Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0180(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0185/2009

Arutelud :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0369

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

16. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Nüüd hakkame käsitlema selgitusi tänase hääletuse kohta. Olen kindel, et see kutsub teie hulgas esile tugevaid tundeid, aga väga paljud parlamendiliikmed on end sõnavõtjatena registreerinud ja ma usun, et nad on kohal.

 
  
  

– Raport: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). (LV) Härra juhataja, pole päris selge, millise raporti kohta ma võin nüüd sõna võtta. Andsin teada soovist rääkida proua Stauneri, härra Maldeikise ja härra Corbetti koostatud raportitest. Jah, ma tahaksin midagi öelda. Asi on lihtsalt selles, et ma ei reageerinud kohe.

Härra juhataja, selle viie miljardi euro suuruse paketi juures, millest suurem osa on mõeldud maaelu arenguks, tahan rõhutada eelkõige asjaolu, et on väga oluline näha peale ametlike näitajate ka seda, mida on tegelikult maaelu arenguks vaja. Lairibaside on vajalik kõikides liikmesriikides, aga on liikmesriike, nagu minu kodumaa, kus tuleb parandada teede infrastruktuuri ja kus tuleb võtta muid meetmeid, et säilitada maapiirkondade maastikku. Nõuan tungivalt, et te suunaksite pilgu pigem lähenemis- ja ühtekuuluvuspoliitika poole ja annaksite suuremat toetust nendele liikmesriikidele, kus on tekkinud majandusraskused ja kus majandus on ehk vähem arenenud kui vanemates liikmesriikides. Aitäh.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Proua Stavreva raport on üks kolmest raportist, mis hõlmavad viie miljardi euro suurust ühendatud paketti. Majanduskriisi ajal on näha, et meil ei ole vahendeid, mida investeerida energeetika- ja maaelu arengu projektidesse; need on valdkonnad, mida majanduskriis on kõige enam mõjutanud. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament toetas Euroopa majanduse elavdamise kava raames esitatud määrust, millega eraldatakse kõikidele liikmesriikidele Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi kaudu 1,5 miljardit eurot.

Maapiirkonnad saavad viia ellu projekte, mille eesmärk on arendada lairiba Interneti-ühendust. Maa on põllumajandussektoris kesksel kohal ning põllumajandusmaa kasutamine ja majandamine on eriti tähtis kliimamuutuse, taastuvate energiaallikate, veepuuduse ja bioloogilise mitmekesisusega seonduvate probleemide lahendamisel.

Tahan kutsuda liikmesriike üles mitte ootama, vaid koostama kiiresti õigeaegseid ja üksikasjalikke riiklikke programme ning andma uute õigusnormide kohta selget teavet. Samal ajal tuleb neil vastu võtta kiirem ja lihtsam kord nii vahendite kulutamiseks kui ka selle kohta aru andmiseks.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Härra juhataja, minu Kesk-Inglismaa lääneosas asuv valimisringkond hõlmab nii linnu kui ka maapiirkondi ja lairibateenus on maapiirkondades ausalt öeldes kohutav. Lubage mul tuua näide Walesi piiril asuvast linnast Knightonist, kus ettevõtjad on hädas halva ühendusega ja kõik paluvad abi. Üks minu valija tahtis alustada äritegevust ja pakkuda teenuseid Interneti teel, mis oli iseäranis oluline seetõttu, et tal on puue ja kodus töötamine on tema jaoks parim viis äri ajamiseks. Kahjuks on monopoli tõttu ühendus väga aeglane ega soodusta äritegevust.

Seetõttu on lairibaside rahastamine maapiirkondade jaoks ja majanduse elavdamiseks ülimalt vajalik ning ma tahtsin olla kindel, et vahendeid jaotatakse kõikide liikmesriikide vahel õiglaselt ja et keskendutakse eelkõige piirkondadele, kus lairibaside ei toimi. Kutsun kõiki asjaosalisi selle küsimuse lahendamiseks nüüd kohe kiiresti kokku tulema, et ületada lõppude lõpuks see ebaõiglane digitaalne lõhe.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Härra juhataja, teie kodukorda puudutav märkus on õige – me oleme siin väga hilja – ja ma tänan tõlke, et nad on siia jäänud. Kuid nii hiline siinviibimine ei olnud mitte meie valik, vaid täna presidentuuri poolt langetatud uskumatult meelevaldne otsus, millist varem tehtud ei ole – anda hääletuse kohta selgitusi pärast arutelu, selle asemel et teha seda pärast hääletust, nagu on sätestatud meie kodukorras.

Seega oleme täna öösel siin seetõttu, et isik, kes juhatas istungit otsuse langetamise ajal, rikkus meie kodukorda, ning kõik, kes me püüame anda oma selgitusi hääletuse kohta, teeme seda, mis on õiguspäraselt võimalik, et muuta oma hääl kuuldavaks parlamendis, mis tegelikult ei taha vähemusi kuulda võtta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Härra Heaton-Harris, selgitan teile kodukorras sisalduvat artiklit. Praegu ongi tegelikult aeg pärast hääletust, kuid mitte vahetult pärast hääletust. See erinevus jätab meile tõlgendamisruumi.

Me läheme edasi raporti juurde, millega seoses on mul väga hea meel, et härra Heaton-Harris oma arvamust avaldas, sest tegemist on härra Onesta raportiga.

 
  
  

– Raport: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Härra juhataja, olen aja jooksul veidral kombel hakanud austama antud raporti koostajat ning ma tahtsin rääkida petitsioonidest üldiselt, sest neist on mul palju kasu olnud. Kuigi inimesed ei mõista Euroopa institutsioone ja kardavad neid pisut, on neil mõnikord vaja vaidluse algatamise võimalust. Viis, kuidas me oleme varem siin petitsioone menetlenud, on olnud pisut kohmakas, aga see on võimaldanud inimestel tuua probleem välja natuke teises etapis, pärast seda, kui paljud muud võimalused võivad olla ammendatud. Olen toonud siia petitsioone inimestelt kogu oma valimisringkonnast; „Earls Bartoni seitse” oli üks minu kuulsamaid juhtumeid.

Jutu mõte on selles, et petitsioonimenetlus on tõenäoliselt ainus menetlus, mis siin tõesti kaitsmist väärib. Teised normid ja menetlused ning paljud muud parlamendikomisjonid muutuvad petitsioonikomisjoni olulisusega võrreldes tähtsusetuks.

 
  
  

– Raport: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Härra juhataja, sarnaselt härra Corbettiga ei tahaks ma ennustada Iirimaa teise rahvahääletuse tulemusi ning kindlasti ei taha ma ennustada Yorkshire’i ja Humberi piirkonnas eelolevatel Euroopa Parlamendi valimistel antavaid hääli. Kuid ma soovin härra Corbettile head kõiges, mida ta pärast juulis siit lahkumist ette võtab. Huvitav, kuidas saab Euroopa Parlament hakkama ilma oma kodukorra raportöörita, meheta, kes peaaegu ainuisikuliselt on kulisside taga saanud hakkama parlamendi väiksematelt fraktsioonidelt volituste äravõtmise ja vähemuste hääle summutamisega.

Võib-olla ei olegi see raport nii halb ja kuna ta seda ei ole, siis väärib ta põhjalikumat uurimist, sest suhteliselt sageli tunduvad kodukorras tehtavad muudatused peale vaadates täiesti õiglased. Tegelikult loeb see, mida need muudatused praktikas tähendavad ning kuidas parlamendi presidentuur ja juhatus neid rakendavad. Kodukorra ja selle Lissaboni lepinguga kohandamise kohta koostatud paketist rääkides kahtlen ma, kas ta mitte ei ole üle piiri läinud.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Härra juhataja, mõned nädalad tagasi arutasime raportit, mis käsitles totalitaarseid režiime. Tol korral juhtisin tähelepanu sellele, et natsionaalsotsialismil ja nõukogude sotsialismil oli tõepoolest ühisosa ja selleks oli sotsialism.

Me teame, et raportöör Corbett usub Euroopa projekti. Ta ei varja tõsiasja, et pooldab edasist poliitilist ja majanduslikku lõimumist; ta tahab Euroopa Ühendriike või Euroopa Föderatsiooni. Kuid püüdes neid eesmärke saavutada, kutsub ta üles suruma alla vähemuste vaateid ja hävitab peaaegu ainuisikuliselt sõnavabaduse põhimõtet.

Ma tean, et ta sellest põhimõttest eriti ei hooli. Seda raportit vaadates oleks kõik eelmise sajandi õelad diktaatorid olnud uhked, kui nende kõrval oleks seisnud härra Corbett.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Härra juhataja, alates 2004. aastast on mul siin olnud palju uusi kolleege ühinenud riikidest, osa neist võin ma uhkusega nimetada oma sõpradeks. Kui me räägime halbadest aegadest, mida nad on üle elanud, siis on minu jaoks kõige hämmastavam see, et nende sõnul ei olnud Vastastikuse Majandusabi Nõukogu riikides elamise juures kõige hirmutavam mitte demokraatia või omandiõiguste puudumine, vaid kindla õigusriigi puudumine. Kui sa olid tülikas riigikorra kriitik, siis sinu üle kohut ei mõistetud. Lihtsalt su elu tehti raskeks – sinu autojuhiluba läks salapärasel kombel postis kaduma, sinu lapsed ei saanud ülikooli sisse ja sa ei saanud muud tööd peale teenindava töö.

Mulle teeb muret, et samasugune kahepalgelisus hakkab ka meie institutsioonidele omaseks saama. Kui Václav Klaus siia tuli, siis vilistasid, karjusid ja puhkisid parlamendiliikmed talle näkku nagu lüüasaanud ahvid ja kedagi isegi ei kutsutud korrale. Kuid kui meie avaldasime meelt rahvahääletuse poolt, tehti neljateistkümnele meist trahvi. Kristlikest demokraatidest pailapsed võivad peaaegu avalikult pettuse toime panna ja puhta nahaga pääseda, aga kui austerlasest euroskeptik tegi pilte inimestest, kes registreerusid olematule koosolekule, siis tehti talle mitu tuhat eurot trahvi formulari ebaõige täitmise eest. Te võite arvata, et pole minu asi seda öelda. Mina sellise režiimi all elanud ei ole, aga Václav Klaus on, ja kui ta hoiatab sinna tagasipöördumise eest, siis arvan ma, et peaksime teda kuulda võtma.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Härra juhataja, kui aus olla, pole ma elu sees kuulnud midagi mõttetumat kui selle raporti kohta öeldu. Diktatuur ja manipuleerimine? Miks küll siis hääletas raporti poolt nii suur enamus, kui see on nii halb?

Selle mahategijate esimene viga on see, et raportis ei mainita Lissaboni lepingut ega selle rakendamist. See osa jäeti välja, et sellega tegeleks Euroopa Parlamendi järgmine koosseis, ja seda täna ei käsitleta. Raporti vastased ei paista olevat seda üldse lugenudki.

Mis puutub väitesse, et raporti eesmärk on sundida vähemused vaikima, siis ei selles raportis ega tõepoolest ka üheski teises kodukorda käsitlevas raportis, mis on minu koostatud, ei sisaldu ühtki muudatusettepanekut, millel oleks selline mõju. Euroopa Parlament on vähemuste parlament erinevalt mõnedest riikide parlamentidest, kus valitseb ühe erakonna enamus või täitevvõimu esindaja. Selles parlamendis on kõik vähemused ja olgu selline mitmekesisus siin veel pikka aega.

Mis puutub Václav Klausi mahakarjumise kohta esitatud märkustesse, mis ei ole selle raportiga kuidagi seotud, siis minu teada kõndis osa parlamendiliikmeid tema kõne ajal saalist välja, aga kui siin oli Portugali peaminister, üritas teie seltskond takistada teda kõnelemast, teie karjusite tema maha. Ta ei saanudki oma kõnet ette kanda, sest te ei tahtnud, et ta edastaks oma Euroopat pooldava sõnumi.

Seega lükkan ma öeldu kindlalt tagasi. Kardan, et olen oma aja ära kasutanud ega saa seetõttu anda soovitud selgitust hääletuse kohta ehk väljendada heameelt selle üle, et minu raport võeti vastu tervikuna, välja arvatud üks väike viga, mis tehti vist siis, kui Euroopa Rahvapartei oma hääletusnimekirja sassi ajas. Loodetavasti saab järgmine parlamendikoosseis selle parandada.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Härra juhataja, tahan rõhutada tõsiasja, et Euroopa Parlament on institutsioon, mis edendab demokraatiat kogu Euroopas ja ka parlamendi sees. Kahjuks sisaldab see raport mitmeid punkte ja väiteid, mida ma ei saanud toetada. Kuigi need olid ajendatud parimatest kavatsustest, arvan ma, et me ei peaks Euroopa Parlamendis toetama piirava sisuga normi, mis on suunatud üksikisiku vastu. Samamoodi arvan ma, et demokraatiat ei suurenda Euroopa Parlamendi presidendile antav õigus otsustada, kas lubada kirjaliku avalduse esitamist või mitte. On ju parlamendiliikmetel ometi õigus oma arvamus välja öelda. Sarnaselt võivad arutelud, kus kasutatakse sinist kaarti, kujuneda erakondade siseprobleemide lahendamiseks. Kahjuks olin sunnitud hääletama nende Euroopa Parlamendi ettepanekute vastu. Aitäh.

 
  
  

– Soovitus teisele lugemisele: Malcolm Harbour (A6­0257/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Mitte iga raporti eel ei ole meie meilboxid täis huvitavaid materjale nii poolt kui vastu, milles on nii muret kui teinekord ka ebaõiglust. Hääletasin antud ühispositsiooni vastuvõtmise poolt, kuna olen rahul, et toetamist leidsid ettepanekud, mille kohaselt peavad kasutajate internetile juurdepääsu mõjutavad meetmed austama põhiõigusi. Ka eraelu puutumatuse ja tarbijakaitse küsimused seoses elektroonilise sidega lahendati tasakaalukalt.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Härra juhataja, see raport käsitleb sügavuti seda, mida inimesed enda arvates Euroopa Liidult saavad. Paljud Suurbritannia elanikud arvasid, et nad saavad omalaadse majandusliku ja kaubandusel põhineva ning töökohti loova Euroopa. Täna ütles härra Leinen meile, et tegelikult on tegemist rohkem sotsiaalse Euroopaga.

Härra Harbouri ja proua Trautmanni raportites pidime me põhimõtteliselt valima. Me tegelikult otsustasime, et ei taha veel üht ühtse turu meedet. Õigupoolest ei saanud need inimesed, kes meile kirjutasid ja selle raporti pärast muret tundsid, tegelikult aru, et see on ühtse turu meede.

Kui te enne seda raportit laadisite näiteks muusikat või filme alla ebaseaduslikult, võis teie Interneti-teenuse osutaja ette teatamata teie tegevuse lõpetada ja konto sulgeda. Raporti kompromissettepanek oleks tähendanud, et teenuseosutaja oleks pidanud teiega ühendust võtma ja teil oleks olnud võimalus vastu vaielda. Läbi läinud paketiga, mis tõenäoliselt jõuab aastatepikkusesse lepitusmenetlusse, on meil nüüd tekkinud olukord, kus teil tuleb tõesti ebaseaduslike ja tülgastavate veebilehtede sulgemiseks pöörduda kohtusse, ning see ei vasta kohe kindlasti eurooplaste tahtele.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Härra juhataja, ma tahan tõepoolest selgitada, kuidas ma hääletasin eelkõige seoses härra Harbouri koostatud raporti selle osaga, mis käsitleb eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris. Arvan, et ajal, mil me püüame leida õiget tasakaalu riikliku julgeoleku ja kodanikuvabaduste vahel, kardavad paljud meist, et üha rohkem valitsusi kogub meie kohta järjest enam andmeid. Peaaegu iga päev loeme Briti lehtedest lugusid sellest, kuidas meie suur vend leiboristlik valitsus kogub üha suuremal hulgal inimeste isikuandmeid ja keeldub neid andmeid tagastamast isegi juhul, kui inimene on süütuks tunnistatud. Kuid tänu Euroopa Kohtu otsusele tagastatakse nüüd osa süütute inimeste andmed.

On huvitav, et me rääkisime ka sellest, et tarbijatele tuleb anda teada isikuandmetega seotud rikkumisest, mis on elektroonilistes sidevõrkudes aset leidnud. Siit on midagi puudu, sest me ei ole rääkinud, mis juhtub siis, kui infoühiskonna teenuste osutaja, näiteks Google või Facebook, isikuandmed kaotab, ning mul on päris hea meel, et selles raportis kutsume me komisjoni üles seda küsimust täiendavalt uurima.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Härra juhataja, telekommunikatsiooni pakett oli määrus, mis muutis meie kodanikud ebatavaliselt aktiivseks. Interneti-kasutajad kaitsesid koos ja eraldi otsustavalt oma õigusi saada vaba juurdepääs teabele ja tegutseda Internetis ilma väliste piiranguteta. Euroopa Parlamendi liikme jaoks on luksus saada otseseid märguandeid sellest, mida valijad ootavad, ja just tänu valijatele pidasin ma seda hääletust piisavalt tähtsaks. See annab lootust, et kujundatakse kodanike Euroopat ja et Euroopa ei ole olemas vaid ametnike jaoks. Tahan tänada kõiki neid, kes saatsid meile selle kohta e-kirju.

Kahjuks eksisin hääletamise esimeses etapis toimunud vaidluse tõttu oma häälega kaks korda, aga õnneks ei mõjutanud see kuidagi lõpptulemust.

 
  
  

– Soovitus teisele lugemisele: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Just õigusliku raamistiku vastuvõtmine annab võimaluse kindlustada Euroopa elanikele kiire püsiühenduse ja traadita side valdkonnas edusammud, kiirendada innovaatiliste ja kõrge lisaväärtusega teenuste arendamist ning saavutada sajaprotsendiline kaetus lairibainternetiühendusega. Me vajame õiguslikke norme inimeste õigustele kasutada Internetti. Need olid positsioonid, mis võimaldasid mul toetada proua Trautmanni raportit.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Härra juhataja, ma näen, et nüüd tahab Brüssel enda kätte saada Internetti. Volinik Redingi sõnul on vastuvõetamatu, et Interneti-kasutust reguleerib eraõiguslik äriühing, ja veelgi hullem on tema silmis see, et seda teeb eraõiguslik äriühing, kellel on lepingulised suhted Ameerika kaubandusministeeriumiga.

See on toosama volinik Reding, kes üsnagi rahvarohkel väljakul tuli lagedale minu meelest kõige rumalama väitega, mida ma komisjoni viimase koosseisu ametiajal olen kuulnud; ta ütles, et meil on vaja ühist domeeninime .eu selleks, et muuta Internet naistele kättesaadavamaks.

Internet toimib. Praegune domeeninimede ja registreerimise süsteem toimib suurepäraselt. Kas te võite tuua välja kas või ühe ELi poliitikavaldkonna, mis on pooltki nii edukas kui Internet? Ühine põllumajanduspoliitika? Ühine kalanduspoliitika? Arvan, et mitte. Süüdistaja lõpetab.

 
  
  

– Raport: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) On ilmselge, et me peame tunnistama vajadust tõhusamalt rakendada võrdse kohtlemise põhimõtet FIEna tegutsevate meeste ja naiste ning neid abistavate abikaasade suhtes. 22 aastat tagasi võeti vastu vastav direktiiv. Euroopa Parlament ja komisjon on järjekindlalt kutsunud üles seda direktiivi läbi vaatama, sest elu on teinud oma korrektiive.

Ja täna jõudsime selleni, et said vastu võetud direktiivi muudatused, sai vastu võetud uus direktiiv, mis parandab abistavate abikaasade olukorda, olgu see siis põllumajanduses, käsitöönduses, kaubanduses, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes või vabakutselistes ametites. Ma tervitasin seda otsust ja toetasin raportit.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Minu kella järgi alustasime just äsja oma õigusloometöö viimast päeva. Härra Heaton-Harris, teil on au kõnelda.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Härra juhataja, üks küsimus, mida feministid on järjepidevalt arutanud, on koduse ema küsimus. Lubage mul püüda seda teemat käsitleda tänapäevaseid mõisteid ja Kristen McCauliffi nimelise daami abi kasutades.

Üks küsimus, mida feministid on järjepidevalt arutanud, on koduse ema küsimus. „Simpsonite” kolmanda hooaja osas „Homer Alone” puudutatakse sama teemat. Osa alguses näidatakse stressis Marge’i ja kiirendatuna tema päevarutiini. Nagu täiuslik torm, viivad raadio teel korraldatud vingerpussid, liiklusummikud, ebaviisakas sabassõitja ning Maggie, kes kallab oma piimapudeli Marge’ile sülle ja autosse, Marge’i murdepunktini, nii et ta peatab oma auto keset silda ja tekitab liiklusseisaku mõlemas suunas. Sündmuskohale saabub kohalik uudistereporter Kent Brockman, et olukorda kajastada. Just selles kohas tuuakse välja sooküsimused, mida käsitleb oma raamatus „The Price of Motherhood” („Emaduse hind”) Ann Crittenden: „Ületöötanud ja alahinnatud koduperenaine on läinud hulluks ja parkinud oma auto sillale.”

Ma võiksin nüüd jätkata selle „Simpsonite” osa kirjeldamist, aga on täiesti kindel, et mul ei ole selleks tegelikult enam aega, ja ma esitan ülejäänu kirjalikult, sest see väärib tähelepanelikku lugemist.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Mul on kahju, et selgitusi hääletuse kohta ei saa esitada videol, see oleks tore.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Härra juhataja, ma ei hakka isegi üritama seda järele teha, vaid õnnitlen härra Heaton-Harrist, sest täna õhtul – või eile öösel, sõltub sellest, kuidas asja vaadata – jõudis ta siin oma sajanda sõnavõtuni ja ma tean, et teie igatahes olete selle eest tänulik.

Me kõik peame tunnistama, et naised, eelkõige abikaasad, täidavad väikeettevõtetes ja eriti füüsilisest isikust ettevõtjate puhul väga olulist rolli. Mina ise olin enne valituks osutumist füüsilisest isikust ettevõtja ja minu naisel oli selles äris ülimalt suur osa täita.

Selle tunnistamine on täiesti õige ja rääkides naistest väikeettevõtetes, soovin lõpetada suure mõttetarga John Lennoni sõnadega. Ta ütles nii: „Naine, suudan vaevu väljendada oma segaseid tundeid ja mõtlematust. Olen ju alatiseks sinu võlglane. Naine, püüan väljendada oma sisetundeid ja tänulikkust, sest sa näitasid mulle, mida tähendab edu.”

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Härra juhataja, arvan, et praeguses majanduskliimas on ülimalt vajalik teha kõik mis meie võimuses, et kaitsta neid ühiskonnaliikmeid, kes tahavad meie majandusse panustada. Seetõttu on EL varem kehtestanud õigusakti vanemapuhkuse kohta.

Üheksast viieni töötamine ei ole kõigi jaoks. Seepärast on olemas terve hulk füüsilisest isikust ettevõtjaid ja paljud neist on naised, kellest vaadatakse sageli mööda. Parem kaitse raseduse ja sünnituse korral aitaks põllumajanduses, kaubanduses ja väikeettevõtluses tegutsevaid abikaasasid ning julgustaks naisi osalema neis väga olulistes tööstusvaldkondades, kus nad praegu on vähemuses.

Abikaasade või elukaaslaste jaoks on küsimuseks „nüüd või ei iial”; neile tuleb anda selgelt sõnastatud tööalane staatus ja neile peab laienema vähemalt samasugune sotsiaalne kaitse, nagu on füüsilisest isikust ettevõtjatel. Neil ei ole tagasiteed. Liikmesriigid peaksid tagama, et abistavad abikaasad saavad liituda haigus-, invaliidsus- ja pensionikindlustusskeemidega.

Me peame lõpetama selle naeruväärse olukorra, kus naised kaotavad oma õigused, kui nad kellegi eest hoolitsevad või kellelegi elu annavad.

 
  
  

– Raport: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Härra juhataja, üldiselt ma toetan Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutamist ja on ju hea, kui me suudame aidata raskustesse sattunuid. Kuid ma ei tea, kas raskustesse sattunuid peab alati just arenenud riikidest otsima. Olgu need siis Saksa, Prantsuse või Hispaania autotootjad, aga mulle tundub, et sarnased ebaõnnestumised ja hädad tabavad inimesi ka vähem arenenud riikides, väikestes liikmesriikides. Kui 2,3 miljoni elanikuga riigis kaotab töö mõnikümmend inimest, on see sama märkimisväärne nagu see, kui suurtes liikmesriikides kaotab töö kümme korda enam inimesi. Seetõttu tahaksin ma väga näha selle fondi suuremat suunatust väikestele liikmesriikidele, kus on madalam elatustase ja suurem töötuse oht. Aitäh.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Härra juhataja, arvestades teie eelnevaid sõnu selle kohta, et kesköö on möödunud, ja seda, milliseid kulusid see Euroopa Parlamendi jaoks kaasa toob, arvan, et loobun oma sõnavõtust. Kuid ma lihtsalt tahan teada, kas te võiksite meile öelda, kui palju need kolm härrat on meile täna õhtul oma Homer Simpsoni veidruste deklameerimise ja muu meie arutellu üldse mitte puutuvaga maksma läinud.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Kui mul kodukord õigesti meeles on, siis võivad meie sõbrad tõlgid teha erakorralise pausi, kui nad on töötanud üle kesköö. Seetõttu peame tööle paluma uued meeskonnad, et anda tõlkidele väljateenitud puhkust.

Kell 23.59 see säte veel ei kehti, kell 00.01 aga juba kehtib, kuid ma ei tea sellega kaasnevat täpset kulu.

 
  
  

– Raport: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Härra juhataja, nagu ma arutelu ajal ütlesin, toetan proua Stauneri raporti projekti. Pooldan Globaliseerumisega Kohanemise Fondi vahendite kasutamise lihtsustamist. Mulle teeb suurt muret, et siiani on kasutusse võetud vaid 3% fondi vahenditest. Kavatsesin hääletada raporti poolt ja ma palun seda tõsiasja arvestada. Õnneks ei mõjutanud minu viga hääletuse lõpptulemust. Tahan ühtlasi väljendada heameelt selle üle, et me võtsime vastu ka härra Peneda ja proua Lamberti raportid.

 
  
  

– Raport: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Härra juhataja, me toetasime seda raportit, sest majandusraskustega võitlemiseks on see õige tee. Me ei tohi tekkinud olukorda kasutada selleks, et tõmbuda endasse ja paluda ennast päästa, vaid peame töötama välja uued tavad ja tehnoloogiavahendid, mis võimaldavad meil olukorrast väljuda tugevamana kui varem.

Härra juhataja, tundes ennast ja teid, tean, et minu fraktsiooni keskendumine investeeringutele energiatõhususse ja püüetele toetada aruka energiakasutusega linnade loomist kujutab endast suurepärast võimalust meile kõigile ja näitab tulevikuvõimalusi. Oma sätetega, mis käsitlevad energiajulgeolekut, heitkoguste vähendamist ja töökohtade loomist, sisaldab raport terviklikku lähenemisviisi, mis on parim võimalus saavutada tulevikus kasvav majandus.

Osa Euroopa Parlamendi liikmeid ja parteisid tõrjub mõtet suuremahulisest investeeringust praegusel ajal. Nende lühinägelikkus jahmatab mind ja toob pikas plaanis ainult kahju. Nüüd on meile selge, mida tuleb teha, nii et ma nõuan tungivalt, et Ühendkuningriigi valitsus teeks kõik endast oleneva ja muudaks rahalised vahendid selle paketi kaudu kättesaadavaks.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Daamid ja härrad, tahan anda väga positiivse hinnangu nii sellele raportile kui ka kavale elavdada majandust ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele. On selge, et energiaga seotud projektid on meie tulevik ja konkurentsieelise saavad riigid, kes kohanevad vähe heitkoguseid tekitava majandusega ning leiavad ja võtavad kasutusele taastuvad energiaallikad. Sellega seoses tekitab teatud muret lühike projektide esitamiseks ja hindamiseks ette nähtud aeg, sest see võib ehk taas tekitada lisaraskusi uutele liikmesriikidele. Samamoodi tahaksin tõesti näha komisjoni ettepanekuid ja üksikasjalikku kava selle kohta, kuidas suurendada energiatõhususe projektidele eraldatavat raha. Samuti peaksime mõtlema hoonete soojustamisele, sest see annaks märkimisväärse panuse nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil. Tahaksin, et toetataks kohalikku, piirkondlikku ja üksikisiku tegevust. Aitäh.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Härra juhataja, kogu selle majanduse ergutamise pakette ja elavdamise kavasid käsitleva jutu käigus oleme jätnud kahe silma vahele ühe suhteliselt olulise asja. Et majandusse raha sisse viia, tuleb see majandusest kõigepealt välja võtta. Selle teema ühekülgne arutelu jõudis haripunkti viimasel G20 tippkohtumisel, kus maailma riigijuhid kiitlesid, et on süstinud maailma majandusse triljon dollarit.

„Maailma majandusse” – kust see raha tuli, kui mitte kõige laiemas mõttes maailma majandusest? Saturni rõngastelt? Vihase Marsi punasest pinnasest? Tegelikult räägime me raha võtmisest maksumaksja taskust ja selle andmisest riiklikele või rahvusvahelistele bürokraatidele meie nimel kulutamiseks.

Kui see oleks päriselt ka parim viis edasiminekuks ja kui meil kõigil oleks parem, kui riigiametnikud otsustaksid meie eest, kuidas meie rikkust kulutada, siis oleksime külma sõja kaotanud ja räägiksime siin vene keeles.

 
  
  

– Raport: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Härra juhataja, lubage mul lõpetuseks tänada kõiki tõlke ja ka teid kõiki.

Arvan, et on oluline vaadelda seda raportit selle taustal, mida see käsitleb. See on üks tervest hulgast raportitest, mis meile finantsolukorra kohta edaspidi esitatakse, aga nagu kolleeg Dan Hannan ütles, ei paista me aru saavat põhilisest.

Kuidas kriis algas? Tegelikult sai see alguse Ameerika Ühendriikidest koos riskilaenude probleemiga. Kuidas riskilaenude probleem algas? See algas nii, et pangad õhutasid või sundisid andma laenu ebausaldusväärsetele klientidele. Seega kasvatasime me kogu maailmas, mitte üksnes Ameerika Ühendriikides, võlamäe.

Selle võlamäega võitlemisel eelistan ma elavdamise ja uuendusi lämmatavate täiendavate finantsmääruste asemel pigem Jimi Hendrixi suhtumist. Võlamäge nähes ütles ta: „Nii, ma tõusen mäe kõrvale püsti ja lammutan selle oma kätega maha. Ma tõusen mäe kõrvale püsti ja lammutan selle oma kätega maha.” Arvan, et me kõik võime sellest õppust võtta.

 
  
  

– Raport: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Ma toetasin härra Wojciechowski raporti vastuvõtmist, sest minu arust kõrvaldasime sellega ühe eksisteerivatest kahepalgelisuse näidetest. Nimelt me seisame erinevate loomade elude eest väljaspool Euroopa Liitu, mis on muidugi kiiduväärt, kuid pöörame pilgud kõrvale sellelt, mis toimub meie endi koduõuel. Antud raporti eesmärgiks on just see vastuolu kõrvaldada ja nüüd on meil võimalik ühtlustada liikmesriikide õigusakte, mis seonduvad loomade heaolu standarditega tapmisel või siis surmamisel. Selles raportis kõlas hea südametunnistus.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Härra juhataja, leian end mitte esimest ja kindlasti mitte viimast korda küsimas, mismoodi see kõik Euroopa Liitu puutub.

Loomade tapmise meetodites kajastuvad erinevad kultuurilised, rahvuslikud ja usulised traditsioonid ning see, et me selles väga tundlikus valdkonnas ringi trambime, näitab meie erakordset jultumust.

Tahan kasutada oma ülejäänud aega – kuna see on viimane õigusloomepäev enne valimisi, nagu te ütlesite – selleks, et esiteks tänada teid, härra Onesta, kannatlikkuse ja hea tuju eest terve selle istungjärgu ajal ning teiseks tänada personali, saaliteenindajaid ja tõlke. Kui istungjärgu venimine üle kesköö on tõepoolest tekitanud erakorralisi lisakulusid, siis loodan eelkõige, et osa sellest läheb nende ületunnitöö eest maksmiseks. Nad näitavad üles professionaalset suhtumist, millest paljud Euroopa Parlamendi liikmed võiksid õppida. Teiseks palun presidentuuril vaadata kodukord veel kord läbi. Me oleme siin seepärast, et selgitused hääletuse kohta ei järgnenud hääletusele, nagu kodukorra artiklis 163 sõnaselgelt on sätestatud. Selles artiklis on öeldud, et pärast arutelu lõppu on parlamendiliikmetel õigus kuni 60 sekundi vältel anda selgitusi hääletuse kohta. Minus tekitab tõesti ärevust, et me oleme omavoliliselt läinud mööda sellest, mis on kodukorras selgelt kirjas.

Kui me seda artiklit muuta tahame, siis olgu nii. Selleks on ette nähtud oma kord. Kuid seni, kuni artiklis nii on sätestatud, on meie kohus selle sõnastust ja mõtet järgida.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Härra Hannan, ma vabandan, aga pean teile vastu vaidlema, sest põhiseaduskomisjon arutas seda küsimust väga pikka aega tagasi ja leidis, et „peale arutelu lõppu” ei tähenda „vahetult pärast arutelu”.

Praegu on meil aeg pärast arutelu lõppu, aga ma olen kindel, et te tulete mu juurde tagasi selle sätte muutmise eesmärgiga – mul on teisse usku.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Härra juhataja, loomade rituaalne tapmine viisil, mis valmistab neile äärmiselt suuri kannatusi, ei ole meie tsivilisatsioonile kohane. Ma usun, et ükski usk, mille eesmärk on teha head, ei nõuaks oma järgijatelt midagi sellist. Selline tapmine on pigem metsikute ja ürgsete suguharude komme ning meie ei peaks sellega nõustuma. Kui ühe väitena kasutatakse usulist sallivust, siis tuleks lisada, et maailmas on uske, mille järgijad tegelevad inimeste rituaalse tapmisega. Kas me oleme sellega ka nõus? Kas selline ongi meie väärtuste ühendus?

Muudatusettepaneku 28 tagasilükkamine oleks andnud vähemalt võimaluse jätta konkreetsetes liikmesriikides selliste tavade keeld jõusse või kehtestada see. Muudatusettepaneku 28 vastuvõtmine paljastab Euroopa Parlamendi tõelise, verejanulise palge. Hääletasin raporti kui terviku poolt, aga tegin seda üksnes seetõttu, et selle teised sätted parandavad tapmisele määratud loomade olukorda.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Härra juhataja, surmamine on üks tähtsamaid, aga võimalik, et ka üks tundlikumaid küsimusi, mida me siin parlamendis reguleerida saame. Kuid me ei saa sellest lihtsalt mööda minna, sest paljud minu Kesk-Inglismaa lääneosas elavad valijad kardavad, et see õigusakt mõjutab nende usulisi õigusi.

Seda, kas looma peaks enne tapmist uimastama, ei tuleks otsustada siin, vaid seda tuleks teha liikmesriigi tasandil, avatud dialoogi põhjal ja usukogukondadega nõu pidades.

Me peame kõndima, mitte jooksma. See tundub mulle selles küsimuses parim lahendus. Euroopa Parlamendi ülesanne ei ole norme ja väärtusi peale suruda, vaid esindada ja kajastada oma valijate vaateid ning leida nende vahel tasakaal. Koos leiame lahenduse. Kuigi suurem osa Euroopa Parlamendi liikmeid eelistaks, et loomad uimastataks enne tapmist, peaksime austama usukogukondade õigust süüa liha, mis on saadud nende usuliste tõekspidamistega kooskõlas toimunud tapmise teel.

Lõpetuseks, härra juhataja, lubage mul teid tänada kõikide täna öösel siin viibijate nimel, sest ma arvan, et praegu on siin vaid üksikud inimesed, kes on kõik lootusetult teile pühendunud, sest just sellepärast me siin täna öösel olemegi.

 
  
  

– Raport: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Euroopa sotsiaalmudelid seisavad silmitsi mitmete probleemidega, nagu demograafilised muutused ja globaliseerumine, mis mõjutavad ka kõnealuseid mudeleid. Seetõttu tuleb Euroopa sotsiaalmudelid moderniseerida pikkaajalist perspektiivi silma pidades, aga säilitades samal ajal ka nende algsed väärtused.

Praeguse majanduskriisi kontekstis on ülimalt oluline, et sotsiaalpoliitika käiks käsikäes majanduspoliitikaga. Selleks, et need meetmed oleksid tulemuslikud, peaksid nad olema üles ehitatud demokraatlikult ehk siis alt üles põhimõttel ja neid tuleks teostada kohaliku tasandil, see tähendab kodanikele lähemal. Neist põhimõtetest oli resolutsiooni ettepanek kantud ja seetõttu oli võimalik toetada Silva Peneda juhtimisel valminut.

 
  
  

– Raport: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Proua Oviir, te ei häiri mitte sugugi, vastupidi, mul on hea meel teile öelda, et te olete viimane kõneleja, kes võtab sõna viimase raporti kohta.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Vahel on hea esimene olla, vahel viimane. Tahaksin nimetada järgmisi asju: nimelt on tänases rängas majanduskriisis Euroopa Liidu tööturul valitsemas reaalsus, et üha suurem hulk uusi inimesi koondatakse, mis suurendab omakorda vaesuse ja tõrjutuse all kannatavate isikute koguarvu Euroopas. Täna on vägagi oluline, et sotsiaalset kaasatust ja sellega seotud tööturupoliitikat taotletakse ka Euroopa majanduse taastamiskavas integreeritud ja ühtse lähenemisviisi kaudu.

Me oleme palju rääkinud tööturupoliitika paindlikkusest. On viimane aeg rääkida ka sotsiaalpoliitika paindlikkusest. Ma mõtlen siinjuures seda, et tööturupoliitika ja sotsiaalabi andmise poliitika peaksid omavahel haakuma. See on tänase olukorra nõue. Raport toetas tööturult tõrjutute aktiivset kaasamist ja ma leidsin olevat väga positiivse toetada hääletusel antud raporti vastuvõtmist.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Proua Oviir, teie fänniklubi on jäänud kuni lõpuni.

Varsti algab järgmine istung, sest juba on käes neljapäev, 7. mai 2009, Euroopa Parlamendi kuuenda koosseisu viimane tööpäev.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika