Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2335(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0263/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 6.13
CRE 06/05/2009 - 6.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0371

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6.13. Aktivní začlenění osob vyloučených z trhu práce (A6-0263/2009, Jean Lambert)
Zápis
 

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Dnes výjimečně, kolegyně a kolegové poslanci a ti, kteří hodláte přednést vysvětlení k hlasování, jistě uznáte, že je velmi pozdě. Všichni jsme tu již dlouho a zejména naši tlumočníci. Máme zde značný počet vysvětlení hlasování a obávám se, že bychom s nimi nebyli hotovi do 15:00. Proto jsem se rozhodla, jak jsme už učinili i dříve, přesunout tento bod na konec dnešního večerního jednání.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Paní předsedající, jednací řád velmi jasně stanoví, že po hlasování má každý poslanec právo k vysvětlení hlasování v délce do šedesáti vteřin. Jsem si vědom toho, že naši tlumočníci jsou zde již dlouho. Jsem si vědom toho, že zdržujeme řadu lidí od oběda. Mohl bych proto navrhnout kompromis, který uplatnil váš kolega místopředseda, Alejo Vidal-Quadras, naposledy, kdy nastala podobná situace, a sice umožnit poslancům vysvětlení hlasování jednomu po druhém, což výrazně celý postup zrychlilo.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Děkuji, pane Hannane. Zvažovali jsme i tuto možnost, vysvětlení je však tolik, že jsem přesvědčená, že by to nefungovalo. Budete mít po hlasování příležitost vysvětlit své hlasování, bude to však dnes večer. Omlouvám se, ale je skutečně příliš pozdě – a vy víte, že mám vaše příspěvky ráda!

 
  
  

Písemné vysvětlení hlasování

 
  
  

- Návrh rozhodnutí (B6-0268/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), písemně. (PT) Ve sdělení Evropské komise KOM(2007) 281 je evropským orgánům vytyčen úkol: „Nastala doba, abychom začali na Brazílii pohlížet jako na strategického partnera, jakož i na hlavního hospodářského aktéra a zemi s vůdčím postavením v regionu Latinské Ameriky.“ Toto partnerství bylo vytvořeno 4. července 2007 v Lisabonu během portugalského předsednictví Evropské unie. 12. března 2009 přijal Evropský parlament doporučení Radě, v němž se požaduje, „aby strategické partnerství zajistilo navázání pravidelného strukturovaného dialogu mezi poslanci brazilského Národního kongresu a poslanci Evropského parlamentu“.

Navzdory uvedené zásadě a mým výzvám předsedovi této sněmovny s lítostí zjišťuji, že Parlament setrval u své anachronické volby a ponechal Brazílii jen jako jednu z ekonomik BRIC bez samostatné parlamentní delegace. Je to v rozporu s rozhodnutím samotného Parlamentu a ukazuje to na odsouzeníhodnou netečnost a krátkozrakost vzhledem ke skutečnému významu Brazílie pro svět. Doufám, že budoucí poslanci tohoto Parlamentu, zejména portugalští poslanci, pomohou změnit tento politováníhodný stav a zajistí přímou a produktivní komunikaci s brazilským Národním kongresem.

Hlasoval jsem proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), písemně. − Skupina GUE/NGL se zdržela hlasování o počtu meziparlamentních delegací kvůli zmínce o Kosovu při utváření „delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem“.

Vytvoření delegace pro vztahy se samozvaným státem, který je výsledkem porušení mezinárodního práva, představuje samo o sobě de facto porušení mezinárodního práva.

Naše zdržení se nevztahuje na všechny ostatní delegace uvedené v tomto rozhodnutí, které podporujeme.

 
  
  

- Zpráva: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Jsem rád, že mohu dnes hlasovat o této zprávě o zrušení směrnice a jedenácti zastaralých rozhodnutí a konstatovat, že naše příští zpráva pana Morillona (A6-0202/2009) zruší dalších 14 zastaralých nařízení.

Blahopřeji svému kolegovi ke kroku, který bychom měli napodobit ve všech našich výborech a ve všech oblastech našich pravomocí. Jsem zastáncem toho, aby některá naše nařízení a směrnice měly pevně stanovenou dobu platnosti, která by zabránila trvalému přijímání zákonů a nařízení, a odstranila by tak břemeno, které na nás v důsledku toho doléhá.

 
  
  

- Zpráva: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE) , písemně.(EL) Parlamentní skupina PASOK hlasovala pro přijetí zprávy paní Stavrevové, protože umožní členským státům zvolit si opatření na podporu rozvoje venkova, a to ve zvlášť obtížném období pro venkov a zemědělce. Původní text navržený Komisí byl rovněž upraven prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které jsem předložila Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Za žádných okolností však nemůžeme přijmout oportunistické omezení finančních limitů společné zemědělské politiky pod záminkou, že se jedná o nevyužité prostředky. Rozpočet Společenství nelze přeměňovat za pomoci mechanismu flexibility. Namísto toho by bylo politicky i materiálně výhodnější jednat o navýšení rozpočtu Společenství tak, aby nebyly narušeny stávající politiky Společenství, včetně společné zemědělské politiky, přičemž tyto prostředky by byly použity na financování nových politik na řešení krize a zlepšení konkurenceschopnosti Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Podporuji tento dokument, protože navyšuje prostředky vyčleněné na rok 2009 o dalších 250 milionů EUR a nabízí větší pružnost, pokud jde o vyčlenění a využití finančních prostředků na rozvoj širokopásmového internetového připojení ve venkovských oblastech a na řešení nových výzev v odvětví zemědělství.

Toto navýšení EZFRV je nezbytné, zejména v době krize. Rumunsko musí získat přístup k těmto prostředkům prostřednictvím životaschopných projektů s cílem rozvoje našich vesnic a zlepšení životní úrovně obyvatel těchto venkovských oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. – (SK) Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (U), písemně. – (PL) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova představuje obrovskou příležitost pro historicky málo rozvinuté regiony. Tento fond je rovněž příležitostí ke snížení rozdílu mezi starými a novými členskými státy Evropské unie.

Při správě tohoto fondu nesmíme zapomínat, že společná zemědělská politika je plná nespravedlností a nerovností. Rozdíly v podporách a tím i v příjmech zemědělců vedou k zachování této nerovnováhy, a dokonce k jejímu prohlubování. Tyto rozdíly se týkají nejen hospodářské situace obyvatel venkovských oblastí, ale rovněž celé jejich infrastruktury, včetně přístupu na internet. Nesmíme proto zapomínat, že například němečtí zemědělci dostávají podpory, které jsou dvojnásobné ve srovnání s podporami, které dostávají polští zemědělci, a trojnásobné ve srovnání s podporami, které dostávají zemědělci rumunští.

Nesmíme rovněž zapomínat, že regiony, které potřebují nejvíce pomoci, se nacházejí v Rumunsku, v Bulharsku a na východě Polska.

 
  
  

- Zpráva: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, kterou předložil můj britský kolega poslanec ze skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu, pan Corbett, o všeobecné revizi jednacího řádu Parlamentu.

Podporuji iniciativu předsedy skupiny sociálních demokratů, pana Schulze, který se snažil využít tento přezkum k tomu, aby znemožnil vůdci francouzské extrémně pravicové strany mít tu čest a předsedat zahajovacímu zasedání nového Parlamentu.

Podle nových ustanovení bude zahajovacímu zasedání Parlamentu, které se bude konat 14. července, předsedat odstupující předseda, pokud bude opětovně zvolen, nebo jeden ze čtrnácti místopředsedů podle pořadí, pokud budou zvoleni.

Evropská demokracie zastává zásadu respektu a tolerance mezi lidmi, kterými pan Le Pen záměrně pohrdá prostřednictvím svých revizionistických projevů.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, zejména pozměňovacích návrhů 51 a 52, kterými se mění ustanovení, na jejímž základě předsedal úvodnímu zasedání nového Parlamentu „prozatímně“ nejstarší poslanec. Nechápu, proč jsme kdy měli takto podivné pravidlo. Jistou logiku by snad mělo pravidlo o „otci či matce“ sněmovny. Nejdéle sloužící poslanec může mít alespoň zkušenost, o kterou se lze opřít, na rozdíl od věku.

Pan Le Pen a jeho Národní fronta už jednou tento systém zneužili v roce 1989, kdy se do tohoto Parlamentu dostal Claude Autant-Lara a proměnil zahajovací zasedání tohoto orgánu ve frašku dlouhým a velmi útočným projevem. Za několik měsíců musel odstoupit, když splnil svou úlohu a zesměšnil Evropský parlament. Nemůžeme po dvaceti letech dát panu Le Penovi další příležitost ke znevážení Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Corbettova zpráva má za cíl uvést jednací řád Parlamentu do souladu se současnou praxí obecného konsensu a předchozího vyjednávání v malých skupinách, která činí z plenárního zasedání pouhé setkání, které zaznamenává dokumenty předem vytvořené několika odborníky. Díky tomu je institucionalizace závěrečného veřejného hlasování o každém dokumentu pod minimální úrovní transparentnosti, kterou mohou občané od práce této sněmovny očekávat.

Především však je tato zpráva nečekanou příležitostí, jak v extrémní situaci přijmout ohromující pozměňovací návrh, který byl odmítnut ve výborech a který byl navržen výhradně proto, aby zabránil jedné osobě ve výkonu úkolu, který je kromě toho uznáván ve všech parlamentech světa: že nejstarší poslanec předsedá při zahajovacím zasedání volbě nového předsedy. Je to výjimečný čin, zločin skutečného politického ničemy! V demokracii něco neslýchaného!

Signatáři nejsou nikdo jiný než pan Daul a pan Schulz, kteří se rozhodně snaží být známí a uznávaní v Německu, nikoli však ve Francii. Je to další doklad toho, pokud je takový doklad vůbec třeba, o pokračující tajné dohodě mezi umírněnou pravicí a sektářskou levicí, které hlasují společně téměř o všech dokumentech přijímaných touto sněmovnou.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písemně. (FR) Poté, co Výbor pro ústavní záležitosti odmítl změnu ustanovení o nejstarším poslanci, pánové Schulz a Daul, tito dva liberálně-socialisticko-demokratičtí staří přátelé, znovu předkládají stejný pozměňovací návrh plénu.

Jedno klasické rčení praví, že chybovat je lidské, setrvávat v chybě je ďábelské.

Zjevně se nepoučili. To, že se činnost Evropského parlamentu zaměřuje na mou maličkost, je téměř dojemné. Takové opovrhování vlastním jednacím řádem je jako zasévat semeno skrytého totalitarismu.

Kdy budou odstraněny menšinové skupiny? Kdy budou odstraněni vzpurní poslanci?

V roce 1989 po pozoruhodném projevu velkého filmaře byl zrušen projev nejstaršího poslance. Po dvaceti letech je třeba se zbavit pravidla o nejstarším poslanci, abychom zabránili tomu ďáblu Le Penovi předsedat volbě předsedy Evropského parlamentu.

Jaký demokratický pokrok, dámy a pánové!

Pan Schulz a pan Daul mi bezděčně zajišťují bezplatnou publicitu, které neopomenu využít. Sám proti celému světu zvednu hozenou rukavici a vystoupím jako svědek skutečných demokratů a upřímných Evropanů: tato maškaráda, toto odmítání demokracie neslouží Evropě, ale skrytým zaslepeným zájmům malé kliky politiků.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), písemně.(FR) Jakožto francouzský poslanec Evropského parlamentu a člen skupiny Nezávislosti a demokracie jsem se rozhodl nepodpořit pozměňovací návrhy 51 a 52 ke zprávě pana Corbetta.

Je nesmyslné měnit obecné pravidlo, aby vyhovovalo jednomu konkrétnímu případu.

Tyto intriky budou mít navíc nepochybně opačný účinek, jinými slovy posílí neúctu, v níž řada poslanců chová některé své kolegy poslance a kandidáty.

Navíc nic nebrání straně, které se nelíbí současný nejstarší poslanec, aby představila jiného staršího kandidáta.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (FR) Nehlasovala jsem pro obecný přezkum jednacího řádu Parlamentu, protože ve snaze zabránit nejstaršímu poslanci jménem Le Pen předsedat schůzi se zde předkládá neelegantní a kontraproduktiví řešení, přestože existuje řešení, které by bylo přijatelné pro všechny, kdo jsou pro politiku rovných příležitostí mužů a žen.

Mohli bychom nahradit článek 11 textem v tomto znění: „Zasedání budou střídavě předsedat nejstarší poslanec a nejstarší poslankyně mezi přítomnými poslanci, dokud Parlament nedospěje k rozhodnutí. Jako první zahajuje nejstarší poslankyně.“

Tímto způsobem bychom se mohli vyhnout tomu, aby Le Pen jakožto nejstarší poslanec předsedal této sněmovně, a zároveň bychom tak nemuseli rušit jednací řád a přijímat postup, který nemá obdoby v žádném parlamentu žádné demokratické země.

Je to ostuda. Osobně mám větší důvěru ve francouzské voliče. Doufám, že zabrání zvolení pana Le Pena a tato záležitost bude zbytečná.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Evropská unie, která se zastává demokracie, tolerance a svobody projevu, sama patrně nebere tyto zásady příliš vážně. Ať už jde o právo lidí na sebeurčení, přístupová kritéria nebo o řešení každodenních problémů, EU uplatňuje různé standardy podle toho, co se zrovna hodí.

Každý, kdo nesplňuje požadavky politické korektnosti, kdo je nepohodlný establishmentu EU, kdo upozorňuje na skutečnosti nepohodlné establishmentu EU, je najednou vyjímán z ostatních pravidel. Zásada idem ius omnibus – stejná práva pro všechny – musí být důsledně uplatňována, pokud nechce EU upadnout do politicky korektního pokrytectví. Osobní averzi nelze uvádět jako důvod na podporu „bezmyšlenkovité právní úpravy“.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. – (PL) Pozměňovací návrhy, které navrhuje zpravodaj, činí pravidla o registraci dokumentů Evropské unie pružnější a zjednodušují jednací řád. Kromě toho některé z nich upravují jednací řád podle nových pravidel a současné praxe.

Jednou z nejdůležitějších změn je udělení pravomoci předsedovi Evropského parlamentu, v rámci které může vyzvat vnitrostátní parlamenty (států, které podepsaly smlouvu o přistoupení státu k Evropské unii), aby ze svého středu určily poslance a určitý počet pozorovatelů odpovídající budoucímu počtu křesel v Evropském parlamentu přiděleným tomuto státu. Tito pozorovatelé se budou od chvíle, kdy tato smlouva o přistoupení vstoupí v platnost, zúčastňovat zasedání Parlamentu, budou mít právo vystupovat ve výborech a v rámci politických skupin. Nebudou mít právo hlasovat ani kandidovat na jednotlivé pozice v rámci Parlamentu.

Další změna jednacího řádu se týká postupu při zasedání smíšených výborů a při společném hlasování. Příslušní zpravodajové vypracují jednotný návrh zprávy, který přezkoumají a schválí jednotlivé příslušné výbory na společném zasedání konaném pod společným předsednictvím předsedů příslušných výborů.

Důležité změny z hlediska průběhu zasedání Parlamentu se týkají vyhrazení řečnické doby a vytvoření seznamu řečníků a změny týkající se konečného hlasování o právních předpisech. Jmenovité hlasování zlepšuje odpovědnost poslanců Evropského parlamentu vůči občanům.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Během prvního čtení souboru opatření v oblasti telekomunikací se většina poslanců Evropského parlamentu vyslovila pro přijetí pozměňovacích návrhů 138 a 166, které jsme projednávali. Tímto dal Evropský parlament jednoznačně najevo, že zabránit někomu v přístupu na internet je možné jen na základě soudních rozhodnutí a že uživatelé internetu mají právo na svobodu projevu a na soukromí. Rada se však rozhodla tuto skutečnost pominout a žádá, aby Evropský parlament pozměňovací návrhy 138 a 166 zrušil. Evropský parlament a Rada se nyní dohodly na kompromisu. Tento kompromis však nezahrnuje pozměňovací návrhy 138 a 166 v jejich původní podobě. Proto jsme se v dnešním hlasování vyslovili proti tomuto kompromisnímu návrhu.

Červnový seznam a Dánské červnové hnutí usilují o to, aby pozměňovací návrhy 138 a 166 byly zahrnuty do opatření v oblasti telekomunikací, a předložily proto řadu pozměňovacích návrhů, které označujeme jako pozměňovací návrhy na obranu občanských práv internetových aktivistů, které mají podporu několika dalších politických skupin v Evropském parlamentu. Pokud by naše návrhy získaly podporu poslanců Evropského parlamentu, je naděje, že by se Evropský parlament a Rada nakonec dohodly na takových opatřeních v oblasti telekomunikací, která budou skutečně chránit práva a soukromí uživatelů internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Snažíme se dnes podporovat hospodářské zájmy za každou cenu. Prostřednictvím rámcového zákona pro poskytování telekomunikačních služeb má být nyní přijata záplava právních předpisů v oblasti autorských práv. Stačí, aby EU zavedla povinnost varovat spotřebitele o nebezpečí porušování práv duševního vlastnictví; postihy by pak mohly být regulovány na vnitrostátní úrovni. Vinu potom může každý svalovat na druhé. V této zprávě se také velké softwarové společnosti pokoušejí vytvořit překážku pro malé společnosti.

Na internetu může docházet k porušování práv, jako je například dětská pornografie, proti které musíme bojovat, tento boj se však nesmí vymknout kontrole v takové míře, že by ochrana osobních údajů byla obětována na oltář hospodářských zájmů několika velkých firem a nadnárodních společností. Původní myšlenka souboru opatření v oblasti telekomunikací byla dokonale rozumná, avšak v tomto ohromném množství pozměňovacích návrhů mohly proklouznout jeden či dva návrhy kritizující tento soubor opatření.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro přijetí pozměňovacího návrhu 138, který jsem předložil v září minulého roku, kdy byl přijat většinou 88 % poslanců Evropského parlamentu.

Jsem rád, že jej opět podpořila převážná většina poslanců, kteří tak potvrdili svou oddanost obraně práv uživatelů internetu.

Měsíc před volbami do Evropského parlamentu je to silný signál. Bez ohledu na to, co si patrně myslí UMP a její ministr kultury, stanovisko Evropského parlamentu má váhu.

Je to další rána Sarkozymu a francouzské vládě: parlament odmítl Sarkozyho návrh jak z hlediska formy, tak z hlediska obsahu. Poslanci Evropského parlamentu řekli „ne“ pružné odvetě a „ne“ nepřípustnému tlaku ze strany Francie na přední demokratický orgán evropského kontinentu!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Každodenní život milionů Evropanů je přímo či nepřímo závislý na internetu. Omezování, bránění či podmiňování přístupu na internet by mělo přímý a negativní dopad na každodenní život veřejnosti a řady mikropodniků a malých a středních podniků, jejichž činnost je přímo závislá na tomto zdroji.

Je proto důležité, abychom hlasováním přijali návrh naší skupiny, a tak udrželi svobodu výměny informací mezi uživateli, a to bez vlivu či zásahů ze strany prostředníků.

Avšak Rada není zjevně připravena přijmout tento pozměňovací návrh, který podporuje většina poslanců Parlamentu, kteří odmítají omezení dohody dosažené v rámci jednání s Radou. Avšak je to malé vítězství, protože se nám podařilo zabránit přijetí špatného návrhu.

Všichni, kdo hájí volný pohyb na internetu a volný software, si mohou blahopřát. Je to boj, ve kterém budeme pokračovat s cílem zajistit ochranu práv občanů a neomezený přístup koncových uživatelů ke službám.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Za prvé, pozměňovací návrhy, které nejvíce chrání práva a svobody občanů, sněmovna nepřijala už v Harbourově zprávě, která doplňuje tuto zprávu.

Dále otázka hlasovacího pořádku, která byla naštěstí vyřešena, zpochybnila způsob, jímž se zde řeší závažné politické problémy: potutelnými, přízemními politickými machinacemi, přičemž vina se potom svalí na správu, která s tím nemůže nic dělat.

Závěrem, jelikož nespokojenost pana Toubona, zjevně horlivého zastánce zákona Hadopi, při přijetí pozměňovacího návrhu 1, známého uživatelům internetu jako Bonův pozměňovací návrh, vystřídaly radost a souhlas, když paní Trautmannová oznámila, že dokument postupuje do třetího čtení, kdy došlo ke změně kompromisu, hrozí, že projevená vůle většiny tohoto Parlamentu bude pošlapána, stejně jako výsledky referend ve Francii, v Nizozemsku, v Irsku …

Pan Sarkozy a jeho přátelé ve velkých společnostech si mohou oddechnout. Občané musejí zůstat bdělí. Bude to Parlament zvolený 7. června, který bude projednávat tento dokument ve třetím čtení. Není jisté, zda socialisté, jakmile budou mít svá křesla jistá, setrvají na straně svobody.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně.(EL) Soubor opatření v oblasti telekomunikací, požadovaný ze strany Komise a Rady, představuje potenciální ohrožení občanských práv. Pozměňovací návrhy, které jsme předložili, požadují zajištění občanských práv, všeobecného přístupu, transparentnosti a svobody na internetu, jakožto oblasti, kde dochází k výměně myšlenek, a nikoli zdroje kontrolovaného politiky a majiteli podniků. Budeme pokračovat v boji za ochranu individuálních svobod všech evropských občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE), písemně. (BG) Dnes během hlasování o souboru opatření v oblasti elektronických komunikací ukázal tento Parlament, že ochrana práv spotřebitele je skutečně jeho hlavní prioritou.

Bez ohledu na skutečnost, že ve druhém čtení bylo dosaženo relativně přijatelných kompromisních stanovisek, většina v Parlamentu se nebála vystoupit proti těmto dohodám a přesvědčivě setrvala na svém původním stanovisku proti možnému zavedení omezení přístupu na internet, pokud toto omezení nestanoví soud nebo pokud není ohrožena veřejná bezpečnost.

Celý soubor opatření se ve skutečnosti omezil na smírčí řízení a jeho zavedení bylo opožděno. Avšak po dnešním hlasování Parlamentu rozhodně vyšleme jasný signál Radě a Komisi.

Uznejme však, že to, k čemu dnes došlo, je důsledek aktivní účasti lidí zastupujících internet, kteří využili všechny dostupné prostředky, aby vyjádřili své stanovisko poslancům Evropského parlamentu a domohli se od nich ochrany svých práv.

Takovéto chování lze jen podporovat.

Měli bychom z toho rovněž vyvodit závěry, že bychom měli vždy bedlivě naslouchat tomu, co lidé říkají, tak, aby právní úprava EU při zajišťování co největší ochrany zájmů evropských občanů zohledňovala i jejich názory.

 
  
  

- Zpráva: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. (SV) Budu hlasovat proti této zprávě, neboť by mělo být zaručeno, že části zpřístupněného spektra budou využity k neziskovým účelům, a nejen pro velké telekomunikační společnosti.

 
  
  

- Zpráva: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci podporují vyrovnání rozdílu v odměňování žen a mužů a dalších druhů diskriminačních rozdílů mezi muži a ženami. Rovné zacházení v rámci všech druhů zaměstnání je pro spravedlivou a rovnoprávnou společnost nezbytné. Domníváme se však, že vnitrostátní vlády mají ve svých společnostech a hospodářstvích nejlepší postavení k tomu, aby zasáhly nejúčinnějším způsobem.

Konzervativci podporují myšlenku, že by manželé a manželky samostatně výdělečných činných osob měly mít přístup k dávkám v nemoci, v důchodu a na mateřské. Domníváme se však, že tato rozhodnutí nejlépe učiní členské státy.

Žádost o nový legislativní návrh o rovném odměňování mužů a žen vychází z čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, který je součástí doložky o neúčasti konzervativní strany na sociální kapitole, proto jej nepodpoříme a zdržíme se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Zpráva zdokonaluje způsob, jímž se zásada rovného zacházení uplatní na samostatně výdělečně činné osoby a vypomáhající manžele nebo manželky v EU. Nicméně v Irsku je již zajištěno, že manželé či manželky samostatně výdělečně činných osob se mohou stát samostatně výdělečně činnými a sami přispívat do systému sociálního zabezpečení (PRSI – Asset Related Social Insurance), je-li jejich obchodní partnerství prokazatelné. Osoba se například může rozhodnout, že bude platit dobrovolné dávky, díky nimž bude pojištěna i poté, co se odhlásí z povinného systému sociálního zabezpečení (PRSI). Systémy sociálního zabezpečení spadají pod vnitrostátní pravomoc, a z toho důvodu jsem hlasovala proti pozměňovacímu návrhu číslo 14. Tento pozměňovací návrh k článku 6 byl ve zprávě přijat, rozhodla jsem se tedy, spolu se svými irskými kolegy z PPE-DE, zdržet se konečného hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu Astrid Lullingové o zásadě rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, přestože se domnívám, že měla jít mnohem dále v oblastech posílení práv žen a ochrany mateřství. Samostatně výdělečná činnost zůstává se 16 % ekonomicky činného obyvatelstva v Evropě menšinová. Pouze třetina osob samostatně výdělečně činných jsou ženy.

Návrh měl odstranit překážky, které ženám brání v samostatně výdělečné činnosti, tím, že zajistí opatření nebo zvláštní výhody, jimiž bude usnadněno zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Domnívám se, že vypomáhající manželé nebo manželky by měli mít zcela jasně stanovené profesní postavení a sociální zabezpečení, obdobně jako mají samostatně výdělečně činné osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Systémy sociálního zabezpečení se na různých místech Evropy liší. Není to však problém, jak si pravděpodobně řada lidí myslí. Je to přirozený důsledek odlišnosti jednotlivých států a skutečnosti, že výsledkem veřejných demokratických voleb je zvolení různých politických systémů. Zastáváme mezivládní spolupráci na úrovni EU, je tedy logické, že odmítneme znění návrhu směrnice Komise i zprávy Evropského parlamentu, jejichž cílem je dát EU větší pravomoci nad vnitrostátními systémy sociálního zabezpečení.

Je však třeba poukázat na to, že cílem uvedených striktních návrhů je především zajistit závaznou minimální úroveň. Znění tedy nebrání členským státům v tom, aby v případě potřeby zašly dále. To je velmi pozitivní, nejen z pohledu švédských občanů. Díky této flexibilitě a skutečnosti, že zásada rovného zacházení pro muže a ženy je jednoznačně zdůrazněna jako základní princip správně fungující demokratické společnosti, budeme hlasovat pro celé znění zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. – (PL) Samostatně výdělečně činné osoby tvoří v současné době pouze 16 % pracujícího obyvatelstva. Pouze třetina z počtu 32,5 milionů osob samostatně výdělečně činných osob jsou ženy.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0258+0+DOC+XML+V0//CS" \l "_part2_def8"

Návrh řešit překážky, které ženám brání v samostatně výdělečné činnosti, mimo jiné prostřednictvím opatření poskytujících zvláštní výhody pro usnadnění samostatně výdělečné činnosti méně zastoupeného pohlaví, je tedy nutné podpořit.

Směrnice 86/613/EHS jen nepatrným způsobem umožnila zlepšit postavení vypomáhajících manželů nebo manželek samostatně výdělečně činných osob z hlediska uznání jejich práce a přiměřené sociální ochrany.

Nová směrnice by měla především zajistit závaznost registrace vypomáhajících manželů nebo manželek, aby již nebyli neviditelnými pracujícími, a členským státům uložit povinnost přijmout opatření, jež by umožnila vypomáhajícím manželům nebo manželkám uzavřít pojištění pokrývající zejména zdravotní péči a starobní důchod.

Postoj členských států k nutnosti zlepšit právní rámec v této oblasti zdaleka není jednotný, přesto věřím, že bude možné co nejrychleji dosáhnout rozumné shody, aby tato směrnice mohla být přijata v prvním čtení, před termínem konání voleb v červnu roku 2009.

Podpořme iniciativy vedoucí k rovnoprávnosti. Dáme-li přednost lidem, vybudujeme spravedlivější společnost.

 
  
  

- Zpráva: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu Gabriele Staunerové, neboť se domnívám, že je nezbytné rozšířit působnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci i na důsledky propouštění, jejichž příčinou je hospodářská a finanční krize.

Cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je efektivně poskytovat podporu pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. Poté, co bude tento právní předpis přijat, mohou být finanční prostředky z fondu použity i na podporu pracovníků propuštěných v důsledku hospodářské a finanční krize.

Míra spolufinancování fondu je 50 % a do roku 2011 může být zvýšena na 65 %.

Maximální roční finanční balíček, jenž je pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci k dispozici, je 500 milionů eur, jež mají být využity na pomoc lidem při hledání práce nebo na zaplacení kurzů odborného vzdělávání nebo příspěvků na mobilitu.

Věřím, že i Rumunsko bude mít přístup k těmto finančním prostředkům, aby mohlo pomoci lidem, kteří přichází o zaměstnání.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně.(PT) Toto částečné zlepšení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci neposkytuje to, co je třeba v této vážné finanční krizi, jíž nyní procházíme. Nebere v potaz naše návrhy na navýšení příspěvku Společenství na 85 % částky, jež má být přidělena nezaměstnaným, nebo dokonce na zdvojnásobení částky přidělené z fondu tak, aby pokryl více osob, které se mohou stát oběťmi zavírání podniků. Z toho důvodu jsme se rozhodli zdržet se hlasování.

Cílem pozměněných pravidel Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, jež byla dnes přijata, je umožnit fondu efektivněji zasahovat v oblasti spolufinancování školení a pracovního umístění těch, kteří byli propuštěni v důsledku hospodářské krize. Nová pravidla rozšiřují působnost fondu a přináší dočasné navýšení míry spolufinancování z 50 % na 65 %, s cílem zajistit dodatečnou podporu z fondu v průběhu finanční a hospodářská krize. Avšak státy, které se potýkají s finančními problémy, budou mít k fondu omezený přístup, neboť se stále budou muset vysokou měrou podílet na spolufinancování.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. V současné době čelíme neočekávané krizi. Zasáhla nejen finanční záležitosti, ale i hospodářské a sociální věci, a netýká se pouze několika členských států, ale Evropské unie a celého světa.

Vedoucí představitelé Strany evropských socialistů přijali společné prohlášení, v němž vyzývají státy, aby „zavedly ambiciózní plán obnovy, jímž zajistí zaměstnanost a zabrání masivní nezaměstnanosti“. Jedinou cestou, jak skutečně docílit změny, je dát hospodářství rozpočtový impuls, jehož výše odpovídá rozsahu problému a je sjednocená v celé Evropě. Naší prioritou, které přizpůsobujeme naše slova i činy, je zabezpečit práci, bojovat proti nezaměstnanosti a podporovat řádný ekologický rozvoj.

Nevyvineme-li další úsilí v boji proti krizi v Evropě, na začátku roku 2010 naroste počet nezaměstnaných na 25 milionů a stav veřejných financí se výrazně zhorší.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl založen roku 2006 a bude funkční do roku 2013. Jeho cílem je poskytovat podporu pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. Maximální roční rozpočet fondu je 500 milionů eur, které jsou využívány na podporu aktivních opatření na trhu práce, jako je pomoc lidem při hledání práce, příspěvky na další vzdělávání a příspěvky na mobilitu.

Souhlasím s myšlenkou snížit intervenční kritérium minimálního počtu propuštěných zaměstnanců na 500.

 
  
  

- Zpráva: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE), písemně. (LT) Hlasovala jsem pro zprávu pana Maldeikise o nařízení Evropského parlamentu a Rady o finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky.

S potěšením konstatuji, že pro hlasovala velká většina Parlamentu (526 hlasů) a tento dokument podpořila.

Chtěla bych znovu podtrhnout význam našeho rozhodnutí.

Moje země, Litva, je stejně jako Lotyšsko, Estonsko a Polsko již po dobu pěti let z politického a hospodářského hlediska součástí Evropské unie. Nicméně v oblasti energetiky je stále jakoby ostrovem, bez přímého propojení s trhem s energií Společenství.

Dnešním rozhodnutím vyčlenil Evropský parlament 175 milionů eur na výstavbu energetického propojení mezi Litvou a Švédskem.

Jakmile bude tento projekt realizován, propojí státy našeho regionu, které vstoupily do EU roku 2004, své trhy s energií s trhy skandinávských zemí, a tím s trhem EU.

Je to fantastický projekt, který je dobrým začátkem, a já bych chtěla poděkovat svým kolegům, že pro něj hlasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky.

Plán evropské hospodářské obnovy nabízí investice ve výši 5 miliard eur na projekty v oblasti energetiky, širokopásmových technologií a opatření na rozvoj venkova. 3,98 miliardy eur bude investováno do energetické infrastruktury, zemního plynu, větrné energie a zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Evropský parlament souhlasí s vyčleněním 1,02 miliardy eur na projekty v oblasti rozvoje venkova.

Plán hospodářské obnovy vyčleňuje 200 milionů eur na výstavbu koridoru Nabucco, jímž se bude přepravovat zemní plyn z oblasti Kaspického moře do EU. Rumunsko tento projekt podporuje. Mezi záležitosti, které jsou v plánu obnovy pro Rumunsko klíčové, patří přidělení finančních prostředků na propojení projektů v oblasti zemního plynu mezi Rumunskem a Maďarskem (30 milionů eur), Rumunskem a Bulharskem (10 milionů eur) a na rozvíjení vybavení infrastruktury, které umožní změnit směr toku plynu v případě krátkodobého výpadku dodávek (80 milionů eur).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro program udělování finanční pomoci na projekty v oblasti energetiky. Návrh Evropského parlamentu týkající se investic, který vychází z dohody s Radou, se zakládá na třech pilířích, konkrétně: propojení plynárenských a elektrizačních soustav; zachycování a ukládání uhlíku; projekty zaměřené na větrnou energii na moři. Návrh tedy obsahuje postupy a metody poskytování finanční pomoci, jejímž prostřednictvím se mají povzbudit investice do vytvoření evropské integrované energetické sítě, která bude schopna lépe zabezpečit dodávky energie a současně zlepšit politiku Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Je třeba přijmout okamžitá opatření, jejichž cílem je oživit evropské hospodářství a zajistit odpovídající zeměpisnou rovnováhu a rychlé provedení. Projekty na propojení plynových soustav (infrastruktura a zařízení) v Portugalsku i projekty na zlepšení propojení elektrizačních soustav ve Španělsku jsou způsobilé pro finanční pomoc Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Úsilí Komise o zvýšení investic do energetické infrastruktury je nejnovějším z dlouhé řady důkazů arogance, jíž se úředníci v budově Berlaymont nakazili. Navrhované investice jsou rozsáhlé a nákladné, a ještě je třeba poukázat na skutečnost, že by měly být spravovány na úrovni EU. Celková výše investic navrhovaná na období 2009–2010 dosahuje 3,5 miliardy eur – jedná se o finanční prostředky, které mají být poskytnuty z rozpočtu členských států. Co se týče Švédska, bude to znamenat výrazné navýšení členských poplatků o 1,4 miliardy švédských korun. Komise tvrdí, že neměla dostatek času na provedení podrobného posouzení dopadu u tak komplexního návrhu, což je zcela šokující.

Zpravodaj Evropského parlamentu k těmto nesrovnalostem ve své zprávě nevyjadřuje zvláštní námitky. Místo toho navrhuje navýšit finanční pomoc z 3,5 miliardy eur na téměř 4 miliardy!

Jsme pověřeni snižovat náklady na spolupráci v EU, což nás vede k odmítnutí tohoto neopodstatněného zacházení s penězi daňových poplatníků. Je však nutné poukázat na skutečnost, že existují velmi dobré důvody pro to, abychom pokračovali v hledání způsobů, jak zlepšit a zdokonalit techniky oddělení a ukládání uhlíku. Hlasovali jsme proti celé zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), písemně. (SV) Návrh vyčlenit přibližně 4 miliardy eur na projekty v oblasti energetiky v rámci programu obnovy Evropské unie je dobrý. Obsah návrhu se však příliš úzce zaměřil na fosilní paliva. Dále, zcela postrádá podporu projektů v oblasti zlepšení efektivity využívání energie. Komise nejdříve navrhla vyčlenit 500 milionů eur na „udržitelná města“ – tento návrh byl však stažen.

Podpora „udržitelných měst“ by pomohla širokému spektru projektů v oblasti městského vytápění, kombinované výroby tepla a elektřiny a zlepšení bydlení. Tyto projekty by byly nákladově efektivní, snížily by emise a vytvořily nová pracovní místa. Je zcela politováníhodné, že v souvislosti s hospodářskou krizí nebylo využito příležitosti ke znovuzavedení tohoto druhu opatření.

 
  
  

- Zpráva: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE), písemně. (DE) Členové Sociálně demokratické strany Německa (SPD) odmítli zprávu ze dvou důvodů:

Za prvé, ponechání za účelem sekuritizace úvěrů je významným a správným nástrojem, který zapojí finanční instituce do obchodního rizika těchto úvěrů. Nicméně to by vyžadovalo značně rozsáhlé ponechání. Ponechání 5 %, které bylo odsouhlaseno v trialogu, tento požadavek nesplňuje. Komise v konzultačním procesu původně žádala o 15% ponechání, avšak ustoupila tlaku ze strany průmyslu a navrhla 5 %. Konzervativci a liberálové v Hospodářském a měnovém výboru chtěli i tuto nízkou úroveň podílu na obchodním riziku prohlásit za zbytečnou a navrhli záruky ze strany finančních institucí. Členové Sociálně demokratické strany Německa (SPD) zastávají výrazně větší míru ponechání a na tomto požadavku budou trvat v budoucích reformách směrnice o kapitálových požadavcích.

Za druhé, definice hlavní kapitálové složky uvedená ve zprávě pana Karase nedodržuje konkurenční neutralitu nařízení. Stanovuje, že v budoucnosti již nebudou tiché kapitálové příjmy započítány do hlavní kapitálové složky, přestože mohou být v případě likvidity zcela absorbovány. Přineslo by to nespravedlivou konkurenci pro veřejné banky v Německu. Upozorňujeme na to, že tiché kapitálové příjmy jsou prokazatelným finančním nástrojem, který je slučitelný s právem EU. Výsledek trialogu zohlednil vysvětlující pozměňovací návrhy, které jsme předložili, a vzhledem k této skutečnosti zprávu odmítáme.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (FR) Blahopřeji panu zpravodaji a děkuji za jeho pečlivou práci na tématu dokumentu i v následných vyjednáváních. Vzhledem k výjimečným okolnostem musíme přijmout okamžitá a odpovídající opatření.

Mohu přijmout výsledek, který nám byl předložen v oblasti sekuritizace. Systematické zavedení standardizovaných kolegií orgánů dohledu je významným krokem vpřed.

Od podzimu uplynulého roku otevřel návrh zprávy dveře myšlence decentralizovaného evropského systému orgánů bankovního dohledu. Zpráva skupiny pana de Larosièra a sdělení Komise ze dne 4. dubna tuto myšlenku užitečným způsobem rozvedly. Jsem potěšena, že se tyto myšlenky setkávají se všeobecným souhlasem.

Co se týče rozsahu, je třeba uvést jednu věc. Namísto poněkud zjednodušujícího kritéria přeshraničních bank by mohlo být rozumnější zaměřit se na banky, které jsou systémově významné.

Spadaly by přímo pod nové bankovní orgány. Dohled nad ostatními bankami by zajišťovalo kolegium, nebo v případě čistě vnitrostátních bank jejich nadřízený vnitrostátní orgán. V případě krizového řízení by pro systémové banky rovněž platila opatření finanční stability na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Blahopřeji, pane Karasi. Toto hlasování je výborný výsledek, z řady důvodů.

Za prvé, jedná se o balíček, který Parlament navrhl a vyjednal. Byl jsem podobným jednáním přítomen a vím, jak obtížná mohou být.

Za druhé, je to podstata návrhu, kterou je skutečnost, že právní předpis zaručuje lepší ochranu britským a dalším občanům v celé EU.

Sekuritizace byla metoda, která přerozdělovala tzv. „toxická aktiva“ mezi banky a zanechávala obrovské dluhy v řadě soukromých i veřejných bank.

Myšlenka ponechání aktiv původce až do výše 5 %, pod podmínkou přezkumu po provedení posouzení dopadu a mezinárodních změn, je velmi významná.

Omezení „pákového efektu“ a zajištění řádné kapitálové přiměřenosti bank je ochranou proti chování, jímž nás banky přivedly na hranici finanční katastrofy.

Pan Karas může být spokojen se svojí prací při vyjednáváních. Vím, jak obtížně Parlament zlepšuje znění svých textů, avšak tato fáze prvního čtení je velmi choulostivá.

 
  
  

- Zpráva: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Pokud by někdo pochyboval o tom, co je skutečným cílem tohoto návrhu, stačilo by si přečíst slova textu, který jsme dnes přijali – je jím zajištění „odstranění zbývajících překážek řádnému fungování vnitřního trhu“. Článek 2 dále objasňuje, že „obecným cílem… je zlepšit podmínky pro fungování vnitřního trhu“.

Musí to být opět přinejmenším příznačné, že poté, co selhal tzv. „Plán evropské hospodářské obnovy“ a prohlašovaná „evropská solidarita“, se první a zatím jediný návrh na vytvoření programu pomoci na úrovni Společenství zaměřuje na finanční služby! Téměř by se zdálo, že se v současnosti nepotýkáme s největší krizí kapitalismu, zhoršující se zaměstnaností, klesající výrobní kapacitou, rostoucími nerovnostmi a zvyšujícími se obtížemi pro pracující a veškeré obyvatelstvo.

Návrhy, které jsme předložili – navýšení rozpočtu Společenství, vytvoření programů podpory Společenství pro odvětví výroby a ochrana pracovních míst pomocí práv a veřejných služeb – byly zamítnuty. Avšak jakmile se jedná o podporu finančního trhu a „řádné fungování vnitřního trhu“, s finančními prostředky Společenství se nešetří. To je nepřijatelné. A proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. Jako euroskeptikové se vždy snažíme o to, aby spolupráce v EU byla méně nákladná. Peníze daňových poplatníků je třeba užívat moudře. Je důležité, především v této neklidné době, abychom se společnými prostředky zacházeli opatrně. Omezenost rozpočtu musí být pro nás, volené zástupce, stále hlavní zásadou.

Současná zpráva nás však vede zcela jiným směrem. Původní návrh Komise ohledně financování byl považován za nepřiměřený, avšak zcela okamžitě přišly velké politické skupiny v Evropském parlamentu s návrhem, že přidělené finanční prostředky na orgány finančního dohledu se mají zdvojnásobit. Mohli bychom se ptát, na jakém základě. Čelíme kompletnímu globálnímu finančnímu úpadku, v němž je nezbytné vyvíjet vnitrostátní úsilí na globální úrovni.

Dohled nad finančními institucemi v rámci EU není v současné době úkolem, jehož by se měla EU zhostit. To je důležité mít na paměti. Současný návrh však naznačuje ambice mocné politické elity. S mlhavými narážkami na finanční krizi a její možné důsledky pro dohled a kontrolu se nejedná o nic víc než bezostyšný pokus o posílení postavení EU. Samozřejmě že nemáme jinou možnost než hlasovat proti zprávě a alternativnímu návrhu usnesení.

 
  
  

- Zpráva: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Jsem silný zastánce řádného zacházení se zvířaty, přistupuji však váhavě k zákazu činností, jako je prodej výrobků z tuleňů, není-li prokázáno, že utrpení zvířat bylo při jejich usmrcení sníženo na minimum.

Existují však praktiky, které způsobují značné znepokojení, a to nejen tradiční rituální porážky zvířat pro určité náboženské účely. Evropa je kulturně rozmanitá a začaly se v ní rozrůstat některé z těchto praktik, které porušují zásady řádného zacházení se zvířaty v EU. Výsledkem je situace, kdy zvířata zbytečně trpí.

Uznávám, že pro některá náboženství je nesmírně významný způsob, jímž bylo zvíře usmrceno, aby jeho maso mohlo být snědeno. Nicméně v posledních třiceti letech byla v Evropě těžce vydobyta kultura práv zvířat a řádného zacházení se zvířaty, kterou bychom neměli obětovat na oltář politické korektnosti. Zvířata, která jsou zabita rituálními metodami porážky, musejí být nejdříve omráčena, aby tak jejich utrpení bylo sníženo na minimum a abychom tak podpořili hodnoty řádného zacházení se zvířaty, kterých si vážíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o ochraně zvířat při usmrcování. Každý rok jsou v Evropské unii zabity miliony zvířat. S mnoha zvířaty je zacházeno způsobem, který přináší zbytečné utrpení, nejen v průběhu chovu a přepravy, ale i ve chvíli porážky či usmrcení a s nimi souvisejícími činnostmi. Je nutné se vyhnout utrpení zvířat na jatkách, včetně zvířat chovaných k výrobě potravin a dalších produktů.

Dle mého názoru je návrh vyvážený a v souladu s cíli Společenství o zajištění ochrany zvířat a řádného zacházení s nimi. Souhlasím s tím, že porážka zvířat ve velkém by měla být prováděna s řádným ohledem na humanitární standardy s cílem omezit utrpení, které zvířata zažívají.

Nehlasovala jsem tedy pro pozměňovací návrh, kterým se vypouští zákaz používání systémů, které znehybňují skot převrácením zvířete nebo jinou nepřirozenou polohou, neboť tento postup dle mého názoru není v souladu s řádným zacházením se zvířaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. (PL) Dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu pana Wojciechowského o ochraně zvířat při usmrcování. Řada lidí se pozastavuje nad tím, jak je možné chránit zvířata, když jsou usmrcována. Možná to zní paradoxně, je to však možné. Každý, kdo byl někdy přítomen porážce nějakého zvířete nebo ji sledoval, si je vědom toho, jak bolestná může být smrt zvířete. Zavedení nové legislativy v této oblasti omezí zbytečné utrpení zvířat, a z toho důvodu je tento právní předpis nezbytný.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. (FR) Většina této sněmovny připustila, že zvířata musí být zabíjena bez zbytečného utrpení, s výjimkou náboženských obřadů – a tím dala najevo své pokrytectví a zbabělost. „Náboženské obřady“ se týkají především rituálních porážek, které jsou součástí muslimského svátku Aďd el-Kebir, při němž jsou stovky tisíců beránků podřezány.

Zákonné uznání těchto praktik je součástí mnohem rozsáhlejšího jevu a tím je islamizace naší společnosti. Naše zákony a zvyky se stále více přizpůsobují islámskému právu šaríja. Ve Francii je stále častější, že místní orgány nepřímo financují výstavby mešit. Jídelníček ve školních jídelnách je sestavován tak, aby odpovídal muslimským dietním požadavkům. V některých městech, jako je Lille, byly zavedeny otevírací hodiny jen pro ženy. Roku 2003 byla založena Conseil français du culte musulman (Francouzská rada islámského náboženství) a tím pan Sarkozy, tehdejší ministr vnitra, zavedl islám do francouzských orgánů.

Abychom tomuto vývoji zabránili, musíme odmítnout to, co je z muslimského hlediska korektní, obrátit neevropské migrační toky a vytvořit novou Evropu, Evropu se suverénními národy, bez Turecka, a potvrdit křesťanské a humanistické hodnoty naší civilizace.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (U), písemně. (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, je politováníhodné, že si Evropský parlament na konci svého volebního období zvolil tak schizofrenický přístup k záležitosti, která je z velké míry choulostivá, neboť je vskutku schizofrenní vydávat se do budoucnosti, přestože její součástí je technologie podporující násilí a znásilňování, a zároveň se vrhat zpět do minulosti s jejími kmenovými rituály a uspokojovat ty, kteří potřebují vidět prolitou krev a další nesmyslné utrpení v očích oběti.

Zcela nekompromisně odsuzujeme rituální masakry, které nejsou v souladu s dohodou a svobodnou volbou jednotlivých členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písemně. (FR) Souhlasíme s úsilím o nahrazení směrnice z roku 1993 způsobem, který by zlepšil a standardizoval podmínky porážky v celé Evropské unii.

Rovněž souhlasíme se zásadou, podle níž by zvířata měla být zabíjena pomocí metod, které zajistí bezprostřední smrt nebo smrt po omráčení, stavíme se však zcela proti tomu, aby byly povoleny jakékoli výjimky v rámci náboženských rituálů.

Veřejné mínění je velmi citlivé a odsuzuje zbytečné a bolestivé praktiky. Proč bychom je měli ve jménu náboženství tolerovat, bez ohledu na to, zda jsou zvířata před usmrcením znehybněna nebo ne?

Je nutné zavést striktní právní předpisy, které zaručí prověření postupů, aby bylo zajištěno, že zvířata jsou omráčena a nemohou nabýt vědomí před tím, než zemřou, avšak bylo by mnohem lepší tyto praktiky zcela zakázat. Pochází z jiné doby a můžeme je zcela správně nazvat barbarskými.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písemně. − Ochrana zvířat před krutostí je velmi důležitou zodpovědností. Domnívám se však, že některé návrhy, jejichž cílem je zabránit krutostem, jich naopak způsobí ještě více.

Mám konkrétně na mysli návrh, aby všechny porážky probíhaly v jatečních zařízeních. Zemědělci by byli nuceni nakládat a přepravovat zvířata, i v případě, že jsou nemocná nebo stará, což by pro ně bylo bolestivé a stresující.

Návrh je rovněž rizikový v oblasti nakažlivých chorob a infekce. V některých případech je lépe zbavit se choroby zabitím zvířete na vlastní farmě, pod podmínkou, že porážka proběhne humánním způsobem. K hlasování jsem nepodala ústní vysvětlení.

 
  
  

- Zpráva: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Jako švédští sociální demokraté jsme se rozhodli hlasovat pro zprávu (A6-0241/2009) o obnovené sociální agendě. Je to dobrá zpráva, která mimo jiné stanovuje, že před základními sociálními právy nemají přednost ani ekonomické svobody, ani pravidla hospodářské soutěže.

Obsahuje však i požadavky ohledně systémů minimálních mezd. Jako sociální demokraté se domníváme, že je důležité, aby každý měl zaručenou důstojnou mzdu, z níž lze vyžít, a zastáváme názor, že EU by tuto zásadu měla podporovat. Je to důležité především k řešení problému „chudých pracujících“. Jakým způsobem členské státy zaručí svým občanům důstojný plat a zda tak učiní pomocí legislativy, nebo ponechají regulaci na sociálních partnerech prostřednictvím společných dohod, musí zůstat v rozhodovací pravomoci členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písemně. − Konzervativci podporují zásadu minimální mzdy ve Spojeném království. Domníváme se však, že systémy sociálního zabezpečení a minimální mzda by měly být stanoveny na vnitrostátní úrovni.

Konzervativci se tedy zdrželi hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu Silvy Penedy o obnovené sociální agendě. Vzhledem ke stávající hospodářské krizi je zásadní, aby sociální politika šla ruku v ruce s hospodářskou politikou a směřovala k obnově evropského hospodářství. Evropské sociální modely nyní čelí několika výzvám, a to zejména demografické změně a globalizaci, vůči nimž nemůže zůstat imunní. Proto je třeba tyto modely z dlouhodobého hlediska modernizovat, avšak současně zachovat jejich původní hodnoty.

Evropa si v sociální politice musí klást vysoké cíle, o to více nyní, když čelíme vážné krizi. Domnívám se však, že obnovená sociální agenda Komise má velmi nízké cíle, vznikla příliš pozdě a neodpovídá výzvám, které přináší finanční a hospodářská krize. Je třeba posílit sociální politiku a politiku zaměstnanosti, zabránit tak ztrátám pracovních míst a zaručit ochrany evropským občanům před sociálním vyloučením a nebezpečím chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. Tato zpráva si v mnohém protiřečí. Nicméně v podstatě zachovává stávající pravidla neoliberálního kapitalismu, ačkoli místy v umírněné podobě, nemění však základní politiky, které jsou příčinou stávající hospodářské a sociální krize. Hlavní princip je stejný jako vždy. „Krize“ je nyní opět využívána k tomu, aby se „prodávalo stále více toho stejného“: flexibilita, vnitřní trh, partnerství veřejného a soukromého sektoru, a tak dále, bez ohledu na skutečnost, že politiky EU jsou příčinou krize a ještě ji prohlubují.

„Obavy“ zmíněné ve zprávě neřeší hlavní příčiny nalezených problémů ani na ně nereagují, zejména co se týče hospodářských politik, nejistoty zaměstnání, liberalizace, privatizace veřejných služeb atd.

Neexistují žádné alternativní odpovědi, konkrétně ohledně posílení úlohy státu v hospodářství a strategických odvětvích, rozšíření kvalitních sociálních služeb a obhajoby vyšších mezd a důchodů. Zpráva nicméně zmiňuje nutnost spravedlivějšího rozdělení bohatství, avšak aniž by naznačila, jakým způsobem toho lze dosáhnout, nebo vybídla k zastavení politik, které prohlubují sociální nerovnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Sociální bilance vaší Evropy je naprostým nezdarem. Ve Francii se právě objevily hrozivé odhady: chudoba narostla o 15 % za dva roky, dramaticky se zvýšil počet chudých pracujících a v důsledku toho i zadlužených domácností, jejichž prostředky již po dlouhou dobu nestačí na pokrytí každodenních životních nákladů. Navíc se nyní nacházíme teprve na začátku této hluboké krize.

Vyzýváte občany, aby „byli otevření ke změnám“ v době, kdy změna pro pracující znamená ztrátu zaměstnání a jistotu, že jinou práci, kvůli vašim politikám, nenajdou. Hovoříte o „sociálním“, zatímco Soudní dvůr pohrdá právy pracujících ve jménu hospodářské soutěže a svobody poskytovat služby. Přidáváte na flexibilitě, zatímco v evropské řeči to znamená „nejistotu“. Předstíráte dokonce, že věnujete zvláštní pozornost ženám a matkám, avšak výsledkem vaší stupidní „politiky rovnosti žen a mužů“ je pouze ztráta jejich specifických sociálních práv, jako například těch, které měly dříve zaručeny ve Francii v oblasti důchodu a noční práce.

Nepotřebujeme obnovu sociální agendy, ale naprostou změnu vašeho zvráceného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Zpráva trvá na tom, že členské státy musejí modernizovat a reformovat vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, zavést minimální mzdy a přezkoumat školní vzdělávací programy. Dále by měl být zaveden vyšší finanční podíl zaměstnanců na zisku společností a Evropský rok dobrovolnické činnosti. Jsou to neobyčejně extrémní příklady úmyslů EU převzít národní sebeurčení jednotlivých států.

Kromě toho se zpráva ve dvou případech odkazuje na Lisabonskou smlouvu, která stále nevstoupila v platnost. To je bezostyšné vyjádření arogantní moci! Naznačuje to, že demokratická diskuse o Smlouvě je pouhým divadlem a že její výsledek nebude nijak významný.

Z toho důvodu jsme v závěrečném hlasování hlasovali proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. (SV) Z obecného hlediska se jedná o velmi dobrou zprávu s řadou pozitivních bodů, avšak opakovaně vyzývá k růstu a k tomu, aby členské státy zavedly minimální mzdy spolu s právně závaznými sociálními podmínkami, což by znamenalo zásadní přenos pravomocí na EU, a proto se zdržuji hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE), písemně. − (DE) V průběhu stávající finanční krize čelí evropské sociální modely zásadním výzvám.

Německá konzervativní strana (CDU/CSU) proto otevřeně zastává sociální Evropu.

Z toho důvodu podporujeme zprávu pana Silvy Penedy o obnovené sociální agendě.

Rovněž jsme uvítali skutečnost, že v této době, kdy procházíme krizí, je prioritou vytváření a podpora pracovních míst spolu s vůlí podporovat opatření v souvislosti se vzděláním a odbornou přípravou.

Evropa musí vytvořit sociální rámec a stanovit standardy na evropské úrovni.

V tomto ohledu je jednoznačně nutné zohlednit pravomoci členských států.

Z toho důvodu se stavíme proti všeobecné výzvě k zavedení minimální mzdy ve všech členských státech, jak to bylo původně uvedeno v článku 14 zprávy.

Zavedení minimální mzdy je rozhodnutí, které by mělo být zcela ponecháno na zvážení členským státům.

Jsme tedy potěšeni, že ústní pozměňovací návrh tohoto odstavce byl přijat.

Je nutné zajistit dostatečné prostředky, aby každá osoba mohla žít důstojným životem, v tomto ohledu se však pro každý členský stát otevírají jiné možnosti.

V našem ústním pozměňovacím návrhu jsme jednoznačně uvedli, že kromě minimální mzdy by měly být zváženy i kolektivní smlouvy, všeobecně závazná nařízení a minimální příjem zaručený státem.

Tím způsobem patřičně dodržíme zásadu subsidiarity.

 
  
  

- Zpráva: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Jako švédští sociální demokraté jsme se rozhodli hlasovat pro zprávu (A6-0263/2009) o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce. Je to dobrá zpráva, která má zvláštní význam v průběhu stávající hospodářské krize, kdy je třeba zavést aktivní opatření na trhu práce, která zajistí, že sociálně nejslabší osoby nezůstanou trvale vyloučeny z trhu práce.

Obsahuje však i požadavky ohledně systémů minimálních mezd. Jako sociální demokraté se domníváme, že je důležité, aby každý měl zaručenou důstojnou mzdu, z níž lze vyžít, a zastáváme názor, že EU by tuto zásadu měla podporovat. Je to důležité především k řešení problému „chudých pracujících“. Jakým způsobem členské státy zaručí svým občanům důstojný plat a zda tak učiní pomocí legislativy nebo ponechají regulaci na sociálních partnerech prostřednictvím společných dohod, musí zůstat v rozhodovací pravomoci členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci podporují většinu zprávy a ustanovení ohledně podpory přiměřeného příjmu, trhu práce přístupného všem a přístupu ke kvalitním službám. Rovněž podporujeme pozitivní a zahrnující přístup k duševnímu zdraví a právům zdravotně postižených a starších osob na práci a zastáváme tvrdý postoj proti obchodování s lidmi.

Konzervativci však nesouhlasí s koncepcí směrnice o diskriminaci EU. Konzervativci rovněž nemohou podpořit výzvu k vytvoření právního rámce pro rovné zacházení v zaměstnání s cílem bojovat proti diskriminaci v zaměstnání a k vyhlášení cíle EU v oblasti systémů minimálního příjmu a příspěvkových systémů náhrady příjmů zajišťující příjmovou podporu ve výši nejméně 60 % průměrného národního vyrovnaného příjmu. Z těchto důvodů jsme se zdrželi hlasování. Tyto záležitosti by měly spadat pod vnitrostátní pravomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písemně. − Skupina PPE-DE v zásadě podporuje podstatu původního návrhu zprávy Jeana Lamberta. Nicméně ve výboru vložila jiná politická skupina do zprávy nevhodné body, které překračovaly rámec zprávy a pro naši skupinu byly jednoznačně nepřijatelné. Učinili tak úmyslně a nečestně v politickém zájmu své strany, aby nám znemožnili podporu této zprávy ve znění předneseném v plénu. Proto jsme předložili alternativní usnesení se všemi prvky zprávy, které podporujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Zpráva vznáší otázku: jak začleníme do pracovního trhu osoby, které z něj jsou v současnosti vyloučeny? Odpověď je zcela jasná. Je třeba vytvořit více pracovních příležitostí a rozšířit kapacitu našich trhů práce.

Skutečnost, že EU si musí pokládat tuto otázku, je dokladem zásadního problému Bruselu. Příliš mnoho pozornosti věnuje ochraně pracovních míst, a nikoli pro jejich vytváření. Evropský sociální model nese primární zodpovědnost za to, že řada evropských občanů je nyní bez zaměstnání. Evropský sociální model vytváří přesný opak toho, co by měl: dvouvrstvé hospodářství na trhu práce, z nějž těží zaměstnaní, avšak těm, kteří práci nemají, snižuje šanci na její nalezení. Sociální náklady na nikdy nekončící regulaci na úrovni EU jsou rovněž nesmírné a odrazují zaměstnavatele od přijímání nových zaměstnanců. A tak vypadá vychvalovaný plán EU, že se do roku 2010 stane nejvíce konkurenceschopnou světovou ekonomikou.

Aby byla v EU vytvořena pracovní místa pro nezaměstnané, musí evropské hospodářství jít zcela jiným směrem. Britští konzervativci jsou odhodláni tuto změnu směru urychlit.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Zpráva zmiňuje řadu významných témat, jimiž by se zpravidla měly zabývat členské státy, ne EU. Evropský parlament například trvá na tom, že je nezbytné zavést cíle EU v oblasti záruk minimálního příjmu a mzdy. Kromě toho se zpráva ve dvou případech odkazuje na Lisabonskou smlouvu (která stále nevstoupila v platnost). Hlasovali jsme tedy proti této zprávě.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí