Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 6 ta' Mejju 2009 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) - Programm ta' appoġġ għall-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità għal proġetti fil-qasam tal-enerġija - Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali (modifika) (dibattitu)
 3.Id-Direttivi dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital - Programm Komunitarju għall-appoġġ ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, tar-rappurtar finanzjarju u tal-verifika
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Allokazzjonijiet tal-kumitati permanenti (B6-0269/2009)
  4.2.Numru tad-delegazzjonijiet interparlamentari, tad-delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari imħallta u tad-delegazzjonijiet għall-kumitati ta' koperazzjoni parlamentari u għall-assemblej parlamentari multilaterali (B6-0268/2009)
  4.3.Tħassir ta' Direttiva u 11-il Deċiżjoni li skadew fil-qasam tal-Politika Komuni tas-Sajd (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.Tħassir ta' 14-il Regolament li m'għadx hemm lokhom fil-qasam tal-Politika Komuni tas-Sajd (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Reviżjoni tar-Regoli ta' Proċedura rigward il-proċess tal-petizzjonijiet (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali (modifika) (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.Baġit emendatorju 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.Baġit emendatorju 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Indikazzjoni tal-konsum ta' enerġija tat-televiżuri (B6-0260/2009)
  4.11.Indikazzjoni tal-konsum ta' enerġija tat-tagħmir ta' tkessiħ fid-dar (B6-0259/2009)
  4.12.Pjan ta' azzjoni annwali għall-2009 għall-programm tematiku "il-partijiet mhux statali u l-awtoritajiet lokali fl-iżvilupp (Parti II: azzjonijiet immirati) (B6-0285/2009)
  4.13.Reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Diskors tal-President tal-Parlament
 6.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  6.1.Networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, protezzjoni tal-privatezza u protezzjoni tal-konsumaturi (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Organu tar-regolaturi Ewropej tal-komunikazzjonijiet elettroniċi (ORECE) u l-Uffiċċju (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Il-firxiet ta' frekwenza li għandhom jiġu rriżervati għall-komunikazzjonijiet mobbli (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel li jaħdmu għal rashom (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Titjib tas-sikurezza u tas-saħħa fil-post tax-xogħol tan-nisa tqal u tal-ħaddiema li welldu riċentement jew li qed ireddgħu (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Programm ta' appoġġ għall-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità għal proġetti fil-qasam tal-enerġija (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Id-Direttivi dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Programm Komunitarju għall-appoġġ ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, tar-rappurtar finanzjarju u tal-verifika (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Aġenda soċjali mġedda (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.L-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 9.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 10.Konklużjonijiet tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ir-razzismu (Durban II - Ġinevra) (dibattitu)
 11.Rapport Annwali (2008) dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 12.Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 - Standards minimi dwar l-akkoljenza ta' min ifittex l-ażil (Tfassil mill-ġdid) - Talba għal protezzjoni internazzjonali ddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat (tfassil mill-ġdid) - It-twaqqif tas-sistema 'Eurodac' sabiex jitqabblu l-marki tas-swaba' (tfassil mill-ġdid) - It-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Kenn (dibattitu)
 13.Ftehim bilaterali bejn Stati Membri u pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet settorjali u li jkopri l-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali u mhux kuntrattwali - Ftehimiet bilaterali bejn Stati Membri u pajjiżi terzi dwar sentenzi u deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali, ir-responsabbiltà tal-ġenituri u l-obbligi tal-manteniment - L-iżvilupp ta’ żona tal-Unjoni għall-ġustizzja kriminali (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 15.L-irwol ġdid u r-responsabiltajiet ġodda tal-Parlament fl-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Liżbona - L-impatt tat-Trattat ta' Liżbona fuq l-iżvilupp tal-bilanċ istituzzjonali ta' l-UE - L-iżvilupp tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fil-qafas tat-Trattat ta' Liżbona - L-aspetti finanzjarji tat-Trattat ta' Liżbona - L-implimentazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini (dibattitu)
 16.Spegazzjonijiet tal-vot
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 18.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1178 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1332 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza