Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0257/2009

Debatten :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Stemmingen :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0360

Debatten
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg Uitgave PB

16. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
PV
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - We gaan nu over tot de stemverklaringen van vandaag. Het zal waarschijnlijk veel gevoelens losmaken, maar er hebben zich zeer veel afgevaardigden opgegeven om te spreken, en ik denk dat zij aanwezig zijn.

 
  
  

- Verslag-Petya Stavreva (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Mijnheer de Voorzitter, het was me niet helemaal duidelijk over welk verslag ik nu mocht spreken. Ik heb aangegeven over het verslag van mevrouw Stauner, de heer Maldeikis en de heer Corbett te willen spreken. Ja, ik wil graag iets zeggen. Ik reageerde alleen niet meteen.

Mijnheer de Voorzitter, met het oog op dit pakket van 5 miljard euro, dat grotendeels aan plattelandsontwikkeling wordt besteed, wil ik graag bijzondere nadruk leggen op het belang om niet alleen naar officiële aanwijzingen te kijken, maar ook naar de werkelijke behoeften van plattelandsontwikkeling. Breedband is in alle lidstaten noodzakelijk, maar er zijn lidstaten, zoals de mijne, waar verbeteringen aan het wegennet en andere maatregelen ter bescherming van het platteland benodigd zijn. Ik verzoek dringend om het meer in de richting van een convergentie- en cohesiebeleid te zoeken en om meer steun te verlenen aan de lidstaten die economisch in moeilijkheden zijn geraakt en die, mogelijkerwijs, minder economische ontwikkeld zijn dan de andere lidstaten. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Het verslag-Stavreva is een van de drie verslagen die in het gecombineerde pakket van 5 miljard euro zijn opgenomen. In het licht van de economische crisis kunnen we constateren dat we niet genoeg financiële middelen hebben om te investeren in projecten binnen de energiesector en de plattelandsontwikkeling, die het meest hebben geleden onder de economische crisis. Ik ben verheugd dat het Europees Parlement de voorgestelde regelgeving heeft goedgekeurd in het kader van het Europees economisch herstelplan, waardoor er 1,5 miljard euro aan alle lidstaten wordt toegekend door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Plattelandsgebieden kunnen projecten invoeren die gericht zijn op de ontwikkeling van breedbandinternet. Grond speelt een centrale rol binnen de landbouwsector en het gebruik en beheer van landbouwgrond is buitengewoon belangrijk bij de aanpak van nieuwe problemen zoals klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen, watertekort en biodiversiteit.

Ik roep de lidstaten op om niet te wachten, maar om snel hun nationale plannen op papier te zetten, tijdig en gedetailleerd, en om transparante informatie te verschaffen over de nieuwe wettelijke voorzieningen. Tegelijkertijd moeten ze versnelde en vereenvoudigde processen aannemen voor zowel de uitgaven als de verslaglegging.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, in mijn kiesdistrict in West Midlands omvat zowel plattelands- als stedelijke gebieden en de breedbandverbindingen op het platteland zijn ronduit verschrikkelijk slecht. Als voorbeeld kan ik Knighton noemen, een stad aan de grens met Wales, waar de ondernemers met slechte verbindingen te kampen hebben en allemaal ‘help’ roepen. Een van mijn kiezers wilde een onderneming met onlinediensten opzetten – wat voor hem speciaal van belang was omdat hij gehandicapt is, waardoor hij het best vanuit huis kan werken. Vanwege het monopolie is de verbinding helaas zeer traag, wat niet bevorderlijk is voor het runnen van een bedrijf.

Deze financiële middelen zijn daarom van cruciaal belang voor het platteland en het herstel van de economie. Ik zou willen garanderen dat dit geld eerlijk over alle lidstaten wordt verdeeld en dat gebieden met een onwerkbare breedbanddekking daarbij voorrang krijgen. Ik roep alle partijen op om nu meteen om de tafel te gaan zitten om deze oneerlijke digitale kloof voorgoed te dichten.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, even een punt van orde, u zegt zeer terecht dat het hier laat wordt, en ik wil de tolken bedanken dat ze nog blijven. Wij hebben er echter niet voor gekozen om hier nog zo laat te zijn. Dat komt door een beslissing van het voorzitterschap die eerder vandaag is genomen – wat een ongelooflijk arbitraire beslissing was, dit is nooit eerder voorgekomen – om de stemverklaringen na het debat te plaatsen, in plaats van na de stemming, zoals in ons Reglement staat.

Dus we zijn hier vanavond omdat de Voorzitter van dat moment ons eigen Reglement heeft geschonden. En wij allen die onze stemverklaringen proberen af te leggen, doen wat we volgens de regels kunnen doen om onze stem te laten horen in een Parlement dat er eigenlijk niet van houdt om naar minderheden te luisteren.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Mijnheer Heaton-Harris, ik wil u graag wijzen op een punt uit het Reglement. Het klopt dat dit na de stemming plaatsvindt, maar niet onmiddellijk na de stemming. Het verschil stelt ons in staat om zaken te interpreteren.

We gaan nu over tot een verslag waarover de heer Heaton-Harris tot mijn genoegen zijn mening wilde geven, namelijk het verslag van de heer Onesta.

 
  
  

- Verslag-Gérard Onesta (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb in de loop van de tijd vreemd genoeg respect gekregen voor de rapporteur van dit verslag en ik wil graag iets over verzoekschriften in het algemeen zeggen, omdat die voor mij van veel nut zijn geweest. Hoewel mensen de Europese instellingen niet begrijpen en er een beetje bang voor zijn, willen ze soms toch op een of andere manier een geschil kenbaar maken. De manier waarop we hier in het verleden verzoekschriften hebben behandeld, was nogal onhandig, maar dit heeft hun toch de kans geboden om op een iets ander podium melding te maken van een probleem, nadat ze dit wellicht al op veel andere manieren hadden geprobeerd. Ik heb hier verzoekschriften heen gebracht van mensen uit alle delen van mijn kiesdistrict. Een van mijn beroemdste zaken was de ‘Earls Barton seven’.

Het punt is dat de verzoekschriftenprocedure waarschijnlijk de enige procedure is die hier echt bescherming verdient. Andere regels en procedures en veel van de andere commissies vallen in het niet vergeleken bij het belang van de Commissie verzoekschriften.

 
  
  

- Verslag-Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, net als de heer Corbett wil ik niet vooruitlopen op de resultaten van een tweede referendum in Ierland en zeker niet op de resultaten van de komende Europese verkiezingen in de regio Yorkshire and the Humber. Ik wens de heer Corbett echter succes bij wat hij ook gaat doen nadat hij hier in juli weggaat. Ik vraag me af wat het Parlement moet doen zonder zijn rapporteur voor het Reglement, de man die kans zag om hier bijna in zijn eentje achter de schermen de macht van kleine groepen en de stem van de minderheden teniet te doen.

Dit verslag is misschien niet zo slecht, maar omdat het niet zo slecht is, verdient het nadere bestudering, omdat de veranderingen in het Reglement op het oog vaak volkomen gerechtvaardigd lijken. Waar het echt om gaat, is hoe ze in de praktijk uitpakken en hoe ze door het voorzitterschap en het Bureau worden uitgevoerd. Ik vraag me wel af of hij wat het pakket voor het Reglement en de aanpassing hiervan aan het Verdrag van Lissabon betreft, niet zijn boekje te buiten is gegaan.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, een paar weken geleden hebben we het verslag over totalitaire regimes besproken. Toen heb ik erop gewezen dat het nationaalsocialisme en het Sovjet-socialisme iets gemeen hebben, namelijk het socialisme.

We weten dat de rapporteur, de heer Corbett, in het Europese project gelooft. Hij laat duidelijk merken dat hij in een verdere politieke en economische integratie gelooft. Hij streeft naar een ‘Verenigde Staten van Europa’ of een ‘Federale Republiek Europa’. In zijn pogingen om dit doel te bereiken vraagt hij echter om onderdrukking van minderheidsstandpunten en bijna in zijn eentje is hij bezig het beginsel van vrijheid van meningsuiting om zeep te helpen.

Ik weet dat hij weinig achting heeft voor de vrijheid van meningsuiting. Wanneer ik naar dit verslag kijk, moet ik constateren dat iedere kwalijke dictator van de afgelopen eeuw er trots op was geweest als de heer Corbett hem ter zijde had gestaan.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Mijnheer de Voorzitter, sinds 2004 hebben we hier veel nieuwe collega’s uit de toetredingslanden gekregen en ik ben er trots op dat ik sommige van hen tot mijn vrienden kan rekenen. Wanneer we het hebben over de slechte tijden die ze hebben gekend, is voor mij het meest opvallend dat ze zeggen dat het meest beangstigend van het leven in de Comeconlanden niet het gebrek aan democratie was, noch het ontbreken van het eigendomsrecht, maar het feit dat er geen sprake was van een veilige rechtsstaat. Als je lastig was en kritiek had op het regime, werd je niet aangeklaagd, maar werd alleen het leven je zuur gemaakt – je rijbewijs verdween op mysterieuze wijze in de post, je kinderen werden niet tot de universiteit toegelaten, je kon alleen maar oninteressante baantjes krijgen.

Het verontrust me dat we binnen onze instellingen dezelfde dubbele moraal beginnen te zien. Toen Václav Klaus hier kwam, jouwden afgevaardigden hem uit en schreeuwden en sisten naar hem als een stelletje getroffen apen en niemand werd tot de orde geroepen. Maar toen wij protesteerden omdat we een referendum wensten, zijn er veertien van ons beboet. Schijnheilige christendemocraten kunnen bijna openlijk en ongestraft fraude plegen, maar toen een Oostenrijkse euroscepticus mensen fotografeerde die zich opgaven voor een vergadering die niet werd gehouden, kreeg hij een boete van duizenden euro’s vanwege het verkeerd invullen van een formulier. U denkt misschien dat ik niet de juiste persoon ben om dit te zeggen. Ik heb niet onder dat systeem geleefd, maar Václav Klaus wel en als hij waarschuwt dat we niet naar dat systeem terug moeten keren, moeten we volgens mij naar hem luisteren.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb eerlijk gezegd nooit in mijn leven zoveel onzin gehoord als wat er over dit verslag is gezegd. ‘Dictatorschap en manipulatie’? Waarom zou het in vredesnaam met zo’n grote meerderheid zijn aangenomen, als het echt zo’n slecht verslag was?

De eerste vergissing van degenen die het verslag afkraken, is dat het Verdrag van Lissabon of de uitvoering daarvan niet zou worden genoemd. Het is de bedoeling dat het volgende Parlement dat deel behandelt en daarom is dat nu niet behandeld. De tegenstanders van het verslag lijken het niet eens te hebben gelezen.

Over het verwijt dat het minderheden tot zwijgen wil brengen, kan ik zeggen dat er niet één amendement in dat verslag staat, noch in een van de andere door mij gemaakte verslagen over het Reglement, waarvan dat het gevolg zou zijn. In tegenstelling tot sommige nationale parlementen die door de meerderheid of de leider van één partij worden gedomineerd, is dit een parlement van minderheden. In dit parlement behoort iedereen tot een minderheid en hopelijk blijft die verscheidenheid nog lang bestaan.

Wat het uitjouwen van Václav Klaus betreft – wat niets met dit verslag van doen heeft – weet ik dat enkele afgevaardigden tijdens zijn toespraak zijn weggelopen, maar toen de Portugese premier hier was hebt u geprobeerd om hem het spreken onmogelijk te maken. U hebt hém uitgejouwd. Hij kon niet eens zijn toespraak houden, omdat u niet wilde dat hij zijn pro-Europese boodschap uitdroeg.

Ik ben het dus absoluut niet eens met wat er is gezegd. Ik ben bang dat ik geen tijd meer heb om mijn stemverklaring af te leggen, zoals ik van plan was, waarin ik wilde zeggen dat ik blij ben dat mijn verslag in zijn totaliteit is aangenomen, met uitzondering van één foutje, naar ik meen omdat de stemlijst van de PPE-DE-Fractie niet klopte. Hopelijk kunnen we dat in het volgende Parlement corrigeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Mijnheer de Voorzitter, ik wil benadrukken dat het Europees Parlement een instelling is die democratie bevordert in heel Europa en ook intern, binnen het Parlement. Helaas waren er verschillende punten in dit verslag, verschillende argumenten, waar ik niet achter stond. Ook al berustten ze op de beste intenties, ik ben van mening dat we als Europees Parlement een regel die beperkend is en gericht is op een individueel persoon niet moet steunen. Zo denk ik ook dat het de democratie niet ten goede komt als de voorzitter van het Europees Parlement het recht toegewezen krijgt om te bepalen of een schriftelijke verklaring al dan niet wordt toegestaan. Tenslotte hebben alle lidstaten het recht om hun zegje te doen. Daarnaast worden vergaderingen met blauwe kaarten wellicht gebruikt om de onderlinge vetes tussen de fracties te beslechten. Spijtig genoeg voelde ik me verplicht om tegen deze voorstellen van het Europees Parlement te stemmen. Dank u wel.

 
  
  

- Aanbeveling voor de tweede lezing-Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Het gebeurt niet altijd dat we vóór elk verslag zo veel post krijgen met interessant materiaal dat voor en tegen pleit, en dit is een bron van zorg en onrecht. Ik heb voor het gemeenschappelijk standpunt om het verslag aan te nemen gestemd, omdat ik blij ben dat er steun wordt verleend aan voorstellen waarin staat dat maatregelen die de toegang van gebruikers tot internet beïnvloeden, fundamentele rechten moeten eerbiedigen. Vraagstukken over privacybescherming en consumentenbescherming met betrekking tot elektronische communicatiemiddelen zijn ook op evenwichtige wijze opgelost.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, dit verslag gaat over wat mensen in essentie van de Europese Unie denken te krijgen. Veel mensen in Groot-Brittannië dachten dat ze een soort economisch, op de handel gebaseerd Europa zouden krijgen en dat dit Europa banen zou opleveren. De heer Leinen heeft ons eerder vandaag verteld dat het eigenlijk meer om een sociaal Europa gaat.

In het verslag-Harbour en het verslag-Trautmann hebben we vooral een keuze gemaakt. Wij hebben ervoor gekozen dat we niet nog een internemarktmaatregel willen. In feite hebben de mensen die ons hebben geschreven dat ze bezorgd waren over dit verslag, juist niet begrepen dat het hier om een internemarktmaatregel gaat.

Indien je, voordat dit verslag er was, iets illegaal downloadde – zoals muziek of films – kon de internetaanbieder je gewoon zonder je te waarschuwen van het internet afsluiten en je account opheffen. Met dit verslag zou het compromisvoorstel hebben betekend dat contact met je gezocht zou moeten worden en dat je deze maatregel zou kunnen aanvechten. Nu, met het pakket dat is aangenomen – waarover waarschijnlijk nog jaren bemiddeld moet worden – hebben we een situatie waarbij je naar de rechter moet om zelfs echte illegale en walgelijke sites te sluiten, en dat is zeker niet wat het Europese volk wilde.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil heel graag een stemverklaring afleggen, vooral wat betreft het punt van de privacy in het verslag-Harbour. Ik denk dat velen van ons, in deze tijd dat we het juiste evenwicht proberen te vinden tussen de nationale veiligheid en burgerlijke vrijheden, bang zijn dat steeds meer regeringen steeds meer persoonlijke gegevens van ons verzamelen. In de Britse pers lezen we bijna dagelijks verhalen over onze ‘big brother’-labourregering die steeds meer persoonlijke gegevens van mensen verzamelt en, zelfs als deze onschuldig blijken te zijn, weigert om die gegevens terug te geven. Dankzij een uitspraak van het Hof van Justitie zullen de gegevens van enkele onschuldige mensen nu toch worden teruggegeven.

Het is interessant dat we ook hebben gesproken over het feit dat consumenten moeten worden geïnformeerd in geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens op elektronische communicatienetwerken. Hierbij hebben we nog niet besproken wat er moet gebeuren als informatiemaatschappijdiensten zoals Google of Facebook persoonlijke gegevens verliezen en het verheugt mij dat we in dit verslag de Commissie verzoeken om hier verder onderzoek naar te doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, het telecommunicatiepakket is een voorbeeld van regelgeving waarop de EU-burgers bijzonder actief hebben gereageerd. De internetgebruikers zijn, zowel in groep als individueel, krachtig opgekomen voor hun recht op vrije toegang tot informatie en het gebruik van het internet zonder externe beperkingen. Voor een lid van het Europees Parlement is het een luxe uitgangspositie om via directe signalen van de kiezers te vernemen wat zij verwachten. Het is dankzij de kiezers dat ik voldoende belang heb gehecht aan deze stemming. Dankzij deze ervaring durf ik opnieuw te hopen op een Europa van de burgers dat niet alleen voor ambtenaren van belang is. Ik zou iedereen willen bedanken die ons over dit onderwerp een e-mail heeft gestuurd.

Helaas heb ik door de verwarring aan het begin van de stemming tweemaal verkeerd gestemd, maar gelukkig heeft dit het eindresultaat niet beïnvloed.

 
  
  

- Aanbeveling voor de tweede lezing-Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Het aannemen van een juridisch kader maakt het ons mogelijk om de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van snelle permanente internetverbindingen, draadloze communicatie en de ontwikkeling van diensten met een hoge meerwaarde vast te leggen voor de burgers van de Europese Unie en om een dekking van 100 procent van breedbandinternet te bereiken. Wij hebben wettelijke bepalingen nodig om de rechten van individuen om internet te gebruiken te reguleren. Om deze redenen steun ik het verslag van mevrouw Trautmann.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zie dat Brussel nu ook greep probeert te krijgen op het internet. Commissaris Reding zegt dat het onaanvaardbaar is dat het internet wordt gereguleerd door een particuliere onderneming en, wat in haar ogen nog erger is, een particuliere onderneming die contractuele banden heeft met het Amerikaanse ministerie van Handel.

Dit is dezelfde commissaris Reding die, op een nogal druk terrein, het domste argument te berde bracht dat ik in de afgelopen periode van de Commissie heb gehoord, namelijk dat we een gemeenschappelijke .eu domeinnaam nodig hebben om het internet toegankelijker voor vrouwen te maken.

Het internet functioneert. Het huidige systeem van domeinnamen en registraties functioneert uitstekend. Kunt u één EU-beleidsterrein aanwijzen dat half zo succesvol is als het internet? Het gemeenschappelijk landbouwbeleid? Het gemeenschappelijk visserijbeleid? Ik denk het niet. Ik heb genoeg gezegd.

 
  
  

- Verslag-Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Het is duidelijk dat wij de noodzaak moeten inzien om het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en de echtgenoten die hen ondersteunen doeltreffender uit te voeren. 22 jaar geleden werd een soortgelijke richtlijn aangenomen. Het Europees Parlement en de Commissie hebben er voortdurend toe opgeroepen om die richtlijn te herzien, omdat de tijden zijn veranderd.

Vandaag hebben wij het punt bereikt waarop wij amendementen op de richtlijn hebben aangenomen en een nieuwe richtlijn werd aangenomen die de positie van assisterende echtgenoten verbetert, of dit nu in de landbouw, ambachten, de handel, het MKB of freelanceberoepen is. Ik verwelkom dit besluit en heb voor het verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Volgens mijn horloge zijn we zojuist begonnen met de laatste dag van ons wetgevingswerk. Mijnheer Heaton-Harris, aan u de eer.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, een kwestie die feministen blijft bezighouden, is de kwestie van de niet buitenshuis werkende moeder. Ik wil hier graag, geholpen door een dame genaamd Kristen McCauliff, in eigentijdse bewoordingen over spreken.

In het derde seizoen van de Simpsons, ‘Homer Alone’, komt dit onderwerp ook aan de orde. De aflevering opent met een gestreste Marge en we zien een versnelde versie van haar dagelijkse bezigheden. Door een combinatie van grappenmakers op de radio, druk verkeer, een onbeschofte bumperklever en Maggie die haar flesje melk in de auto en over Marge laat vallen, wat allemaal als een storm over haar heen komt, stort ze in en zet ze de auto midden op een brug stil, waardoor ze aan beide kanten een verkeersopstopping veroorzaakt. De plaatselijke nieuwsreporter Kent Brockman duikt op om verslag van de situatie te doen. Dan komen de genderkwesties aan het licht die Ann Crittenden in The Price of Motherhood behandelt, wanneer Brockman verklaart: een overwerkte en ondergewaardeerde huisvrouw is ingestort en heeft haar auto op een brug geparkeerd.

Ik zou nog wel meer over deze aflevering van de Simpsons kunnen vertellen, maar daar is nu natuurlijk te weinig tijd voor en daarom zal ik de rest op papier zetten omdat het de moeite waard is.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Tot mijn spijt kunnen stemverklaringen niet op video worden verstrekt, dat zou zeer vermakelijk zijn.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zal niet proberen daar gevolg aan te geven, maar ik wil de heer Heaton-Harris alleen wel even feliciteren omdat hij hier vanavond – of gisteravond, hoe je het maar bekijkt – zijn honderdste speech heeft gehouden en ik weet dat u daar in ieder geval dankbaar voor bent.

We moeten allemaal erkennen dat vrouwen, en in het bijzonder echtgenotes, een uiterst belangrijke rol spelen in kleine bedrijven en dan vooral bij zelfstandige ondernemers. Voordat ik werd gekozen, werkte ik zelf als zelfstandig ondernemer en mijn vrouw vervulde een essentiële rol in mijn bedrijf.

We moeten dit absoluut erkennen en sprekend over vrouwen in kleine bedrijven, wil ik graag eindigen met de woorden van die grote filosoof, John Lennon. Hij zei: “Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I am forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success” (Vrouw, ik kan de gemengde gevoelens vanwege mijn achteloosheid bijna niet onder woorden brengen. Ik sta ten slotte voor altijd bij je in het krijt. En vrouw, ik zal proberen om mijn gevoelens en mijn dankbaarheid te uiten voor het feit dat je me hebt laten zien wat de betekenis van succes is.)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het in het huidige economische klimaat van essentieel belang is dat we steun verlenen aan die leden van de maatschappij die een bijdrage aan onze economie willen leveren. Daarom heeft de EU in het verleden wetgeving over moederschaps- en vaderschapsverlof ingevoerd.

Niet iedereen kan van negen tot vijf werken. Daarom zijn er veel zelfstandigen – onder wie veel vrouwen, die vaak over het hoofd worden gezien. Door een betere bescherming van het moederschap zouden echtgenotes in de landbouw, de handel en kleine ondernemingen worden gesteund en zouden vrouwen worden aangemoedigd om betrokken te raken bij deze belangrijke sectoren, waarin ze op dit moment ondervertegenwoordigd zijn.

Het is nu of nooit voor hen – echtgenotes of levenspartners, die een duidelijke, goed gedefinieerde professionele status moeten krijgen en een sociale bescherming verdienen die ten minste gelijk is aan die voor zelfstandigen. Zij mogen niet in de steek worden gelaten. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat meewerkende echtgenoten zich kunnen aansluiten bij een verzekeringsstelsel voor zelfstandigen ter dekking van ziektekosten, invaliditeits- en pensioenuitkeringen.

We moeten een eind maken aan deze onaanvaardbare situatie, dat vrouwen hun rechten verliezen wanneer ze zorgtaken verrichten of een kind krijgen.

 
  
  

- Verslag-Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Mijnheer de Voorzitter, over het geheel genomen sta ik achter het gebruik van middelen die afkomstig zijn uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering en het zou mooi zijn als we degene die in moeilijkheden zijn geraakt, kunnen helpen. Ik weet daarentegen niet of we degene die in moeilijkheden verkeren altijd moeten zoeken tussen de meest ontwikkelde landen. Of het nu Duitse, Franse of Spaanse autofabrikanten zijn, ik denk dat soortgelijke gebreken en soortgelijke problemen zich ook voordoen bij mensen in minder ontwikkelde landen, in de kleine lidstaten. Als enkele tientallen mensen hun baan verliezen in een land met 2,3 miljoen inwoners, is dat net zo veelbetekenend als dat tien keer zoveel mensen hun baan verliezen in een van de grote lidstaten. Ik zou daarom willen zien dat dit fonds in grotere mate aan de kleine lidstaten wordt toegekend, de lidstaten met een lagere levensstandaard en waar het risico op werkloosheid groter is. Dank u wel.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat ik niets meer zeg met het oog op wat u hiervoor heeft gezegd – dat het na middernacht is en wat hiervan de kosten voor het Parlement zijn. Ik vraag me echter alleen af of u kunt vertellen wat die drie heren ons hebben gekost met hun voordracht over de fratsen van de heer Homer Simpson en andere zaken die voor ons debat totaal irrelevant zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Als ik mij het artikel goed herinner, hebben onze vrienden de tolken na middernacht recht op een speciale pauze. We moeten daarom nieuwe teams inzetten zodat zij hun welverdiende rust kunnen nemen.

Het artikel is niet van toepassing om 23.59 uur, maar wel om 0.01 uur, ik weet echter niet precies welke kosten hieraan verbonden zijn.

 
  
  

- Verslag-Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, zoals ik eerder al heb aangegeven tijdens het debat, geef ik mijn steun aan het ontwerpverslag van mevrouw Stauner. Ik vind het een goede zaak om het gebruik van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering te vergemakkelijken. Ik maak me ernstig zorgen over het feit dat tot dusver slechts 3 procent van de middelen uit dit Fonds is aangewend. Ik was van plan om voor het verslag te stemmen en zou graag willen dat dit zo in de notulen wordt opgenomen. Gelukkig heeft mijn vergissing geen invloed gehad op het eindresultaat van de stemming. Het verheugt me eveneens dat ook de verslagen van de heer Silva Peneda en van mevrouw Lambert zijn aangenomen.

 
  
  

- Verslag-Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, we hebben dit verslag gesteund omdat dit de juiste manier is om economische problemen aan te pakken. We moeten van deze situatie gebruikmaken, niet om ons op onszelf terug te trekken en om hulp te roepen, maar om nieuwe praktijken en technologieën te ontwikkelen die ons in staat zullen stellen om hier sterker uit tevoorschijn te komen.

Mijnheer de Voorzitter, mezelf kennende en u kennende, weet ik dat de focus op investeringen in energie-efficiëntie en pogingen om slimme steden te ontwikkelen, zoals mijn fractie voorstaat, ons allen een fantastische kans biedt en dat dit een bepaalde toekomstvisie is. Met een combinatie van voorschriften voor energiezekerheid, emissiereductie en het creëren van banen wordt in dit verslag gekozen voor een holistische benadering, waarmee de economie in de toekomst het meest gebaat is.

Sommige afgevaardigden en politieke fracties zijn tegen het idee van investeringen op grote schaal op dit moment. Hun kortzichtigheid verbijstert mij en zal op den duur alleen maar schade berokkenen. We zien nu duidelijk wat er gedaan moet worden, dus verzoek ik de regering van het Verenigd Koninkrijk dringend om zich tot het uiterste in te spannen om het geld door middel van dit pakket beschikbaar te stellen.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Geachte collega's, ik wil mijn positieve waardering uitspreken voor zowel dit verslag als het plan om financiële steun van de Gemeenschap te gebruiken voor projecten binnen de energiesector om het economisch herstel te bevorderen. Duidelijk is dat aan projecten op het gebied van energie onze toekomst vormen en dat de landen die omschakelen naar een emissielage economie en die beter in staat zijn om hernieuwbare energiebronnen te bedenken en in te voeren, zullen zegevieren in de strijd. In dit opzicht baart de krappe termijn voor het indienen en het evalueren van projecten enige zorgen, omdat het wellicht wederom tot extra moeilijkheden voor de nieuwe lidstaten leidt. Zo zou ik graag vanuit de Commissie voorstellen en een gedetailleerd programma willen zien over hoe de bedragen verhoogd kunnen worden die bestemd zijn voor projecten inzake energie-efficiëntie. Daarnaast zouden we toch eens moeten nadenken over de isolatie van gebouwen, wat tot een aanzienlijke bijdrage op zowel nationaal als regionaal niveau kan leiden. Ik wil dat er meer steun uitgaat naar plaatselijke, regionale en individuele inzet. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Mijnheer de Voorzitter, bij al dit gepraat over stimuleringspakketten en herstelprogramma’s zien we een nogal belangrijk deel van het beeld over het hoofd. Om geld in de economie te kunnen pompen, moet je dat geld er eerst uit halen. Het toppunt van de eenzijdige manier waarop hierover wordt gesproken, werd bereikt op de onlangs gehouden G20-top, toen wereldleiders erover opschepten dat ze een biljoen dollar in de wereldeconomie hadden geïnjecteerd.

‘In de wereldeconomie’: waar kwam het dan vandaan, als het niet – in de ruimste zin – uit de wereldeconomie is gekomen? De ringen van Saturnus? De rode aarde van de onherbergzame planeet Mars? Dus waar we het in feite over hebben, is dat er geld uit de zakken van de belastingbetalers wordt gehaald, dat vervolgens aan nationale of internationale bureaucratieën wordt gegeven die het voor ons uitgeven.

Als dat echt de beste manier van werken zou zijn, als we allemaal beter af zouden zijn met ambtenaren die voor ons beslissen hoe onze rijkdom moet worden uitgegeven, zouden we de Koude Oorlog hebben verloren en zou dit debat in het Russisch worden gevoerd.

 
  
  

- Verslag-Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag tot besluit alle tolken en u allen bedanken.

Ik denk dat het belangrijk is dat we het verslag in zijn context zien. Dit zal een van een aantal verslagen over de financiële situatie zijn, maar zoals mijn collega Daniel Hannan al zei, het lijkt erop dat we het belangrijkste over het hoofd zien.

Hoe is de crisis begonnen? Hij is in feite in de Verenigde Staten begonnen met de problemen rond de subprimehypotheken. Hoe zijn deze problemen begonnen? Deze zijn ontstaan omdat banken werden aangemoedigd of gedwongen om geld uit te lenen aan klanten die niet kredietwaardig waren. Dus wat we – wereldwijd, niet alleen in de Verenigde Staten – hebben gedaan, is dat we een berg van schulden hebben geschapen.

Liever dan stimulansen en extra financiële regulering die de innovatie belemmert, zie ik voor de aanpak van die berg van schulden de Jimi Hendrix-benadering. Toen hij een berg schulden zag, zei hij: “Ik houd me staande naast een berg en ik hak hem om met de zijkant van mijn hand. Ik houd me staande naast een berg en hak hem om met de zijkant van mijn hand.” Ik denk dat we daar allemaal wat van kunnen leren.

 
  
  

- Verslag-Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Ik heb voor het verslag van de heer Wojciechowski gestemd, omdat ik van mening ben dat wij door dit verslag aan te nemen een concreet voorbeeld van hypocrisie uit de weg hebben geruimd. Wij nemen het namelijk op voor de levens van verschillende dieren die buiten de Europese Unie leven, wat natuurlijk lovenswaardig is, maar wij willen niet inzien wat er in onze eigen achtertuin gebeurt. Het doel van dit verslag was juist om die tegenstelling weg te nemen en nu kunnen wij de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot normen voor het dierenwelzijn bij slachten of doden harmoniseren. Dit verslag getuigt van een goed geweten.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Mijnheer de Voorzitter, niet voor de eerste keer en vast ook niet voor de laatste keer vraag ik me af wat dit allemaal met de Europese Unie te maken heeft.

De verschillende methoden voor het slachten van dieren hangen samen met een verschil in cultuur, en het getuigt van een enorme arrogantie als we ons op dit gevoelige terrein begeven.

Ik wil de tijd die ik nog heb – omdat dit, zoals u hebt gezegd, de laatste wetgevende dag is voor de verkiezingen – graag allereerst gebruiken om u, mijnheer Onesta, te danken voor uw geduld en uw goede humeur tijdens deze vergadering en mijn dank geldt ook voor het personeel, de bodes en de tolken. Indien het waar is dat de kosten enorm zijn gestegen door de verlenging van de vergadering tot na middernacht, hoop ik in de eerste plaats dat een deel van deze kosten voor hun overwerk is. Ze geven blijk van een professionalisme waarvan veel leden van dit Parlement nog iets zouden kunnen leren. Ten tweede wil ik het voorzitterschap verzoeken nog eens naar het Reglement te kijken. De reden dat we hier zijn, is dat de stemming niet werd gevolgd door de stemverklaringen, zoals dat in artikel 163 expliciet is vastgelegd. Hierin staat dat iedere afgevaardigde na afloop van het debat het recht heeft om een stemverklaring af te leggen in niet meer dan 60 seconden. Het verontrust me werkelijk dat we eigenmachtig opzij schuiven wat ons reglement duidelijk voorschrijft.

Indien we dit artikel willen veranderen, kan dat. Er bestaat een procedure voor. Zolang dit artikel zo luidt, is het echter onze plicht om die naar letter en geest na te leven.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Vergeef mij dat ik u tegenspreek, mijnheer Hannan, maar de Commissie constitutionele zaken heeft hier lange tijd geleden naar gekeken: ‘na afloop van het debat’ betekent niet ‘onmiddellijk na afloop van het debat’.

Wij bevinden ons op dit moment in de fase ‘na afloop van het debat’, maar u zult hier ongetwijfeld op terugkomen en ervoor zorgen dat dit artikel wordt gewijzigd – ik heb vertrouwen in u.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, het ritueel slachten van dieren, dat met een ware lijdensweg gepaard gaat, strookt niet met onze beschaving. Ik geloof niet dat een godsdienst die het goed voorheeft met de wereld iets dergelijks van haar volgelingen kan verlangen. Rituele slachtingen zijn veeleer een gebruik van wilde en primitieve stammen. We mogen hier niet mee instemmen. Indien religieuze tolerantie wordt gebruikt als argument om dergelijke praktijken te rechtvaardigen, dienen we hieraan toe te voegen dat er in de wereld ook godsdiensten bestaan waarbij het ritueel doden van mensen is toegestaan. Moeten we daar dan ook mee instemmen? Is dat onze gemeenschap van waarden?

Als amendement 28 was verworpen, hadden we ten minste nog de mogelijkheid gehad om het verbod op dergelijke praktijken in de afzonderlijke lidstaten te handhaven of om een dergelijk verbod in te voeren. Door de goedkeuring van amendement 28 komt de ware, bloeddorstige aard van dit Parlement aan het licht. Ik heb voor het verslag als geheel gestemd, maar alleen omdat enkele andere bepalingen de situatie van slachtdieren zullen verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, de tijd voor het slachten van dieren is een van de belangrijkste maar ook een van de potentieel meest gevoelige kwesties waarvoor we in dit Parlement wetgeving kunnen maken. We mogen er echter niet zomaar aan voorbij gaan, want veel van mijn kiezers vrezen dat deze wetgeving van invloed zal zijn op hun religieuze rechten.

Of een dier voor de slacht al of niet moet worden verdoofd, moeten we niet hier beslissen. Dit is een beslissing voor de lidstaten die ze via een open dialoog en in overleg met de religieuze gemeenschappen moeten nemen.

We mogen ons hierbij niet haasten. Dat lijkt me de beste benadering van deze kwestie. De rol van dit Parlement is niet om normen en waarden op te leggen, maar om de standpunten van de kiezers weer te geven en hierin het juiste midden te vinden. Samen kunnen we er wel uitkomen. Hoewel de meeste afgevaardigden liever zouden zien dat alle dieren voor de slacht worden verdoofd, moeten we het recht van religieuze gemeenschappen om vlees te eten van dieren die volgens hun godsdienstige overtuiging zijn geslacht, respecteren.

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, wil ik u graag bedanken namens allen die hier vanavond zijn, want ik denk dat alleen de eenzamen hier vanavond zijn en dat is omdat we u hopeloos zijn toegewijd.

 
  
  

- Verslag-José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) De Europese sociale modellen hebben momenteel met veel problemen te maken, zoals demografische veranderingen en de mondialisering, die ook hun weerslag hebben op de modellen die hier worden besproken. Daarom moeten de Europese sociale modellen worden gemoderniseerd met het oog op langetermijnontwikkelingen, terwijl tegelijkertijd hun oorspronkelijke waarden behouden moeten blijven.

In de context van de huidige economische crisis is het van essentieel belang dat sociaal beleid hand in hand gaat met economisch beleid. Om deze methodes doeltreffend te laten zijn, moeten zij democratisch gestructureerd zijn, d.w.z. op basis van het beginsel dat er vanuit de burgers naar boven wordt gewerkt, en moeten zij op lokaal niveau worden uitgevoerd, d.w.z. dichter bij de burgers. Het voorstel volgt de geest van deze beginselen en daarom steun ik het verslag dat onder leiding van de heer Silva Peneda is voorbereid.

 
  
  

- Verslag-Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Mevrouw Oviir, u bent mij in het geheel niet tot last, ik kan u bovendien mededelen dat u de laatste spreker bent over het laatste verslag.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Soms is het goed de eerste te zijn en soms is het goed de laatste te zijn. Ik wil de volgende zaken noemen: in de huidige ernstige economische crisis wordt de arbeidsmarkt van de Europese Unie beheerst door de realiteit dat steeds meer mensen overbodig worden gemaakt, wat vervolgens het totaal aantal mensen in Europa dat armoede lijdt en wordt uitgesloten zal vergroten. Vandaag de dag is het zeer belangrijk dat sociale betrokkenheid en het hierop gerichte arbeidsmarktbeleid ook worden bereikt via een geïntegreerde en homogene aanpak binnen het herstelplan voor de Europese economie.

Wij hebben uitgebreid gesproken over flexibiliteit in het arbeidsmarktbeleid. Het is de hoogste tijd dat wij ook spreken over flexibiliteit in het sociaal beleid. Daarmee bedoel ik dat arbeidsbeleid en het beleid voor het verlenen van sociale bijstand met elkaar verbonden moeten worden. De huidige situatie vereist dat. Het verslag steunt de actieve betrokkenheid van werklozen en ik vond het zeer goed om voor dit verslag te stemmen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Mevrouw Oviir, uw fanclub is tot het einde toe gebleven.

De volgende vergadering zal binnenkort plaatsvinden, op donderdag 7 mei 2009, de laatste dag van de zesde zittingsperiode van het Europees Parlement.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid