Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 6. května 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – Program na podporu hospodářského zotavení poskytnutím finanční pomoci Společenství na projekty v oblasti energetiky – Změna Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 (rozprava)
 3.Směrnice o kapitálových požadavcích (2006/48/ES a 2006/49/ES) - Program Společenství pro finanční služby, účetní výkaznictví a audity
 4.Hlasování
  4.1.Příslušnost stálých výborů (B6-0269/2009)
  4.2.Počet meziparlamentních delegací, delegací u smíšených parlamentních výborů a delegací u výborů pro parlamentní spolupráci a u vícestranných parlamentních shromáždění (B6-0268/2009)
  4.3.Zrušení směrnice a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.Zrušení 14 zastaralých nařízení v oblasti společné rybářské politiky (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Postup při projednávání petic (úprava hlavy VIII jednacího řádu) (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.Změna Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o víceletém finančním rámci (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Uvádění spotřeby energie na televizních přijímačích (B6-0260/2009)
  4.11.Uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (B6-0259/2009)
  4.12.Program roční činnosti na rok 2009 pro tematický program „nestátní subjekty a místní úřady v rozvoji“ (Část II: zaměřené činnosti) (B6-0285/2009)
  4.13.Revize jednacího řádu (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Proslov předsedy Parlamentu
 6.Hlasování (pokračování)
  6.1.Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Sítě a služby elektronických komunikací (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Kanceláře (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Frekvenční pásma vyhrazená pro mobilní komunikace (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Těhotné zaměstnankyně (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Program na podporu hospodářského zotavení poskytnutím finanční pomoci Společenství na projekty v oblasti energetiky (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Směrnice o kapitálových požadavcích (2006/48/ES a 2006/49/ES) (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Program Společenství pro finanční služby, účetní výkaznictví a audity (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Ochrana zvířat při usmrcování (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Obnovená sociální agenda (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.Aktivní začlenění osob vyloučených z trhu práce (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis.
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Složení Parlamentu: viz zápis
 10.Závěry konference OSN o rasismu (Durban II – Ženeva) (rozprava)
 11.Výroční zpráva o dodržování lidských práv ve světě za rok 2008 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 12.Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES) – Minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl (přepracované znění) – Žádost o mezinárodní ochranu podaná v některém z členských států státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti (přepracované znění) – Zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů (přepracované znění) – Zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (rozprava)
 13.Dvoustranné dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech a vztahující se na rozhodné právo ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích – Dvoustranné dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi o rozsudcích a rozhodnutích ve věcech manželských, rodičovské zodpovědnosti a vyživovacích povinností – Rozvoj v oblasti trestního soudnictví EU (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 15.Nová úloha a odpovědnost Parlamentu při provádění Lisabonské smlouvy - Institucionální rovnováha v Evropské unii - Rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy - Finanční aspekty Lisabonské smlouvy - Uplatňování občanské iniciativy (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (916 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1950 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí