Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0272/2009

Ingivna texter :

A6-0272/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.2
CRE 06/05/2009 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0361

Debatter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

6.2. Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
PV
 

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen. (DE) Fru talman! Jag har bett att få ordet eftersom jag inte håller med om omröstningsordningen för Trautmannbetänkandet. Jag begär att få ordet före omröstningen om kompromissändringsförslag 10 för att förklara varför omröstningsordningen bör ändras.

 
  
 

Före omröstningen om ändringsförslag 10:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen. (DE) Fru talman! Jag anhåller om att omröstningsordningen ska ändras och att kompromissändringsförslag 10 ska läggas fram för omröstning sedan vi har röstat om ett antal identiska yrkanden från olika grupper som skulle läggas fram för omröstning efter ändringsförslag 10.

Skälet till detta är att de ändringar som har föreslagits av de olika grupperna enligt min åsikt går mycket längre än kompromissändringsförslag 10 när det gäller punkten ”Skydd av medborgarnas rättigheter mot inblandning när det gäller tillträde till Internet eller begränsning av tillträde till Internet”. Jag anser att det vore bra för parlamentet, som så tydligt förklarade sitt stöd för det ökända ändringsförslaget från Guy Bono och Daniel Cohn-Bendit, att än en gång yttra sig till stöd för det starkaste skyddet av medborgarnas rättigheter.

Jag beklagar att jag efter ett mycket gott samråd med Catherine Traumann inte kan begära detta, men detta vänskapliga samråd, det goda resultatet av telekompaketet, får inte i slutändan innebära att vi utan vidare begränsar medborgarnas rättigheter.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, för ALDE-gruppen. – (DE) Fru talman! Enligt artiklarna 154 och 155.2 i arbetsordningen vill gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa stödja kravet från gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen att ändra omröstningsordningen för ändringsförslagen och lägga fram ändringsförslag 1 c, p, 2, 5, 6 och 9 till omröstning före kompromissförslag 10. Detta beror bland annat på att kompromissändringsförslag 10 – det kanske står något annat på era omröstningslistor – efter det förslag som i går antogs av vår grupp, inte längre kommer att stödjas av ALDE-gruppen. När det gäller omröstningsförfarandet förklaras det i artikel 154 vilket ändringsförslag som ska behandlas först när det finns motsvarande eller motstridande yrkanden. Det är viktigt för oss att ett domstolsutslag utfärdas innan någon inblandning i enskilda personers uppförande kan äga rum. Därför har vi dragit tillbaka ändringsförslaget.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, för PPE-DE-gruppen. (DE) Fru talman! Jag talar inte om Trautmannbetänkandet i egenskap av utskottsordförande utan som föredragande för min grupp. Jag uppmanar parlamentet att förkasta ordningsfrågan och tillåta att omröstningen äger rum i den ordning ni föreslår på omröstningslistorna.

Fru Harms! Ingen i parlamentet vill begränsa rätten till fritt tillträde till Internet. Vi har införlivat denna aspekt i den kompromiss som vi under många månader diskuterade med den tjeckiske rådsordföranden. Alla politiska partier har varit djupt involverade i dessa diskussioner. Jag kräver att den föreslagna ordningen behålls och att den ändring av omröstningsordningen som nu föreslås av Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen och gruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater förkastas.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, föredragande. (FR) Fru talman! När det gäller begäran om ändring av omröstningslistan vill jag först och främst påpeka att tjänsteenheterna, om jag har förstått saken rätt, av sunt förnuft inkluderade kompromissen eftersom den går längre än ändringsförslag 46. Den inbegriper klausuler som inte enbart handlar om att begränsa tillträdet till Internet utan också inbegriper alla anordningar som på ett negativt sätt kan beröra användarnas rättigheter.

För det andra vill jag också meddela ledamöterna att denna kompromiss har lagts fram i artikel 1, som gäller räckvidden, och att den därför har en övergripande verkan, medan det ändringsförslag som har lagts fram av grupperna gäller artikel 8, som rör de nationella regleringsmyndigheternas mål.

Under förhandlingarna om denna kompromiss har jag arbetat troget och i samförstånd med alla politiska grupper. Fru talman! Jag noterar att en av grupperna just nu har dragit tillbaka sin underskrift från denna kompromiss. Jag vill därför säga till er att jag, som föredragande, naturligtvis fortsätter att stödja kompromissen och att jag också har röstat för ändringsförslag 46.

Jag vill även påpeka att det, under de omständigheter denna debatt förs, är klokare om parlamentet beslutar om omröstningsordningen snarare än att det överlåts till er eller till föredraganden att fatta detta beslut. Emellertid vill jag direkt lägga fram detta yrkande till er, eftersom man måste förstå vad som händer om omröstningsordningen kastas om.

Om omröstningsordningen inte kastas om förblir listorna desamma. Om omröstningsordningen kastas om antas ändringsförslag 46, om det får kvalificerad majoritet. I detta fall, fru talman, vill jag be er att lägga fram kompromissen – som går längre än ändringsförslag 46 – till omröstning sedan denna omröstning är klar. Om ändringsförslag 46 inte får kvalificerad majoritet kommer vi i detta skede att rösta om kompromissen och på så sätt kommer parlamentet att ha gjort sitt val.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Jag har hört mig för med flera personer, och jag beaktar mycket noga vad vår föredragande har sagt.

Före denna omröstning rådgjorde jag med avdelningarna, och jag har lyssnat mycket noga på det som har sagts. Som talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen. Jag anser att denna fråga är av sådan betydelse, både inom och utanför kammaren, att det är lämpligt att rösta om de tidigare ändringsförslagen, men jag gör detta också av förfarandemässiga skäl eftersom, som jag förstått det, ändringsförslag 10 var en kompromiss som framkom först efter omröstningen i utskottet. Det verkar således som att det finns både förfarandemässiga och andra skäl till att vi ska kasta om omröstningsordningen.

(Parlamentet biföll Rebecca Harms begäran.)

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy