Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0258(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0260/2009

Keskustelut :

PV 07/05/2009 - 6
CRE 07/05/2009 - 6

Äänestykset :

PV 07/05/2009 - 9.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0381

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 7. toukokuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

10. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Jo Leinen (A6-0145/2009)

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, parlamentin uusi rooli Lissabonin sopimuksen jälkeen on hyvin tärkeä, ja toivon, että parlamentti tarttuu parhaan kykynsä mukaan sille tarjottuihin tilaisuuksiin. Euroopan unionin perinteisen etnisen vähemmistön jäsenenä olen erityisen iloinen, että etnisten vähemmistöjen oikeudet mainitaan yksilöiden oikeuksina ensimmäistä kertaa 2 artiklassa. Toivon, että ryhmän oikeudet seuraavat mahdollisimman pian.

Jään parlamentista pois vapaaehtoisesti, omasta vapaasta tahdostani, mutta en ilman nostalgian tunnetta oltuani viisi vuotta tämän parlamentin jäsen ja 15 vuotta parlamentin jäsen Roomassa. Italialaisena, jonka äidinkieli on saksa, joka syntyperältään on Itävallan sloveeni ja jolla on tirolilainen luonne – oikeana eurooppalaisena – olen ollut erityisen iloinen, että olemme tässä istuntosalissa yhdistyneet vähemmistöinä ja että vähemmistöille on annettu mahdollisuuksia. Monet eivät ole vielä todella tunteneet kuuluvansa vähemmistöön, mutta toivon, että he tuntevat niin koko ajan enemmän, mukaan luettuna jäsenvaltiot. Olen tälle parlamentille kiitollinen tulevasta vähemmistöjen ymmärtämisestä.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Äänestin Jo Leinenin mietinnön ja päätöslauselman puolesta seuraavista syistä. Olemme tottuneet toistamaan, että Euroopan parlamentti on ainoa kansan suoraan valitsema Euroopan unionin toimielin. Koska se kuitenkin on kansan valitsema toimielin, mielestäni Euroopan parlamentin valtuudet ovat tähän asti olleet riittämättömät.

Siksi se, mitä olemme hyväksyneet tänään eli parlamentin uudet valtuudet yhteispäätösmenettelyn soveltamisessa, uudet talousarvion toteuttamista koskevat valtuudet, uusi hyväksyntämenettely ja uudet valvontavaltuudet, on mielestäni hyvin tärkeää. Katson myös, että Lissabonin sopimuksella vahvistetaan Euroopan unionin demokraattista oikeutusta erityisesti, kun parlamentin valtuuksia soveltaa yhteispäätösmenettelyä lisätään.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, nyt ymmärrän, mikä on taktiikkana: se on yksinkertaisesti äänestysten huomiotta jättäminen ja Lissabonin sopimuksen täytäntöönpaneminen aivan kuin Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin äänestäjät olisivat todella äänestäneet "kyllä".

Yksi kerrallaan siihen on sisällytetty kiistanalaisimmat artiklat ja säännökset: ulkoministeri ja ulkopolitiikka, perusoikeuskirja ja oikeus- ja sisäasioiden yhtenäistäminen. Sitten kollegat aikovat kääntyä Irlannin äänestäjien puoleen ja sanoa: "Nyt on liian myöhäistä äänestää "ei", koska me olemme panneet koko jutun täytäntöön, joten te vain ärsyttäisitte kaikkia ja eristäisitte itsenne, kun suurin osa Lissabonin sopimuksesta on itse asiassa jo voimassa tosiasiallisesti, vaikka ei lainsäädännön nojalla".

En tiedä, onnistuuko se. Se riippuu Irlannin äänestäjistä, mutta olisin sangen pettynyt, jos he antautuisivat painostuksen edessä. Heidän on tietysti tehtävä oma päätöksensä, mutta he ovat kuitenkin ihmisiä, joiden isät torjuivat brittiläisen imperiumin mahdin. Jos he nyt antautuivat Euroopan parlamentille, mielestäni heidän arvonsa ihmisinä vähenee.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, myös minä yhdyn niihin kasvaviin kunnianosoituksiin, joita teille on aiemmin osoitettu: Kiitos paljon johtajuudestanne ja kärsivällisyydestänne, kun olemme käyttäneet puheenvuoroja.

Mielestäni on hyvin tärkeää, että tunnustamme Lissabonin sopimuksen osalta, että sitä ei ole vielä ratifioitu ja että meidän ei pitäisi käyttäytyä aivan kuin se olisi ratifioitu. Meidän ei pitäisi jättää huomiotta niiden äänestäjien tahtoa, jotka eivät ole vielä ratifioineet sitä, ja niitä maita, jotka eivät ole vielä ratifioineet sitä.

Muistetaan myös pelin alussa sovitut säännöt eikä yritetä muuttaa sääntöjä puolivälissä. Perustuslakiprosessin alussa säännöt olivat ne, että kaikkien maiden piti ratifioida se tai se kaatuisi. Ranska ja Alankomaat eivät ratifioineet sitä, joten perustuslaki kaatui. Myös Lissabonin sopimuksen osalta säännöt olivat alussa ne, että kaikkien maiden piti ratifioida se, muuten se kaatuu. Ja silti, vaikka Irlannin kansa äänesti "ei", me päätimme jatkaa ja panna heidät äänestämään uudelleen.

Jos todella haluatte, että kansan tahto on tässä mukana, ehdotan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, että se täyttää julistamansa sitoumuksen ja järjestää kansanäänestyksen Lissabonin sopimuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, Irlannin kansa on ehdottomasti hyvin typerä, jos se seuraa Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolueen epäilevää siipeä. Voin vakuuttaa Daniel Hannanille, että Irlannin kansa ei seuraa – eikä ole koskaan seurannut – Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolueen epäilevää siipeä.

Sen asialista ei ole edes Yhdistyneen kuningaskunnan etujen mukainen – se on konservatiivipuolueen etujen mukainen. On häpeällistä, että maa, joka antoi meille Winston Churchillin, on lähettänyt nämä ihmiset tähän parlamenttiin, jotta he voivat asettaa omat kapeakatseiset etunsa Yhdistyneen kuningaskunnan kansan etujen ja Euroopan etujen edelle.

On kummallista nähdä nämä Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivitoverit tai pidättyvä Sinn Fein -puolue, joista kummatkaan eivät ole olleet tässä parlamentissa tänään tai eilen. He eivät ilmesty tähän parlamenttiin. He eivät osallistu parlamentin valiokuntiin. Miten he saavat palkkansa ja kirjoittavat kulunsa, sitä en tiedä, mutta he kertoivat tälle parlamentille, että tämän ja muiden mietintöjen hyväksyminen olisi pahin asia, mitä tällä vaalikaudella voisi tapahtua, eivätkä he edes tule tänne äänestämään. Se on täydellinen häpeä.

 
  
  

– Mietintö: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, 15 vuoden jälkeen tämä on viimeinen puheenvuoroni Euroopan parlamentissa, ja mielestäni ei ole montakaan tärkeämpää asiaa kuin koko kysymys turvapaikasta ja siitä, miten Euroopan maat vastaavat tähän haasteeseen.

Tähän kysymykseen ei myöskään ole helppoa vastausta. Jos olisi, jokin maa olisi jo keksinyt sen tähän mennessä. Todellisuudessa väittäisin, että ainoa tapa vähentää niiden epätoivoisten ihmisten määrää, jotka etsivät pako- tai turvapaikkaa jossakin muussa maassa kuin omassaan, on käsitellä niiden syiden ydintä, jotka pakottavat heidät jättämään kotinsa tai lähtömaansa. Siksi on niin tärkeää, että me EU:ssa, ja kaikissa kehittyneissä demokraattisissa maissa, tarjoamme neuvontaa, apua ja tukea – myös taloudellista tukea – niille maille, joissa kärsitään sodasta, sisäisestä väkivallasta, ihmisoikeuksien puutteesta tai syrjinnästä.

Meidän on myös puututtava köyhyyteen ympäri maailmaa, sillä se lisää siirtolaispainetta. Meidän ei ikinä pitäisi tuomita ihmisiä, joiden on pakko hakea turvapaikkaa tai pakolaisasemaa. Sen sijaan meidän pitäisi tarjota sympatiaa ja tarjota tukeamme. Se on haasteemme tällä hetkellä.

 
  
  

– Mietintö: Jean Lambert (A6-0279/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, oikeus omien rajojen valvontaan on valtion määrittävä ominaisuus ja oleskelu- tai kansalaisuusoikeuksien antaminen on kansalaisuuden ominaispiirre. Kun siirrämme sen kansalliselta tasolta EU:n tasolle, pidämme EU:ta yhtenä oikeudenkäyttöalueena, jolla on omat ulkoiset rajat ja muut kansalaisuuden merkit. Sillä ei ole valtuuksia: kukaan ei ole äänestänyt tämän Euroopan turvapaikkaviraston luomisen puolesta. Mutta se, mitä nyt teemme, on tietysti uuden byrokratian luomista, ja siinä ajetaan vuosien ajan omien etujen mukaisesti politiikan yhtenäistämistä EU:n tasolla kansan tuella tai ilman sitä.

Minun on vain vastattava – eri aiheesta – Dublinia edustavan Euroopan parlamentin jäsenen Gay Mitchellin hetki sitten lausumiin ja minulle osoitettuihin sanoihin. Hän heitti minulle Winston Churchillin ja sanoi, että on häpeällistä, että Churchillin puolue lähettää Strasbourgiin minun kaltaisiani ihmisiä.

Haluaisin päättää puheenvuoroni siteeraamalla aiheesta itse Churchilliä. Hän sanoi: "Meillä on oma unelmamme ja oma tehtävämme. Me olemme Euroopan kanssa mutta emme siitä. Me olemme yhteydessä mutta emme yhdistyneet. Me olemme kiinnostuneita ja osallisia mutta emme sulautuneita. Ja jos eurooppalaiset valtiomiehet puhuttelisivat meitä raamatun sanoilla "Onko teillä jotain pyydettävää kuninkaalta tai sotaväen päälliköltä", meidän pitäisi vastata sunemilaisvaimon tavoin "Ei, mehän elämme täällä rauhassa omiemme parissa"."

 
  
  

– Mietintö: Ruth Hieronymi (A6-0260/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Arvoisa puhemies, ihan lyhyesti haluan todeta Ruth Hieronymin mietinnöstä, että äänestin sen puolesta. Haluan myös kiittää Hieronymiä siitä, että hän on toiminut kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa erinomaisesti juuri näissä audiovisuaalisissa asioissa. Tiedän, että hän on jättämässä parlamentin ja tämä oli tällä erää hänen viimeinen mietintönsä meille Euroopan parlamentissa.

On erittäin tärkeää, että Media Mundus -ohjelman audiovisuaalista osuutta laajennetaan niin, että siihen pääsevät myös kolmannet maat eli Afrikan valtiot mukaan ja näin ollen yhteistyötä voidaan laajentaa. Tämä on yksi oiva muoto myös kun me puhumme kehitysyhteistyöstä ja näiden maiden rohkaisemisesta parempaan elämään, parempaan kehitykseen. Tätä kautta me kannamme myös eettistä vastuuta – niin kuin kuuluukin – Afrikan kansoista. Mutta ennen muuta tämä puheenvuoroni on kiitos Ruth Hieronymille hänen loistavasta työstään.

 
  
  

– Mietintö: Paolo Costa (A6-0274/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, tuen Paolo Costan mietintöä. Olen kuitenkin huolissani siitä, ja halusin saattaa sen parlamentin tietoon, että tämän kaltaisia säännöksiä käytetään pikemmin tukahduttamaan kilpailua kuin suojelemaan lentoyhtiöitä, mikä on tämän lainsäädännön tarkoitus.

Ei ole epätavallista, että lentoyhtiöt hamstraavat lentoasemien lähtö- ja saapumisaikoja. Antakaa minun kertoa teille esimerkki: Birminghamin lentoasema on vaalipiirissäni. Air India -lentoyhtiön suorat lennot Amritsariin peruttiin. Tämä erittäin suosittu ja kannattava palvelu lopetettiin lokakuussa, minkä takia asiakkaat joutuvat matkustamaan tarpeettomasti ja epämukavasti päästäkseen muille lentoasemille, ja syy tähän oli se, että Air India ei halunnut menettää erittäin arvokkaita lähtö- ja saapumisaikojaan Heathrown lentokentällä. On todella hämmästyttävää, että monet lentoyhtiöt haluaisivat käyttää nämä lähtö- ja saapumisajat, mutta ne eivät voi, koska Air India pitää niistä kiinni.

Toivon, että tästä on seurauksena sen varmistaminen, että lentoyhtiöt eivät pidä lähtö- ja saapumisajoistaan kiinni tarpeettomasti. Komission on oltava tarkkaavainen, jotta tätä lainsäädäntöä ei käytetä väärin. Se ei johdu pelkästään siitä, että olen mieleltäni epäileväinen, vaan siitä, että kuluttajille saatetaan jättää mahdollisuudet vain muutamaan kalliiseen vaihtoehtoon.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys B6-0261/2009 (Moldova)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE) . − (RO) Moldovan tasavallan tilanne on nyt selkeä. Meillä on kommunistinen puolue, joka käyttäytyy tarkalleen samalla tavalla kuin neuvostotyyliset kommunistipuolueet, jotka orjuuttivat puolet Euroopasta 1900-luvulla. Meillä on demokratiasta vaikutteensa ottava oppositio, joka taistelee eurooppalaisiin arvoihin sitoutuneen Moldovan tasavallan puolesta.

Päätöslauselmalla, josta tänään äänestämme, lähetetään voimakas poliittinen viesti Chişinăuhun, mutta tätä viestiä on tuettava selkeästi komission ja neuvoston erityisillä toimilla. Siksi kehotan Euroopan komissiota tekemään aktiivisesti yhteistyötä Chişinăun demokraattisen opposition kanssa, jotta voitaisiin löytää tehokkaat tavat Moldovan tasavallan demokraattisen tietoisuuden vahvistamiseksi. Minun mielestäni tehokkain tapa sen tekemiseen on viisumivaatimusten poistaminen Moldovan tasavallan kansalaisilta yhteisöön matkustettaessa.

Haluaisin sanoa neuvostolle selkeästi, että emme saa elätellä minkäänlaisia kuvitelmia. Avain Moldovan tasavallan demokratisointiin on edelleen Moskovassa. Euroopan unionin on ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän vaikutusvallan vähentämiseksi. Historia itse asiassa osoittaa meille, että näiden toimenpiteiden on oltava pontevia. Moldovan kansalaiset odottavat Euroopan unionilta täsmälleen sitä, mitä Itä-Euroopan kansalaiset odottivat länneltä ennen vuotta 1989.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Äänestin Moldovan tilannetta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska olin 5. huhtikuuta yksi kansainvälisistä tarkkailijoista, jotka valvoivat kyseisen maan parlamenttivaaleja. Me kaikki todistimme vaalien jälkeisiä levottomuuksia Moldovassa, mutta katson, että kuukausi vaalien jälkeen on erityisen tärkeää korostaa jälleen kerran, että Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisten suhteiden kehittämistä on jatkettava ja että me haluamme sitä, koska pyrimme suurempaan vakauteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin Euroopassa ja koska pyrimme uusiin jakolinjoihin.

Euroopan unionin yhteistyöhön Moldovan kanssa on kuitenkin liityttävä Moldovan hallintoelinten aito ja selkeä velvoite pyrkiä demokratiaan ja kunnioittaa ihmisoikeuksia.

 
  
  

– Mietintö: Raimon Obiols i Germà (A6-0264/2009)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Olen todella iloinen vuosittaista ihmisoikeusraporttia 2008 koskevan päätöslauselman äänestyksen tuloksesta. Olen erityisen tyytyväinen parlamentin esittämään kantaan, kun se äänesti paavi Benediktus XVI:ta käsittelevästä tarkistuksesta 2.

Mielestäni kyseisen tarkistuksen kieltä, ehdotuksia ja sanastoa on täysin mahdotonta hyväksyä, ja minusta on vaikeaa kuvitella tilannetta, jossa tämä parlamentti voisi päättää vaalikautensa hyväksymällä julkilausuman, jolla paavi Benediktus XVI tuomitaan lausunnoistaan ja kirkon opetuksista.

Siksi onnitellen parlamenttia siitä, että se on hyväksynyt tämän asiakirjan, maailman viime vuoden ihmisoikeustilannetta koskevan merkittävän asiakirjan, jossa korostetaan tärkeimpiä ongelmia – kuolemanrangaistusta, kidutusta, raakaa, epäinhimillistä käytöstä, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta, naisten ja lasten tilannetta sekä monia muita asioita.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, olen parlamentille hyvin kiitollinen siitä, että se torjui liberaalien skandaalimaisen hyökkäyksen paavia vastaan. Joidenkin Alexander Graf Lambsdorffin varovaisemmin valittujen sanojen myötäkin se olisi ollut skandaalimainen lausunto. Minun on sanottava sangen selkeästi, että tämä parlamentti yrittää asettaa 2000-luvun korkeimman moraalisen auktoriteetin, jonka vaikutusvalta ulottuu paljon miljardia katolilaista pidemmälle ja joka tarjoaa tukea Euroopalle ja koko maailmalle, samalle viivalle kidutusten, ihmisoikeuksien loukkaajien ja diktaattorien kanssa. Nämä ovat ennenkuulumattomia asioita ja ne palaavat vaivaamaan liberaaliryhmää sekä Saksan vapaata demokraattista puoluetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, aina kun puhumme ihmisoikeuksista, näytämme puhuvamme virtuaalisesta EU:sta: Euroopan unionista, joka on olemassa vain parlamentin päätöslauselmissa, komission lehdistötiedotteissa ja neuvoston julkilausumissa. Se on tuo ihana, rauhallinen, ihmisoikeuksista huolehtiva EU, joka levittää arvojaan painepommien sijasta kauppa- ja kumppanuussopimuksilla.

Jonkun velvollisuus on kuitenkin pysähtyä ja kysyä, missä tämä Euroopan unioni on todellisessa maailmassa. Todellisessa maailmassa Bryssel pyrkii myymään aseita Beijingin kommunistihallinnolle ja eristää Taiwanin, se mielistelee ajatollaheja Teheranissa, se kieltäytyy harjoittamasta liiketoimintaa Castroa vastustavien toisinajattelijoiden kanssa Kuubassa ja se yrittää kanavoida käteistä Hamasille. Sillä on suojelualueita – tai satraappikuntia, kuten ne olivat ottomaanien päivinä – Bosniassa ja Kosovossa, ja omien rajojensa sisällä se ei välitä ihmisten kansanäänestyksissä ilmaisemasta tahdosta.

Ehkä sitten, kun kunnioitamme perusoikeutta voida vaihtaa hallitusta äänestyskopissa ja muuttaa julkista politiikkaa äänestämällä Euroopan unionissa, olemme vihdoin ansainneet moraalisen oikeutuksen luennoida toisille.

 
  
  

– Mietintö: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, yksi kysymyksistä, jotka huolestuttavat vaalipiirini asukkaita Lontoossa, on kansalaisoikeuksien valtava kaventuminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa työväenhallituksen aikana vuodesta 1997 alkaen. Se huolestuttaa heitä vieläkin enemmän, kun kerroin heille EU:n tasolla tapahtuvasta kansalaisoikeuksien valtavasta kaventumisesta. Meillä on ollut monia sopimuksia, kuten Prümin sopimus, jotka ovat aiheuttaneet suurta huolta. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäinen tuomio onneksi pakotti Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen antamaan takaisin syyttömiksi todettujen henkilöiden tiedot ja profiilit, kun hallitus halusi säilyttää ne.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätös poistaa syyttömien ihmisten profiilit vasta vähintään kuuden vuoden päästä osoittaa kuitenkin, että se ei juurikaan kiinnitä huomiota vapauksiimme. Päätöksellä korostetaan, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa lausetta "syytön kunnes toisin todistetaan" pidetään pikemmin hylkäyskelpoisena sanontana kuin yhteiskuntamme perusohjenuorana. On tarpeeksi paha, että Yhdistyneen kuningaskunnan poliisivoimat pääsevät käsiksi tähän suureen tieto- ja henkilötietomäärään, mutta muut Euroopan hallitukset pääsevät siihen myös käsiksi.

Prümin sopimus pakotettiin EU:n lainsäädäntöön ilman asianmukaista demokraattista valvontaa. Arvellaan, että yli 3,5 miljoonan ihmisen henkilötietoja saatetaan nyt heitellä ympäri EU:ta. Se luo luottamusta vain harvoissa ihmisissä.

 
  
  

– Mietinnöt: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009) ja Elmar Brok (A6-0133/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, tiedän, että tässä paikassa ei ole juurikaan käsitystä siitä, mitä Euroopan kansalaiset todella haluavat. Se haluaa mieluummin kertoa heille, mitä heidän pitäisi meidän mielestämme haluta. Olen tyly; luulen, että jäsenet täällä todella ymmärtävät, mitä äänestäjämme haluavat ja mitä he ajattelevat Euroopasta. Monet meistä tässä paikassa eivät kuitenkaan yksinkertaisesti välitä.

He eivät välitä kuunnella tämän paikan vähemmistöjä, joiden mielestä EU on menossa väärään suuntaan, eivätkä he varmasti välitä ottaa huomioon koko EU:ssa kansanäänestyksissä heitä vastaan annettuja ääniä. He eivät välitä, jos he saavat tahtonsa läpi, kun hallitukset – kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus – valehtelevat äänestäjilleen, saavat valheelliset valtuudet, lupaavat näistä asioista kansanäänestyksen ja sitten peruvat lupauksensa. Se, mistä ihmiset täällä välittävät, on aika. Miksi? Miksi Lissabonin sopimus pitää saada ratifioitua niin äkkiä 27 jäsenvaltiossa? Vastaus on hyvin yksinkertainen: kieltää Yhdistyneen kuningaskunnan kansaa sanomasta mielipidettään tästä asiasta.

Jätän tämän paikan tänään palatakakseni toivottavasti jäsenvaltioni parlamenttiin, alahuoneeseen, edustamaan ihmisiä Woodford Halsesta, Daventrystä, Long Buckbystä, Guilsborough'sta, Brixworthista, Earls Bartonista ja muualta Daventrynä tunnetusta vaalipiiristä. Siellä on ihmisiä, jotka ovat saaneet tarpeekseen siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, tämän paikan ihmiset ja Euroopan komissio eivät kiinnitä heihin huomiota. Mikäli pääsen alahuoneeseen, en lepää, ennen kuin vaalipiirini asukkaat saavat sanoa mielipiteensä tästä sopimuksesta. Olen onneksi taipuvainen uskomaan, että kyseinen äänestys järjestetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa sangen nopeasti. Joten kiirehtikää täällä miten haluatte. Yhdistyneen kuningaskunnan kansa saa sanoa sanansa.

 
  
  

– Mietintö: Elmar Brok (A6-0133/2009)

 
  
MPphoto
 

  Glyn Ford (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin antaa äänestysselityksen Elmar Brokin mietinnöstä: ensiksi kunnianosoituksena Elmar Brokin tässä toimielimessä tekemälle työlle; toiseksi osoittaakseni tukeni Lissabonin sopimuksen ratifioinnille, mutta mikä vielä tärkeämpää, kehottaakseni hallitustani sitten, kun Lissabonin sopimus ratifioidaan ja kun Yhdistyneelle kuningaskunnalle tulee ylimääräinen paikka, osoittamaan tuon paikan Gibraltarin kansalle.

Olen ylpeä, että olen saanut edustaa Gibraltaria viiden viime vuoden ajan tässä parlamentissa ja jatkan mielelläni. Mutta minun on sanottava rehellisesti, että Gibraltaria edustamaan valittujen seitsemän jäsenen on vaikeaa tehdä täyttä oikeutta käsiteltävinämme oleville monille asioille: ihmisoikeuksille, epäkohtien paljastamiselle, rajatylittävälle saastumiselle ja tietysti kahdenvälisille suhteille Espanjan kanssa.

Jotkut ihmiset sanovat, että numerot eivät toimi. Paikan antaminen Gibraltarille olisi liiallinen myönnytys. No, Tanska on tässä toimielimessä antanut monien vuosien ajan paikan Grönlannille. Grönlannissa on ihmisiä noin kaksi kertaa Gibraltaria enemmän. Tanska antoi kahdeksan prosenttia paikoistaan 50 000 ihmiselle. Pyydän Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta antamaan alle 1,5 prosenttia paikoistaan Gibraltarin 26 000 ihmiselle.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, kymmenenä vuotena tässä parlamentissa olen kuullut kauhean paljon humpuukia, mutta en usko ikinä kuulleeni niin paljon silkkaa hölynpölyä kuin kuulin Elmar Brokin ja Richard Corbettin kaltaisten arkkifederalistien laatimaa mietintöä koskevassa eilisessä keskustelussa, jossa hurskailtiin kansallisten parlamenttien itsemääräämisoikeudesta aivan kuin siitä välitettäisiin.

Parlamentin itsemääräämisoikeus tarkoittaa kansan itsemääräämisoikeutta. Se ei ole kansallisten parlamenttien jäsenten etuoikeuksien turvaamista varten. Kun valitsemme parlamentin, uskomme sille vapauksiemme turvaamisen väliaikaiseksi ja epävarmaksi ajaksi. Kansallisten parlamenttien jäsenillä ei ole oikeutta tehdä pysyviä poikkeamia kyseisiin vapauksiin menemättä kansalaisten luo ja pyytämättä heiltä yksiselitteistä toimeksiantoa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 646 parlamentin jäsentä. Heistä 638 valittiin sen perusteella, että he lupasivat yksiselitteisesti järjestää kansanäänestyksen EU:n perustuslaista ennen sen ratifioimista. Kun kuulemme kaikki nämä jutut siitä, miten EU:n perustuslaki on nyt laillinen, koska kaikki nämä parlamentin jäsenet ovat ajaneet sitä eteenpäin, sillä ei mitätöidä kansanäänestystä: sillä mitätöidään edustuksellinen demokratia tällaisenaan.

Jos nykyiseen edustukselliseen hallintoomme halutaan palauttaa kunnia ja tarkoitus ja päämäärä, meidän pitäisi luottaa kansaamme ja antaa sille kansanäänestyksensä – kuten lupasimme. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Libor Rouček (A6-0225/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista EU:n ulkosuhteissa koskevan mietinnön puolesta. Naisten suurempi osallistuminen politiikkaan, erityisesti ulkosuhteisiin ja diplomatiaan, on olennaista EU:n ulkopolitiikan onnistuneelle täytäntöönpanolle, mukaan luettuna apua, kehitystä, laajentumista, naapuruuspolitiikkaa, konfliktinratkaisua, turvallisuutta ja rauhanrakentamista ja kansainvälistä kauppaa koskevat alat.

Monista EU:n tasolla hyväksytyistä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevista poliittisista asiakirjoista huolimatta käytännön sitoutuminen tähän asiaan on edelleen heikkoa, ja erityisesti sukupuolten tasa-arvoa koskeville kysymyksille osoitetut talousarviovarat ovat riittämättömät. On tärkeää korostaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen edellyttää korkean tason poliittisten julkilausumien lisäksi EU:n ja jäsenvaltioiden johtajien poliittista tahtoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolueen Euroopan parlamentin jäsenet tukevat täysimääräisesti naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden politiikkaa kaikilla julkisen ja kaupallisen elämän aloilla. Tämän asiakirjan lähestymistapa on kuitenkin liian määräilevä ja siinä yritetään mikrohallinnoida kaikkia ulkoisen toiminnan aloja, mukaan luettuna Euroopan tasa-arvoinstituutin perustaminen tunnustamatta kaikkien EU:n toimielinten ponnisteluja antaa kaikki mahdollisuudet naispuolisen henkilökunnan saataville. Mietinnössä puhutaan vertailuarvoista ja tavoitteista, joissa vihjaillaan kiintiöistä kaikilla muilla tavoin paitsi nimeämällä ne, ja kehotetaan ottamaan enemmän naisia ETTP-tehtäviin selkeyttämättä heidän sotilasasemaansa. Siksi Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit äänestivät tyhjää tästä mietinnöstä.

 
  
  

– Mietintö: Jo Leinen (A6-0145/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Parlamentti äänesti tänään sen uutta roolia ja vastuuta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa koskevasta mietinnöstä. Mietintöön on kerätty eri valiokuntien lausuntoja Lissabonin sopimuksen sisältämistä muutoksista. Mietinnössä pidetään myönteisenä sitä, että parlamentilla on enemmän vaikutusta EU:n lainsäädäntötyöhön.

Olemme päättäneet äänestää tämän mietinnön puolesta, koska Euroopan parlamentin on valmistauduttava siihen, että se pystyy panemaan täytäntöön muutokset, jotka sen työssä tapahtuvat, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan. Ääniemme perusteella ei kuitenkaan missään nimessä pitäisi päätellä, että teemme tyhjäksi yksittäisten jäsenvaltioiden ratifiointiprosessin. Kunnioitamme täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden oikeutta päättää itse, ratifioivatko ne Lissabonin sopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentilla ei ole roolia eikä vastuuta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa. Miksi ei? Koska sopimus ei ole tullut voimaan: irlantilaiset äänestäjät todellakin hylkäsivät sen laajasti viime vuonna. Siksi puhuminen Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa on henkeäsalpaavan ylimielistä ja oire EU:n toimielimille ominaisesta välinpitämättömyydestä demokraattista mielipidettä kohtaan.

Toivon, että kun Irlannin äänestäjät menevät vaaliuurnille myöhemmin tänä vuonna, he torjuvat Lissabonin sopimuksen jälleen. Puolueeni, konservatiivipuolueen, johtaja David Cameron on sitoutunut järjestämään kansallisen kansanäänestyksen Lissabonin sopimuksesta, jos se ei jo ole tullut voimaan. Toivoisin siksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalla voisi olla mahdollisuus lyödä viimeinen naula tämän kirotun sopimuksen arkkuun. Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit uskovat hyvin erilaiseen EU:n tulevaisuuteen kuin siihen, mitä Lissabonin sopimus edustaa, ja olemme juuri muodostamassa uutta poliittista ryhmää Euroopan parlamenttiin ajaaksemme näkemystämme eteenpäin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Jo Leinenin mietinnön puolesta. Tässä mietinnössä on perusteellinen analyysi Euroopan parlamentin uusista valtuuksista Lissabonin sopimuksen nojalla, erityisesti uudet yhteispäätösvaltuudet, uudet talousarviovaltuudet, uusi hyväksyntämenettely, uudet valvontavaltuudet, uudet tiedonsaantioikeudet ja kansalaisten uudet oikeudet.

Lopputulos on se, että Euroopan parlamentti vahvistaa valtuuksiaan, erityisesti yhteispäätösmenettelyssä, ja lisää valmiuttaan vaikuttaa päätöksentekoon ja edistää siten Euroopan unionin demokraattista oikeutusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä päätöslauselma on osa parlamentin tänään hyväksymää viiden päätöslauselman pakettia, joka osoittaa suurinta mahdollista halveksuntaa EU:n perustuslain ja niin kutsutun Lissabonin sopimuksen hylänneiden Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kansojen demokraattisesti ja itsenäisesti ilmaisemaa tahtoa kohtaan. Se on myös osa demokratian vastaista prosessia ja kampanjaa, joiden pyrkimyksenä on pakottaa hyväksymään tämä sopimusluonnos, jota on mahdotonta hyväksyä.

Näiden kansojen ilmaisemaa demokraattista tahtoa ja itse sopimuksilla vahvistettuja säännöksiä – jotka hyväksyttiin oikeiston ja sosialidemokraattien yhteisin voimin − halveksitaan täysimääräisesti ja Irlannin kansa pakotetaan äänestämään uudessa kansanäänestyksessä (samalla kun estetään muiden kansojen kuuleminen tällä tavalla). Lisäksi lisätään painetta ja häirintää, jotta voitaisiin pakottaa hyväksymään tämä sopimus, jolla lisätään EU:n federalismia, uusliberalismia ja militarismia.

Sellaista on tekopyhä ja kyyninen eurooppalainen demokratiamme. Samat ihmiset, jotka ovat jättäneet sanotun huomiotta (kuten Portugalin sosialistinen puolue ja Portugalin sosialidemokraattinen puolue), jotka ovat kieltäneet kansoiltaan kansanäänestyksen myötä järjestetyn keskustelun ja kuulemisen ehdotetusta Lissabonin sopimuksesta ja jotka kunnioittavat kansan tahtoa vain silloin, kun se vastaa heidän omaansa, pyytävät nyt ihmisiä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa luottamaan heihin ja äänestämään heidän puolestaan lähestyvissä Euroopan parlamentin vaaleissa…

Se on yksinkertaisesti röyhkeää häpeämättömyyttä…

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Lissabonin sopimus, joka on 96-prosenttisesti samanlainen kuin perustuslakiluonnos, hylättiin Irlannin kansanäänestyksessä. Sitä ennen perustuslakiluonnos hylättiin Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä.

Tämän parlamentin enemmistö kieltäytyy tunnustamasta poliittisia häviöitään. Tämä on törkeä rikos demokratian periaatteita vastaan ja samoin törkeä esimerkki vallan ylimielisyydestä, joka on luonteenomaista yhteistyölle EU:ssa.

Jo Leinenin mietintö Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta on askel kohti Euroopan yhdysvaltoja – kuten Lissabonin sopimuksessa säädetään − ja siinä myös ehdotetaan, että EU etenee nyt myös koulutusalalle, mukaan luettuna urheilu ja niin edelleen.

Olisi ollut toivottavaa, että mietinnössä olisi sen sijaan käsitelty tämän parlamentin legitimiteetin puutetta koskevaa ongelmaa. Olemme jälleen kerran suuntaamassa vaaleihin, joissa äänestysvilkkauden ennakoidaan olevan hyvin matala. Jäsenvaltioiden äänestäjät tuntevat edelleen hyvin vähän yhteyttä Euroopan parlamenttiin, joka kannattaa vahvasti keskittämistä. Niin kauan kuin edustuksellisen demokratian poliittiset keskustelut keskittyvät kansallisten parlamenttien vaaleihin, kansallisten parlamenttien – ei Euroopan parlamentin – pitäisi olla unionin korkeimpia päätöksentekoelimiä.

Olen äänestänyt mietintöluonnosta vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Miksi me edes puhumme Lissabonin sopimuksesta, kun se ei vielä ole tullut voimaan? Miksi me jätämme tehokkaasti huomiotta Irlannin kansan demokraattisen tahdon, sillä he äänestivät vuosi sitten sopimuksen hylkäämisen puolesta? Syy on tietenkin se, että EU välittää hyvin vähän demokraattisesta mielipiteestä ja on päättänyt edetä nopeasti koko ajan tiiviimpää unionia kohti huolimatta yleisen oikeutuksen puutteesta. Irlantilaisten äänestäjien on äänestettävä vielä kerran tästä sopimuksesta, koska EU yksinkertaisesti ei hyväksy eitä vastaukseksi.

EU:n ja sen kansalaisten välinen kuilu kasvaa koko ajan. Viittaaminen Lissabonin sopimukseen aivan kuin se olisi totta auttaa vain vahvistamaan tätä demokratiavajetta. Tämän ja monien muiden syiden takia olen iloinen, että Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit ovat osa seuraavaan parlamentin uutta poliittista ryhmää, joka on omistautunut uudistamaan EU:ta ja haastamaan koko ajan tiiviimpää unionia kannattavan vallitsevan puhdasoppisuuden, joka on osoittautunut niin epäsuosituksi ja joka on aiheuttanut niin paljon vahinkoa alueellani Koillis-Englannissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olemme kannattaneet äänestyksessä Lissabonin sopimuksen rahoituskysymyksiä koskevaa mietintöä, jossa käsitellään talousarviomenettelyn muotoa, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan.

Emme tue niitä mietinnön osia, joissa käsitellään EU:ta, jolla on omat varat verotusvaltuuksien ansiosta. Vastustamme myös joustavuusmenetelmien luomista.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Lissabonin sopimus, joka on 96-prosenttisesti samanlainen kuin perustuslakiluonnos, hylättiin Irlannin kansanäänestyksessä. Sitä ennen perustuslakiluonnos hylättiin Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä.

Tämän parlamentin enemmistö kieltäytyy tunnustamasta poliittisia häviöitään. Tämä on törkeä rikos demokratian periaatteita vastaan ja samoin törkeä esimerkki vallan ylimielisyydestä, joka on luonteenomaista yhteistyölle EU:ssa.

Minun mielestäni Euroopan parlamentilla ei pitäisi olla suurempaa vaikutusvaltaa EU:n talousarviossa. Parlamentissa viettämänäni aikana olen pannut aina uudelleen merkille, miten federalistinen enemmistö haluaa liberaalisti osoittaa apurahoja kaikelle kulttuurihankkeista rakennetukeen ja EU:n lisääntyneeseen byrokratiaan. Euroopan parlamentin enemmistön mukaan kaikkien eri eturyhmien aluepolitiikassa, kalastusalalla ja maataloudessa on saatava osansa EU:n piirakasta. Joissakin tapauksissa menot ovat vain mainostemppu. EU harjoittaa tällaista liberaalia menopolitiikkaa rahoituskriisin aikana, kun jäsenvaltioiden on leikattava terveydenhoitoa, kouluja ja hyvinvointia koskevia menojaan.

Tärkeintä on, että onneksi tähän mennessä Euroopan parlamentilla ei ole ollut kovin suurta vaikutusvaltaa EU:n maatalouspolitiikassa. Jos sillä olisi ollut, EU vajoaisi lopulta protektionismin suohon ja osoittamaan tuntuvia tukia kaikille eri ryhmille maatalousalalla.

Olen äänestänyt mietintöä vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit ovat äänestäneet turvapaikkapakettia vastaan, koska vaikka uskommekin tähän alan yhteistyöhön, emme usko yhteisöllistettyyn lähestymistapaan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa. Mielestämme kansallisten rajojen suojelu on meille edelleen kansallisen tason julkisen politiikan tärkein osa.

 
  
  

– Mietintö: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. (FR) Kaksi viikkoa sitten Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön EU:n yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta ja tasoitti siten tietä sille, mitä Euroopan komissio oli jo suunnitellut: joukkomaahanmuutolle. Nyt on turvapaikanhakijoiden vuoro; ajatuksena on perustaa "turvapaikka-Eurooppa".

Selkeästi asetettuna tavoitteena on todellakin varmistaa turvapaikanhakijoiden kohtelun korkeammat normit heidän vastaanotto-olojensa osalta. Se ei tarkoita vain vastaanoton vähimmäisvaatimusten yhtenäistämistä kaikissa jäsenvaltioissa vaan myös tuen tarjoamista, jotta turvapaikanhakijoita voi tulla paljon.

Sitä varten tämän tulevan direktiivin soveltamisalaa laajennetaan kaikkiin Euroopan unionin alueelle laillisesti tai laittomasti saapuviin ihmisiin. Jäsenvaltioiden nykyiset työmarkkinoille pääsyä koskevat hallinnolliset rajoitukset on hylättävä kokonaan. Vastaanottavan jäsenvaltion on tarjottava sosiaalista, lääkinnällistä ja psykologista tukea sekä asumiseen liittyvää tukea. Kyseisestä avunannosta kieltäytymiseen sovelletaan muutoksenhakuoikeutta ja tutkimuksia…mitä ei useinkaan tehdä itse kansalaisten ollessa kyseessä…

Hyväksymällä tämän "turvapaikkapaketin" toisen vaiheen Bryssel helpottaa ja rohkaisee maailmanlaajuista maahanmuuttoa Eurooppaan.

Vastustamme aina tätä internationalistista näkemystä, jonka ainoana tarkoituksena on ainoastaan ja yksinkertaisesti tuhota Euroopan kansat ja kansakunnat.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjallinen. (FR) Tämän vaalikauden viimeisessä äänestyksessä meitä pyydetään antamaan tuomiomme turvapaikkapaketista. Se on tämän vaalikauden aikana toteutetun prosessin päätepiste. Vaikka edistystä onkin saavutettu jonkin verran, jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin valitettavasti eroja pakolaisten aseman tunnustamisessa. Tästä ovat osoituksena rajat, jotka voidaan nähdä turvapaikanhakijoiden vastaanottovaatimuksia koskevassa direktiivissä. Jäsenvaltiot ovat jälleen eturintamassa, ja se haittaa tällä alalla vaatimaamme eurooppalaisten yhtenäisyyttä. Toivon, että seuraavan vaalikauden aikana, toisessa käsittelyssä, pystymme kääntämään tämän asiaintilan voidaksemme luoda todellisen EU:n turvapaikkalainsäädännön, jolla taataan näiden erityisen heikossa asemassa olevien miesten ja naisten suojelu.

 
  
  

– Mietintö: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Me konservatiivit olemme tänään äänestäneet Jeanine Hennis-Plasschaertin kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta laatiman mietinnön puolesta.

Tiedämme ja ymmärrämme, että Välimeren kautta veneellä saapuvien ihmisten suuret virrat saavat jotkin EU:n eteläisen merirajan pienemmistä valtioista vaikeaan tilanteeseen, ja olemme samaa mieltä siitä, että tilanteen ratkaisemiseksi on tehtävä jotakin.

On tärkeää, että niin kutsuttua keskeyttämismekanismia ei muotoilla siten, että on mahdollista poistaa jäsenvaltioiden aloite tavanomaisen turvapaikka- ja vastaanottomenettelyn parantamisesta, mikä olisi vastoin yhteisen asetuksen perusajatusta.

 
  
  

– Mietinnöt: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009) ja Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me sosialidemokraatit pidämme myönteisenä kaikkia aloitteita, joilla parannetaan turvapaikanhakijoiden ja henkilöpapereita vailla olevien ihmisten tilannetta. Me kannatamme anteliasta yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, jossa keskitytään ihmisten tarpeisiin jäsenvaltioiden Geneven yleissopimuksen nojalla tekemien sitoumusten mukaisesti. Vaikka turvapaikkapaketissa on joitakin hyviä toteutettuja toimenpiteitä, olemme päättäneet äänestää Jeanine Hennis-Plasschaertin ja Antonio Masip Hidalgon mietintöjä vastaan.

Me sosialidemokraatit vastustamme sellaista turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, jota Euroopan parlamentin oikealle kallistunut enemmistö harjoittaa. Me sanoudumme erityisesti irti siitä, että suullista tietoa ei tarvitse antaa heidän ymmärtämällään kielellä, että pidätystä ei tarvitse suorittaa Geneven yleissopimuksen säännösten mukaisesti ja että iän määrittämiseksi voidaan tehdä lääketieteellisiä tutkimuksia, sekä maksutonta oikeusapua koskevasta kysymyksestä. Pidämme myös valitettavana, että oikeisto ei halua antaa turvapaikanhakijoille oikeutta päästä työmarkkinoille kuuden kuukauden sisällä.

 
  
  

– Mietintö: Jean Lambert (A6-0279/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Tämän viraston perustaminen on jälleen yksi vaihe kohti yhteistä EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, ja se on politiikkaa, jonka torjun täydellisesti. Mielestäni kysymyksen siitä, ketkä pitäisi päästää Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, pitäisi olla Yhdistyneen kuningaskunnan valittujen parlamentin jäsenten ja vastuullisten ministerien vastuulla, ei EU:n vastuulla.

Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan valvonnan antaminen EU:lle olisi valtavan vahingollista kansalliselle edullemme, ja se saattaisi mahdollisesti altistaa meidät suuremmille terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden uhille.

Eteneminen kohti yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa on uusi merkki EU:n määrätietoisuudesta luoda yksi poliittinen yksikkö, jossa on yhtenäiset säännöt kaikille. Se ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien näkemys EU:sta, ja me edistämme hyvin erilaista näkemystä EU:sta, kun muodostamme seuraavassa parlamentissa uuden poliittisen ryhmittymän.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Kaikissa turvapaikka-asioihin liittyvissä mietinnöissä, joista tänään äänestetään, turvapaikkaoikeutta tulkitaan löyhästi ja laajasti, millä lopulta haitataan niitä, jotka todella tarvitsevat kansainvälistä suojelua pelastaakseen henkensä, fyysisen koskemattomuutensa ja vapautensa.

Uudet sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, perheoikeudet ja muut oikeudet, jotka jäsenvaltiot halutaan pakottaa myöntämään turvapaikanhakijoille, toimivat houkuttimina kaikille turvapaikanhakijoina esiintyville talouspakolaisille, ne lannistavat myöhemmin näistä ongelmista vastuussa olevat palvelut ja hidastavat entisestään tapausten tutkimusta. Kaikki tämä siksi, että toistuvasti kieltäydytään ottamasta huomioon menettelyjen väärinkäytöksiä ja rikkomisia, ja siksi, että itsepintaisesti jatketaan niiden oikeuksien ja aseman sekoittamista, jotka tunnustetuilla pakolaisilla voisi olla, niiden oikeuksien ja aseman kanssa, jotka halutaan myöntää tavallisille turvapaikanhakijoille.

Mahdottominta on kuitenkin hyväksyä Jean Lambertin mietintö, jolla luodaan Euroopan "tukivirasto", joka voi jakaa turvapaikanhakijat jäsenvaltioiden kesken mielensä mukaan.

Emme vastusta hallitustenvälistä yhteistyötä näillä aloilla, jos osoitetaan kunnioitusta jäsenvaltioiden riippumattomalle oikeudelle määrätä, kuka voi tulla niiden alueelle ja millä ehdoilla, mutta vastustamme teidän toimianne.

 
  
  

– Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Tadeusz Zwiefkan mietinnön puolesta, koska mielestäni on hyvin tärkeää vahvistaa menettely, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat neuvotella kansainvälisiä sopimuksia yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvista asioista niissä tapauksissa, joissa yhteisö on päättänyt olla käyttämättä toimivaltaansa.

Toisin sanoen, tällä hetkellä Portugali ei voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia nopeuttaakseen oikeudellista yhteistyötä, mukaan luettuna avioeroa ja avioliittojen mitätöimistä koskevat kysymykset, koska yhteisön katsotaan osittain saaneen yksinomaisen toimivallan näillä aloilla. Tämän ehdotuksen nojalla komissio voi valtuuttaa kyseisten sopimusten tekemisen edellyttäen, että yhteisö ei itse aio tehdä tai ei ole tehnyt sopimusta samasta aiheesta kolmannen maan kanssa. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tästä asetuksesta neuvotellaan mahdollisimman pian, koska se on Portugalin kansalaisten etujen lisäksi myös kaikkien muiden Euroopan kansalaisten etujen mukaista.

 
  
  

– Mietintö: Ruth Hieronymi (A6-0260/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), kirjallinen. (FR) EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden audiovisuaalialojen välillä kehittyneitä suhteita on jatkettava ja niitä on vahvistettava sekä ammattilaisten että kuluttajien etujen vuoksi. Audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma, jonka Euroopan parlamentti tänään hyväksyi ja jota minä tuen, koskee tätä tavoitetta.

Sillä todellakin tarjotaan asianmukaiset puitteet, joissa audiovisuaalisten töiden kilpailukykyä ja kansainvälistä levittämistä voidaan parantaa maailmanlaajuisesti. Ohjelmalla pitäisi, sellaisena kuin Euroopan parlamentti sen käynnisti, pystyä edistämään kulttuurin monimuotoisuutta ja tarjoamaan todellista lisäarvoa unionin ja jäsenvaltioiden tällä alalla jo toteuttamille toimille.

Niiden ponnistusten ansiosta, joita esittelijämme teki, jotta sopimus saataisiin aikaan ensimmäisessä käsittelyssä, pitäisi pian ilmaantua uusia kaupallisia mahdollisuuksia, ja niiden pitäisi tarjota audiovisuaalialan ammattilaisille tilaisuuksia pitkän aikavälin työsuhteiden luomiseen kolmansien maiden kollegoiden kanssa.

 
  
  

- Mietintö: Paolo Costa (A6-0274/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Äänestin Paolo Costan lentoasemien lähtö- ja saapumisajoista laatimaa mietintöä vastaan korostaakseni täydellistä lentoasemaviranomaisten kuulemisen puutetta, keskustelun puutetta Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja tämän lainsäädännön hätäistä luonnetta. Tällä toimenpiteellä vain pahennetaan ilmailualan ongelmia.

 
  
  

– Mietintö: Gérard Deprez (A6-0265/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (FR) Äänestin Gérard Deprezin mietinnön puolesta. Tällä asetuksella vahvistetaan menettely alakohtaisten sopimusten neuvottelemiseksi ja tekemiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Mielestäni on hyvin tärkeää vahvistaa menettely, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat neuvotella kansainvälisiä sopimuksia tapauksissa, joissa yhteisö on päättänyt olla käyttämättä toimivaltaansa.

Esimerkiksi, tällä hetkellä Portugali ei voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia nopeuttaakseen oikeudellista yhteistyötä, mukaan luettuna vanhempainvastuuta, elatusvelvollisuutta ja avioeroa koskevat kysymykset, koska yhteisön katsotaan osittain saaneen yksinomaisen toimivallan näillä aloilla. Tämän ehdotuksen nojalla komissio voi valtuuttaa tekemään kyseisiä sopimuksia.

Koska Portugalilla on hyvin tiiviit yhteydet tiettyjen maiden, erityisesti portugalinkielisten maiden yhteisön, kanssa, ja koska portugalilaisia siirtolaisia on paljon eri maissa, perheoikeuden kannalta on hyvin tärkeää, että Portugali voi nopeuttaa Portugalin kansalaisten oikeuksien tunnustamista näissä maissa tekemällä tai tarkistamalla kahdenvälisiä sopimuksia. Vaikka olen ottanut esimerkiksi Portugalin, mielestäni kaikille EU:n kansalaisille on samalla tavalla tärkeää, että tämä asetus neuvoteltaisiin mahdollisimman pian.

 
  
  

– Mietinnöt: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009) ja Gérard Deprez (A6-0265/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että yhteisöllä on yksinomainen toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa tietyillä aloilla. Samojen säännösten mukaisesti yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka ovat aiemmin tehneet kahdenvälisiä sopimuksia kolmannen maan kanssa tai jotka haluavat tehdä niin tulevaisuudessa, estetään tekemästä niin, koska sen ei katsota vastaavan EY:n perustamissopimusta. EU voi kuitenkin poikkeuksellisissa tapauksissa valtuuttaa jäsenvaltion tekemään kahdenvälisiä sopimuksia: jos kolmannen maan kanssa tehtävässä sopimuksessa ei ole kyseessä yhteisön etu, jos sopimuksen tekeminen perustuu yksittäisen jäsenvaltion erityiseen etuun ja jos sopimus ei vaikuta kielteisesti yhteisön lainsäädäntöön.

Kesäkuun lista kannattaa sisämarkkinoiden toteuttamista ja tukee työtä, jossa etsitään EU:n tasolla ratkaisuja Euroopan kohtaamiin ympäristöhaasteisiin. Näillä aloilla hyväksymme tietyn ylikansallisuuden. Vastustamme kuitenkin edellä mainittuja ylikansallisia lainsäädäntötoimia. Tietysti yksittäisten jäsenvaltioiden on voitava tehdä kahdenvälisiä oikeudellisia sopimuksia kolmansien maiden kanssa, jos ne katsovat, että kyseiset sopimukset ovat niille parempia kuin EU:n tason sopimukset! Vaikka onkin epäilemättä hyvä, että neuvottelumenettelyn käyttöönoton myötä ehdotetaan pientä itsemääräämisen mahdollisuutta, se on kuitenkin laiha lohtu, eikä sillä muuteta selkeää – vaikkakaan ei kovin yksiselitteisesti ilmaistua – tavoitetta EU:n valtion luomisesta.

Siksi olen äänestänyt tätä mietintöä vastaan.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys B6-0261/2009 (Moldova)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Moldovan vaalien tuloksia vastustavien viimeaikaisten mielenosoitusten takia ryhmäni on esittänyt erillisen päätöslauselman, joka eroaa neljän ryhmän aikaansaamasta kompromissista. Näiden kahden päätöslauselman välillä ei ole eroa kehotuksessa vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiseen, mutta ne eroavat todella toisistaan arvioissaan Moldovan hallituksesta ja enemmistöpuolueesta.

Ryhmäni on seurannut päättelyä, jonka mukaan mielenosoitukset ovat sellaisten demokratian vastaisten voimien organisoimia, jotka pyrkivät kiistämään uusintaäänestyksen, koska kommunistista puoluetta kannattaa puolet äänestäjistä. Lisäksi on arveltu, että mielenosoitukset organisoidaan Moldovan naapurissa, Romaniassa, joka haluaa liittää Moldovan itseensä. Tämän perusteella ryhmäni enemmistö äänestää yhteistä päätöslauselmaesitystä vastaan. Minä itse kuitenkin äänestän sen puolesta.

Monet moldovalaiset ovat hakeneet Romanian kansalaisuutta. Poliittiset yhteytemme Moldovassa tällä hetkellä hallitsevaan puolueeseen eivät saa estää meitä kunnioittamasta sitä, että suuri osa Moldovan väestöstä haluaa liittyä Romaniaan. Tuota halua edistää se, että jäsenvaltioiden yleinen mielipide ei tue uusia laajentumisia. Liittyminen Romaniaan olisi siten ainoa tapa, jolla moldovalaiset voisivat liittyä EU:hun.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Moldova käy läpi suuria poliittisia ja taloudellisia vaikeuksia. Huhtikuun 5., 7., ja 8. päivän dramaattiset tapahtumat Chişinăun kaduilla vaalien jälkeen osoittavat, että yhteiskunta, ja erityisesti nuoret ihmiset, haluaa muutosta ja nopeaa yhdentymistä Euroopan unioniin. Kommunistit estävät elintärkeät uudistukset ja neuvottelevat Venäjän kanssa, vaikka virallisesti tukevatkin lähentymistä eurooppalaisiin rakenteisiin.

Meidän pitäisi auttaa Moldovaa sillä tiellä. EU:n suuremmalla sitoutumisella annetaan hallitukselle ja Moldovan kansalle suurempi varmuus siitä, että EU ja jäsenyysmahdollisuudet ovat todellisia.

Hallituksen on tehtävä perustavanlaatuisia uudistuksia mahdollistaakseen poliittisen ja taloudellisen kehityksen, uudistukset, jotka johtavat markkinatalouteen, siviilielämän demokratisointiin ja kansalaisten oikeuksien kunnioittamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. (RO) Äänestin Moldovan tasavallan tilanteesta laaditun Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kaikki poliittiset ryhmät kiinnittäisivät huomiota tähän aiheeseen ja antaisivat sille asianmukaisen tukensa.

Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän jäsenenä tuen sitä, että Euroopan unioni antaa Moldovan tasavallalle edelleen kaiken tuen, jota se tarvitsee saavuttaakseen eurooppalaisen kohtalonsa sen kansan pyrkimysten mukaisesti. Moldovan tasavallan on tärkeää kehittyä taloudellisesti ja tarjota kansalaisilleen parhaat mahdolliset elinolosuhteet ja tilaisuudet käyttää mahdollisuutensa. Mielestäni Romanian on Moldovan tasavallan naapurissa sijaitsevana Euroopan unionin jäsenvaltiona edistettävä kyseisen maan taloudellisesta ja yhteiskunnallista kehitystä yhteistyötä, hyvää naapuruutta ja keskinäistä kunnioitusta edistävän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja sen perusteella.

 
  
  

– Mietintö: Raimon Obiols i Germà (A6-0264/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yksi EU:n myönteisistä osista on tapa, jolla se pyrkii levittämään demokratian arvoja, ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa koko maailmaan kolmansien maiden kanssa solmimiensa suhteiden avulla. On kuitenkin erittäin ironista, että EU korostaa niin paljon demokratiaa muualla ja samalla laiminlyö demokratiaa itse EU:ssa, kuten voidaan nähdä reaktiosta Lissabonin sopimuksen hylkäämiseen Irlannissa.

Haluan kiinnittää huomiota kahteen osaan maailmassa: ensin Keski-Aasiaan. Vaikka tunnustan tämän alueen strategisen merkityksen EU:lle, mielestäni EU:n osallistumisen jatkumisen on edellytettävä edistystä ihmisoikeuksissa ja demokratisoinnissa Keski-Aasiassa.

Toiseksi, haluaisin asettaa vastakkain ihmisoikeustilanteen Kiinan autoritaarisessa kommunistidiktatuurissa ja Taiwanin elinvoimaisessa ja vapaassa demokratiassa. Taiwanissa ihmisoikeuksien taso on Itä-Aasiassa poikkeuksellisen korkea, ja se voi olla esimerkkinä Kiinalle siitä, mitä yhteiskunnat voivat saada aikaan, kun ne tekevät rohkean päätöksen tulla todella vapaaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Tässä vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2008 laaditussa mietinnössä arvioidaan ihmisoikeustoimien tilannetta koko maailmassa ja kehotetaan parannuksiin tietyillä tärkeimmillä aloilla.

Tarkistuksen 2 osalta halua sanoa, että vaikka olen jyrkästi eri mieltä paavi Benediktuksen lainatusta kannasta kondomien ehkäisevästä käytöstä HIV/Aidsin leviämisen estämiseksi, en voinut tukea tätä tarkistusta aiheettoman ja epätarkan laatimisen takia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2008 laaditun mietinnön puolesta. Mietinnöllä on pääasiassa kaksi tavoitetta. Ensinnäkin sen tarkoituksena on antaa asiakirja-aineistoa vuoden toimista tiedottamista, niistä keskustelemista ja niiden arviointia varten, jotta tulevia toimia voitaisiin parantaa, korjata ja laajentaa. Toiseksi sen tarkoituksena on tiedottaa mahdollisimman suurelle yleisölle EU:n toimista ihmisoikeuksien edistämiseksi koko maailmassa.

Mielestäni on hyvin tärkeää, että keskustelussa asetetaan painopistealoja, määritellään asioita, jotka edellyttävät toimintaa EU:n tasolla, ja pidetään luetteloa tilanteista, jotka vaativat erityistä huolellisuutta, ja arvioidaan sitä säännöllisesti.

Tämä mietintö sisältää myös naisten oikeudet, ja se osoittaa, että naisten oikeuksia edistävien EU:n erityisten toimien ja politiikan kehittämisessä on kuilu, joka on kurottava kiinni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tarvitsee vain katsoa päätöslauselman sisältöä Palestiinan tilanteesta nähdäkseen, millaisella kestämättömällä tekopyhyydellä ja kyynisyydellä parlamentin enemmistö suhtautuu ihmisoikeuksiin (maailmassa).

Päätöslauselmassa ei ole yhtään tuomitsevaa sanaa Israelin julmasta hyökkäyksestä Palestiinan kansaa kohtaan, mitä ei voida perustella mitenkään. Päätöslauselmassa kaunistellaan Palestiinan väestöä kohtaan osoitettua julmuutta Gazan alueella – mitä on arvosteltu ja mikä on tuomittu YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmalla – eikä siinä ole yhtään sanaa solidaarisuudesta Palestiinan kansalle, jotka ovat Israelin armeijan ja Israelin valtion terrorismin toteuttamien raaimpien mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten uhreja.

Ne päätöslauselman näkökohdat, joista voimme olla samaa mieltä, eivät voi kumota sitä, että Euroopan parlamentin vuosittainen aloite on vain kavala tapa manipuloida ihmisoikeuksia ja käyttää niitä tavalla, jota on mahdotonta hyväksyä, EU:n tärkeimpien voimien (ja niiden suurten talous- ja rahoitusryhmien) häirintäaseena niitä ihmisiä vastaan, jotka vaativat itsemääräämisoikeuttaan ja oikeuksiaan.

Sanomme jälleen kerran: voitte luottaa meihin ihmisoikeuksien puolustamisessa, mutta ette voi luottaa meihin tekopyhyyden harjoittamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Äänestin Raimon Obiols i Germàn vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta laatiman mietinnön hyväksymisen puolesta. Äänestin sen puolesta, koska skandaalimainen tarkistus, jolla hyökättiin paavi Benediktus XVI:ta vastaan, hylättiin. Jos paavia olisi pidettävä uhkana ihmisoikeuksille, koko maailma olisi päälaellaan. En ymmärrä kyseisen tarkistuksen esittäjiä.

Maailmassa on, valitettavasti, erittäin paljon ihmisoikeusrikkomuksia. Ne vaativat sitoumustamme, tuomitsemistamme ja toimintaamme. Roomalaiskatolinen kirkko ja monet muut uskontokunnat ovat liittolaisiamme taistelussa ihmisarvon kunnioittamisen varmistamiseksi. Hyökkäys paavia kohtaan on vain osoitus vaaleja edeltävästä kyynisyydestä ja haitallisesta radikalismista. On sääli, että tämän kauden lopussa jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ovat sekaantuneet niin kiusalliseen asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Riippumaton ulkopolitiikka on olennaista kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttämiselle. Kaikkien jäsenvaltioiden ulkosuhteisiin on sovellettava demokraattista valvontaa. EU ei saa harjoittaa yhteistä ulkopolitiikkaa, koska sellainen kehitys uhkaa viedä ihmisiltä pois heidän mahdollisuutensa pitää valitut poliitikkonsa vastuussa toimistaan suhteissaan ulkomaihin.

Tässä mietinnössä on monia merkittäviä lausuntoja, joilla tuetaan ihmisoikeuksia koskevia erityisiä näkökohtia. Olen luonnollisesti äänestänyt niiden puolesta. Mietintö on kuitenkin kokonaisuudessaan tapa edistää EU:n ulkopolitiikkaa koskevia kantoja.

Siksi olen äänestänyt sitä vastaan lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), kirjallinen. (DA) Tunnustan, että päätöslauselman tavoite ihmisoikeustilanteen parantamisesta monissa heikossa asemassa olevissa maissa on tärkeä. Jaan sen kunnianhimon kuolemanrangaistuksen käytön poistamisesta ja ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisjärjestöjen työskentelyolojen parantamisesta. Olen myös samaa mieltä siitä, että maille, joiden kanssa EU tekee yhteistyötä, on asetettava ihmisoikeuksiin liittyviä vaatimuksia.

En voi kuitenkaan äänestää päätöslauselmaesityksen puolesta, koska vastustan ankarasti Lissabonin sopimuksen viivästynyttä ratifiointia koskevaa mainintaa, joka on loukkaus sitä kohtaan, että Irlannin kansa hylkäsi sopimuksen. Vastustan lisäksi sitä, että tavoitteena ovat yhteiset rakenteet ja henkilökunta todellisten EU:n edustustojen luomiseksi. Mielestäni EU:lla ei ole toimivaltaa tällä alalla, eikä sillä pitäisi olla.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minä olen eri mieltä tarkistuksesta 2, jossa arvosteltiin roomalaiskatolista kirkkoa ja sen johtajaa paavi Benediktusta hänen näkemyksistään kondomien käytöstä, mutta parlamentti hylkäsi viisaasti tämän tarkistuksen. On vain vähän todisteita siitä, että kondomien käytön edistäminen todella estää aidsin leviämistä.

Paavi Benediktuksella on oikeus näkemyksiinsä, sillä se on hänen ihmisoikeutensa, ollaanpa niistä sitten samaa mieltä tai ei. Ihmettelen, olisiko tässä mietinnössä uskallettu arvostella jonkin muun merkittävän maailmanuskonnon johtajaa samalla vihamielisellä tavalla. Roomalaiskatolisen kirkon tehtävänä on johtaa uskovaisia, ei olla johdettavissa. Meidän pitäisi kunnioittaa enemmän kirkkoa ja uskontoa, jolle unionimme arvot perustuvat.

Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolueen Euroopan parlamentin jäsenet tukevat ihmisoikeuksien korkeaa tasoa maailmassa, mutta äänestävät mietinnöstä yleisesti tyhjää lopullisessa äänestyksessä, koska siihen kuuluu sellaisia asioita kuten "lisääntymisoikeudet" – joilla oikeasti tarkoitetaan aborttia – ja kuolemanrangaistus, jotka ovat yksittäisiä omantunnon asioita, sekä eri politiikanalojen edistäminen, kuten kansainvälisen rikostuomioistuin ja Lissabonin sopimus, josta meillä on vastustava ryhmän kanta.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Olen aitojen ihmisoikeuksien suurin puolustaja, ja siksi minulla ei ollut ongelmia tämän mietinnön monien näkökulmien kanssa. Vastasin itse sen kohdan esittämisestä, jossa kehotetaan neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä Mugaben hallinnon Zimbabwessa aiheuttamaa ihmisoikeuskatastrofia vastaan.

Mietinnössä viitataan kuitenkin johdonmukaisesti ja käsittämättömästi EU:hun aivan kuin se olisi itsenäinen valtio – viittauksia, joita minä ja muut jäsenet yritimme tuloksetta poistaa valiokuntavaiheessa. Ajatusta siitä, että yksittäisen jäsenvaltioiden pitäisi luovuttaa kansalliset erioikeutensa ihmisoikeusasioissa Euroopan unionille, Yhdistyneiden Kansakuntien foorumilla tai muualla, on täysin mahdotonta hyväksyä. Vastustan myös aiheettomia ja tarpeettomia viittauksia Lissabonin sopimukseen, mitä konservatiivit ja monet muut ovat jatkuvasti vastustaneet. Siksi äänestin tyhjää mietinnön lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Raportin 84 ja 96 artiklassa käsitellään ihmisoikeustilannetta Kuubassa. On sanottava, että kansainvälisestä painostuksesta huolimatta järjestelmällinen uhkailu, kuulustelut ja väkivallan hienostuneet muodot ovat jatkuneet "Naiset valkoisissa" -ryhmää vastaan vuonna 2008. Monia viikkoja sitten hallinto yritti kaikin tavoin estää heitä järjestämästä hiljaista mielenosoitusta heidän aviomiestensä vangitsemisen kuudentena vuosipäivänä. Tuen osoituksena "Naiset valkoisissa" -ryhmälle ja heidän aviomiehilleen Bratislavassa järjestettiin solidaarisuusmarssi 28. huhtikuuta 2008. Kuusi vuotta sitten pidätetyistä 75 aktivistista, joiden asiaa ovat tukeneet eri järjestöt, myös EU, 54 on edelleen telkien takana. Vain seuraamalla heidän ahdinkoaan onnistumme saamaan heidät ulos vankilasta ennen kuin he muuttuvat ihmisraunioiksi. Ei unohdeta, että vietämme pian Keski- ja Itä-Euroopan maiden kommunismin kaatumisen 20. vuosipäivää. Se, mitä voimme tehdä kuubalaisten vankien ja heidän vaimojensa hyväksi nyt, on ihmisoikeusrikkomuksia Kuubassa koskevien kohtien jättäminen mietinnön tekstiin.

Mielestäni minun on mainittava tarkistus 2, jossa arvostellaan jyrkästi paavi Benediktus XVI:ta. Tässä tarkistuksessa parjataan katolisen kirkon johtajaa. Sen lisäksi siinä asetetaan hänen lausuntonsa samalle tasolle kuin rikokset, jotka on tehty maissa, joissa käytetään kuolemanrangaistusta, joissa ihmisiä kidutetaan ja tapetaan mielipiteen ilmaisemisen takia ja joissa ei kunnioiteta lainkaan perustavanlaatuisimpia ihmisoikeuksia. Hylätään tämä tarkistus.

 
  
  

– Mietintö: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien mielestä rajatylittävä yhteistyö rikosoikeudellisissa asioissa on tärkeää, mietinnössä pyritään luomaan EU:n tason yhteinen oikeudenkäyttöalue, jolla vaarannettaisiin vakavasti niiden maiden perinteet, joiden oikeusjärjestelmä perustuu tapaoikeuteen. Siksi emme voi tukea tätä ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Rikosoikeus on aivan oikein EU:n jäsenvaltioiden vastuulla. Voin hyväksyä sen, että jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä rikosoikeuteen liittyvissä rajatylittävissä asioissa, mutta en hyväksy EU:n rikosoikeudellisen alueen kehittämistä. EU:n niin kutsutun toimivallan laajentaminen rikosoikeuteen olisi tarpeeton tunkeutuminen Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeuteen, mitä on mahdotonta hyväksyä. Alueeni Koillis-Englannin ihmiset haluavat, että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäsenet ovat vastuussa rikosoikeudesta ja että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomarit soveltavat sitä.

Se, että EU pyrkii laajentamaan valtuuksiaan tähän mennessä yksinomaan jäsenvaltioille varatuille aloille, osoittaa EU:n todellisen päämäärän: luoda federalistinen supervaltio. Alueeni ihmiset eivät halua sen tapahtuvan. He torjuvat sopimuksen mukaisen viisauden koko ajan tiiviimmästä unionista ja haluavat löyhemmän ja joustavamman hallitustenvälisen yhteistyön järjestelmän. Toivon, että uusi ryhmä, johon Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit ensi parlamentissa kuuluvat, pystyy saamaan aikaan sen, mitä useimmat britit Euroopasta haluavat.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. (FR) Mafiajärjestöjen ja yleisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjumisen varjolla Brysselin eurokraatit haluavat tyrkyttää yhä enemmän federalistisia näkemyksiään, joilla tuhotaan kansakunnat, kansat ja identiteetit.

Vaikka kaikki todellakin tietävät, että jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on omat lakinsa, oikeusperinteensä ja säännöstönsä, nämä fanaattiset eurofederalistit hyökkäävät jälleen kerran halullaan luoda "eurooppalainen oikeuskulttuuri".

Tämän kulttuurin luomiseksi pitäisi perustaa tuomareita, syyttäjiä, puolustusasianajajia ja muita oikeudenkäyttöön osallistuvia henkilöitä varten Euroopan oikeusalan oppilaitos.

Entä kansalliset oikeusalan oppilaitokset? Entä ylittämättömät erot tapaoikeudesta ja kirjoitetusta lainsäädännöstä johdettujen lainsäädäntöjen välillä?

Vastauksia ei tietenkään anneta.

Käytännössä koko jäsenvaltioiden oikeus- ja rangaistusjärjestelmät katoavat tämän pakotetun yhtenäistämisen – alaspäin menevän yhtenäistämisen – myötä.

Nämä Euroopan noidan oppipojat eivät ole ymmärtäneet yhtä asiaa; vain kansallisvaltiot, Euroopan tärkeimmät osat, voivat rikastaa sitä ja palauttaa sen oikeaan asemaansa maailmassa.

EU:ta ei pidä rakentaa sen maiden ja kansojen kustannuksella.

 
  
  

– Mietintö: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Parlamentti äänesti tänään Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan unionin institutionaalisen tasapainon kehittymiseen laaditusta mietinnöstä. Mietinnössä ehdotetaan, että uudet jäsenet, joita Ruotsi ja muut jäsenvaltiot saavat, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan, valitaan jo tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa, ja että heille annetaan parlamentissa tarkkailijan asema. Mietinnössä myös ehdotetaan, että komission uuden puheenjohtajan nimittäminen tehdään Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Se tarkoittaa, että puheenjohtajan valinnassa pitäisi näkyä Euroopan parlamentin poliittinen enemmistö ja että neuvoston ja parlamentin poliittisten ryhmien pitäisi keskustella ennen ehdokkaan valintaa.

Olemme päättäneet äänestää tämän mietinnön puolesta, koska Euroopan parlamentin on valmistauduttava siihen, että se pystyy panemaan täytäntöön muutokset, jotka sen työssä tapahtuvat, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan. Ääniemme perusteella ei kuitenkaan missään nimessä pitäisi päätellä, että teemme tyhjäksi yksittäisten jäsenvaltioiden ratifiointiprosessin. Kunnioitamme täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden oikeutta päättää itse, ratifioivatko ne Lissabonin sopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestin Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan unionin institutionaalisen tasapainon kehittymiseen laaditun mietinnön puolesta. Tässä mietinnössä tarkastellaan Lissabonin sopimuksen vaikutusta EU:n institutionaalisen tasapainon kehitykseen. Siinä korostetaan uusien säännösten täytäntöönpanon ja ensimmäisten nimitysten tekemisen merkitystä.

Lissabonin sopimuksen mahdollinen voimaantulo vuoden 2009 loppuun mennessä edellyttää neuvoston ja Euroopan parlamentin välistä poliittista sopimusta, jotta voidaan varmistaa, että komission seuraavan puheenjohtajan valintaa ja tulevan komission nimitystä koskevassa menettelyssä kunnioitetaan joka tapauksessa uusia valtuuksia, joita Lissabonin sopimuksella tässä asiassa annetaan Euroopan parlamentille.

Sen tuloksena mietinnössä esitetään monia suosituksia, joilla pyritään kehittämään institutionaalista tasapainoa ja korostetaan, että Lissabonin sopimuksella vahvistetaan kutakin EU:n toimielintä sen toimivallan alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä päätöslauselma on osa parlamentin enemmistön tänään hyväksymää viiden päätöslauselman pakettia, joka osoittaa suurinta mahdollista halveksuntaa EU:n perustuslain ja sen kaksoisveljen, niin kutsutun Lissabonin sopimuksen, hylänneiden Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kansojen demokraattisesti ja itsenäisesti ilmaisemaa tahtoa kohtaan. Se on myös yksi monista aloitteista, joilla pyritään tyrkyttämään tätä sopimusluonnosta, jota on mahdotonta hyväksyä.

Sen sijaan, että Lissabonin sopimus haudattaisiin lopullisesti, Euroopan parlamentti antaa jälleen päätöslauselman, jossa ylistetään päätöslauselmassa esitettyä Euroopan unionin demokratian vastaista institutionaalista tasapainoa, ja salataan muun muassa, että sillä

– siirretään Portugalin kansan itsenäiset valtuudet suurten voimien hallitsemille EU:n ylikansallisille toimielimille, mistä on esimerkkinä biologisten merivarojen hoito kalastusvyöhykkeellämme

– laajennetaan enemmistöpäätöksen soveltamista päätöksenteossa, millä vahvistetaan suurten voimien hallintaa ja estetään Portugalia käyttämästä veto-oikeuttaan päätöksissä, jotka ovat kansallisen edun vastaisia

– lisätään valtuuksien poistamista kansallisilta demokraattisilta laitoksilta (ainoilta, jotka ovat suoraan tuloksena kansan demokraattisesta tahdosta), mistä on esimerkkinä valtuuksien siirto kansallisilta parlamenteilta, jotka ovat menettämässä valtuuksiaan tehdä päätöksiä perusaloilla ja joista on tulossa jonkinlainen neuvoa-antava elin ilman veto-oikeutta yhteisön päätöksiin, jotka ovat kansallisten etujen vastaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Lissabonin sopimus, joka on 96-prosenttisesti samanlainen kuin perustuslakiluonnos, hylättiin Irlannin kansanäänestyksessä. Sitä ennen perustuslakiluonnos hylättiin Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä.

Tämän parlamentin enemmistö kieltäytyy tunnustamasta poliittisia häviöitään. Tämä on törkeä rikos demokratian periaatteita vastaan ja samoin törkeä esimerkki vallan ylimielisyydestä, joka on luonteenomaista yhteistyölle EU:ssa.

Kannattaa panna merkille, että Jean-Luc Dehaenen mietinnön 4 kohdassa sanotaan (lainaus), että Euroopan parlamentti "pitää tervetulleena, että Lissabonin sopimuksen mukaan Eurooppa-neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä ja Euroopan parlamentin hyväksynnällä, edellyttäen, ettei mikään kansallisista parlamenteista vastusta asiaa, laajentaa määräenemmistöpäätöksenteon ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalaa aloille, joilla niitä ei vielä sovelleta".

Huolimatta siitä, että monet äänestäjät monissa jäsenvaltioissa suhtautuvat selkeästi epäilevästi unionin lisääntyvään ylikansallisuuteen, Euroopan parlamentin federalistinen enemmistö viittaa mahdollisuuteen tehdä unionista vielä ylikansallisempi Lissabonin sopimuksen nojalla ja siirtää vielä enemmän valtaa EU:lle ilman, että uudesta sopimuksesta pitäisi sopia.

Olen äänestänyt mietintöä vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Elmar Brok (A6-0133/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Parlamentti äänesti tänään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehityksestä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan laaditusta mietinnöstä. Tässä mietinnössä pidetään myönteisenä uusia valtuuksia, joita kansallisille parlamenteille annetaan Lissabonin sopimuksen nojalla. Siinä myös tutkitaan mahdollisuuksia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden tulevalle kehitykselle.

Olemme päättäneet äänestää tämän mietinnön puolesta, koska Euroopan parlamentin on valmistauduttava siihen, että se pystyy panemaan täytäntöön muutokset, jotka sen työssä tapahtuvat, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan. Ääniemme perusteella ei kuitenkaan missään nimessä pitäisi päätellä, että teemme tyhjäksi yksittäisten jäsenvaltioiden ratifiointiprosessin. Kunnioitamme täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden oikeutta päättää itse, ratifioivatko ne Lissabonin sopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Elmar Brokin mietinnön puolesta. Tässä mietinnössä pidetään myönteisenä uusia valtuuksia, joita kansallisille parlamenteille annetaan Lissabonin sopimuksen nojalla, ja tutkitaan mahdollisuuksia kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentille väliselle tulevalle yhteistyölle.

Lissabonin sopimuksen hyväksyminen Tšekin tasavallassa on tärkeä askel nopeaa voimaantuloa kohti. Tämä mietintö osoittaa, miten tärkeä tämä uusi sopimus on Euroopan unionille.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Me äänestimme tätä mietintöä vastaan ensinnäkin siksi, että se on tarkoitukseton: Lissabonin sopimusta ei ole olemassa; se hylättiin kolmessa kansanäänestyksessä.

Äänestimme sitä vastaan toiseksi siksi, että siinä suositellaan kansallisten parlamenttien alistamista Euroopan parlamentille: viimeksi mainittu, varma ylivoimaisuudestaan ja epäilemättä kestämättömässä ylimielisyydessään, tarjoaisi tukeaan kansallisille parlamenteille – jotka sen mielestä on epäilemättä koottu poroporvareista ja idiooteista – EU:n tekstien käsittelyssä. Onko se tukea vai painostusta? Se kutsuisi itsensä kansallisten parlamenttien täysistuntoihin; se esittäisi neuvonantajan osaa; se vaikuttaisi tapaan, jolla parlamentit saattavat tekstejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, edistääkseen yhtenäisyyttä; se väittäisi varmistavansa, että puolustusbudjeteista keskustellaan... sanelisiko se myös niille tavan, joilla niiden pitäisi valvoa hallituksia ja niiden toimintaa neuvostossa?

Viimeiseksi, äänestimme sitä vastaan, koska se perustuu kaksinkertaiseen tekopyhyyteen: kansalliset parlamentit ovat saaneet vain vaikeasti täytäntöönpantavan ja siten tehottoman oikeuden valvoa toissijaisuusperiaatteen noudattamista; tämä periaate on harhakuva, koska monet oletettavasti yksinomaiset EU:n valtuudet on rauhoitettu, ja perustamissopimusten mukaisella toissijaisuuden määritelmällä edistetään itse asiassa Brysselin valtuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä päätöslauselma on osa parlamentin enemmistön tänään hyväksymää viiden päätöslauselman pakettia, joka osoittaa suurinta mahdollista halveksuntaa EU:n perustuslain ja sen kaksoisveljen, niin kutsutun Lissabonin sopimuksen, hylänneiden Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kansojen demokraattisesti ja itsenäisesti ilmaisemaa tahtoa kohtaan. Se on myös yksi monista aloitteista, joilla pyritään tyrkyttämään tätä sopimusluonnosta, jota on mahdotonta hyväksyä.

Tämä päätöslauselma "Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehityksestä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan" on malliesimerkki petoksesta.

Euroopan parlamentti "suhtautuu myönteisesti Lissabonin sopimuksella kansallisille parlamenteille myönnettyihin tehtäviin ja oikeuksiin, jotka lisäävät niiden merkitystä Euroopan unionin poliittisissa prosesseissa". Se naurattaisi, jos asia ei olisi niin vakava. Euroopan parlamentti salailee sitä tosiasiaa, että kansallisten parlamenttien päätöksentekoa koskevan aseman oletetun parantamisen osalta se, mitä Lissabonin sopimuksen nojalla oikeasti tapahtuu, on se, että nämä parlamentin jäsenet menettävät paljon enemmän kuin (valheellisesti) saavat, koska Euroopan unionin toimielimille siirretään laajasti valtaa. Edes toissijaisuusperiaatteen noudattamisen (muka-)valvonta (yhteisön toimielinten suorittamasta toimesta, jolla kansallisten parlamenttien valtuuksia siirretään sillä aikaa EU:lle) ei anna millekään kansalliselle parlamentille veto-oikeutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Lissabonin sopimus, joka on 96-prosenttisesti samanlainen kuin perustuslakiluonnos, hylättiin Irlannin kansanäänestyksessä. Sitä ennen perustuslakiluonnos hylättiin Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä.

Tämän parlamentin enemmistö kieltäytyy tunnustamasta poliittisia häviöitään. Tämä on törkeä rikos demokratian periaatteita vastaan ja samoin törkeä esimerkki vallan ylimielisyydestä, joka on luonteenomaista yhteistyölle EU:ssa.

Elmar Brokin mietinnössä ylistetään valmistelukuntaa, joka tuotti perustuslakisopimuksen luonnoksen. Tätä valmistelukuntaa on arvosteltu ankarasti siitä, että se oli täysin epädemokraattinen ja sen puheenjohtaja Valéry Giscard d'Estaing valvoi sitä ylhäältä.

Minun mielestäni Elmar Brokin mietinnössä olisi pitänyt päätellä, että niin kauan kuin edustuksellisen demokratian poliittiset keskustelut keskittyvät kansallisten parlamenttien vaaleihin, kansallisten parlamenttien – ei Euroopan parlamentin – pitäisi olla unionin korkeimpia päätöksentekoelimiä.

Olen äänestänyt mietintöä vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Parlamentti äänesti tänään mietinnöstä, jossa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta, kun Lissabonin sopimus ratifioidaan. Kansalaisaloite tarkoittaa, että vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltiosta voi tehdä aloitteen, jossa kehotetaan komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen. Sillä annetaan kansalaisille sama oikeus kuin neuvostolla kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksia.

Olemme päättäneet äänestää tämän mietinnön puolesta, koska Euroopan parlamentin on valmistauduttava siihen, että se pystyy panemaan täytäntöön muutokset, jotka sen työssä tapahtuvat, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan. Ääniemme perusteella ei kuitenkaan missään nimessä pitäisi päätellä, että teemme tyhjäksi yksittäisten jäsenvaltioiden ratifiointiprosessin. Kunnioitamme täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden oikeutta päättää itse, ratifioivatko ne Lissabonin sopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), kirjallinen. (EN) Minä ja työväenpuolueen valtuuskunnan kollegani tuemme kansalaisaloitteen käyttöönottoa, mikäli Lissabonin sopimuksen ratifiointi onnistuu. Sillä vahvistettaisiin kansalaisten oikeutta osallistua EU:n poliittiseen prosessiin ja täydennettäisiin nykyistä arvokasta vetoomusoikeutta parlamenttiin.

Olen kuitenkin huolissani siitä, että Sylvia-Yvonnen Kaufmannin ehdotusten nojalla työläät byrokraattiset vaatimukset (kuten se, että jäsenvaltioiden on tarkastettava kaikki allekirjoitukset ja komission varmistettava etukäteen, että ne ovat laillisia) voisivat hidastaa tai estää kansalaisaloitetta koskevaa prosessia. Suuremman osallistumisen edistämiseksi olisi noudatettava kansalaisaloitteen henkeä – nimittäin sitä, että sen pitäisi olla mahdollisimman hyvin saatavilla ja mahdollisimman helppo käyttää. Siksi ainoa vaihtoehtomme oli äänestää tästä mietinnöstä tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin kansalaisaloitteen täytäntöönpanosta laaditun mietinnön puolesta. Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön EU:n kansalaisaloite tai toisin sanoen kansalaisten oikeus osallistua EU:n lainsäädäntöprosessiin. Tämä on täysin uusi väline, jolla vahvistetaan demokratiaa ja kansalaisten oikeuksia.

Sen avulla Euroopan kansalaiset saadaan epäilemättä lähemmäs EU:n toimielimiä ja annetaan tietoa päätöksentekoprosessiin osallistumisesta ja lisätään osallistumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Sylvia-Yvonne Kaufmannin mietinnössä pyritään ohjaamaan tapaa, jolla panemme täytäntöön "kansalaisaloitteen" Euroopan unionista tehdyn epäonnistuneen sopimuksen 11 artiklan määritelmän mukaisesti. "Vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi."

Mietinnössä annetaan siksi tarkat käsiteltäväksi ottamista koskevat ehdot ja konkreettiset menettelyt, joilla kyseisen aloitteen aikaansaamisprosessi tehdään erittäin vaikeaksi.

Haluaisin saada kansalaiset varuilleen tämän osalta. Tämä uusi "oikeus" on harhakuva. Sillä annetaan vain yksi asia: mahdollisuus pyytää komissiota säätämään uudesta EU:n laista mutta ei kumoamaan tai muuttamaan jo olemassa olevia lakeja, eikä muuttamaan politiikkaa. Ja joka tapauksessa komissiolla ei ole mitään velvoitetta kuunnella heitä.

Jos eurokraatit ovat niin innokkaita antamaan EU:n kansalaisille oikeuksia, heidän pitäisi aloittaa kunnioittamalla heidän ääntään ja lopulta ymmärtää, että "ei" tarkoittaa "ei" ranskaksi, hollanniksi, englanniksi, iiriksi ja kaikilla muilla kielillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä päätöslauselma on osa parlamentin enemmistön tänään hyväksymää viiden päätöslauselman pakettia, joka osoittaa suurinta mahdollista halveksuntaa Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kansojen demokraattisesti ja itsenäisesti ilmaisemaa tahtoa kohtaan. Se on myös yksi monista aloitteista, joilla pyritään tyrkyttämään tätä Lissabonin sopimusluonnosta, jota on mahdotonta hyväksyä.

Tälle päätöslauselmalle on luonteenomaista järjettömyys ja tekopyhyys.

Euroopan parlamentti voi mainiosti ylistää retorisesti kansalaisten edellytyksiä "harjoittaa osallistumisoikeuttaan esteettä, avoimesti ja tehokkaasti" ja perussopimusluonnoksessa, joka nyt tunnetaan Lissabonin sopimuksena, esitettyä niin kutsuttua kansalaisaloitetta. Totuus on, että Euroopan yhdentymistä ja Lissabonin sopimusta ohjaavat ja edistävät voimat ovat tehneet kaikkensa ja tekevät kaikkensa estääkseen ihmisiä keskustelemasta ja ymmärtämästä perussopimusluonnoksen sisältöä ja estääkseen heidän kuulemisensa kansanäänestyksen avulla.

Ja vielä enemmän, sen jälkeen, kun irlantilaiset hylkäsivät tämän federalistisen, uusliberalistisen ja militaristisen perussopimusluonnoksen, he tekevät kaikkensa pakottaakseen järjestämään toisen kansanäänestyksen kyseisessä maassa (niin monta kertaa kuin on tarpeen, kunnes Irlannin kansa sanoo "kyllä").

Toisin sanoen he estävät ihmisiä ilmaisemasta demokraattista ja itsenäistä tahtoaan kansanäänestyksen avulla ja sitten he hämäävät hunajaisin sanoin ylistäen niin kutsuttua kansalaisaloitetta, johon itse asiassa sovelletaan alusta alkaen monia ehtoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Lissabonin sopimus, joka on 96-prosenttisesti samanlainen kuin perustuslakiluonnos, hylättiin Irlannin kansanäänestyksessä. Sitä ennen perustuslakiluonnos hylättiin Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä.

Tämän parlamentin enemmistö kieltäytyy tunnustamasta poliittisia häviöitään. Tämä on törkeä rikos demokratian periaatteita vastaan ja samoin törkeä esimerkki vallan ylimielisyydestä, joka on luonteenomaista yhteistyölle EU:ssa.

Sylvia-Yvonne Kaufmannin mietinnössä pyyt lasketaan ennen kuin ne ovat pivossa. Se osoittaa poikkeuksellista ylimielisyyttä demokratiaa kohtaan ja ennen kaikkea Irlannin kansaa kohtaan, joka pakotetaan jälleen kerran kansanäänestykseen, koska – politiikan vallanpitäjien mukaan – se antoi edellisellä kerralla "väärän" vastauksen. Tässä tilanteessa ei ole järkeä keskustella tästä mietinnöstä Euroopan parlamentissa. Ehdotettu kansalaisaloite on itse erittäin epäselvä ehdotus kansalaisten vaikutusvallasta valittujen poliitikkojen suhteen. Viimeksi mainitut voivat päättää olla huomioimatta näitä aloitteita täysin, jos se sopii heille.

Olen äänestänyt mietintöä vastaan.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys B6-0258/2009 (kemikaalit)

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Vaikka tämä on hyvä päätöslauselma, olen äänestänyt sitä vastaan, koska Euroopan parlamentti on päätöslauselmassa päättänyt sallia sen, että komissio voi vapauttaa tietyt elektrolyysilaitteet asbestikuitujen kiellosta. Jos sanotaan, että EU:ssa on täydellinen asbestikuitujen kielto, mielestäni on oltava johdonmukainen eikä vapautuksia saa sallia. Edelleen on ihmisiä, jotka ovat vakavasti sairaita asbestille altistumisen takia, ja mielestäni on käsittämätöntä, että komissio ei ole ottanut sitä huomioon. Olen siksi äänestänyt päätöslauselmaesitystä vastaan asbestin uhreja kohtaan tuntemani solidaarisuuden takia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö