Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0180(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0185/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0369

Puheenvuorot
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

16. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Siirrymme nyt tämänpäiväisiin äänestysselityksiin. Olen varma, että tämä herättää voimakkaita tunteita teissä. Erittäin monet jäsenet ovat pyytäneet puheenvuoroja, ja luulenpa heidän olevan paikalla.

 
  
  

– Mietintö: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Arvoisa puhemies, ei ollut aivan selvää, mistä mietinnöstä minä nyt voisin puhua. Ilmoitin puhuvani Gabriele Staunerin, Eugenijus Maldeikisin ja Richard Corbettin mietinnöstä. Kyllä, haluaisin sanoa jotakin, mutta en vain ehtinyt reagoida välittömästi.

Arvoisa puhemies. Tästä viiden miljardin euron paketista, josta suurin osa on suunnattu maatalouden kehittämiseen, haluaisin erityisesti tähdentää, että on erittäin tärkeää, että ei katsota pelkästään virallisia indikaattoreita, vaan myös maatalouden kehittämisen todellisia tarpeita. Laajakaista on välttämätön kaikissa jäsenmaissa, mutta on myös oman maani kaltaisia jäsenmaita, joissa maaseudun säilyttämiseksi tarvitaan teiden infrastruktuurin parantamista yhtä lailla kuin muitakin toimenpiteitä. Kehotan teitä katsomaan enemmän lähentymispolitiikan ja koheesiopolitiikan suuntaan ja hankkimaan enemmän tukea niille jäsenvaltioille, jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, ja jotka ehkä ovat alemmalla taloudellisen kehityksen tasolla kuin vanhemmat jäsenmaat. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Stavrevan mietintö on yksi kolmesta viiden miljardin euron yhdistettyyn pakettiin sisältyvistä mietinnöistä. Talouskriisin vallitessa voimme nähdä, että meillä ei ole varoja sijoittaa talouskriisin pahimmista vaikutuksista kärsineisiin energia-alan hankkeisiin ja maaseudun kehittämishankkeisiin. Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on Euroopan talouden elvytyssuunnitelman yhteydessä hyväksynyt ehdotetun asetuksen, jonka mukaan kaikille jäsenmaille myönnetään 1,5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kautta.

Maaseutualueet voivat toteuttaa hankkeita, joiden tavoitteena on internetin laajakaistayhteyksien kehittäminen. Maaseutumaalla on keskeinen asema maatalousalalla, ja sen käyttö ja hallinnointi ovat poikkeuksellisen tärkeitä, kun ratkaistaan uusia ilmastonmuutokseen, uusiutuviin energialähteisiin, vesipulaan ja biodiversiteettiin liittyviä ongelmia.

Haluan vedota jäsenvaltioihin, että ne eivät odottaisi vaan laatisivat kansalliset suunnitelmansa nopeasti, ajoissa ja yksityiskohtaisesti ja hankkisivat uutta lainsäädäntöä koskevaa avointa tietoa. Samaan aikaan niiden täytyy omaksua tehostettuja ja yksinkertaistettuja prosesseja sekä kulujen että raportoinnin osalta.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, vaalipiirissäni West Midlandsissä on sekä kaupunki- että maaseutualueita, ja maaseudun laajakaistatuki on suorastaan tyrmistyttävä. Saanko antaa esimerkin Walesin rajalla olevasta kaupungista, Knightonista, jossa yrittäjät ovat pulassa huonojen yhteyksien vuoksi ja he kaikki anovat apua. Eräs valitsijoistani halusi perustaa verkkopalveluja tarjoavan yrityksen. Tässä tapauksessa se oli erityisen tärkeää, koska hän on vammainen ja kotoa työskentely oli hänelle sopivin tapa tehdä työtä. Valitettavasti yhteys on monopolin vuoksi erittäin hidas eikä se edistä yritystoimintaa.

Tämä rahoitus on sen tähden ratkaisevan tärkeää maaseudulle ja talouden elpymiselle, ja halusin varmistaa sen jakamisen oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken priorisoiden alueita, joissa laajakaistan kattavuus ei ole riittävä. Pyydän kaikkia osapuolia kokoontumaan pikaisesti pohtimaan tätä ja kuromaan tämä epäoikeudenmukainen digitaalinen ero umpeen lopullisesti.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää työjärjestyspuheenvuoron. Sanoitte aivan oikein, että olemme täällä myöhään ja kiitän kaikkia tulkkeja, että olette jääneet paikalle. Mutta ei ole meidän valintamme olla täällä myöhään: se oli puheenjohtajiston aikaisemmin tänään tekemä päätös – uskomattoman mielivaltainen päätös, jollaista ei koskaan aikaisemmin ole tehty – siirtää äänestysselitykset keskustelun jälkeen sen sijaan, että toimisimme työjärjestyksen mukaan, jolloin ne olisivat olleet äänestyksen jälkeen.

Koska silloin puhetta johtanut puhemies rikkoi omaa työjärjestystämme, olemme täällä tänä iltana, ja kaikki me, jotka yritämme antaa äänestysselityksemme, teemme mitä laillisesti voimme tehdä päästäksemme ääneen parlamentissa, joka ei oikeastaan mielellään kuuntele vähemmistöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Christopher Heaton-Harris, selvennän teille työjärjestystä. Siinä todella sanotaan "äänestyksen jälkeen", mutta ei "välittömästi äänestyksen jälkeen". Tämä ero antaa meille mahdollisuuden tulkita tilanteita.

Siirrymme mietintöön, ja olen erittäin iloinen, että Christopher Heaton-Harris halusi ilmaista mielipiteensä juuri tästä, sillä se on Gérard Onestan mietintö.

 
  
  

– Mietintö: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, olen jotenkin merkillisellä tavalla oppinut ajan kuluessa arvostamaan tämän mietinnön esittelijää ja haluan puhua vetoomuksista yleisesti, koska niistä on ollut minulle paljon hyötyä. Vaikka ihmiset eivät ymmärrä Euroopan toimielimiä, ja vaikka he vähän pelkäävätkin niitä, he tarvitsevat joskus keinon saada kiistansa kirjatuksi. Tapa, jolla olemme ennen täällä kirjanneet vetoomuksia, on ollut hieman kömpelö, mutta se on antanut ihmisille tilaisuuden tuoda ongelmia julki vähän erilaisella foorumilla, kun he ehkä ovat ehtineet jo käydä läpi monia muita mahdollisuuksia. Olen tuonut tänne vetoomuksia ihmisiltä ympäri vaalipiiriäni, yksi kuuluisimmista tapauksista oli "Earls Barton seven".

Kyse on siitä, että vetoomusprosessi on luultavasti ainoa prosessi, joka täällä on todella säilyttämisen arvoinen. Muut säännöt ja menettelytavat ja monet muut valiokunnat eivät ole mitään verrattuna vetoomusvaliokunnan tärkeyteen.

 
  
  

– Mietintö: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies. Kuten Richard Corbett, minä en halua ennakoida toisen kansanäänestyksen tuloksia Irlannissa, enkä todellakaan halua ennakoida Yorkshiren ja Humberin alueiden äänestämistä tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Mutta toivon Richard Corbettille kaikkea hyvää, mitä ikinä hän tekeekään lähdettyään täältä heinäkuussa. Ihmettelen, mitä parlamentti tekee ilman työjärjestyksen esittelijää, miestä, joka melkein yksin onnistui kulissien takana karsimaan pienempien ryhmien valtuudet ja hiljentämään vähemmistöjen äänen täällä.

Tämä mietintö ei ehkä ole niin huono, mutta koska se ei ole niin huono, sitä kannattaa tarkastella lähemmin, koska usein muutokset työjärjestyksessä ovat, totta puhuen, täysin oikeudenmukaisia. Mitä niillä käytännössä saavutetaan ja miten puheenjohtajisto ja puhemiehistö niitä toteuttavat, sillä on todellista merkitystä. Kun ajatellaan työjärjestystä koskevaa pakettia ja sen mukauttamista Lissabonin sopimukseen, ihmettelen onko siinä menty liian pitkälle.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, muutama viikko sitten keskustelimme totalitaarisia hallintoja koskevasta mietinnöstä. Silloin huomautin, että todella oli olemassa yhteinen tekijä yhdistämässä kansallissosialismia ja neuvostososialismia, ja se oli sosialismi itse.

Tiedämme, että esittelijä Richard Corbett uskoo Eurooppa-hankkeeseen. Hän ei peittele sitä, että uskoo poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen jatkamiseen, hän haluaa Euroopan Yhdysvallat tai Euroopan liittotasavallan. Kuitenkin pyrkiessään näihin päämääriin hän vaatii vähemmistön näkemysten vaientamista ja on melkein yksinään tuhoamassa sananvapauden.

Tiedän, että hän ei paljon välitä sananvapaudesta. Tämän mietinnön perusteella jokainen viime vuosisadan julma diktaattori olisi ollut ylpeä saadessaan Richard Corbettin puolelleen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Arvoisa puhemies. Minulla on vuodesta 2004 lähtien ollut täällä monia uusia kollegoja liittymisneuvotteluja käyvistä maista, joista joitakin voin ylpeänä kutsua ystävikseni. Kun puhumme vaikeista ajoista heidän elämässään, eniten minuun sattuu, kun he puhuvat siitä, mikä oli kaikkein pelottavinta SEV-maassa asumisessa. Pelottavinta ei ollut demokratian puute, eikä se, ettei ollut oikeutta omaisuuteen, vaan kestävän oikeusvaltion periaatteen puuttuminen. Jos olit hankala hallinnon arvostelija, sinua ei asetettu syytteeseen. Elämästäsi vain tehtiin vaikea – ajokorttisi hävisi salaperäisesti postissa, lapsesi eivät päässeet yliopistoon, sinulla ei ollut mahdollisuuksia saada muita kuin alempiarvoisia töitä.

Minua huolestuttaa, että samankaltainen kaksinaismoralismi on alkanut saada sijaa myös meidän toimielimissämme. Kun Václav Klaus tuli tänne, ihmiset nauroivat ja pälpättivät ja puuskuttivat hänelle, kuin lauma sairaita apinoita, eikä heitä kukaan edes nuhdellut. Mutta kun protestoimme kansanäänestyksen puolesta, neljäätoista meistä sakotettiin. Hurskastelevat kristillisdemokraatit voivat huijata melkein avoimesti, eikä heille käy kuinkaan, mutta kun itävaltalainen euroskeptikko valokuvasi ihmisiä kirjautumassa läsnäolevaksi kokoukseen, jota siellä ei ollut, hän sai tuhansien eurojen sakot siitä, että täytti kaavakkeen tahallaan virheellisesti. Voitte ajatella, ettei ole minun asiani sanoa tätä. En elänyt siinä järjestelmässä, mutta Václav Klaus eli, ja kun hän varoittaa palaamasta takaisin siihen, mielestäni meidän täytyisi kuunnella.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, en suoraan sanoen koskaan elämäni aikana ole kuullut enempää pötyä, kuin mitä tästä mietinnöstä on puhuttu. "Diktatuuria ja manipulointia"? Miten ihmeessä se sai niin valtavan enemmistön puolelleen, jos se kerran oli niin negatiivinen?

Ensimmäinen virhe, jonka panettelijat tekivät, oli se, että mietinnössä ei mainita Lissabonin sopimusta tai Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa. Se osuus oli jätetty seuraavan parlamentin käsiteltäväksi eikä käsiteltäväksi tänään. Mietinnön vastustajat eivät näytä edes lukeneen sitä.

Sanottiin, että sen tarkoituksena on vähemmistöjen vaientaminen. Tässä mietinnössä ei ole yhtäkään sellaista tarkistusta – eikä totisesti ole yhdessäkään minun laatimassani työjärjestysmietinnössä – jolla olisi sellainen vaikutus. Tämä parlamentti on vähemmistöjen parlamentti, toisin kuin jotkut kansalliset parlamentit, joissa on vallassa yhden puolueen enemmistö tai johtajisto. Tämä on parlamentti, jossa jokainen on vähemmistö, ja kauan jatkukoon tämä monimuotoisuus.

Mitä tulee huomautukseen Václav Klausin vaientamisesta, jolla ei ole mitään tekemistä tämän mietinnön kanssa, tiedän, että muutamat jäsenet kävelivät ulos hänen puheensa aikana, mutta kun Portugalin pääministeri oli täällä, yrititte estää häntä puhumasta ja vaiensitte hänet. Hän ei edes pystynyt pitämään puhettaan, koska ette halunneet hänen saavan Eurooppa-myönteistä viestiään perille.

Niinpä kiistän täysin sen, mitä täällä on sanottu. Ikävä kyllä, koska olen käyttänyt aikani, en voi antaa aikomaani äänestysselitystä. Siinä halusin ilmaista iloni siitä, että mietintöni hyväksyttiin kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta yhtä pientä virhettä, joka johtui luullakseni PPE:n virheellisestä äänestyslistasta. Toivottavasti voimme oikaista sen seuraavassa parlamentissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Arvoisa puhemies, haluan painottaa sitä, että Euroopan parlamentti on toimielin, joka edistää demokratiaa sekä koko Euroopassa että myös sisäisesti, täällä parlamentissa. Valitettavasti tässä mietinnössä oli useita kohtia, useita sen suuntaisia väitteitä, joita en voinut kannattaa. Vaikka ne olivat ylevien tarkoitusten innoittamia, en usko, että meidän Euroopan parlamentissa pitäisi tukea työjärjestystä, joka on rajoittava ja suunnattu yksittäistä henkilöä vastaan. Vastaavasti, en usko demokratian lisääntyvän siten, että Euroopan parlamentin puhemiehelle annetaan oikeus päättää, antaako hän vai eikö anna lupaa kirjalliseen lausumaan. Loppujen lopuksi jäsenillä on oikeus sanoa sanottavansa. Samalla tavoin myös keskustelut, joissa käytetään sinisiä kortteja, voivat mahdollisesti muuttua puolueiden sisäisten tilanteiden ratkaisukentiksi. Valitettavasti minun oli pakko äänestää näitä Euroopan parlamentin ehdotuksia vastaan. Kiitos.

 
  
  

– Suositus toiseen käsittelyyn: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Parlamentin jäsenet eivät suinkaan saa ennen jokaisen mietinnön käsittelyä sähköpostiinsa runsaasti asian puolesta tai sitä vastaan puhuvaa mielenkiintoista taustamateriaalia, mikä on sinällään huolestuttavaa ja epäoikeudenmukaista. Äänestin yhteisen kannan hyväksymistä puoltavan mietinnön puolesta, sillä pidän hyvänä sellaisten ehdotusten tukemista, joiden mukaisesti internet-palvelujen käyttöön vaikuttavien toimenpiteiden on kunnioitettava käyttäjien perusoikeuksia. Myös yksityisyyden ja kuluttajien suojaa sähköisen viestinnän yhteydessä koskevat kysymykset on ratkaistu mietinnössä oikeudenmukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, nyt tarkasteltava mietintö pureutuu sen kysymyksen ytimeen, mitä hyötyjä kansalaiset uskovat saavansa Euroopan unionista. Monet britannialaiset uskoivat saavansa kaupankäyntiin perustuvan talouden ja työpaikkojen Euroopan. Jo Leinen kuitenkin kertoi aiemmin tänään, että kyse on itse asiassa ennemminkin sosiaalisesta Euroopasta.

Harbourin ja Trautmannin mietinnöissä oli perimmiltään kyse valinnan tekemisestä. Meidän valintamme oli, ettemme halua jälleen uutta sisämarkkinatoimenpidettä. Itse asiassa ne kansalaiset, jotka ottivat meihin yhteyttä ilmaistakseen huolensa mietinnöstä, eivät olleet ymmärtäneet, että kyse on sisämarkkinatoimenpiteestä.

Ennen tätä mietintöä, jos käyttäjät latasivat laittomasti verkosta esimerkiksi musiikkia tai elokuvia, internet-palveluntarjoaja saattoi yksinkertaisesti sulkea liittymän ja päättää tilin ilman ennakkoilmoitusta. Mietintöön sisältyvä kompromissiehdotus olisi tarkoittanut, että palveluntarjoajan olisi pitänyt ottaa yhteyttä asiakkaaseen, joka olisi tällöin voinut kiistää palvelun sulkemisen. Hyväksytty toimenpidepaketti – joka jumiutuu todennäköisesti sovitteluun vuosien ajaksi – puolestaan luo tilanteen, jossa asia on vietävä oikeuteen laittomien ja toisinaan todella kuvottavien sivustojen sulkemiseksi. Euroopan kansalaiset eivät taatusti halunneet tätä.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan todella selittää äänestyskäyttäytymistäni etenkin Harbourin mietinnön sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevan osion suhteen. Luulen, että pyrkiessämme nyt tasapainottamaan kansallisen turvallisuuden ja kansalaisvapaudet, monet meistä pelkäävät yhä useampien hallitusten keräävän alati enemmän henkilökohtaisia tietoja kansalaisista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa saamme lukea lähes päivittäin lehdistä, kuinka maamme työväenhallitus käyttäytyy kuin valvova isoveli ja kerää yhä enemmän henkilökohtaisia tietoja yksittäisistä kansalaisista. Se kieltäytyy palauttamasta tietoja edes silloin, kun nämä osoittautuvat syyttömiksi. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun ansiosta kuitenkin edes joidenkin viattomien ihmisten tiedot palautetaan.

On mielenkiintoista, että puhuimme myös tarpeesta ilmoittaa kuluttajille sähköisissä viestintäverkoissa tapahtuvista tietoturvaloukkauksista. Tätä kysymystä on kuitenkin käsitelty puutteellisesti, sillä emme ole keskustelleet siitä, mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että tietoyhteiskuntapalvelut kuten Google tai Facebook hävittävät henkilötietoja. Iloitsenkin siitä, että kehotamme mietinnössä komissiota tutkimaan asiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, televiestintäpaketti sai kansalaiset liikkeelle epätavallisen sankoin joukoin. Internetin käyttäjät, jotka ajoivat asiaa yksin ja yhdessä, olivat ratkaisevassa asemassa puolustamassa oikeuttaan vapaaseen tiedon saantiin sekä toimintaan internetissä ilman ulkoisia rajoituksia. Parlamentin jäsenelle on ylellisyyttä kuulla suoraan äänestäjiltä, mitä he odottavat, ja juuri heidän ansiostaan annoin tälle äänestykselle sen ansaitseman huomion. Tämä antaa toivoa kansalaisten Euroopasta, joka on muutakin kuin vain virkamiesten Eurooppa. Haluankin kiittää kaikkia kansalaisia, jotka lähettivät meille sähköpostia.

Äänestyksen alkuvaiheessa esiintyneen väittelyn vuoksi erehdyin valitettavasti kahdesti äänestyksessä, mutta sillä ei onneksi ollut vaikutusta lopulliseen tulokseen.

 
  
  

– Suositus toiseen käsittelyyn: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Luomalla oikeudellisen kehyksen voimme tarjota unionin kansalaisille nopeiden kiinteiden internet-yhteyksien ja langattoman viestinnän alalla tapahtuneen edistyksen aikaansaamat hyödyt, kehittää korkean lisäarvon palveluja ja saavuttaa laajakaistan 100-prosenttisen kattavuuden. Yksilön oikeutta käyttää internetiä on tarpeen säännellä säädöksin. Näistä syistä kannatin Catherine Trautmannin laatimaa mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, Bryssel haluaa nyt näköjään saada internetin hallintaansa. Komission jäsen Redingin mukaan on sietämätöntä, että Internetin sääntelystä vastaa yksityisyritys, joka on kaiken lisäksi sopimussuhteessa Yhdysvaltain kauppaministeriön kanssa, mitä hän pitää vieläkin pahempana.

Samainen komission jäsen Reding esitti monien muiden joukossa ehkäpä kaikkein typerimmän perustelun, jonka olen komission taholta kuullut viimeisellä vaalikaudella, kun hän sanoi, että tarvitsemme .eu-päätteisen yhteisen verkkotunnuksen lisätäksemme internetin käyttöä naisten keskuudessa.

Internet toimii. Nykyinen verkkotunnus- ja rekisteröintijärjestelmä toimii mainiosti. Voitteko nimetä yhdenkin EU:n politiikan, joka on onnistunut läheskään yhtä hyvin kuin internet? Yhteinen maatalouspolitiikka? Yhteinen kalastuspolitiikka? Mielestäni ei. Tosiasiat puhuvat puolestaan.

 
  
  

– Mietintö: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) On selvästikin tarpeen tehostaa miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamista yksityisyrittäjiin ja heitä avustaviin puolisoihin. Asiaa koskevan direktiivin antamisesta on kulunut 22 vuotta. Euroopan parlamentti ja komissio ovat toistuvasti kehottaneet tarkastelemaan direktiiviä uudelleen, sillä aika on tehnyt tehtävänsä.

Direktiivin tarkistaminen ei ole tässä vaiheessa enää riittävää, josta syystä annettiin uusi direktiivi. Se parantaa avustavien puolisoiden asemaa niin maatalouden, käsiteollisuuden kuin kaupankin alalla, sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä että itsenäisten ammatinharjoittajien keskuudessa. Pidin päätöstä tervetulleena, ja annoin siksi tukeni mietinnölle.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Kelloni mukaan vaalikauden täysistuntotyön viimeinen päivä on juuri alkanut. Hyvä Christopher Heaton-Harris, teillä on kunnia avata keskustelu.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kotiäitiys on ollut jatkuvasti esillä feministisessä keskustelussa. Yritän selvittää asiaa nykyaikaisin käsittein, jota varten turvaudun Kristen McCauliffin apuun.

Kotiäitiys on siis ollut jatkuvasti esillä feministisessä keskustelussa. Tätä kysymystä käsitellään myös Simpsoneiden kolmannen kauden jaksossa "Superäiti lomalla". Jakson alussa näemme nopeutetun version stressaantuneen Margen päivittäisestä rutiinista. Kuin täydellisen myrskyn syntyessä, radion vitsiniekat, liikenneruuhka, röyhkeä perässäroikkuja ja Maggie, joka sotkee tuttipullollaan Margen ja auton, saavat kaikki yhdessä Margen katkeamispisteeseen. Hän pysäyttää autonsa keskelle siltaa ja jumiuttaa liikenteen molemmilla kaistoilla. Paikallinen uutisankkuri Kent Brockman ilmaantuu paikan päälle uutisoimaan tilanteesta. Kohtaus valottaa niitä tasa-arvokysymyksiä, joita Ann Crittenden käsittelee kirjassaan The Price of Motherhood, äitiyden hinta, kun Brockman toteaa: "Aliarvostettu kotirouva sekosi, pysäköi keskelle siltaa eikä liiku".

Voisin puhua kyseisestä Simpsoneiden jaksosta vielä pitkään, mutta siihen ei epäilemättä ole riittävästi aikaa, joten toimitan loput kirjallisesti, se on lukemisen arvoista tekstiä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Harmi, ettemme voi katsella äänestysselityksiä videolta, sillä se olisi varmasti hauskaa.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, en edes yritä seurata juonta, vaan onnittelen Christopher Heaton-Harrisia, joka puhui tänä iltana – tai näkökulmasta riippuen viime yönä – sadannen kerran täällä, ja tiedän ainakin teidän olevan hänelle siitä kiitollinen.

On tarpeen tunnustaa naisten ja etenkin puolisoiden tärkeä tehtävä pienyrityksissä ja erityisesti itsenäisten ammatinharjoittajien avustajina. Ennen kuin minut valittiin parlamenttiin, toimin itse yksityisyrittäjänä ja vaimoni oli yrityksessä keskeisellä sijalla.

On ehdottomasti oikein tunnustaa heidän asemansa. Puhuttaessa naisista pienyrityksissä haluaisin lopuksi lainata suuren filosofin John Lennonin sanoja. Hän lauloi: Nainen, en voi edes kertoa, mitä ristiriitaisia tunteita ajattelemattomuuteni saa minussa aikaan. Olenhan sinulle ikuisesti kiitollisuudenvelassa. Nainen, koetan ilmaista sisäiset tunteeni ja kiitollisuuteni siitä, että näytit minulle mitä menestys tarkoittaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, nykyisessä taloustilanteessa on mielestäni ehdottoman tärkeää tehdä kaikkemme tukeaksemme niitä yhteiskunnan jäseniä, jotka haluavat antaa panoksensa kansantalouteen. EU onkin siksi laatinut esimerkiksi äitiys- ja isyyslomaa koskevia säädöksiä.

Työskentely yhdeksästä viiteen ei ole mahdollista kaikille. Sen vuoksi monet ovat ryhtyneet itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi – ja monet heistä ovat naisia, mitä ei usein huomioida. Äitiyteen liittyvän suojan parantaminen auttaisi maatalouden ja kaupan aloilla sekä pienyrityksissä työskenteleviä puolisoja, jonka lisäksi se kannustaisi naisia osallistumaan näiden elintärkeiden taloudenalojen toimintaan, jossa he ovat nykyisin aliedustettuina.

Heidän tilannettaan on parannettava nyt tai ei koskaan. Puolisoille ja elämänkumppaneille on myönnettävä selkeästi määritelty ammatillinen asema ja vähintäänkin itsenäisiä ammatinharjoittajia vastaava sosiaalisen suojelun taso. "Palautus lähettäjälle" ei ole heille mahdollista. Jäsenvaltioiden olisi siis varmistettava, että avustavat puolisot voivat liittyä sairausvakuutus-, työkyvyttömyysvakuutus- ja eläkejärjestelmiin.

On tehtävä loppu irvokkaasta tilanteesta, jossa naiset menettävät oikeuksia, kun he hoitavat muita tai synnyttävät uutta elämää.

 
  
  

– Mietintö: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Arvoisa puhemies, yleisellä tasolla kannatan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttämistä. On hienoa, että voimme auttaa vaikeuksiin joutuneita. En kuitenkaan ole varma, että vaikeuksia kohtaavat aina kaikkein kehittyneimpien maiden kansalaiset. Olipa kyse saksalaisista, ranskalaisista tai espanjalaisista autovalmistajista, luulen samanlaisten ongelmien ja vaikeuksien koettelevan myös vähemmän kehittyneiden maiden ja pienempien jäsenvaltioiden kansalaisia. Jos parikymmentä henkeä menettää työpaikkansa 2,3 miljoonan asukkaan maassa, sillä on aivan yhtä suuri vaikutus kuin sillä, että kymmenen kertaa enemmän ihmisiä menettää työpaikkansa jossakin suuressa jäsenvaltiossa. Toivoisinkin siksi, että rahaston varoja kohdistettaisiin enemmän pieniin jäsenvaltioihin, joiden elintaso on huonompi ja työttömyysuhka suurempi. Kiitos.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, mainitsitte aiemmin kellon olevan yli puolenyön, ja koska siitä aiheutuu parlamentille kustannuksia, taidan pidättäytyä puhumasta. Ehkäpä voisitte kuitenkin kertoa meille, kuinka paljon joudumme maksamaan siitä hyvästä, että nämä kolme arvon herraa tekivät meille selkoa Homer Simpsonin edesottamuksista ja muista keskustelujemme kannalta täysin merkityksettömistä seikoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EN) Mikäli oikein muistan, jos ystävämme tulkit joutuvat työskentelemään yli puolenyön, he ovat oikeutettuja erityiseen taukoon. Joudumme tällöin korvaamaan heidät uusilla tulkkitiimeillä, jotta he voisivat saada ansaitsemansa levon.

Sääntöä ei sovelleta kello 11.59, vaan alkaen klo 00.01, mutten tiedä sen tarkkoja kustannuksia.

 
  
  

– Mietintö: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, kannatan Gabriele Staunerin laatimaa mietintöluonnosta, kuten totesin keskustelussa. Kannatan myös globalisaatiorahaston käytön helpottamista. Pidän erittäin huolestuttavana, että rahaston varoista on käytetty tähän mennessä vain kolme prosenttia. Tarkoitukseni oli äänestää mietinnön puolesta, ja pyytäisin kirjaamaan sen ylös. Virheeni ei onneksi muuttanut äänestyksen lopputulosta. Iloitsen lisäksi siitä, että hyväksyimme myös José Albino Silva Penedan ja Jean Lambertin laatimat mietinnöt.

 
  
  

– Mietintö: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, annoimme mietinnölle tukemme, koska se edustaa oikeata keinoa selviytyä taloudellisista vaikeuksista. Meidän on hyödynnettävä tilannetta sen sijaan, että käpertyisimme itseemme ja huutaisimme apua. On tarpeen kehittää uusia käytäntöjä ja teknologioita, joiden avulla voimme selviytyä vaikeuksista entistä vahvempina.

Arvoisa puhemies, meidän molempien lähestymistavat ovat selvät, josta syystä tiedän, että poliittisen ryhmäni energiatehokkuuteen investoimiselle ja älykkäiden kaupunkien kehityksen tukemiselle antama painoarvo merkitsee mahtavaa tilaisuutta meille kaikille sekä tulevaisuudenvisiota. Mietinnön kokonaisvaltainen lähestymistapa yhdessä energiaturvallisuuden, päästöjen vähentämisen ja työpaikkojen luomisen kanssa on paras tapa varmistaa kukoistava talous tulevaisuudessa.

Eräät parlamentin jäsenet ja jotkin poliittiset ryhmät vastustavat laajamittaista investointia tässä vaiheessa. Heidän lyhytnäköisyytensä on henkeäsalpaavaa, ja se on vain haitaksi pitkällä aikavälillä. Tarvittavista toimista ei ole epäselvyyttä, joten painostan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta tekemään kaikkensa varojen asettamiseksi saataville tämän paketin välityksellä.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Hyvät parlamentin jäsenet, suhtaudun erittäin myönteisesti nyt käsiteltävään mietintöön sekä ehdotukseen yhteisön rahoitustuen antamisesta energia-alan hankkeille talouden elvyttämisen edistämiseksi. On selvää, että tulevaisuutemme on energia-alan hankkeissa, ja että kilpailussa pärjäävät parhaiten ne maat, jotka sopeutuvat vähäpäästöiseen talouteen ja jotka osaavat parhaiten kehittää ja ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Hanke-ehdotusten toimittamisen ja arvioinnin lyhyt määräaika antaa aihetta huoleen, sillä se saattaa aiheuttaa jälleen lisää vaikeuksia uusille jäsenvaltioille. Toivon todella, että komissio tekee ehdotuksia ja selvittää yksityiskohtaisesti, kuinka energiatehokkuuden parantamishankkeille myönnettävää rahoitusta voitaisiin lisätä. On myös paikallaan pohtia rakennusten eristämiseen liittyviä kysymyksiä, koska sen vaikutukset ilmenevät paitsi kansallisella, myös alueellisella tasolla. Toivon, että tukea annettaisiin paikallis- ja aluetason toimille sekä yksilöllisille toimille. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, puhumme paljon talouden kannustinpaketeista ja elvytyssuunnitelmista, mutta emme näe suurta osaa kokonaiskuvasta. Jotta talouteen voitaisiin pumpata rahaa, nämä rahat on ensin imettävä samasta taloudesta. Tämän kysymyksen yksipuolinen tulkinta oli pahimmillaan äskettäisessä G20-kokouksessa, jossa maailman johtajat kerskailivat syöttäneensä biljoona dollaria maailmantalouteen.

Maailmantalouteen, he sanoivat, mutta mistä luulette näiden varojen olleen peräisin, ellei nimenomaan maailman taloudesta sanan laajimmassa merkityksessä? Saturnuksen renkaistako, tai ehkä Mars-planeetan punaisesta maaperästä? Tosiasiassa puhe on siis siitä, että otamme rahaa veronmaksajien kukkarosta ja annamme sen kansallisen tai kansainvälisen tason hallintokoneistojen käytettäväksi puolestamme.

Mikäli se olisi todella paras ratkaisu, ja mikäli antaisimme valtion virkamiesten päättää siitä, kuinka varallisuutemme käytetään, olisimme hävinneet kylmän sodan ja kävisimme tätä keskustelua nyt venäjän kielellä.

 
  
  

– Mietintö: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin lopuksi kiittää tulkkeja sekä kaikkia läsnäolijoita.

On tärkeää ymmärtää asiayhteys, johon mietintö sijoittuu. Nyt käsiteltävä mietintö on vain yksi monista talouden tilanteen tiimoilta laadittavista mietinnöistä, mutta kuten kollegani Dan Hannan totesi, emme näe asian ytimeen.

Kuinka nykyinen kriisi puhkesi? Se alkoi Yhdysvalloissa asuntomarkkinoiden luotto-ongelmilla. Entä kuinka asuntomarkkinat ajautuivat luottokriisiin? Niin tapahtui, koska pankkeja kannustettiin taikka ne pakotettiin antamaan lainaa luottokelvottomille asiakkaille. Niinpä me – enkä tarkoita yksin Yhdysvaltoja vaan koko maailmaa – kasvatimme oikean velkavuoren.

Tämän velkavuoren nujertamisessa suosin kannustimien ja innovaatiota tukahduttavan rahoitusalan sääntelyn lisäämisen sijaan Jimi Hendrixin ratkaisumallia. Hän lauloi vuorten nujertamisesta: "Well I stand up next to a mountain and I chop it down with the edge of my hand." – Seison vuoren vierellä ja lyön sen halki kämmensyrjälläni. Me kaikki voisimme uskoakseni ottaa opiksemme hänen sanoistaan.

 
  
  

– Mietintö: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Kannatin Janusz Wojciechowskin laatiman mietinnön hyväksymistä, sillä niin tehdessämme poistamme vallitsevan tekopyhyyden. Tarkoitan tällä sitä, että puolustamme eläinten oikeuksia Euroopan unionin ulkopuolella, mikä on luonnollisesti suotavaa, muttemme näe, mitä omalla takapihallamme tapahtuu. Mietinnön tavoitteena oli nimenomaan tämän ristiriidan poistaminen, ja nyt voimme yhtenäistää jäsenvaltioiden säädökset, jotka koskevat eläinten hyvinvointiin liittyvien normien noudattamista teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä. Mietinnössä on perimmiltään kyse hyvästä omatunnosta.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, tämä ei ole ensimmäinen eikä varmasti myöskään viimeinen kerta, kun joudun pohtimaan, mitä tekemistä käsiteltävällä asialla on Euroopan unionin kanssa.

Eläinten teurastusmenetelmät ilmentävät erilaisia kulttuuri- ja kansanperinteitä tai uskonnollisia traditioita, ja sekaantumisemme tähän arkaluontoiseen asiaan on osoitus uskomattomasta ylimielisyydestämme.

Haluan käyttää jäljellä olevan puheaikani – sillä kuten sanoitte, tänään on vaalikauden viimeinen työpäivä ennen vaaleja – ensinnäkin kiittääkseni teitä, hyvä Gérard Onesta, kärsivällisyydestänne ja hyväntuulisuudestanne koko istunnon aikana. Kiitän myös parlamentin henkilöstöä, vahtimestareita ja tulkkeja. Mikäli istunnon jatkaminen yli puolenyön on todellakin aiheuttanut epätavallisia lisäkustannuksia, toivon ensinnäkin, että ainakin osa kuluista on käytetty heidän ylityölisiensä maksamiseen. Monet parlamentin jäsenet voisivat ottaa esimerkkiä heidän ammattimaisuudestaan. Toiseksi kehottaisin puheenjohtajistoa tutkimaan uudelleen parlamentin työjärjestystä. Olemme edelleen täällä, koska äänestyksen jälkeen ei kuultu äänestysselityksiä, toisin kuin työjärjestyksen 163 artiklassa nimenomaisesti säädetään. Kyseisen artiklan mukaan yleiskeskustelun päätyttyä kukin jäsen voi antaa enintään yhden minuutin pituisen suullisen selityksen äänestyksestä. Mielestäni on hälyttävää, että olemme mielivaltaisesti ylenkatsoneet työjärjestyksessä selkeästi määrättyä menettelyä.

Jos haluamme muuttaa sääntöjä, se ei ole ongelma. Sitä varten on olemassa mekanismi. Niin kauan kuitenkin kuin säännöissä määrätään täten, meidän on noudatettava sekä lain kirjainta että sen henkeä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (FR) Joudun valitettavasti väittämään vastaan, hyvä Daniel Hannan, sillä perustuslakivaliokunta käsitteli tätä kysymystä jo kauan aikaa sitten. "Yleiskeskustelun päätyttyä" ei tarkoita välittömästi keskustelun jälkeen.

Olemme nyt siis vaiheessa, jossa yleiskeskustelu on päättynyt. Pyritte kuitenkin epäilemättä vielä muuttamaan asiaa – luotan teihin sen suhteen.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, eläinten rituaaliteurastus aiheuttaa eläimille äärimmäisiä kärsimyksiä, eikä se sovi kulttuuriimme. En usko, että yksikään uskonto, jonka pyrkimyksenä on tehdä hyvää, voisi vaatia seuraajiaan tekemään mitään tällaista. Rituaaliteurastus on ennemminkin sivistymättömien alkukantaisten heimojen tapa, eikä meidän tulisi hyväksyä sitä. Jos perustelemme sitä uskonnollisella suvaitsevaisuudella, on lisättävä, että eräät maailman uskonnoista harjoittavat myös ihmisuhrausta. Hyväksymmekö myös sen? Tämäkö on arvoyhteisömme?

Hylkäämällä tarkistuksen 28 olisimme ainakin sallineet jäsenvaltioiden pitää yllä tai ottaa käyttöön tällaisten käytäntöjen vastaisen kiellon. Hyväksymällä tarkistuksen 28 parlamentti paljastaa todelliset kasvonsa, jotka ovat verenhimoiset. Äänestin mietinnön puolesta, mutta vain siksi, että toisilla sen säännöksillä parannetaan teuraseläinten tilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, eläinten lopettamiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeimpiä mutta mahdollisesti myös arkaluontoisimpia asioita, joita voimme parlamentissa säädellä. Emme kuitenkaan voi olla puuttumatta asiaan, koska esimerkiksi monet äänestäjäni Länsi-Midlandsin alueella pelkäävät lainsäädännöllä olevan vaikutusta heidän uskonnollisiin oikeuksiinsa.

Päätös siitä, olisiko eläimet tainnutettava ennen teurastusta, ei kuulu parlamentille vaan jäsenvaltioille, joiden olisi ratkaistava kysymys avoimessa vuoropuhelussa uskonnollisten yhteisöjen kanssa ja niitä kuullen.

On edettävä kävelyvauhtia eikä juosten. Se on minusta paras toimintamalli tämän kysymyksen ratkaisemiseksi. Parlamentin tehtävänä ei ole määrätä normeja ja arvoja, vaan edustaa ja ilmentää äänestäjiensä erilaisia näkemyksiä ja saattaa ne tasapainoon keskenään. Onnistumme siinä yhdessä. Vaikka valtaosa parlamentin jäsenistä pitäisi parempana tainnuttaa kaikki eläimet ennen teurastusta, meidän olisi puollettava uskonnollisten yhteisöjen jäsenten oikeutta syödä heidän oman vakaumuksensa mukaan teurastettujen eläinten lihaa.

Arvoisa puhemies, haluan lopuksi kiittää teitä kaikkien läsnäolijoiden puolesta, sillä täällä ovat tänä iltana vain yksinäiset sielut, ja me kaikki olemme vannoutuneita kannattajianne, se on syy läsnäoloomme tänään.

 
  
  

– Mietintö: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Euroopan sosiaaliset mallit kohtaavat näinä aikoina monenlaisia haasteita, joita ovat esimerkiksi väestörakenteen muutokset ja globalisaatio, ja joilla on myös vaikutuksensa näihin malleihin. Siitä syystä Euroopan sosiaalisia malleja on nykyaikaistettava pitkän aikavälin kehitystä ajatellen samalla kun säilytetään niiden alkuperäiset arvot.

Nykyisen talouskriisin vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaalipolitiikka ja talouspolitiikka kulkevat käsi kädessä. Toimintamallien tehokkuuden takaamiseksi ne on jäsennettävä demokraattisesti eli ruohonjuuritasolta ponnistamisen periaatetta noudattaen, ja ne on pantava täytäntöön paikallistasolla, lähellä kansalaisia. Esitetty ehdotus noudattaa näiden periaatteiden henkeä, josta syystä kannatan José Albino Silva Penedan johdolla laadittua mietintöä.

 
  
  

– Mietintö: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (FR) Hyvä Siiri Oviir, ette häiritse minua missään muodoin, ja minulla on lisäksi ilo kertoa teille, että olette viimeinen puhuja ja kommentoitte viimeistä käsittelemäämme mietintöä.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Toisinaan on hyvä olla ensimmäinen, mutta joskus on myös hyvä olla viimeinen. Haluan mainita seuraavat seikat. Nykyisessä vakavassa talouskriisissä Euroopan unionin työmarkkinoilla vallitseva todellisuus on, että yhä useampia työntekijöitä irtisanotaan, mikä puolestaan kasvattaa köyhien ja syrjäytyneiden määrää Euroopassa. Tänä päivänä on ehdottoman tärkeää, että myös sosiaalisen osallisuuden politiikkaa ja siihen liittyviä työmarkkinatoimenpiteitä jatketaan yhdennetyn lähestymistavan puitteissa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman yhteydessä.

Olemme puhuneet paljon joustavuudesta työmarkkinapolitiikassa. On korkea aika puhua myös joustavuudesta sosiaalipolitiikassa. Tarkoitan tällä, että työvoimapolitiikka ja sosiaaliset tukitoimet olisi nivottava yhteen. Nykytilanne edellyttää sitä. Mietinnöllä tuetaan työttömien aktiivista osallistumista, ja äänestin mielelläni mietinnön hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (FR) Hyvä Siiri Oviir, ihailijanne pysyivät pakalla loppuun saakka.

Seuraava istunto alkaa pian, sillä nyt on jo torstai 7. toukokuuta 2009 eli Euroopan parlamentin kuudennen vaalikauden viimeinen työpäivä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö