Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0248(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0257/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0360

Rozpravy
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

16. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Nyní přistoupíme k dnešnímu vysvětlení hlasování. Jsem si jist, že to u vás vyvolá silné pocity, ale mnoho poslanců se přihlásilo o slovo a já věřím, že jsou přítomni.

 
  
  

- Zpráva: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Pane předsedající, nebylo úplně jasné, ke které zprávě se mohu teď vyjadřovat. Přihlásila jsem se k diskusi o zprávě paní Staunerové, pana Maldeikise a pana Corbetta. Ano, chtěla bych něco říci. Jen jsem nezareagovala okamžitě.

Pane předsedající, s tímto balíčkem 5 miliard EUR, z něhož je většina určena na rozvoj venkova, bych chtěla zvláště zdůraznit skutečnost, že je velmi důležité sledovat nejen oficiální ukazatele, ale také skutečné potřeby rozvoje venkova. Širokopásmové připojení je nezbytné ve všech členských státech, ale jsou také členské státy, například ten můj, kde je potřeba zlepšit silniční infrastrukturu a provést další opatření na ochranu krajiny venkova. Apeluji na vás, abyste hleděli spíše směrem ke konvergenční politice a politice soudržnosti a poskytli větší podporu těm členským státům, které upadly do hospodářských potíží a které jsou možná na nižší úrovni hospodářského rozvoje než starší členské státy. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Zpráva paní Stavrevové je jednou ze tří zpráv, které byly začleněny do společného balíčku 5 miliard EUR. V kontextu hospodářské krize vidíme, že nám scházejí prostředky na investice do projektů v oblasti ekonomiky a rozvoje venkova, který byl důsledky hospodářské krize postižen nejvíce. Vítám skutečnost, že Evropský parlament přijal návrh nařízení v rámci plánu hospodářského oživení Evropy, který vyčleňuje 1,5 miliardy EUR pro všechny členské státy prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Venkovské oblasti mohou realizovat projekty zaměřené na rozvoj širokopásmového internetového připojení. Půda hraje v zemědělském sektoru ústřední roli a využívání a obhospodařování zemědělské půdy je mimořádně důležité při řešení nových problémů týkajících se změn klimatu, obnovitelných zdrojů energie, nedostatku vody a biologické rozmanitosti.

Chtěla bych vyzvat členské státy, aby nečekaly a rychle vytvořily své národní plány, včas a podrobně, a transparentně informovaly o nových legislativních ustanoveních. Zároveň musí přijmout zrychlené a zjednodušené postupy jak pro výdaje, tak pro výkaznictví.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Pane předsedající, můj volební obvod ve West Midlands zahrnuje městské i venkovské oblasti a poskytování širokopásmového připojení ve venkovských oblastech je naprosto příšerné. Dovolte mi uvést příklad města na hranici Walesu, Knightonu, kde jsou podnikatelé zklamáni špatným připojením a všichni volají o pomoc. Jeden z mých voličů si chtěl založit firmu nabízející on-line služby – což bylo zvláště důležité proto, že jde o člověka s postižením a práce z domova je pro něj nejvhodnější. Ale vzhledem k monopolu je jeho připojení velmi pomalé, což při provozování podniku nijak nepomáhá.

Tyto finanční prostředky jsou proto klíčové pro venkovské oblasti i pro hospodářskou obnovu a já bych se chtěla ujistit, že budou napříč všemi členskými státy distribuovány spravedlivě a bude přitom dána přednost oblastem, kde je nepoužitelné širokopásmové pokrytí. Žádám všechny strany, aby se v této otázce urychleně a okamžitě spojily a jednou provždy překlenuly tuto nespravedlivou digitální propast.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedající, mám procedurální poznámku: máte naprostou pravdu, když říkáte, že jsme tu pozdě, a já děkuji tlumočníkům, že tu zůstali. Ale není to naše volba být zde tak pozdě: bylo to rozhodnutí předsednictví z dnešního dne – které bylo neuvěřitelně svévolným rozhodnutím, k jakému ještě nedošlo – zařadit vysvětlení hlasování až po rozpravě namísto, jak stanoví jednací řád, po hlasování.

Takže jen proto, že ten, kdo v danou chvíli předsedal, porušil náš vlastní jednací řád, tady dnes večer sedíme a všichni, kdo se snaží dát vysvětlení k hlasování, děláme vše, co můžeme legitimně udělat, abychom uplatnili svůj hlas v Parlamentu, který nerad naslouchá menšinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Pane Heaton-Harrisi, osvětlím vám jeden bod jednacího řádu. Je skutečně po hlasování, avšak nikoliv bezprostředně po hlasování. Tento rozdíl nám pomůže věci interpretovat.

Přicházíme ke zprávě, o které k mé velké radosti chtěl vyjádřit svůj názor pan Heaton-Harris, tedy zprávě pana Onesty.

 
  
  

- Zpráva: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedající, já jsem se časem nepochopitelně naučil respektovat zpravodaje této zprávy a chtěl jsem mluvit o peticích obecně, protože jsem je shledal velmi užitečnými. I když lidé nerozumějí institucím Evropy a trochu se jich obávají, někdy potřebují způsob, jak zaregistrovat spor. Způsob, kterým jsme zde v minulosti registrovali petice, byl poněkud neohrabaný, ale dával jim příležitost probrat problém v poněkud jiném fóru, když pravděpodobně vyčerpali mnoho jiných příležitostí. Přinesl jsem sem petice od lidí z celého mého volebního obvodu; jedním z mých nejznámějších případů byla „Earls Bartonská sedmička“.

Jde o to, že petiční proces je pravděpodobně jediným procesem, který opravdu stojí za to zde chránit. Ostatní pravidla a postupy a mnohé další výbory se vytrácejí do ztracena, když je srovnáme s významem Petičního výboru.

 
  
  

- Zpráva: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedající, podobně jako pan Corbett nechci předjímat výsledky jakéhokoliv druhého referenda v Irsku a rozhodně bych nechtěl předjímat hlasování v kraji Yorkshire a Humber v nadcházejících evropských volbách. Ale panu Corbettovi přeji hodně úspěchů v čemkoli, co bude dělat poté, co odtud v červenci odejde. Co si asi Parlament počne bez svého zpravodaje pro jednací řád, člověka, který téměř sám bez cizí pomoci za scénou zosnoval eliminaci pravomocí menších skupin a hlas menšin zde.

Tato zpráva možná není tak špatná, ale protože není tak špatná, zaslouží si další zkoumání, protože celkem často jsou změny jednacího řádu z nominálního pohledu naprosto spravedlivé. Ve skutečnosti jde o to, čeho dosahují v praxi a jak budou prováděny předsednictvím a Předsednictvem. Pokud jde o balíček k jednacímu řádu, a jeho změně v Lisabonské smlouvě, říkám si, jestli nepřešlápnul.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, před několika týdny jsme projednávali právu o totalitních režimech. V té době jsem poukazoval na to, že existovala společná nit, která spojovala národní socialismus a sovětský socialismus, a to socialismus samotný.

My víme, že zpravodaj, pan Corbett, věří v evropský projekt. Nijak neskrývá skutečnost, že věří v další politickou a hospodářskou integraci; chce spojené státy evropské nebo spolkovou republiku Evropa. V úsilí o dosažení těchto cílů však volá po potlačování názorů menšiny a téměř sám bez cizí pomoci ničí zásadu svobody slova.

Vím, že se moc nestará o zásadu svobody slova. Když se podívám na tuto zprávu, mám dojem, že zlý diktátor z minulého století by byl hrdý, kdyby měl poslance Corbetta k ruce.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, od roku 2004 tu mám mnoho nových kolegů z přistupujících zemí, některé z nich mám tu čest nazývat svými přáteli. Když mluvíme o hrozné době, ve které žili, to, co mě zaráží nejvíce, je to, jak říkají, že to nejděsivější na životě v komunistické zemi nebyla absence demokracie či absence majetkových práv, ale absence bezpečného právního státu. Pokud jste byl obtížným kritikem režimu, nepostavili vás před soud. Prostě vám ztrpčovali život – řidičský průkaz se záhadně ztratil v poště, vaše děti se nedostaly na vysokou školu, mohl jste najít pouze podřadnou práci.

Co mne znepokojuje je skutečnost, že podobný dvojí standard se začíná objevovat i v našich institucích. Když sem přišel Václav Klaus, poslanci hlasitě křičeli, povídali si a funěli na něj jako posedlé opice a nikdo jim ani neřekl, aby přestali. Ale když jsme protestovali za referendum, bylo 14 z nás pokutováno. Svatouškovští Křesťanští demokraté se mohou dopustit téměř jakéhokoliv otevřeného podvodu a projde jim, to, ale když rakouský euroskeptik fotografoval lidi, jak se zapisují na schůzku, která neexistovala, byla mu udělena pokuta ve výši tisíců eur v podstatě za to, že špatně vyplnil formulář. Můžete si myslet, že mi nepřísluší tohle říkat, ale já jsem v tomto systému nežil. Václav Klaus ano a když nás varuje před návratem k němu, měli bychom ho, myslím, poslouchat.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, zcela upřímně, nikdy v životě jsem neslyšel více nesmyslů, než to, co bylo řečeno k této zprávě. „Diktátorství a manipulace“? Proč proboha tedy získala ta zpráva tak obrovskou většinu, když byla tak negativní?

První chyba, kterou její kritici udělali, je ta, že nehovoří o Lisabonské smlouvě nebo jejím provádění. Ta část byla vyhrazena k řešení pro příští Parlament a nikoliv dnes. Zdá se, že ti, kdo proti zprávě protestují, ji ani nečetli.

A k tvrzení, že jejím cílem je umlčet menšiny – v té zprávě není jediný dodatek a není v žádné zprávě o jednacím řádu, kterou jsem vypracoval, který by měl takový účinek. Tento parlament je parlamentem menšin, na rozdíl od některých národních parlamentů, jimž dominuje většina jedné strany nebo exekutiva. Je to parlament, ve kterém je menšinou každý, a nechť tato rozmanitost žije dál.

Pokud jde o poznámky o křičení na Václava Klause, které nemají nic společného s touto zprávou, vím, že někteří poslanci během jeho projevu odešli, ale když tu byl portugalský předseda vlády, vaši lidé se snažili jeho proslov přerušit; křičeli jste na něj. Nemohl ani pronést svůj proslov, protože jste nechtěli, aby sdělil své proevropské poselství.

Takže zcela odmítám, to, co bylo řečeno. Obávám se, že jsem vyčerpal svůj čas, takže nemohou podat vysvětlení hlasování, které jsem podat chtěl – tedy říci, že jsem rád, že má zpráva byla přijata celá, kromě jedné malé chyby, kdy myslím, že PPE měli chybu na svém hlasovacím seznamu. Doufám, že to budeme schopni v příštím Parlamentu napravit.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Pane předsedající, ráda bych zdůraznila, že Evropský parlament je instituce prosazující demokracii v celé Evropě i uvnitř, v rámci Parlamentu. V této zprávě se však objevily některé body, různé argumentační linie, které jsem nemohla podpořit. I když byly motivovány těmi nejlepšími úmysly, nemyslím si, že bychom v Evropském parlamentu měli odporovat pravidlo, které je restriktivní a které je namířeno proti jedné osobě. Podobně si nemyslím, že k posílení demokracie povede, dáme-li předsedovi Evropského parlamentu právo rozhodovat, zda připustí nebo nepřipustí písemné prohlášení. Poslanci přece mají právo na příspěvek. Podobně se rozpravy s použitím modrých karet mohou potenciálně obrátit na řešení vnitřních sporů stan. Bohužel jsem byla nucena hlasovat proti těmto návrhům Evropského parlamentu. Děkuji.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Není pravidlem, že by před každou zprávou byly naše schránky plné zajímavých materiálů pro i proti a je to zdrojem obav i nespravedlnosti. Já jsem hlasovala pro společné stanovisko za přijetí zprávy, protože jsem spokojena, že byly podpořeny návrhy, které uvádějí, že opatření, která mají vliv na přístup uživatelů k internetu, musejí respektovat základní práva. Otázky ochrany soukromí a ochrany spotřebitele související s elektronickou komunikací byly rovněž vyřešeny vyrovnaným způsobem.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedo, tato zpráva jde k podstatě toho, co si lidé myslí, že dostávají od Evropské unie. Mnoho lidí v Británii se domnívalo, že dostávají Evropu založenou na ekonomice a obchodě a že šlo o Evropu pro pracovní místa. Pan Leinen nám dnes řekl, že to vlastně byla spíše sociální Evropa.

Ve zprávách poslanců Harboura a Trautmannové jsme si vlastně vybrali. Vybrali jsme si, že nechceme další opatření na podporu jednotného trhu. Lidem, kteří nám psali a kteří byli znepokojeni touto zprávou, vlastně unikalo, že jde o opaření jednotného trhu.

Pokud jste si před touto zprávou stahovali nelegálně obsah – například hudbu nebo filmy – váš poskytovatel internetové služby vás prostě mohl odstřihnout a bez upozornění vám zavřít účet. S touto zprávou by kompromisní návrh znamenal, že vás musí kontaktovat a vy se proti tomu můžete ohradit. S balíčkem, který byl nakonec přijat – a který pravděpodobně na roky skončí ve smírčím řízení – tu máme situaci, kde musíte jít k soudu, abyste zavřeli stránku, která může být skutečně nezákonná a odporná, a to lidé Evropy určitě nechtěli.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, já bych rád vysvětlil své hlasování, zejména tu jeho část týkající se e-soukromí ve zprávě pana Harboura. Domnívám se, že v době, kdy se snažíme nalézt správnou rovnováhu mezi bezpečností a občanskými svobodami, se mnozí z nás obávají, že stále více vlád o nás shromažďuje stále větší množství osobních údajů. V britském tisku se téměř každý den dočteme o tom, jak náš velký bratr – labouristická vláda – shromažďuje stále více a více osobních údajů o soukromých osobách a i když je prokázána jejich nevina, odmítá ta data vydat. Ale díky rozsudku ESD teď ta data budou vydána.

Je zajímavé, že jsme také mluvili o tom, že spotřebitelům je nutné oznamovat, pokud dojde k porušení osobních údajů v síti elektronické komunikace. Chybí tady něco, o čem jsme nehovořili a k čemu dochází, když služby informační společnosti, například Google nebo Facebook ztratí osobní údaje. Jsem velmi rád, že v této zprávě žádáme, aby to Komise dále zkoumala.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pane předsedající, telekomunikační balíček byl nařízením, které naše občany podnítilo k neobvyklé aktivitě. Uživatelé internetu, jednající společně či sami, rázně hájili svá práva na svobodný přístup k informacím a k aktivitám na internetu prostým vnějších omezení. Pro poslance EP je luxus, když se z přímých signálů dozvídá, co voliči čekají, a bylo to právě díky voličům, že jsem tomuto hlasování přikládala dostatečný význam. To živí naději na Evropu občanů a na to, že Evropa nebude existovat pouze pro úředníky. Chtěla bych poděkovat všem, kdo mi k tomu poslali e-mail.

Bohužel v důsledku sporu v úvodní fázi hlasování jsem udělala chybu s dvojím hlasováním, ale naštěstí to konečný výsledek nijak neovlivnilo.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Přijetí právního rámce nám umožňuje konsolidovat pro občany Evropské unie pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti vysokorychlostního stálého připojení k internetu a bezdrátové komunikace a v rozvoji služeb s vysokou přidanou hodnotou a dosahujeme 100% pokrytí širokopásmovým internetem. Potřebujeme právní ustanovení upravující práva jednotlivců při používání internetu. Tyto postoje mne vedly k podpoře zprávy poslankyně Trautmannové.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, vidím, že Brusel se chce chopit internetu. Komisařka Redingová říká, že nelze tolerovat, aby byl internet regulován soukromou firmou a, co je v jejích očích ještě horší, soukromou firmou, která má smluvní vztah k ministerstvem obchodu USA.

Jde o stejnou komisařku Redingovou, která na pěkně plném poli přišla s něčím, co je možná nejnejapnější argument, jaký jsem za poslední volební období od komisaře slyšel, když řekla, že potřebujeme společný název domény .eu, abychom internet více zpřístupnili ženám.

Internet funguje. Stávající systém název domén a registrace funguje výborně. Můžete ukázat na jedinou politiku EU, která by byla alespoň z poloviny tak úspěšná jako internet? Společná zemědělská politika? Společná rybářská politika? Myslím, že ne. Prokurátor skončil.

 
  
  

- Zpráva: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Je jasné, že musíme uznat potřebu účinněji provádět zásadu rovného zacházení s muži a ženami, kteří pracují jako živnostníci, a jejich partnerů, manželů, kteří je podporují. Před dvaadvaceti lety byla přijata příslušná směrnice. Evropský parlament a Komise neustále volají po revizi této směrnice, protože čas si vybral svou daň.

Dnes jsme dosáhli bodu, kdy jsme přijali dodatky ke směrnici, přijali novou směrnici, která zlepšuje situaci manželů, kteří je podporují, ať v zemědělství, řemeslech, obchodu, malých a středně velkých podnicích nebo ve svobodných povoláních. Toto rozhodnutí jsem přivítala a zprávu podpořila.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Podle mých hodinek jsme právně vstoupili do posledního dne naší legislativní práce. Poslanče Heaton-Harrisi, máte tu čest.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedající, jednou z otázek feminismu, o které se dlouhodobě diskutuje, je otázka nepracujících matek. Dovolte mi se pokusit se o tom hovořit soudobou řečí, za pomoci dámy jménem Kristen McCauliffová.

Jednou z otázek, kterou feminismus dlouhodobě řeší, je otázka nepracujících matek. Ve třetí řadě Simpsonových, „Osamocený Homer“, se řeší stejná otázka. Začíná to vystresovanou Marge a ukazuje zrychlenou verzi její každodenní rutiny. Jako parádní bouře ji kombinace kanadské žertíky v rádiu, silný provoz, sprostý člověk, co jí nabourá zadek auta, a Maggie, která mlékem ze své láhve polije celou Marge a auto, dovede k bodu zlomu. Marge zastaví auto uprostřed mostu a způsobí v obou směrech dopravní zácpu. Objeví se místní novinář Kent Brockman, aby podal zprávu o situaci. Právě v této chvíli vycházejí na světlo genderové otázky, o kterých Ann Crittendenová pojednává v Ceně mateřství, když Brockman prohlásí: „Přepracovaná a nedoceněná žena v domácnosti ztratila nervy a zaparkovala své auto na mostě“.

O této epizodě Simpsonových byl mohl pokračovat, ale, musím říct, že už na to nemám čas a že zbytek podám písemně, protože to stojí za přečtení.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Škoda, že nemůžeme mít vysvětlení hlasování na videu, to by bylo úžasné.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, já se tomu ani nebudu snažit porozumět, jen poblahopřeji panu Heaton-Harrisovi, neboť dnes večer – nebo včera večer, podle toho, jak to vidíte – dosáhl svého 100. proslovu zde a já vím, že vy jste za to vděčný.

My všichni si musíme uvědomit, jak velmi důležitou roli hrají ženy, zejména manželky, v malých podnicích a zejména u osob samostatně výdělečně činných. Já sám, než jsem byl zvolen, jsem byl osobou samostatně výdělečně činnou a moje žena hrála v tomto podnikání životně důležitou roli.

Je naprosto správné, abychom toto uznávali a když mluvíme o ženách v malých podnicích, jen bych rád zakončil slovy velkého filozofa, Johna Lennona. Řekl: „Ženo, stěží dokážu vyjádřit své smíšené pocity z toho, jak nerozvážný jsem. Vždy ti budu navěky dlužníkem. A ženo, pokusím se vyjádřit své vnitřní pocity a vděk nad tím, že mi ukazuješ, co znamená úspěch.“

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Pane předsedo, v současném ekonomickém klimatu si myslím, že je mimořádně důležité, abychom udělali vše, co bude v našich silách, a podpořili ty členy společnosti, kteří chtějí přispívat k naší ekonomice. Právě proto EU v minulosti vypracovala právní předpisy upravující mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Zaměstnání od devíti do pěti není možné pro všechny. Proto mnoho lidí pracuje jako osoby samostatně výdělečně činné – mnohé z nich jsou ženy, které jsou často přehlíženy. Lepší ochrana mateřství by pomohla manželkám v zemědělství, obchodě a v malých podnicích a povzbudila by ženy, aby se zapojily do těchto životně důležitých oborů, kde jsou v současné době zastoupeny nedostatečně.

Je to pro ně otázka teď, nebo nikdy – manželky nebo životní partnerky, které musí dostat jasný a pevně stanovený profesní status a požívat nejméně stejné úrovně sociální ochrany jako osoby samostatně výdělečně činné. U nich neplatí „vraťte adresátovi“. Členské státy by měly zajistit, aby se manželky, které pomáhají v podnikání, mohly účastnit nemocenského a invalidního pojištění a penzijního pojištění.

Musíme ukončit travestii žen, které přicházejí o svá práva, když o někoho pečují nebo ho přivádějí na svět.

 
  
  

- Zpráva: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Pane předsedající, obecně vzato podporuji využívání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a je dobré, pokud budeme schopni pomoci těm, kdo se dostali do problémů. Nevím však, jestli ty, kdo se dostali do problémů, máme vždy hledat mezi nejrozvinutějšími zeměmi. Ať jsou to výrobci aut z Německa, Francie nebo Španělska, zdá se mi, že podobné neúspěchy a podobné potíže postihly i lidi v méně vyvinutých státech, v malých členských státech. Pokud desítky lidí přijdou o práci v zemi s 2,3 milion obyvatel, pak je to stejně významné, jako když desetkrát tolik lidí přijde o práci ve velkém členském státě. Chtěla bych proto, aby se prostředky více směrovaly do malých členských států, členských států s nízkou životní úrovní, kde je hrozba nezaměstnanosti větší. Děkuji.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, ve světle toho, co jste říkal o tom, že je po půlnoci o a o nákladech, které by to pro Parlament znamenalo, myslím, že se zdržím. Ale jen bych se zeptal, jestli nám můžete říct částku, kterou nás stáli ti tři pánové dnes večer, co hovořili o příhodách Homera Simpsona a dalších věcech, které jsou naprosto irelevantní pro naši rozpravu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Pokud si správě vybavuji to pravidlo, když naši přátelé – tlumočníci pracují přes půlnoc, mají nárok na zvláštní přestávku. Musíme proto povolat nové týmy, abychom jim umožnili zasloužilý odpočinek.

Ve 23:59 toto pravidlo neplatí, ale v 00:01 ano, ale já přesně nevím, jaké jsou náklady.

 
  
  

- Zpráva: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pane předsedající, podporuji návrh zprávy paní Staunerové, jak jsem řekla již v rozpravě. Jsem pro zjednodušení využívání prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Velmi mne znepokojuje, že byla doposud využita pouze 3 % z fondu. Chtěla jsem hlasovat pro zprávu a žádám, aby to bylo vzato na vědomí. Moje chyba naštěstí nezměnila konečný výsledek hlasování. Také bych ráda vyjádřila potěšení nad tím, že jsme přijali také zprávy poslanců Penedy a Lambertové.

 
  
  

- Zpráva: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Pane předsedající, tuto zprávu jsme podpořili, protože je to správný způsob, jak se vyrovnat s hospodářskými problémy. Musíme této situace využít, ne se stáhnout a volat „zachraňte mě“, ale vyvíjet nové postupy a technologie, které nám umožní vyjít z toho silnější, než jsme byli včera.

Pane předsedající, znám sebe a znám vás a vím, že cíl mé skupiny investovat do energetické účinnosti a podporovat pokusy o vytvoření chytrých měst představuje fantastickou příležitost pro nás pro všechny a prezentuje vizi pro budoucnost. V kombinaci s ustanoveními o energetické bezpečnosti, snižování emisí a tvorbě pracovních míst tato zpráva zastává holistický přístup, který představuje tu nejlepší cestu k tomu, aby ekonomika v budoucnu vzkvétala.

Někteří poslanci EP a některé politické strany odmítají myšlenku velkých investic v tuto chvíli. Jejich krátkozrakost mne zaráží a z dlouhodobého hlediska nás jen poškodí. V této chvíli jasně vidíme, co je třebas udělat a já apeluji na vládu Velké Británie, aby udělala co nejvíce pro to, aby dala k dispozici prostředky v rámci tohoto balíčku.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Dámy a pánové, já bych ráda zhodnotila velmi pozitivně tuto zprávu i plán využít finanční prostředky Společenství na projekty v oblasti energetiky na pomoc hospodářskému oživení. Je jasné, že projekty související s energetikou jsou naší budoucností a že ty země, které se přizpůsobí ekonomice nízkých emisí a které jsou schopnější nalézat a zavádět zdroje obnovitelné energie, předstihnou konkurenci. V této souvislosti je poněkud znepokojující krátká lhůta daná pro podání a zhodnocení projektů, neboť to může novým členským státům opět působit další potíže. Podobně bych velmi ráda viděla návrhy Komise a podrobný program toho, jak zvyšovat částky určené na projekty energetické účinnosti. A podobně bychom se opravdu měli zamyslet nad izolací budov, což by výrazně pomohlo nejen na národní, ale i na regionální úrovni. Ráda bych, aby se dostalo podpory místním, regionálním a individuálním projektům. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, ve všech těchto debatách o stimulačním balíčků a programech oživení nám chybí jeden celkem důležitý aspekt. Abychom mohli nalít peníze do ekonomiky, musíme nejdříve ty penízy z ekonomiky získat. Jednostranný způsob, jakým jsme o tomto diskutovali, dosáhl svého vrcholu na nedávném summitu G20, kdy se světoví vůdci chlubili, jak nalili bilion dolarů do světové ekonomiky.

„Do světové ekonomiky“: odkud pocházely ty peníze, když ne – v nejširším slova smyslu – ze světové ekonomiky? Z prstenců Saturnu? Z rudé půdy rozzlobeného Marsu? Takže my tu ve skutečnosti mluvíme tom, že peníze vezmeme z kapes našich daňových poplatníků a dáme je byrokratickým institucím, na národní nebo mezinárodní úrovni, aby je za nás utratily.

Kdyby tohle byl skutečně lepší postup, kdyby nám všem prospělo, že státní úředníci rozhodují za nás, jak budeme utrácet své bohatství, pak bychom bývali prohráli studenou válku a tato rozprava by se konala v Rusku.

 
  
  

- Zpráva: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, dovolte mi zakončit poděkováním všem tlumočníkům a poděkováním vám všem.

Myslím, že je důležité brát zprávu na vědomí v kontextu, do něhož je zasazena. Půjde o jednu z mnoha zpráv o finanční situaci, které uvidíme, ale přesto, jak řekl můj kolega pan Dan Hannan, zdá se, že nám uniká podstata.

Jak ta krize začala? Začala ve skutečnosti ve Spojených státech amerických problémem se sub-prime hypotékami. A jak nastal tento problém? Protože banky byly pobízeny nebo dokonce nuceny k tomu, aby půjčovaly nebonitním klientům. Takže co jsme udělali – po celém světě, nejen ve Spojených státech amerických – vybudovali jsme horu dluhu.

Když je na čase se s tou horou dluhů potýkat, dávám přednost přístupu Jimiho Hendrixe před stimulací a další finanční regulací, která brání inovaci. Když ten viděl horu dluhů, řekl: „No, postavím se vedle té hory a srazím ji hranou dlaně. Postavím se vedle té hory a srazím ji hranou dlaně.“ Myslím, že bychom si z toho mohli vzít ponaučení.

 
  
  

- Zpráva: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Podpořila jsem přijetí zprávy pan Wojciechowskiho, protože věřím, že jsme se tak zbavili příkladu pokrytectví. A to, že se zastáváme životů různých zvířat, která žijí mimo Evropskou unii, což je přirozeně chvályhodné, ale už nevidíme, co se děje na našem vlastním dvorku. Cílem této zprávy bylo právě odstranit tento rozpor a my jsme nyní schopni harmonizovat legislativu členských států týkající se standardů ochrany zvířat při jejich porážce či při usmrcování. Tato zpráva hovoří o čistém svědomí.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, není to poprvé a jistě ani ne naposled, kdy se ptám, co má všechno tohle co dělat s Evropskou unií.

Metody porážky zvířat odrážejí různé kulturní, národní a náboženské tradice a od nás je známkou neskutečné domýšlivosti pouštět se do takto citlivé oblasti.

Času, který mi zbývá – protože, jak říkáte, je dnes náš poslední legislativní den před volbami – bych chtěl využít především k tomu, abych poděkoval vám, pane Onesto, za vaši shovívavost a dobrou náladu po celou dobu tohoto zasedání, a abych poděkoval našim zaměstnancům, uvaděčům a tlumočníkům. Pokud tohle prodloužení zasedání skutečně způsobilo mimořádné výdaje, především doufám, že něco z toho šlo na jejich přesčasy. Prokázali profesionalitu, z níž by se mnoho poslanců tohoto Parlamentu mohlo poučit. A za druhé bych rád požádal Předsednictví, aby se znovu podívalo do Řádu. Důvod, proč jsme tady, je ten, že po hlasování nenásledovalo, jak výslovně praví pravidlo č. 163, vysvětlení hlasování. To říká, že jakmile je rozprava uzavřena, má každý poslanec právo podat vysvětlení svého hlasování v maximálně 60 vteřinách. Jsem skutečně zděšen tím, že jsme svévolně odsunuli stranou něco, co se jasně píše v jednacím řádu.

Pokud chceme to pravidlo změnit, tak je to v pořádku. Existuje na to mechanismus. Ale pokud toto pravidlo platí, pak se musíme řídit jeho literou i duchem.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Promiňte mi, že s vámi nesouhlasí, pane Hannane, ale Výbor pro ústavní záležitosti o této otázce diskutoval už dávno: „poté, co je rozprava ukončena“, neznamená „ihned po skončení rozpravy“.

V současné době se nacházíme ve fázi „poté, co je rozprava ukončena“, ale jsem si jistý, že se na mne obrátíte s žádostí o změnu – vy mě nezklamete.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pane předsedající, rituální porážka zvířat, která jim působí obrovské utrpení, je neslučitelná s naší civilizací. Nevěřím, že žádné náboženství, jehož cílem je dělat dobro, by mohlo něco podobného od svých příslušníků žádat. Taková porážka je spíše zvykem divokých a primitivných kmenů a my bychom s ní neměli souhlasit. Má-li se náboženská tolerance využívat jako argument, pak bychom měli dodat, že na světě existují náboženství, která praktikují rituální zabíjení lidí. S tím budeme souhlasit? To je naše společenství hodnot?

Odmítnutí 28. dodatku by alespoň poskytlo příležitost udržet nebo zavést zákaz takových praktik ve členských zemích. Přijetí 28. dodatku odhaluje skutečnou krvelačnou tvář tohoto Parlamentu. Hlasovala jsem pro zprávu jako takovou, ale pouze proto, že ostatní ustanovení zlepšují situaci zvířat určených na porážku.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Pane předsedající, chvíle porážky je jednou z nedůležitějších, ale také potenciálně nejcitlivějších otázek, o které může tato sněmovna rozhodovat. Ale nemůžeme jen projít bez povšimnutí okolo, protože mnoho z mých voličů v oblasti West Midlands se obává, že tato legislativa bude mít vliv na jejich náboženská práva.

Rozhodnutí o tom, zda má být zvíře před porážkou omráčeno, není něco, o čem bychom měli rozhodovat my zde; mělo by se o tom rozhodovat na úrovni členských států, formou otevřeného dialogu a konzultace s náboženskými společnostmi.

Musíme jít, nikoliv utíkat. Tento přístup k dané otázce se mi zdá být nejlepší. Úlohou této sněmovny není vnucovat normy a hodnoty, ale zastupovat a odrážet názory voličů a nalézt rovnováhu. Můžeme ji nalézt společně. I když většina poslanců EP by dávala přednost omráčení zvířat před porážkou, měli bychom uznat právo náboženských komunit jíst maso poražené v souladu s jejich náboženským přesvědčením.

A konečně, pane předsedající, bych si dovolila poděkovat vám za všechny, kdo jsou dnes zde, protože si myslím, že dnes večer jsou tu jen ti opuštění a my, kdo jsme vám beznadějně oddáni, protože právě proto tu dnes večer jsme.

 
  
  

- Zpráva: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Evropské sociální modely se v této době potýkají s mnoha problémy, například demografickými změnami a globalizací, což také ovlivňuje projednávané modely. Z tohoto důvodu je nezbytné modernizovat evropské sociální modely s přihlédnutím k dlouhodobému vývoji a zároveň zachovat hodnoty, s nimiž byly vybudovány.

V kontextu současné hospodářské krize je nesmírně důležité, aby sociální politika šla ruku v ruce s hospodářskou politikou. Aby tyto metody fungovaly efektivně, musejí být strukturovány demokraticky, tedy na principu postupu zdola nahoru, a musejí být prováděny na místní úrovni, tedy co nejblíže k občanům. Návrh se nesl v duchu těchto zásad a proto podporuji zprávu vypracovanou pod vedením pana Silva Penedy.

 
  
  

- Zpráva: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Paní Oviirová, neobtěžujete mne ani v nejmenším a jsem navíc potěšen vás informovat, že jste posledním řečníkem k poslední zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Někdy je dobré být první, jindy poslední. Ráda bych zmínila následující: v současné kruté hospodářské krizi je pracovní trh Evropské unie ovládán skutečností, že je propouštěno stále více lidí, což zase zvýší celkový počet osob v Evropě postižených chudobou a odcizením. Dnes je velmi důležité, aby sociální zapojení a s tím související politika pracovního trhu byly prosazovány v rámci integrovaného a jednotného přístupu v rámci plánu oživení pro ekonomiku Evropy.

Mluvili jsme obšírně o flexibilitě politiky pracovního trhu. Je načase, abychom také hovořili o flexibilitě sociální politiky. Tím myslím, že by pracovní politika a politika poskytování sociální pomoci měly být propojeny. Současná situace si to žádá. Zpráva podpořila aktivní zapojení nezaměstnaných a já jsem považovala za velmi pozitivní hlasovat pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Paní Oviirová, klub vašich příznivců vytrval do konce.

Příští zasedání začíná zanedlouho, protože už máme čtvrtek, 7. května 2009, poslední den šestého volebního období Evropského parlamentu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí