo jiné souvisí – a možná máte na svém hlasovacím seznamu něco jiného – se skutečností, že po návrhu, který včera naše skupina přijala, už skupina ALDE nadále nepodporuje kompromisní pozměňovací návrh 10. Pokud jde o postup hlasování, článek 154 vysvětluje, o kterých pozměňovacích návrzích se má hlasovat nejdříve v případě stejných nebo protichůdných požadavků. Pro nás je důležité, aby veškeré zásahy do chování jednotlivců byly prováděny na základě rozhodnutí soudu. To je důvod, proč stahujeme tento pozměňovací návrh.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, jménem skupiny PPE-DE. (DE) Paní předsedající, nehovořím jako předsedkyně výboru, ale jako zpravodajka své skupiny pro zprávu paní Trautmannové. Naléhavě žádám tuto sněmovnu, aby odmítla tento procedurální návrh a umožnila hlasování ve vámi navrženém pořadí.

Paní Harmsová, nikdo v této sněmovně si nepřeje omezovat právo svobodného přístupu k internetu. Začlenili jsme toto hledisko do kompromisu, o kterém jsme řadu měsíců jednali s českým úřadujícím předsedou Rady. Těchto diskusí se aktivně účastnily všechny politické strany. Žádám, aby bylo zachováno pořadí hlasování, aby byla zamítnuta žádost skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, zpravodajka. − (FR) Paní předsedající, v první řadě bych ráda zdůraznila, že pokud jde o žádost o změnu pořadí hlasování, jestli to dobře chápu, důvodem, proč služby zařadily kompromisní návrh před pozměňovací návrhy skupin, je, že na základě střízlivého úsudku dospěly k názoru, že tento pozměňovací návrh se více odklání od původního textu než pozměňovací návrh 46. Obsahuje ustanovení, která se neomezují pouze na omezení přístupu na internet, ale zahrnují rovněž nařízení, která mohou negativně ovlivnit práva uživatelů.

Za druhé bych rovněž ráda řekla poslancům, že tento kompromis byl předložen k článku 1, který se vztahuje na oblast působnosti, a má proto dopad na celý návrh, zatímco pozměňovací návrhy předložené skupinami se vztahují k článku 8, který se týká cílů vnitrostátních regulačních orgánů.

Během jednání o tomto kompromisu jsem pracovala přátelsky a v souladu se všemi politickými skupinami. Konstatuji, paní předsedající, že právě v této chvíli jedna ze skupin stáhla svůj podpis z tohoto kompromisu. Ráda bych proto řekla, že jako zpravodajka nadále samozřejmě podporuji tento kompromis a že jsem rovněž hlasovala pro přijetí pozměňovacího návrhu 46.

Ráda bych řekla, že za okolností, v nichž vedeme tuto rozpravu, by bylo rozumnější, aby o hlasovacím pořadí rozhodla sněmovna, než abychom toto rozhodnutí nechávali na vás nebo na zpravodajce samotné. Přesto bych ráda tuto žádost předložila přímo vám, protože si musíme uvědomit, co se stane, jestliže se změní pořadí hlasování.

Jestliže se pořadí hlasování nezmění, zůstane seznam stejný. Bude-li pořadí hlasování změněno, pozměňovací návrh 46 bude přijat, pokud získá kvalifikovanou většinu. V takovém případě vás, paní předsedající, požádám, abyste poté předložila k hlasování i kompromisní návrh – který se více odklání od původního textu. Pokud pozměňovací návrh 46 nezíská kvalifikovanou většinu, budeme hlasovat o kompromisním návrhu a sněmovna rozhodne.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Vystoupila zde řada lidí a pozorně jsem naslouchala i naší zpravodajce.

Poradila jsem se před hlasováním s našimi službami a rovněž jsem velmi pečlivě naslouchala tomu, co zde bylo řečeno. Jakožto předsedající mám podle čl. 155 odst. 2 pravomoc rozhodnout o pořadí hlasování. Zdá se mi, že se jedná o natolik důležitou otázku, a to nejen pro tuto sněmovnu, že by bylo vhodné, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacích návrzích, avšak činím tak rovněž z procedurálních důvodů, neboť jestli se nepletu, pozměňovací návrh 10 byl kompromisem, který byl předložen až po hlasování výboru. Domnívám se proto, že existují jak procedurální, tak další důvody k tomu, abychom změnili pořadí hlasování.

(Parlament přijal žádost Rebeccy Harmsové)

(Potlesk)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí