Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2009. május 6., Szerda - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) - Energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program - A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (vita)
 3.Tőkekövetelményekről szóló irányelvek (2006/48/EK és 2006/49/EK) - A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területét támogató közösségi program
 4.Szavazások órája
  4.1.Az állandó bizottságok hatáskörei (B6-0269/2009)
  4.2.Az interparlamentáris küldöttségek, a vegyes parlamenti bizottságok melletti küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságok és a multilaterális parlamenti közgyűlések melletti küldöttségek száma (B6-0268/2009)
  4.3.Egy irányelv és 11 elavult határozat hatályon kívül helyezéséről a közös halászati politika területén (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.14 elavult rendelet hatályon kívül helyezése a közös halászati politika területén (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Az eljárási szabályzat petíciós eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.4/2009. sz. költségvetési módosítás (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.5/2009. sz. költségvetési módosítás (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.A televízió készülékek energiafogyasztásának feltüntetése (B6-0260/2009)
  4.11.A háztartási hűtőgépek energiafogyasztásának feltüntetése (B6-0259/2009)
  4.12.A "nem-állami szereplők és helyhatóságok a fejlesztésben" c. tematikus programra vonatkozó éves akcióprogram (2009) (II. rész: célzott tevékenységek) (B6-0285/2009)
  4.13.Az eljárási szabályzat általános felülvizsgálata (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.A Parlament elnökének beszéde
 6.Szavazások órája (folytatás)
  6.1.Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete és e testület Hivatalának létrehozása (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.A mobil kommunikáció számára fenntartandó frekvenciasávok (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Tőkekövetelményekről szóló irányelvek (2006/48/EK és 2006/49/EK) (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területét támogató közösségi program (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Az állatok védelme leölésük pillanatában (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Megújított szociális menetrend (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.A munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadása (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 9.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 10.A rasszizmusról szóló ENSZ konferencia (Durban II - Genf) következtetései (vita)
 11.Emberi jogok világszerte (2008) és az Európai Unió vonatkozó politikája (vita)
 12.Az Európai Menekültügyi Alap a 2008–2013-as időszakban - A menedékkérők befogadásának minimumszabályai (átdolgozás) - Egy harmadik országból származó, vagy hontalan személy által az egyik tagállamban benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem (átdolgozás) - Az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” rendszer létrehozása (átdolgozás) - Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozása (vita)
 13.A tagállamok és harmadik országok között ágazati kérdésekben létrejövő, a szerződéses kötelezettségekre és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló kétoldalú megállapodások - Kétoldalú megállapodások a tagállamok és harmadik országok között a házassági ügyek, a szülői felelősség és a tartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról - Büntetőjogi térség kialakítása az Európai Unióban (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.A Parlament új szerepe és kötelezettségei a Lisszaboni Szerződés tekintetében - A Lisszaboni Szerződés hatása az Európai Unió intézményi egyensúlyának alakulására - Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok fejlődése a Lisszaboni Szerződés keretében - A Lisszaboni Szerződés pénzügyi vonatkozásai - Az állampolgári kezdeményezés végrehajtása (vita)
 16.A szavazáshoz fűzött indokolások
 17.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 18.Az ülés berekesztése
Viták
HL kiadás (986 kb)
 
Viták
HL kiadás (2119 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat