Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 6. maj 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - Program za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom - Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 (razprava)
 3.Finančni trg: banke, pridružene centralnim institucijam, nekatere postavke lastnih sredstev, velika izpostavljenost, nadzorni režimi in krizno upravljanje (spremembe direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES) - Program za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije
 4.Čas glasovanja
  4.1.Pristojnosti stalnih odborov (B6-0269/2009)
  4.2.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij skupnih parlamentarnih odborov in delegacij odborov za parlamentarno sodelovanje ter večstranskih parlamentarnih skupščin (B6-0268/2009)
  4.3.Razveljavitev Direktive 83/515/EGS in 11 zastarelih odločb (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.Razveljavitev 14 zastarelih uredb (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Postopek za peticije (Sprememba naslova VIII Poslovnika) (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.Sprememba proračuna št. 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.Sprememba proračuna št. 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Energijsko označevanje televizorjev (B6-0260/2009)
  4.11.Energijsko označevanje gospodinjskih hladilnih aparatov (B6-0259/2009)
  4.12.Letni akcijski program za leto 2009 za tematski program „Nedržavni akterji in organi lokalnih skupnosti v razvoju“ (Del II: ciljno naravnani ukrepi) (B6-0285/2009)
  4.13.Splošna revizija Poslovnika Evropskega parlamenta (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Nagovor predsednika Parlamenta
 6.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  6.1.Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in varstvo potrošnikov (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.komunikacijska omrežja in storitve (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in Urad (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Frekvenčni pasovi za mobilne komunikacije (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Enako obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Noseče delavke (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Program za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Finančni trg: banke, pridružene centralnim institucijam, nekatere postavke lastnih sredstev, velika izpostavljenost, nadzorni režimi in krizno upravljanje (spremembe direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES) (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Program za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Zaščita živali pri usmrtitvi (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Prenovljena socialna agenda (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.Dejavno vključevanje oseb, izključenih s trga dela (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 9.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 10.Zaključki konference Združenih narodov o rasizmu (Durban II - Ženeva) (razprava)
 11.Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu v letu 2008 (razprava)
 12.Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba Odločbe št. 573/2007/ES) - Minimalni standardi za sprejem prosilcev za azil (prenovitev) - Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni izmed držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanjstva (prenovitev) - Vzpostavitev sistema "Eurodac" za primerjavo prstnih odtisov (prenovitev) - Ustanovitev Evropskega urada za podporo azilu (razprava)
 13.Dvostranski sporazumi med državami članicami in tretjimi državami, ki so povezani s sektorskimi zadevami in zajemajo pravo, ki se uporablja za pogodbena in nepogodbena obligacijska razmerja - Dvostranski sporazumi med državami članicami in tretjimi državami o sodnih odločbah in sklepih v zakonskih sporih, o starševski odgovornosti in preživninskih obveznostih - Razvoj kazenskopravnega območja (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Nova vloga in pristojnosti Parlamenta pri izvajanju Lizbonske pogodbe - Institucionalno ravnotežje v Evropski uniji - Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v skladu z Lizbonsko pogodbo - Finančni vidiki Lizbonske pogodbe - Izvajanje državljanske pobude (razprava)
 16.Obrazložitev glasovanja
 17.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (838 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1938 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov